Karışımlarda Koligatif Özellikler Soruları

625°C'de 100 gram saf su ile doymuş ve doymamış iki ayrı
şeker çözeltisi hazırlanıyor.
Çözeltilerin 1 atmosferlik dış basınçta kaynamalarına ait si-
caklık-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir.
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
(100 + x)
A) Yalnız I
(100 + y)
D) I ve III
→ Zaman
Buna göre,
I. 1. grafik doymuş, 2. grafik doymamış şekerli suya aittir.
II. x ve y değerleri arasında x > y ilişkisi vardır.
III. Doymuş çözeltilerin hâl değiştirirken derişimleri sabit kalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2
B) Yalnız II
→ Zaman
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
625°C'de 100 gram saf su ile doymuş ve doymamış iki ayrı şeker çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltilerin 1 atmosferlik dış basınçta kaynamalarına ait si- caklık-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) (100 + x) A) Yalnız I (100 + y) D) I ve III → Zaman Buna göre, I. 1. grafik doymuş, 2. grafik doymamış şekerli suya aittir. II. x ve y değerleri arasında x > y ilişkisi vardır. III. Doymuş çözeltilerin hâl değiştirirken derişimleri sabit kalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 2 B) Yalnız II → Zaman E) I, II ve III C) I ve II
17. Aşağıdaki kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki eşit küt-
leli saf sulara üzerlerinde belirtilen katilar eklenerek ta-
mamen çözünmeleri sağlanıyor.
NaCl(k)
m gram
Saf su
C6H₁2O6(k)
nu Oluşan çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya baş-
lama sıcaklıkları eşit olduğuna göre;
A) Yalnız I
1. çözeltilerde çözünen katıların mol sayısı,
II. çözeltilerin içerdikleri toplam tanecik derişimi,
III. çözeltilerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları
niceliklerinden hangileri birbirine eşittir?
I ve III
m gram
Saf su
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
17. Aşağıdaki kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki eşit küt- leli saf sulara üzerlerinde belirtilen katilar eklenerek ta- mamen çözünmeleri sağlanıyor. NaCl(k) m gram Saf su C6H₁2O6(k) nu Oluşan çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya baş- lama sıcaklıkları eşit olduğuna göre; A) Yalnız I 1. çözeltilerde çözünen katıların mol sayısı, II. çözeltilerin içerdikleri toplam tanecik derişimi, III. çözeltilerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları niceliklerinden hangileri birbirine eşittir? I ve III m gram Saf su B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
13.
Buhar basıncı (atm)
Z
X Y
E
0
58 84 115 Sıcaklık (°C)
Yukarıdaki grafikte saf X, Y ve Z sıvılarının 1 atm basınç
altındaki buhar basıncı - sıcaklık değişimleri verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 115 °C sıcaklığında Z sıvısı kaynamaktadır.
B) Aynı dış basınçta X, Y ve Z sıvılarının üçü de
kaynarken sıcaklıkları arasında Z> Y>X ilişkisi
vardır.
C) Aynı sıcaklıkta molekülleri arasındaki etkileşimleri
en güçlü olan X Sivisidir.
D) Y SIVISI içerisine uçucu olmayan bir katı atılarak
çözülürse, 84 °C den daha yüksek bir sıcaklıkta
kaynamaya başlar.
E) X, Y ve Z sıvılarından oluşan homojen bir karışım
ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir.
Yayınları
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
13. Buhar basıncı (atm) Z X Y E 0 58 84 115 Sıcaklık (°C) Yukarıdaki grafikte saf X, Y ve Z sıvılarının 1 atm basınç altındaki buhar basıncı - sıcaklık değişimleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 115 °C sıcaklığında Z sıvısı kaynamaktadır. B) Aynı dış basınçta X, Y ve Z sıvılarının üçü de kaynarken sıcaklıkları arasında Z> Y>X ilişkisi vardır. C) Aynı sıcaklıkta molekülleri arasındaki etkileşimleri en güçlü olan X Sivisidir. D) Y SIVISI içerisine uçucu olmayan bir katı atılarak çözülürse, 84 °C den daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamaya başlar. E) X, Y ve Z sıvılarından oluşan homojen bir karışım ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir. Yayınları
n
_n
si
de
ha
9 Eşit mol sayısında çözünen eklenerek aşağıdaki doy-
mamış çözeltiler hazırlanıyor.
NaCl
1 kg su
||
1.3=3
2₁2-4
Buna göre çözeltiler ile ilgili;
MgCI,
2 kg su
A) Yalnız I
2.4=8
MP
aynı dış basınçta kaynamaya başlama sıcaklığı,
II. kaynarken buhar basınçlarRB
III. anyon derişimleri
FeCl
1 kg su
niceliklerinden hangilerinin karşılaştırılması
III >> II şeklindedir?
B) I ve II
D) Il ye fil
III
C) Lve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
n _n si de ha 9 Eşit mol sayısında çözünen eklenerek aşağıdaki doy- mamış çözeltiler hazırlanıyor. NaCl 1 kg su || 1.3=3 2₁2-4 Buna göre çözeltiler ile ilgili; MgCI, 2 kg su A) Yalnız I 2.4=8 MP aynı dış basınçta kaynamaya başlama sıcaklığı, II. kaynarken buhar basınçlarRB III. anyon derişimleri FeCl 1 kg su niceliklerinden hangilerinin karşılaştırılması III >> II şeklindedir? B) I ve II D) Il ye fil III C) Lve Ill E) I, II ve III
7. Eşit kütlede X ve Y arı katılarının suda çözünmesi ile
hazırlanan çözeltilerin molalite - su kütlesi grafiği aşağı-
daki gibidir.
Molalite A
Kg
Su kütlesi
D) I ve II
Buna göre,
I. X'in mol sayısı Y'ninkinden büyüktür.
II. Aynı ortamda X çözeltisinin kaynama noktasi,
Y çözeltisininkinden yüksektir.
Doris
crail
III. Aynı sıcaklıkta Y çözeltisinin buhar basıncı,
X çözeltisininkinden düşüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
7. Eşit kütlede X ve Y arı katılarının suda çözünmesi ile hazırlanan çözeltilerin molalite - su kütlesi grafiği aşağı- daki gibidir. Molalite A Kg Su kütlesi D) I ve II Buna göre, I. X'in mol sayısı Y'ninkinden büyüktür. II. Aynı ortamda X çözeltisinin kaynama noktasi, Y çözeltisininkinden yüksektir. Doris crail III. Aynı sıcaklıkta Y çözeltisinin buhar basıncı, X çözeltisininkinden düşüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
7.
Bilgi: Katı ve Sivi taneciklerin gazda asılı kalması ola-
yına aerosol denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi aerosole ör-
nek verilemez?
A) Tozlu hava
B) Spreyler
CX Bulutlar
D) Duman
E Gazlı içecekler
annot
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
7. Bilgi: Katı ve Sivi taneciklerin gazda asılı kalması ola- yına aerosol denir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi aerosole ör- nek verilemez? A) Tozlu hava B) Spreyler CX Bulutlar D) Duman E Gazlı içecekler annot
Yukarıdaki oda koşullarında NaCl tuzunun doygun
çözeltisi verilmiştir.
Doymuş
NaCl
sulu çözeltisi
Buna göre, çözeltiye aynı sıcaklıkta saf su ilave
edilirse;
1. Kütlece yüzde derişimi
II. Elektrik iletkenliği
III. Donmaya başlama sıcaklığı X
niceliklerinden hangileri azalır?
A) Yalnız I-
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
Yukarıdaki oda koşullarında NaCl tuzunun doygun çözeltisi verilmiştir. Doymuş NaCl sulu çözeltisi Buna göre, çözeltiye aynı sıcaklıkta saf su ilave edilirse; 1. Kütlece yüzde derişimi II. Elektrik iletkenliği III. Donmaya başlama sıcaklığı X niceliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I- D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
X SIVISI
Ive Ill
E) I, II ve III
saf su
Yukarıda yer alan 1 atm dış basınçtaki saf suya bir miktar saf X SIVISI
eklendiğinde oluşan çözelti için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
AY Kaynamaya başlama sıcaklığı 100°C 'den büyüktür.
B) Buhar basıncı, aynı sıcaklıktaki saf suyunkinden büyüktür.
C) 0°C'den daha yüksek sıcaklıkta donmaya başlar.
DY Kaynama noktası saf suyunkinden düşüktür.
E Kaynama anında buhar basıncı 1 atm olur.
176
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
X SIVISI Ive Ill E) I, II ve III saf su Yukarıda yer alan 1 atm dış basınçtaki saf suya bir miktar saf X SIVISI eklendiğinde oluşan çözelti için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? AY Kaynamaya başlama sıcaklığı 100°C 'den büyüktür. B) Buhar basıncı, aynı sıcaklıktaki saf suyunkinden büyüktür. C) 0°C'den daha yüksek sıcaklıkta donmaya başlar. DY Kaynama noktası saf suyunkinden düşüktür. E Kaynama anında buhar basıncı 1 atm olur. 176
2.
Çözeltilerin sadece çözünen tanecik derişimine
I bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellik- !
ler denir.
Buna göre,
I. Kaynama noktası yükselmesi
II. Yüzde derişim
III. Öz kütle
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri koligatif
özelliktir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) II ve III
4D Serisi Ⓡ
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
2. Çözeltilerin sadece çözünen tanecik derişimine I bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellik- ! ler denir. Buna göre, I. Kaynama noktası yükselmesi II. Yüzde derişim III. Öz kütle Yukarıda verilen özelliklerden hangileri koligatif özelliktir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) II ve III 4D Serisi Ⓡ
10. Bir sivida uçucu olmayan madde çözerek hazır-
ladığımız çözeltinin kaynama noktası, saf sividan
yüksek iken donma noktası saf sividan daha düşük-
tür. Hazırlanan çözeltinin derişimi arttıkça kaynama
noktası daha çok artar iken donma noktası daha
çok düşer.
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi yukarı-
daki bilgi ile açıklanamaz?
A) Kış gecelerinde sokaktaki sular donarken porta-
kalın donmaması
B) Düdüklü tencerede bulunan saf suyun açık ten-
cereye göre daha yüksek sıcaklıkta kaynaması
C) Ortalama sıcaklığın daha düşük olduğu illerdeki
araçlarda daha fazla antifriz kullanılması
D) Dondurmanın sütten daha düşük sıcaklıkta don-
ması
E) Kış aylarında yüksek soda içerikli Van gölünün
donmaması
11. 1.:X: Y
liste
oşluk bira
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
10. Bir sivida uçucu olmayan madde çözerek hazır- ladığımız çözeltinin kaynama noktası, saf sividan yüksek iken donma noktası saf sividan daha düşük- tür. Hazırlanan çözeltinin derişimi arttıkça kaynama noktası daha çok artar iken donma noktası daha çok düşer. Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi yukarı- daki bilgi ile açıklanamaz? A) Kış gecelerinde sokaktaki sular donarken porta- kalın donmaması B) Düdüklü tencerede bulunan saf suyun açık ten- cereye göre daha yüksek sıcaklıkta kaynaması C) Ortalama sıcaklığın daha düşük olduğu illerdeki araçlarda daha fazla antifriz kullanılması D) Dondurmanın sütten daha düşük sıcaklıkta don- ması E) Kış aylarında yüksek soda içerikli Van gölünün donmaması 11. 1.:X: Y liste oşluk bira
6.
Bir miktar şekerli su çözeltisine saf su eklendiğinde kütle-
ce yüzde derişimi grafikteki gibi değişmektedir.
30
24
Yüzde derişim
100 Eklenen saf su kütlesi (g)
Buna göre, başlangıçtaki çözeltinin kütlesi kaç gramdır?
300
E) 200
D) 250
- A) 400
B) 350 ime C)
9.
OA
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
6. Bir miktar şekerli su çözeltisine saf su eklendiğinde kütle- ce yüzde derişimi grafikteki gibi değişmektedir. 30 24 Yüzde derişim 100 Eklenen saf su kütlesi (g) Buna göre, başlangıçtaki çözeltinin kütlesi kaç gramdır? 300 E) 200 D) 250 - A) 400 B) 350 ime C) 9. OA
6.
BENIM HOCAM
TYT-KİMYA Soru Bankası
1.
10 gram tuz, 500 gram su içeren tuzlu su çözeltisi
II. 5 gram tuz, 45 gram su içeren tuzlu su çözeltisi
III. 70 gram tuz, 130 gram su içeren tuzlu su çözeltisi
Yukarıda verilen çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
A) Aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki III > | > ||
şeklindedir.
B) Aynı ortamdaki elektrik iletkenliği III > II > şeklindedir.
C) Aynı ortamda buhar basınçları II > I > I şeklindedir.
D) Aynı ortamda donma noktaları III > II > | şeklindedir.
E) Kaynarken buhar basınçları I-II-III şeklindedir.
8.
25°C
na ka
Buna
hang
A)
4
108
106
100
C
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
6. BENIM HOCAM TYT-KİMYA Soru Bankası 1. 10 gram tuz, 500 gram su içeren tuzlu su çözeltisi II. 5 gram tuz, 45 gram su içeren tuzlu su çözeltisi III. 70 gram tuz, 130 gram su içeren tuzlu su çözeltisi Yukarıda verilen çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki III > | > || şeklindedir. B) Aynı ortamdaki elektrik iletkenliği III > II > şeklindedir. C) Aynı ortamda buhar basınçları II > I > I şeklindedir. D) Aynı ortamda donma noktaları III > II > | şeklindedir. E) Kaynarken buhar basınçları I-II-III şeklindedir. 8. 25°C na ka Buna hang A) 4 108 106 100 C
7.
•
.
C6H12O6 katısı ile hazırlanan ve derişimi 0,4 M olan
sulu çözeltinin 1 atmosfer basınçta donmaya başlama
sıcaklığı -2a˚C dir.
w
Aynı basınçta, X katısının sulu çözeltisi - a°C de, Y
katısının sulu çözeltisi - 4a°C de donmaya başlamakta-
dır.
98
Yukarıda verilen bilgilere göre, X ve Y katılarının for-
mülleri ile sulu çözeltilerinin derişimleri aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
X
A) 0,2 M NaBr
B) 0,4 M AICI3
C) 0,1 M KBr
D) 0,1 M CaCl₂
E) 0,2 M C12H22011
Y
0,8 M AlBr3
0,2 M C6H1206
0,2 M AlBr3
1,6 M C12H22011
1,6 M NaCl
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
7. • . C6H12O6 katısı ile hazırlanan ve derişimi 0,4 M olan sulu çözeltinin 1 atmosfer basınçta donmaya başlama sıcaklığı -2a˚C dir. w Aynı basınçta, X katısının sulu çözeltisi - a°C de, Y katısının sulu çözeltisi - 4a°C de donmaya başlamakta- dır. 98 Yukarıda verilen bilgilere göre, X ve Y katılarının for- mülleri ile sulu çözeltilerinin derişimleri aşağıdakiler- den hangisi olabilir? X A) 0,2 M NaBr B) 0,4 M AICI3 C) 0,1 M KBr D) 0,1 M CaCl₂ E) 0,2 M C12H22011 Y 0,8 M AlBr3 0,2 M C6H1206 0,2 M AlBr3 1,6 M C12H22011 1,6 M NaCl
10. Yoğunluğu 1 g/mD olan 81 mL saf suda 90 grammeeke
rin (C6H12O6) tamamen çözünmesi sağlanıyor.
Buna göre oluşan çözeltide şekerin mol kesri ve
suyun molce yüzdesi kaçtır? (H = 1, C = 12,0=16
Suyun molce yüzdesi Şekerin mol kesri
80
0,2
90
0,2
60
90
80
A)
B)
C)
D)
E)
0,2...
0,1
0,1
1.
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
10. Yoğunluğu 1 g/mD olan 81 mL saf suda 90 grammeeke rin (C6H12O6) tamamen çözünmesi sağlanıyor. Buna göre oluşan çözeltide şekerin mol kesri ve suyun molce yüzdesi kaçtır? (H = 1, C = 12,0=16 Suyun molce yüzdesi Şekerin mol kesri 80 0,2 90 0,2 60 90 80 A) B) C) D) E) 0,2... 0,1 0,1 1.
Burak
HOCA AHMET YESEVİ ANADOLU LİSESI 2022-2023 YILI 2.DÖNEM KİMYA DERSI QU
işgüzer
SORULAR
1- 0,6 mol NaNO, bileşiginin tamamı suda çözülerek 300 mL
sulu çözelti hazırlanıyor.
Buna göre çözeltideki NaNO, derişimi kaç molardır?
2-48 gram Mg,N, çözülerek hazırlanan 2 litrelik sulu çözel-
tideki toplam iyon derişimi kaç molardır?
(Mg N₂: 100 g/mol)
3-
4 molar 300 mL NaCl sulu çözeltisine, 2 molar 200 mL
NaCl sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta eklendiğinde oluşan
yeni çözeltinin derişimi kaç molar olur?
4-500 gram saf suda 0,4 mol Ca(NO3)₂ tuzu çözündüğünde
çözeltideki toplam iyon derişimi kaç motaldir?
5-200 gram saf su ile hazırlanan CaBr, sulu çözeltisindeki top-
lam iyon derişimi 0,3 molaldir.
Buna göre çözeltideki CaBr, kütlesi kaç gramdır?
(CaBr: 200 g/mol)
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
Burak HOCA AHMET YESEVİ ANADOLU LİSESI 2022-2023 YILI 2.DÖNEM KİMYA DERSI QU işgüzer SORULAR 1- 0,6 mol NaNO, bileşiginin tamamı suda çözülerek 300 mL sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltideki NaNO, derişimi kaç molardır? 2-48 gram Mg,N, çözülerek hazırlanan 2 litrelik sulu çözel- tideki toplam iyon derişimi kaç molardır? (Mg N₂: 100 g/mol) 3- 4 molar 300 mL NaCl sulu çözeltisine, 2 molar 200 mL NaCl sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta eklendiğinde oluşan yeni çözeltinin derişimi kaç molar olur? 4-500 gram saf suda 0,4 mol Ca(NO3)₂ tuzu çözündüğünde çözeltideki toplam iyon derişimi kaç motaldir? 5-200 gram saf su ile hazırlanan CaBr, sulu çözeltisindeki top- lam iyon derişimi 0,3 molaldir. Buna göre çözeltideki CaBr, kütlesi kaç gramdır? (CaBr: 200 g/mol)
caklıkta
te 400
100+ b
100 + c
160 =1000 x
3x
Sıcaklık (°C)
1
KONU KAVRAMA
2
D) II ve III
3
TESTI 03
1 atm basınçta saf suda bir miktar uçucu olmayan bir katı
çözünmesi ile elde edilen çözeltiye ait sıcaklık - zaman grafiği
yukarıdaki gibidir.
→ Zaman
Buna göre,
I. 1. bölgede buhar basıncı artar.
II. 2. bölgede çözelti doymamıştır. 3. bölgede ise doymuştur.
III. 2. ve 3. bölgede çözeltinin buhar basıncı sabittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
(
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
caklıkta te 400 100+ b 100 + c 160 =1000 x 3x Sıcaklık (°C) 1 KONU KAVRAMA 2 D) II ve III 3 TESTI 03 1 atm basınçta saf suda bir miktar uçucu olmayan bir katı çözünmesi ile elde edilen çözeltiye ait sıcaklık - zaman grafiği yukarıdaki gibidir. → Zaman Buna göre, I. 1. bölgede buhar basıncı artar. II. 2. bölgede çözelti doymamıştır. 3. bölgede ise doymuştur. III. 2. ve 3. bölgede çözeltinin buhar basıncı sabittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ( C) I ve III E) I, II ve III