Hibritleşme-Molekül Geometrileri Soruları

mış-
A)
B)
C)
D)
e
Yukarıdaki bileşikte x, y ve z ile gösterilen karbon atom-
larının yaptığı hibritleşme türü aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
anyco
X
sp
sp²
3
sp³
CH3
sp
sp²
x y
CH=C-C-CH=CH₂
|
CH3
y
sp²
sp
Sp3
sp
sp³
Z
TH
sp
ZARN
N
sp³
sp
sp²
sp²
Sp³
H
BENIM HOCAM-
10
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
mış- A) B) C) D) e Yukarıdaki bileşikte x, y ve z ile gösterilen karbon atom- larının yaptığı hibritleşme türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? anyco X sp sp² 3 sp³ CH3 sp sp² x y CH=C-C-CH=CH₂ | CH3 y sp² sp Sp3 sp sp³ Z TH sp ZARN N sp³ sp sp² sp² Sp³ H BENIM HOCAM- 10
?
Aşağıdaki tanecikler ve bu tanecikler arasındaki et
çekim gücü hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(₁H, 6C, N, O, 1C1)
8
17
Tanecik
NH
B) CCl4(s)
HC) (s)
estemun
3(s)
IZT
E) no H₂O
Tanecikler arası etkin
çekim gücü
London kuvveti NH
Fe(6) Demir
St
H₂O(s) i ve t
Dipol-dipol kuvveti
Hidrojen bağı
Metalik bağ
Dipol-dipol kuvveti
18618mun
lisenet S sv H₂O mov
-
Hidrogen
Suteilney leignari nabiellxebiğegs.
NH3vs illoso Isesymbi ni'X oli sv
hibellionis! 1sdosi Sell Y
uiqotesi Y all sk
Jubnotost
)
a - Gökkuşağı oluşumu Feb hemote
b- Şekerin suda çözünmesi F
020no
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
? Aşağıdaki tanecikler ve bu tanecikler arasındaki et çekim gücü hangi seçenekte doğru verilmiştir? (₁H, 6C, N, O, 1C1) 8 17 Tanecik NH B) CCl4(s) HC) (s) estemun 3(s) IZT E) no H₂O Tanecikler arası etkin çekim gücü London kuvveti NH Fe(6) Demir St H₂O(s) i ve t Dipol-dipol kuvveti Hidrojen bağı Metalik bağ Dipol-dipol kuvveti 18618mun lisenet S sv H₂O mov - Hidrogen Suteilney leignari nabiellxebiğegs. NH3vs illoso Isesymbi ni'X oli sv hibellionis! 1sdosi Sell Y uiqotesi Y all sk Jubnotost ) a - Gökkuşağı oluşumu Feb hemote b- Şekerin suda çözünmesi F 020no
7. 00 Apolar bileşiktir.
co Polar kovalent bağ içerir.
Yukarıda iki yapısal özelliği verilen molekül aşağıdaki-
lerden hangisidir? (1H, 5B, 7N, 80, 9F)
A) H₂O
B) HE
D) BF3
E) NH3
CQ2
Orbital Yayınları
10
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
7. 00 Apolar bileşiktir. co Polar kovalent bağ içerir. Yukarıda iki yapısal özelliği verilen molekül aşağıdaki- lerden hangisidir? (1H, 5B, 7N, 80, 9F) A) H₂O B) HE D) BF3 E) NH3 CQ2 Orbital Yayınları 10
ifin-
5.
15P ve 17Cl atomlarından oluşan kararlı molekül için
1. Ortaklanmamış elektron çifti 10'dur.
II. Molekül geometrisi üçgen piramittir.
III. Bağ açısı 107° dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
09EE0572
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Pp
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
ifin- 5. 15P ve 17Cl atomlarından oluşan kararlı molekül için 1. Ortaklanmamış elektron çifti 10'dur. II. Molekül geometrisi üçgen piramittir. III. Bağ açısı 107° dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II 09EE0572 C) Yalnız III E) I, II ve III Pp
3.
D) I ve III
E, II ve III
Herhangi bir d orbitali için,
1. Baş kuantum sayısı en az 4'tür.
II. En fazla 2 tane elektron içerir. L
III. Açısal momentum kuantum sayısı 3'tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
EI, II ve III
obnileridio Xexy na jeevives pens
ships neli
v
C) I ve II
numote d
od ay nois
poňuda X xe Y atomlarına ait bazı orbitallerin sınır yüzey
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
3. D) I ve III E, II ve III Herhangi bir d orbitali için, 1. Baş kuantum sayısı en az 4'tür. II. En fazla 2 tane elektron içerir. L III. Açısal momentum kuantum sayısı 3'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III EI, II ve III obnileridio Xexy na jeevives pens ships neli v C) I ve II numote d od ay nois poňuda X xe Y atomlarına ait bazı orbitallerin sınır yüzey
18.
E
Yukarıda verilen bütün molekülleri oluşturan elementler 2.
periyotta yer almaktadır. Moleküller apolar olup top-çubuk
modelinde aradaki çizgiler bağ sayısını ifade eder.
Buna göre,
I. a ve c moleküllerinde merkez atom aynı elementtir
II. Molekülleri oluşturan elementlerden b'nin merkez ato-
mu 13. grup elementidi
III. Üç molekülde de merkez atomun ortaklaşmamış elekt-
ronu yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Lve til
E) I, II ve III
B
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
18. E Yukarıda verilen bütün molekülleri oluşturan elementler 2. periyotta yer almaktadır. Moleküller apolar olup top-çubuk modelinde aradaki çizgiler bağ sayısını ifade eder. Buna göre, I. a ve c moleküllerinde merkez atom aynı elementtir II. Molekülleri oluşturan elementlerden b'nin merkez ato- mu 13. grup elementidi III. Üç molekülde de merkez atomun ortaklaşmamış elekt- ronu yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) Lve til E) I, II ve III B
21. Aşağıda iki farklı bileşiğe ait Lewis yapıları verilmiştir.
H
I
B
H H
Buna göre,
I. Molekül geometrisi
II. Merkez atom hibritleşme türü
III.
dır?
A) Yalnız I
Bağ açısı
özelliklerinden hangileri her iki bileşik için de aynı-
D) I ve III
:0:
B) I ve II
HH
C) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
21. Aşağıda iki farklı bileşiğe ait Lewis yapıları verilmiştir. H I B H H Buna göre, I. Molekül geometrisi II. Merkez atom hibritleşme türü III. dır? A) Yalnız I Bağ açısı özelliklerinden hangileri her iki bileşik için de aynı- D) I ve III :0: B) I ve II HH C) II ve III E) I, II ve III
ngisi
HIZ VE RENK YAYINLARI
H&F
6.XY, bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdaki gibidir.
__+:
Y
Y
Buna göre, XY, bileşiği ile ilgili,
2
I. X-Y bağı polar kovalenttir
II. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi etkindir.
Poler
III. Moleküller arası hidrojen baği içerir.
yargılarından hangilerinin doğruluğu
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DVI ve III
-
kesindir?
(C) ve II
E) I, II ve III
KİMYA - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
ngisi HIZ VE RENK YAYINLARI H&F 6.XY, bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdaki gibidir. __+: Y Y Buna göre, XY, bileşiği ile ilgili, 2 I. X-Y bağı polar kovalenttir II. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi etkindir. Poler III. Moleküller arası hidrojen baği içerir. yargılarından hangilerinin doğruluğu A) Yalnız I B) Yalnız II DVI ve III - kesindir? (C) ve II E) I, II ve III KİMYA - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
9.
1.
11.
III.
Molekül ya da iyon
H3O+
C₂H4
CO₂
B) Yalnız II
26f²
D) I ve III
Bağ türü ve sayısı
3 sigma
5 sigma, 1 pi
2 sigma, 2 pi
Yukarıdaki molekül ya da iyonlardan hangileri-
nin bağ türü ve sayısı doğru verilmiştir?
(1H, 6C, 80)
A) Yalnızl
C) I ve
124
E) I, II ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
9. 1. 11. III. Molekül ya da iyon H3O+ C₂H4 CO₂ B) Yalnız II 26f² D) I ve III Bağ türü ve sayısı 3 sigma 5 sigma, 1 pi 2 sigma, 2 pi Yukarıdaki molekül ya da iyonlardan hangileri- nin bağ türü ve sayısı doğru verilmiştir? (1H, 6C, 80) A) Yalnızl C) I ve 124 E) I, II ve III
erden hangisinin Lewis ya-
iştir? (,H, 6C, N, 9F, 15P)
Lewis Yapısı
.P.
HAH
hellDxielom
H-F:ned nobielbi
foyheq
N⠀⠀N
H-CN:
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
4. Bir molekül ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
offibilitelocomo
X.
Merkez atomda bağ oluşumuna katılmayan de-
homplete theğeb malgor
pinisloq lüxeloM
ğerlik elektron çifti sayısı 2'dir.
nove Ortaklanmış elektron çifti sayısı 2'dir.xheM
eyse hig
●
Buna göre bu molekül ile ilgili;
align
1. Molekül polardır. V
4
X BY (A
Merkez atomun değerlik elektron sayısı 6'dır.
Ez a
Molekül içi bağlar apolar kovalent bağdır.
desinley (8
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve II
E) Yalnız I
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
MAJIC
1. Bir tane N₂H₂ molekülü ile ilgili;
I. Polar kovalent ve apolar kovalent bağ
eşittir.
II. 2 çift ortaklanmamış değerlik elektronu
III. İkili (=) bağ içerir.
IV. Bağ oluşumuna 8 tane elektron katılm
yargılarından hangileri doğrudur? (H
A) I, II, III ve IV B) I, II ve III C) II,
D) I, III ve IV
E) III ve I
2. Aşağıdaki moleküllerden hangisin
verilen bilgi yanlıştır? (H, Be, B
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
erden hangisinin Lewis ya- iştir? (,H, 6C, N, 9F, 15P) Lewis Yapısı .P. HAH hellDxielom H-F:ned nobielbi foyheq N⠀⠀N H-CN: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4. Bir molekül ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. offibilitelocomo X. Merkez atomda bağ oluşumuna katılmayan de- homplete theğeb malgor pinisloq lüxeloM ğerlik elektron çifti sayısı 2'dir. nove Ortaklanmış elektron çifti sayısı 2'dir.xheM eyse hig ● Buna göre bu molekül ile ilgili; align 1. Molekül polardır. V 4 X BY (A Merkez atomun değerlik elektron sayısı 6'dır. Ez a Molekül içi bağlar apolar kovalent bağdır. desinley (8 yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve III D) II ve III C) I ve II E) Yalnız I KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER MAJIC 1. Bir tane N₂H₂ molekülü ile ilgili; I. Polar kovalent ve apolar kovalent bağ eşittir. II. 2 çift ortaklanmamış değerlik elektronu III. İkili (=) bağ içerir. IV. Bağ oluşumuna 8 tane elektron katılm yargılarından hangileri doğrudur? (H A) I, II, III ve IV B) I, II ve III C) II, D) I, III ve IV E) III ve I 2. Aşağıdaki moleküllerden hangisin verilen bilgi yanlıştır? (H, Be, B
7.
A)
B)
C)
Bir molekülün merkez atomunda ortaklanmamış değerlik
elektronu çifti varsa molekül polardır.
Od
(NH3) II.
D)
E)
Buna göre,
1.
H H
III. *O*
H H
Polar
I, III, IV
II, IV
(H₂O)
II, III
V. H
H H
moleküllerinden hangilerinin polar, hangilerinin apolar
yapılı olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
Apolar
IV.
II, V
II, IV, V
I, III, V
III, IV, V
I, IV, V
H
CI:C₁: CI:
(CH4)
(BH3)
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
7. A) B) C) Bir molekülün merkez atomunda ortaklanmamış değerlik elektronu çifti varsa molekül polardır. Od (NH3) II. D) E) Buna göre, 1. H H III. *O* H H Polar I, III, IV II, IV (H₂O) II, III V. H H H moleküllerinden hangilerinin polar, hangilerinin apolar yapılı olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? Apolar IV. II, V II, IV, V I, III, V III, IV, V I, IV, V H CI:C₁: CI: (CH4) (BH3)
22. Bir tane XCl3 molekülünün ortaklanmamış değerlik
elektronu sayısı 18 dir.
Buna göre;
I. Molekülün şekli düzlem üçgendir.
II. Molekülün VSEPR gösterimi AX3E dir.
III. X elementi periyodik sistemde 3A grubunda yer alır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (17Cl, X baş grup
elementidir.)
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
22. Bir tane XCl3 molekülünün ortaklanmamış değerlik elektronu sayısı 18 dir. Buna göre; I. Molekülün şekli düzlem üçgendir. II. Molekülün VSEPR gösterimi AX3E dir. III. X elementi periyodik sistemde 3A grubunda yer alır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (17Cl, X baş grup elementidir.) A) Yalnız II D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
BÖLÜM-2
GÜÇLÜ
Soru
1. 0₂ =) apolor
II. C₂H4
II. ₂₂2 22³№- +4H• →>
IV. H₂O
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinde apolar kovalent bağ
bulunur?
(80, 6C, H, 7N)
A) II ve III
B) I ve IV
D) I, II ve III
C) I ve III
E) II, III ve IV
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
BÖLÜM-2 GÜÇLÜ Soru 1. 0₂ =) apolor II. C₂H4 II. ₂₂2 22³№- +4H• →> IV. H₂O Yukarıdaki moleküllerden hangilerinde apolar kovalent bağ bulunur? (80, 6C, H, 7N) A) II ve III B) I ve IV D) I, II ve III C) I ve III E) II, III ve IV
RAK
10. Aşağıda üç farklı bileşiğin yapı formülü verilmiştir.
H H
H-C-C-H
101
H H
11.
HH
HICLE-H
51
Bu bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır? (H, 6C)
Enerji
1s²
111.
A) C atomlarına ait hibritleşmiş orbitallerin s karakterine göre
sıralaması III >II> 1 şeklindedir.
B) C atomları arasında oluşan bağların bağ sağlamlığının en
yüksek olduğu bileşik C₂H₂ dir.
C) II. moleküldeki C atomlarının hibrit orbitallerinin enerji gös-
terimi
Hibrit orbitalleri
H-C=C-H
2p
şeklindedir.
D) Üç molekülde de oluşan C H bağları, s
örtüşmesiyle meydana gelmiştir.
p orbitallerinin
E) C atomları arasındaki bağların uzunlukları arasındaki ilişki
| > | > III şeklindedir.
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
RAK 10. Aşağıda üç farklı bileşiğin yapı formülü verilmiştir. H H H-C-C-H 101 H H 11. HH HICLE-H 51 Bu bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- tır? (H, 6C) Enerji 1s² 111. A) C atomlarına ait hibritleşmiş orbitallerin s karakterine göre sıralaması III >II> 1 şeklindedir. B) C atomları arasında oluşan bağların bağ sağlamlığının en yüksek olduğu bileşik C₂H₂ dir. C) II. moleküldeki C atomlarının hibrit orbitallerinin enerji gös- terimi Hibrit orbitalleri H-C=C-H 2p şeklindedir. D) Üç molekülde de oluşan C H bağları, s örtüşmesiyle meydana gelmiştir. p orbitallerinin E) C atomları arasındaki bağların uzunlukları arasındaki ilişki | > | > III şeklindedir.
CIF3 molekülü için;
1.
Ortaklaşmamış e çiftleri ekvatoryal konumdadır. +
Geometrik şekli bozulmuş T şeklidir. t
III. Aksiyal bağ açısı 90°C'dir.
ifadelerinden
A) Yalnız
-
hangileri-doğrudur? (17Cl, gF)
B) I ve Il
D) ve
ettvettt
El ve t
ekwoboyed
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
CIF3 molekülü için; 1. Ortaklaşmamış e çiftleri ekvatoryal konumdadır. + Geometrik şekli bozulmuş T şeklidir. t III. Aksiyal bağ açısı 90°C'dir. ifadelerinden A) Yalnız - hangileri-doğrudur? (17Cl, gF) B) I ve Il D) ve ettvettt El ve t ekwoboyed
9. S₂Cl₂ bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? (Yapıda S atomları birbirine
bağlanmakta ve her S atomuna bir Cl atomu bağ-
lanmaktadır. 16S, 17CI)
A) Yapısında hem polar hem de apolar kovalent
bağlar içerir.
6 tane bağlayıcı elektronu vardır.
B)
C) Tüm atomları oktetini tamamlar.
D) Molekül apolar yapıdadır.
E). 10 tane bağlanmamış elektron çifti vardır.
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
9. S₂Cl₂ bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Yapıda S atomları birbirine bağlanmakta ve her S atomuna bir Cl atomu bağ- lanmaktadır. 16S, 17CI) A) Yapısında hem polar hem de apolar kovalent bağlar içerir. 6 tane bağlayıcı elektronu vardır. B) C) Tüm atomları oktetini tamamlar. D) Molekül apolar yapıdadır. E). 10 tane bağlanmamış elektron çifti vardır.