Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alkoller ve Eterler Soruları

12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI
16. Aşağıda verilen organik reaksiyonu tamamlayarak elde edilen bileşiğin sistematik adını yazınız.
C₂H5OH + C₂H5OH
12.SINIF KİMYA ÇALIŞMA KAĞIDI
140 °C
H₂SO4
17. Aşağıda verilen eter bileşiklerinin IUPAC adlandırmalarını karşılarındaki kutucuklara yazınız.
D
Kimya
Alkoller ve Eterler
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI 16. Aşağıda verilen organik reaksiyonu tamamlayarak elde edilen bileşiğin sistematik adını yazınız. C₂H5OH + C₂H5OH 12.SINIF KİMYA ÇALIŞMA KAĞIDI 140 °C H₂SO4 17. Aşağıda verilen eter bileşiklerinin IUPAC adlandırmalarını karşılarındaki kutucuklara yazınız. D
17. Aşağıda verilen eter bileşiklerinin IUPAC adlandırmalarını karşılarındaki kutucuklara yazınız.
Eterin Formülü
CH3 - O - CH3
CH3 - O - CH₂CH3
CH3CH₂-O-CH₂CH3
CH,CH,CH, − O – CH,CH,
IUPAC Adlandırması
18. Aşağıda verilen alkil halojenür ve sudkostik tepkimesini tamamlayarak elde edilen organik
bileşiğin sistematik adını
6
7
Kimya
Alkoller ve Eterler
17. Aşağıda verilen eter bileşiklerinin IUPAC adlandırmalarını karşılarındaki kutucuklara yazınız. Eterin Formülü CH3 - O - CH3 CH3 - O - CH₂CH3 CH3CH₂-O-CH₂CH3 CH,CH,CH, − O – CH,CH, IUPAC Adlandırması 18. Aşağıda verilen alkil halojenür ve sudkostik tepkimesini tamamlayarak elde edilen organik bileşiğin sistematik adını 6 7
12.SINIF RIMYA ÇALIŞMA KAGIDI
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI
19. Aşağıda adları verilen alkol bileşiklerinin primer, sekonder veya tersiyer olduklarını belirleyerek
karşılarındaki boşluklara yazınız.
BİLEŞİK ADI
a. İzobütil alkol
b. 2-metil-2-propanol
c. 2-bütanol
d. 1-bütanol
e. Etanol
........
....
.........
........
.............
.....
s
20. Aşağıda adları verilen alkil taneciklerinin yarı açık formüllerini karşılarındaki noktalı yerlere
yazınız.
Kimya
Alkoller ve Eterler
12.SINIF RIMYA ÇALIŞMA KAGIDI 12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI 19. Aşağıda adları verilen alkol bileşiklerinin primer, sekonder veya tersiyer olduklarını belirleyerek karşılarındaki boşluklara yazınız. BİLEŞİK ADI a. İzobütil alkol b. 2-metil-2-propanol c. 2-bütanol d. 1-bütanol e. Etanol ........ .... ......... ........ ............. ..... s 20. Aşağıda adları verilen alkil taneciklerinin yarı açık formüllerini karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.
X
12.SINIF KİMYA ÇALIŞMA KAĞIDI
5 ve 6. SORULARI AŞAGIDA VERILEN TABLOYA GORE CEVAPLAYINIZ.
1 CH₂-OH
2) CH3 - O- CH3
3) C₂H5O-CH3
CH₂-OH
5)
OH
CH₂ - CH3
6) 1-Propanol
7)CH₂-OH
CH - OH
CH₂-OH
4) 2-Pentanol
8) CH3-O- C3H7
5. Verilen tabloda poli alkol özelliği gösteren organik bileşiklerin adlarıní aşağıya yazınız.
11-2 etan diol
71-2-3 propan triol
16. Verilen tablodan birbiriyle fonksiyonel grup izomeri olan iki bileşik belirleyerek bu bileşiklerin
adlarını yazınız.
€
Kimya
Alkoller ve Eterler
X 12.SINIF KİMYA ÇALIŞMA KAĞIDI 5 ve 6. SORULARI AŞAGIDA VERILEN TABLOYA GORE CEVAPLAYINIZ. 1 CH₂-OH 2) CH3 - O- CH3 3) C₂H5O-CH3 CH₂-OH 5) OH CH₂ - CH3 6) 1-Propanol 7)CH₂-OH CH - OH CH₂-OH 4) 2-Pentanol 8) CH3-O- C3H7 5. Verilen tabloda poli alkol özelliği gösteren organik bileşiklerin adlarıní aşağıya yazınız. 11-2 etan diol 71-2-3 propan triol 16. Verilen tablodan birbiriyle fonksiyonel grup izomeri olan iki bileşik belirleyerek bu bileşiklerin adlarını yazınız. €
TRAVETA ÇALIŞMA RAGIDI
9. 2 karbonlu bir mono alkolün 0,1 molü ile yeterli miktarda Na (sodyum) tam verimle reaksiyona
girdiklerinde normal koşullarda kaç litre H₂ gazı açığa çıkar? Tepkime denklemini yazarak ve
işlemleri göstererek hesaplayınız.
7
Kimya
Alkoller ve Eterler
TRAVETA ÇALIŞMA RAGIDI 9. 2 karbonlu bir mono alkolün 0,1 molü ile yeterli miktarda Na (sodyum) tam verimle reaksiyona girdiklerinde normal koşullarda kaç litre H₂ gazı açığa çıkar? Tepkime denklemini yazarak ve işlemleri göstererek hesaplayınız. 7
4.
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI
CH3-CH-CH2 - CH₂ - CH3
OH
Yukarıda verilen organik bileşiğin izomeri olan eter bileşiğinin yarı açık formülünü ve sistematik
adını yazınız.(10p)
TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Kimya
Alkoller ve Eterler
4. 12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI CH3-CH-CH2 - CH₂ - CH3 OH Yukarıda verilen organik bileşiğin izomeri olan eter bileşiğinin yarı açık formülünü ve sistematik adını yazınız.(10p) TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.
5 ve 6. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.
1) CH₂-OH
2) CH3-O- CH3
3) C₂Hs-O-CH3
CH₂-OH
OH
CH₂ - CH3
5)
6) 1-Propanol
7) CH₂-OH
CH - OH
CH₂-OH
4) 2-Pentanol
8) CH3-O-C3H7
5. Verilen tabloda poli alkol özelliği gösteren organik bileşiklerin adlarını aşağıya yazınız.
erek bu bileşiklerin
Kimya
Alkoller ve Eterler
5 ve 6. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN TABLOYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1) CH₂-OH 2) CH3-O- CH3 3) C₂Hs-O-CH3 CH₂-OH OH CH₂ - CH3 5) 6) 1-Propanol 7) CH₂-OH CH - OH CH₂-OH 4) 2-Pentanol 8) CH3-O-C3H7 5. Verilen tabloda poli alkol özelliği gösteren organik bileşiklerin adlarını aşağıya yazınız. erek bu bileşiklerin
Tanecikleri arasında çok sayıda etkileşim içeren maddelerin
viskoziteleri daha yüksek olur.
Buna göre,
1. H3C-CH-CH₂
T t
OH OH
A) I - III - II
C) I-II-III
III.
H3C-CH₂-OH
H₂C-CH₂
OH OH-
-4
yukarıda verilen bileşikleri daha az akıcı olandan daha
çok akıcı olana göre sıralayacak olursak nasıl bir sıralama
gerçekleşir?
E) II - I - III
B) II-III-I
D) III - II - 1
yar
A)
20
6.
Kimya
Alkoller ve Eterler
Tanecikleri arasında çok sayıda etkileşim içeren maddelerin viskoziteleri daha yüksek olur. Buna göre, 1. H3C-CH-CH₂ T t OH OH A) I - III - II C) I-II-III III. H3C-CH₂-OH H₂C-CH₂ OH OH- -4 yukarıda verilen bileşikleri daha az akıcı olandan daha çok akıcı olana göre sıralayacak olursak nasıl bir sıralama gerçekleşir? E) II - I - III B) II-III-I D) III - II - 1 yar A) 20 6.
14) Bileşik
I. OH
CH₂-CH-CH₂-CH₂
OH
H-CC-CH-C(CH₂)₂
OH
II.
III.
CH₂-CH-CH-CH₂ - CH₂
Adlandirma
adlandırılmıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
2-butanol
4, 4-dimetil-1-penten-3-ol
2-metil-3-pentanol
CH,
Yukarıdaki formülü verilen bileşiklerden hangileri doğru
B) Yalnız II C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alkoller ve Eterler
14) Bileşik I. OH CH₂-CH-CH₂-CH₂ OH H-CC-CH-C(CH₂)₂ OH II. III. CH₂-CH-CH-CH₂ - CH₂ Adlandirma adlandırılmıştır? A) Yalnız I D) II ve III 2-butanol 4, 4-dimetil-1-penten-3-ol 2-metil-3-pentanol CH, Yukarıdaki formülü verilen bileşiklerden hangileri doğru B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
yo-
dipol
Ca)
60
2.
F, O, N elementlerine bağlı hidrojeni bulunan bir
bileşik ile bu hidrojenle etkileşime giren başka bir
moleküldeki F, O, N elementleri arasındaki bağa
"hidrojen bağı" denir. Zayıf etkileşimlerin en güç-
lüsüdür.
Buna göre,
I. NH3
11. HF
H
III. H-C-O-C-H
A) I, II ve III B) Ive II
D) II ve III
3. I. CH₂-OH
II. C₂H₂-OH
H
H
yukarıdaki bileşiklerin hangilerinin tanecikleri A
arasında yoğun fazda hidrojen bağı bulunur?
Y
1
N
III. CH₂-OH
CH₂-OH
I
C) I ve III
E) Yalnız I
|||||>1 B) | > || > |||
D) || > | > III
Yukarıda verilen bileşiklerin kaynama noktaları
arasındaki ilişki nasıldır?
C) I>II>1
5. Zayıf
V
M
E) III >>11
M
A
A
6.
111
A
111.
yar
A)
Kimya
Alkoller ve Eterler
yo- dipol Ca) 60 2. F, O, N elementlerine bağlı hidrojeni bulunan bir bileşik ile bu hidrojenle etkileşime giren başka bir moleküldeki F, O, N elementleri arasındaki bağa "hidrojen bağı" denir. Zayıf etkileşimlerin en güç- lüsüdür. Buna göre, I. NH3 11. HF H III. H-C-O-C-H A) I, II ve III B) Ive II D) II ve III 3. I. CH₂-OH II. C₂H₂-OH H H yukarıdaki bileşiklerin hangilerinin tanecikleri A arasında yoğun fazda hidrojen bağı bulunur? Y 1 N III. CH₂-OH CH₂-OH I C) I ve III E) Yalnız I |||||>1 B) | > || > ||| D) || > | > III Yukarıda verilen bileşiklerin kaynama noktaları arasındaki ilişki nasıldır? C) I>II>1 5. Zayıf V M E) III >>11 M A A 6. 111 A 111. yar A)
4.
CH3
CH3-C-CH3
1
OH
bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) IUPAC adı 2-metil-2-propanol dur.
B) Yaygın adı tersiyer bütil alkoldür.
C) Sekonder bütil alkol ile izomerdir.
D) Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı içerir.
E) Yakıldığında oluşan CO₂ ve H₂O'nun mol sayıları
eşittir.
Kimya
Alkoller ve Eterler
4. CH3 CH3-C-CH3 1 OH bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) IUPAC adı 2-metil-2-propanol dur. B) Yaygın adı tersiyer bütil alkoldür. C) Sekonder bütil alkol ile izomerdir. D) Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı içerir. E) Yakıldığında oluşan CO₂ ve H₂O'nun mol sayıları eşittir.
10.
OH
1
CH, - CH-CH-CH
1
CH₂-C-OH
I
CH3
Yukarıda yapı formülü verilen bileşik için;
1. IUPAC sistemine göre adı 2,3-dimetil-2,4-pentandiol
dür.
II. Poli alkoldür.
III. Hem sekonder hem de tersiyer alkol özelliği gösterir.
yargılanından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I ve III
C) I ve II
Kimya
Alkoller ve Eterler
10. OH 1 CH, - CH-CH-CH 1 CH₂-C-OH I CH3 Yukarıda yapı formülü verilen bileşik için; 1. IUPAC sistemine göre adı 2,3-dimetil-2,4-pentandiol dür. II. Poli alkoldür. III. Hem sekonder hem de tersiyer alkol özelliği gösterir. yargılanından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) Yalnız III D) Yalnız II E) I ve III C) I ve II
8. CH₂-CH-CH₂
OH OH OH
Yukarıda formülü verilen bileşiğin sistematik adı
Propantrioldür.
Buna göre bu madde için aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
A) Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı et-
kindir.
B) Yaygın adı glikoldür.
C) Bitkisel ve hayvansal yağların yapısında bulunur.
D) Eczacılıkta krem ve merhem üretiminde kullanılır.
E) Uygun koşullarda HNO ile tepkimeye sokulduğun-
da patlayıcı madde elde edilir.
1
Kimya
Alkoller ve Eterler
8. CH₂-CH-CH₂ OH OH OH Yukarıda formülü verilen bileşiğin sistematik adı Propantrioldür. Buna göre bu madde için aşağıdaki ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı et- kindir. B) Yaygın adı glikoldür. C) Bitkisel ve hayvansal yağların yapısında bulunur. D) Eczacılıkta krem ve merhem üretiminde kullanılır. E) Uygun koşullarda HNO ile tepkimeye sokulduğun- da patlayıcı madde elde edilir. 1
1.
Alkoller ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Genel formülleri CnH₂n+1OH şeklindedir.
B) Polar yapılıdırlar.
C) Suda iyi çözünürler.
D) Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir.
E) C sayıları aynı olan alkanlara göre kaynama nokta
ları daha yüksektir.
Kimya
Alkoller ve Eterler
1. Alkoller ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Genel formülleri CnH₂n+1OH şeklindedir. B) Polar yapılıdırlar. C) Suda iyi çözünürler. D) Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir. E) C sayıları aynı olan alkanlara göre kaynama nokta ları daha yüksektir.
9.
OH
İskelet formülü verilen bileşik için;
1. İzopropil alkol olarak adlandırılır.
II. Basit eter izomeri yoktur.
III. Tersiyer alkol özelliği gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Yalnız III
E) II ve III
C) I, II ve III
Kimya
Alkoller ve Eterler
9. OH İskelet formülü verilen bileşik için; 1. İzopropil alkol olarak adlandırılır. II. Basit eter izomeri yoktur. III. Tersiyer alkol özelliği gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) Yalnız III E) II ve III C) I, II ve III
Bir organik bileşiğin formülü aşağıda verilmiştir.
Y
OH
ÖSYM
Bu bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Üçüncül alkol olarak sınıflandırılır.
B) Sistematik adı 3-butanoldür.
C) Karbonil fonksiyonel grubu içerir.
D) Dietil eterin yapı izomeridir.
E) Molekül formülü C3HgO'dur.
Cevap Anahtarı: D
Kimya
Alkoller ve Eterler
Bir organik bileşiğin formülü aşağıda verilmiştir. Y OH ÖSYM Bu bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Üçüncül alkol olarak sınıflandırılır. B) Sistematik adı 3-butanoldür. C) Karbonil fonksiyonel grubu içerir. D) Dietil eterin yapı izomeridir. E) Molekül formülü C3HgO'dur. Cevap Anahtarı: D