Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Soruları

kilerden hangi
ir.
ri bulunu
6.
Kristal örgülü yapıda olma
Tel ve levha haline getirilebilme
C) Bağımsız moleküllerden oluşma
D) Katı halde elektriği iletme
EGüçlü etkileşim içerme
A)
BUDE
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Aşağıdaki özelliklerden hangisi iyonik, kovalent ve
metalik bağlı maddeler için ortaktır?
B)
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
Metallerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Değerlik elektronları çekirdek tarafından güçlü bir
kuvvetle çekilir.
ÇIKMIŞ SORU
9.
D) I ve II
6.
TEST
KAZANIM ODAKLI SORULAR
ÖSYM KÖŞESİ.
Metalik bağın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak ortaya atılan
elektron denizi modeli, metallerin bazı özelliklerinin
açıklanmasında kullanılabilir.
Buna göre metallerin;
1. elektriği iletmesi,
II. tel ve levha hâline getirilebilmesi,
III. ametallerle tepkimeye girmesi
özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle
açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
TYT-2021
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
kilerden hangi ir. ri bulunu 6. Kristal örgülü yapıda olma Tel ve levha haline getirilebilme C) Bağımsız moleküllerden oluşma D) Katı halde elektriği iletme EGüçlü etkileşim içerme A) BUDE Önce Konuyu Tanımak Lazım Aşağıdaki özelliklerden hangisi iyonik, kovalent ve metalik bağlı maddeler için ortaktır? B) GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Metallerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Değerlik elektronları çekirdek tarafından güçlü bir kuvvetle çekilir. ÇIKMIŞ SORU 9. D) I ve II 6. TEST KAZANIM ODAKLI SORULAR ÖSYM KÖŞESİ. Metalik bağın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak ortaya atılan elektron denizi modeli, metallerin bazı özelliklerinin açıklanmasında kullanılabilir. Buna göre metallerin; 1. elektriği iletmesi, II. tel ve levha hâline getirilebilmesi, III. ametallerle tepkimeye girmesi özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III TYT-2021
Moleküller arası etkileşimler ile ilgili,
1. Polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi oluşur.
II. Hidrojen bağı oluşturan iki molekül arasında London ve di-
pol-dipol etkileşimleri de görülür.
III. London çekim kuvvetleri hidrojen bağlarından daha zayıf
kuvvetlerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III
TEST
8
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Moleküller arası etkileşimler ile ilgili, 1. Polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi oluşur. II. Hidrojen bağı oluşturan iki molekül arasında London ve di- pol-dipol etkileşimleri de görülür. III. London çekim kuvvetleri hidrojen bağlarından daha zayıf kuvvetlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) I ve III TEST 8 B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
469
***
Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz.
20
Bileşik Formülü
Al₂S3
MgO
PbO2
SnCI,
Ca(NO3)2
Fe₂S3
Sistematik Adı
Aluminyum Salfar
Magnesyum skut
Kursun dioksit
Keday klaver
Dikalna czolkoka
Dend durat Sürler
İçerdiği Bağ Türü
apowd
polar
poler
apor
apoor
apdor
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
469 *** Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz. 20 Bileşik Formülü Al₂S3 MgO PbO2 SnCI, Ca(NO3)2 Fe₂S3 Sistematik Adı Aluminyum Salfar Magnesyum skut Kursun dioksit Keday klaver Dikalna czolkoka Dend durat Sürler İçerdiği Bağ Türü apowd polar poler apor apoor apdor
3. Aşağıdakilerden hangisi Van der Waals etkile-
şimlerden biri değildir?
A) Hidrojen bağı
B) Dipol-dipol etkileşimi
C) İyon-dipol etkileşimi
D) London kuvvetleri
E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3. Aşağıdakilerden hangisi Van der Waals etkile- şimlerden biri değildir? A) Hidrojen bağı B) Dipol-dipol etkileşimi C) İyon-dipol etkileşimi D) London kuvvetleri E) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
Eleme işleminde kullanılan alete
denir.
merkezcil kuvvet yardımıyla katı - SIVI
heterojen bir karışımın makinelerde yüksek hızda
döndürülmesi sonucu katının çöktürülmesi olayıdır.
6.E 7.B
*********.
Kolloit bir karışım olan kanın yarı geçirgen bir
zardan süzülmesine
denir.
Koagülasyon işleminde karışımda çökelmeyi
sağlamak için karışıma katılan kimyasal maddelere
denir.
Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki ifadeler
ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır?
A) Diyaliz
B) Destilat
D) Koagulant
C) Elek
E) Santrifüjleme
X,
no
X
çö
237
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Eleme işleminde kullanılan alete denir. merkezcil kuvvet yardımıyla katı - SIVI heterojen bir karışımın makinelerde yüksek hızda döndürülmesi sonucu katının çöktürülmesi olayıdır. 6.E 7.B *********. Kolloit bir karışım olan kanın yarı geçirgen bir zardan süzülmesine denir. Koagülasyon işleminde karışımda çökelmeyi sağlamak için karışıma katılan kimyasal maddelere denir. Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki ifadeler ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır? A) Diyaliz B) Destilat D) Koagulant C) Elek E) Santrifüjleme X, no X çö 237
Orbital Yayınları
ETKILEŞİMLER
10. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden elde edilen bileşikler-
den hangisinin formülü yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
İyon
Fe³+ PO
Pb4+ 02-
Na+, co
2
Ba²+, CN
K+, NO3
Bileşik Formülü
FePO4
PbO2
Na2CO3
BaCN2
KNO
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Orbital Yayınları ETKILEŞİMLER 10. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden elde edilen bileşikler- den hangisinin formülü yanlıştır? A) B) C) D) E) İyon Fe³+ PO Pb4+ 02- Na+, co 2 Ba²+, CN K+, NO3 Bileşik Formülü FePO4 PbO2 Na2CO3 BaCN2 KNO
28. Cival br
29. Sodyum asetat
30. Çinko sülfür
31. Baryum manganat
32. Fosforik asit
33. Kalsiyum peroksit
34. Hidroklorik asit
35. Krom III bromur
36. Alüminyum tiyosulfat
37. Alüminyum karbür
38. Sodyum hidrür
39. Stronstyum rodanur
40. Berilyum oksit
41. Nikel sülfür
...26. S.....
42. Kalay IV bromur
43. Sodyum permanganat
44. Azot tribromur
45. Bakır I sülfat
IT aluminat
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
28. Cival br 29. Sodyum asetat 30. Çinko sülfür 31. Baryum manganat 32. Fosforik asit 33. Kalsiyum peroksit 34. Hidroklorik asit 35. Krom III bromur 36. Alüminyum tiyosulfat 37. Alüminyum karbür 38. Sodyum hidrür 39. Stronstyum rodanur 40. Berilyum oksit 41. Nikel sülfür ...26. S..... 42. Kalay IV bromur 43. Sodyum permanganat 44. Azot tribromur 45. Bakır I sülfat IT aluminat
e-
p
||-
2.
●
HCI, HNO3 gibi moleküller yoğun fazda hidrojen bağı
içerirler.
• Elektron sayısı arttıkça moleküllerin polarlanabilirliği
artar.
Polar moleküllerde, kalıcı dipol etkileşimleri görülür.
NaCl'nin Hiçinde çözünmesinde iyon-dipol etkile-
şimleri oluşur.
Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
●
●
Dipol-dipol kuvvetleri apolar moleküller arasında ger-
çekleşir.
●
alionail
E) 5
5.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
e- p ||- 2. ● HCI, HNO3 gibi moleküller yoğun fazda hidrojen bağı içerirler. • Elektron sayısı arttıkça moleküllerin polarlanabilirliği artar. Polar moleküllerde, kalıcı dipol etkileşimleri görülür. NaCl'nin Hiçinde çözünmesinde iyon-dipol etkile- şimleri oluşur. Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ● ● Dipol-dipol kuvvetleri apolar moleküller arasında ger- çekleşir. ● alionail E) 5 5.
Tammat
E 13.
HAR
tam mat
Buna göre,
6
CO
A) Yalnız II
15
AI
2
7-E
NO-1
3
D) II ve III
Kimyasal
Türler
SO
4
3
Yukarıdaki görselde kimyasal türler ile ilgili örnekler verilmiştir.
aber 2
1. Bir tane atom ve üç tane molekül örneği verilmiştir.
II. İyon örneklerinin hepsi çok atomludur.
III. 1 ve 5'in kimyasal olarak etkileşimi sonucunda oluşacak
bileşik, birim hücrelerden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
NO
8-B 9-C 10-E
2 3
3
HCO-¹
3
C) I ve III
E) I ve III
11-C 12-B 13-E
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Tammat E 13. HAR tam mat Buna göre, 6 CO A) Yalnız II 15 AI 2 7-E NO-1 3 D) II ve III Kimyasal Türler SO 4 3 Yukarıdaki görselde kimyasal türler ile ilgili örnekler verilmiştir. aber 2 1. Bir tane atom ve üç tane molekül örneği verilmiştir. II. İyon örneklerinin hepsi çok atomludur. III. 1 ve 5'in kimyasal olarak etkileşimi sonucunda oluşacak bileşik, birim hücrelerden oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III NO 8-B 9-C 10-E 2 3 3 HCO-¹ 3 C) I ve III E) I ve III 11-C 12-B 13-E
3.
Bir sıvının kaynama noktası,
1. Dış basınç
II. Moleküller arası çekim gücü
III. Saflık
özelliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
108
K
e
H
a
F
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3. Bir sıvının kaynama noktası, 1. Dış basınç II. Moleküller arası çekim gücü III. Saflık özelliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II 108 K e H a F
12.
Per
II.
III.
Katı türü
Kuru buz
Grafit
Lehim
Kristal birimleri arasındaki
etkileşim türü
Hidrojen bağı
Kovalent bağ
Metalik bağ
Yukarıda bazı katı türleri, kendisini oluşturan kimyasal türlerin
arasında bulunan etkileşim türleri ile eşleştirilmiştir.
Buna göre, yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C)Yalnız il
-D) Ivetll
E), vel
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
12. Per II. III. Katı türü Kuru buz Grafit Lehim Kristal birimleri arasındaki etkileşim türü Hidrojen bağı Kovalent bağ Metalik bağ Yukarıda bazı katı türleri, kendisini oluşturan kimyasal türlerin arasında bulunan etkileşim türleri ile eşleştirilmiştir. Buna göre, yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C)Yalnız il -D) Ivetll E), vel
10. I. 3 atomlu molekülleri geçici dipoller oluşturur.
II. Suda çözünürken iyon-dipol etkileşimi oluşur.
III. Molekül yapısında 5 atom bulundurur.
IV. Molekülleri ve su arasında hidrojen bağı olu-
şur.
Yukarıda bazı bileşiklere ait özellikler verilmiştir.
Buna göre bu özelliklere sahip bileşikler aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?
F
1
A) (BeH₂
B) CS₂
C) CO₂
D) eo
E) BeF.
||
NaCl
MgCl,
KNO3
CaCO3
KCI
N₂O3
CCIA
IV
P₂03
HF
NH3
Fe₂O3 NH3
CH4
CH₂OH
HF
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
10. I. 3 atomlu molekülleri geçici dipoller oluşturur. II. Suda çözünürken iyon-dipol etkileşimi oluşur. III. Molekül yapısında 5 atom bulundurur. IV. Molekülleri ve su arasında hidrojen bağı olu- şur. Yukarıda bazı bileşiklere ait özellikler verilmiştir. Buna göre bu özelliklere sahip bileşikler aşağı- dakilerden hangisi olamaz? F 1 A) (BeH₂ B) CS₂ C) CO₂ D) eo E) BeF. || NaCl MgCl, KNO3 CaCO3 KCI N₂O3 CCIA IV P₂03 HF NH3 Fe₂O3 NH3 CH4 CH₂OH HF
Apelor
X ile 17Cl'nin oluşturdukları molekülán özellik-
leri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
- Formülü XCl₂'dir.
Molekül polardır.
Buna göre, X'in atom numarası aşağıda ve-
rilenlerden hangisi olabilir?
(A) 16
B) 15
of
of
C
a:
/18/7
-
2x=16
x=18
DY12 E)
092
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Apelor X ile 17Cl'nin oluşturdukları molekülán özellik- leri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor; - Formülü XCl₂'dir. Molekül polardır. Buna göre, X'in atom numarası aşağıda ve- rilenlerden hangisi olabilir? (A) 16 B) 15 of of C a: /18/7 - 2x=16 x=18 DY12 E) 092
Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden
hangisinir suda çözündüğünde oluşturduğu iyonlar
karşısında doğru verilmiştir?
Bileşik
A) Amonyak
B)
C)
D)
E)
Yemek sodası
Sönmemiş kireç
Çamaşır sodası
Sud kostik
Suda oluşturduğu iyon
NH,, H*
Na*, co
Ca2+, OH
2+
Ca²+, Co²
K*, OH
U
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinir suda çözündüğünde oluşturduğu iyonlar karşısında doğru verilmiştir? Bileşik A) Amonyak B) C) D) E) Yemek sodası Sönmemiş kireç Çamaşır sodası Sud kostik Suda oluşturduğu iyon NH,, H* Na*, co Ca2+, OH 2+ Ca²+, Co² K*, OH U
Soru: 13b
AB bileşiği moleküllerden oluşurken CB bileşiği birim
hücrelerden oluşur.
Buna göre A, B ve C elementlerinin türleri aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
B
ametal
ametal
ametal
metal
metal
A
A) metal
B)
metal
C)
ametal
D) ametal
E) ametal
C
ametal
metal
metal
ametal
metal
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Soru: 13b AB bileşiği moleküllerden oluşurken CB bileşiği birim hücrelerden oluşur. Buna göre A, B ve C elementlerinin türleri aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? B ametal ametal ametal metal metal A A) metal B) metal C) ametal D) ametal E) ametal C ametal metal metal ametal metal
222 ÖRNEK-36
Hidrojen sülfür ve etilen amin gibi maddelerin bulunduğu
kapların üzerinde yer alan güvenlik uyarı işareti aşağıda-
kilerden hangisidir?
A)
D)
B)
C)
AVU Xuntevog
Sub E) ougned nebensage
11
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
222 ÖRNEK-36 Hidrojen sülfür ve etilen amin gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alan güvenlik uyarı işareti aşağıda- kilerden hangisidir? A) D) B) C) AVU Xuntevog Sub E) ougned nebensage 11