İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım Soruları

8.
Tun
A) I
B) II
20 Ca)
C) III
III. HSO iyonu, yükseltgendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
D) IV
10+ 3HSO-1+3H* +350²-
Yukarıda verilen denkleştirilmiş redoks tepkimesi ile..
ilgili,
1.
1 mol 10 iyonu, 4 mol elektron almıştır.
II. HSO iyonunda S elementinin yükseltgenme
basamağı +4'tür.
E) V
C) I ve li
E) I, II ve III
9. CaC₂O + KMnO + H₂SO4 → K₂SO₂ + MnSO₂ + CaSO4
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
8. Tun A) I B) II 20 Ca) C) III III. HSO iyonu, yükseltgendir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III D) IV 10+ 3HSO-1+3H* +350²- Yukarıda verilen denkleştirilmiş redoks tepkimesi ile.. ilgili, 1. 1 mol 10 iyonu, 4 mol elektron almıştır. II. HSO iyonunda S elementinin yükseltgenme basamağı +4'tür. E) V C) I ve li E) I, II ve III 9. CaC₂O + KMnO + H₂SO4 → K₂SO₂ + MnSO₂ + CaSO4
+ H₂(g)
Na ZnO2(suda)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Zn (k)
+ NaOH(suda)
A) Zn, indirgen maddedir.
B) NaOH bileşiğindeki H elementi indirgenmiştir.
C) H₂, indirgenme ürünüdür.
D) 1 mol Zn, 1 mol elektron vermiştir.
E) NaOH bileşiğindeki H, Zn elementini yükseltgemiştir.
1
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
+ H₂(g) Na ZnO2(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zn (k) + NaOH(suda) A) Zn, indirgen maddedir. B) NaOH bileşiğindeki H elementi indirgenmiştir. C) H₂, indirgenme ürünüdür. D) 1 mol Zn, 1 mol elektron vermiştir. E) NaOH bileşiğindeki H, Zn elementini yükseltgemiştir. 1
10
14
15
E TEPKİMELERİ (REDOKS)
4.
H₂O₂+ FeS + HCI
..10.0⁰
-
FeCl3 + H₂SO4+H₂O
redoks tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Fe ve S elementleri yükseltgenmiştir.
B) En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H₂O'nun
katsayısı 8 olur.
C) FeS indirgen maddedir. Ime
D) H₂O₂'de oksijenin yükseltgenme basamağı -1'dir.
E) Klorun yükseltgenme basamağı değişmemiştir.
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
10 14 15 E TEPKİMELERİ (REDOKS) 4. H₂O₂+ FeS + HCI ..10.0⁰ - FeCl3 + H₂SO4+H₂O redoks tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fe ve S elementleri yükseltgenmiştir. B) En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H₂O'nun katsayısı 8 olur. C) FeS indirgen maddedir. Ime D) H₂O₂'de oksijenin yükseltgenme basamağı -1'dir. E) Klorun yükseltgenme basamağı değişmemiştir.
2.
X(k)
Yukarıdaki ZnSO4 çözeltisine X metalinden yapılmış çubuk
daldırılıyor.
Buna göre,
Zn²+(suda)
Bir süre sonra dengeye gelen sistemde 0,4 mol X meta-
li aşınırken metal çubuğun üzerinde 13 gram Zn metalinin
toplandığı belirlenmiştir.
D) II ve III
metalik
ale folk
√₁.x
I.X metalinin yükseltgenme potansiyeli, Zn'ninkinden daha
büyüktür.
II. Kapta redoks tepkimesi gerçekleşmiştir.
III.X metalinin yükseltgenme basamağı 1+'dır.
yargılarından hangileri doğrudur? (Zn: 65 g/mol)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Orbital Y
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
2. X(k) Yukarıdaki ZnSO4 çözeltisine X metalinden yapılmış çubuk daldırılıyor. Buna göre, Zn²+(suda) Bir süre sonra dengeye gelen sistemde 0,4 mol X meta- li aşınırken metal çubuğun üzerinde 13 gram Zn metalinin toplandığı belirlenmiştir. D) II ve III metalik ale folk √₁.x I.X metalinin yükseltgenme potansiyeli, Zn'ninkinden daha büyüktür. II. Kapta redoks tepkimesi gerçekleşmiştir. III.X metalinin yükseltgenme basamağı 1+'dır. yargılarından hangileri doğrudur? (Zn: 65 g/mol) A) Yalnız II B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II Orbital Y
2
18.
NaF +/H₂(g)
(k)
Tepkimesinde yer alan maddelerle ilgili;
Na(K)
+ HF
(s)
1. Na yükseltgenmiştir
II. HF yükseltgendir
III. HF indirgendir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve III
D) I ve II
C) II ve III
E) Yalnız III
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
2 18. NaF +/H₂(g) (k) Tepkimesinde yer alan maddelerle ilgili; Na(K) + HF (s) 1. Na yükseltgenmiştir II. HF yükseltgendir III. HF indirgendir yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve III D) I ve II C) II ve III E) Yalnız III
4 OGRENME ALANI
Aşağıda verilen tepkimelerin redoks tepkimesi olup olmadığını belirley
niz.
1.
NaOH + HCl-NaCl + H₂O
II. Mg + 2HCI - MgCl2 + H₂
III. C+0₂-CO₂
A) Yalnız II
DIl ve Ill
Yalnız
the
2. MnO²+ F2054 50
denkleştirilmiş red
Karbon (C) ato
M. MnO₂ bileşiği
dirgenmiştir.
Karbon (C).
miştir.
lewnden
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
4 OGRENME ALANI Aşağıda verilen tepkimelerin redoks tepkimesi olup olmadığını belirley niz. 1. NaOH + HCl-NaCl + H₂O II. Mg + 2HCI - MgCl2 + H₂ III. C+0₂-CO₂ A) Yalnız II DIl ve Ill Yalnız the 2. MnO²+ F2054 50 denkleştirilmiş red Karbon (C) ato M. MnO₂ bileşiği dirgenmiştir. Karbon (C). miştir. lewnden
4
3.
t 4
Cl₂ + NaOH-NaCl + Nacio+ H₂O
tepkimesi ile ilgili,
İndirgen ve yükseltgen madde aynıdır.
II. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde
H₂O nun katsayısı 4 olur.
III. Denkleştirilmiş tepkimede ürünlerin katsayısı
toplamı, girenlerinkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
4 3. t 4 Cl₂ + NaOH-NaCl + Nacio+ H₂O tepkimesi ile ilgili, İndirgen ve yükseltgen madde aynıdır. II. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H₂O nun katsayısı 4 olur. III. Denkleştirilmiş tepkimede ürünlerin katsayısı toplamı, girenlerinkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 6
ÖRNEK 10
be de di
Fe2S3 + O2
02-
Fe2O3 + SO2
+3 -2,0
+3.-2
+4-2
Yukarıda verilen redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla
denkleştirilirse ürünlerin kat sayıları toplamı kaç olur?
A) 16
B) 12
C) 10
D) 8
3
E) 6
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
ÖRNEK 10 be de di Fe2S3 + O2 02- Fe2O3 + SO2 +3 -2,0 +3.-2 +4-2 Yukarıda verilen redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse ürünlerin kat sayıları toplamı kaç olur? A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 3 E) 6
2+
Zn(k) / Zn²+ (1M) // Ag* (1M) / Ag(k)
Yukarıda şematik olarak gösterilen elektrokimyasal
pille ilgili,
I. Zn elektrot-zamanla aşınır. ✔
II. Dış devrede elektronlar Ag elektrottan Zn elektrota doğ-
ru göçer. Tam tersi
III. Pil tepkimesi,
2+
*(suda) +2Ag(k)= Zn(k) +2Ag*(suda)
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DT ve II
E) I ve III
ölçüsüdür
C)Yalnız III
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
2+ Zn(k) / Zn²+ (1M) // Ag* (1M) / Ag(k) Yukarıda şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pille ilgili, I. Zn elektrot-zamanla aşınır. ✔ II. Dış devrede elektronlar Ag elektrottan Zn elektrota doğ- ru göçer. Tam tersi III. Pil tepkimesi, 2+ *(suda) +2Ag(k)= Zn(k) +2Ag*(suda) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II DT ve II E) I ve III ölçüsüdür C)Yalnız III
6.
12/AYT
Zn(k)+
Hol suda
Ag(k)
Zn, Ag ve H₂'nin yükseltgenme potansiyelleri Zn > H₂
> Ag şeklindedir.
Zn ve Ag çubuklan HCI çözeltisine daldırıldığında,
1. Çözeltinin pH değeri zamanla artar.
II. Çözeltideki Zn2+ fyon derişimi artar.
III. Redoks tepkimesi gerçekleşmiştir.
A) V
IV. Zn(NO3)2 çözeltisi Ag metalinden yapılmış kapta.
saklanamaz.
V. Zn metali AgNO3 ile tepkimeye girdiğinde Ag+
iyonlannı indirger.
yukandakilerden kaç numaralı olanı yanlıştır?
B) IV
C) I
D) IL
EL
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
6. 12/AYT Zn(k)+ Hol suda Ag(k) Zn, Ag ve H₂'nin yükseltgenme potansiyelleri Zn > H₂ > Ag şeklindedir. Zn ve Ag çubuklan HCI çözeltisine daldırıldığında, 1. Çözeltinin pH değeri zamanla artar. II. Çözeltideki Zn2+ fyon derişimi artar. III. Redoks tepkimesi gerçekleşmiştir. A) V IV. Zn(NO3)2 çözeltisi Ag metalinden yapılmış kapta. saklanamaz. V. Zn metali AgNO3 ile tepkimeye girdiğinde Ag+ iyonlannı indirger. yukandakilerden kaç numaralı olanı yanlıştır? B) IV C) I D) IL EL
222
ÖRNEK-1
1. Fe³+ (suda) + 3e¯¯ = Fe(k)
II. Br(s) +2e=2Br (suda)
III. H₂(g)=2H*(suda) + 2e¯
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri indirgenme yarı tepki-
mesidir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
222 ÖRNEK-1 1. Fe³+ (suda) + 3e¯¯ = Fe(k) II. Br(s) +2e=2Br (suda) III. H₂(g)=2H*(suda) + 2e¯ Yukarıdaki tepkimelerden hangileri indirgenme yarı tepki- mesidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
2. X, Y ve Z metallerinin elektron verme istek-
led Y>Z>X şeklindedir.
Buna göre,
Y(K)
XNO3(suda)
X(K)
ZNO3(suda)
x
11
A) Yalnız I
B) Yalnız
Yalnız
B)
D) I ve III
ZORT
1
|||
belirtilen çözeltilerin içinde bulunduğu
kaplardan hangilerinde aşınma gözle-
nir?
YNO3(suda)
5.
tkd
II
II C) Yalnız III
E) II ve III
6
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
2. X, Y ve Z metallerinin elektron verme istek- led Y>Z>X şeklindedir. Buna göre, Y(K) XNO3(suda) X(K) ZNO3(suda) x 11 A) Yalnız I B) Yalnız Yalnız B) D) I ve III ZORT 1 ||| belirtilen çözeltilerin içinde bulunduğu kaplardan hangilerinde aşınma gözle- nir? YNO3(suda) 5. tkd II II C) Yalnız III E) II ve III 6
7.
Zn²+ (suda) + Al(k) →
O
3+
→ Zn(k) + Al(suda)
+
3
A) Yalnız I
Yukarıdaki tepkime için,
1. İndirgenme - yükseltgenme (redoks) tepkimesidir.
II. Tepkime süresince çözeltideki toplam katyon derişimi azalır.
III. Denklem denkleştirildiğinde girenlerin kat sayıları toplamı
ürünlerin kat sayıları toplamından daha büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
2
B) Yalnız II
E) I, II ye III
C) I ve II
10
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
7. Zn²+ (suda) + Al(k) → O 3+ → Zn(k) + Al(suda) + 3 A) Yalnız I Yukarıdaki tepkime için, 1. İndirgenme - yükseltgenme (redoks) tepkimesidir. II. Tepkime süresince çözeltideki toplam katyon derişimi azalır. III. Denklem denkleştirildiğinde girenlerin kat sayıları toplamı ürünlerin kat sayıları toplamından daha büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III 2 B) Yalnız II E) I, II ye III C) I ve II 10
1. Al ve MnO₂ maddeleri arasında gerçekleşen,
-
Al + MnO₂ → Al₂O3 + Mn
redoks tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleş-
tirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8
Al + mno₂ - AL ₂0₂ + Mr
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
1. Al ve MnO₂ maddeleri arasında gerçekleşen, - Al + MnO₂ → Al₂O3 + Mn redoks tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleş- tirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8 Al + mno₂ - AL ₂0₂ + Mr
Be-almy
11. Hl(s) + HNO3(suda) → 2(k) + NO(g) + H₂0 (s)
Redoks tepkimesi için aşağıdakilerden
hangileri yanlıştır? Le vermi
A) Heterojen bir tepkimedir.
B) HI, indirgeyen maddedir.
C) HNO3 yükseltgen maddedir.
D) NO indirgen maddedir.
E) Elektron alışverişi I ve N atomları ara-
sında olmuştur
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
Be-almy 11. Hl(s) + HNO3(suda) → 2(k) + NO(g) + H₂0 (s) Redoks tepkimesi için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? Le vermi A) Heterojen bir tepkimedir. B) HI, indirgeyen maddedir. C) HNO3 yükseltgen maddedir. D) NO indirgen maddedir. E) Elektron alışverişi I ve N atomları ara- sında olmuştur
10.
H+ + Fe²+ + MnO → Fe³+ + Mn* +
+ H₂O
3+
Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştiril-
diğinde yükseltgenen madde toplam 2 elektron verdi-
ğine göre, Mn'nin yükseltgenme basamağı (x) aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 7+
16+7
D) 2+
B) 5+
E) 1+
C) 3+
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
10. H+ + Fe²+ + MnO → Fe³+ + Mn* + + H₂O 3+ Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde yükseltgenen madde toplam 2 elektron verdi- ğine göre, Mn'nin yükseltgenme basamağı (x) aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 7+ 16+7 D) 2+ B) 5+ E) 1+ C) 3+