İzomerlik Soruları

11. 4.
2 C
CH3
3
A) Yalnız I
CH3
O
II
D) II ve III
5) Il
llive
CH3
II. CH₂-CH₂-C- CH₂, CH₂-C- CH₂ - CH₂
2
3
2
3
W?
Wo
CH 3
B) Yalnız II
O
CH₂ - CH₂=CH₂, CH₂=CH-CH₂
C₂ H₂
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri konum
izomeridir?
||
Culty o
Hy
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
11. 4. 2 C CH3 3 A) Yalnız I CH3 O II D) II ve III 5) Il llive CH3 II. CH₂-CH₂-C- CH₂, CH₂-C- CH₂ - CH₂ 2 3 2 3 W? Wo CH 3 B) Yalnız II O CH₂ - CH₂=CH₂, CH₂=CH-CH₂ C₂ H₂ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri konum izomeridir? || Culty o Hy C) I ve II E) I, II ve III
Ty
Cutts CC=C C
1. CH3 -CH=CH2
II. CH3 – CH2 – CH = CH2
III. CH3 - CH₂ - CH₂ - CH = CH₂
igne meri olabilir? bises
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin dallanma izo.
dila
nataog hamosi anen
A) I ve II
B) I ve III
Ce Cushupa
antert sixst
HOW
D) I, II ve III
E) 6
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
İzomerlik
Ty Cutts CC=C C 1. CH3 -CH=CH2 II. CH3 – CH2 – CH = CH2 III. CH3 - CH₂ - CH₂ - CH = CH₂ igne meri olabilir? bises Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin dallanma izo. dila nataog hamosi anen A) I ve II B) I ve III Ce Cushupa antert sixst HOW D) I, II ve III E) 6 C) Yalnız III E) II ve III
Orbital Y
SORU 10
Organik bir X bileşiği ile ilgili,
• 0,1 molü yandığında 0,4 mol CO₂ oluşuyor. 4C
Heteroatom içermiyor.
Kapalı formülü CnH2n genel formülüne uyuyor.
bilgileri veriliyor. Buna göre X bileşiğinin kaç tane yapı
izomeri vardır?
B) 4
Q
26
C=C-C-C
C-C=C-C
ACH3
H
C=C-C
C
AT
7
Kimya
İzomerlik
Orbital Y SORU 10 Organik bir X bileşiği ile ilgili, • 0,1 molü yandığında 0,4 mol CO₂ oluşuyor. 4C Heteroatom içermiyor. Kapalı formülü CnH2n genel formülüne uyuyor. bilgileri veriliyor. Buna göre X bileşiğinin kaç tane yapı izomeri vardır? B) 4 Q 26 C=C-C-C C-C=C-C ACH3 H C=C-C C AT 7
18.
H
2C=C²
1 CH3
A) Yalnız I
X
H
CH3
D) II ve III
H
Yukarıdaki X ve Y bileşikleri ile ilgili,
aynısı
Birbirinin yapı izomeridir.
c=d₁
B) Yalnız II
CH3
VI. X'in adı cis - 2 - büten, Y'nin adı
trans-2-büten'dir.
VII. X'in kaynama noktası Y'den büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Y
CH3
H
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
18. H 2C=C² 1 CH3 A) Yalnız I X H CH3 D) II ve III H Yukarıdaki X ve Y bileşikleri ile ilgili, aynısı Birbirinin yapı izomeridir. c=d₁ B) Yalnız II CH3 VI. X'in adı cis - 2 - büten, Y'nin adı trans-2-büten'dir. VII. X'in kaynama noktası Y'den büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? Y CH3 H C) I ve II E) I, II ve III
2.
CH, CH-CH, CH
CH3
Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşik,
neo pentan
izopentan
III n-pentan
bileşiklerinden hangileri ile izomerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
2. CH, CH-CH, CH CH3 Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşik, neo pentan izopentan III n-pentan bileşiklerinden hangileri ile izomerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
TEST
4
6. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki bileşik birbirinin
yapı izomeri değildir?
A)
CH3
CH3
CH-CH₂-CH3 CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂
1
B) CH, – CH2 – CH – CHg , CHg - CH2 – CH2 CH₂
1
1
CH3
CH3
CH3-CH - CH - CH3,
1
T
CH₂ CH₂
CH, – CH – CH, – CH2 – CH3
CH₂
D) CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂
(1K₂
E) CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂,
·CH₂
-
CH₂ - CH₂
CH₂ CH3
CH₂
CH3 -C- CH3
CH₂
C6H₁2
8. Aşağ
dir?
Jakobiyen Yayınları
A) C
S
Kimya
İzomerlik
TEST 4 6. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki bileşik birbirinin yapı izomeri değildir? A) CH3 CH3 CH-CH₂-CH3 CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ 1 B) CH, – CH2 – CH – CHg , CHg - CH2 – CH2 CH₂ 1 1 CH3 CH3 CH3-CH - CH - CH3, 1 T CH₂ CH₂ CH, – CH – CH, – CH2 – CH3 CH₂ D) CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ (1K₂ E) CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂, ·CH₂ - CH₂ - CH₂ CH₂ CH3 CH₂ CH3 -C- CH3 CH₂ C6H₁2 8. Aşağ dir? Jakobiyen Yayınları A) C S
Fen
Ag
Ag
305
25. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin ko-
num izomeridir?
1. bileşik
II. bileşik
O
O
||
A CH₂ - C - OH
H-C - O - CH3
B) CH3-CH₂ - CH₂ - CH3
CH3 - CH - CH3
CH3
C)
- CI
CI
D) CH3-CH₂-CH-CH3 CH3 - CH - CH₂ - CH3
I
OH
OH
EX
CH₂=CH-CH₂ - CH3
CI
karekök
CH
27. Uygun ka
diğinda as
beklenir?
A) CH3
B) CH3
C) CH3
D) CH3
42
E) CH3
Kimya
İzomerlik
Fen Ag Ag 305 25. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin ko- num izomeridir? 1. bileşik II. bileşik O O || A CH₂ - C - OH H-C - O - CH3 B) CH3-CH₂ - CH₂ - CH3 CH3 - CH - CH3 CH3 C) - CI CI D) CH3-CH₂-CH-CH3 CH3 - CH - CH₂ - CH3 I OH OH EX CH₂=CH-CH₂ - CH3 CI karekök CH 27. Uygun ka diğinda as beklenir? A) CH3 B) CH3 C) CH3 D) CH3 42 E) CH3
D
9/16
25.
W.AGA
2014
CH3
1
1
CH3 -CH-CH₂ - CH3
41
1
2-
3
Yapı formülü verilen bileşik ile ilgili,
U.₁
ve 4 numaralı C atomları, primer karbondu
II.2 numaralı C atomu, sekonder karbondur.
III. n-pentan bileşiğinin yapı izomeridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2
Kimya
İzomerlik
D 9/16 25. W.AGA 2014 CH3 1 1 CH3 -CH-CH₂ - CH3 41 1 2- 3 Yapı formülü verilen bileşik ile ilgili, U.₁ ve 4 numaralı C atomları, primer karbondu II.2 numaralı C atomu, sekonder karbondur. III. n-pentan bileşiğinin yapı izomeridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 2
ve pi
yap-
ali-
27.
J
=O
E
111
CH₂
K
I. CH₂-C-OH
CH₂
CH,
II. CH₂-C-CH₂-CH₂-C-H
I
CH₂
||
III. CH₂-CH-C-OH
|
CH₂
Aşağıdakilerden hangisi verilen bu bileşiklerin fonksiyonel
grup izomeri olabilir?
I
||
|||
dietil eter
diizpropil keton
etil asetat
B dietil eter
metil etanoat
etil propil keton
bütanoik asit
bütanol
heptanal
etil etanoat
D) sec-butil alkol
metil pentil keton
metil propanoat
dietil eter
hekzanon
11
Kimya
İzomerlik
ve pi yap- ali- 27. J =O E 111 CH₂ K I. CH₂-C-OH CH₂ CH, II. CH₂-C-CH₂-CH₂-C-H I CH₂ || III. CH₂-CH-C-OH | CH₂ Aşağıdakilerden hangisi verilen bu bileşiklerin fonksiyonel grup izomeri olabilir? I || ||| dietil eter diizpropil keton etil asetat B dietil eter metil etanoat etil propil keton bütanoik asit bütanol heptanal etil etanoat D) sec-butil alkol metil pentil keton metil propanoat dietil eter hekzanon 11
13. Tanım: Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı
olan bileşikler birbirinin izomeridir.
Bilgi: Bir bileşik kendisinden başka kaç fark-
lı şekilde yazılabilirse o kadar sayıda izo-
meri vardır.
Yukarıdaki tanım ve bilgiye göre,
CHCH-CH₂-CH₂-CH₂
L
CH 3
I
yukarıda formülü verilen bileşiğin kaç tane izo-
meri vadır?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
@
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
P/
wwww.
Kimya
İzomerlik
13. Tanım: Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan bileşikler birbirinin izomeridir. Bilgi: Bir bileşik kendisinden başka kaç fark- lı şekilde yazılabilirse o kadar sayıda izo- meri vardır. Yukarıdaki tanım ve bilgiye göre, CHCH-CH₂-CH₂-CH₂ L CH 3 I yukarıda formülü verilen bileşiğin kaç tane izo- meri vadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 @ wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww P/ wwww.
E)
6
(1
H
He Cock
9
8
5
56
O
ISH
25.
CI
4
3
1
6
Yukarıda yapısı verilen bileşiğin numaralandırıl-
mış karbon atomlarından hangisi stereojeniktir
(kiraldir)?
1 numaralı karbon
BY 2 numaralı karbon
C) 3 numaralı karbon
D) 4 numaralı karbon
E) 5 numaralı karbon
7
2
2
Kimya
İzomerlik
E) 6 (1 H He Cock 9 8 5 56 O ISH 25. CI 4 3 1 6 Yukarıda yapısı verilen bileşiğin numaralandırıl- mış karbon atomlarından hangisi stereojeniktir (kiraldir)? 1 numaralı karbon BY 2 numaralı karbon C) 3 numaralı karbon D) 4 numaralı karbon E) 5 numaralı karbon 7 2 2
4. 1. 2-pentanon
H
()
II. 2-metil bütanal
III. Dietil keton
IV. İzopropil metilketon
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri birbiri-
nin izomeridir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
CH3
DJI,
D) I, II, III ve IV
11
- C
-
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
4. 1. 2-pentanon H () II. 2-metil bütanal III. Dietil keton IV. İzopropil metilketon Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri birbiri- nin izomeridir? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV CH3 DJI, D) I, II, III ve IV 11 - C - E) I, II ve III
E) Molekül apolardır.
NI
25
H-C=N
N
12. 1. Siklopropil siklopropan
Siklobüten Gnth-2
III. 1,3-Siklobütadien
Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri
2-bütin ile izomerdir?
A) Yalnız T
B) Yalnız II
C) I ve II
Dit ve III
El ve tit
C-CEC - C
CH₂
CH₂-CH-CH₂-OH
CH3
CH3CHCH₂OH
13.
Yapı formülü yukarıda verilen organik bileşikle ilgili
Judaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
hallom 10/2 m/
Kimya
İzomerlik
E) Molekül apolardır. NI 25 H-C=N N 12. 1. Siklopropil siklopropan Siklobüten Gnth-2 III. 1,3-Siklobütadien Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri 2-bütin ile izomerdir? A) Yalnız T B) Yalnız II C) I ve II Dit ve III El ve tit C-CEC - C CH₂ CH₂-CH-CH₂-OH CH3 CH3CHCH₂OH 13. Yapı formülü yukarıda verilen organik bileşikle ilgili Judaki ifadelerden hangisi yanlıştır? hallom 10/2 m/
y y++ le
21.
35
CH3
I
CH3
I
7C
CH3-CH-CH2-CH-CH3
1.
CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH2 - CH3 C
2.
Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerle ilgili,
2. bileşiğin molekülleri daha iyi kutuplaşır.
II. Bileşikler birbirinin zincir-dallanma izomeridir.
III. 1. bileşik 2,4-dimetil pentan olarak adlandırılır.
IV. Moleküllerindeki toplam sigma bağı sayıları eşit-
tir.
V. Kimyasal aktiflikleri aynıdır.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B)
D) IV
E) V
c)m
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
İzomerlik
y y++ le 21. 35 CH3 I CH3 I 7C CH3-CH-CH2-CH-CH3 1. CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH2 - CH3 C 2. Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerle ilgili, 2. bileşiğin molekülleri daha iyi kutuplaşır. II. Bileşikler birbirinin zincir-dallanma izomeridir. III. 1. bileşik 2,4-dimetil pentan olarak adlandırılır. IV. Moleküllerindeki toplam sigma bağı sayıları eşit- tir. V. Kimyasal aktiflikleri aynıdır. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) D) IV E) V c)m Diğer sayfaya geçiniz.
CH3
CH₂ C
&
D.lg
Fen Bilimleri
26. Yapı formülü
(CH3)2C=C(CH3)2
şeklinde olan molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Sistematik adı; 2,3-dimetil-2-büten'dir.
B) Cis-trans izomerisi gösterir.
C) 2 tane sp², 4 tane sp³ hibritleşmesi yapan C atomu
vardır.
D) Bromlu suyun kahverengi rengini giderir.
E) 1,2-Dimetil siklobütan ile yapı izomeridir.
CH3
$
7. Molekül yapısı,
O
CH₂-C-CH₂-CH₂-CH
şeklinde olan bileşik ile ilgili aşağıda verilen
p=
Kimya
İzomerlik
CH3 CH₂ C & D.lg Fen Bilimleri 26. Yapı formülü (CH3)2C=C(CH3)2 şeklinde olan molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sistematik adı; 2,3-dimetil-2-büten'dir. B) Cis-trans izomerisi gösterir. C) 2 tane sp², 4 tane sp³ hibritleşmesi yapan C atomu vardır. D) Bromlu suyun kahverengi rengini giderir. E) 1,2-Dimetil siklobütan ile yapı izomeridir. CH3 $ 7. Molekül yapısı, O CH₂-C-CH₂-CH₂-CH şeklinde olan bileşik ile ilgili aşağıda verilen p=
isolid nimegob nalo ligslid sid lingi 10
vos mote
2. Halkalı yapıda olmayan hidrokarbon bileşiğinin
0,2 molü en fazla 0,2 mol H₂ ile katılma tepkimesi
verebiliyor ve tamamı yandığında 1 mol CO₂ gazı açı-
ğa çıkarıyor.
aöp
Buna göre, bu hidrokarbon bileşiğinin halkalı
olmayan yapı izomeri sayısı kaçtır?slippy
A) 1 B) 2
C) 3BY (ED) 4E) 5
ME
AYDIN YAYINLARI
W
Ve
S
6.
A
Kimya
İzomerlik
isolid nimegob nalo ligslid sid lingi 10 vos mote 2. Halkalı yapıda olmayan hidrokarbon bileşiğinin 0,2 molü en fazla 0,2 mol H₂ ile katılma tepkimesi verebiliyor ve tamamı yandığında 1 mol CO₂ gazı açı- ğa çıkarıyor. aöp Buna göre, bu hidrokarbon bileşiğinin halkalı olmayan yapı izomeri sayısı kaçtır?slippy A) 1 B) 2 C) 3BY (ED) 4E) 5 ME AYDIN YAYINLARI W Ve S 6. A