Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Soruları

kilerden hangi
ir.
ri bulunu
6.
Kristal örgülü yapıda olma
Tel ve levha haline getirilebilme
C) Bağımsız moleküllerden oluşma
D) Katı halde elektriği iletme
EGüçlü etkileşim içerme
A)
BUDE
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Aşağıdaki özelliklerden hangisi iyonik, kovalent ve
metalik bağlı maddeler için ortaktır?
B)
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
Metallerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Değerlik elektronları çekirdek tarafından güçlü bir
kuvvetle çekilir.
ÇIKMIŞ SORU
9.
D) I ve II
6.
TEST
KAZANIM ODAKLI SORULAR
ÖSYM KÖŞESİ.
Metalik bağın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak ortaya atılan
elektron denizi modeli, metallerin bazı özelliklerinin
açıklanmasında kullanılabilir.
Buna göre metallerin;
1. elektriği iletmesi,
II. tel ve levha hâline getirilebilmesi,
III. ametallerle tepkimeye girmesi
özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle
açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
TYT-2021
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
kilerden hangi ir. ri bulunu 6. Kristal örgülü yapıda olma Tel ve levha haline getirilebilme C) Bağımsız moleküllerden oluşma D) Katı halde elektriği iletme EGüçlü etkileşim içerme A) BUDE Önce Konuyu Tanımak Lazım Aşağıdaki özelliklerden hangisi iyonik, kovalent ve metalik bağlı maddeler için ortaktır? B) GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Metallerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Değerlik elektronları çekirdek tarafından güçlü bir kuvvetle çekilir. ÇIKMIŞ SORU 9. D) I ve II 6. TEST KAZANIM ODAKLI SORULAR ÖSYM KÖŞESİ. Metalik bağın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak ortaya atılan elektron denizi modeli, metallerin bazı özelliklerinin açıklanmasında kullanılabilir. Buna göre metallerin; 1. elektriği iletmesi, II. tel ve levha hâline getirilebilmesi, III. ametallerle tepkimeye girmesi özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III TYT-2021
3D YAYINLARI
11. Aşağıda formülleri belirtilen bileşiklerden hangisinin
sistematik adı yanlış verilmiştir?
Bileşik elp Sistematik adı
A
HCI
Hirdrojen klorür
B) SF6
Kükürt florür +
C) H₂SO4
Sülfürik asit
D)
Dihidrojen monoksit
E))
Nitrik asit
H₂O
HNO3
O
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3D YAYINLARI 11. Aşağıda formülleri belirtilen bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir? Bileşik elp Sistematik adı A HCI Hirdrojen klorür B) SF6 Kükürt florür + C) H₂SO4 Sülfürik asit D) Dihidrojen monoksit E)) Nitrik asit H₂O HNO3 O
ri yukar
CH₂Cl
Iması,
inkin-
lçe-
ele-
11
TEST
7
3.
X, Y ve Z saf maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
.
Saf X maddesinin bir tane molekülü iki atom içermekte olup
X maddesinin suda çözündüğü görülüyor.
Saf Y maddesi katı halde elektrik akımını iletmezken, si
hali ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletiliyor.
Saf Z maddesinin bir molekülünde dört tane atom bulun
makta olup, molekülleri arasında sıvı halde hidrojen bağlar
etkindir.
Buna göre, X, Y ve Z maddeleri için aşağıdakilerden hangi
si doğru olabilir?
(1H, 6C, 7N, 80, 11 Na, 17Cl)
X
A)
Cl₂
B) NaCl
C)
HCI
D
HCI
E) H₂
Y
NaCl
HCI
NaNO3
CH4
HCI
N550²0
CHA
CH4
NH3
H₂O
NH3
5.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
ri yukar CH₂Cl Iması, inkin- lçe- ele- 11 TEST 7 3. X, Y ve Z saf maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. . Saf X maddesinin bir tane molekülü iki atom içermekte olup X maddesinin suda çözündüğü görülüyor. Saf Y maddesi katı halde elektrik akımını iletmezken, si hali ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletiliyor. Saf Z maddesinin bir molekülünde dört tane atom bulun makta olup, molekülleri arasında sıvı halde hidrojen bağlar etkindir. Buna göre, X, Y ve Z maddeleri için aşağıdakilerden hangi si doğru olabilir? (1H, 6C, 7N, 80, 11 Na, 17Cl) X A) Cl₂ B) NaCl C) HCI D HCI E) H₂ Y NaCl HCI NaNO3 CH4 HCI N550²0 CHA CH4 NH3 H₂O NH3 5.
Moleküller arası etkileşimler ile ilgili,
1. Polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi oluşur.
II. Hidrojen bağı oluşturan iki molekül arasında London ve di-
pol-dipol etkileşimleri de görülür.
III. London çekim kuvvetleri hidrojen bağlarından daha zayıf
kuvvetlerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III
TEST
8
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Moleküller arası etkileşimler ile ilgili, 1. Polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi oluşur. II. Hidrojen bağı oluşturan iki molekül arasında London ve di- pol-dipol etkileşimleri de görülür. III. London çekim kuvvetleri hidrojen bağlarından daha zayıf kuvvetlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) I ve III TEST 8 B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
3. Aşağıda molekül formülü verilen bileşiklerden
hangisinin yoğun fazdaki molekülleri arasın-
daki etkin olan yoğun fazdaki etkileşim yanlış
olarak verilmiştir? (H, 6C, N, O, 17CI)
7 8
Moleküller Arası
A)
+ B)
+ C)
D)
E)
Molekül
Formülü
HCI
CO₂
NH3
CH
H₂O
Etkileşim
Dipol-dipol
London kuvvetleri
Hidrojen bağı
Dipol-dipol
Hidrojen bağı
6.
V
X
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3. Aşağıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangisinin yoğun fazdaki molekülleri arasın- daki etkin olan yoğun fazdaki etkileşim yanlış olarak verilmiştir? (H, 6C, N, O, 17CI) 7 8 Moleküller Arası A) + B) + C) D) E) Molekül Formülü HCI CO₂ NH3 CH H₂O Etkileşim Dipol-dipol London kuvvetleri Hidrojen bağı Dipol-dipol Hidrojen bağı 6. V X
6.
1.
11.
III.
Molekül Çifti
H₂O ve H₂O
H₂O ve NaCl
HCI ve HCI
Y
II. D
III. D
Yukarıda verilen madde çiftlerinin sıvı hâlde ka-
rışımlarında oluşan etkileşimlerin doğruysa "D"
yanlışsa "Y" şeklinde oluşan sıralaması aşağı-
dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I. D
Ⓡ
II. D
III. D
D) I.
Etkileşim
Hidrojen bağı
Dipol-dipol
İyon-dipol
BI. D
II. Y
III. D
C) I. Y
II. Y
III. D
E) I.
D
II. Y
III. Y
AXA
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
6. 1. 11. III. Molekül Çifti H₂O ve H₂O H₂O ve NaCl HCI ve HCI Y II. D III. D Yukarıda verilen madde çiftlerinin sıvı hâlde ka- rışımlarında oluşan etkileşimlerin doğruysa "D" yanlışsa "Y" şeklinde oluşan sıralaması aşağı- dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I. D Ⓡ II. D III. D D) I. Etkileşim Hidrojen bağı Dipol-dipol İyon-dipol BI. D II. Y III. D C) I. Y II. Y III. D E) I. D II. Y III. Y AXA
olar
3. Aşağıda bazı bileşik formülleri ve adlandırmaları
verilmiştir.
II.
W.
Formül
Al₂(SO4)3
NH4NO3
Na₂PO4
B) Yalnız II
Ad
Buna göre, numaralanmış bileşik adlarından
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
Alüminyum sülfat
Amonyum nitrat
Sodyum fosfat
C) I ve II
E) I, II ve III
dukla
hanc
ALL
6.
E)
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
olar 3. Aşağıda bazı bileşik formülleri ve adlandırmaları verilmiştir. II. W. Formül Al₂(SO4)3 NH4NO3 Na₂PO4 B) Yalnız II Ad Buna göre, numaralanmış bileşik adlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III Alüminyum sülfat Amonyum nitrat Sodyum fosfat C) I ve II E) I, II ve III dukla hanc ALL 6. E)
D) I ve III
11. NaCl bileşiği ile ilgili,
Erime ve kaynama noktası yüksektir.
Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
W. Herhangi bir kuvvet etkisinde kaldığında kırılıp
parçalanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve Ill
C) I ve III
E) I, II ve III
12. İyonik bağlı bileşiklerle ilgili,
Netel-metel
anyont lety
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
D) I ve III 11. NaCl bileşiği ile ilgili, Erime ve kaynama noktası yüksektir. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. W. Herhangi bir kuvvet etkisinde kaldığında kırılıp parçalanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve Ill C) I ve III E) I, II ve III 12. İyonik bağlı bileşiklerle ilgili, Netel-metel anyont lety
ON TESTI - II
4.
3.
Süt
Yukarıdaki karışımlarla ilgili,
1.
Her ikisi de kolloit yapıdadır.
II. Sütte dağıtıcı ve dağılan faz sıvıdır.
III. Kanda dağıtıcı faz sıvı ve dağılan faz katıdır.
Kan
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve II
I vell
C) II ve III
E) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
ON TESTI - II 4. 3. Süt Yukarıdaki karışımlarla ilgili, 1. Her ikisi de kolloit yapıdadır. II. Sütte dağıtıcı ve dağılan faz sıvıdır. III. Kanda dağıtıcı faz sıvı ve dağılan faz katıdır. Kan yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve II I vell C) II ve III E) Yalnız III
3.
X, Y ve Z katılarında kristal yapıda tanecikleri bir arada
tutan kuvvetler aşağıda verilmiştir.
X: London kuvvetleri
Y: Kovalent bağ
Z: Metalik bağ
Buna göre X, Y ve Z katıları için,
I. X; kuru buz (CO₂) olabilir.
II. Y; H₂O(K)
III. Z, elmas olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
(k) Olabilir.
D) II ve III
TOP
C) ve II
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3. X, Y ve Z katılarında kristal yapıda tanecikleri bir arada tutan kuvvetler aşağıda verilmiştir. X: London kuvvetleri Y: Kovalent bağ Z: Metalik bağ Buna göre X, Y ve Z katıları için, I. X; kuru buz (CO₂) olabilir. II. Y; H₂O(K) III. Z, elmas olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I (k) Olabilir. D) II ve III TOP C) ve II E) I, II ve III
469
***
Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz.
20
Bileşik Formülü
Al₂S3
MgO
PbO2
SnCI,
Ca(NO3)2
Fe₂S3
Sistematik Adı
Aluminyum Salfar
Magnesyum skut
Kursun dioksit
Keday klaver
Dikalna czolkoka
Dend durat Sürler
İçerdiği Bağ Türü
apowd
polar
poler
apor
apoor
apdor
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
469 *** Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz. 20 Bileşik Formülü Al₂S3 MgO PbO2 SnCI, Ca(NO3)2 Fe₂S3 Sistematik Adı Aluminyum Salfar Magnesyum skut Kursun dioksit Keday klaver Dikalna czolkoka Dend durat Sürler İçerdiği Bağ Türü apowd polar poler apor apoor apdor
3. Aşağıdakilerden hangisi Van der Waals etkile-
şimlerden biri değildir?
A) Hidrojen bağı
B) Dipol-dipol etkileşimi
C) İyon-dipol etkileşimi
D) London kuvvetleri
E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3. Aşağıdakilerden hangisi Van der Waals etkile- şimlerden biri değildir? A) Hidrojen bağı B) Dipol-dipol etkileşimi C) İyon-dipol etkileşimi D) London kuvvetleri E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
4.
Molekül
H₂
CO₂
Kaynama noktası (°C)
-282,87
H₂ ve CO₂ moleküllerinin kaynama sıcaklıkları veril-
miştir.
A) Yalnız I
-78
Buna göre, CO₂'nin kaynama noktasının H₂'nin
kaynama noktasından yüksek olması CO₂'nin;
D) I ve II
polar kovalent bağ içermesi,
II. London etkileşimlerinin daha güçlü olması,
III. bileşik olması
yukarıdaki özelliklerinden hangileriyle açıklana-
bilir?
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I ve III
1
I
1
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
4. Molekül H₂ CO₂ Kaynama noktası (°C) -282,87 H₂ ve CO₂ moleküllerinin kaynama sıcaklıkları veril- miştir. A) Yalnız I -78 Buna göre, CO₂'nin kaynama noktasının H₂'nin kaynama noktasından yüksek olması CO₂'nin; D) I ve II polar kovalent bağ içermesi, II. London etkileşimlerinin daha güçlü olması, III. bileşik olması yukarıdaki özelliklerinden hangileriyle açıklana- bilir? B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 1 I 1
Eleme işleminde kullanılan alete
denir.
merkezcil kuvvet yardımıyla katı - SIVI
heterojen bir karışımın makinelerde yüksek hızda
döndürülmesi sonucu katının çöktürülmesi olayıdır.
6.E 7.B
*********.
Kolloit bir karışım olan kanın yarı geçirgen bir
zardan süzülmesine
denir.
Koagülasyon işleminde karışımda çökelmeyi
sağlamak için karışıma katılan kimyasal maddelere
denir.
Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki ifadeler
ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır?
A) Diyaliz
B) Destilat
D) Koagulant
C) Elek
E) Santrifüjleme
X,
no
X
çö
237
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Eleme işleminde kullanılan alete denir. merkezcil kuvvet yardımıyla katı - SIVI heterojen bir karışımın makinelerde yüksek hızda döndürülmesi sonucu katının çöktürülmesi olayıdır. 6.E 7.B *********. Kolloit bir karışım olan kanın yarı geçirgen bir zardan süzülmesine denir. Koagülasyon işleminde karışımda çökelmeyi sağlamak için karışıma katılan kimyasal maddelere denir. Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki ifadeler ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır? A) Diyaliz B) Destilat D) Koagulant C) Elek E) Santrifüjleme X, no X çö 237
Orbital Yayınları
ETKILEŞİMLER
10. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden elde edilen bileşikler-
den hangisinin formülü yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
İyon
Fe³+ PO
Pb4+ 02-
Na+, co
2
Ba²+, CN
K+, NO3
Bileşik Formülü
FePO4
PbO2
Na2CO3
BaCN2
KNO
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Orbital Yayınları ETKILEŞİMLER 10. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden elde edilen bileşikler- den hangisinin formülü yanlıştır? A) B) C) D) E) İyon Fe³+ PO Pb4+ 02- Na+, co 2 Ba²+, CN K+, NO3 Bileşik Formülü FePO4 PbO2 Na2CO3 BaCN2 KNO
2. X₂ molekülünün Lewis yapısı :X::X: şeklindedir.
Buna göre,
1: X atomu 6A grubu elementidir.
II. X₂ molekülünde ortaklanmış 2 çift elektron bulunur.
III. X₂ molekülü ikili kovalent bağ içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yanlız I
lou B) I ve Il
D) II ve III
C) I ve III
E) I; II ve III
5.
Testokul
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
2. X₂ molekülünün Lewis yapısı :X::X: şeklindedir. Buna göre, 1: X atomu 6A grubu elementidir. II. X₂ molekülünde ortaklanmış 2 çift elektron bulunur. III. X₂ molekülü ikili kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yanlız I lou B) I ve Il D) II ve III C) I ve III E) I; II ve III 5. Testokul