%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dengeyi Etkileyen Faktörler Soruları

H₂(g) + Br₂(g) 2HBr(g)
tepkimesi 1 litrelik sabit hacimli bir kapta dengede
iken 4 mol H₂, 4 mol Br₂, 4 mol HBr gazları bulun-
maktadır.
Dengedeki sistemden aynı sıcaklıkta 2 mol HBr gazı
çekilip sistemin yeniden dengeye gelmesi bekleniyor.
Buna göre, son durumda kapta bulunan H₂ gazi-
nın molar derişimi aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) 1
D) 2
B) -22
E) ²3
C) 100
3
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
H₂(g) + Br₂(g) 2HBr(g) tepkimesi 1 litrelik sabit hacimli bir kapta dengede iken 4 mol H₂, 4 mol Br₂, 4 mol HBr gazları bulun- maktadır. Dengedeki sistemden aynı sıcaklıkta 2 mol HBr gazı çekilip sistemin yeniden dengeye gelmesi bekleniyor. Buna göre, son durumda kapta bulunan H₂ gazi- nın molar derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1 D) 2 B) -22 E) ²3 C) 100 3
7.
Deneme. 7
2X(g) + Y(g) Z(g) + 3T(g)
tepkimesi 2 litrelik sabit hacimli kapta denge halinde
iken ortamda X ve Y gazlarından 0,1 er mol, Z ve T
gazlarından 0,2 şer mol bulunmaktadır.
Buna göre, sabit sıcaklıktaki denge tepkimesi için,
1. Derişimlere bağlı denge sabiti K. 0,8 dir.
II. Sisteme sabit sıcaklıkta 0,1 mol X eklenirse
dengedeki Z gazının derişimi 0,1 molardan büyük
olur.
III. Tepkime kabının hacmi büyütülürse T gazının
derişimi artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
hoc
D) I ve Ill
C
E) Il ve III
2x + y = & Fot
2014. -012 yon ton
91
oil
ge
910,2
ops al al
9.
C) I ve II
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
7. Deneme. 7 2X(g) + Y(g) Z(g) + 3T(g) tepkimesi 2 litrelik sabit hacimli kapta denge halinde iken ortamda X ve Y gazlarından 0,1 er mol, Z ve T gazlarından 0,2 şer mol bulunmaktadır. Buna göre, sabit sıcaklıktaki denge tepkimesi için, 1. Derişimlere bağlı denge sabiti K. 0,8 dir. II. Sisteme sabit sıcaklıkta 0,1 mol X eklenirse dengedeki Z gazının derişimi 0,1 molardan büyük olur. III. Tepkime kabının hacmi büyütülürse T gazının derişimi artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II hoc D) I ve Ill C E) Il ve III 2x + y = & Fot 2014. -012 yon ton 91 oil ge 910,2 ops al al 9. C) I ve II
4.
6pzprg
H₂(g)
+ F
2(g) 2HF (g)
Tepkimesinin 500°C'deki denge sabiti
Kc = 4'tür.
Aynı sıcaklıkta 2 litrelik kaba 0,2 mol H₂,
0,4 mol F₂ ve 0,2 mol HF gazları konuldu-
ğunda tepkimeye ilişkin;
1. Tepkime dengededir.
II. K > Q dir.
III. Tepkime dengeye ulaştığında HF nin deri-
şimi 0,1 M'dan büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
H₂cg1+ Frigl=2HF
E) I, II ve III
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
4. 6pzprg H₂(g) + F 2(g) 2HF (g) Tepkimesinin 500°C'deki denge sabiti Kc = 4'tür. Aynı sıcaklıkta 2 litrelik kaba 0,2 mol H₂, 0,4 mol F₂ ve 0,2 mol HF gazları konuldu- ğunda tepkimeye ilişkin; 1. Tepkime dengededir. II. K > Q dir. III. Tepkime dengeye ulaştığında HF nin deri- şimi 0,1 M'dan büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III H₂cg1+ Frigl=2HF E) I, II ve III
3. Aşağıdaki tabloyu
sabit tutula
işir?
24
A(g) + 2B(g) =
2B(0) C(g) √
batoafing daha çok azalır
denge tepkimesi için doldurunuz.
Etki
Sabit V, T
iken B gazı
eklenirse
Sabit P, T
iken He gazi
eklenirse VT M
Sabit V, T
iken C gazı
Noti Scal
Denge A mol B mol C mol [A] [B] [C] KC
Yönü sayısı sayısı sayısı
II
10
↑
↑
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
3. Aşağıdaki tabloyu sabit tutula işir? 24 A(g) + 2B(g) = 2B(0) C(g) √ batoafing daha çok azalır denge tepkimesi için doldurunuz. Etki Sabit V, T iken B gazı eklenirse Sabit P, T iken He gazi eklenirse VT M Sabit V, T iken C gazı Noti Scal Denge A mol B mol C mol [A] [B] [C] KC Yönü sayısı sayısı sayısı II 10 ↑ ↑
||
3
?
(5.) X2(g)
21
CAM
N₂
H₂
NH3
X2(g) + 2
td
+Y2(g) = 2XY (g)
A) 0,25
Y₂
Zaman
2(g) X₂Y3(g)
D) 0,0125
han
2NO(g) + O2(g) N₂O4(g)
$2
2
M
N₂
B) 0,5
H₂
NH3
td
D) AM
N₂
olduğuna göre,
4XY (g) + Y2(g) 2X₂Y 3(g)
tepkimesinin denge sabiti K3 kaçtır?
A) 0,0625
B) 0,025
H₂
NH3
K₁ = 1
td
25 25
100 100
K3 = ?
Zaman
C) 1
td
K₂ = 11/12
Ters Gevir x2
Zaman
EX 6,500
6. 1 litrelik kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta 6 mol NO) ve
ile başlatılan
4 mol O2(g)
2
4
2.2.2
Zaman
to the
tepkimesi dengeye ulaştığında kapta 2 mol N₂O4 gazı be-
lirleniyor.
2
2
2
Buna göre tepkimenin denge sabitinin (K) değeri kaç-
tır?
D) 2
0,050
E) 4
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
|| 3 ? (5.) X2(g) 21 CAM N₂ H₂ NH3 X2(g) + 2 td +Y2(g) = 2XY (g) A) 0,25 Y₂ Zaman 2(g) X₂Y3(g) D) 0,0125 han 2NO(g) + O2(g) N₂O4(g) $2 2 M N₂ B) 0,5 H₂ NH3 td D) AM N₂ olduğuna göre, 4XY (g) + Y2(g) 2X₂Y 3(g) tepkimesinin denge sabiti K3 kaçtır? A) 0,0625 B) 0,025 H₂ NH3 K₁ = 1 td 25 25 100 100 K3 = ? Zaman C) 1 td K₂ = 11/12 Ters Gevir x2 Zaman EX 6,500 6. 1 litrelik kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta 6 mol NO) ve ile başlatılan 4 mol O2(g) 2 4 2.2.2 Zaman to the tepkimesi dengeye ulaştığında kapta 2 mol N₂O4 gazı be- lirleniyor. 2 2 2 Buna göre tepkimenin denge sabitinin (K) değeri kaç- tır? D) 2 0,050 E) 4
aklığı artır
sayisi artıyo
z III
AP.E
.
Ela
Bir denge tepkimesine ait potansiyel enerji (P.E) - tepkime
koordinatı (T.K) grafiği yukarıda verilmiştir.
•
T.K
Bu denge tepkimesinde sabit sıcaklıkta basınç artırıldığında
sistem tekrar dengeye ulaşmak için ürünler yönüne hareket
etmektedir.
●
Buna göre bu tepkime ile ilgili,
Sıcaklık artırıldığında denge sabiti azar.
Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir.
Sıcaklık azaltıldığında ileri tepkime hızı artar
↑
Sabit sıcaklıkta hacim artırıldığında denge sabi artar.
Minimum enerji eğilimi ürünler yönündedir.
bilgilerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
113
2
CO
ter
B
10
94
$
E
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
aklığı artır sayisi artıyo z III AP.E . Ela Bir denge tepkimesine ait potansiyel enerji (P.E) - tepkime koordinatı (T.K) grafiği yukarıda verilmiştir. • T.K Bu denge tepkimesinde sabit sıcaklıkta basınç artırıldığında sistem tekrar dengeye ulaşmak için ürünler yönüne hareket etmektedir. ● Buna göre bu tepkime ile ilgili, Sıcaklık artırıldığında denge sabiti azar. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir. Sıcaklık azaltıldığında ileri tepkime hızı artar ↑ Sabit sıcaklıkta hacim artırıldığında denge sabi artar. Minimum enerji eğilimi ürünler yönündedir. bilgilerinden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 113 2 CO ter B 10 94 $ E
p
1
8.
FEN BİLİMLERİ
A M
Mol sayıları eşit olan COBr₂, CO ve Cl₂ gazları sa-
bit sıcaklıkta 4 litrelik kapalı bir kapta
COBr2(g)
CO(g)
denklemine göre dengedir.
10/1/1/3
CC Brz
Aynı sıcaklıkta derişimlere bağlı denge sabiti
(K) 0,4 olduğuna göre, aynı sıcaklıkta reaksi-
yon kabının hacmi kaç litre yapılırsa CO gazı-
nin mol sayısı 0,8 olur?
A).
2.6
ad
2
B)
T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI
C)
SCC + Pr₂
46
-98
ad
+ Br2(g)
Z
yönlü X telinin olusturan
3
46
43,6M
D) 2
#
E) 2
Na
Õis
24
25 AYT KİMYA DENEMELERİ
64=4
at of
G₁f Gf x="
ÖZ
\/x
===*=1,6
25
x|5
dib
X=L
V = 2/1/20
3
2
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
p 1 8. FEN BİLİMLERİ A M Mol sayıları eşit olan COBr₂, CO ve Cl₂ gazları sa- bit sıcaklıkta 4 litrelik kapalı bir kapta COBr2(g) CO(g) denklemine göre dengedir. 10/1/1/3 CC Brz Aynı sıcaklıkta derişimlere bağlı denge sabiti (K) 0,4 olduğuna göre, aynı sıcaklıkta reaksi- yon kabının hacmi kaç litre yapılırsa CO gazı- nin mol sayısı 0,8 olur? A). 2.6 ad 2 B) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI C) SCC + Pr₂ 46 -98 ad + Br2(g) Z yönlü X telinin olusturan 3 46 43,6M D) 2 # E) 2 Na Õis 24 25 AYT KİMYA DENEMELERİ 64=4 at of G₁f Gf x=" ÖZ \/x ===*=1,6 25 x|5 dib X=L V = 2/1/20 3 2
13.
CO(g) + NO₂(g) + CO₂(g) + NO(g)
tepkimesi 2L'lik kapta dengede iken 0,4 er mol CO,
NO₂ ve CO₂ gazları ile 1,6 mol NO gazı bulunmak-
tadır.
Kaba sabit sıcaklıkta 1,2 mol CO₂ gazı eklendi-
ğinde kurulan yeni dengede CO gazının mol sa-
yısı kaçtır?
LA) 12/13
B)
4/3
C) 2
D) 3
E) 4
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
13. CO(g) + NO₂(g) + CO₂(g) + NO(g) tepkimesi 2L'lik kapta dengede iken 0,4 er mol CO, NO₂ ve CO₂ gazları ile 1,6 mol NO gazı bulunmak- tadır. Kaba sabit sıcaklıkta 1,2 mol CO₂ gazı eklendi- ğinde kurulan yeni dengede CO gazının mol sa- yısı kaçtır? LA) 12/13 B) 4/3 C) 2 D) 3 E) 4
Oksijen Yayınları
8. İdeal sürtünmesiz pistona sahip aşağıdaki kapta,
PCI3(g) + Cl₂(g) PCI, (g)
reaksiyonu denge hâlindedir.
A) Yalnız I
1 atm
PCI, (g)
Cl₂(g)
2L SO2 +C12
PCI, (g)
Buna göre, sabit sıcaklıkta kaba,
1. Ar gazı
II. PCI, gazı
III. PCI, gazı
maddelerinden hangileri ayrı ayrı ilave edildiğinde PCI, ga-
zının mol sayısı artar?
D) II ve III
ideal piston
B) Yalnız II
E) I, II ve III
50₂01
C) I ve II
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
Oksijen Yayınları 8. İdeal sürtünmesiz pistona sahip aşağıdaki kapta, PCI3(g) + Cl₂(g) PCI, (g) reaksiyonu denge hâlindedir. A) Yalnız I 1 atm PCI, (g) Cl₂(g) 2L SO2 +C12 PCI, (g) Buna göre, sabit sıcaklıkta kaba, 1. Ar gazı II. PCI, gazı III. PCI, gazı maddelerinden hangileri ayrı ayrı ilave edildiğinde PCI, ga- zının mol sayısı artar? D) II ve III ideal piston B) Yalnız II E) I, II ve III 50₂01 C) I ve II
Bosluk Doldurma
1. X₂(g) +Y₂(g) = 2XY(g)
tepkimesinin 25°C'deki de-
rişimler cinsinden denge
sabiti (K) 4'tür. Kapalı bir
kaba 25°C'de kısmi ba-
sınçları sırasıyla 0,5 atm,
0,5 atm ve 2 atm olan X₂,
Y₂ ve XY gazları konuluyor.
Buna göre,
1. Sistem dengededir.
II. XY gazının kısmi basıncı
zamanla azalır.
III. Sistem ürünler lehine
kayar.
yargılarından
ralı olanı doğrudur.
....…... nun
numa-
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
Bosluk Doldurma 1. X₂(g) +Y₂(g) = 2XY(g) tepkimesinin 25°C'deki de- rişimler cinsinden denge sabiti (K) 4'tür. Kapalı bir kaba 25°C'de kısmi ba- sınçları sırasıyla 0,5 atm, 0,5 atm ve 2 atm olan X₂, Y₂ ve XY gazları konuluyor. Buna göre, 1. Sistem dengededir. II. XY gazının kısmi basıncı zamanla azalır. III. Sistem ürünler lehine kayar. yargılarından ralı olanı doğrudur. ....…... nun numa-
ki-
re
de,
(c)
en-
nge
yor.
1. X₂(g) + 3Y₂(g)
X
SPLO
Doğru - Yanlış
2XY3(g)
tepkimesinin belli bir si-
caklıktaki denge sabiti (K)
4'tür. Aynı sıcaklıkta 1 lit-
relik kaba tüm gazlardan
0,1'er mol konulduğuna
göre, aşağıdaki soruları ya-
nıtlayalım.
×
a. Sistem dengededir.
b. Dengede XY3 gazının
mol sayısı 0,1'den bü-
yük olur.
c. Dengede X₂ ve Y₂ gaz-
larının mol sayıları
0,1'den küçük olur.
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
ki- re de, (c) en- nge yor. 1. X₂(g) + 3Y₂(g) X SPLO Doğru - Yanlış 2XY3(g) tepkimesinin belli bir si- caklıktaki denge sabiti (K) 4'tür. Aynı sıcaklıkta 1 lit- relik kaba tüm gazlardan 0,1'er mol konulduğuna göre, aşağıdaki soruları ya- nıtlayalım. × a. Sistem dengededir. b. Dengede XY3 gazının mol sayısı 0,1'den bü- yük olur. c. Dengede X₂ ve Y₂ gaz- larının mol sayıları 0,1'den küçük olur.
Oksijen Yayınları
5.
3X(g) + 2Y(g)
Z(g)
tepkimesine göre, sistem sabit hacimli kapalı bir kapta denge-
de iken (1. denge) sabit sıcaklıkta dengeye yapılan etkiden son-
ra 2. denge kuruluyor. Olayla ilgili aşağıdaki grafik elde ediliyor.
Derişim (mol/L)
1.
denge
etki
2.
denge
Zaman
Bu grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dengenin tepkisi, yapılan etkiyi karşılamamıştır.
B) Yapılan etki kaba Y maddesi eklenmesidir.
C) Yapılan etki ile tepkime ürünler lehine hareket etmiştir.
D) Denge sabitinin değeri artmıştır.
E) 2 dengede, 1. dengeye göre ileri ve geri tepkime hızları da-
ha fazladır.
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
Oksijen Yayınları 5. 3X(g) + 2Y(g) Z(g) tepkimesine göre, sistem sabit hacimli kapalı bir kapta denge- de iken (1. denge) sabit sıcaklıkta dengeye yapılan etkiden son- ra 2. denge kuruluyor. Olayla ilgili aşağıdaki grafik elde ediliyor. Derişim (mol/L) 1. denge etki 2. denge Zaman Bu grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Dengenin tepkisi, yapılan etkiyi karşılamamıştır. B) Yapılan etki kaba Y maddesi eklenmesidir. C) Yapılan etki ile tepkime ürünler lehine hareket etmiştir. D) Denge sabitinin değeri artmıştır. E) 2 dengede, 1. dengeye göre ileri ve geri tepkime hızları da- ha fazladır.
15
↑
N₂(g) + 3H₂(g) = 2NH3(g) AH<0
tepkimesi dengede iken sabit sıcaklıkta t, anında yapılan bir
işlem sonucunda derişim-zaman grafiği aşağıdaki gibi oluyor.
A Derişim (mol/L)
0
N₂
H₂
NH3
Zaman
t₁
t, anında yapılan bu işlem ile ilgili,
1. Denge tepkimesini ürünler tarafına kaydırmıştır.
II. Derişimler türünden denge sabiti (K) değerini
artırmıştır.
III. Birim zamanda oluşan ürün verimini azaltmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Byve II
DXII ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
15 ↑ N₂(g) + 3H₂(g) = 2NH3(g) AH<0 tepkimesi dengede iken sabit sıcaklıkta t, anında yapılan bir işlem sonucunda derişim-zaman grafiği aşağıdaki gibi oluyor. A Derişim (mol/L) 0 N₂ H₂ NH3 Zaman t₁ t, anında yapılan bu işlem ile ilgili, 1. Denge tepkimesini ürünler tarafına kaydırmıştır. II. Derişimler türünden denge sabiti (K) değerini artırmıştır. III. Birim zamanda oluşan ürün verimini azaltmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Byve II DXII ve III C) I ve III E) I, II ve III
?
ye gelirken girenler yönünde daha hızlı ilerler.
Q = K olunca tepkime dengeye gelir.
• Qc = K ise tepkime dengededir. İleri ve geri tepkime hız-
ları eşittir.
ÖRNEK 34
++4 0314
CO2(g) + H2(g)CO(g) + H₂O(g)
denge-
tepkimesinin 25 °C'de denge sabiti K = 1'dir. Herhangi bir
anda 2 litrelik bir kapta aynı sıcaklıkta 0,2 mol CO₂, 0,3 mol H2₂,
0,4 mol CO ve 0,6 mol H₂O bulunmaktadır.
Değildir
b. Dengedeki sistemde H₂ gazının mol sayısı kaç olur?
a. Tepkime dengede midir?
HS
SIS
ya
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
? ye gelirken girenler yönünde daha hızlı ilerler. Q = K olunca tepkime dengeye gelir. • Qc = K ise tepkime dengededir. İleri ve geri tepkime hız- ları eşittir. ÖRNEK 34 ++4 0314 CO2(g) + H2(g)CO(g) + H₂O(g) denge- tepkimesinin 25 °C'de denge sabiti K = 1'dir. Herhangi bir anda 2 litrelik bir kapta aynı sıcaklıkta 0,2 mol CO₂, 0,3 mol H2₂, 0,4 mol CO ve 0,6 mol H₂O bulunmaktadır. Değildir b. Dengedeki sistemde H₂ gazının mol sayısı kaç olur? a. Tepkime dengede midir? HS SIS ya
9.
1 litrelik sabit hacimli bir kapta bulunan N,, H, ve N
gazları arasında,
+ 3H2(0)
A
N
2(0)
denge tepkimesi kuruluyor.
Tepkime dengedeyken kaba HCI gazı ilave ediliyor. Uygu
şartlarda kapta gerçekleşen tepkime sonucu sistem ile s
caklığına getiriliyor.
II. Denge sağa kayar.
III. H, gazının derişimi azalır.
2NH3(0)
Buna göre,
1. NH, ve HCI gazlar arasında nötralleşme tepkimesi ger
çekleşir.
D) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) I ve III
C) I, II ve III
E) Yalnız II
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
9. 1 litrelik sabit hacimli bir kapta bulunan N,, H, ve N gazları arasında, + 3H2(0) A N 2(0) denge tepkimesi kuruluyor. Tepkime dengedeyken kaba HCI gazı ilave ediliyor. Uygu şartlarda kapta gerçekleşen tepkime sonucu sistem ile s caklığına getiriliyor. II. Denge sağa kayar. III. H, gazının derişimi azalır. 2NH3(0) Buna göre, 1. NH, ve HCI gazlar arasında nötralleşme tepkimesi ger çekleşir. D) Yalnız I yargılarından hangileri doğrudur? A) II ve III B) I ve III C) I, II ve III E) Yalnız II
21.
T
N₂(g) + O₂(g) + Isı = 2NO(g)
tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengededir.
Bu denge tepkimesinin gerçekleştiği kabın sıcaklığı
arttırıldığında,
u
I. Geri tepkime hızı artar.
II. Kaptaki toplam gaz molekül sayısı değişmez.
III. Denge ürünler yönüne kayar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
D) ve Ill
E) II ve III
C) ve III
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
21. T N₂(g) + O₂(g) + Isı = 2NO(g) tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengededir. Bu denge tepkimesinin gerçekleştiği kabın sıcaklığı arttırıldığında, u I. Geri tepkime hızı artar. II. Kaptaki toplam gaz molekül sayısı değişmez. III. Denge ürünler yönüne kayar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II D) ve Ill E) II ve III C) ve III