Derişim Birimleri Soruları

e hangi
ur?
Derişim Birimleri-1
10. Kütlece % 20 lik 20 gram X tuzu çözeltisinde çözünmüş ola-
rak 0,1 mol X tuzu bulunduğuna göre, X tuzunun mol kütle-
si kaç gramdır?
A) 56
D) 24
ENCA
B) 40
203
E) 18
C) 32
1. 30
lu
e
Kimya
Derişim Birimleri
e hangi ur? Derişim Birimleri-1 10. Kütlece % 20 lik 20 gram X tuzu çözeltisinde çözünmüş ola- rak 0,1 mol X tuzu bulunduğuna göre, X tuzunun mol kütle- si kaç gramdır? A) 56 D) 24 ENCA B) 40 203 E) 18 C) 32 1. 30 lu e
ADAY YAYINLARI
O
11. Oda koşullarında 50 g suda en fazla 25 gram X tuzu çözünebil-
mektedir.
Buna göre, oda koşullarında X tuzunun en derişik çözelti-
sinin kütlece % derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
SEA) 50
D) 25
B) 40
E) 20
MDC) 33,3
A) Yalnı
2.
Kimya
Derişim Birimleri
ADAY YAYINLARI O 11. Oda koşullarında 50 g suda en fazla 25 gram X tuzu çözünebil- mektedir. Buna göre, oda koşullarında X tuzunun en derişik çözelti- sinin kütlece % derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğ- ru verilmiştir? SEA) 50 D) 25 B) 40 E) 20 MDC) 33,3 A) Yalnı 2.
men :
!
5. Aşağıda derişim birimleri ile ilgili bazı bilgiler yer almak-
tadır.
• 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına.....
denir.
• 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına !!..
denir.
Buna göre, verilen bilgilerdeki boşluklara hangisi
yazılmalıdır?
1
A) molarite
B) hacimce yüzde derişimi
C) ppm
D) molalite
E) molarite
molalite
molarite
molalite
11
ppm
kütlece yüzde derişim
Kimya
Derişim Birimleri
men : ! 5. Aşağıda derişim birimleri ile ilgili bazı bilgiler yer almak- tadır. • 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına..... denir. • 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına !!.. denir. Buna göre, verilen bilgilerdeki boşluklara hangisi yazılmalıdır? 1 A) molarite B) hacimce yüzde derişimi C) ppm D) molalite E) molarite molalite molarite molalite 11 ppm kütlece yüzde derişim
1.25
1.75 +100.60 +
3v1 +400 = 1400 +2V1
1
V1=10001
11. Havada bulunan neon gazının derişimi 0,1 ppm'dir.
Buna göre, 800 kg hava örneğinde kaç gram neon
gazı vardır?
A) 0,04
258
D) 0,8
B) 0,08
E) 8
106
C) 0,4
KİMYA
Kimya
Derişim Birimleri
1.25 1.75 +100.60 + 3v1 +400 = 1400 +2V1 1 V1=10001 11. Havada bulunan neon gazının derişimi 0,1 ppm'dir. Buna göre, 800 kg hava örneğinde kaç gram neon gazı vardır? A) 0,04 258 D) 0,8 B) 0,08 E) 8 106 C) 0,4 KİMYA
eki
0000
isi
11 0,2 M 3 L KNO3 çözeltisi ile 0,3 M/2 L KNO3 çözeltisi
karıştırılıyor.
= 342
BAŞAT YAYINLARI
Buna göre, oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır?
D) 0,72 E) 0,9
C) 0,36
B) 0,24
A) 0,12
m
0,3
12. Yanda verilen grafik suda Derişim(mol/L)
tamamen çözünen bir
tuzun iyonlarına alt deri-
şim zaman değerlerini
göstermektedir.
0,1
B) XY 2
0.5-
xm+
S.
Zaman
Buna göre, tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) XY
C) X₂Y D) XY3 E) X3Y
Kimya
Derişim Birimleri
eki 0000 isi 11 0,2 M 3 L KNO3 çözeltisi ile 0,3 M/2 L KNO3 çözeltisi karıştırılıyor. = 342 BAŞAT YAYINLARI Buna göre, oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır? D) 0,72 E) 0,9 C) 0,36 B) 0,24 A) 0,12 m 0,3 12. Yanda verilen grafik suda Derişim(mol/L) tamamen çözünen bir tuzun iyonlarına alt deri- şim zaman değerlerini göstermektedir. 0,1 B) XY 2 0.5- xm+ S. Zaman Buna göre, tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi- dir? A) XY C) X₂Y D) XY3 E) X3Y
yüzde derişimi kaç olur?
A) 8
B) 10
C) 12
X
5
A)
B)
C)
180=20
50
Eg
100
How
- Hacimce %20'lik ve %70'lik alkol çözeltileri
karıştırıldığında karışım hacimce %50'lik
olduğuna göre, çözeltiler kaçar litre karıştırılmış
olabilir?
001-20
D)
E)
%20
15
5
50
10
30
%70
10
30
40
15
20
D) 16
80.0 (8
E) 20
48, 12/3=
up
257
9 Viby mag
257
Kimya
Derişim Birimleri
yüzde derişimi kaç olur? A) 8 B) 10 C) 12 X 5 A) B) C) 180=20 50 Eg 100 How - Hacimce %20'lik ve %70'lik alkol çözeltileri karıştırıldığında karışım hacimce %50'lik olduğuna göre, çözeltiler kaçar litre karıştırılmış olabilir? 001-20 D) E) %20 15 5 50 10 30 %70 10 30 40 15 20 D) 16 80.0 (8 E) 20 48, 12/3= up 257 9 Viby mag 257
E) 20 °C'de hazırlanan doymamış
ısıtılırsa doymuş hâle geçer.
12. KOH ile aynı sıcaklıkta hazırlanmış beş çözelti şöyle-
dir:
I. 0,4 M, 200 mL KOH çözeltisi,
II. kütlece %5'lik 40 g KOH çözeltisi, mizotid
III. yoğunluğu 1,4 g/mL olan kütlece %20'lik 50 mL
KOH çözeltisi,
28,STOP BOUE
IV. 100 g su ile hazırlanmış 0,2 molal KOH çözeltisi,
V. 0,4 M OH iyonu içeren 500 mL KOH çözeltisi
HIDOBIS
Bu çözeltilerden hangisinde çözünen KOH kütlesi
27.0
mielo (8
diğerlerinden büyüktür?
(KOH= 56 g/mol)
A) 1
B) II
C) III
D) IV
(OE) V
11
sen
14.
OOS
Kimya
Derişim Birimleri
E) 20 °C'de hazırlanan doymamış ısıtılırsa doymuş hâle geçer. 12. KOH ile aynı sıcaklıkta hazırlanmış beş çözelti şöyle- dir: I. 0,4 M, 200 mL KOH çözeltisi, II. kütlece %5'lik 40 g KOH çözeltisi, mizotid III. yoğunluğu 1,4 g/mL olan kütlece %20'lik 50 mL KOH çözeltisi, 28,STOP BOUE IV. 100 g su ile hazırlanmış 0,2 molal KOH çözeltisi, V. 0,4 M OH iyonu içeren 500 mL KOH çözeltisi HIDOBIS Bu çözeltilerden hangisinde çözünen KOH kütlesi 27.0 mielo (8 diğerlerinden büyüktür? (KOH= 56 g/mol) A) 1 B) II C) III D) IV (OE) V 11 sen 14. OOS
ÖSYM
SORU 1/2021
Bir deneyde üç ayrı kaba 1000'er gram saf su konuluyor. Bu
kaplardan birincisine 1 mol NaCl, ikincisine 1 mol sakkaroz
ve üçüncüsüne 1 mol MgCl, ilave edilip aşağıdaki gibi A, B
ve C çözeltileri hazırlanıyor. Hazırlanan çözeltiler dış basın-
cin 1 atm olduğu ortamda ısıtılıyor ve çözeltilerin kaynamaya
başladığı sıcaklıklar (TA, TB ve Tc) ölçülüyor.
1 mol
NaCl
A çözeltisi
1 mol
Sakkaroz
B çözeltisi
Buna göre, ölçülen TA, TB ve Tc sıcaklıkları arasındaki
ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) TA=TB = Tc
C) TB> TC > TA
1 mol
MgCl,
C çözeltisi
(NaCl ve MgCl₂ tuzlarının suda tamamen iyonlarına ayrışa-
rak çözündüğü, sakkarozun ise moleküler olarak çözündüğü
varsayılacaktır.)
E) TC > TA > TB
B) TA > TB > TC
D) TA=TC > TB
BENIM HOCAM.
Kimya
Derişim Birimleri
ÖSYM SORU 1/2021 Bir deneyde üç ayrı kaba 1000'er gram saf su konuluyor. Bu kaplardan birincisine 1 mol NaCl, ikincisine 1 mol sakkaroz ve üçüncüsüne 1 mol MgCl, ilave edilip aşağıdaki gibi A, B ve C çözeltileri hazırlanıyor. Hazırlanan çözeltiler dış basın- cin 1 atm olduğu ortamda ısıtılıyor ve çözeltilerin kaynamaya başladığı sıcaklıklar (TA, TB ve Tc) ölçülüyor. 1 mol NaCl A çözeltisi 1 mol Sakkaroz B çözeltisi Buna göre, ölçülen TA, TB ve Tc sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) TA=TB = Tc C) TB> TC > TA 1 mol MgCl, C çözeltisi (NaCl ve MgCl₂ tuzlarının suda tamamen iyonlarına ayrışa- rak çözündüğü, sakkarozun ise moleküler olarak çözündüğü varsayılacaktır.) E) TC > TA > TB B) TA > TB > TC D) TA=TC > TB BENIM HOCAM.
de
zü-
ce-
Molarite
902012 olduğu
doymans
n
burası
Tan O'dan başlayanaz
4317-30
Doygun çözeltis
Çözüne ek ola
mol sayısı
Doymamış bir çözeltinin derişimi ancak doygunluk sınırı-
na kadar artırılabilir. Çözelti doyduktan sonra çözünen ekle-
mek veya çözücü buharlaştırmak dahi derişimi değiştirmez.
Kimya
Derişim Birimleri
de zü- ce- Molarite 902012 olduğu doymans n burası Tan O'dan başlayanaz 4317-30 Doygun çözeltis Çözüne ek ola mol sayısı Doymamış bir çözeltinin derişimi ancak doygunluk sınırı- na kadar artırılabilir. Çözelti doyduktan sonra çözünen ekle- mek veya çözücü buharlaştırmak dahi derişimi değiştirmez.
11. Kütlece % 98 lik ve yoğunluğu 1,84 g/mL olan H₂SO4 su-
lu çözeltisi ile ilgili,
I. 1 litresi 18,4 mol H₂SO4 içerir.
II. Çözeltinin derişimi 18,4 mol/L dir.
III. 100 mL sine 900 mililitre su eklenirse derişimi 1,84 mol/L
olur.
yargılarından hangileri doğrudur? (H₂SO4 = 98 g/mol)
A) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Kimya
Derişim Birimleri
11. Kütlece % 98 lik ve yoğunluğu 1,84 g/mL olan H₂SO4 su- lu çözeltisi ile ilgili, I. 1 litresi 18,4 mol H₂SO4 içerir. II. Çözeltinin derişimi 18,4 mol/L dir. III. 100 mL sine 900 mililitre su eklenirse derişimi 1,84 mol/L olur. yargılarından hangileri doğrudur? (H₂SO4 = 98 g/mol) A) Yalnız I C) I ve II D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III
19. 2 molar derişimli Ca(NO3)2 sulu çözeltisi ile 4 molar deri-
şimli X(NO3), çözeltisi aynı sıcaklıkta eşit hacimlerde çök-
me olmadan karıştırılıyor.
Oluşan yeni çözeltide NO3 iyonu derişimi 6 molar ol-
duğuna göre, X(NO3)n iyonik bileşiğinin formülündeki
"n" değeri kaçtır?
A) 10
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Derişim Birimleri
19. 2 molar derişimli Ca(NO3)2 sulu çözeltisi ile 4 molar deri- şimli X(NO3), çözeltisi aynı sıcaklıkta eşit hacimlerde çök- me olmadan karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltide NO3 iyonu derişimi 6 molar ol- duğuna göre, X(NO3)n iyonik bileşiğinin formülündeki "n" değeri kaçtır? A) 10 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Diğer sayfaya geçiniz.
36
214
with SIVI CU
TEST 3 VE ÇÖZÜNÜRL
2020= 401X
4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece
% 40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye
kaç mol CaBr₂ katısı eklenmelidir? (CaBr₂: 200 g/mol)
☆
C) 0,3
Orbital Yayınları
A) 0,1
Coyo
200.20
5085
DY0,4
48 gr
192 SU
40
B) 0,2
formuken
yaper p
E) 0,5
Ricsin
20.240x₁40
1.
hal
1. Çözel
men
II. Sal
m
III. S
is
Kimya
Derişim Birimleri
36 214 with SIVI CU TEST 3 VE ÇÖZÜNÜRL 2020= 401X 4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece % 40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye kaç mol CaBr₂ katısı eklenmelidir? (CaBr₂: 200 g/mol) ☆ C) 0,3 Orbital Yayınları A) 0,1 Coyo 200.20 5085 DY0,4 48 gr 192 SU 40 B) 0,2 formuken yaper p E) 0,5 Ricsin 20.240x₁40 1. hal 1. Çözel men II. Sal m III. S is
ÜNİTE
UNITE TEST 3
amak için 36
-?
1
5₁
5
E) 214
SIVI ÇÖZELTİLER
VE ÇÖZÜNÜRLÜK /img=lim₂
1200 = 401X
4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece
%40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye
kaç mol CaBr2 katısı eklenmelidir? (CaBr2: 200 g/mol)
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,3
Orbital Yayınları
200120
5 105
48+X
C
DY0,4
48gr
192 SU
40
E) 0,5
001
misiniz
formurder
yaper
15
7. Küt
hal
1.
11
11
Kimya
Derişim Birimleri
ÜNİTE UNITE TEST 3 amak için 36 -? 1 5₁ 5 E) 214 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK /img=lim₂ 1200 = 401X 4. Kütlece % 20'lik 240 gram CaBr2 çözeltisini kütlece %40'lık hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözeltiye kaç mol CaBr2 katısı eklenmelidir? (CaBr2: 200 g/mol) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 Orbital Yayınları 200120 5 105 48+X C DY0,4 48gr 192 SU 40 E) 0,5 001 misiniz formurder yaper 15 7. Küt hal 1. 11 11
klıkta 216 gram saf
zeltinin kütlece %
) 24
760
E) 36
Orbital Yayınları
6x = 48
x=80
= 011
80/200
5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk
hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy.
gulanmalıdır?
(İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek-
leştiriliyor)
A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
B) 30 gram çözünen eklenmelidir.
C) 80 gram çözünen eklenmelidir.
D) 30 gram çözücü eklenmelidir.
E) 20 gram çözücü
120.25 = 30 t₁₂
formulden
buharlaştırılmalıdır.
Japar misniz
25
10
Kütle
rişim
200
Olu
len
A)
Kimya
Derişim Birimleri
klıkta 216 gram saf zeltinin kütlece % ) 24 760 E) 36 Orbital Yayınları 6x = 48 x=80 = 011 80/200 5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy. gulanmalıdır? (İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek- leştiriliyor) A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. B) 30 gram çözünen eklenmelidir. C) 80 gram çözünen eklenmelidir. D) 30 gram çözücü eklenmelidir. E) 20 gram çözücü 120.25 = 30 t₁₂ formulden buharlaştırılmalıdır. Japar misniz 25 10 Kütle rişim 200 Olu len A)
9.
12
Glikozun (C6H₁2O6) sudaki kütlece % 36'lık çözeltisinin
yoğunluğu 1,02 g/mL dir.
Buna göre, çözeltinin molaritesi kaçtır?
(C6H12O6: 180 g/mol)
A) 1,07 B) 1,64 C) 2,04 D) 2,46 E) 3,62
ğitim kurumları
14
Kimya
Derişim Birimleri
9. 12 Glikozun (C6H₁2O6) sudaki kütlece % 36'lık çözeltisinin yoğunluğu 1,02 g/mL dir. Buna göre, çözeltinin molaritesi kaçtır? (C6H12O6: 180 g/mol) A) 1,07 B) 1,64 C) 2,04 D) 2,46 E) 3,62 ğitim kurumları 14
f
Orbital Yayınları
01
80/200
5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk
hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy-
gulanmalıdır?
(İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek-
leştiriliyor)
A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
B) 30 gram çözünen eklenmelidir.
C) 80 gram çözünen eklenmelidir.
D) 30 gram çözücü eklenmelidir.
E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
8.
F
Kimya
Derişim Birimleri
f Orbital Yayınları 01 80/200 5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy- gulanmalıdır? (İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek- leştiriliyor) A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. B) 30 gram çözünen eklenmelidir. C) 80 gram çözünen eklenmelidir. D) 30 gram çözücü eklenmelidir. E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. 8. F