Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su ve Hayat Soruları

anin-
12
K
11. İnsan vücuduna ait olan,
1. bol besin bulundurma,
II. uygun sıcaklığa sahip olma,
III. hızlı bir biçimde antikor üretebilme,
IV. bol sıvı içerme
özelliklerinden hangileri hastalık yapıcı mikroorganiz
maların üremesi için uygun bir ortam hazırlar?
A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
sambuty.ell sat
Pripoblapten
Kimya
Su ve Hayat
anin- 12 K 11. İnsan vücuduna ait olan, 1. bol besin bulundurma, II. uygun sıcaklığa sahip olma, III. hızlı bir biçimde antikor üretebilme, IV. bol sıvı içerme özelliklerinden hangileri hastalık yapıcı mikroorganiz maların üremesi için uygun bir ortam hazırlar? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV sambuty.ell sat Pripoblapten
10.
1
PAINSTO
-
-
1
Kemik dokusunu oluşturan hücrelere denir.
Kemik dokuyu oluşturan hücreler arası mad-
deye denir.
niğime>
Kemik dokusundaki boşluklara denir.
EFT
Kemik zarına denir.
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki tanım-
Tardan birine ait değildir?
A) Sarkomer
-BLakün
COşein
D) Periost
esteosit
nellgned nobrheinolhov
Sald
Kimya
Su ve Hayat
10. 1 PAINSTO - - 1 Kemik dokusunu oluşturan hücrelere denir. Kemik dokuyu oluşturan hücreler arası mad- deye denir. niğime> Kemik dokusundaki boşluklara denir. EFT Kemik zarına denir. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki tanım- Tardan birine ait değildir? A) Sarkomer -BLakün COşein D) Periost esteosit nellgned nobrheinolhov Sald
HF molekülü ile ilgili;
I. Orbital örtüşmesi
✓
şeklindedir.
Polar moleküldür.
H. Molekül içindeki bağ türü polar kovalenttir.
yargılardan hangileri doğrudur? (₁H, F)
B) Yalnız II
A) Yalnız I
X
D) II ve III
₁.
C) I ve II
I, II ve III
5
YARG
1
Kimya
Su ve Hayat
HF molekülü ile ilgili; I. Orbital örtüşmesi ✓ şeklindedir. Polar moleküldür. H. Molekül içindeki bağ türü polar kovalenttir. yargılardan hangileri doğrudur? (₁H, F) B) Yalnız II A) Yalnız I X D) II ve III ₁. C) I ve II I, II ve III 5 YARG 1
20. Aşağıdaki grafikte hipotonik ortama konulan bir hücredeki
bazı basınç ve kuvvetlerin zamana bağlı değişimleri veril-
miştir.
A Miktar
N
X
a
Zaman
Grafiğe göre,
1.
Hücre a noktasında ozmotik denge hâlindedir.
II. Hücredeki suyun artışı Y'nin büyüklüğü ile doğru oran-
tılıdır.
D) II ve III
III. Y emme kuvveti, Z turgor basıncı, X ozmotik basınçtır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Su ve Hayat
20. Aşağıdaki grafikte hipotonik ortama konulan bir hücredeki bazı basınç ve kuvvetlerin zamana bağlı değişimleri veril- miştir. A Miktar N X a Zaman Grafiğe göre, 1. Hücre a noktasında ozmotik denge hâlindedir. II. Hücredeki suyun artışı Y'nin büyüklüğü ile doğru oran- tılıdır. D) II ve III III. Y emme kuvveti, Z turgor basıncı, X ozmotik basınçtır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
neden
alır.
1.
D)
E)
41.
A)
♡
+2
Mg
TYT - KİMYA
Sert ve yumuşak sularla ilgili aşağıda bazı bilgiler
verilmiştir.
ZORLUK DERECESİ
KOLAY
Buna göre hangi seçenekteki bilgi yanlış veril-
miştir?
Con
B Sert sular sıcak su
borularında tortu
bırakmaz.
Bilgi
Yumuşak sular-
da sabun sarfiyatı
daha azdır.
Yapısında Mg2+ ve
Ca²+ iyonu bulun-
duran sular sert
sudur.
down
Kaynatma ile su-
yun sertliği kısmen
giderilebilir.
Deniz suyu sert
sudur.
Doğru
Yanlış
boliknilar göllerde oluşan buz taba-
TYT-KİMYA
4.
3. Periyo
1: Bir
leri
II. Ge
alir
III. De
gru
ifadel
A) Yal
D) Il ve
Kimya
Su ve Hayat
neden alır. 1. D) E) 41. A) ♡ +2 Mg TYT - KİMYA Sert ve yumuşak sularla ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. ZORLUK DERECESİ KOLAY Buna göre hangi seçenekteki bilgi yanlış veril- miştir? Con B Sert sular sıcak su borularında tortu bırakmaz. Bilgi Yumuşak sular- da sabun sarfiyatı daha azdır. Yapısında Mg2+ ve Ca²+ iyonu bulun- duran sular sert sudur. down Kaynatma ile su- yun sertliği kısmen giderilebilir. Deniz suyu sert sudur. Doğru Yanlış boliknilar göllerde oluşan buz taba- TYT-KİMYA 4. 3. Periyo 1: Bir leri II. Ge alir III. De gru ifadel A) Yal D) Il ve
84680
eis
Yayınlan
C
7. Aşağıda bir nefronun yapısı şematize edilmiştir. Bazı
yapılar harflendirilerek gösterilmiştir.
A
B
A) Yalnız I
els 11 Biyoloji Soru Bankası
Buna göre,
1. A bölgesinde glikoz, iyonlar, su ve amino asitler
geri emilir.
C
II. B bölgesinin tamamında sodyum ve su geri emilir.
milir.X
III. C bölgesinde su ve tuz emilimi gerçekleşir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
(D)I ve III
B) Yalnız III
Ⓒ) I ve Il
I, II ve III
9. Aşa
miş
eis
Yayınlan
b
y
V
Kimya
Su ve Hayat
84680 eis Yayınlan C 7. Aşağıda bir nefronun yapısı şematize edilmiştir. Bazı yapılar harflendirilerek gösterilmiştir. A B A) Yalnız I els 11 Biyoloji Soru Bankası Buna göre, 1. A bölgesinde glikoz, iyonlar, su ve amino asitler geri emilir. C II. B bölgesinin tamamında sodyum ve su geri emilir. milir.X III. C bölgesinde su ve tuz emilimi gerçekleşir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? (D)I ve III B) Yalnız III Ⓒ) I ve Il I, II ve III 9. Aşa miş eis Yayınlan b y V
gisi açık-
ecektir. P:31, CI: 35,5,
CX0,4.NA
E) 0,6.NA
Aşağıdaki şekilde sabun moleküllerinin su ortamında
kire olan etkisi verilmiştir.
KİR
D) II ve III
: H₂O
b
: Sabun
molekülü
Buna göre,
I. a kısmı, apolar yapıdadır.
II. b kısmı, hidrofil özelliktedir.
III. b kısmı, H₂O'nun kısmi pozitif uçlarıyla etkileşir.
yargılarından hangileri doğrudur? (H, O)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Su ve Hayat
gisi açık- ecektir. P:31, CI: 35,5, CX0,4.NA E) 0,6.NA Aşağıdaki şekilde sabun moleküllerinin su ortamında kire olan etkisi verilmiştir. KİR D) II ve III : H₂O b : Sabun molekülü Buna göre, I. a kısmı, apolar yapıdadır. II. b kısmı, hidrofil özelliktedir. III. b kısmı, H₂O'nun kısmi pozitif uçlarıyla etkileşir. yargılarından hangileri doğrudur? (H, O) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
içerisinde bol miktarda,
I. kalsiyum,
II. sodyum,
III. potasyum
iyonlarından hangilerini bulunduran sular sert sular olarak
tanımlanır?
A) Yalnız I
0₁
D) I ve Il
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
A
Kimya
Su ve Hayat
içerisinde bol miktarda, I. kalsiyum, II. sodyum, III. potasyum iyonlarından hangilerini bulunduran sular sert sular olarak tanımlanır? A) Yalnız I 0₁ D) I ve Il B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III A
nda
Simyadan Kimyaya
4. Aristo'ya göre dört elementten her birinin iki temel özelliği
bulunuyordu.
D) Nemli
3
Bu görüşe göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi
ateş ve hava elementlerine ait ortak özelliklerden biridir?
A) Soğuk
B) Kuru
C) Sıcak
E) Gaz
ÜNİTE
1
Kimya
Su ve Hayat
nda Simyadan Kimyaya 4. Aristo'ya göre dört elementten her birinin iki temel özelliği bulunuyordu. D) Nemli 3 Bu görüşe göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi ateş ve hava elementlerine ait ortak özelliklerden biridir? A) Soğuk B) Kuru C) Sıcak E) Gaz ÜNİTE 1
ÇAP/TYT
15. Mendel'in kalıtım ile ilgili ortaya çıkardığı aşağıda-
ki kavramlardan hangisini inceleyerek daha sonra-
ki bilim adamları tarafından diğer kalıtım biçimleri
ortaya konmuştur?
ADEş baskınlık
BY Çok alellik
C) Baskınlık - çekiniklik
D Cinsiyete bağlı kalıtım
E Kan grupları analizi
mueb
Kimya
Su ve Hayat
ÇAP/TYT 15. Mendel'in kalıtım ile ilgili ortaya çıkardığı aşağıda- ki kavramlardan hangisini inceleyerek daha sonra- ki bilim adamları tarafından diğer kalıtım biçimleri ortaya konmuştur? ADEş baskınlık BY Çok alellik C) Baskınlık - çekiniklik D Cinsiyete bağlı kalıtım E Kan grupları analizi mueb
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
2019
5. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlıların ortal
özelliklerinden biri değildir?
A) Hücresel yapıya sahip olma
B) Hücre bölünmeleri ile büyüme gösterme
C) Hücre içinde metabolik faaliyet gerçekleştirme
D) Hücre zarı üzerinde madde alış-verişi gerçekleştirme
E Hücre içi kontrolü DNA molekülü ile sağlama
RUA
Kimya
Su ve Hayat
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 2019 5. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlıların ortal özelliklerinden biri değildir? A) Hücresel yapıya sahip olma B) Hücre bölünmeleri ile büyüme gösterme C) Hücre içinde metabolik faaliyet gerçekleştirme D) Hücre zarı üzerinde madde alış-verişi gerçekleştirme E Hücre içi kontrolü DNA molekülü ile sağlama RUA
22231224
13. Şekildeki kapta X ile ifade edilen oda koşullarında sivi
hâlde bulunan bir temizlik maddesi vardır.
E
X(s)
Bu madde ile ilgili,
1. Yağ asitlerinden elde edilmişse sabundur.
II. Hidrofil ve hidrofob uç içeriyorsa deterjan olabilir.
III. Hidrofob uç içermiyorsa çamaşır suyu olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
ev D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
15. Bir
31
Kimya
Su ve Hayat
22231224 13. Şekildeki kapta X ile ifade edilen oda koşullarında sivi hâlde bulunan bir temizlik maddesi vardır. E X(s) Bu madde ile ilgili, 1. Yağ asitlerinden elde edilmişse sabundur. II. Hidrofil ve hidrofob uç içeriyorsa deterjan olabilir. III. Hidrofob uç içermiyorsa çamaşır suyu olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ev D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III 15. Bir 31
20.
Su döngüsünde
buharlaşma olayı etkilidir.
Alp
Alp
A) Doğrudur.
B) Doğrudur.
Su döngüsünde
yoğuşma olayı etkilidir.
Alp ve Misra'nın söylediği yukarıdaki ifade-
ler için ne söylenebilir?
C) Yanlıştır.
D) Yanlıştır.
Misra
Misra
Yanlıştır.
Doğrudur.
Doğrudur.
Yanlıştır.
Kimya
Su ve Hayat
20. Su döngüsünde buharlaşma olayı etkilidir. Alp Alp A) Doğrudur. B) Doğrudur. Su döngüsünde yoğuşma olayı etkilidir. Alp ve Misra'nın söylediği yukarıdaki ifade- ler için ne söylenebilir? C) Yanlıştır. D) Yanlıştır. Misra Misra Yanlıştır. Doğrudur. Doğrudur. Yanlıştır.
Soğuk günlerde kuşlar tüylerini hafifçe kabarttığında hava tüy-
lerinin arasında hapsolur. Hava oldukça iyi bir ısıl yalıtkan oldu-
ğundan kuşların üşümesini olabildiğince engeller.
Buna göre,
1. Üşüyen bir kişinin tamamen battaniyenin altına girmesi,
II. Bazı pencerelerin arasında hava ya da boşluk kalacak bi-
çimde çift camlı yapılması,
III. Binaların yapımında kullanılan tuğlaların delikli yapıda ta-
sarlanması
durumlarından hangileri aynı ilkeyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
27
Kimya
Su ve Hayat
Soğuk günlerde kuşlar tüylerini hafifçe kabarttığında hava tüy- lerinin arasında hapsolur. Hava oldukça iyi bir ısıl yalıtkan oldu- ğundan kuşların üşümesini olabildiğince engeller. Buna göre, 1. Üşüyen bir kişinin tamamen battaniyenin altına girmesi, II. Bazı pencerelerin arasında hava ya da boşluk kalacak bi- çimde çift camlı yapılması, III. Binaların yapımında kullanılan tuğlaların delikli yapıda ta- sarlanması durumlarından hangileri aynı ilkeyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III 27
2. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol
açmaz?
A) Atık piller
nebellisbigsp
Sablieb hid nebaisiounce
in BA
nen
B) Ağır metaker een nobe
C) Blayvan atıkları
mless Imhov DarisM (A
ai ilaclar ex nolueriam nelibo abl3 (8
D) Yapay gübreler
E) Zirai ilaçlar
ulusod laegneb Hq nigongo (O
nips
ilsss iplinepiipop ninnelmig ihanas nigando (
less loilnegipeg us misqol (3
ESEN YAYINLARI
Kimya
Su ve Hayat
2. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? A) Atık piller nebellisbigsp Sablieb hid nebaisiounce in BA nen B) Ağır metaker een nobe C) Blayvan atıkları mless Imhov DarisM (A ai ilaclar ex nolueriam nelibo abl3 (8 D) Yapay gübreler E) Zirai ilaçlar ulusod laegneb Hq nigongo (O nips ilsss iplinepiipop ninnelmig ihanas nigando ( less loilnegipeg us misqol (3 ESEN YAYINLARI
3.2
Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya
ihtiyacı vardır?
B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur.
C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir.
2 D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs-
mını oluşturur.
E
insanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır.
Kimya
Su ve Hayat
3.2 Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyacı vardır? B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur. C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir. 2 D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs- mını oluşturur. E insanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır.