Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları Soruları

al gaz
rganik Kimya: Organik olmayan
incelen
myasal davranışlarını inceler. Mineraller, su, tuzlar, me
metaller, asitler ve bazlar ilgi alanına girer.
okimya: Sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel faktörl
asal tepkimelere etkilerini inceler. Moleküllerin hızı, h
pirbiriyle etkileşimi sırasında enerji değişimini incele
tik Kimya: Kimyasal bir örnekteki bileşenlerin beli
ayrılması ve miktarlarının ölçülmesi ile ilgilenir. Nite
analiz yapar. Şeker pancarındaki şeker oranı, kan v
i üre, şeker ve azot tayini gibi.
Smoy
Ten
devede
imya: Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal
süreçleri inceleyen kimya disiplinidir. Fotosentez,
indirim ve dolaşım gibi olayları inceler.
er Kimyası: Polimer moleküllerin yapısını, oluşum
siyonlarını, kullanım alanlarını incelemektedir. Pla
çuk, teflon, kumaşlar, kaplamalar gibi.
Kimyası: Kimyasal maddelerin yol açtığı çevre
Du kirliliğin önlenmesi için yapılan çalışmaları inc
myası: Besin maddelerinin bileşenlerini, kimyasa
ve organizmadaki il
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
al gaz rganik Kimya: Organik olmayan incelen myasal davranışlarını inceler. Mineraller, su, tuzlar, me metaller, asitler ve bazlar ilgi alanına girer. okimya: Sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel faktörl asal tepkimelere etkilerini inceler. Moleküllerin hızı, h pirbiriyle etkileşimi sırasında enerji değişimini incele tik Kimya: Kimyasal bir örnekteki bileşenlerin beli ayrılması ve miktarlarının ölçülmesi ile ilgilenir. Nite analiz yapar. Şeker pancarındaki şeker oranı, kan v i üre, şeker ve azot tayini gibi. Smoy Ten devede imya: Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal süreçleri inceleyen kimya disiplinidir. Fotosentez, indirim ve dolaşım gibi olayları inceler. er Kimyası: Polimer moleküllerin yapısını, oluşum siyonlarını, kullanım alanlarını incelemektedir. Pla çuk, teflon, kumaşlar, kaplamalar gibi. Kimyası: Kimyasal maddelerin yol açtığı çevre Du kirliliğin önlenmesi için yapılan çalışmaları inc myası: Besin maddelerinin bileşenlerini, kimyasa ve organizmadaki il
20 dakika 11
D) II ve III
K
mas
Ham petrol çıkarıldıktan sonra petrol ürünlerine ayrıldığı
rafineriye gönderilir.
ts
Rafineride ham petrolden petrol ürünlerinin eldeshm
ile ilgili,
1. Ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır.
II. Bileşenlerin kaynama noktası farkmdan yararlanılır.
III. Kaynama noktası yüksek olan bileşen ilk olarak elde
edilen petrol ürünüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
Karış
(Hal De
38
C) I ve III
s
B
5.
1
3
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
20 dakika 11 D) II ve III K mas Ham petrol çıkarıldıktan sonra petrol ürünlerine ayrıldığı rafineriye gönderilir. ts Rafineride ham petrolden petrol ürünlerinin eldeshm ile ilgili, 1. Ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır. II. Bileşenlerin kaynama noktası farkmdan yararlanılır. III. Kaynama noktası yüksek olan bileşen ilk olarak elde edilen petrol ürünüdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III Karış (Hal De 38 C) I ve III s B 5. 1 3
2.
ge denge
azaltılırsa
Zaman
er yönüne kayar.
ri ve derişimleri azalır.
rişimi artar.
mi artıp girenlerin de-
an tepkimenin den-
Eir.
g) yöndeki hız sa-
k değeri k, değe-
zla azalır.
9.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
A) 2
TEST-5 1-D
PCI5(g) PC|3(g) + Cl2(g)
✓snua
2 litrelik kapta 4 er mol PCI, ve Cl₂ ile 2 mol PC13
gazları bulunmaktadır.
rish nabialtahip 10
shiNsare Xerxu!
Sistem dengeye ulaştığında başlangıçtaki toplam
5
mol sayısının dengedeki mol sayısına oran
6
tepkimenin K değeri kaçtır?
B) 3
C) 4
Il sinisy (8
2-E
E) I, II ve II
sil
3-B
C) I ve III
D) 6
1smisY (A
4-C
ise
E) 12
5-C
C) Bir miktar CaO (k)
D) Sıcaklığı artırmak
E) CO2(g)
eklemek
çekmek
12. Isi + N₂O4(g) = 2NO2(g)
tepkimesi sabit hacimli kapta dem
Sisteme,
1. Sıcaklığı artırmak
eklemek
eklemek
II. N₂O4(g)
Dan III. Heg)
A) Yalnız I
işlemlerinden hangileri tek
SSP başlangıca göre ileri ve ger
ları artar?
250
D) II ve III
B) Yal
6-C 7-C 8-E 9-D
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
2. ge denge azaltılırsa Zaman er yönüne kayar. ri ve derişimleri azalır. rişimi artar. mi artıp girenlerin de- an tepkimenin den- Eir. g) yöndeki hız sa- k değeri k, değe- zla azalır. 9. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III A) 2 TEST-5 1-D PCI5(g) PC|3(g) + Cl2(g) ✓snua 2 litrelik kapta 4 er mol PCI, ve Cl₂ ile 2 mol PC13 gazları bulunmaktadır. rish nabialtahip 10 shiNsare Xerxu! Sistem dengeye ulaştığında başlangıçtaki toplam 5 mol sayısının dengedeki mol sayısına oran 6 tepkimenin K değeri kaçtır? B) 3 C) 4 Il sinisy (8 2-E E) I, II ve II sil 3-B C) I ve III D) 6 1smisY (A 4-C ise E) 12 5-C C) Bir miktar CaO (k) D) Sıcaklığı artırmak E) CO2(g) eklemek çekmek 12. Isi + N₂O4(g) = 2NO2(g) tepkimesi sabit hacimli kapta dem Sisteme, 1. Sıcaklığı artırmak eklemek eklemek II. N₂O4(g) Dan III. Heg) A) Yalnız I işlemlerinden hangileri tek SSP başlangıca göre ileri ve ger ları artar? 250 D) II ve III B) Yal 6-C 7-C 8-E 9-D
14. Aşağıda evlerimizde en çok kullandığımız temizlik mad-
deleri verilmiştir.
O
(a) Sabun
Buna göre:
I. a'daki bitkisel ve hayvansal yağlar kuvvetli bazlar
olan NaOH veya KOH'un tepkimesinden elde edilir.
E) Yalnız I
II. b'deki madde suda ve toprakta kalıcı kirliliğe se-
bep olur.
A) Yalnız I
(b) Deterjan (c) Çamaşır Suyu
III. c'deki madde de deterjandaki gibi hidrofil ve hid-
rofob kısımlar vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
19201202
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
31
16. Protei
deney
Deney
lunan
leri yık
türe e
yapısı
maml:
rilmişt
Sonu
da, p
tein is
Bu d
hang
A) C
ģ
B) C
k
3
D)
r
E) C
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
14. Aşağıda evlerimizde en çok kullandığımız temizlik mad- deleri verilmiştir. O (a) Sabun Buna göre: I. a'daki bitkisel ve hayvansal yağlar kuvvetli bazlar olan NaOH veya KOH'un tepkimesinden elde edilir. E) Yalnız I II. b'deki madde suda ve toprakta kalıcı kirliliğe se- bep olur. A) Yalnız I (b) Deterjan (c) Çamaşır Suyu III. c'deki madde de deterjandaki gibi hidrofil ve hid- rofob kısımlar vardır. yargılarından hangileri doğrudur? 19201202 D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 31 16. Protei deney Deney lunan leri yık türe e yapısı maml: rilmişt Sonu da, p tein is Bu d hang A) C ģ B) C k 3 D) r E) C
Y ve Z
erilmiş-
ğıda-
L
ir.
nti-
10. 1. Bileşik:
CH₂-(CH₂)16-C-O¯Na*
2. Bileşik:
CH3-(CH₂) 11
11
O=S=O
S-O-Na*
11. Aynı sıcaklıkt
A
Yukarıda formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her ikisi de sabun bileşiğidir.
B) Her iki bileşiğin oda koşullarındaki sulu çözeltisi baziktir.✔✅✔
C) Soğuk ve sert sularda 1. bileşik, 2. bileşiğe göre daha
etkili temizlik yapar.
D) 1. bileşik kalıcı kirliliğe neden olur.
E) Her iki bileşik de bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilir.
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
Y ve Z erilmiş- ğıda- L ir. nti- 10. 1. Bileşik: CH₂-(CH₂)16-C-O¯Na* 2. Bileşik: CH3-(CH₂) 11 11 O=S=O S-O-Na* 11. Aynı sıcaklıkt A Yukarıda formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her ikisi de sabun bileşiğidir. B) Her iki bileşiğin oda koşullarındaki sulu çözeltisi baziktir.✔✅✔ C) Soğuk ve sert sularda 1. bileşik, 2. bileşiğe göre daha etkili temizlik yapar. D) 1. bileşik kalıcı kirliliğe neden olur. E) Her iki bileşik de bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilir.
7.
Mg
1/100 MgO
Denklemi verilen tepkimenin hızını ölçmek için
aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması
uygun değildir?
+
A) Sabit hacim ve sıcaklıkta basınçtaki azalma
B) Sabit basınç ve sıcaklıkta hacimdeki azalma
C) Elektrik iletkenliğindeki azalma
DY Katı kütlesindeki artma
Molekül sayısındaki artma
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
7. Mg 1/100 MgO Denklemi verilen tepkimenin hızını ölçmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygun değildir? + A) Sabit hacim ve sıcaklıkta basınçtaki azalma B) Sabit basınç ve sıcaklıkta hacimdeki azalma C) Elektrik iletkenliğindeki azalma DY Katı kütlesindeki artma Molekül sayısındaki artma
N
2.
43
1. Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok-
tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne-
den olur.
Buna göre;
1. kışın karlı yollara tuz serpilmesi,
11. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması,
III. otomobil radyatörlerine antifiriz konulması
B) I ve Il
KAZANIA
TESTI
AVRAM
durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama
noktasına etkisinden kaynaklanır?
A) Yalnız I
D) II ve III
Katı - sıvı çözeltiler ile ilgili,
Karışımla
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kaynamaya başlama sıcaklıkları saf çözücünün
izmetleri Genel Müdürlüğü
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
N 2. 43 1. Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre; 1. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, 11. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antifiriz konulması B) I ve Il KAZANIA TESTI AVRAM durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır? A) Yalnız I D) II ve III Katı - sıvı çözeltiler ile ilgili, Karışımla C) I ve Ill E) I, II ve III Kaynamaya başlama sıcaklıkları saf çözücünün izmetleri Genel Müdürlüğü
ve Ill
Bu maddeler lava-
ren kil, saç ve tüy-
kullanılan malze-
ri kullanılır.
III
C) I ve II
Oksijen Yayınları
11. Yaşam alanlarındaki kirlerin temizliği ile ilgili,
Çaydanlıkta biriken kireç limon suyu ile temizlenebilir.
JL Banyo dolaplarında oluşan paslar tuz ruhu ile giderilebilir.
111. Lavabolarda biriken yağlar sud kostik ile çözülebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
DI ve III
B) Yalnız II
EXI, II ve III
Civell
12. Asit yağmurlarının insan, çevre ve canlılara zararları,
2.
Aşağıdaki maddelerden hang
A) KCI
D) BaCO3
3. Sodyum klorür tuzu,
1. NaCl(k)
II. NaCl(s)
III. NaCl(suda)
B) Na
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
ve Ill Bu maddeler lava- ren kil, saç ve tüy- kullanılan malze- ri kullanılır. III C) I ve II Oksijen Yayınları 11. Yaşam alanlarındaki kirlerin temizliği ile ilgili, Çaydanlıkta biriken kireç limon suyu ile temizlenebilir. JL Banyo dolaplarında oluşan paslar tuz ruhu ile giderilebilir. 111. Lavabolarda biriken yağlar sud kostik ile çözülebilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I DI ve III B) Yalnız II EXI, II ve III Civell 12. Asit yağmurlarının insan, çevre ve canlılara zararları, 2. Aşağıdaki maddelerden hang A) KCI D) BaCO3 3. Sodyum klorür tuzu, 1. NaCl(k) II. NaCl(s) III. NaCl(suda) B) Na
11. Polimerler doğal ve yapay polimerler olmak üzere iki-
ye ayrılırlar. Doğal polimerler doğadaki canlıların (insan,
hayvan ve bitki) bünyelerinde oluşan polimerlerdir. Yapay
polimerler ise laboratuvar ortamında elde edilen polimer-
lerdir. Doğal polimerlerin pek çoğu aynı zamanda organik
polimerlerdir.
Yapay polimerlerin bir kısmı organik bir kısmı ise anorga-
nik polimerlerdir.
Buna göre aşağıdaki polimerlerden hangisi organik
bir polimer örneği değildir?
A) Yün
B) İpek
D) Kauçuk
E) Protein
C) Silikon
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
11. Polimerler doğal ve yapay polimerler olmak üzere iki- ye ayrılırlar. Doğal polimerler doğadaki canlıların (insan, hayvan ve bitki) bünyelerinde oluşan polimerlerdir. Yapay polimerler ise laboratuvar ortamında elde edilen polimer- lerdir. Doğal polimerlerin pek çoğu aynı zamanda organik polimerlerdir. Yapay polimerlerin bir kısmı organik bir kısmı ise anorga- nik polimerlerdir. Buna göre aşağıdaki polimerlerden hangisi organik bir polimer örneği değildir? A) Yün B) İpek D) Kauçuk E) Protein C) Silikon
11. SINIF SARMAL KİMYA
7.
Mg(K) +
1
2 2(g)
MgO
(k)
Denklemi verilen tepkimenin hızını ölçmek için
aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması
uygun değildir?
Loyingly
A) Sabit hacim ve sıcaklıkta başınçtaki azalma
B) Sabit basınç ve sıcaklıkta hacimdeki azalma
Elektrik iletkenliğindeki azalma
D) Katı kütlesindeki artma
E Molekül sayısındaki artma
A
L
164
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
11. SINIF SARMAL KİMYA 7. Mg(K) + 1 2 2(g) MgO (k) Denklemi verilen tepkimenin hızını ölçmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygun değildir? Loyingly A) Sabit hacim ve sıcaklıkta başınçtaki azalma B) Sabit basınç ve sıcaklıkta hacimdeki azalma Elektrik iletkenliğindeki azalma D) Katı kütlesindeki artma E Molekül sayısındaki artma A L 164
10. Tabloda verilen örnekleri fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırınız.
DEĞİŞİM
Metallerin elektriği iletmesi
Suyun oluşumu (H₂ ve O₂ tepkimesi)
Işığın kırılması
Yumurtanın pişirilmesi
Yemek tuzunun suda çözünmesi
Metallerin asitlerde çözünmesi
Mumun erimesi
Betonun sertleşmesi
Hamurun mayalanması
Sütten yoğurt eldesi
FİZİKSEL
X
X
X
X
X
KİMYASAL
X
x
XX
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
10. Tabloda verilen örnekleri fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırınız. DEĞİŞİM Metallerin elektriği iletmesi Suyun oluşumu (H₂ ve O₂ tepkimesi) Işığın kırılması Yumurtanın pişirilmesi Yemek tuzunun suda çözünmesi Metallerin asitlerde çözünmesi Mumun erimesi Betonun sertleşmesi Hamurun mayalanması Sütten yoğurt eldesi FİZİKSEL X X X X X KİMYASAL X x XX
10. Günlük hayatta kullanılan temizlik maddeleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sud kostik (NaOH) lavabo açıcı olarak kullanılır.
B) Çamaşır suyu ağartıcı özelliğe sahiptir.
C) Sabun ve deterjanlar hidrofil ve hidrofob grup içerir.
D) Sabunlar, yapılarındaki metal katyonunun Na+ veya
K+ olmasına göre, katı veya sivi sabun olarak
sınıflandırılır. Edf
E) Çamaşır sodası sulardaki şertliği artırır.
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
10. Günlük hayatta kullanılan temizlik maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sud kostik (NaOH) lavabo açıcı olarak kullanılır. B) Çamaşır suyu ağartıcı özelliğe sahiptir. C) Sabun ve deterjanlar hidrofil ve hidrofob grup içerir. D) Sabunlar, yapılarındaki metal katyonunun Na+ veya K+ olmasına göre, katı veya sivi sabun olarak sınıflandırılır. Edf E) Çamaşır sodası sulardaki şertliği artırır.
8. Deterjan yapı formülü,
LO SO₂Na*
şekilde verilmiştir.
Buna göre, deterjan ile ilgili aşağıda yargılardan han-
gisi yanlıştır?
A) Petrol türevi bileşiklerden elde edilirler.
Doğaya ve insan vücuduna zarar verirler.
Doğada uzun yıllar boyunca bozunmadan kalabilirler.
D) Sert ve soğuk sularda çökelek oluştururlar.
E) Polar ve apolar kısım içerir.
O
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
8. Deterjan yapı formülü, LO SO₂Na* şekilde verilmiştir. Buna göre, deterjan ile ilgili aşağıda yargılardan han- gisi yanlıştır? A) Petrol türevi bileşiklerden elde edilirler. Doğaya ve insan vücuduna zarar verirler. Doğada uzun yıllar boyunca bozunmadan kalabilirler. D) Sert ve soğuk sularda çökelek oluştururlar. E) Polar ve apolar kısım içerir. O
tte görül
7. Politetrafloreten (TEFLON) maddesi ile ilgili;
I. Polimerleşme ürünüdür.
II. Mutfak gereçlerinin iç yüzeylerinin kaplanmasın-
da kullanılır.
III. Monomeri hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
I ve III
8. Asağıda verilenlerden hangisi gündelik hayatta
verlenerden hangile
A) Yalnız I
B
●
D) II ve III
11. Organik bir pol
iki ayrı mor
Ateşe daya
mında kull
Darbelere
Buna göre,
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
tte görül 7. Politetrafloreten (TEFLON) maddesi ile ilgili; I. Polimerleşme ürünüdür. II. Mutfak gereçlerinin iç yüzeylerinin kaplanmasın- da kullanılır. III. Monomeri hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III I ve III 8. Asağıda verilenlerden hangisi gündelik hayatta verlenerden hangile A) Yalnız I B ● D) II ve III 11. Organik bir pol iki ayrı mor Ateşe daya mında kull Darbelere Buna göre,
ş cenneti
nü Kuş
da dile
ta "Sayın
inda bir
mediysek
onusunda
çin gerekli
ktypon
cent
6.
·
●
·
●
HO
eniyorum
Teflon
Silgi
Pet şişe
Orlon kazak
Çelik
B) 2
3.
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi poli-
merlerden oluşmuştur?
A) 1
C) 3
Y
D) 4
E) 5
Laboratuvar
20
7. Politetrafloreten (TEFLON) maddesi ile ilgili;
10
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
ş cenneti nü Kuş da dile ta "Sayın inda bir mediysek onusunda çin gerekli ktypon cent 6. · ● · ● HO eniyorum Teflon Silgi Pet şişe Orlon kazak Çelik B) 2 3. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi poli- merlerden oluşmuştur? A) 1 C) 3 Y D) 4 E) 5 Laboratuvar 20 7. Politetrafloreten (TEFLON) maddesi ile ilgili; 10
C
Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya
ihtiyacı vardır?
B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur.
C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir.
7 D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs-
mını oluşturur.
E) Insanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır.
Kimya
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
C Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyacı vardır? B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur. C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir. 7 D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs- mını oluşturur. E) Insanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır.