Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Organik Kimyaya Giriş Soruları

27. Bileşik
CO₂
CCI4
C6H6
pro C₂H5OH
Na₂CO3
Organik Anorganik
✓
✓
Tabloda bazı bileşiklerin formülleri verilmiş ve bu bileşikler
organik veya anorganik olarak işaretlenmişlerdir.
Tablodaki hangi bileşiklere ait işaretlemeler yanlıştır?
A) CO₂
B) CO₂ ve CCI4
C) CO₂ ve C₂H5OH
D) CO₂, C₂H5OH ve Na₂CO3
E) CCl4 ve Na₂CO3
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
27. Bileşik CO₂ CCI4 C6H6 pro C₂H5OH Na₂CO3 Organik Anorganik ✓ ✓ Tabloda bazı bileşiklerin formülleri verilmiş ve bu bileşikler organik veya anorganik olarak işaretlenmişlerdir. Tablodaki hangi bileşiklere ait işaretlemeler yanlıştır? A) CO₂ B) CO₂ ve CCI4 C) CO₂ ve C₂H5OH D) CO₂, C₂H5OH ve Na₂CO3 E) CCl4 ve Na₂CO3
erimli
kJ den
talpisi
işimi-20
CI ve l
2
9
Paylaşım Yayınları
23.
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
AX in oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisi ciltte kayganlık
hissi oluşturur.
B) Y ve Z arasında oluşan bileşikte, bağ elektronları Z
tarafından daha güçlü çekilir.
Chin 1. iyonlaşma enerjisi, T ninkinden büyüktür.
D) Z ve K, oda koşullarında homojen karışım
oluşturabilir.
E) X elektriği iletir.
Metalik bag
C60 molekülü ile ilgili;
I. Karbonun yapay allotropu olan fulleren yapısıdır.
Tamamı grafit gibi altıgen tabakalardan oluşur.
III Nanoteknoloji ürünlerinde kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) ve III
X
E) I, II ve III
C) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
erimli kJ den talpisi işimi-20 CI ve l 2 9 Paylaşım Yayınları 23. ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AX in oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisi ciltte kayganlık hissi oluşturur. B) Y ve Z arasında oluşan bileşikte, bağ elektronları Z tarafından daha güçlü çekilir. Chin 1. iyonlaşma enerjisi, T ninkinden büyüktür. D) Z ve K, oda koşullarında homojen karışım oluşturabilir. E) X elektriği iletir. Metalik bag C60 molekülü ile ilgili; I. Karbonun yapay allotropu olan fulleren yapısıdır. Tamamı grafit gibi altıgen tabakalardan oluşur. III Nanoteknoloji ürünlerinde kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) ve III X E) I, II ve III C) II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
61 Thur
25.
I. HCN molekülünde ve - bağı bulunur.
II. Düz zincirli C3H6 molekülündeki C atomları ---- ve ----
hibritleşmesi yapmıştır.
III. NF3 ün molekülleri arasında
bulunur.
Numaralanmış ifadelerde verilen boşluklara aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir? (₁H, 6C, 7N, gF)
A)
B)
C)
D)
E)
I
20, 2
20, 2
30, π
30, π
0, π
angt nd Hupy!
||
sp², sp³
sp², sp³
sp², sp²
sp², sp²
sp², sp³
====
III
hidrojen bağı
dipol-dipol
hidrojen bağı
dipol-dipol
london
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
61 Thur 25. I. HCN molekülünde ve - bağı bulunur. II. Düz zincirli C3H6 molekülündeki C atomları ---- ve ---- hibritleşmesi yapmıştır. III. NF3 ün molekülleri arasında bulunur. Numaralanmış ifadelerde verilen boşluklara aşağıdaki- lerden hangisi getirilmelidir? (₁H, 6C, 7N, gF) A) B) C) D) E) I 20, 2 20, 2 30, π 30, π 0, π angt nd Hupy! || sp², sp³ sp², sp³ sp², sp² sp², sp² sp², sp³ ==== III hidrojen bağı dipol-dipol hidrojen bağı dipol-dipol london
of
10
bileşiği ile ilgili,
I. Aromatik karboksilik asittir.
II. Benzoik asit olarak adlandırılır.
III. Sodyum tuzu gıdalarda koruyucu olarak kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A)
B)
C)
D)
E)
D) I ve III
Genel formül
Aşağıda genel formül organik bileşik sınıfı eşleştirmelerin-
den hangisi yanlıştır? (R: Alkil grubu)
R-OH
R-CHO
R-COOR
COOH
R-COOH
R
R
B) Yalnız II
Organik bileşik sınıfı
Alkol
Aldehit
E) I, II ve III
Keton
Karboksilik asit
Eter
C) I ve II
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
of 10 bileşiği ile ilgili, I. Aromatik karboksilik asittir. II. Benzoik asit olarak adlandırılır. III. Sodyum tuzu gıdalarda koruyucu olarak kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I A) B) C) D) E) D) I ve III Genel formül Aşağıda genel formül organik bileşik sınıfı eşleştirmelerin- den hangisi yanlıştır? (R: Alkil grubu) R-OH R-CHO R-COOR COOH R-COOH R R B) Yalnız II Organik bileşik sınıfı Alkol Aldehit E) I, II ve III Keton Karboksilik asit Eter C) I ve II
2
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu kar-
şısında yanlış verilmiştir?
Bileşik
A) CH₂CH₂CH₂OH
B) CH,CH,CHO
C) CH₂CH=CHCH3
D) CH₂-CH₂-COOCH3
E) CH3-CC-CH3
Fonksiyonel grup
- OH
- CHO
XC=C
101
-CEC-
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
2 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu kar- şısında yanlış verilmiştir? Bileşik A) CH₂CH₂CH₂OH B) CH,CH,CHO C) CH₂CH=CHCH3 D) CH₂-CH₂-COOCH3 E) CH3-CC-CH3 Fonksiyonel grup - OH - CHO XC=C 101 -CEC-
Sorun Yok
KOVALENT BAĞLAR - 3
I. F-C-F
=
II.
TI
HISIH
:NIF
TI
HH
III. H-C-C-H
1
H H
A) Yalnız I
Yukarıda molekül yapısı verilen bileşiklerden hangileri po-
lardır?
D) II ve III
B) Yalnız II
E) Yalnız III
C) I ve II
> Zora
CH₂O molekül fc
oktetlerini tama
mülü aşağıdaki
(H,6C, 8O)
A)
C)
H
H-
C-
H-C-
5. 11X, Y, Z
mülleri ve
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
Sorun Yok KOVALENT BAĞLAR - 3 I. F-C-F = II. TI HISIH :NIF TI HH III. H-C-C-H 1 H H A) Yalnız I Yukarıda molekül yapısı verilen bileşiklerden hangileri po- lardır? D) II ve III B) Yalnız II E) Yalnız III C) I ve II > Zora CH₂O molekül fc oktetlerini tama mülü aşağıdaki (H,6C, 8O) A) C) H H- C- H-C- 5. 11X, Y, Z mülleri ve
enttir.
ir.
C) I ve II
playdan > Zora
5.
H:C: CH (asetilen)
Lewis sembolü verilen yukarıdaki bileşik ile ilgili,
1. Kimyasal formülü C₂H₂ dir.
II. Polar bir madde olan H₂O sıvısında çözünmez.
III. Moleküldeki atomların elektriksel çekim kuvvetleri birb
dengelemez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve
9.
A) Yalnızl
I.
1.
D) I ve I
:CI
Cl₂ mol
Cl₂, C₂H ve HF m
yukarıda verilmist
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
enttir. ir. C) I ve II playdan > Zora 5. H:C: CH (asetilen) Lewis sembolü verilen yukarıdaki bileşik ile ilgili, 1. Kimyasal formülü C₂H₂ dir. II. Polar bir madde olan H₂O sıvısında çözünmez. III. Moleküldeki atomların elektriksel çekim kuvvetleri birb dengelemez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve 9. A) Yalnızl I. 1. D) I ve I :CI Cl₂ mol Cl₂, C₂H ve HF m yukarıda verilmist
2.
NHACNO bileşiği ile ilgili olarak,
1. Adı amonyum siyanürdür.
II. Organik bir bileşiktir.
I kok
III. Yapısında hem iyonik hem de kovalent bağ bulunur.
IV. Üre sentezinde kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız IV
B) I ve III
D) IIl ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
2. NHACNO bileşiği ile ilgili olarak, 1. Adı amonyum siyanürdür. II. Organik bir bileşiktir. I kok III. Yapısında hem iyonik hem de kovalent bağ bulunur. IV. Üre sentezinde kullanılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız IV B) I ve III D) IIl ve IV C) II ve IV E) II, III ve IV
S-8) H₂O molekülü için aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? (H, 80)
A) VSEPR gösterimi AX₂E₂'dir.
B) 2 tane polar kovalent bağ içerir.
C) O atomu sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
D) Merkez atomu O'dur.
E) Molekül geometrisi doğrusaldır.
S
Y
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
S-8) H₂O molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H, 80) A) VSEPR gösterimi AX₂E₂'dir. B) 2 tane polar kovalent bağ içerir. C) O atomu sp³ hibritleşmesi yapmıştır. D) Merkez atomu O'dur. E) Molekül geometrisi doğrusaldır. S Y
S-8) H₂O molekülü için aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? (₁H, 80)
A) VSEPR gösterimi AX₂E₂'dir.
B) 2 tane polar kovalent bağ içerir.
C) O atomu sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
D) Merkez atomu O'dur.
E) Molekül geometrisi doğrusaldır.
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
S-8) H₂O molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (₁H, 80) A) VSEPR gösterimi AX₂E₂'dir. B) 2 tane polar kovalent bağ içerir. C) O atomu sp³ hibritleşmesi yapmıştır. D) Merkez atomu O'dur. E) Molekül geometrisi doğrusaldır.
I. CH₂0
II. BH3
III. NH3
Formülleri verilen yukarıdaki moleküllerden han-
gilerinin VSEPR gösterimi AX, şeklindedir?
B) I ve II.
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
CamScanner ile taranc
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
I. CH₂0 II. BH3 III. NH3 Formülleri verilen yukarıdaki moleküllerden han- gilerinin VSEPR gösterimi AX, şeklindedir? B) I ve II. A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III CamScanner ile taranc
VSEPR gösterimi AX₂E₂ olan molekülle ilgili,
3
1. Merkez atomu sp hibritleşmesi yapmıştır.
II. Merkez atomu 6A grubundadır.
III. Geometrisi açısaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
CamScanner ile tarande
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
VSEPR gösterimi AX₂E₂ olan molekülle ilgili, 3 1. Merkez atomu sp hibritleşmesi yapmıştır. II. Merkez atomu 6A grubundadır. III. Geometrisi açısaldır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III CamScanner ile tarande
. 1. H
B
-I
H
H
II.
A) Yalnız II
HIC
Cl
D) II ve III
III.
Yukarıda verilen moleküller için,
1. Merkez atomların hibritleşme türü sırasıyla
sp²,sp³ ve sp³ tür.
II. Moleküllerdeki bağ açıları arasıdaki ilişki
|> II > III tür.
III. I ve II apolar, III polar moleküldür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
H
B) Yalnız III
15-11
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
. 1. H B -I H H II. A) Yalnız II HIC Cl D) II ve III III. Yukarıda verilen moleküller için, 1. Merkez atomların hibritleşme türü sırasıyla sp²,sp³ ve sp³ tür. II. Moleküllerdeki bağ açıları arasıdaki ilişki |> II > III tür. III. I ve II apolar, III polar moleküldür. yargılarından hangileri yanlıştır? H B) Yalnız III 15-11 E) I, II ve III C) I ve II
32.
HCN ve HCOOH bileşikleriyle ilgili,
1. İkisi de organik bileşiktir.
II. Birinci bileşikte karbon atomu sp hibritleşmesi
ikincisinde ise karbon atomu sp2 hibritleşmesi
yapmıştır.
III. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı
HCOON > HCN şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
32. HCN ve HCOOH bileşikleriyle ilgili, 1. İkisi de organik bileşiktir. II. Birinci bileşikte karbon atomu sp hibritleşmesi ikincisinde ise karbon atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır. III. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı HCOON > HCN şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
ME
11. C₂H, bileşiğinde x yerine gelecek sayılara göre bileşikteki
C atomlarının ya da bileşiğin özelliği aşağıda verilmiştir.
HT
X
2
ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT)
4
Özellik
Catomlar sp hibritlesmesi yapmıştır.
1 molekülündeki sigma bağ sayısı
6'dır.
6 Oluşan bileşik apolardır.
Buna göre hangilerinde verilen özellik hatalıdır?
1H, 6C)
(A) Yalnız I
D) I ve H
Ez Hq
B) Yalnız
N
2.23V elementiyle ilgili,
E) Ivett
0'
Elektron dizilimi 3d5 ile sonlanır.
II. 4. periyot 5. grup (VB) elementidir.
C) Yalnız III
C
C
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
ME 11. C₂H, bileşiğinde x yerine gelecek sayılara göre bileşikteki C atomlarının ya da bileşiğin özelliği aşağıda verilmiştir. HT X 2 ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 4 Özellik Catomlar sp hibritlesmesi yapmıştır. 1 molekülündeki sigma bağ sayısı 6'dır. 6 Oluşan bileşik apolardır. Buna göre hangilerinde verilen özellik hatalıdır? 1H, 6C) (A) Yalnız I D) I ve H Ez Hq B) Yalnız N 2.23V elementiyle ilgili, E) Ivett 0' Elektron dizilimi 3d5 ile sonlanır. II. 4. periyot 5. grup (VB) elementidir. C) Yalnız III C C
Deneme 1
27. C₂H₂ molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
vanlıştır? (H. C)
A) Bir molekülündeki sigma bağı sayısı, pi bağı sayısın-
dan 1 fazladır.
B) Karbon atomlanıcsp hibritleşmesi yapar.
C) Karbon ile hidrojen atomları arasındaki bağ sigma
bağıdır.
DY Karbon atomlarının 2p orbitallerindeki ikişer elektro-
nu hibritleşmeye katılmayarak sigma bağı yapar.
Bir molekülünde sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan
toplam üç bağ vardır.
HÉCÉCT-H
jo 1
D
Kimya
Organik Kimyaya Giriş
Deneme 1 27. C₂H₂ molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vanlıştır? (H. C) A) Bir molekülündeki sigma bağı sayısı, pi bağı sayısın- dan 1 fazladır. B) Karbon atomlanıcsp hibritleşmesi yapar. C) Karbon ile hidrojen atomları arasındaki bağ sigma bağıdır. DY Karbon atomlarının 2p orbitallerindeki ikişer elektro- nu hibritleşmeye katılmayarak sigma bağı yapar. Bir molekülünde sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam üç bağ vardır. HÉCÉCT-H jo 1 D