Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Karışımlarda Koligatif Özellikler Soruları

15.
Molekül halinde çözünen ve mol kütlesi 80 gram olan
bir katının %20 lik çözeltisinin kaynama noktası ve
donma noktası aşağıdakilerden hangisindeki gibi
olur?
(saf su K.N=100°C K = 0,56°C/m, K = 1,84°C/m)
Donma noktası(C) Kaynama noktası (°C)
A)
B)
C)
D)
E)
/ -5,75
-1,75
-5,75
-11,50
-23.00
101,75
101,75
103,50
103,50
106,50
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
15. Molekül halinde çözünen ve mol kütlesi 80 gram olan bir katının %20 lik çözeltisinin kaynama noktası ve donma noktası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? (saf su K.N=100°C K = 0,56°C/m, K = 1,84°C/m) Donma noktası(C) Kaynama noktası (°C) A) B) C) D) E) / -5,75 -1,75 -5,75 -11,50 -23.00 101,75 101,75 103,50 103,50 106,50
imya
ulması
nağına
TYT
1. Bu testte 7 soru vardır.
2. Testin video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu o
3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınları youtube kanalınc
1. Bir X maddesi ile ilgili;
●
Tek tür taneciklerden oluşmuştur.
Hâl değişim süreci dışında homojendir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, X;
1. N2(g)
II. H₂O(s)
III. NaCl(suda)
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
KİMYA TES
2. herford atom modelinde yer alan;
C)Yalnız III
1. Atomdaki pozitif (+) yük sayısı, negatif (-yük
afrik
sayısına eşittir.
II. Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atom kütlesinin yaklaşık
3.
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
imya ulması nağına TYT 1. Bu testte 7 soru vardır. 2. Testin video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu o 3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınları youtube kanalınc 1. Bir X maddesi ile ilgili; ● Tek tür taneciklerden oluşmuştur. Hâl değişim süreci dışında homojendir. bilgileri veriliyor. Buna göre, X; 1. N2(g) II. H₂O(s) III. NaCl(suda) yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III KİMYA TES 2. herford atom modelinde yer alan; C)Yalnız III 1. Atomdaki pozitif (+) yük sayısı, negatif (-yük afrik sayısına eşittir. II. Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atom kütlesinin yaklaşık 3.
hacim
mol
5.)
%19 sokeri
Ktojece
sekari su
B
Sat sus
C
Yukarıdaki şekilde verilen, aynı ortamdaki sıvıların;
a. Kaynamaya başlama sıcaklıklarını büyükten küçüğe
sıralayınız........
b. Donmaya başlama sıcaklıklarını büyükten küçüğe
sıralayınız...........
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
hacim mol 5.) %19 sokeri Ktojece sekari su B Sat sus C Yukarıdaki şekilde verilen, aynı ortamdaki sıvıların; a. Kaynamaya başlama sıcaklıklarını büyükten küçüğe sıralayınız........ b. Donmaya başlama sıcaklıklarını büyükten küçüğe sıralayınız...........
225°C'de 100 mL suda en çok 30 gram X tuzu çö-
zünebilir
100 md 30
gran
30 g
X tuzu
Saf Su
100 mL
1
A) Yalnız I
D) II ve III
20 g
X tuzu
Saf Su
100 mL
||
20 g (2)
X tuzu
25°C'de yukarıdaki saf su dolu kaplara belirtilen
miktarlarda X tuzları konularak çözelti hazırlanıyor.
Saf Su
50 mL
|||
Buna göre;
I. I. kaptaki çözelti doymuştur
II. En seyreltik çözelti çözeltidir.
III. III. kaptaki çözeltinin elektriksel iletkenliği en faz-
ladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
BY Yalnız II
E) I, II ve III
✓✓
C) Ive Il
Don't S
13
Ayne
Ters
4.
Yul
ba:
Bu
ba
A)
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
225°C'de 100 mL suda en çok 30 gram X tuzu çö- zünebilir 100 md 30 gran 30 g X tuzu Saf Su 100 mL 1 A) Yalnız I D) II ve III 20 g X tuzu Saf Su 100 mL || 20 g (2) X tuzu 25°C'de yukarıdaki saf su dolu kaplara belirtilen miktarlarda X tuzları konularak çözelti hazırlanıyor. Saf Su 50 mL ||| Buna göre; I. I. kaptaki çözelti doymuştur II. En seyreltik çözelti çözeltidir. III. III. kaptaki çözeltinin elektriksel iletkenliği en faz- ladır. yargılarından hangileri doğrudur? BY Yalnız II E) I, II ve III ✓✓ C) Ive Il Don't S 13 Ayne Ters 4. Yul ba: Bu ba A)
için,
8
11.
I. 0,5 M AICI
II. 0,3 M C6H12O6
III. 0,1 M CaBr₂
Yukarıda verilen maddelerin sulu çözeltilerinin aynı
dış basınçta kaynama noktalarının sıralanışı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) I>II>
(2022-2023)
B) III>I>II
D) | = || > III
18
Xır
C) II > I > III
E) >=111
N
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
için, 8 11. I. 0,5 M AICI II. 0,3 M C6H12O6 III. 0,1 M CaBr₂ Yukarıda verilen maddelerin sulu çözeltilerinin aynı dış basınçta kaynama noktalarının sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) I>II> (2022-2023) B) III>I>II D) | = || > III 18 Xır C) II > I > III E) >=111 N
O
41122
220gr
8. 250 mililitre CH CH₂(toluen) içerisinde 0,2 mol 12 (iyot)
çözünmesiyle hazırlanan çözeltiye 5,08 gram I, katısı
ekleniyor.
for
Buna göre, oluşan yeni çözeltinin derişimi kaç molal
olur? (dtoluen: 0,88 g/mL, I 127 g/mol)
A) 0,5 B) 1
C) 1,5
D) 2
2 = 127,2
TSY
de
E) 2,5
2.
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
O 41122 220gr 8. 250 mililitre CH CH₂(toluen) içerisinde 0,2 mol 12 (iyot) çözünmesiyle hazırlanan çözeltiye 5,08 gram I, katısı ekleniyor. for Buna göre, oluşan yeni çözeltinin derişimi kaç molal olur? (dtoluen: 0,88 g/mL, I 127 g/mol) A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 2 = 127,2 TSY de E) 2,5 2.
ası saf çözücüden yük-
r tuzlu su çözeltisine
maya başlar, L
gun hâle gelene ka-
DRY
Nuinupo
su, kütlece %30'luk
aynamaya başlar
81291
10. Aşağıdaki olaylardan hangisi koligatif özelliklerle açık-
hevlanamaz?
A) Tuzlu su göllerinin tatlı su göllerine göre daha geç don-
ması
B) Kışın yolların buzlanmasını engellemek için tuzlama
yapılması
C) Uçak kanatlarının etilen glikol ile yıkanması
D) Araba radyatörlerine antifriz eklenmesi
EX Ele dökülen kolonyanın serinlik hissi vermesi
100 anua
is snizemler huvue lea
it
teng
Xitenbl naxhenvex gobem stilsig
11
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
ası saf çözücüden yük- r tuzlu su çözeltisine maya başlar, L gun hâle gelene ka- DRY Nuinupo su, kütlece %30'luk aynamaya başlar 81291 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi koligatif özelliklerle açık- hevlanamaz? A) Tuzlu su göllerinin tatlı su göllerine göre daha geç don- ması B) Kışın yolların buzlanmasını engellemek için tuzlama yapılması C) Uçak kanatlarının etilen glikol ile yıkanması D) Araba radyatörlerine antifriz eklenmesi EX Ele dökülen kolonyanın serinlik hissi vermesi 100 anua is snizemler huvue lea it teng Xitenbl naxhenvex gobem stilsig 11
3a
2a
B
24. Aşağıdaki grafikte 1 atmosfer basınçta bazı maddelerin
sulu çözeltilerinin molal derişimlerine (m) karşılık
kaynama noktası yükselmesi (At) gösterilmiştir.
Atk (°C)
a
Fen Bilimleri
344
3
MgBr₂
D) 100 + 10a
2.1
NaNO3
1
C12H22011
B) 100+ 6a
0,06
200
0,01
4
Buna göre, 0,06 mol Fe(NO3)3 tuzunun 2 kg su ile
hazırlanan çözeltisinin 1 atm basınçtaki kaynamaya
başlama sıcaklığı (°C) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 + 4a
C) 100 + 8a
0.00
100+
m
E 100+ 12a
B
PALME
YAYINEVİ
26.
(0.0
4.3
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
3a 2a B 24. Aşağıdaki grafikte 1 atmosfer basınçta bazı maddelerin sulu çözeltilerinin molal derişimlerine (m) karşılık kaynama noktası yükselmesi (At) gösterilmiştir. Atk (°C) a Fen Bilimleri 344 3 MgBr₂ D) 100 + 10a 2.1 NaNO3 1 C12H22011 B) 100+ 6a 0,06 200 0,01 4 Buna göre, 0,06 mol Fe(NO3)3 tuzunun 2 kg su ile hazırlanan çözeltisinin 1 atm basınçtaki kaynamaya başlama sıcaklığı (°C) aşağıdakilerden hangisidir? A) 100 + 4a C) 100 + 8a 0.00 100+ m E 100+ 12a B PALME YAYINEVİ 26. (0.0 4.3
13. Oda sıcaklığında ve 1 atm basınçta bulunan tuzlu su
soğutuluyor. Olaya ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda
verilmiştir.
A Sicaklik ("C)
25
20
15
10
5
0
-5
Zaman (dk)
Bu çözelti ile ilgili,
1. 0-t, zaman aralığında ortalama kinetik enerjisi
azalır.
II. 1₂-13 zaman aralığında derişimi artar.
III. Aynı ortamda ısıtılırsa 100 °C'nin üzerinde
kaynamaya başlar.
yargılarından hangileri doğrudur? (1 atm basınçta
suyun kaynama noktası 100 °C dir.)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
13. Oda sıcaklığında ve 1 atm basınçta bulunan tuzlu su soğutuluyor. Olaya ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. A Sicaklik ("C) 25 20 15 10 5 0 -5 Zaman (dk) Bu çözelti ile ilgili, 1. 0-t, zaman aralığında ortalama kinetik enerjisi azalır. II. 1₂-13 zaman aralığında derişimi artar. III. Aynı ortamda ısıtılırsa 100 °C'nin üzerinde kaynamaya başlar. yargılarından hangileri doğrudur? (1 atm basınçta suyun kaynama noktası 100 °C dir.) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
B Kitapçığı
19. Eşit derişimli üç sulu çözeltiden birinin MgCl₂ çözeltisi
olduğu bilinmektedir. Bu çözeltilerin kaynamaya başla-
ma sıcaklıklarının saf suyunkinden farkları (At), aşağıdaki
gibidir.
Çözelti
MgCl,
X
Y
A)
B)
C)
D)
Buna göre X ve Y bileşikleri aşağıda verilenlerden han-
gisi olabilir?
X
AICI
NaCl
At (°C)
3a
C6H12O6
AICI
C6H12O6
C6H12O6
Na₂CO3
NaCl
a
2a
CaCl₂
Na₂CO3
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
B Kitapçığı 19. Eşit derişimli üç sulu çözeltiden birinin MgCl₂ çözeltisi olduğu bilinmektedir. Bu çözeltilerin kaynamaya başla- ma sıcaklıklarının saf suyunkinden farkları (At), aşağıdaki gibidir. Çözelti MgCl, X Y A) B) C) D) Buna göre X ve Y bileşikleri aşağıda verilenlerden han- gisi olabilir? X AICI NaCl At (°C) 3a C6H12O6 AICI C6H12O6 C6H12O6 Na₂CO3 NaCl a 2a CaCl₂ Na₂CO3
.
8. • 1 mol NaCl ile hazırlanmış 3L sulu çözelti
• 1 mol AICI, ile hazırlanmış 1L sulu çözelti
• 1 mol CaCl₂ ile hazırlanmış 1,5L sulu çözelti
Verilen çözeltiler ile ilgili;
1. Elektrik iletkenliği en fazla olan AICI, en az olan NaCl
çözeltisidir.
II. Derişimleri AICI > CaCl₂ > NaCl şeklinde sıralanır.
III. Eşit sayıda CI iyonu içerirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
. 8. • 1 mol NaCl ile hazırlanmış 3L sulu çözelti • 1 mol AICI, ile hazırlanmış 1L sulu çözelti • 1 mol CaCl₂ ile hazırlanmış 1,5L sulu çözelti Verilen çözeltiler ile ilgili; 1. Elektrik iletkenliği en fazla olan AICI, en az olan NaCl çözeltisidir. II. Derişimleri AICI > CaCl₂ > NaCl şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
5. 1 atm basınç altında 250 gram saf suda 55,5 gram XCl₂
tuzu çözünüyor.
21:40
◄ Instagram.l
Elde edilen sulu çözeltinin kaynamaya başlama sıcak-
liği 103,12 °C olduğuna göre X elementinin mol kütlesi
kaç gramdır?
(Saf su için K= 0,52 °C m-¹, Cl : 35,5)
A) 23
B) 24
C) 27
D) 39
K. K. Mtoplas
DA:
3,12 = 0,92-
E) 40
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
5. 1 atm basınç altında 250 gram saf suda 55,5 gram XCl₂ tuzu çözünüyor. 21:40 ◄ Instagram.l Elde edilen sulu çözeltinin kaynamaya başlama sıcak- liği 103,12 °C olduğuna göre X elementinin mol kütlesi kaç gramdır? (Saf su için K= 0,52 °C m-¹, Cl : 35,5) A) 23 B) 24 C) 27 D) 39 K. K. Mtoplas DA: 3,12 = 0,92- E) 40
7. Aşağıda verilen hacimce %20 etil alkol içeren 250 mL alkollü
suya 200 mL etil alkol ekleniyor.
Hacimce %20 etil
alkol içeren 250 mL
alkollü su
Buna göre, oluşan yeni çözelti kütlece % kaç etil alkol içe-
rir? (detil alkol = 0,8 g/cm³, du = 1 g/cm³)
A) 24
B) 32
C) 40
D) 50 E) 64
9.
LME
NEVI
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
7. Aşağıda verilen hacimce %20 etil alkol içeren 250 mL alkollü suya 200 mL etil alkol ekleniyor. Hacimce %20 etil alkol içeren 250 mL alkollü su Buna göre, oluşan yeni çözelti kütlece % kaç etil alkol içe- rir? (detil alkol = 0,8 g/cm³, du = 1 g/cm³) A) 24 B) 32 C) 40 D) 50 E) 64 9. LME NEVI
5. Bir C₂H4(OH)₂ sulu çözeltisinin (antifiriz çözeltisi)
1 atm basınçta -14 °C de donması için 930 g suda
kaç g C₂H4(OH)2 çözünmelidir?
m
(C₂H4(OH)₂ = 62 g/mol, su için molal donma noktası
alçalması sabiti, Kd = 1,86 °C/m; suyun normal don-
ma sıcaklığı = 0 °C dir.)
A) 217
B) 434
Os
C) 500 D) 558 E) 620
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
5. Bir C₂H4(OH)₂ sulu çözeltisinin (antifiriz çözeltisi) 1 atm basınçta -14 °C de donması için 930 g suda kaç g C₂H4(OH)2 çözünmelidir? m (C₂H4(OH)₂ = 62 g/mol, su için molal donma noktası alçalması sabiti, Kd = 1,86 °C/m; suyun normal don- ma sıcaklığı = 0 °C dir.) A) 217 B) 434 Os C) 500 D) 558 E) 620
625°C'de 100 gram saf su ile doymuş ve doymamış iki ayrı
şeker çözeltisi hazırlanıyor.
Çözeltilerin 1 atmosferlik dış basınçta kaynamalarına ait si-
caklık-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir.
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
(100 + x)
A) Yalnız I
(100 + y)
D) I ve III
→ Zaman
Buna göre,
I. 1. grafik doymuş, 2. grafik doymamış şekerli suya aittir.
II. x ve y değerleri arasında x > y ilişkisi vardır.
III. Doymuş çözeltilerin hâl değiştirirken derişimleri sabit kalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2
B) Yalnız II
→ Zaman
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
625°C'de 100 gram saf su ile doymuş ve doymamış iki ayrı şeker çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltilerin 1 atmosferlik dış basınçta kaynamalarına ait si- caklık-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) (100 + x) A) Yalnız I (100 + y) D) I ve III → Zaman Buna göre, I. 1. grafik doymuş, 2. grafik doymamış şekerli suya aittir. II. x ve y değerleri arasında x > y ilişkisi vardır. III. Doymuş çözeltilerin hâl değiştirirken derişimleri sabit kalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 2 B) Yalnız II → Zaman E) I, II ve III C) I ve II
17. Aşağıdaki kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki eşit küt-
leli saf sulara üzerlerinde belirtilen katilar eklenerek ta-
mamen çözünmeleri sağlanıyor.
NaCl(k)
m gram
Saf su
C6H₁2O6(k)
nu Oluşan çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya baş-
lama sıcaklıkları eşit olduğuna göre;
A) Yalnız I
1. çözeltilerde çözünen katıların mol sayısı,
II. çözeltilerin içerdikleri toplam tanecik derişimi,
III. çözeltilerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları
niceliklerinden hangileri birbirine eşittir?
I ve III
m gram
Saf su
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Karışımlarda Koligatif Özellikler
17. Aşağıdaki kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki eşit küt- leli saf sulara üzerlerinde belirtilen katilar eklenerek ta- mamen çözünmeleri sağlanıyor. NaCl(k) m gram Saf su C6H₁2O6(k) nu Oluşan çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya baş- lama sıcaklıkları eşit olduğuna göre; A) Yalnız I 1. çözeltilerde çözünen katıların mol sayısı, II. çözeltilerin içerdikleri toplam tanecik derişimi, III. çözeltilerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları niceliklerinden hangileri birbirine eşittir? I ve III m gram Saf su B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II