Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elementleri Tanıyalım Soruları

bir model verilmişt
alışverişi sonucu olu
hem ait oldukları a
de komşu atomlarn
eçebilirler.
sturduğu elektron den
-?
z II
D) II ve III
E) I, II ve III
Metaller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Değerlik katmanlarındaki elektronları azdır.
B) İyonlaşma enerjileri ametallerinkine göre yüksektir.
C) Değerlik elektronları boş değerlik katmanlarında rahatlıkla
dolaşabilir.
D) Bir atomun değerlik elektronları komşu atom çekirdekleri ta-
rafından da çekilir.
E) Alaşım oluşturabilirler.
Kolaydan > Zora
1. Metalik bağa katılar
SI
II. Metalik bağ kuvvet
III. Krom metalindeki
nedenlerinin hangile
A) Yalnız I
D) II v
Kimya
Elementleri Tanıyalım
bir model verilmişt alışverişi sonucu olu hem ait oldukları a de komşu atomlarn eçebilirler. sturduğu elektron den -? z II D) II ve III E) I, II ve III Metaller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Değerlik katmanlarındaki elektronları azdır. B) İyonlaşma enerjileri ametallerinkine göre yüksektir. C) Değerlik elektronları boş değerlik katmanlarında rahatlıkla dolaşabilir. D) Bir atomun değerlik elektronları komşu atom çekirdekleri ta- rafından da çekilir. E) Alaşım oluşturabilirler. Kolaydan > Zora 1. Metalik bağa katılar SI II. Metalik bağ kuvvet III. Krom metalindeki nedenlerinin hangile A) Yalnız I D) II v
1. I. Elementler hâl değişim sıcaklığı dışında homojen
olan saf maddelerdir.
II. Elementler doğada atomik ya da moleküler hâlde bu-
lunabilirler.
III. Sembolü S olan element sodyumdur.
IV. Elementler aynı tür atomlardan oluşurlar. D
Yukarıda verilen yargılar sırasıyla doğru ise "D", yan-
lış ise "Y" şeklinde hatasız işaretlendiğinde aşağıda-
ki sıralamalardan hangisi elde edilir?
A) D, DD, D
B) D, D, Y, D
D) Y, D, Y, D
C) D,
C) D, X, Y, D
E) Y, D, Y, Y
3
Kimya
Elementleri Tanıyalım
1. I. Elementler hâl değişim sıcaklığı dışında homojen olan saf maddelerdir. II. Elementler doğada atomik ya da moleküler hâlde bu- lunabilirler. III. Sembolü S olan element sodyumdur. IV. Elementler aynı tür atomlardan oluşurlar. D Yukarıda verilen yargılar sırasıyla doğru ise "D", yan- lış ise "Y" şeklinde hatasız işaretlendiğinde aşağıda- ki sıralamalardan hangisi elde edilir? A) D, DD, D B) D, D, Y, D D) Y, D, Y, D C) D, C) D, X, Y, D E) Y, D, Y, Y 3
8.
X ve Y maddeleri ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
●
-A)
B)
X, farklı tür atomlardan ve aynı tür moleküllerden
oluşur.
Buna göre; X ve Y aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
(6C, N, 80, 11 Na, 12Mg, 13Al)
X
Y
N₂O
CO
Na₂O
N₂O
N₂
Al
D)
Y, aynı tür atomlardan ve aynı tür moleküllerden
oluşur.
Na
№₂
N₂O
Jabropoj
SEX
Mg0
(A
Kimya
Elementleri Tanıyalım
8. X ve Y maddeleri ile ilgili bilgiler şu şekildedir: ● -A) B) X, farklı tür atomlardan ve aynı tür moleküllerden oluşur. Buna göre; X ve Y aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (6C, N, 80, 11 Na, 12Mg, 13Al) X Y N₂O CO Na₂O N₂O N₂ Al D) Y, aynı tür atomlardan ve aynı tür moleküllerden oluşur. Na №₂ N₂O Jabropoj SEX Mg0 (A
a
(
il
1. x²+ iyonunun elektron dizilimi 3d ¹0 ile sonlanmaktadır.
Buna göre, X atomu ile ilgili,
4
I. Atom numarası 30'duk
II. Temel hâl elektron dizilimi küresel simetri özelliği
gösterir.
III. Katı hâlde elektrik akımını iletin
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız 11
D) Ive ll
E ve III
45 3110
45² 3110
45² 3110
C) Yalnız H
2
up
CH ve
3.
Kimya
Elementleri Tanıyalım
a ( il 1. x²+ iyonunun elektron dizilimi 3d ¹0 ile sonlanmaktadır. Buna göre, X atomu ile ilgili, 4 I. Atom numarası 30'duk II. Temel hâl elektron dizilimi küresel simetri özelliği gösterir. III. Katı hâlde elektrik akımını iletin yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız 11 D) Ive ll E ve III 45 3110 45² 3110 45² 3110 C) Yalnız H 2 up CH ve 3.
Buna göre,
6. periyotta 18 element bulunur.
H. 3A grubunda 6 tane element bulunur.
Atom-numarası en büyük olan element 118 numaral
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız fl
D) II ve I
B) I ve II
EI, II ve III
CV
F
a
Kimya
Elementleri Tanıyalım
Buna göre, 6. periyotta 18 element bulunur. H. 3A grubunda 6 tane element bulunur. Atom-numarası en büyük olan element 118 numaral yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız fl D) II ve I B) I ve II EI, II ve III CV F a
TYT/Fen Bilimleri
9. Aşağıda üç element atomunun kütle numaraları ve elektron
sayıları verilmiştir.
Element atomu
X
Y
Z
Kütle numarası
23
24
24
Elektron sayısı
(11
12
11
Buna göre,
I. X ile Z, aynı elementin izotoplarıdır
II. Y ile Z element atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır.
III. X ve Z atomları izoelektroniktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
Cve
C ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
TYT/Fen Bilimleri 9. Aşağıda üç element atomunun kütle numaraları ve elektron sayıları verilmiştir. Element atomu X Y Z Kütle numarası 23 24 24 Elektron sayısı (11 12 11 Buna göre, I. X ile Z, aynı elementin izotoplarıdır II. Y ile Z element atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. III. X ve Z atomları izoelektroniktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III Cve C ve III E) I, II ve III
9. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z ve Q taneciklerine ait
bilgiler verilmiş ve tabloda bazı yerler boş bırakılmıştır.
Tanecik
Cec
Xª
Atom
Numarası
19
18.
17
17
Kütle
Numarası
39
35
37
35
Elektron
Sayısı
18
18
18
17
Nötron
Sayısı
ião
TS
17
20
18
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştir?
A) X, Y ve Z tanecikleri izoelektroniktir.
B) Y ve Q tanecikleri izobardır. Kotle
CZ ve Q tanecikleri izotop tanecikler olup tanecik-
lerin kimyasal özellikleri aynidir.proton
DX ve Ztanecikleri izotondur
E) X katyon, Z anyon, Y ve Q ise nötrdür.
Sayısı aym
Instron
ciniz
Kimya
Elementleri Tanıyalım
9. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z ve Q taneciklerine ait bilgiler verilmiş ve tabloda bazı yerler boş bırakılmıştır. Tanecik Cec Xª Atom Numarası 19 18. 17 17 Kütle Numarası 39 35 37 35 Elektron Sayısı 18 18 18 17 Nötron Sayısı ião TS 17 20 18 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştir? A) X, Y ve Z tanecikleri izoelektroniktir. B) Y ve Q tanecikleri izobardır. Kotle CZ ve Q tanecikleri izotop tanecikler olup tanecik- lerin kimyasal özellikleri aynidir.proton DX ve Ztanecikleri izotondur E) X katyon, Z anyon, Y ve Q ise nötrdür. Sayısı aym Instron ciniz
1-
26. Temel hâlde nükleon sayısı 65 olan X atomunun elektron
sayısı nötron sayısından 5 eksiktir.
Buna göre, X atomu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Temer halde elektron dağılımındaki en yüksek enerjili orbi-
talin açısal momentum kuantum değeri () 2'dir.
B) (+2) yüklü iyonunun elektron dağılımı,
1s22s22p63s23p 3d 10 şeklindedir.
C) Geçiş grubu elementidir.
D) Spin kuantum sayısı (m) =
- 1
2
E) Nkatmanında 10 elektron bulunur.
olan 15 elektronu vardır.
Kimya
Elementleri Tanıyalım
1- 26. Temel hâlde nükleon sayısı 65 olan X atomunun elektron sayısı nötron sayısından 5 eksiktir. Buna göre, X atomu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Temer halde elektron dağılımındaki en yüksek enerjili orbi- talin açısal momentum kuantum değeri () 2'dir. B) (+2) yüklü iyonunun elektron dağılımı, 1s22s22p63s23p 3d 10 şeklindedir. C) Geçiş grubu elementidir. D) Spin kuantum sayısı (m) = - 1 2 E) Nkatmanında 10 elektron bulunur. olan 15 elektronu vardır.
bir
10. Farklı iki element atomunun,
1. Elektron sayıları
II. Kütle numaraları
III. Nötron sayıları
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
bir 10. Farklı iki element atomunun, 1. Elektron sayıları II. Kütle numaraları III. Nötron sayıları niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
$-
<><>-ZLARI.
Y
D) I, II ve III
19. Soygazlar ile ilgili,
E) I, III ve IV
I. Hepsi halojenlerle bileşik oluşturabilir.
Atomlarının elektron dizilimindeki son orbitalleri
tam doludur.
Periyodik çizelgenin VIIIA grubu elementleridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız t
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
$- <><>-ZLARI. Y D) I, II ve III 19. Soygazlar ile ilgili, E) I, III ve IV I. Hepsi halojenlerle bileşik oluşturabilir. Atomlarının elektron dizilimindeki son orbitalleri tam doludur. Periyodik çizelgenin VIIIA grubu elementleridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız t B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
14. Nac
Ag
Yukarıda verilen maddeler için,
1. Metal elementi içerme
II. Katı halde elektrik iletkenliği
III. Şekil verilebilme, işlenebilme özelliği
niceliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
14. Nac Ag Yukarıda verilen maddeler için, 1. Metal elementi içerme II. Katı halde elektrik iletkenliği III. Şekil verilebilme, işlenebilme özelliği niceliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
3.
Buna göre X, Y, Z ve Q maddelerinden hangileri baziktir?
sulu çözeltisinin pH değeri 8'dir/
A) X ve Y
●
C) Q ve Z
D) X ve Z
Die Bony
07/
E) X ve Q
X, Y ve Z metallerinin H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle oluşturdu-
ğu tepkimelerle ilgili bilgiler şöyledir.
B) Y ve/Q
X metali H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle H₂ gazı çıkarır.
Y metali H₂SO4 çözeltisiyle SO₂ gazı çıkarır.
Z metali yalnız H₂SO4 çözeltisiyle H₂ gazı çıkarır.
Buna göre X, Y ve Z metallerinin türleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
X
A) Amfoter
B) Amfoter
C) Aktif
D) Yarı soy
E) Aktif
Y
Yarı soy
Aktif
Amfoter
Aktif
Yarı soy
Z
Aktif
Yarı soy
Yarı soy
Amfoter
Amfoter
Kimya
Elementleri Tanıyalım
3. Buna göre X, Y, Z ve Q maddelerinden hangileri baziktir? sulu çözeltisinin pH değeri 8'dir/ A) X ve Y ● C) Q ve Z D) X ve Z Die Bony 07/ E) X ve Q X, Y ve Z metallerinin H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle oluşturdu- ğu tepkimelerle ilgili bilgiler şöyledir. B) Y ve/Q X metali H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle H₂ gazı çıkarır. Y metali H₂SO4 çözeltisiyle SO₂ gazı çıkarır. Z metali yalnız H₂SO4 çözeltisiyle H₂ gazı çıkarır. Buna göre X, Y ve Z metallerinin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X A) Amfoter B) Amfoter C) Aktif D) Yarı soy E) Aktif Y Yarı soy Aktif Amfoter Aktif Yarı soy Z Aktif Yarı soy Yarı soy Amfoter Amfoter
TYT FEN BİLİMLERİ
iklere ait Lewis gösterimleri aşağıdaki
162. ,F ve 200
10
Ca elementleriyle ilgili, donne
1. IUPAC sistemine göre periyodik sistemde
Ca 2. grupta, F ise 17. grupta bulunur.
II. Ca elementi 2 elektron vererek, F elementi
ise 1 elektron olarak oktetini tamamlar.
III. Aralarında oluşan kararlı bileşik moleküler
yapıdadır.
IV. Aralarında oluşan kararlı bileşikteki iyonlar
aynı soy gaz elektron dizilişine sahiptir.
JAVS
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Ive II
B) I ve IV
D) I, IIlve IV
f = 27
C) I, II ve IV
E) I,Ive III
S = 28 82
Kimya
Elementleri Tanıyalım
TYT FEN BİLİMLERİ iklere ait Lewis gösterimleri aşağıdaki 162. ,F ve 200 10 Ca elementleriyle ilgili, donne 1. IUPAC sistemine göre periyodik sistemde Ca 2. grupta, F ise 17. grupta bulunur. II. Ca elementi 2 elektron vererek, F elementi ise 1 elektron olarak oktetini tamamlar. III. Aralarında oluşan kararlı bileşik moleküler yapıdadır. IV. Aralarında oluşan kararlı bileşikteki iyonlar aynı soy gaz elektron dizilişine sahiptir. JAVS yargılarından hangileri doğrudur? A) Ive II B) I ve IV D) I, IIlve IV f = 27 C) I, II ve IV E) I,Ive III S = 28 82
TAK!
FORU
1
S
1
1. Pozitif yüklü elementin değerliği roma rakamı ile parantez
içinde yazılır.
II. Ametallerin sayısı belirtilirken Latince karşılıkları kullanılır.
III. Ametallerden herhangi birisi 1 tane ise mono söylenmez.
2 cins atom içeren kovalent bağlı bileşikler isimlendirilirken
yukarıdaki kurallardan hangileri hata yapılmasına sebep olur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
$
1
Kimya
Elementleri Tanıyalım
TAK! FORU 1 S 1 1. Pozitif yüklü elementin değerliği roma rakamı ile parantez içinde yazılır. II. Ametallerin sayısı belirtilirken Latince karşılıkları kullanılır. III. Ametallerden herhangi birisi 1 tane ise mono söylenmez. 2 cins atom içeren kovalent bağlı bileşikler isimlendirilirken yukarıdaki kurallardan hangileri hata yapılmasına sebep olur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III $ 1
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ
7.
S ve S, maddeleriyle ilgili;
1. Aynı cins tanecik içerme
II. Sembol ile gösterilme
III. Homojen olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 7. S ve S, maddeleriyle ilgili; 1. Aynı cins tanecik içerme II. Sembol ile gösterilme III. Homojen olma özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
2
L
X
9F17 Cl, Br elementleri için; F
35
Aktthl
1. Elektron ilgisi en büyük olan Cl'dir.
D) I ve III
II. Fior ve klor oda koşullarında gaz halde bulunur.
III. Hidrojenli bileşiklerinin asitlik sıralaması
Br>HCI> HF şekilindedir.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız It
C) I ve II
E) I, I ve III
BİLGİ EĞİTİM SETİ
Kimya
Elementleri Tanıyalım
2 L X 9F17 Cl, Br elementleri için; F 35 Aktthl 1. Elektron ilgisi en büyük olan Cl'dir. D) I ve III II. Fior ve klor oda koşullarında gaz halde bulunur. III. Hidrojenli bileşiklerinin asitlik sıralaması Br>HCI> HF şekilindedir. yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız It C) I ve II E) I, I ve III BİLGİ EĞİTİM SETİ