Su ve Hayat Soruları

20.
Su döngüsünde
buharlaşma olayı etkilidir.
Alp
Alp
A) Doğrudur.
B) Doğrudur.
Su döngüsünde
yoğuşma olayı etkilidir.
Alp ve Misra'nın söylediği yukarıdaki ifade-
ler için ne söylenebilir?
C) Yanlıştır.
D) Yanlıştır.
Misra
Misra
Yanlıştır.
Doğrudur.
Doğrudur.
Yanlıştır.
Kimya
Su ve Hayat
20. Su döngüsünde buharlaşma olayı etkilidir. Alp Alp A) Doğrudur. B) Doğrudur. Su döngüsünde yoğuşma olayı etkilidir. Alp ve Misra'nın söylediği yukarıdaki ifade- ler için ne söylenebilir? C) Yanlıştır. D) Yanlıştır. Misra Misra Yanlıştır. Doğrudur. Doğrudur. Yanlıştır.
Soğuk günlerde kuşlar tüylerini hafifçe kabarttığında hava tüy-
lerinin arasında hapsolur. Hava oldukça iyi bir ısıl yalıtkan oldu-
ğundan kuşların üşümesini olabildiğince engeller.
Buna göre,
1. Üşüyen bir kişinin tamamen battaniyenin altına girmesi,
II. Bazı pencerelerin arasında hava ya da boşluk kalacak bi-
çimde çift camlı yapılması,
III. Binaların yapımında kullanılan tuğlaların delikli yapıda ta-
sarlanması
durumlarından hangileri aynı ilkeyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
27
Kimya
Su ve Hayat
Soğuk günlerde kuşlar tüylerini hafifçe kabarttığında hava tüy- lerinin arasında hapsolur. Hava oldukça iyi bir ısıl yalıtkan oldu- ğundan kuşların üşümesini olabildiğince engeller. Buna göre, 1. Üşüyen bir kişinin tamamen battaniyenin altına girmesi, II. Bazı pencerelerin arasında hava ya da boşluk kalacak bi- çimde çift camlı yapılması, III. Binaların yapımında kullanılan tuğlaların delikli yapıda ta- sarlanması durumlarından hangileri aynı ilkeyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C) Yalnız III 27
2. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol
açmaz?
A) Atık piller
nebellisbigsp
Sablieb hid nebaisiounce
in BA
nen
B) Ağır metaker een nobe
C) Blayvan atıkları
mless Imhov DarisM (A
ai ilaclar ex nolueriam nelibo abl3 (8
D) Yapay gübreler
E) Zirai ilaçlar
ulusod laegneb Hq nigongo (O
nips
ilsss iplinepiipop ninnelmig ihanas nigando (
less loilnegipeg us misqol (3
ESEN YAYINLARI
Kimya
Su ve Hayat
2. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? A) Atık piller nebellisbigsp Sablieb hid nebaisiounce in BA nen B) Ağır metaker een nobe C) Blayvan atıkları mless Imhov DarisM (A ai ilaclar ex nolueriam nelibo abl3 (8 D) Yapay gübreler E) Zirai ilaçlar ulusod laegneb Hq nigongo (O nips ilsss iplinepiipop ninnelmig ihanas nigando ( less loilnegipeg us misqol (3 ESEN YAYINLARI
3.2
Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya
ihtiyacı vardır?
B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur.
C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir.
2 D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs-
mını oluşturur.
E
insanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır.
Kimya
Su ve Hayat
3.2 Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyacı vardır? B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur. C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir. 2 D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs- mını oluşturur. E insanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır.
va
J
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A Atmosferde SO3 ve NO₂ gibi oksitlerin oranının art-
ması asit yağmurlarına neden olur.
1-C
B) Ozon tabakasının incelmesi cilt hastalıklarının art-
masına sebep olur.
Deterjanlar, kimyasal gübreler ve endüstriyel atıklar
su kirliliğine neden olan maddeler arasında yer alır.
DKaynak suları içerdiği mineraller açısından oldukça
fakir tatlı su kaynaklarıdır.
E) Sera etkisi sonucu Dünya'nın sıcaklığının artması
küresel ısınma olarak bilinir.
2-A
3-D
6.
Kimya
Su ve Hayat
va J Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A Atmosferde SO3 ve NO₂ gibi oksitlerin oranının art- ması asit yağmurlarına neden olur. 1-C B) Ozon tabakasının incelmesi cilt hastalıklarının art- masına sebep olur. Deterjanlar, kimyasal gübreler ve endüstriyel atıklar su kirliliğine neden olan maddeler arasında yer alır. DKaynak suları içerdiği mineraller açısından oldukça fakir tatlı su kaynaklarıdır. E) Sera etkisi sonucu Dünya'nın sıcaklığının artması küresel ısınma olarak bilinir. 2-A 3-D 6.
3,
Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya
ihtiyacı vardır?
B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur.
C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir.
D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs-
mını oluşturur.
E) İnsanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır.
6
C
Kimya
Su ve Hayat
3, Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyacı vardır? B) Yeryüzündeki suyun küçük bir kısmı tatlı sudur. C) Su kaynaklarının büyük bir kısmı içilebilir özelliktedir. D) Buzullar ve yeraltı suları, tuzlu suların büyük bir kıs- mını oluşturur. E) İnsanlarda yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır. 6 C
MORSIAN
Ulan Batore
MONGOLEI
CHINA
KONU TARAMA TESTİ
D) II ve Ill
Poking
Keklerde, ekmeklerde, kurabiyelerde kullanılan ha-
mur kabartma tozu ile ilgili,
1. Antiasit özelliği vardır.
II. Kimyasal forms NaHCO, tür.
III. Tepkime sırasında üretilen CO₂ gazı nedeniyle
hamur kabanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
DEMOKE
VOLKSHEP
KOREA
Ploggiang
Soul
Nalcog
REP
KOREA
Honako
Ky
chines
sisches2
Meer
Kimya
Su ve Hayat
MORSIAN Ulan Batore MONGOLEI CHINA KONU TARAMA TESTİ D) II ve Ill Poking Keklerde, ekmeklerde, kurabiyelerde kullanılan ha- mur kabartma tozu ile ilgili, 1. Antiasit özelliği vardır. II. Kimyasal forms NaHCO, tür. III. Tepkime sırasında üretilen CO₂ gazı nedeniyle hamur kabanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III DEMOKE VOLKSHEP KOREA Ploggiang Soul Nalcog REP KOREA Honako Ky chines sisches2 Meer
34.
Aşağıda yaprakta bulunan kloroplast organeli ve fotosentez
sırasında aldığı ve verdiği maddeler gösterilmiştir.
K
Su
Işık
2
A)
B)
Buna göre K ve L harfleriyle gösterilen maddeler
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
K
Karbondioksit
Karbondioksit
C)
Oksijen
D) Oksijen
Şeker
Su buharı
Oksijen
Su buharı
Karbondioksit
Kimya
Su ve Hayat
34. Aşağıda yaprakta bulunan kloroplast organeli ve fotosentez sırasında aldığı ve verdiği maddeler gösterilmiştir. K Su Işık 2 A) B) Buna göre K ve L harfleriyle gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? K Karbondioksit Karbondioksit C) Oksijen D) Oksijen Şeker Su buharı Oksijen Su buharı Karbondioksit
ASF16
7. . Yeraltı suları
• Akarsular
Göller
Denizler
Yukarıda verilen su kaynakları ile ilgili olarak,
1. Tatlı su kaynaklarıdır.
II. İşlem gördükten sonra içilebilir.
III. Yüzey sularıdır.
özelliklerinden hangileri tümü için ortaktır?
B) I ve II
A) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Su ve Hayat
ASF16 7. . Yeraltı suları • Akarsular Göller Denizler Yukarıda verilen su kaynakları ile ilgili olarak, 1. Tatlı su kaynaklarıdır. II. İşlem gördükten sonra içilebilir. III. Yüzey sularıdır. özelliklerinden hangileri tümü için ortaktır? B) I ve II A) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
7.
HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR
www
A) Yalnız I
NO₂
VI. H₂O
SO₂
hangileri olabilir?
Yukarıdaki çizimde verilen asit yağmurlarının oluşumuna
katkı sağlayan X, Y, Z gazları,
Dy ve III
B) Yalnız II
H₂SO4
HNO3
E) I, II ve III
C) I ve II
8. Aşağıdaki evlerde yaygın olarak kullanılan kimyasallardo
hangisinin oda I
Oksijen Yayınları
Kimya
Su ve Hayat
7. HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR www A) Yalnız I NO₂ VI. H₂O SO₂ hangileri olabilir? Yukarıdaki çizimde verilen asit yağmurlarının oluşumuna katkı sağlayan X, Y, Z gazları, Dy ve III B) Yalnız II H₂SO4 HNO3 E) I, II ve III C) I ve II 8. Aşağıdaki evlerde yaygın olarak kullanılan kimyasallardo hangisinin oda I Oksijen Yayınları
ve Polimerler
A) I, II ve III
O
D) II ve III
O
S
Yukarıda çizgi yapısı verilen madde ile ilgili,
1. Sert sabundur.
II. Yağ asidinin tuzudur.
III. Hidrofil ve hidrofob kısımlar içerir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
Test 01
O Na
C) I ve III
E) Yalnız III
Kimya
Su ve Hayat
ve Polimerler A) I, II ve III O D) II ve III O S Yukarıda çizgi yapısı verilen madde ile ilgili, 1. Sert sabundur. II. Yağ asidinin tuzudur. III. Hidrofil ve hidrofob kısımlar içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II Test 01 O Na C) I ve III E) Yalnız III
A) 0,4
123178
4. Eşit sayıda atom içeren H₂ ve CH₁ gazlarının toplam ba-
sinci 1,4 atm olduğuna göre, CHA gazının kısmi basıncı kaç
atm'dir?
B) 0,6
300101082.0
C) 0,8
D) 1,0
E) 1,2
KİMYA ■
Ng)-SH
tepkimesi tam
na geri dönuli
Buna göre,
A) 3
Kimya
Su ve Hayat
A) 0,4 123178 4. Eşit sayıda atom içeren H₂ ve CH₁ gazlarının toplam ba- sinci 1,4 atm olduğuna göre, CHA gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? B) 0,6 300101082.0 C) 0,8 D) 1,0 E) 1,2 KİMYA ■ Ng)-SH tepkimesi tam na geri dönuli Buna göre, A) 3
17. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri şekildeki gibidir.
1
Buna göre,
Çevreye zararlı Radyoaktif
5
Tahriş edici
6
Zehirli
Kimyasal madde
Kolonya
Fırın temizleyici
Deterjan
Aşındırıcı
Günlük hayatta kullanılan bazı maddelerin üzerindeki güvenlik uyarı işaretleri tabloda verilmiştir.
Kireç çözücü
3
Patlayıcı
C) I ve III.
Yakıcı
8
1. Deterjan doğayı kirletir.
II. Kolonya ve firin temizleyici alevden uzak tutulmalıdır.
III. Kireç çözücü kullanılırken koruyucu eldiven takılmalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
Yanıcı
An&
Ambalaj üzerindeki
uyarı işaretleri
A &
D) II ve III.
E) I, II ve III.
18. Kir
Kimya
Su ve Hayat
17. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri şekildeki gibidir. 1 Buna göre, Çevreye zararlı Radyoaktif 5 Tahriş edici 6 Zehirli Kimyasal madde Kolonya Fırın temizleyici Deterjan Aşındırıcı Günlük hayatta kullanılan bazı maddelerin üzerindeki güvenlik uyarı işaretleri tabloda verilmiştir. Kireç çözücü 3 Patlayıcı C) I ve III. Yakıcı 8 1. Deterjan doğayı kirletir. II. Kolonya ve firin temizleyici alevden uzak tutulmalıdır. III. Kireç çözücü kullanılırken koruyucu eldiven takılmalıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. Yanıcı An& Ambalaj üzerindeki uyarı işaretleri A & D) II ve III. E) I, II ve III. 18. Kir
Göller
1.
II. Kutuplardaki buzullar-/
III. Yeraltı suları
Tatlı su kaynaklarının tatlı sular içerisin-
deki % oranları hangi seçenekte doğru
sıralanmıştır?
A) | < | <II
B) | < | < III
D) || = |||<1
5: DOC
C) | = ||| < ||
E) || < | < |
Kimya
Su ve Hayat
Göller 1. II. Kutuplardaki buzullar-/ III. Yeraltı suları Tatlı su kaynaklarının tatlı sular içerisin- deki % oranları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A) | < | <II B) | < | < III D) || = |||<1 5: DOC C) | = ||| < || E) || < | < |
TELEGRAM
TYTFen Bilimleri
Aşağıda üç element atomunun kütle numaralan ve elektron
aylar verilmiştir
Ement atomu
X
Y
Z
Buna göre,
Xile Z, ayni elementin izotoplaridir.
ile Z element atomlannin kimyasal özellikleri aynidir.
I. ve Z atomlan Izoelektroniktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yaloz ill
Dve III
22
Kütle numarası Elektron sayisi
23
11
24
24
A
A)-Yalnız 1
12
Dy
C) ve III
ELI
24
X Y 172
10. K voS atomları arasında oluşan K,S bileşiği ile ilgili,
1. Potasyum-sulfat olarak adlandinhr
IL Lewis yapısı. K:S: K-pektindedir.
III. Kimyasal türler arasındaki etkileşim türü iyonik bağdır
IV. Bileşikteki iyonlar, aynı soy gaz elektron düzenindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Jil ve
ve V
Cve 11
-5, ve IV
11. Saf X sivisi için çizilen,
Kaynama noktasi
33
Sivi kütlesi
Kaynama noktas
Dis besing
grafiklerinden hangileri yanlıştu?
A-Velniz
B) Yalniz
D) ve Ill
16.02.10 ²3
60.2-10 Imel
24
11.
Buhar basinci
0125
E) I, hve ill
26.02.10
Oil
Sıcaklık
A
Clive!!
32
12 Normal şartlar altında 11,2 litre ideal CH, gazi smal
0,25 mol O atomu içeren SO₂ gazi
12.04-1022 tane He atomu
A) Yalnız B) Yain12 11
Di+ve li
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kütlesi 8 gramdır?
(CH, 16 g/mol, SO₂-64 g/mol, He 4 g/mol, Avogadro
sayısı = 6,02-1023)
Clive
EI, II ve Ill
QIL
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Su ve Hayat
TELEGRAM TYTFen Bilimleri Aşağıda üç element atomunun kütle numaralan ve elektron aylar verilmiştir Ement atomu X Y Z Buna göre, Xile Z, ayni elementin izotoplaridir. ile Z element atomlannin kimyasal özellikleri aynidir. I. ve Z atomlan Izoelektroniktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yaloz ill Dve III 22 Kütle numarası Elektron sayisi 23 11 24 24 A A)-Yalnız 1 12 Dy C) ve III ELI 24 X Y 172 10. K voS atomları arasında oluşan K,S bileşiği ile ilgili, 1. Potasyum-sulfat olarak adlandinhr IL Lewis yapısı. K:S: K-pektindedir. III. Kimyasal türler arasındaki etkileşim türü iyonik bağdır IV. Bileşikteki iyonlar, aynı soy gaz elektron düzenindedir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Jil ve ve V Cve 11 -5, ve IV 11. Saf X sivisi için çizilen, Kaynama noktasi 33 Sivi kütlesi Kaynama noktas Dis besing grafiklerinden hangileri yanlıştu? A-Velniz B) Yalniz D) ve Ill 16.02.10 ²3 60.2-10 Imel 24 11. Buhar basinci 0125 E) I, hve ill 26.02.10 Oil Sıcaklık A Clive!! 32 12 Normal şartlar altında 11,2 litre ideal CH, gazi smal 0,25 mol O atomu içeren SO₂ gazi 12.04-1022 tane He atomu A) Yalnız B) Yain12 11 Di+ve li Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kütlesi 8 gramdır? (CH, 16 g/mol, SO₂-64 g/mol, He 4 g/mol, Avogadro sayısı = 6,02-1023) Clive EI, II ve Ill QIL Diğer sayfaya geçiniz.
1.
Aşağıdaki X iyonu ile H₂O molekülleri arasındaki etkile-
şim gösterilmiştir.
8
X₁
H₂O molekülü
D) Il ve I
a-etkileşimi
Xiyonu
Buna göre,
1. X lyonu anyondur.
II. a etklepimi, lyon-dipol etkileşimdir.
III. Oluşan sulu çözelti elektrolittir.
yargılanından hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
B) Yalnız i
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Su ve Hayat
1. Aşağıdaki X iyonu ile H₂O molekülleri arasındaki etkile- şim gösterilmiştir. 8 X₁ H₂O molekülü D) Il ve I a-etkileşimi Xiyonu Buna göre, 1. X lyonu anyondur. II. a etklepimi, lyon-dipol etkileşimdir. III. Oluşan sulu çözelti elektrolittir. yargılanından hangileri doğrudur? A) Yalnız i B) Yalnız i C) I ve Il E) I, II ve III