Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Derişim Birimleri Soruları

e hangi
ur?
Derişim Birimleri-1
10. Kütlece % 20 lik 20 gram X tuzu çözeltisinde çözünmüş ola-
rak 0,1 mol X tuzu bulunduğuna göre, X tuzunun mol kütle-
si kaç gramdır?
A) 56
D) 24
ENCA
B) 40
203
E) 18
C) 32
1. 30
lu
e
Kimya
Derişim Birimleri
e hangi ur? Derişim Birimleri-1 10. Kütlece % 20 lik 20 gram X tuzu çözeltisinde çözünmüş ola- rak 0,1 mol X tuzu bulunduğuna göre, X tuzunun mol kütle- si kaç gramdır? A) 56 D) 24 ENCA B) 40 203 E) 18 C) 32 1. 30 lu e
ADAY YAYINLARI
O
11. Oda koşullarında 50 g suda en fazla 25 gram X tuzu çözünebil-
mektedir.
Buna göre, oda koşullarında X tuzunun en derişik çözelti-
sinin kütlece % derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
SEA) 50
D) 25
B) 40
E) 20
MDC) 33,3
A) Yalnı
2.
Kimya
Derişim Birimleri
ADAY YAYINLARI O 11. Oda koşullarında 50 g suda en fazla 25 gram X tuzu çözünebil- mektedir. Buna göre, oda koşullarında X tuzunun en derişik çözelti- sinin kütlece % derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğ- ru verilmiştir? SEA) 50 D) 25 B) 40 E) 20 MDC) 33,3 A) Yalnı 2.
men :
!
5. Aşağıda derişim birimleri ile ilgili bazı bilgiler yer almak-
tadır.
• 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına.....
denir.
• 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına !!..
denir.
Buna göre, verilen bilgilerdeki boşluklara hangisi
yazılmalıdır?
1
A) molarite
B) hacimce yüzde derişimi
C) ppm
D) molalite
E) molarite
molalite
molarite
molalite
11
ppm
kütlece yüzde derişim
Kimya
Derişim Birimleri
men : ! 5. Aşağıda derişim birimleri ile ilgili bazı bilgiler yer almak- tadır. • 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına..... denir. • 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına !!.. denir. Buna göre, verilen bilgilerdeki boşluklara hangisi yazılmalıdır? 1 A) molarite B) hacimce yüzde derişimi C) ppm D) molalite E) molarite molalite molarite molalite 11 ppm kütlece yüzde derişim
1.25
1.75 +100.60 +
3v1 +400 = 1400 +2V1
1
V1=10001
11. Havada bulunan neon gazının derişimi 0,1 ppm'dir.
Buna göre, 800 kg hava örneğinde kaç gram neon
gazı vardır?
A) 0,04
258
D) 0,8
B) 0,08
E) 8
106
C) 0,4
KİMYA
Kimya
Derişim Birimleri
1.25 1.75 +100.60 + 3v1 +400 = 1400 +2V1 1 V1=10001 11. Havada bulunan neon gazının derişimi 0,1 ppm'dir. Buna göre, 800 kg hava örneğinde kaç gram neon gazı vardır? A) 0,04 258 D) 0,8 B) 0,08 E) 8 106 C) 0,4 KİMYA
eki
0000
isi
11 0,2 M 3 L KNO3 çözeltisi ile 0,3 M/2 L KNO3 çözeltisi
karıştırılıyor.
= 342
BAŞAT YAYINLARI
Buna göre, oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır?
D) 0,72 E) 0,9
C) 0,36
B) 0,24
A) 0,12
m
0,3
12. Yanda verilen grafik suda Derişim(mol/L)
tamamen çözünen bir
tuzun iyonlarına alt deri-
şim zaman değerlerini
göstermektedir.
0,1
B) XY 2
0.5-
xm+
S.
Zaman
Buna göre, tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) XY
C) X₂Y D) XY3 E) X3Y
Kimya
Derişim Birimleri
eki 0000 isi 11 0,2 M 3 L KNO3 çözeltisi ile 0,3 M/2 L KNO3 çözeltisi karıştırılıyor. = 342 BAŞAT YAYINLARI Buna göre, oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır? D) 0,72 E) 0,9 C) 0,36 B) 0,24 A) 0,12 m 0,3 12. Yanda verilen grafik suda Derişim(mol/L) tamamen çözünen bir tuzun iyonlarına alt deri- şim zaman değerlerini göstermektedir. 0,1 B) XY 2 0.5- xm+ S. Zaman Buna göre, tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi- dir? A) XY C) X₂Y D) XY3 E) X3Y
yüzde derişimi kaç olur?
A) 8
B) 10
C) 12
X
5
A)
B)
C)
180=20
50
Eg
100
How
- Hacimce %20'lik ve %70'lik alkol çözeltileri
karıştırıldığında karışım hacimce %50'lik
olduğuna göre, çözeltiler kaçar litre karıştırılmış
olabilir?
001-20
D)
E)
%20
15
5
50
10
30
%70
10
30
40
15
20
D) 16
80.0 (8
E) 20
48, 12/3=
up
257
9 Viby mag
257
Kimya
Derişim Birimleri
yüzde derişimi kaç olur? A) 8 B) 10 C) 12 X 5 A) B) C) 180=20 50 Eg 100 How - Hacimce %20'lik ve %70'lik alkol çözeltileri karıştırıldığında karışım hacimce %50'lik olduğuna göre, çözeltiler kaçar litre karıştırılmış olabilir? 001-20 D) E) %20 15 5 50 10 30 %70 10 30 40 15 20 D) 16 80.0 (8 E) 20 48, 12/3= up 257 9 Viby mag 257
E) 20 °C'de hazırlanan doymamış
ısıtılırsa doymuş hâle geçer.
12. KOH ile aynı sıcaklıkta hazırlanmış beş çözelti şöyle-
dir:
I. 0,4 M, 200 mL KOH çözeltisi,
II. kütlece %5'lik 40 g KOH çözeltisi, mizotid
III. yoğunluğu 1,4 g/mL olan kütlece %20'lik 50 mL
KOH çözeltisi,
28,STOP BOUE
IV. 100 g su ile hazırlanmış 0,2 molal KOH çözeltisi,
V. 0,4 M OH iyonu içeren 500 mL KOH çözeltisi
HIDOBIS
Bu çözeltilerden hangisinde çözünen KOH kütlesi
27.0
mielo (8
diğerlerinden büyüktür?
(KOH= 56 g/mol)
A) 1
B) II
C) III
D) IV
(OE) V
11
sen
14.
OOS
Kimya
Derişim Birimleri
E) 20 °C'de hazırlanan doymamış ısıtılırsa doymuş hâle geçer. 12. KOH ile aynı sıcaklıkta hazırlanmış beş çözelti şöyle- dir: I. 0,4 M, 200 mL KOH çözeltisi, II. kütlece %5'lik 40 g KOH çözeltisi, mizotid III. yoğunluğu 1,4 g/mL olan kütlece %20'lik 50 mL KOH çözeltisi, 28,STOP BOUE IV. 100 g su ile hazırlanmış 0,2 molal KOH çözeltisi, V. 0,4 M OH iyonu içeren 500 mL KOH çözeltisi HIDOBIS Bu çözeltilerden hangisinde çözünen KOH kütlesi 27.0 mielo (8 diğerlerinden büyüktür? (KOH= 56 g/mol) A) 1 B) II C) III D) IV (OE) V 11 sen 14. OOS
ÖSYM
SORU 1/2021
Bir deneyde üç ayrı kaba 1000'er gram saf su konuluyor. Bu
kaplardan birincisine 1 mol NaCl, ikincisine 1 mol sakkaroz
ve üçüncüsüne 1 mol MgCl, ilave edilip aşağıdaki gibi A, B
ve C çözeltileri hazırlanıyor. Hazırlanan çözeltiler dış basın-
cin 1 atm olduğu ortamda ısıtılıyor ve çözeltilerin kaynamaya
başladığı sıcaklıklar (TA, TB ve Tc) ölçülüyor.
1 mol
NaCl
A çözeltisi
1 mol
Sakkaroz
B çözeltisi
Buna göre, ölçülen TA, TB ve Tc sıcaklıkları arasındaki
ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) TA=TB = Tc
C) TB> TC > TA
1 mol
MgCl,
C çözeltisi
(NaCl ve MgCl₂ tuzlarının suda tamamen iyonlarına ayrışa-
rak çözündüğü, sakkarozun ise moleküler olarak çözündüğü
varsayılacaktır.)
E) TC > TA > TB
B) TA > TB > TC
D) TA=TC > TB
BENIM HOCAM.
Kimya
Derişim Birimleri
ÖSYM SORU 1/2021 Bir deneyde üç ayrı kaba 1000'er gram saf su konuluyor. Bu kaplardan birincisine 1 mol NaCl, ikincisine 1 mol sakkaroz ve üçüncüsüne 1 mol MgCl, ilave edilip aşağıdaki gibi A, B ve C çözeltileri hazırlanıyor. Hazırlanan çözeltiler dış basın- cin 1 atm olduğu ortamda ısıtılıyor ve çözeltilerin kaynamaya başladığı sıcaklıklar (TA, TB ve Tc) ölçülüyor. 1 mol NaCl A çözeltisi 1 mol Sakkaroz B çözeltisi Buna göre, ölçülen TA, TB ve Tc sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) TA=TB = Tc C) TB> TC > TA 1 mol MgCl, C çözeltisi (NaCl ve MgCl₂ tuzlarının suda tamamen iyonlarına ayrışa- rak çözündüğü, sakkarozun ise moleküler olarak çözündüğü varsayılacaktır.) E) TC > TA > TB B) TA > TB > TC D) TA=TC > TB BENIM HOCAM.
de
zü-
ce-
Molarite
902012 olduğu
doymans
n
burası
Tan O'dan başlayanaz
4317-30
Doygun çözeltis
Çözüne ek ola
mol sayısı
Doymamış bir çözeltinin derişimi ancak doygunluk sınırı-
na kadar artırılabilir. Çözelti doyduktan sonra çözünen ekle-
mek veya çözücü buharlaştırmak dahi derişimi değiştirmez.
Kimya
Derişim Birimleri
de zü- ce- Molarite 902012 olduğu doymans n burası Tan O'dan başlayanaz 4317-30 Doygun çözeltis Çözüne ek ola mol sayısı Doymamış bir çözeltinin derişimi ancak doygunluk sınırı- na kadar artırılabilir. Çözelti doyduktan sonra çözünen ekle- mek veya çözücü buharlaştırmak dahi derişimi değiştirmez.
11. Kütlece % 98 lik ve yoğunluğu 1,84 g/mL olan H₂SO4 su-
lu çözeltisi ile ilgili,
I. 1 litresi 18,4 mol H₂SO4 içerir.
II. Çözeltinin derişimi 18,4 mol/L dir.
III. 100 mL sine 900 mililitre su eklenirse derişimi 1,84 mol/L
olur.
yargılarından hangileri doğrudur? (H₂SO4 = 98 g/mol)
A) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Kimya
Derişim Birimleri
11. Kütlece % 98 lik ve yoğunluğu 1,84 g/mL olan H₂SO4 su- lu çözeltisi ile ilgili, I. 1 litresi 18,4 mol H₂SO4 içerir. II. Çözeltinin derişimi 18,4 mol/L dir. III. 100 mL sine 900 mililitre su eklenirse derişimi 1,84 mol/L olur. yargılarından hangileri doğrudur? (H₂SO4 = 98 g/mol) A) Yalnız I C) I ve II D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III
19. 2 molar derişimli Ca(NO3)2 sulu çözeltisi ile 4 molar deri-
şimli X(NO3), çözeltisi aynı sıcaklıkta eşit hacimlerde çök-
me olmadan karıştırılıyor.
Oluşan yeni çözeltide NO3 iyonu derişimi 6 molar ol-
duğuna göre, X(NO3)n iyonik bileşiğinin formülündeki
"n" değeri kaçtır?
A) 10
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Derişim Birimleri
19. 2 molar derişimli Ca(NO3)2 sulu çözeltisi ile 4 molar deri- şimli X(NO3), çözeltisi aynı sıcaklıkta eşit hacimlerde çök- me olmadan karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltide NO3 iyonu derişimi 6 molar ol- duğuna göre, X(NO3)n iyonik bileşiğinin formülündeki "n" değeri kaçtır? A) 10 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Diğer sayfaya geçiniz.
36
214
with SIVI CU
TEST 3 VE ÇÖZÜNÜRL
2020= 401X
4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece
% 40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye
kaç mol CaBr₂ katısı eklenmelidir? (CaBr₂: 200 g/mol)
☆
C) 0,3
Orbital Yayınları
A) 0,1
Coyo
200.20
5085
DY0,4
48 gr
192 SU
40
B) 0,2
formuken
yaper p
E) 0,5
Ricsin
20.240x₁40
1.
hal
1. Çözel
men
II. Sal
m
III. S
is
Kimya
Derişim Birimleri
36 214 with SIVI CU TEST 3 VE ÇÖZÜNÜRL 2020= 401X 4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece % 40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye kaç mol CaBr₂ katısı eklenmelidir? (CaBr₂: 200 g/mol) ☆ C) 0,3 Orbital Yayınları A) 0,1 Coyo 200.20 5085 DY0,4 48 gr 192 SU 40 B) 0,2 formuken yaper p E) 0,5 Ricsin 20.240x₁40 1. hal 1. Çözel men II. Sal m III. S is
ÜNİTE
UNITE TEST 3
amak için 36
-?
1
5₁
5
E) 214
SIVI ÇÖZELTİLER
VE ÇÖZÜNÜRLÜK /img=lim₂
1200 = 401X
4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece
%40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye
kaç mol CaBr2 katısı eklenmelidir? (CaBr2: 200 g/mol)
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,3
Orbital Yayınları
200120
5 105
48+X
C
DY0,4
48gr
192 SU
40
E) 0,5
001
misiniz
formurder
yaper
15
7. Küt
hal
1.
11
11
Kimya
Derişim Birimleri
ÜNİTE UNITE TEST 3 amak için 36 -? 1 5₁ 5 E) 214 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK /img=lim₂ 1200 = 401X 4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece %40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye kaç mol CaBr2 katısı eklenmelidir? (CaBr2: 200 g/mol) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 Orbital Yayınları 200120 5 105 48+X C DY0,4 48gr 192 SU 40 E) 0,5 001 misiniz formurder yaper 15 7. Küt hal 1. 11 11
klıkta 216 gram saf
zeltinin kütlece %
) 24
760
E) 36
Orbital Yayınları
6x = 48
x=80
= 011
80/200
5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk
hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy.
gulanmalıdır?
(İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek-
leştiriliyor)
A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
B) 30 gram çözünen eklenmelidir.
C) 80 gram çözünen eklenmelidir.
D) 30 gram çözücü eklenmelidir.
E) 20 gram çözücü
120.25 = 30 t₁₂
formulden
buharlaştırılmalıdır.
Japar misniz
25
10
Kütle
rişim
200
Olu
len
A)
Kimya
Derişim Birimleri
klıkta 216 gram saf zeltinin kütlece % ) 24 760 E) 36 Orbital Yayınları 6x = 48 x=80 = 011 80/200 5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy. gulanmalıdır? (İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek- leştiriliyor) A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. B) 30 gram çözünen eklenmelidir. C) 80 gram çözünen eklenmelidir. D) 30 gram çözücü eklenmelidir. E) 20 gram çözücü 120.25 = 30 t₁₂ formulden buharlaştırılmalıdır. Japar misniz 25 10 Kütle rişim 200 Olu len A)
9.
12
Glikozun (C6H₁2O6) sudaki kütlece % 36'lık çözeltisinin
yoğunluğu 1,02 g/mL dir.
Buna göre, çözeltinin molaritesi kaçtır?
(C6H12O6: 180 g/mol)
A) 1,07 B) 1,64 C) 2,04 D) 2,46 E) 3,62
ğitim kurumları
14
Kimya
Derişim Birimleri
9. 12 Glikozun (C6H₁2O6) sudaki kütlece % 36'lık çözeltisinin yoğunluğu 1,02 g/mL dir. Buna göre, çözeltinin molaritesi kaçtır? (C6H12O6: 180 g/mol) A) 1,07 B) 1,64 C) 2,04 D) 2,46 E) 3,62 ğitim kurumları 14
f
Orbital Yayınları
01
80/200
5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk
hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy-
gulanmalıdır?
(İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek-
leştiriliyor)
A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
B) 30 gram çözünen eklenmelidir.
C) 80 gram çözünen eklenmelidir.
D) 30 gram çözücü eklenmelidir.
E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
8.
F
Kimya
Derişim Birimleri
f Orbital Yayınları 01 80/200 5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy- gulanmalıdır? (İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek- leştiriliyor) A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. B) 30 gram çözünen eklenmelidir. C) 80 gram çözünen eklenmelidir. D) 30 gram çözücü eklenmelidir. E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. 8. F