Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım Soruları

8.
Tun
A) I
B) II
20 Ca)
C) III
III. HSO iyonu, yükseltgendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
D) IV
10+ 3HSO-1+3H* +350²-
Yukarıda verilen denkleştirilmiş redoks tepkimesi ile..
ilgili,
1.
1 mol 10 iyonu, 4 mol elektron almıştır.
II. HSO iyonunda S elementinin yükseltgenme
basamağı +4'tür.
E) V
C) I ve li
E) I, II ve III
9. CaC₂O + KMnO + H₂SO4 → K₂SO₂ + MnSO₂ + CaSO4
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
8. Tun A) I B) II 20 Ca) C) III III. HSO iyonu, yükseltgendir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III D) IV 10+ 3HSO-1+3H* +350²- Yukarıda verilen denkleştirilmiş redoks tepkimesi ile.. ilgili, 1. 1 mol 10 iyonu, 4 mol elektron almıştır. II. HSO iyonunda S elementinin yükseltgenme basamağı +4'tür. E) V C) I ve li E) I, II ve III 9. CaC₂O + KMnO + H₂SO4 → K₂SO₂ + MnSO₂ + CaSO4
+ H₂(g)
Na ZnO2(suda)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Zn (k)
+ NaOH(suda)
A) Zn, indirgen maddedir.
B) NaOH bileşiğindeki H elementi indirgenmiştir.
C) H₂, indirgenme ürünüdür.
D) 1 mol Zn, 1 mol elektron vermiştir.
E) NaOH bileşiğindeki H, Zn elementini yükseltgemiştir.
1
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
+ H₂(g) Na ZnO2(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zn (k) + NaOH(suda) A) Zn, indirgen maddedir. B) NaOH bileşiğindeki H elementi indirgenmiştir. C) H₂, indirgenme ürünüdür. D) 1 mol Zn, 1 mol elektron vermiştir. E) NaOH bileşiğindeki H, Zn elementini yükseltgemiştir. 1
10
14
15
E TEPKİMELERİ (REDOKS)
4.
H₂O₂+ FeS + HCI
..10.0⁰
-
FeCl3 + H₂SO4+H₂O
redoks tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Fe ve S elementleri yükseltgenmiştir.
B) En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H₂O'nun
katsayısı 8 olur.
C) FeS indirgen maddedir. Ime
D) H₂O₂'de oksijenin yükseltgenme basamağı -1'dir.
E) Klorun yükseltgenme basamağı değişmemiştir.
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
10 14 15 E TEPKİMELERİ (REDOKS) 4. H₂O₂+ FeS + HCI ..10.0⁰ - FeCl3 + H₂SO4+H₂O redoks tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fe ve S elementleri yükseltgenmiştir. B) En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H₂O'nun katsayısı 8 olur. C) FeS indirgen maddedir. Ime D) H₂O₂'de oksijenin yükseltgenme basamağı -1'dir. E) Klorun yükseltgenme basamağı değişmemiştir.
ÖRNEK 10
be de di
Fe2S3 + O2
02-
Fe2O3 + SO2
+3 -2,0
+3.-2
+4-2
Yukarıda verilen redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla
denkleştirilirse ürünlerin kat sayıları toplamı kaç olur?
A) 16
B) 12
C) 10
D) 8
3
E) 6
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
ÖRNEK 10 be de di Fe2S3 + O2 02- Fe2O3 + SO2 +3 -2,0 +3.-2 +4-2 Yukarıda verilen redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse ürünlerin kat sayıları toplamı kaç olur? A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 3 E) 6
1. Al ve MnO₂ maddeleri arasında gerçekleşen,
-
Al + MnO₂ → Al₂O3 + Mn
redoks tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleş-
tirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8
Al + mno₂ - AL ₂0₂ + Mr
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
1. Al ve MnO₂ maddeleri arasında gerçekleşen, - Al + MnO₂ → Al₂O3 + Mn redoks tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleş- tirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8 Al + mno₂ - AL ₂0₂ + Mr
Cu metali ile HNO3 asidi arasında gerçekleşen tepkimenin denkleştirilmiş
denklemi aşağıda verilmiştir.
3Cu + 8HNO3-3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H₂O
Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (H:1, 0:16)
a) Yükseltgen madde hangisidir?
b) 1 mol Cu kaç mol elektron vermiştir?
c) 0,6 mol Cu metalinin yeterince HNO3 ile tepkimesinden kaç gram su
oluşur?
d) 0,8 mol HNO3 ile kaç mol Cu artansız tepkimeye girer?
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
Cu metali ile HNO3 asidi arasında gerçekleşen tepkimenin denkleştirilmiş denklemi aşağıda verilmiştir. 3Cu + 8HNO3-3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H₂O Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (H:1, 0:16) a) Yükseltgen madde hangisidir? b) 1 mol Cu kaç mol elektron vermiştir? c) 0,6 mol Cu metalinin yeterince HNO3 ile tepkimesinden kaç gram su oluşur? d) 0,8 mol HNO3 ile kaç mol Cu artansız tepkimeye girer?
Örnek:
Cu + HNO-2
Cu(NO3)₂ + NO + H₂O
tepkimesini en küçük tam sayılar ile denkleştiriniz.
Sunu
yapamadım.
Çözüm:
+2 +5-2
+2-2
+1 2
Cu(NO₂)₂ + NO + H₂O²
0 +1+5-2
Cu + HNO₂
3/Cu° -
2/N5+ + 3e → N²+
-
3Cu + 8HNO, →
Cu²+ + 2e-
3Cu(NO3)₂ + 2NO+ 4H₂O
22
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
Örnek: Cu + HNO-2 Cu(NO3)₂ + NO + H₂O tepkimesini en küçük tam sayılar ile denkleştiriniz. Sunu yapamadım. Çözüm: +2 +5-2 +2-2 +1 2 Cu(NO₂)₂ + NO + H₂O² 0 +1+5-2 Cu + HNO₂ 3/Cu° - 2/N5+ + 3e → N²+ - 3Cu + 8HNO, → Cu²+ + 2e- 3Cu(NO3)₂ + 2NO+ 4H₂O 22
a
CF3-CH2-COOH
Yukarıda organik bir bileşiğin formülü verilmiş ve içerdiği kar-
bonlar a, b ve c harfleriyle tanımlanmıştır.
Buna göre,
I. a ile gösterilen karbonun yükseltgenme basamağı c'ninkine
eşittir.
II. a, b ve c karbonlarının yükseltgenme basamakları toplamı
sıfırdır.
III. Aynı molekül içinde yer alan farklı karbon atomlarının yük-
seltgenme basamakları aynı olmak zorundadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
6 AYT-Orbital Ders Anlatım Modelleri
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
a CF3-CH2-COOH Yukarıda organik bir bileşiğin formülü verilmiş ve içerdiği kar- bonlar a, b ve c harfleriyle tanımlanmıştır. Buna göre, I. a ile gösterilen karbonun yükseltgenme basamağı c'ninkine eşittir. II. a, b ve c karbonlarının yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. III. Aynı molekül içinde yer alan farklı karbon atomlarının yük- seltgenme basamakları aynı olmak zorundadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 6 AYT-Orbital Ders Anlatım Modelleri E) I, II ve III C) I ve III
DO
13. Bazik ortamda gerçekleşen,
3-
4
HPO3 + BrO Br + PO
tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştir?
A) HPO indirgen özellik gösterir.
B) 1 mol HPO 2 mol elektron verir.
C) HPO deki P nin değerliği +4 tür.
D) BrO deki Br indirgenir.
E) 1 mol BrO 2 mol elektron alır.
8. A
9. D
10. B
C
10
miy
eğilimleri aras
novilişkisi vardır.
Buna göre,
ğinden gerç
A) Mg(k) +
B) 2Al(K) +
C) Cd(k) +
D) 2A1(k)+
E)
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
DO 13. Bazik ortamda gerçekleşen, 3- 4 HPO3 + BrO Br + PO tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştir? A) HPO indirgen özellik gösterir. B) 1 mol HPO 2 mol elektron verir. C) HPO deki P nin değerliği +4 tür. D) BrO deki Br indirgenir. E) 1 mol BrO 2 mol elektron alır. 8. A 9. D 10. B C 10 miy eğilimleri aras novilişkisi vardır. Buna göre, ğinden gerç A) Mg(k) + B) 2Al(K) + C) Cd(k) + D) 2A1(k)+ E)
(sbua)
6. 1. NaOH + Cl₂ → NaCl + NaOCI + H₂O
PHOTC/2
II. Cu + HNO₂ → Cu(NO3)₂ + NO + H₂O
3
nabr III. PbS + HNO3 → PbSO4 + NO + H₂O
Yukarıdaki redoks tepkimelerinin hangilerinde
elektron alışverişi iki ayrı atom arasında ger-
çekleşmiştir?
A) Yalnız I
Insa
B) Yalnız II ng IC) I ve II
E) I, ve III an
D) II ve III
I sinley (A
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
(sbua) 6. 1. NaOH + Cl₂ → NaCl + NaOCI + H₂O PHOTC/2 II. Cu + HNO₂ → Cu(NO3)₂ + NO + H₂O 3 nabr III. PbS + HNO3 → PbSO4 + NO + H₂O Yukarıdaki redoks tepkimelerinin hangilerinde elektron alışverişi iki ayrı atom arasında ger- çekleşmiştir? A) Yalnız I Insa B) Yalnız II ng IC) I ve II E) I, ve III an D) II ve III I sinley (A
seltpenme
ik-I
feis
eis
Yoynton
3. FeO (demir (II) oksit) bileşiği ile hidrojen (H₂) elemen-
ti uygun şartlarda reaksiyona girerek aşağıda verilen
tepkimeyi gerçekleştirmektedir.
FeO(k) + H₂(g) →→→→Fe(k) + H₂O(g)
Buna göre, tepkimede yer alan maddeler ile ilgili
aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Fe+2 indirgenirken, H₂ yükseltgenir.
B) Fe+2 nin yükseltgenme basamağı küçülür, H₂ ninki
büyür.
C) Fe+2 yükseltgendir, H₂ indirgendir.
D) Fe+2, H₂ yi yükseltger iken, H₂, Fe+2 yi indirger.
E) Fe, yükseltgenme ürünüdür, H₂O indirgeme ürü-
nüdür.
TIA
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
seltpenme ik-I feis eis Yoynton 3. FeO (demir (II) oksit) bileşiği ile hidrojen (H₂) elemen- ti uygun şartlarda reaksiyona girerek aşağıda verilen tepkimeyi gerçekleştirmektedir. FeO(k) + H₂(g) →→→→Fe(k) + H₂O(g) Buna göre, tepkimede yer alan maddeler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Fe+2 indirgenirken, H₂ yükseltgenir. B) Fe+2 nin yükseltgenme basamağı küçülür, H₂ ninki büyür. C) Fe+2 yükseltgendir, H₂ indirgendir. D) Fe+2, H₂ yi yükseltger iken, H₂, Fe+2 yi indirger. E) Fe, yükseltgenme ürünüdür, H₂O indirgeme ürü- nüdür. TIA
Ca, Zn ve Ni metallerinin aktiflik-
teri Ca> Zn > Ni şeklindedir.
Verilen kapta meydana gelen
değişimlerle ilgili çizilen grafik-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Nin, kütlesi
Ca²+, Ni²+
(Pt kap)
B) Zn kütlesi C) Ca²+ derişimi
Zaman
Zaman
D) Zn²+ derişimi E) Ni²+-derişimi
Zaman
Zn
Zaman
KİMYA.
Zaman
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
Ca, Zn ve Ni metallerinin aktiflik- teri Ca> Zn > Ni şeklindedir. Verilen kapta meydana gelen değişimlerle ilgili çizilen grafik- lerden hangisi yanlıştır? A) Nin, kütlesi Ca²+, Ni²+ (Pt kap) B) Zn kütlesi C) Ca²+ derişimi Zaman Zaman D) Zn²+ derişimi E) Ni²+-derişimi Zaman Zn Zaman KİMYA. Zaman
HNO, çözeltisina bir gümüş tel batırıldığında, çözelti-
nin renginde değişme gözlenirken turuncu renkli NO2
gazı açığa çıkıyor.
Bu tepkime ile ilgili olarak verilen;
L Agisuda)
II. Homojen bir tepkimedir.
Aga tepkimesi gerçekleşir.
III. Bir yükseltgenme - indirgenme (redoks) tepkimesi-
dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
D) i ve lil
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
HNO, çözeltisina bir gümüş tel batırıldığında, çözelti- nin renginde değişme gözlenirken turuncu renkli NO2 gazı açığa çıkıyor. Bu tepkime ile ilgili olarak verilen; L Agisuda) II. Homojen bir tepkimedir. Aga tepkimesi gerçekleşir. III. Bir yükseltgenme - indirgenme (redoks) tepkimesi- dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! D) i ve lil B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
1.
indi
Ni(k) → Ni²+ (suda) + 2e
2e+ Al-
+AL
E° = +0,25 V
X
Ni elementinin yükseltgenme potansiyeli yukarıda
verilmiştir. Al nin anot olduğu Al - Ni standart pilinin
gerilimi +1,41 volttur.
01294 x
Buna göre;
1141
0,25
I. Al metali Ni metalinden aktiftir.
2116
Anottaki Al metalinin verdiği elektronlar katotta-
kiNi²+
iyonlarını indirger.
Al³+(suda) + 3e → Al(k) yarı tepkimesinin po-
tansiyeli (E°) - 1,66 V dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur
"
A Yaln
B) Yalz II
C) I ve II
D) II ve
E) I, II ve III
1004
Vi
1
1
1
1
1
1
1
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
1. indi Ni(k) → Ni²+ (suda) + 2e 2e+ Al- +AL E° = +0,25 V X Ni elementinin yükseltgenme potansiyeli yukarıda verilmiştir. Al nin anot olduğu Al - Ni standart pilinin gerilimi +1,41 volttur. 01294 x Buna göre; 1141 0,25 I. Al metali Ni metalinden aktiftir. 2116 Anottaki Al metalinin verdiği elektronlar katotta- kiNi²+ iyonlarını indirger. Al³+(suda) + 3e → Al(k) yarı tepkimesinin po- tansiyeli (E°) - 1,66 V dir. ifadelerinden hangileri doğrudur " A Yaln B) Yalz II C) I ve II D) II ve E) I, II ve III 1004 Vi 1 1 1 1 1 1 1
S.X 3787873
23. 3Cu(k) + 8HNO3(suda)
22
3Cu(NO3)2(suda) + 2NO(g) + 4H₂O(s)
3+ 6+ 18
Yukarıda denkleştirilmiş olarak verilen tepkime ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A Cu(k) indirgendir.
,5+
B) 8 mol N iyonu indirgenmiştir.
n
C) Atom sayısı değişmiştir.
D) Madde türü korunmuştur.
2
E) Cu(NO3)2 bileşiğindeki N atomunun yükseltgenme ba-
samağı +6 dır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
S.X 3787873 23. 3Cu(k) + 8HNO3(suda) 22 3Cu(NO3)2(suda) + 2NO(g) + 4H₂O(s) 3+ 6+ 18 Yukarıda denkleştirilmiş olarak verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A Cu(k) indirgendir. ,5+ B) 8 mol N iyonu indirgenmiştir. n C) Atom sayısı değişmiştir. D) Madde türü korunmuştur. 2 E) Cu(NO3)2 bileşiğindeki N atomunun yükseltgenme ba- samağı +6 dır. Diğer sayfaya geçiniz.
kulla-
nam-
39
MEB 2021
29. C(k) + H₂SO4(suda).
Cog) + SO₂(g) + H₂O(s)
redoks tepkimesi en küçük tamsayılar ile denkleş-
tirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) C indirgendir.
H₂SO, indirgenmiştir.
C) H₂O'nun katsayısı 3'tür.
D) SO₂'de S'nin yükseltgenme basamağı tür.
E) CO₂'deki C'nin yükseligenme basamağı +4'tür.
Kimya
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akım
kulla- nam- 39 MEB 2021 29. C(k) + H₂SO4(suda). Cog) + SO₂(g) + H₂O(s) redoks tepkimesi en küçük tamsayılar ile denkleş- tirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) C indirgendir. H₂SO, indirgenmiştir. C) H₂O'nun katsayısı 3'tür. D) SO₂'de S'nin yükseltgenme basamağı tür. E) CO₂'deki C'nin yükseligenme basamağı +4'tür.