Elementleri Tanıyalım Soruları

bir
10. Farklı iki element atomunun,
1. Elektron sayıları
II. Kütle numaraları
III. Nötron sayıları
niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
bir 10. Farklı iki element atomunun, 1. Elektron sayıları II. Kütle numaraları III. Nötron sayıları niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
$-
<><>-ZLARI.
Y
D) I, II ve III
19. Soygazlar ile ilgili,
E) I, III ve IV
I. Hepsi halojenlerle bileşik oluşturabilir.
Atomlarının elektron dizilimindeki son orbitalleri
tam doludur.
Periyodik çizelgenin VIIIA grubu elementleridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız t
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
$- <><>-ZLARI. Y D) I, II ve III 19. Soygazlar ile ilgili, E) I, III ve IV I. Hepsi halojenlerle bileşik oluşturabilir. Atomlarının elektron dizilimindeki son orbitalleri tam doludur. Periyodik çizelgenin VIIIA grubu elementleridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız t B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
14. Nac
Ag
Yukarıda verilen maddeler için,
1. Metal elementi içerme
II. Katı halde elektrik iletkenliği
III. Şekil verilebilme, işlenebilme özelliği
niceliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
14. Nac Ag Yukarıda verilen maddeler için, 1. Metal elementi içerme II. Katı halde elektrik iletkenliği III. Şekil verilebilme, işlenebilme özelliği niceliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
3.
Buna göre X, Y, Z ve Q maddelerinden hangileri baziktir?
sulu çözeltisinin pH değeri 8'dir/
A) X ve Y
●
C) Q ve Z
D) X ve Z
Die Bony
07/
E) X ve Q
X, Y ve Z metallerinin H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle oluşturdu-
ğu tepkimelerle ilgili bilgiler şöyledir.
B) Y ve/Q
X metali H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle H₂ gazı çıkarır.
Y metali H₂SO4 çözeltisiyle SO₂ gazı çıkarır.
Z metali yalnız H₂SO4 çözeltisiyle H₂ gazı çıkarır.
Buna göre X, Y ve Z metallerinin türleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
X
A) Amfoter
B) Amfoter
C) Aktif
D) Yarı soy
E) Aktif
Y
Yarı soy
Aktif
Amfoter
Aktif
Yarı soy
Z
Aktif
Yarı soy
Yarı soy
Amfoter
Amfoter
Kimya
Elementleri Tanıyalım
3. Buna göre X, Y, Z ve Q maddelerinden hangileri baziktir? sulu çözeltisinin pH değeri 8'dir/ A) X ve Y ● C) Q ve Z D) X ve Z Die Bony 07/ E) X ve Q X, Y ve Z metallerinin H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle oluşturdu- ğu tepkimelerle ilgili bilgiler şöyledir. B) Y ve/Q X metali H₂SO4 ve NaOH çözeltileriyle H₂ gazı çıkarır. Y metali H₂SO4 çözeltisiyle SO₂ gazı çıkarır. Z metali yalnız H₂SO4 çözeltisiyle H₂ gazı çıkarır. Buna göre X, Y ve Z metallerinin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X A) Amfoter B) Amfoter C) Aktif D) Yarı soy E) Aktif Y Yarı soy Aktif Amfoter Aktif Yarı soy Z Aktif Yarı soy Yarı soy Amfoter Amfoter
TYT FEN BİLİMLERİ
iklere ait Lewis gösterimleri aşağıdaki
162. ,F ve 200
10
Ca elementleriyle ilgili, donne
1. IUPAC sistemine göre periyodik sistemde
Ca 2. grupta, F ise 17. grupta bulunur.
II. Ca elementi 2 elektron vererek, F elementi
ise 1 elektron olarak oktetini tamamlar.
III. Aralarında oluşan kararlı bileşik moleküler
yapıdadır.
IV. Aralarında oluşan kararlı bileşikteki iyonlar
aynı soy gaz elektron dizilişine sahiptir.
JAVS
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Ive II
B) I ve IV
D) I, IIlve IV
f = 27
C) I, II ve IV
E) I,Ive III
S = 28 82
Kimya
Elementleri Tanıyalım
TYT FEN BİLİMLERİ iklere ait Lewis gösterimleri aşağıdaki 162. ,F ve 200 10 Ca elementleriyle ilgili, donne 1. IUPAC sistemine göre periyodik sistemde Ca 2. grupta, F ise 17. grupta bulunur. II. Ca elementi 2 elektron vererek, F elementi ise 1 elektron olarak oktetini tamamlar. III. Aralarında oluşan kararlı bileşik moleküler yapıdadır. IV. Aralarında oluşan kararlı bileşikteki iyonlar aynı soy gaz elektron dizilişine sahiptir. JAVS yargılarından hangileri doğrudur? A) Ive II B) I ve IV D) I, IIlve IV f = 27 C) I, II ve IV E) I,Ive III S = 28 82
TAK!
FORU
1
S
1
1. Pozitif yüklü elementin değerliği roma rakamı ile parantez
içinde yazılır.
II. Ametallerin sayısı belirtilirken Latince karşılıkları kullanılır.
III. Ametallerden herhangi birisi 1 tane ise mono söylenmez.
2 cins atom içeren kovalent bağlı bileşikler isimlendirilirken
yukarıdaki kurallardan hangileri hata yapılmasına sebep olur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
$
1
Kimya
Elementleri Tanıyalım
TAK! FORU 1 S 1 1. Pozitif yüklü elementin değerliği roma rakamı ile parantez içinde yazılır. II. Ametallerin sayısı belirtilirken Latince karşılıkları kullanılır. III. Ametallerden herhangi birisi 1 tane ise mono söylenmez. 2 cins atom içeren kovalent bağlı bileşikler isimlendirilirken yukarıdaki kurallardan hangileri hata yapılmasına sebep olur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III $ 1
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ
7.
S ve S, maddeleriyle ilgili;
1. Aynı cins tanecik içerme
II. Sembol ile gösterilme
III. Homojen olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 7. S ve S, maddeleriyle ilgili; 1. Aynı cins tanecik içerme II. Sembol ile gösterilme III. Homojen olma özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
2
L
X
9F17 Cl, Br elementleri için; F
35
Aktthl
1. Elektron ilgisi en büyük olan Cl'dir.
D) I ve III
II. Fior ve klor oda koşullarında gaz halde bulunur.
III. Hidrojenli bileşiklerinin asitlik sıralaması
Br>HCI> HF şekilindedir.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız It
C) I ve II
E) I, I ve III
BİLGİ EĞİTİM SETİ
Kimya
Elementleri Tanıyalım
2 L X 9F17 Cl, Br elementleri için; F 35 Aktthl 1. Elektron ilgisi en büyük olan Cl'dir. D) I ve III II. Fior ve klor oda koşullarında gaz halde bulunur. III. Hidrojenli bileşiklerinin asitlik sıralaması Br>HCI> HF şekilindedir. yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız It C) I ve II E) I, I ve III BİLGİ EĞİTİM SETİ
7. Alkali metaller ile ilgili,
1.
Tüm bileşikleri suda çözünür.
Ik
Aktif metallerdir.
III. Katı ve sıvı hâlleri elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
DI ve Ill
C) I ve III
E) I, II ve III
2
2
Kimya
Elementleri Tanıyalım
7. Alkali metaller ile ilgili, 1. Tüm bileşikleri suda çözünür. Ik Aktif metallerdir. III. Katı ve sıvı hâlleri elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I DI ve Ill C) I ve III E) I, II ve III 2 2
101
12. Elementler periyodik tabloda temel hål elektron diziliş-
lerindeki son orbital türlerine göre, bloklara ayrılarak
sınıflandırılabilir.
X
Aynı periyotta oldukları bilinen X ve Y elementlerinden
X s bloğu, Y ise p bloğu elementidir.
Buna göre;
I. değerlik elektron sayısı..
II. birinci iyonlasma enerjisi,
III. çekirdek yükü L
niceliklerinden hangilerinin Y elementi için daha
büyük olduğu kesindir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2-5
Is? 2p5
Narte
C) I ve II
E) I, II ve II
2-6
152
CAP
Kimya
Elementleri Tanıyalım
101 12. Elementler periyodik tabloda temel hål elektron diziliş- lerindeki son orbital türlerine göre, bloklara ayrılarak sınıflandırılabilir. X Aynı periyotta oldukları bilinen X ve Y elementlerinden X s bloğu, Y ise p bloğu elementidir. Buna göre; I. değerlik elektron sayısı.. II. birinci iyonlasma enerjisi, III. çekirdek yükü L niceliklerinden hangilerinin Y elementi için daha büyük olduğu kesindir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 2-5 Is? 2p5 Narte C) I ve II E) I, II ve II 2-6 152 CAP
TYT/Kimya
Bu testte 7 soru vardır.
KİMYA TESTİ
B, N, 10Ne element atomları ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ne elementi ametaldir.
B) Atom yarıçapı en büyük olan element B'dir.
C) Ne'nin elektron alma eğilimi diğerlerinden
fazladır.
D) N'nin elektronegatifliği, B'nin elektronegatiflik
değerinden büyüktür.
E) B'nin elektron alma eğilimi N'den daha azdır.
3.
www.deltakitap.com
Kimya
Elementleri Tanıyalım
TYT/Kimya Bu testte 7 soru vardır. KİMYA TESTİ B, N, 10Ne element atomları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ne elementi ametaldir. B) Atom yarıçapı en büyük olan element B'dir. C) Ne'nin elektron alma eğilimi diğerlerinden fazladır. D) N'nin elektronegatifliği, B'nin elektronegatiflik değerinden büyüktür. E) B'nin elektron alma eğilimi N'den daha azdır. 3. www.deltakitap.com
4. XY3 iyonunda toplam 32 tane elektron vardır.
Buna göre, X elementi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
C
(8Y)
A) Elektron içeren katman sayısı 2'dir.
B) X³ ve Y² izoelektroniktir.
C) X'in oksijence zengin, oksitlerinin sulu çözeltis
asidik özellik gösterir.
D) Değerlik elektron sayısı 7'dir.
E) Oda koşullarında iki atomlu moleküller hâlind
bulunur.
Kimya
Elementleri Tanıyalım
4. XY3 iyonunda toplam 32 tane elektron vardır. Buna göre, X elementi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? C (8Y) A) Elektron içeren katman sayısı 2'dir. B) X³ ve Y² izoelektroniktir. C) X'in oksijence zengin, oksitlerinin sulu çözeltis asidik özellik gösterir. D) Değerlik elektron sayısı 7'dir. E) Oda koşullarında iki atomlu moleküller hâlind bulunur.
LASYON TESTI-IV
inlikle
4. Temel hal elektron dağılımında son orbitaline ait k
tum sayıların = 4 vel=1 olan bir atomun proton sa
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 31
C) 32
A) 30
1,0₁ +1
D) 33
E) 34
Bir elektra
si mümkü
A)
B)
n
3
4
3
2
4
Kimya
Elementleri Tanıyalım
LASYON TESTI-IV inlikle 4. Temel hal elektron dağılımında son orbitaline ait k tum sayıların = 4 vel=1 olan bir atomun proton sa aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) 31 C) 32 A) 30 1,0₁ +1 D) 33 E) 34 Bir elektra si mümkü A) B) n 3 4 3 2 4
7. Periyodik sistemde 3. periyot 7A grubunda bu-
lunan X elementi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
SONDRIO!/
(8,
presinovi (0
60 10
han
A) Atom numarası 17 dir.
B) p blok elementidi
200 E
CDoğada elementel (tek atomlu) hâldedir.
D) Değerlik elektronları sayısı 7 dir.
E) Başkuantum sayısı 3 tür.
21227
15²225²29
5
JP
.....
eis
Yayınları
1
Kimya
Elementleri Tanıyalım
7. Periyodik sistemde 3. periyot 7A grubunda bu- lunan X elementi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? SONDRIO!/ (8, presinovi (0 60 10 han A) Atom numarası 17 dir. B) p blok elementidi 200 E CDoğada elementel (tek atomlu) hâldedir. D) Değerlik elektronları sayısı 7 dir. E) Başkuantum sayısı 3 tür. 21227 15²225²29 5 JP ..... eis Yayınları 1
5.
Oluşum Entalpisi - Il
Bileşik
CH₂(g)
C₂H6(9)
C3H₂(g)
CO₂(g)
H₂O(g)
Standart Oluşum Entalpisi
(kkal/mol)
-18
-20
-25
-94
Yukarıdaki tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum
entalpileri verilmiştir.
Buna göre,
A) Yalnız I
-58
1. C₂H gazının molar yanma ısısı -342 kkal'dir.
6
D) II ve III
II. CH, C₂H ve CH gazlarının birer molleri yakıldı-
38
6
ğında en çok C₂H, en az CH gazından enerji elde
3' '8'
4
edilir.
III. Tabloda verilen bileşikler, standart şartlarda ele-
mentlerinden oluşurken en fazla enerji değişimi
CO₂ gazında olur.
2
yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, C: 12)
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elementleri Tanıyalım
5. Oluşum Entalpisi - Il Bileşik CH₂(g) C₂H6(9) C3H₂(g) CO₂(g) H₂O(g) Standart Oluşum Entalpisi (kkal/mol) -18 -20 -25 -94 Yukarıdaki tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Buna göre, A) Yalnız I -58 1. C₂H gazının molar yanma ısısı -342 kkal'dir. 6 D) II ve III II. CH, C₂H ve CH gazlarının birer molleri yakıldı- 38 6 ğında en çok C₂H, en az CH gazından enerji elde 3' '8' 4 edilir. III. Tabloda verilen bileşikler, standart şartlarda ele- mentlerinden oluşurken en fazla enerji değişimi CO₂ gazında olur. 2 yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, C: 12) B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
1 3d%⁰ ile
arama
10. X, X, Xm+ tanecikleri için aşağıda verilen özelliklerde
hangisi kesinlikle birbirine eşittir?
A) Elektron dağılımında son terim
B) Kimyasal özellik
C) Elektron içeren orbital sayısı
D) Cekirdek yükü
E) Tanecik çapı
Kimya
Elementleri Tanıyalım
1 3d%⁰ ile arama 10. X, X, Xm+ tanecikleri için aşağıda verilen özelliklerde hangisi kesinlikle birbirine eşittir? A) Elektron dağılımında son terim B) Kimyasal özellik C) Elektron içeren orbital sayısı D) Cekirdek yükü E) Tanecik çapı