Dengeyi Etkileyen Faktörler Soruları

5.10
J|L
2238
1 ve til
200 2.100
0.009
5.10
104
207.107
trett
49
TOPRAK
n
0.09
5
0.009.10
Aşağıda
bazı a
8.10 *
COEDERD
ileri
2NO(g) + Cl₂(g)
2NOCI(g):
NOCI
geri
Dengedeki bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
x= 16.12-14
164
6. Aşağıdaki tepkime kapalı bir kapta dengededir. 207.10⁰ Ø1
AHE+75 kJ/mol
(SI
gisi yanlıştır?
A) İleri tepkime hızı, geri tepkime hızına eşittir.
Me
B) Sistemin sıcaklığı artırıldığında denge ürünler lehine bozu-
Jur. +
Sabit sıcaklıkta kaptan bir miktar NO gazı çekilirse tepki-
menin Kc değeri azalır..
ürün
Bu
grea
D) Hacim sabitken sabit sıcaklıkta kaba bir miktar NOCI gazı
ilave edilirse kaptaki tüm gazların derişimi artar.
E) Kabın hacmi sabit tutularak sistemin sıcaklığı azaltılırsa ile-
ve geri yöndeki tepkime hızı azalır.
7
nim
n
207. 15.10
(F
9.
8
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
5.10 J|L 2238 1 ve til 200 2.100 0.009 5.10 104 207.107 trett 49 TOPRAK n 0.09 5 0.009.10 Aşağıda bazı a 8.10 * COEDERD ileri 2NO(g) + Cl₂(g) 2NOCI(g): NOCI geri Dengedeki bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- x= 16.12-14 164 6. Aşağıdaki tepkime kapalı bir kapta dengededir. 207.10⁰ Ø1 AHE+75 kJ/mol (SI gisi yanlıştır? A) İleri tepkime hızı, geri tepkime hızına eşittir. Me B) Sistemin sıcaklığı artırıldığında denge ürünler lehine bozu- Jur. + Sabit sıcaklıkta kaptan bir miktar NO gazı çekilirse tepki- menin Kc değeri azalır.. ürün Bu grea D) Hacim sabitken sabit sıcaklıkta kaba bir miktar NOCI gazı ilave edilirse kaptaki tüm gazların derişimi artar. E) Kabın hacmi sabit tutularak sistemin sıcaklığı azaltılırsa ile- ve geri yöndeki tepkime hızı azalır. 7 nim n 207. 15.10 (F 9. 8
1.
Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen
+ B₂(g)
2C.
'2(g)
tepkimesi dengedeyken sıcaklık azaltıldığında toplam mo-
lekül sayısı zamanla azalmaktadır.
(5¹ 2A2(g)
4151
Buna göre, bu denge tepkimesi için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ürünler yönündeki tepkimede AH<0'dir.
B) Sıcaklık azaltılırsa A2(g) derişimi azalır.
C) Sıcaklık artırılırsa C₂(g) derişimi azalır.
D) Sıcaklık artırılırsa toplam basınç artar.
E) Sıcaklık azaltılırsa B, dêrişimi artar.
³2(g)
1S1 + 2A +9 - 20
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
1. Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen + B₂(g) 2C. '2(g) tepkimesi dengedeyken sıcaklık azaltıldığında toplam mo- lekül sayısı zamanla azalmaktadır. (5¹ 2A2(g) 4151 Buna göre, bu denge tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ürünler yönündeki tepkimede AH<0'dir. B) Sıcaklık azaltılırsa A2(g) derişimi azalır. C) Sıcaklık artırılırsa C₂(g) derişimi azalır. D) Sıcaklık artırılırsa toplam basınç artar. E) Sıcaklık azaltılırsa B, dêrişimi artar. ³2(g) 1S1 + 2A +9 - 20
6. Aşağıda N₂(g) + 3H₂(g) + 2NH3(g) + 1stepkimesine
ait derişim-zaman grafiği verilmiştir.
Derişim (mol)
N₂
H₂
NH3
n
t₂
N₂
A Hacim azaltılmıştır.
B Hacim azaltılmıştır.
C) Hacim artırılmıştır.
DY Hacim artırılmıştır.
Sıcaklık azaltılmıştır.
NH3
H₂
t₁
Buna göre, t₁ ve t2 anında yapılan etkiler aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
t₁
t₂
Zaman
Sıcaklık azaltılmıştır
Sıcaklık artırılmıştır.
Sıcaklık artırılmıştır.
Sıcaklık azaltılmıştır.
Hacim azaltılmıştır.
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
6. Aşağıda N₂(g) + 3H₂(g) + 2NH3(g) + 1stepkimesine ait derişim-zaman grafiği verilmiştir. Derişim (mol) N₂ H₂ NH3 n t₂ N₂ A Hacim azaltılmıştır. B Hacim azaltılmıştır. C) Hacim artırılmıştır. DY Hacim artırılmıştır. Sıcaklık azaltılmıştır. NH3 H₂ t₁ Buna göre, t₁ ve t2 anında yapılan etkiler aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? t₁ t₂ Zaman Sıcaklık azaltılmıştır Sıcaklık artırılmıştır. Sıcaklık artırılmıştır. Sıcaklık azaltılmıştır. Hacim azaltılmıştır.
7.
X(k) + Y₂(g) = XY₂(g) + Isı
tepkimesi sabit sicaklıkta pistonlu bir kapta dengede-
dir.
Buna göre;
I. kaba bir miktar X katısı eklemek,
II. sıcaklığı artırmak,
III. pistonu yukarıya doğru çekip hacmi büyütmek
işlemlerinden hangileri Y₂'nin derişimini değiştir-
mez?
A) Yalnız I
D) II ve III
PUANYAYINLARI
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
10
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
7. X(k) + Y₂(g) = XY₂(g) + Isı tepkimesi sabit sicaklıkta pistonlu bir kapta dengede- dir. Buna göre; I. kaba bir miktar X katısı eklemek, II. sıcaklığı artırmak, III. pistonu yukarıya doğru çekip hacmi büyütmek işlemlerinden hangileri Y₂'nin derişimini değiştir- mez? A) Yalnız I D) II ve III PUANYAYINLARI B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 10
4. 4 mol NO, 2 mol Cl₂ ve 8 mol NOCI2 gazları 2 litrelik
bir kapta,
NO(g) + Cl₂(g) = NOCI₂(g)
denklemine göre dengededir.
Kabın hacminde yapılan bir değişiklik sonucu
oluşan yeni dengede kaptá 9 mol NÓCI₂ gazi bu-
lunduğuna göre kabın son hacmi kaç litredir?
A) 1
B) //
D) 1/32
C)
3/2
E)
3
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
4. 4 mol NO, 2 mol Cl₂ ve 8 mol NOCI2 gazları 2 litrelik bir kapta, NO(g) + Cl₂(g) = NOCI₂(g) denklemine göre dengededir. Kabın hacminde yapılan bir değişiklik sonucu oluşan yeni dengede kaptá 9 mol NÓCI₂ gazi bu- lunduğuna göre kabın son hacmi kaç litredir? A) 1 B) // D) 1/32 C) 3/2 E) 3
3.
N₂O4(9) 2NO2(g)
Denge tepkimesine sabit sıcaklıkta bir miktar
N₂O4 eklenip yeni denge oluştuğunda,
I. N₂O4 gazının derişimi azalır
II. NO2 gazının derişimi artar.
III. Kc değeri değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
DII ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
3. N₂O4(9) 2NO2(g) Denge tepkimesine sabit sıcaklıkta bir miktar N₂O4 eklenip yeni denge oluştuğunda, I. N₂O4 gazının derişimi azalır II. NO2 gazının derişimi artar. III. Kc değeri değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II DII ve III C) I ve III E) I, II ve III
7.
Sabit hacimli kapalı kapta,
2COF₂(g) CO₂(g) + CF₂(g)
CO₂(g)
tepkimesi dengede iken kaba aynı sıcaklıkta bir miktar
CO₂ gazı ekleniyor.
Buna göre sabit sıcaklıkta yeniden denge kuruldu-
ğunda aşağıdaki niceliklerden hangisi ilk dengeye
göre azalır?
Ke= kin
K61
A Toplam molekül sayısı
B) CF gazının kısmi basıncı
4
Geri tepkimenin hızı
DY ileri tepkimenin hızı
E) COF, gazının derişimi
2
Pa
»? P₁.
T
maker
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
7. Sabit hacimli kapalı kapta, 2COF₂(g) CO₂(g) + CF₂(g) CO₂(g) tepkimesi dengede iken kaba aynı sıcaklıkta bir miktar CO₂ gazı ekleniyor. Buna göre sabit sıcaklıkta yeniden denge kuruldu- ğunda aşağıdaki niceliklerden hangisi ilk dengeye göre azalır? Ke= kin K61 A Toplam molekül sayısı B) CF gazının kısmi basıncı 4 Geri tepkimenin hızı DY ileri tepkimenin hızı E) COF, gazının derişimi 2 Pa »? P₁. T maker
16
angisi
C) K₂ =
10.D 11.C
11.
göre,
2N₂O(g) 2N2(g)
N2(g) +
1/202(g) =
N₂O(g)
tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti K olduğuna
+ O₂
tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti ile kısmi
basınca bağlı denge sabiti (K) arasındaki ilişki
A) K = K (RT)³
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?o)
novilusiped stalnox hibonsisep YX lom 8,0
●
B) K = K². (RT)
D) K =
helmighab minnaisen YX (RT)²
valorised imat Pos K²
(RT)
K² neb
C
2(g)
Y
√K
E) K =
(RT)²
224
14.
NO
20
tepkimesi sabit hacim ve sicakida 4 mol
alınarak başlatılıyor. Sistem dengeye gel
10 atm olduğu belirleniyor.
toplam 5 mol gaz kanşimi ve gaziann top
denge sabitinin (K) degen kaçt
Buna göre, tepkimenin kismi-basinglar
A) 3/22
XY,
2(k)
X+2Y (9)
denklemine göre bir miktar XY₂ katısı sa
2 atm oluyor.
parçalanıp sistem dengeye geldiğinde X
D)
Buna göre, tepkimenin kısmi basınçla
denge sabiti (
A) 2
(K) kaçtır?
B) 4
C) 8
C
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
16 angisi C) K₂ = 10.D 11.C 11. göre, 2N₂O(g) 2N2(g) N2(g) + 1/202(g) = N₂O(g) tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti K olduğuna + O₂ tepkimesinin derişime bağlı denge sabiti ile kısmi basınca bağlı denge sabiti (K) arasındaki ilişki A) K = K (RT)³ aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?o) novilusiped stalnox hibonsisep YX lom 8,0 ● B) K = K². (RT) D) K = helmighab minnaisen YX (RT)² valorised imat Pos K² (RT) K² neb C 2(g) Y √K E) K = (RT)² 224 14. NO 20 tepkimesi sabit hacim ve sicakida 4 mol alınarak başlatılıyor. Sistem dengeye gel 10 atm olduğu belirleniyor. toplam 5 mol gaz kanşimi ve gaziann top denge sabitinin (K) degen kaçt Buna göre, tepkimenin kismi-basinglar A) 3/22 XY, 2(k) X+2Y (9) denklemine göre bir miktar XY₂ katısı sa 2 atm oluyor. parçalanıp sistem dengeye geldiğinde X D) Buna göre, tepkimenin kısmi basınçla denge sabiti ( A) 2 (K) kaçtır? B) 4 C) 8 C
22.
2NO(g)
+ O2(g)
N₂O4(g)
ideal pistonlu kapalı bir kapta gerçekleşen yukarıdaki den-
ge tepkimesinde sabit sıcaklıkta ideal piston itilerek kabin
hacmi yarıya düşürülüyor.
Tepkime yeniden dengeye geldiğinde;
1. O2(g) nin derişimi
II. Derişimlere bağlı denge sabiti (K)
III. N₂O4 gazının mol sayısı
niceliklerinin ilk dengeye göre değişimi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1.
A) Artar
B) Artar
C) Artar
D) Değişmez
E) Artar
11
Artar
Değişmez
Değişmez
Değişmez
Değişmez
|||
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Artar
(
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
22. 2NO(g) + O2(g) N₂O4(g) ideal pistonlu kapalı bir kapta gerçekleşen yukarıdaki den- ge tepkimesinde sabit sıcaklıkta ideal piston itilerek kabin hacmi yarıya düşürülüyor. Tepkime yeniden dengeye geldiğinde; 1. O2(g) nin derişimi II. Derişimlere bağlı denge sabiti (K) III. N₂O4 gazının mol sayısı niceliklerinin ilk dengeye göre değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. A) Artar B) Artar C) Artar D) Değişmez E) Artar 11 Artar Değişmez Değişmez Değişmez Değişmez ||| Artar Azalır Değişmez Artar Artar (
3.
25 °C
Sabit hacimli kaplar
H₂(a) Cl₂(a)
HC) (a)
V
H2(g) + Cl2(a)=2HCl) AH < 0
dengesinin kurulması sağlanıyor.
A) Yalnız I
Eşit hacimli şekildeki kaplara eşit mollerde H₂ ve Cl, gazları ko-
nularak;
45 °C
H₂(a) Cla(0)
HCl(a)
Buna göre;
1. 1. kaptaki H₂(g) nin miktarı 2. kaptakinden fazladır. X
D) II ve III
2
II. 1. kabın sıcaklığı 45 °C a çıkarılırsa HCl(a) derişimleri aynı
olur.
III. 2. kaptaki denge sabiti 1. kaptakinden küçüktür. v.
KG₂ KEA
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(V: Hacim, AH: Reaksiyon ISISI)
B) Yalnız II
ELLIve III
C) ve Il
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
3. 25 °C Sabit hacimli kaplar H₂(a) Cl₂(a) HC) (a) V H2(g) + Cl2(a)=2HCl) AH < 0 dengesinin kurulması sağlanıyor. A) Yalnız I Eşit hacimli şekildeki kaplara eşit mollerde H₂ ve Cl, gazları ko- nularak; 45 °C H₂(a) Cla(0) HCl(a) Buna göre; 1. 1. kaptaki H₂(g) nin miktarı 2. kaptakinden fazladır. X D) II ve III 2 II. 1. kabın sıcaklığı 45 °C a çıkarılırsa HCl(a) derişimleri aynı olur. III. 2. kaptaki denge sabiti 1. kaptakinden küçüktür. v. KG₂ KEA ifadelerinden hangileri doğrudur? (V: Hacim, AH: Reaksiyon ISISI) B) Yalnız II ELLIve III C) ve Il
er
#2XY
AYT FEN BİLİMLERİ TESTİ
22. X₂(g) + Y2(g)
(g)
tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti (K) 410 K'de
12, 450 K'de 8 dir.
Buna göre, sabit hacimli kapta dengede olan tepkime ile
ilgili;
1. Sıcaklık yükseltilirse denge XY'nin derişimini arttıracak
şekilde bozulur.
II. Sıcaklık yükseltilirse X₂ ve Y₂'nin mol sayısı artar.
III. Sıcaklık düşürülürse toplam molekül sayısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
er #2XY AYT FEN BİLİMLERİ TESTİ 22. X₂(g) + Y2(g) (g) tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti (K) 410 K'de 12, 450 K'de 8 dir. Buna göre, sabit hacimli kapta dengede olan tepkime ile ilgili; 1. Sıcaklık yükseltilirse denge XY'nin derişimini arttıracak şekilde bozulur. II. Sıcaklık yükseltilirse X₂ ve Y₂'nin mol sayısı artar. III. Sıcaklık düşürülürse toplam molekül sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
Hüğü
çö-
2C1
CAF
62.
3
9
Ag*(suda)
Cl (suda)
Aalnız II
D) II ve III
Suda çözünmesi endotermik
olan AgCl tuzunun şekildeki çö-
zeltisine ayrı ayrı uygulanan;
kaa
Ag Cl + 151-
+
sıcaklığı azaltma,
aynı sıcaklıkta su buharlaştırma,
III. aynı sıcaklıkta bir miktar NaCl katısı ekleme
işlemlerinin hangilerinde AgCl için çözünürlük çarpımı de-
ğişmezken, dipteki AgCl katı miktarı artar? ka sht
B Kalnız III
Cve Il
AgCl(k)
C
E) I, II ve II
Agt ci-
1-E 2-B 3-B 4-A 5-E 6-A 7-C 8-D 9-D
↑
CAP
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
Hüğü çö- 2C1 CAF 62. 3 9 Ag*(suda) Cl (suda) Aalnız II D) II ve III Suda çözünmesi endotermik olan AgCl tuzunun şekildeki çö- zeltisine ayrı ayrı uygulanan; kaa Ag Cl + 151- + sıcaklığı azaltma, aynı sıcaklıkta su buharlaştırma, III. aynı sıcaklıkta bir miktar NaCl katısı ekleme işlemlerinin hangilerinde AgCl için çözünürlük çarpımı de- ğişmezken, dipteki AgCl katı miktarı artar? ka sht B Kalnız III Cve Il AgCl(k) C E) I, II ve II Agt ci- 1-E 2-B 3-B 4-A 5-E 6-A 7-C 8-D 9-D ↑ CAP
3.
Ca+2
Şekilde verilen kapta,
A) Yalnız II
OH
Ca(OH)₂(k)
Ca(OH)2(k)= Ca2+ (suda) + 2OH (suda)
dengesi vardır.
Buna göre, kaba bir miktar HCI eklenirse,
1. Çözeltinin pH değeri artar.
II. Denge çözünme lehine kayar.
III. Çözeltideki OH iyonu derişimi artar.
yargılarından hangileri doğru olur?
D) II ve III
B) Yalnız III
helixsb
ors (A
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
3. Ca+2 Şekilde verilen kapta, A) Yalnız II OH Ca(OH)₂(k) Ca(OH)2(k)= Ca2+ (suda) + 2OH (suda) dengesi vardır. Buna göre, kaba bir miktar HCI eklenirse, 1. Çözeltinin pH değeri artar. II. Denge çözünme lehine kayar. III. Çözeltideki OH iyonu derişimi artar. yargılarından hangileri doğru olur? D) II ve III B) Yalnız III helixsb ors (A E) I, II ve III C) I ve II
6. AgCl nin suda çözünme tepkimesi,
AgCl(k)= Ag+(suda) + Cl¯(suda)
şeklindedir.
Belirli bir sıcaklıkta AgCl nin katısıyla dengedeki çö-
zeltisinde CI iyonları derişimini azaltmak için,
I. sıcaklığı artırmak,
II. NaCl katısı ekleyerek çözünmesini sağlamak,
III. aynı sıcaklıkta AgNO3 çözeltisi eklemek
işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
AH>0
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
6. AgCl nin suda çözünme tepkimesi, AgCl(k)= Ag+(suda) + Cl¯(suda) şeklindedir. Belirli bir sıcaklıkta AgCl nin katısıyla dengedeki çö- zeltisinde CI iyonları derişimini azaltmak için, I. sıcaklığı artırmak, II. NaCl katısı ekleyerek çözünmesini sağlamak, III. aynı sıcaklıkta AgNO3 çözeltisi eklemek işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir? A) Yalnız I D) I ve II AH>0 B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
CO₂
Zaman
-CO
0₂
-CO₂
Laman
7. Kapalı bir kapta N₂O4 ve NO₂ gazları,
N₂O 4(a)
2NO2(g)
10
denklemine göre dengededir.
Aynı sıcaklıkta kap hacmi yarıya düşü-
rüldüğünde;
1. Toplam molekül sayısı azalır.
II. Gaz fazının yoğunluğu iki katına çıkar.
III. N₂O4 gazının derişimi artar, NO₂ gazi-
nın derişimi azalır. ikisi de ↑
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız |
I
DI ve III
B) Yalnız II
d= m
Cve ll
E) I, II ve III
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
CO₂ Zaman -CO 0₂ -CO₂ Laman 7. Kapalı bir kapta N₂O4 ve NO₂ gazları, N₂O 4(a) 2NO2(g) 10 denklemine göre dengededir. Aynı sıcaklıkta kap hacmi yarıya düşü- rüldüğünde; 1. Toplam molekül sayısı azalır. II. Gaz fazının yoğunluğu iki katına çıkar. III. N₂O4 gazının derişimi artar, NO₂ gazi- nın derişimi azalır. ikisi de ↑ yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız | I DI ve III B) Yalnız II d= m Cve ll E) I, II ve III
sabitleri
4
gazının
de-
12
c(9)
10. aA(k) + bB(g) =
denkleminde maddelerin mol sayılarındaki değişim-
ler aşağıda verilmiştir.
Başlangıç
Değişim
Sonuç
0,8
-0,2
+0,4
0,6
0,4
Buna göre en küçük tamsayılarla denkleştiril-
miş tepkimenin;
A) K =
I. derişimler cinsinden denge ifadesi,
II. K ile K arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C) Kc =
B) Kc = (01²
[C]2
D) K
E) K
=
11
[C]
[A].[B]2
NA
[C]
[A]²[C]
[C]2
[B]²
CE
NN
[C]²
20 B
[B]2
1,0
-0,4
0,6
K₁=Kc
200
K=K₂. R.T
Kc
K₂= R.T
K₁₂ = K
Kc
K₂= R.T
Kati ve
tulmama
Bel
X(
te
Kimya
Dengeyi Etkileyen Faktörler
sabitleri 4 gazının de- 12 c(9) 10. aA(k) + bB(g) = denkleminde maddelerin mol sayılarındaki değişim- ler aşağıda verilmiştir. Başlangıç Değişim Sonuç 0,8 -0,2 +0,4 0,6 0,4 Buna göre en küçük tamsayılarla denkleştiril- miş tepkimenin; A) K = I. derişimler cinsinden denge ifadesi, II. K ile K arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) Kc = B) Kc = (01² [C]2 D) K E) K = 11 [C] [A].[B]2 NA [C] [A]²[C] [C]2 [B]² CE NN [C]² 20 B [B]2 1,0 -0,4 0,6 K₁=Kc 200 K=K₂. R.T Kc K₂= R.T K₁₂ = K Kc K₂= R.T Kati ve tulmama Bel X( te