Alkoller ve Eterler Soruları

26. Bir organik bileşiğin genel gösterimi R-O-R şeklin-
de olup IUPAC adı etoksietandır.
Buna göre bu organik bileşikle ilgili,
1. Simetrik eterdir.
II. R, etildir.
III. Molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Alkoller ve Eterler
26. Bir organik bileşiğin genel gösterimi R-O-R şeklin- de olup IUPAC adı etoksietandır. Buna göre bu organik bileşikle ilgili, 1. Simetrik eterdir. II. R, etildir. III. Molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
1. X(k) maddesi, yapısında üç tür element bulunduran bir
saf maddedir.
bileşik
X(k) ısıtıldığında farklı iki maddeye ayrıldığına göre
hangisi yanlıştır?
A) X(k) kimyasal değişmeye uğramıştır.
B) Oluşan iki madde saf maddedir.
C) Oluşan iki madde de elementtir.
D) Oluşan maddelerin fiziksel özellikleri farklıdır.
E) Oluşan iki maddede aynı element bulunabilir.
Kimya
Alkoller ve Eterler
1. X(k) maddesi, yapısında üç tür element bulunduran bir saf maddedir. bileşik X(k) ısıtıldığında farklı iki maddeye ayrıldığına göre hangisi yanlıştır? A) X(k) kimyasal değişmeye uğramıştır. B) Oluşan iki madde saf maddedir. C) Oluşan iki madde de elementtir. D) Oluşan maddelerin fiziksel özellikleri farklıdır. E) Oluşan iki maddede aynı element bulunabilir.
A
9.
Fen Bilimleri
Aşağıda verilen maddelerden hangisi aynı ba-
sınç altında kaynama noktası en yüksek olan-
dır?
A) CHA
C) HOCH₂CH₂OH
A
B) CH₂CH₂OH
D) CH₂CH₂CH₂OH
E) HOCH₂CH₂CH₂OH
10. Kimyasal maddelerin güvenli kullanılabilmesi için
bazı uyarıcı işaretler, piktogramlar kullanılır. Cemil
Öğretmen, öğrencilerine üzerinde
pik-
togramı olmayan maddelere örnek vermesini iste-
11.
19
şü
B
ģ
F
Kimya
Alkoller ve Eterler
A 9. Fen Bilimleri Aşağıda verilen maddelerden hangisi aynı ba- sınç altında kaynama noktası en yüksek olan- dır? A) CHA C) HOCH₂CH₂OH A B) CH₂CH₂OH D) CH₂CH₂CH₂OH E) HOCH₂CH₂CH₂OH 10. Kimyasal maddelerin güvenli kullanılabilmesi için bazı uyarıcı işaretler, piktogramlar kullanılır. Cemil Öğretmen, öğrencilerine üzerinde pik- togramı olmayan maddelere örnek vermesini iste- 11. 19 şü B ģ F
5. Maddelerin kaynama noktaları molekülleri arasındaki çe-
kim kuvveti ile doğru orantılıdır.
Buna göre, C+
1. CHA
II. CH₂ - CH₂-OH
III. HO-CH₂-CH₂-OH
maddelerinin aynı ortamdaki kaynama noktalarının
büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) | > || > |||
D) | > ||| > ||
B) || > ||| > |
C) III > | > ||
E) III > | > |
Kimya
Alkoller ve Eterler
5. Maddelerin kaynama noktaları molekülleri arasındaki çe- kim kuvveti ile doğru orantılıdır. Buna göre, C+ 1. CHA II. CH₂ - CH₂-OH III. HO-CH₂-CH₂-OH maddelerinin aynı ortamdaki kaynama noktalarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) | > || > ||| D) | > ||| > || B) || > ||| > | C) III > | > || E) III > | > |
25. Aşağıda iskelet (çizgi-bağ) formülleri verilen
organik bileşiklerden hangisinin adlandırması
yanlıştır?
A)
B)
C)
60
D)
E)
Bileşik
Br
Br
M
OH
^o/
M
OH
OH
MOH
Adlandırma
4-bromo-3-hekzanon
2-bromo-3-pentanol
Etoksi etan
1-hepten-6-ol
2-metil pentanoik asit
Kimya
Alkoller ve Eterler
25. Aşağıda iskelet (çizgi-bağ) formülleri verilen organik bileşiklerden hangisinin adlandırması yanlıştır? A) B) C) 60 D) E) Bileşik Br Br M OH ^o/ M OH OH MOH Adlandırma 4-bromo-3-hekzanon 2-bromo-3-pentanol Etoksi etan 1-hepten-6-ol 2-metil pentanoik asit
5.
1. CH3 - CH₂ - OH
II.
CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂-OH
III. CH3 - CH₂ - CH₂ - OH
Yukarıda verilen bileşiklerin aynı koşullarda saf su-
daki çözünürlüklerinin karşılaştırılması aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) | > ||| > ||
B) III > | > |
D) || > ||| > |
C) | > | > III
E) III > I > II
Kimya
Alkoller ve Eterler
5. 1. CH3 - CH₂ - OH II. CH3 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂-OH III. CH3 - CH₂ - CH₂ - OH Yukarıda verilen bileşiklerin aynı koşullarda saf su- daki çözünürlüklerinin karşılaştırılması aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) | > ||| > || B) III > | > | D) || > ||| > | C) | > | > III E) III > I > II
Test - 3
1. Bir dialkolün 3,1 gramında 1,6 g oksijen atomu
bulunmaktadır.
Bu alkolün yapısında kaç mol hidrojen atomu
vardır? (0:16, C: 12, H: 1)
A) 4
C) 8
B) 6
D) 10
E) 12
2. 2-oksi bütan için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A Sekonder alkol
Organik
5. Aşağı
hang
mez
B)
6.
E
Kimya
Alkoller ve Eterler
Test - 3 1. Bir dialkolün 3,1 gramında 1,6 g oksijen atomu bulunmaktadır. Bu alkolün yapısında kaç mol hidrojen atomu vardır? (0:16, C: 12, H: 1) A) 4 C) 8 B) 6 D) 10 E) 12 2. 2-oksi bütan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Sekonder alkol Organik 5. Aşağı hang mez B) 6. E
6. Oda koşullarındaki 200 mL KOH sulu çözel-
tisinin aynı koşullarda azar azar 0,2 M HCI
çözeltisi ilave edilerek titre edilmesine ait
grafik aşağıdaki gibidir.
pH
13
7
1
0
A) 100
V₁₂₁
a
Buna göre, titrasyon karışımının pH de-
ğerinin 1 olması için eklenmesi gereken
asit çözeltisinin hacmi kaç mL olmalıdır?
D) 400
► Eklenen asit
hacmi (mL)
B) 200
E) 500
C) 300
MİRAY
8.
Kimya
Alkoller ve Eterler
6. Oda koşullarındaki 200 mL KOH sulu çözel- tisinin aynı koşullarda azar azar 0,2 M HCI çözeltisi ilave edilerek titre edilmesine ait grafik aşağıdaki gibidir. pH 13 7 1 0 A) 100 V₁₂₁ a Buna göre, titrasyon karışımının pH de- ğerinin 1 olması için eklenmesi gereken asit çözeltisinin hacmi kaç mL olmalıdır? D) 400 ► Eklenen asit hacmi (mL) B) 200 E) 500 C) 300 MİRAY 8.
12.
C₂H5
CH₂-C-CH-C₂H₂
11
OH CH3
Bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?
A) 2,2-etil, 3-metilpentanol
B) 3,4-metilheksanol
C) 3,3-metil-4-pentanol
D) 3,4-dimetil-3-heksanol
E) 4,3-metilpentan
Kimya
Alkoller ve Eterler
12. C₂H5 CH₂-C-CH-C₂H₂ 11 OH CH3 Bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? A) 2,2-etil, 3-metilpentanol B) 3,4-metilheksanol C) 3,3-metil-4-pentanol D) 3,4-dimetil-3-heksanol E) 4,3-metilpentan
16.
2-metil-3-pentanon bileşiği aşağıdakilerden hangi-
sinin bir kademe yükseltgenmesinden elde edilir?
2-metil-3-pentanol
A)
B) 2-hidroksiheksan
C)2-metil-2-hidroksipentan
D) 3-metil-2-pentanol
E) n-heksanol
I. 1.
işlem
A) Y
Kimya
Alkoller ve Eterler
16. 2-metil-3-pentanon bileşiği aşağıdakilerden hangi- sinin bir kademe yükseltgenmesinden elde edilir? 2-metil-3-pentanol A) B) 2-hidroksiheksan C)2-metil-2-hidroksipentan D) 3-metil-2-pentanol E) n-heksanol I. 1. işlem A) Y
8.
CH3-CH2-O-CH-CH3
CH3
açık formülü verilen bileşik için,
1. Etil izopropil eter
II. 2-etoksi propan
III. İzopentil eter
adlandırmalarından hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Alkoller ve Eterler
8. CH3-CH2-O-CH-CH3 CH3 açık formülü verilen bileşik için, 1. Etil izopropil eter II. 2-etoksi propan III. İzopentil eter adlandırmalarından hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
13.
Bir C atomuna 2 tane metil. I tane etil ve 1 tane hidrok-
sil grubu bağlanmıştır.
Bu organik bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) 2-metil-2-butanol
B) 2 metil 2 oksipropan
C)
2,2-dimetil-2-oksipropan
D) n-pentanol
E) 2-pentanol
Kimya
Alkoller ve Eterler
13. Bir C atomuna 2 tane metil. I tane etil ve 1 tane hidrok- sil grubu bağlanmıştır. Bu organik bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) 2-metil-2-butanol B) 2 metil 2 oksipropan C) 2,2-dimetil-2-oksipropan D) n-pentanol E) 2-pentanol
2.
C = CH
C₂H₁ CH₂
C₂H5 H
H
Cis-Trans izomerisi
A) Yalnız I
II. CH₂=CH-CH₂-CH3 CH3-CH=CH-CH3
D) I ve III
Konum izomerisi
OH
III. CH3 - CH₂ - CH₂-OH, CH3-CH-CH3
Fonksiyonel grup izomerisi
CH3
Yukarıdaki izomer çeşitlerinden hangileri yan-
lış olarak verilmiştir?
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve Il
Kimya
Alkoller ve Eterler
2. C = CH C₂H₁ CH₂ C₂H5 H H Cis-Trans izomerisi A) Yalnız I II. CH₂=CH-CH₂-CH3 CH3-CH=CH-CH3 D) I ve III Konum izomerisi OH III. CH3 - CH₂ - CH₂-OH, CH3-CH-CH3 Fonksiyonel grup izomerisi CH3 Yukarıdaki izomer çeşitlerinden hangileri yan- lış olarak verilmiştir? B) Yalnız III E) II ve III C) I ve Il
a) 2-Metil-1-hekzen
b)
c)
e)
Bileşik Adı (IUPAC ya da Yaygın Adı)
c) 3-Metilbütanal
f)
1-Kloro-3,5-dimetilbenzen
d) 4-Kloro-2-pentanon
g)
ter-Bütil alkol
Aseton
Benzil klorür
en bileşiklerin açık formülünü yazınız.
2-Etoksi bütan
Bileşiğin Açık Formülü
Yuka
1. X
II. Y
III. Z
ifadel
A) Ya
4. Aşağı
A)
B)
C)
Kimya
Alkoller ve Eterler
a) 2-Metil-1-hekzen b) c) e) Bileşik Adı (IUPAC ya da Yaygın Adı) c) 3-Metilbütanal f) 1-Kloro-3,5-dimetilbenzen d) 4-Kloro-2-pentanon g) ter-Bütil alkol Aseton Benzil klorür en bileşiklerin açık formülünü yazınız. 2-Etoksi bütan Bileşiğin Açık Formülü Yuka 1. X II. Y III. Z ifadel A) Ya 4. Aşağı A) B) C)
Genel formülü C₂H₂n+20 olan bir bileşiğin 0,2 molünü
yakmak için 0,6 mol O₂ gazı kullanılıyor.
Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden han
gisinde doğru verilmiştir?
A) CH₂O
C) CH₂-OH
1
CH₂-OH
B) CH OCH
D) C₂H,OH
E) CH₂COOH
Kimya
Alkoller ve Eterler
Genel formülü C₂H₂n+20 olan bir bileşiğin 0,2 molünü yakmak için 0,6 mol O₂ gazı kullanılıyor. Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden han gisinde doğru verilmiştir? A) CH₂O C) CH₂-OH 1 CH₂-OH B) CH OCH D) C₂H,OH E) CH₂COOH
CH₂
C, H ve O elementlerini içeren bir bileşiğin 0,4 molünü
yakmak için normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan
O₂ gazı harcanmakta ve 0,8 mol CO2 gazı ile 21,6 gram
H₂O sıvısı oluşmaktadır.
8.
102+ yakmak için
8
Buna göre, bileşiğin molekül formülü aşağıda verilen-
lerden hangisidir? (H = 1 g/mol, O = 16 g/mol)
A) CH3O
B C₂H₂O
D) C3H40
1642
C) C₂H602
E) C3H802
216
R
www.fenbilimleriyayinlari.com
C
Kimya
Alkoller ve Eterler
CH₂ C, H ve O elementlerini içeren bir bileşiğin 0,4 molünü yakmak için normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan O₂ gazı harcanmakta ve 0,8 mol CO2 gazı ile 21,6 gram H₂O sıvısı oluşmaktadır. 8. 102+ yakmak için 8 Buna göre, bileşiğin molekül formülü aşağıda verilen- lerden hangisidir? (H = 1 g/mol, O = 16 g/mol) A) CH3O B C₂H₂O D) C3H40 1642 C) C₂H602 E) C3H802 216 R www.fenbilimleriyayinlari.com C