Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hibritleşme-Molekül Geometrileri Soruları

mış-
A)
B)
C)
D)
e
Yukarıdaki bileşikte x, y ve z ile gösterilen karbon atom-
larının yaptığı hibritleşme türü aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
anyco
X
sp
sp²
3
sp³
CH3
sp
sp²
x y
CH=C-C-CH=CH₂
|
CH3
y
sp²
sp
Sp3
sp
sp³
Z
TH
sp
ZARN
N
sp³
sp
sp²
sp²
Sp³
H
BENIM HOCAM-
10
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
mış- A) B) C) D) e Yukarıdaki bileşikte x, y ve z ile gösterilen karbon atom- larının yaptığı hibritleşme türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? anyco X sp sp² 3 sp³ CH3 sp sp² x y CH=C-C-CH=CH₂ | CH3 y sp² sp Sp3 sp sp³ Z TH sp ZARN N sp³ sp sp² sp² Sp³ H BENIM HOCAM- 10
7. 00 Apolar bileşiktir.
co Polar kovalent bağ içerir.
Yukarıda iki yapısal özelliği verilen molekül aşağıdaki-
lerden hangisidir? (1H, 5B, 7N, 80, 9F)
A) H₂O
B) HE
D) BF3
E) NH3
CQ2
Orbital Yayınları
10
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
7. 00 Apolar bileşiktir. co Polar kovalent bağ içerir. Yukarıda iki yapısal özelliği verilen molekül aşağıdaki- lerden hangisidir? (1H, 5B, 7N, 80, 9F) A) H₂O B) HE D) BF3 E) NH3 CQ2 Orbital Yayınları 10
erden hangisinin Lewis ya-
iştir? (,H, 6C, N, 9F, 15P)
Lewis Yapısı
.P.
HAH
hellDxielom
H-F:ned nobielbi
foyheq
N⠀⠀N
H-CN:
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
4. Bir molekül ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
offibilitelocomo
X.
Merkez atomda bağ oluşumuna katılmayan de-
homplete theğeb malgor
pinisloq lüxeloM
ğerlik elektron çifti sayısı 2'dir.
nove Ortaklanmış elektron çifti sayısı 2'dir.xheM
eyse hig
●
Buna göre bu molekül ile ilgili;
align
1. Molekül polardır. V
4
X BY (A
Merkez atomun değerlik elektron sayısı 6'dır.
Ez a
Molekül içi bağlar apolar kovalent bağdır.
desinley (8
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve II
E) Yalnız I
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
MAJIC
1. Bir tane N₂H₂ molekülü ile ilgili;
I. Polar kovalent ve apolar kovalent bağ
eşittir.
II. 2 çift ortaklanmamış değerlik elektronu
III. İkili (=) bağ içerir.
IV. Bağ oluşumuna 8 tane elektron katılm
yargılarından hangileri doğrudur? (H
A) I, II, III ve IV B) I, II ve III C) II,
D) I, III ve IV
E) III ve I
2. Aşağıdaki moleküllerden hangisin
verilen bilgi yanlıştır? (H, Be, B
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
erden hangisinin Lewis ya- iştir? (,H, 6C, N, 9F, 15P) Lewis Yapısı .P. HAH hellDxielom H-F:ned nobielbi foyheq N⠀⠀N H-CN: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4. Bir molekül ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. offibilitelocomo X. Merkez atomda bağ oluşumuna katılmayan de- homplete theğeb malgor pinisloq lüxeloM ğerlik elektron çifti sayısı 2'dir. nove Ortaklanmış elektron çifti sayısı 2'dir.xheM eyse hig ● Buna göre bu molekül ile ilgili; align 1. Molekül polardır. V 4 X BY (A Merkez atomun değerlik elektron sayısı 6'dır. Ez a Molekül içi bağlar apolar kovalent bağdır. desinley (8 yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve III D) II ve III C) I ve II E) Yalnız I KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER MAJIC 1. Bir tane N₂H₂ molekülü ile ilgili; I. Polar kovalent ve apolar kovalent bağ eşittir. II. 2 çift ortaklanmamış değerlik elektronu III. İkili (=) bağ içerir. IV. Bağ oluşumuna 8 tane elektron katılm yargılarından hangileri doğrudur? (H A) I, II, III ve IV B) I, II ve III C) II, D) I, III ve IV E) III ve I 2. Aşağıdaki moleküllerden hangisin verilen bilgi yanlıştır? (H, Be, B
7.
A)
B)
C)
Bir molekülün merkez atomunda ortaklanmamış değerlik
elektronu çifti varsa molekül polardır.
Od
(NH3) II.
D)
E)
Buna göre,
1.
H H
III. *O*
H H
Polar
I, III, IV
II, IV
(H₂O)
II, III
V. H
H H
moleküllerinden hangilerinin polar, hangilerinin apolar
yapılı olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
Apolar
IV.
II, V
II, IV, V
I, III, V
III, IV, V
I, IV, V
H
CI:C₁: CI:
(CH4)
(BH3)
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
7. A) B) C) Bir molekülün merkez atomunda ortaklanmamış değerlik elektronu çifti varsa molekül polardır. Od (NH3) II. D) E) Buna göre, 1. H H III. *O* H H Polar I, III, IV II, IV (H₂O) II, III V. H H H moleküllerinden hangilerinin polar, hangilerinin apolar yapılı olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? Apolar IV. II, V II, IV, V I, III, V III, IV, V I, IV, V H CI:C₁: CI: (CH4) (BH3)
22. Bir tane XCl3 molekülünün ortaklanmamış değerlik
elektronu sayısı 18 dir.
Buna göre;
I. Molekülün şekli düzlem üçgendir.
II. Molekülün VSEPR gösterimi AX3E dir.
III. X elementi periyodik sistemde 3A grubunda yer alır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (17Cl, X baş grup
elementidir.)
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
22. Bir tane XCl3 molekülünün ortaklanmamış değerlik elektronu sayısı 18 dir. Buna göre; I. Molekülün şekli düzlem üçgendir. II. Molekülün VSEPR gösterimi AX3E dir. III. X elementi periyodik sistemde 3A grubunda yer alır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (17Cl, X baş grup elementidir.) A) Yalnız II D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
9. S₂Cl₂ bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? (Yapıda S atomları birbirine
bağlanmakta ve her S atomuna bir Cl atomu bağ-
lanmaktadır. 16S, 17CI)
A) Yapısında hem polar hem de apolar kovalent
bağlar içerir.
6 tane bağlayıcı elektronu vardır.
B)
C) Tüm atomları oktetini tamamlar.
D) Molekül apolar yapıdadır.
E). 10 tane bağlanmamış elektron çifti vardır.
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
9. S₂Cl₂ bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Yapıda S atomları birbirine bağlanmakta ve her S atomuna bir Cl atomu bağ- lanmaktadır. 16S, 17CI) A) Yapısında hem polar hem de apolar kovalent bağlar içerir. 6 tane bağlayıcı elektronu vardır. B) C) Tüm atomları oktetini tamamlar. D) Molekül apolar yapıdadır. E). 10 tane bağlanmamış elektron çifti vardır.
27. Bir organik bileşik olan asetilenin (etinin) çizgi bağ
formülü aşağıda verilmiştir
H-C=C-H
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(₁H, 6C)
A) Hidrojen atomlan sp hibritleşmesi yapmıştı
B) Karbon atomları sp2 hibritleşmest
yapmıştır.
C) sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan
vardır.
toplam iki bağ
D) p orbitallerinin örtüşm
vardır.
D) p orbitallerinin oluşan toplam iki bağ
oluşan toplam iki bağ
E) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ, (pi)
bağıdır.
π
Bi hakeri
M'ye aittir
hiçbir kişi, kurum veya kur
30
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
27. Bir organik bileşik olan asetilenin (etinin) çizgi bağ formülü aşağıda verilmiştir H-C=C-H aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (₁H, 6C) A) Hidrojen atomlan sp hibritleşmesi yapmıştı B) Karbon atomları sp2 hibritleşmest yapmıştır. C) sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan vardır. toplam iki bağ D) p orbitallerinin örtüşm vardır. D) p orbitallerinin oluşan toplam iki bağ oluşan toplam iki bağ E) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ, (pi) bağıdır. π Bi hakeri M'ye aittir hiçbir kişi, kurum veya kur 30
7.
Molekül
Bağ açısı
7.
1.
HCN
180°
11.
PH3
120°
III.
H₂O
104,5⁰
IV.
CH4
90°
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin bağ açısı yanlış
verilmiştir? (₁H, 6C, 7N, 15P. 80)
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
7. Molekül Bağ açısı 7. 1. HCN 180° 11. PH3 120° III. H₂O 104,5⁰ IV. CH4 90° Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin bağ açısı yanlış verilmiştir? (₁H, 6C, 7N, 15P. 80) A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III
1. VSEPR gösterimi AX, şeklinde olan bileşikle ilgi-
li,
1. Merkez atomu 3A grubunda yer alır
II. Sadece 3 tane sigma bağı içerir.
III. Merkez atomunda ortaklanmamış elektron bu-
lunmaz.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
Yalnız III
C) I ve Il
D) I ve III
E) II ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
1. VSEPR gösterimi AX, şeklinde olan bileşikle ilgi- li, 1. Merkez atomu 3A grubunda yer alır II. Sadece 3 tane sigma bağı içerir. III. Merkez atomunda ortaklanmamış elektron bu- lunmaz. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I Yalnız III C) I ve Il D) I ve III E) II ve III
26. XY3 ve ZY3 molekülleri ile ilgili,
All
XY3
|
Doğrultu sayısı
3
||
Merkez atomun
hibritleşme türü
sp³
Molekül geometrisi
Üçgen
piramit
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
(2x - 52, 7X)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
of O
BH
ZY 3
3
sp²
Düzlem
üçgen
Q
Cve III
/H₂ - CH₂
E) I, II ve III
2
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
26. XY3 ve ZY3 molekülleri ile ilgili, All XY3 | Doğrultu sayısı 3 || Merkez atomun hibritleşme türü sp³ Molekül geometrisi Üçgen piramit verilen bilgilerden hangileri doğrudur? (2x - 52, 7X) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III of O BH ZY 3 3 sp² Düzlem üçgen Q Cve III /H₂ - CH₂ E) I, II ve III 2
2.
BF, molekülü ile ilgili;
3
I. Molekül geometrisi düzlem üçgendir.
II. Bağ açısı 120° dir.
III. Bağda kullanılan e çifti sayısı 4'tür.
IV. Merkez atom sp² hibritleşmesi yapmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır? (B, ,F)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) III ve IV
C) I ve II
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
2. BF, molekülü ile ilgili; 3 I. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. II. Bağ açısı 120° dir. III. Bağda kullanılan e çifti sayısı 4'tür. IV. Merkez atom sp² hibritleşmesi yapmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? (B, ,F) A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III E) III ve IV C) I ve II
1. Molekül geometrisi üçgen piramit olan molekül-
de bağ açısı 107° dir.
II. VSEPR gösterimi AX E olan bir molekül suda çö-
zünebilir.
?
III. Merkez atomu IUPAC'a göre 2. grupta bulunan
bileşiğin geometrisi doğrusaldır.
by
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7.
D) I ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
1. Molekül geometrisi üçgen piramit olan molekül- de bağ açısı 107° dir. II. VSEPR gösterimi AX E olan bir molekül suda çö- zünebilir. ? III. Merkez atomu IUPAC'a göre 2. grupta bulunan bileşiğin geometrisi doğrusaldır. by Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 7. D) I ve III
13. Aşağıda H₂O, NF3, CS₂ ve N₂ moleküllerinin hatalı Lewis
yapıları ile karşılarında Lewis yapısının doğru olabilmesi için
gereken düzeltmeler ifade edilmiştir.
Yapılması gereken
Lewis yapısı
düzeltme
Merkez atoma bir çift ortak-
H
HAESTlanmamış elektron ilave
PALO edilmelidir.
OR
N
Merkez atoma iki tane
FFF
elektron ilave edilmelidir.
:S::C::S:
S atomlarının her birinden
bir çift elektron silinmelidir.
IV.
:N…N:
N atomları arasına iki çift
elektron ilave edilmelidir.
Buna göre, hangi moleküllerin karşısındaki düzeltme
doğru verilmiştir? (₁H, 6C, 7N, go, gF, 16S)
C) Il ve Ill
A) Yalnız I
BYT ve ll
D) Il ve IV
(₁
1.
II.
E) II ve IV
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
13. Aşağıda H₂O, NF3, CS₂ ve N₂ moleküllerinin hatalı Lewis yapıları ile karşılarında Lewis yapısının doğru olabilmesi için gereken düzeltmeler ifade edilmiştir. Yapılması gereken Lewis yapısı düzeltme Merkez atoma bir çift ortak- H HAESTlanmamış elektron ilave PALO edilmelidir. OR N Merkez atoma iki tane FFF elektron ilave edilmelidir. :S::C::S: S atomlarının her birinden bir çift elektron silinmelidir. IV. :N…N: N atomları arasına iki çift elektron ilave edilmelidir. Buna göre, hangi moleküllerin karşısındaki düzeltme doğru verilmiştir? (₁H, 6C, 7N, go, gF, 16S) C) Il ve Ill A) Yalnız I BYT ve ll D) Il ve IV (₁ 1. II. E) II ve IV
25. Merkez atomunun hibrit orbitalleri;
Ji
tone
Ø. 0
şeklinde olan bileşik aşağıdakilerden hangisi ola
yapm
1s²(2sp³) ¹(2sp³) ¹(2sp³)¹(2sp³)¹igme bog'
maz? (,H, C, O, gF, 17Cl)
8 9
H
VA) GH₂
ci-d-u
BCCI CH₂F-C-f
CI
D) CO
EXCHCI 3
H
0= C² = 0 = 2sigm² +2π bes
IT-L-E
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
25. Merkez atomunun hibrit orbitalleri; Ji tone Ø. 0 şeklinde olan bileşik aşağıdakilerden hangisi ola yapm 1s²(2sp³) ¹(2sp³) ¹(2sp³)¹(2sp³)¹igme bog' maz? (,H, C, O, gF, 17Cl) 8 9 H VA) GH₂ ci-d-u BCCI CH₂F-C-f CI D) CO EXCHCI 3 H 0= C² = 0 = 2sigm² +2π bes IT-L-E
B
KİTAPÇIĞI
26. Etilen molekülündeki karbon atomlarının elektron
dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
(1H, 6C)
A) C: 1s² 2(sp²)1 2(sp²)¹ 2(sp²)¹ 2p¹
B) C: 1s² 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p¹
C) C: 1s² 2(sp²)1 2(sp²)1 2(sp²)¹ 2(sp²)¹
D) C: 1s² 2(sp³)1 2(sp³)¹ 2(sp³)1 2(sp³)1
E) C: 1s² 2(sp²)¹ 2(sp²)¹ 2p²
2
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
B KİTAPÇIĞI 26. Etilen molekülündeki karbon atomlarının elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (1H, 6C) A) C: 1s² 2(sp²)1 2(sp²)¹ 2(sp²)¹ 2p¹ B) C: 1s² 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p¹ C) C: 1s² 2(sp²)1 2(sp²)1 2(sp²)¹ 2(sp²)¹ D) C: 1s² 2(sp³)1 2(sp³)¹ 2(sp³)1 2(sp³)1 E) C: 1s² 2(sp²)¹ 2(sp²)¹ 2p² 2
10. XY3 molekül formülüne sahip polar ve apolar ya-
pıdaki iki ayrı bileşik ile ilgili;
I. Y-X-Y bağ açısı
II. Merkez atomun hibritleşme türü
III. VSEPR gösterimi
özelliklerinden hangileri farklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
10. XY3 molekül formülüne sahip polar ve apolar ya- pıdaki iki ayrı bileşik ile ilgili; I. Y-X-Y bağ açısı II. Merkez atomun hibritleşme türü III. VSEPR gösterimi özelliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III