Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atomun Kuantum Modeli Soruları

15.
K
L
P
M
A) I. K, L
II. P
III. [18 Ar]4s²3d6
IV. 17
Kimya sınavında öğretmen yukarıdaki periyodik sistemi
çizerek öğrencilerine numaralandırılmış soruları yönelt-
miştir.
C) I. K, L
II. O
III. [18Ar]4s²3d6
IV. 9
A
SORULAR
1. Hangisi s blok elementidir?
II. İç geçiş metali olan element hangisidir?
III. M elementinin temel hal elektron dizilimi nasıldır?
IV. N elementinin 1 olan orbitallerinde toplam kaç
=
elektron bulunur?
N
Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar seçeneklerde
belirtildiğine göre, hangi seçenekteki cevapların ta-
mamı doğrudur? (= Açısal momentum kuantum sayısı)
E) I. K, L, M
II. N
O
III. [18Ar]4s²3d4
IV. 35
B) I. K, L, M
II. L
III. [18 Ar]4s ¹3d5
IV. 17
D) I. O, N
II. P
III. [18Ar]4s²3d6
IV.35
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
15. K L P M A) I. K, L II. P III. [18 Ar]4s²3d6 IV. 17 Kimya sınavında öğretmen yukarıdaki periyodik sistemi çizerek öğrencilerine numaralandırılmış soruları yönelt- miştir. C) I. K, L II. O III. [18Ar]4s²3d6 IV. 9 A SORULAR 1. Hangisi s blok elementidir? II. İç geçiş metali olan element hangisidir? III. M elementinin temel hal elektron dizilimi nasıldır? IV. N elementinin 1 olan orbitallerinde toplam kaç = elektron bulunur? N Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar seçeneklerde belirtildiğine göre, hangi seçenekteki cevapların ta- mamı doğrudur? (= Açısal momentum kuantum sayısı) E) I. K, L, M II. N O III. [18Ar]4s²3d4 IV. 35 B) I. K, L, M II. L III. [18 Ar]4s ¹3d5 IV. 17 D) I. O, N II. P III. [18Ar]4s²3d6 IV.35
A
15. 26Fe elementi ile ilgili,
A
4. periyot 8B grubu elementidir.
II. 11 tane tam dolu orbitali vardır.
411) d blokunda bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
A
C) I ve III
E) I, II ve III
15²25² 2p 35² 3p ²45
37445236
6)
0 0
00 0 x 0 00
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
A 15. 26Fe elementi ile ilgili, A 4. periyot 8B grubu elementidir. II. 11 tane tam dolu orbitali vardır. 411) d blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III A C) I ve III E) I, II ve III 15²25² 2p 35² 3p ²45 37445236 6) 0 0 00 0 x 0 00
0.
1.
3d-
3p
35
2p
2s
Enerji seviyesi
1s
4
N
#
#
14-14 14
Yukarıda bir X atomunun elektron içeren orbitallerinin
enerji diyagramı verilmiştir.
Buna göre,
X atomu temel haldedir.
16.16.16
II. Orbital enerjisi arttıkça baş kuantum sayısı daima
artar.
III. n = 3 ve m₂ =
D) Il ve t
olan en az 4 elektronu vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
ATYalnız I
Btve Il
C) I ve III
E, II ve III
11. A
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
0. 1. 3d- 3p 35 2p 2s Enerji seviyesi 1s 4 N # # 14-14 14 Yukarıda bir X atomunun elektron içeren orbitallerinin enerji diyagramı verilmiştir. Buna göre, X atomu temel haldedir. 16.16.16 II. Orbital enerjisi arttıkça baş kuantum sayısı daima artar. III. n = 3 ve m₂ = D) Il ve t olan en az 4 elektronu vardır. yargılarından hangileri doğrudur? ATYalnız I Btve Il C) I ve III E, II ve III 11. A
si yanlıştır?
Si deneyi ile elekt-
hesaplamıştır.
göre pozitif yükle-
esinin yarısı kadar-
e atomda daha kü-
ifade etmiştir.
elektron ismin ver-
olarak Rutherford
2-B
3-C
4-C
10. Bohr atom modeline göre aşağıdaki katman
elektron dağılımlarından hangisi yanlıştır?
5-B
A) 19K: 2) 8) 8) 1)
B)
Na : 2) 8) 1)
11
C) 35 Br: 2) 8) 18) 5) 2)
D) 20 Ca : 2) 8) 8) 2)
E) Sc:2) 8) 9) 2)
6-C
7-D
8-B
9-D
10-C
lehet pozitif yükün tü
bisblog çük bir bölged
II. Pozitif yükün b
ğişir ve elemen
rısıdır.
III. Çekirdeğin d
yıda elektrom
Yukarıdaki ifa
atom modeline
A) Yalnız I
D) I ve
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
si yanlıştır? Si deneyi ile elekt- hesaplamıştır. göre pozitif yükle- esinin yarısı kadar- e atomda daha kü- ifade etmiştir. elektron ismin ver- olarak Rutherford 2-B 3-C 4-C 10. Bohr atom modeline göre aşağıdaki katman elektron dağılımlarından hangisi yanlıştır? 5-B A) 19K: 2) 8) 8) 1) B) Na : 2) 8) 1) 11 C) 35 Br: 2) 8) 18) 5) 2) D) 20 Ca : 2) 8) 8) 2) E) Sc:2) 8) 9) 2) 6-C 7-D 8-B 9-D 10-C lehet pozitif yükün tü bisblog çük bir bölged II. Pozitif yükün b ğişir ve elemen rısıdır. III. Çekirdeğin d yıda elektrom Yukarıdaki ifa atom modeline A) Yalnız I D) I ve
prisi
10.
11X:
C
18 Y:
z2+.
En yüksek baş
kuantum sayısı (n)
4
3
3
Tablodaki bilgilere göre,
I. X uyarılmış atomdur.
II. Y temel hâldedir.
III. Z'nin atom numarası 30 olabilir. X
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Manyetik kuantum sayısı (m) 0
olan orbitallerindeki elektron sayısı
0 000
DI ve III
15' 25' 2p 3s 3p. 45
O
.0 0
7
11
12
E) I, II ve III
C) I ve II
3d up
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
prisi 10. 11X: C 18 Y: z2+. En yüksek baş kuantum sayısı (n) 4 3 3 Tablodaki bilgilere göre, I. X uyarılmış atomdur. II. Y temel hâldedir. III. Z'nin atom numarası 30 olabilir. X yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Manyetik kuantum sayısı (m) 0 olan orbitallerindeki elektron sayısı 0 000 DI ve III 15' 25' 2p 3s 3p. 45 O .0 0 7 11 12 E) I, II ve III C) I ve II 3d up
1. Bohr Atom Modelinde yer alan,
Elektron çekirdeğe belirli uzaklıktaki belirli enerjiye sahip
katmanlarda dairesel bir yörüngede hareket eder.
II. Temel enerji düzeyindeki elektronun yüksek enerji
düzeyine geçişine uyarılma denir.
III) Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar.
yukarıdaki görüşlerden hangileri günümüzde geçerliliğini
kaybetmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
11
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
1. Bohr Atom Modelinde yer alan, Elektron çekirdeğe belirli uzaklıktaki belirli enerjiye sahip katmanlarda dairesel bir yörüngede hareket eder. II. Temel enerji düzeyindeki elektronun yüksek enerji düzeyine geçişine uyarılma denir. III) Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar. yukarıdaki görüşlerden hangileri günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir? A) Yalnız I D) I ve III 11 B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
13. En yüksek baş kuantum sayısı 3 olan bir X atomunun değerlik
orbitallerinin açısal momentum kuantum sayısı () ve bu
orbitallerinde bulunan elektron sayısı aşağıda verilmiştir.
Değerlik orbitallerinin açısal
momentum kuantum() sayısı
0
1
Elektron sayısı
2
1
Buna göre X elementinin sülfat (SO2) ve fosfat(PO43-)
kökleriyle oluşturduğu bileşik çifti aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) XSO4, X3(PO4)2
C) X2(SO4)3, XPO4
B) X(SO4)2, XPO4
D) X2SO4, X3PO4
E) X₂(SO4)3, X3PO4
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
13. En yüksek baş kuantum sayısı 3 olan bir X atomunun değerlik orbitallerinin açısal momentum kuantum sayısı () ve bu orbitallerinde bulunan elektron sayısı aşağıda verilmiştir. Değerlik orbitallerinin açısal momentum kuantum() sayısı 0 1 Elektron sayısı 2 1 Buna göre X elementinin sülfat (SO2) ve fosfat(PO43-) kökleriyle oluşturduğu bileşik çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) XSO4, X3(PO4)2 C) X2(SO4)3, XPO4 B) X(SO4)2, XPO4 D) X2SO4, X3PO4 E) X₂(SO4)3, X3PO4
zan
CH3
dimetilhepu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. I.
III.
11.
IV.
Periyodik Sist
Gazlar
Kolic
Molar Oluşum Isıları ile
Tepkime Hiz
Deng
Asit
Elektrotların Y
Yukarıda dört orbital için sınır yüzey diyagramları
verilmiştir.
COKSİJEN
Organik Bileşik
Hidrokarb
Organik
-y
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I ve II s orbitallerinin yüzey diyagramıdır ve tüm
katmanlarda bulunur.
2. Öğ
ele
B) III ve IV ün baş kuantum sayıları eşitse enerji sıralaması
IV > Ill olur.
C) Ilhin baş kuantum sayısı ve enerjisi I den büyüktür.
D) I ve II. 2 elektron, III. 6 elektron ve IV. 10 elektron taşır.
E) Hepsi de m, değeri 0 olan en fazla 2 elektron taşır.
6P
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
zan CH3 dimetilhepu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. I. III. 11. IV. Periyodik Sist Gazlar Kolic Molar Oluşum Isıları ile Tepkime Hiz Deng Asit Elektrotların Y Yukarıda dört orbital için sınır yüzey diyagramları verilmiştir. COKSİJEN Organik Bileşik Hidrokarb Organik -y Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I ve II s orbitallerinin yüzey diyagramıdır ve tüm katmanlarda bulunur. 2. Öğ ele B) III ve IV ün baş kuantum sayıları eşitse enerji sıralaması IV > Ill olur. C) Ilhin baş kuantum sayısı ve enerjisi I den büyüktür. D) I ve II. 2 elektron, III. 6 elektron ve IV. 10 elektron taşır. E) Hepsi de m, değeri 0 olan en fazla 2 elektron taşır. 6P
Y
ni
do
Derinliğin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde, özdeş
dalga kaynakları, aynı fazda çalışarak bir girişim deseni
| oluşturmaktadır.
Bu girişim deseninde, kaynaklar arası oluşan çizgi
sayısını artırmak için,
w
DYIl ya da III
art
1. Dalga kaynaklarının frekansını artırmak
II. Kaynaklar arası mesafeyi artırmak
III Ortamın derinliğini azaltmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız 1
me
B) Yalnız II
Bur
(EHT)
*****
C) I ya da ll
E ya da Il ya da III
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
Y ni do Derinliğin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde, özdeş dalga kaynakları, aynı fazda çalışarak bir girişim deseni | oluşturmaktadır. Bu girişim deseninde, kaynaklar arası oluşan çizgi sayısını artırmak için, w DYIl ya da III art 1. Dalga kaynaklarının frekansını artırmak II. Kaynaklar arası mesafeyi artırmak III Ortamın derinliğini azaltmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız 1 me B) Yalnız II Bur (EHT) ***** C) I ya da ll E ya da Il ya da III
15.Sc iyonunun elektron dizilişine göre, aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (n: Baş kuant
sayısı, l: Açısal momentum kuantum sayısı, m: Spin
kuantum sayısı, e: Elektron)
A) Yarı dolu orbitali yoktur.
B) En yüksek enerjili orbitalinin. n değeri 4'tür.
C) = 0 olan 8e¯ vardır.
D) Çap sıralaması 21Sc*² > 21 Sc'dir.
E) m
=
=-- olan en fazla 11e olabilir.
11/13
2
1
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
15.Sc iyonunun elektron dizilişine göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (n: Baş kuant sayısı, l: Açısal momentum kuantum sayısı, m: Spin kuantum sayısı, e: Elektron) A) Yarı dolu orbitali yoktur. B) En yüksek enerjili orbitalinin. n değeri 4'tür. C) = 0 olan 8e¯ vardır. D) Çap sıralaması 21Sc*² > 21 Sc'dir. E) m = =-- olan en fazla 11e olabilir. 11/13 2 1
38.
Element
X
Y
Z
you
X, Y ve Z elementlerinin temel hâldeki elektron dağılımında
son terimler yukarıdaki gibidir.
Buna göre,
Elektron dağılımında son terim
4p5
3d²
4s²
I. X elementi 5A (15. grup) grubunda yer alır.
II. Y bileşiklerinde sadece pozitif değerlik alabilir.
III. X elektron almaya, Y ve Z elektron vermeye yatkındır.
IV. Üçünde de n=4 ve =0 orbitallerindeki elektron sayıları
eşittir.
V. X, Y ve Z elementlerinin blokları sırası ile p, d ve s'dir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
B) II
C) III
D) IV
E) V
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
38. Element X Y Z you X, Y ve Z elementlerinin temel hâldeki elektron dağılımında son terimler yukarıdaki gibidir. Buna göre, Elektron dağılımında son terim 4p5 3d² 4s² I. X elementi 5A (15. grup) grubunda yer alır. II. Y bileşiklerinde sadece pozitif değerlik alabilir. III. X elektron almaya, Y ve Z elektron vermeye yatkındır. IV. Üçünde de n=4 ve =0 orbitallerindeki elektron sayıları eşittir. V. X, Y ve Z elementlerinin blokları sırası ile p, d ve s'dir. yargılarından hangisi yanlıştır? B) II C) III D) IV E) V
4.
3B
Sc
3A
AI
8A
Ne
Yukarıdaki periyodik çizelgede verilen element-
lerle ilgili,
VI. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Ne'dir.
H.Al, bir p bloku elementidir.
Sc, bir d bloku elementidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III CE) I, II ve III
C) I ve Ill
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
4. 3B Sc 3A AI 8A Ne Yukarıdaki periyodik çizelgede verilen element- lerle ilgili, VI. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Ne'dir. H.Al, bir p bloku elementidir. Sc, bir d bloku elementidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III CE) I, II ve III C) I ve Ill
Elektron sayıs
12
Orbital türü
Elektron sayis
285
12
spd
A) X ve Z'nin tüm orbitalleri tam doludur.
C) y² iyonunun elektron dağılımı 3d lle sonlanır.
Orbital türü
E) Y, B grubu elementidir.
Elektron sayısı
N
Yukanda X, Y ve z elementlerinin temel hal elektron dizilimlerinde s, p ve d orbitalerinde içerdikleri toplam elektron sayılan verilmiştir.
Buna göre; X ve Y ve z elementleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Orbital türü
B) Değerlik elektron sayısı en fazla olan Y'dir.
D) X ve Z aynı gruptadir.
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
Elektron sayıs 12 Orbital türü Elektron sayis 285 12 spd A) X ve Z'nin tüm orbitalleri tam doludur. C) y² iyonunun elektron dağılımı 3d lle sonlanır. Orbital türü E) Y, B grubu elementidir. Elektron sayısı N Yukanda X, Y ve z elementlerinin temel hal elektron dizilimlerinde s, p ve d orbitalerinde içerdikleri toplam elektron sayılan verilmiştir. Buna göre; X ve Y ve z elementleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Orbital türü B) Değerlik elektron sayısı en fazla olan Y'dir. D) X ve Z aynı gruptadir.
CDE
DOO
DOC
POC
DO
s/ se sed
3. Temel hâl elektron dağılımında n = 4,
= 0 değerine sahip iki elektronu bu-
lunan atomun proton sayısı en az kaç
olabilir?
A) 20
IN
B) 18 C) 17 D) 16
13
E) 13
E)
(Spot 2 ve 5'e göre)
O SADIK UYGUN YAY
SADIK UYGUN YAYINLARI
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
CDE DOO DOC POC DO s/ se sed 3. Temel hâl elektron dağılımında n = 4, = 0 değerine sahip iki elektronu bu- lunan atomun proton sayısı en az kaç olabilir? A) 20 IN B) 18 C) 17 D) 16 13 E) 13 E) (Spot 2 ve 5'e göre) O SADIK UYGUN YAY SADIK UYGUN YAYINLARI
18. Baş kuantum sayısı (n) eşit olan s, p, d ve f orbitalleri
ile ilgili,
1. Enerji (E) sıralaması; Enf > End > Enp > Ens
şeklindedir.
II. n = 3 olabilir.
III. n = 4 temel enerji düzeyinde s, p, d ve f orbitallerinde
m₂= 0 değerine sahip birer orbital bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalniz III
D) I ve Ill
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
18. Baş kuantum sayısı (n) eşit olan s, p, d ve f orbitalleri ile ilgili, 1. Enerji (E) sıralaması; Enf > End > Enp > Ens şeklindedir. II. n = 3 olabilir. III. n = 4 temel enerji düzeyinde s, p, d ve f orbitallerinde m₂= 0 değerine sahip birer orbital bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalniz III D) I ve Ill C) I ve II E) I, II ve III
11.SINIF/Fen Bilimleri
21. Atom numarası 22 olan atomun temel haldeki elektron
diziliminde en yüksek enerjili orbitalde bulunan elekt-
ronların baş kuantum sayısı (n) və açısal momentum
kuantum sayısı (1) aşağıdakilerden hangisinde doğru.
verilmiştir?
A)
B)
10:
15² 15² 28 35 18 45 ² 72²
0
Kimya
Atomun Kuantum Modeli
11.SINIF/Fen Bilimleri 21. Atom numarası 22 olan atomun temel haldeki elektron diziliminde en yüksek enerjili orbitalde bulunan elekt- ronların baş kuantum sayısı (n) və açısal momentum kuantum sayısı (1) aşağıdakilerden hangisinde doğru. verilmiştir? A) B) 10: 15² 15² 28 35 18 45 ² 72² 0