Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İzomerlik Soruları

E) Molekül apolardır.
NI
25
H-C=N
N
12. 1. Siklopropil siklopropan
Siklobüten Gnth-2
III. 1,3-Siklobütadien
Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri
2-bütin ile izomerdir?
A) Yalnız T
B) Yalnız II
C) I ve II
Dit ve III
El ve tit
C-CEC - C
CH₂
CH₂-CH-CH₂-OH
CH3
CH3CHCH₂OH
13.
Yapı formülü yukarıda verilen organik bileşikle ilgili
Judaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
hallom 10/2 m/
Kimya
İzomerlik
E) Molekül apolardır. NI 25 H-C=N N 12. 1. Siklopropil siklopropan Siklobüten Gnth-2 III. 1,3-Siklobütadien Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri 2-bütin ile izomerdir? A) Yalnız T B) Yalnız II C) I ve II Dit ve III El ve tit C-CEC - C CH₂ CH₂-CH-CH₂-OH CH3 CH3CHCH₂OH 13. Yapı formülü yukarıda verilen organik bileşikle ilgili Judaki ifadelerden hangisi yanlıştır? hallom 10/2 m/
9. 1.
1,1- dimetil siklopropan
2-metil- 2 - büten
III. Metil siklobutan p
bütan, 0
Yukarıdaki bileşiklerden
izomerdir?
A) Yalniz I
CH3
dj CCH-CH3
izold bl
CHS CH=CH-CH₂=CH
hangileri 2 - penten ile
long Cs to
C) I ve II
EI, II ve III
sv
B) Yalnız II
D) II ve III
Kimya
İzomerlik
9. 1. 1,1- dimetil siklopropan 2-metil- 2 - büten III. Metil siklobutan p bütan, 0 Yukarıdaki bileşiklerden izomerdir? A) Yalniz I CH3 dj CCH-CH3 izold bl CHS CH=CH-CH₂=CH hangileri 2 - penten ile long Cs to C) I ve II EI, II ve III sv B) Yalnız II D) II ve III
27. 1. 2-büten
II. 1,2-diklor eten
III. 1,1 - diklor eten
IV. 1 - büten
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin cis - trans izomeri
vardır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
MİRAY YAYINLARI
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
Kimya
İzomerlik
27. 1. 2-büten II. 1,2-diklor eten III. 1,1 - diklor eten IV. 1 - büten Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin cis - trans izomeri vardır? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III MİRAY YAYINLARI D) I, II ve III E) II, III ve IV
11. Dimetil ketonun fonksiyonel grup izomeri olan bileşik için
aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
sim
A) Kaynama noktası aynı karbon sayılı alkollere göre daha
düşüktür.
einüsü neşulo pounce leampol
Thinobled lasmito se doch
B) Molekülleri arasında London ve dipol-dipol etkileşimleri vardır.
C) Suyla hidrojen bağı oluşturabilir. HO-
D) UPAC sistemine göre adı asetaldehittir.
E) Yapısındaki karbonil grubundan dolayı hidrokarbonlara göre
polarlıkları daha yüksektir.
HO-HO-HO
OH HO HO HO (8
HO
Kimya
İzomerlik
11. Dimetil ketonun fonksiyonel grup izomeri olan bileşik için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? sim A) Kaynama noktası aynı karbon sayılı alkollere göre daha düşüktür. einüsü neşulo pounce leampol Thinobled lasmito se doch B) Molekülleri arasında London ve dipol-dipol etkileşimleri vardır. C) Suyla hidrojen bağı oluşturabilir. HO- D) UPAC sistemine göre adı asetaldehittir. E) Yapısındaki karbonil grubundan dolayı hidrokarbonlara göre polarlıkları daha yüksektir. HO-HO-HO OH HO HO HO (8 HO
e
26. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin cis-
trans izomeri vardır?
H
A) 1-büter ¹ (=(-4-2
$
B) 2,3-dibrom-2-büten
C) Etil metil asetilen
D) Siklopropan
CH₂=CH₂=L=² - CH₂ CM 3
3
O
2,4-dimetil-3-hekzen
CH₂
Kimya
İzomerlik
e 26. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin cis- trans izomeri vardır? H A) 1-büter ¹ (=(-4-2 $ B) 2,3-dibrom-2-büten C) Etil metil asetilen D) Siklopropan CH₂=CH₂=L=² - CH₂ CM 3 3 O 2,4-dimetil-3-hekzen CH₂
Fen Bilimleri
Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde cis-trans izomer-
liği görülmez?
lic
CH=C
A) 2-büten
B) 2-bromo-2-büten
pusistera pa
C) 3-etil-2-penten
Selüyüd neb
D) 3,4-dibromo-3-hekzen
stom.S
E) 2-penten
sdd up b
nils
Kimya
İzomerlik
Fen Bilimleri Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde cis-trans izomer- liği görülmez? lic CH=C A) 2-büten B) 2-bromo-2-büten pusistera pa C) 3-etil-2-penten Selüyüd neb D) 3,4-dibromo-3-hekzen stom.S E) 2-penten sdd up b nils
5. I. 2-Metil propan
CH 3
CH3
II. 2,3-Dimetil bütan
c cc c c
(64
III. 3-Metil pentan
IV) C6H12
IV. Siklohekzan
Yukarıda verilen bileşiklerden hangi ikisi birbirinin
es izomeridir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
D) II ve IV
T
Kimya
İzomerlik
5. I. 2-Metil propan CH 3 CH3 II. 2,3-Dimetil bütan c cc c c (64 III. 3-Metil pentan IV) C6H12 IV. Siklohekzan Yukarıda verilen bileşiklerden hangi ikisi birbirinin es izomeridir? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV E) III ve IV D) II ve IV T
36- 2-metil büten ve siklopentan bileşik çifti birbirinin
aşağıdaki izomer türünden hangisidir?
A) Geometrik izomeri
B) Konum izomeri
C) Optik izomeri
D) Zincir - dallanma izomeri
E) Zincir - halka izomeri
37- Esterlerle ilgili;
1.NaOH ile sabunlaşma tepkimesi verirler.
II.Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir.
III.Genel formülleri CnH₂nO₂ dir
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
Kimya
İzomerlik
36- 2-metil büten ve siklopentan bileşik çifti birbirinin aşağıdaki izomer türünden hangisidir? A) Geometrik izomeri B) Konum izomeri C) Optik izomeri D) Zincir - dallanma izomeri E) Zincir - halka izomeri 37- Esterlerle ilgili; 1.NaOH ile sabunlaşma tepkimesi verirler. II.Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. III.Genel formülleri CnH₂nO₂ dir yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III
f
Çözümlü Sorular
ESTH12 (6 H13
1412
ve
C4H8
CH3
(4
43.
II.
ve CH3 - CH₂ -CH=CH₂
H₁.
ve CH3 –CH, – CH3
Yukarıdaki çiftlerden hangileri birbi-
rinin yapı izomeridir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C ve III
D) I ve III
EX, II ve III
2metil 3. etit
(23/
C
Kimya
İzomerlik
f Çözümlü Sorular ESTH12 (6 H13 1412 ve C4H8 CH3 (4 43. II. ve CH3 - CH₂ -CH=CH₂ H₁. ve CH3 –CH, – CH3 Yukarıdaki çiftlerden hangileri birbi- rinin yapı izomeridir? A) Yalnız I B) I ve II C ve III D) I ve III EX, II ve III 2metil 3. etit (23/ C
yargılarından hangileri doğrudur
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
(\_C+CI
H
4
5
2
11.X2,3
2,3,3-trimetil hekzan-3-etil 2,4-dimetil pentan
2,2-dimetil bütan - Neoherzan
II. 2-bromo, 2, 3-dimetil- pentan
7.
2- bromo 3-metil hekzan
b
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri izomer-
dir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
Il ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
İzomerlik
yargılarından hangileri doğrudur A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III (\_C+CI H 4 5 2 11.X2,3 2,3,3-trimetil hekzan-3-etil 2,4-dimetil pentan 2,2-dimetil bütan - Neoherzan II. 2-bromo, 2, 3-dimetil- pentan 7. 2- bromo 3-metil hekzan b Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri izomer- dir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III Il ve III E) I, II ve III C) I ve III
karbonludur.
II. Asfaltın yapısında en az 20 karbonlu alkanlar vardır.
III. Benzinin oktan sayısını belirleyen 8 karbonlu alkandır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) I ve III
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
7.
Kapalı formülleri aynı açık formülleri ve sistematik isimleri
farklı olan bileşikler birbirinin yapı izomeridir. Yapı izomerliği
zincir - dallanma, zincir - halka ve konum izomerliği olarak
sınıflandırılabilir.
Kapalı formülü bilinen organik bir bileşiğin yapı izomeri sayı-
sını bulmak için aynı kapalı formüle sahip farklı açık formüller
türetilir. Bu işlem için;
●
Kapalı formülde yer alan karbon atomları birbirlerine
bağlanır.
●
Karbon atomlarına hidrojen atomları bağlanarak tüm
karbon atomlarının 4 tane bağ yapmaları sağlanır.
●
Karbon atomlarında eksik bağ kalmışsa aralarında çoklu
bağ yaptırılarak 4 bağ yapmaları sağlanır.
basamakları sırasıyla uygulanır.
Buna göre kapalı formülleri CH₁0 ve CH₁4 olan
bileşiklerin halkalı olmayan yapı izomerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
(100)
2, 2, 4
benzinin
kullanılır
kabul ed
yapan b
oktan sa
Örneğin
pentan
Buna c
1. 2, 2
CH
II. Ar
ZE O
m
III. O
ifade
A) Y
9. Cis
at
iz
B
Kimya
İzomerlik
karbonludur. II. Asfaltın yapısında en az 20 karbonlu alkanlar vardır. III. Benzinin oktan sayısını belirleyen 8 karbonlu alkandır. ifadelerinden hangileri doğrudur? C) I ve III B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III 7. Kapalı formülleri aynı açık formülleri ve sistematik isimleri farklı olan bileşikler birbirinin yapı izomeridir. Yapı izomerliği zincir - dallanma, zincir - halka ve konum izomerliği olarak sınıflandırılabilir. Kapalı formülü bilinen organik bir bileşiğin yapı izomeri sayı- sını bulmak için aynı kapalı formüle sahip farklı açık formüller türetilir. Bu işlem için; ● Kapalı formülde yer alan karbon atomları birbirlerine bağlanır. ● Karbon atomlarına hidrojen atomları bağlanarak tüm karbon atomlarının 4 tane bağ yapmaları sağlanır. ● Karbon atomlarında eksik bağ kalmışsa aralarında çoklu bağ yaptırılarak 4 bağ yapmaları sağlanır. basamakları sırasıyla uygulanır. Buna göre kapalı formülleri CH₁0 ve CH₁4 olan bileşiklerin halkalı olmayan yapı izomerlerinin toplamı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 (100) 2, 2, 4 benzinin kullanılır kabul ed yapan b oktan sa Örneğin pentan Buna c 1. 2, 2 CH II. Ar ZE O m III. O ifade A) Y 9. Cis at iz B
III
Orbital Yayınları
Aşağıda IUPAC adı verilen bileşiklerden hangisi cis-trans
izomerliği gösterir?
A) 1-Büten
B) 2-Bromo-1-propen
C) 2-Penten
D) 3-Etil-4-metil-3-heksen
E) 2-Bütin
Orbital Yayınları - Ders Anlatım Modülleri
c
Kimya
İzomerlik
III Orbital Yayınları Aşağıda IUPAC adı verilen bileşiklerden hangisi cis-trans izomerliği gösterir? A) 1-Büten B) 2-Bromo-1-propen C) 2-Penten D) 3-Etil-4-metil-3-heksen E) 2-Bütin Orbital Yayınları - Ders Anlatım Modülleri c
49.
C=C-C-C-C
2-penten ile ilgili;
1. Cis-trans izomerliği gösterir
-penten ile konum izomendir
III Siklopentan ile halka - zincir izomeridir
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İzomerlik
49. C=C-C-C-C 2-penten ile ilgili; 1. Cis-trans izomerliği gösterir -penten ile konum izomendir III Siklopentan ile halka - zincir izomeridir ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
TEST 15
1. Bileşik
2. Bileşik
2-Metilbütan
n-Pentan
II.
Metilsiklopentan
1-Hekzen
III.
1-Bütin
Siklobüten
Yukarıda verilen madde çiftleri ile ilgili seçe-
allship
neklerden hangisi yanlıştır?
Arde
AP'de aynı sıcaklıktaki 1. bileşiğin buhar basıncı
2, bileşiğinkinden düşüktür.
B) Il'de 1 ve 2. bileşikler yapı izomerliği gösterir.
CIIl'de 1 ve 2. bileşikler zincir - halka izomerliği
gösterir.
D) I'dé 1 ve 2. bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özel-
likleri farklıdır.
E) 'de her iki bileşik de bromlu suyun rengini gi-
derirken sadece 1. bileşik Tollens ayıracı ile
beyaz renkli bir çökelek oluşturur.
alko
10.
Kimya
İzomerlik
TEST 15 1. Bileşik 2. Bileşik 2-Metilbütan n-Pentan II. Metilsiklopentan 1-Hekzen III. 1-Bütin Siklobüten Yukarıda verilen madde çiftleri ile ilgili seçe- allship neklerden hangisi yanlıştır? Arde AP'de aynı sıcaklıktaki 1. bileşiğin buhar basıncı 2, bileşiğinkinden düşüktür. B) Il'de 1 ve 2. bileşikler yapı izomerliği gösterir. CIIl'de 1 ve 2. bileşikler zincir - halka izomerliği gösterir. D) I'dé 1 ve 2. bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özel- likleri farklıdır. E) 'de her iki bileşik de bromlu suyun rengini gi- derirken sadece 1. bileşik Tollens ayıracı ile beyaz renkli bir çökelek oluşturur. alko 10.
6. 1. 3-bromo-4-metil-3-hekzen
II. 3-hepten
III.
3-metil-2-penten
IV. 2-metil-1-büten
V. 1 - kloro propen
Yukarıda IUPAC adları verilen organik bi-
leşiklerden kaç tanesi cis-trans izomerliği
gösterir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Kimya
İzomerlik
6. 1. 3-bromo-4-metil-3-hekzen II. 3-hepten III. 3-metil-2-penten IV. 2-metil-1-büten V. 1 - kloro propen Yukarıda IUPAC adları verilen organik bi- leşiklerden kaç tanesi cis-trans izomerliği gösterir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
bileşiklerinden hangileri 2-metil bütan ile izomerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi C H,Br bileşiğinin yapı
izomerlerinden biri değildir?
A) CH3 - CH2 - CH₂ - CH₂
I
Br
B) CH3-CH - CH₂ - CH3
1
Br
C) CH₂ - CH - Br
1
CH₂ - CH₂
CH3
I
D) CH3 - CH - CH₂ - Br
CH3
1
E) CH3 -C- CH3
I
Br
18.D 19.C 20.C
Bes
Kimya
İzomerlik
bileşiklerinden hangileri 2-metil bütan ile izomerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV III ve IV Aşağıdakilerden hangisi C H,Br bileşiğinin yapı izomerlerinden biri değildir? A) CH3 - CH2 - CH₂ - CH₂ I Br B) CH3-CH - CH₂ - CH3 1 Br C) CH₂ - CH - Br 1 CH₂ - CH₂ CH3 I D) CH3 - CH - CH₂ - Br CH3 1 E) CH3 -C- CH3 I Br 18.D 19.C 20.C Bes