Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alkinler Soruları

4. a) Aşağıdaki bileşiklerin isimlerini IUPAC
kurallarına göre yazınız. (10 Puan)
1.
CH,
CH,
CH₂-CH-CH-CH₂-CH-CH₂ CH₂-CH-C=C-CH₂
ci
Br
11.
b) Aşağıdaki bileşiklerin formüllerini yazınız.
a)3,4- Dibromo-2-metil-1-penten
b)1,3-Dimetil siklopentan
Kimya
Alkinler
4. a) Aşağıdaki bileşiklerin isimlerini IUPAC kurallarına göre yazınız. (10 Puan) 1. CH, CH, CH₂-CH-CH-CH₂-CH-CH₂ CH₂-CH-C=C-CH₂ ci Br 11. b) Aşağıdaki bileşiklerin formüllerini yazınız. a)3,4- Dibromo-2-metil-1-penten b)1,3-Dimetil siklopentan
e
19-)
Alkinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yapılarında sp hibritleşmesi yapmış C atomları bulu-
nur.
By C sayıları arttıkça hidrejenin kütlece % miktarı artar.
C) Suda çözünmezler.
D) U alkinler amonyaklı AgNO, çözeltisi ile tepkimeye
trerek diolleri oluşturur.
2) Yanma tepkimesi verirler.
Kimya
Alkinler
e 19-) Alkinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yapılarında sp hibritleşmesi yapmış C atomları bulu- nur. By C sayıları arttıkça hidrejenin kütlece % miktarı artar. C) Suda çözünmezler. D) U alkinler amonyaklı AgNO, çözeltisi ile tepkimeye trerek diolleri oluşturur. 2) Yanma tepkimesi verirler.
5-) Aşağıda yarı-açık ve çizgi(iskelet) formülleri
verilen organik bileşikleri IUPAC sistemine
göre adlandırınız.(20p)
H₂C
IUPAC adı:
IUPAC adı:
H₂C
H3C
IUPAC adı:
HC
IUPAC adı:
CH3
H₂C
IUPAC adı:
CH
C
Br
CI
CH
CH
C₂H5
Br
CI
CH
CH
C₂H5
Br
CH3
CH3
H₂
C-CH3
CH
Kimya
Alkinler
5-) Aşağıda yarı-açık ve çizgi(iskelet) formülleri verilen organik bileşikleri IUPAC sistemine göre adlandırınız.(20p) H₂C IUPAC adı: IUPAC adı: H₂C H3C IUPAC adı: HC IUPAC adı: CH3 H₂C IUPAC adı: CH C Br CI CH CH C₂H5 Br CI CH CH C₂H5 Br CH3 CH3 H₂ C-CH3 CH
5) Apagida variaçik ve cirgifisketet) formüllen
verilen arganik bilgileri IUPAC Sitemine
ghra adlandini (20)
IUPAC adi
IUPAC adn
H₂C
H₂O
-
IUPAC adi
HC
IUPAC adı:
CH₂
H₂O
JUPAC adı:
CH
H₂C
13/
CH
Br
C₂H6
Ar
CH
CH₂
CH.
C₂H6
T
GHA
15
CH₂
CH
Kimya
Alkinler
5) Apagida variaçik ve cirgifisketet) formüllen verilen arganik bilgileri IUPAC Sitemine ghra adlandini (20) IUPAC adi IUPAC adn H₂C H₂O - IUPAC adi HC IUPAC adı: CH₂ H₂O JUPAC adı: CH H₂C 13/ CH Br C₂H6 Ar CH CH₂ CH. C₂H6 T GHA 15 CH₂ CH
X, Y, Z
.
•
hidrokarbonlan için verilen bilgiler şöyledir:
X, katılma tepkimesi vermiyor.
Y, bromlu suyun rengini gideriyor.
Z, H₂ ile tepkimesinde Y ye dönüşüyor.
●
Buna göre X, Y, Z bileşiklerinin sınıfı aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
X
A)
Alkan
5 Alkin
21 Alken
DI
Alkin
E)
Alkan
Y
Alkin
Alken
Alkin
Alkan
Alken
Z
Alken
Alkan
Alkan
Alken
Alkin
Kimya
Alkinler
X, Y, Z . • hidrokarbonlan için verilen bilgiler şöyledir: X, katılma tepkimesi vermiyor. Y, bromlu suyun rengini gideriyor. Z, H₂ ile tepkimesinde Y ye dönüşüyor. ● Buna göre X, Y, Z bileşiklerinin sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? X A) Alkan 5 Alkin 21 Alken DI Alkin E) Alkan Y Alkin Alken Alkin Alkan Alken Z Alken Alkan Alkan Alken Alkin
2.
Propin bileşiğinin 1 molüne Markovnikov kuralına göre
2 mol HCI katılıyor.
Buna göre oluşan ürünün formülü aşağıdakilerden
hangisidir?
CI
) CH₂-C-CH₂
1
CI
3-4-5
C) HC– CH,– CH3
B) CH2-CH-CH3
CI CI
D) C=C-CH₂
CI
E) HCC-CH3
1
CI CI
CI
Kimya
Alkinler
2. Propin bileşiğinin 1 molüne Markovnikov kuralına göre 2 mol HCI katılıyor. Buna göre oluşan ürünün formülü aşağıdakilerden hangisidir? CI ) CH₂-C-CH₂ 1 CI 3-4-5 C) HC– CH,– CH3 B) CH2-CH-CH3 CI CI D) C=C-CH₂ CI E) HCC-CH3 1 CI CI CI
Alkinlerle ilgili,
1. Karbon-karbon üçlü bağını yapan karbon atomları
sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
II. Uygun şartlarda hidrojen (H₂) ile katılma tepkimesi
verir.
III. Karbon-karbon üçlü bağı 2 pi ve 1 sigma bağından
oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız III
C) I ve Il
D) II ve III
E) I, II ve III
Cevap Anahtarı: D
Kimya
Alkinler
Alkinlerle ilgili, 1. Karbon-karbon üçlü bağını yapan karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. II. Uygun şartlarda hidrojen (H₂) ile katılma tepkimesi verir. III. Karbon-karbon üçlü bağı 2 pi ve 1 sigma bağından oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız III C) I ve Il D) II ve III E) I, II ve III Cevap Anahtarı: D
9.
Bir hidrokarbon molekülünde en az iki karbon atomunun
elektron dağılımı;
1s² 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p¹ 20¹1
şeklinde olduğuna göre, molekül ile ilgili,
MI
1. Formülü C₂H₂ olabilir.
II. Pi bağı içerir.
III. Doymuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Kimya
Alkinler
9. Bir hidrokarbon molekülünde en az iki karbon atomunun elektron dağılımı; 1s² 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p¹ 20¹1 şeklinde olduğuna göre, molekül ile ilgili, MI 1. Formülü C₂H₂ olabilir. II. Pi bağı içerir. III. Doymuştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il
TEKNOSACELL
X
dagen
KİMYA
01:04
2020 AYT
6.
Bir organik bileşik olan asetilenin (etinin) çizgi bağ formülü
aşağıda verilmiştir.
H-C=C-H
Asetilende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
(H,,C)
A) Hidrojen atomları sp hibritleşmesi yapmıştır.
B) Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
C) sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır.
D) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır.
E) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ, 7 (pi) bağıdır.
Çözümü nasıl buldun?
9.
%60
Ip
Kimya
Alkinler
TEKNOSACELL X dagen KİMYA 01:04 2020 AYT 6. Bir organik bileşik olan asetilenin (etinin) çizgi bağ formülü aşağıda verilmiştir. H-C=C-H Asetilende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşağı- daki ifadelerden hangisi doğrudur? (H,,C) A) Hidrojen atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. B) Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. C) sp orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır. D) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır. E) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ, 7 (pi) bağıdır. Çözümü nasıl buldun? 9. %60 Ip
23. Organik bir X bileşiği ile ilgili;
- Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.
Çabuk alev alabilen, oksijen ile çok yüksek ısı
vererek yanan bir gazdır.
Metallerin kesilmesinde ve kaynak işlemlerinde
kullanılır.
- Yüksek basınçta patlar
bilgileri veriliyor.
Buna göre,
I. X + H₂O →Y (ana ürün)
NH3
II. Y + AgNO3
yukarıdaki tepkimelerde yer alan X, Y ve Z mad-
deleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?
X
A) C₂H₂ CH₂-8-H
B) C₂H4 CH3-CH₂-OH
C) C₂H₂
→ Z (Organik ana ürün)
D) C₂H4
E) C₂H₂
O
11
H-C-H
CH₂-OH
N
O
11
CH₂-C-OH
O
CH₂-C-H
O
11
H-C-OH
0=0
H-C-OH
CH, &-CH₂ CH₂-CH₂-C-OH
NA
Kimya
Alkinler
23. Organik bir X bileşiği ile ilgili; - Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur. Çabuk alev alabilen, oksijen ile çok yüksek ısı vererek yanan bir gazdır. Metallerin kesilmesinde ve kaynak işlemlerinde kullanılır. - Yüksek basınçta patlar bilgileri veriliyor. Buna göre, I. X + H₂O →Y (ana ürün) NH3 II. Y + AgNO3 yukarıdaki tepkimelerde yer alan X, Y ve Z mad- deleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş- tir? X A) C₂H₂ CH₂-8-H B) C₂H4 CH3-CH₂-OH C) C₂H₂ → Z (Organik ana ürün) D) C₂H4 E) C₂H₂ O 11 H-C-H CH₂-OH N O 11 CH₂-C-OH O CH₂-C-H O 11 H-C-OH 0=0 H-C-OH CH, &-CH₂ CH₂-CH₂-C-OH NA
2.
Propin bileşiğinin 1 molüne Markovnikov kuralına göre
2 mol HCI katılıyor.
Buna göre oluşan ürünün formülü aşağıdakilerden
hangisidir?
CI
) CH₂-C-CH₂
1
CI
3-4-5
C) HC– CH,– CH3
B) CH2-CH-CH3
CI CI
D) C=C-CH₂
CI
E) HCC-CH3
1
CI CI
CI
Kimya
Alkinler
2. Propin bileşiğinin 1 molüne Markovnikov kuralına göre 2 mol HCI katılıyor. Buna göre oluşan ürünün formülü aşağıdakilerden hangisidir? CI ) CH₂-C-CH₂ 1 CI 3-4-5 C) HC– CH,– CH3 B) CH2-CH-CH3 CI CI D) C=C-CH₂ CI E) HCC-CH3 1 CI CI CI
9.
Ave 3
Alkinler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanligtır?
A) Ug alkinler yer değiştirme tepkimesi verirler
B) Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar.
C) Polar molekül olup suda iyi çözünürler.
D) İlk üyenin yaygın adi asetilendir.
E) Etin kaynakçılıkta kullanılır.
Kimya
Alkinler
9. Ave 3 Alkinler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanligtır? A) Ug alkinler yer değiştirme tepkimesi verirler B) Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar. C) Polar molekül olup suda iyi çözünürler. D) İlk üyenin yaygın adi asetilendir. E) Etin kaynakçılıkta kullanılır.
9.
NŞA 500 cm³ etilen ve asetilen gazları karışımı amonyak-
h gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 4,8 gram be-
yaz çökelek oluşuyor.
Buna göre karışımın hacimce % kaçı asetilendir?
A) 22,4 B) 44,8 C) 67,2 D) 89,6 E) 111,2
Kimya
Alkinler
9. NŞA 500 cm³ etilen ve asetilen gazları karışımı amonyak- h gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 4,8 gram be- yaz çökelek oluşuyor. Buna göre karışımın hacimce % kaçı asetilendir? A) 22,4 B) 44,8 C) 67,2 D) 89,6 E) 111,2
3.
Düz zincirli C₂H alkini ile ilgili aşağıdaki ita-
delerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Yapısında iki pi (1) bağı bulunur.
B) 1 molü 2 mol Br₂ ile tepkime verir.
C) Siklobüten ile yapı izomerdir,
D) 3-metil-1- bütin ile izomerdir.
E) H₂O ile katılma tepkimesi sonucu bütanon el-
de edilir.
Kimya
Alkinler
3. Düz zincirli C₂H alkini ile ilgili aşağıdaki ita- delerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Yapısında iki pi (1) bağı bulunur. B) 1 molü 2 mol Br₂ ile tepkime verir. C) Siklobüten ile yapı izomerdir, D) 3-metil-1- bütin ile izomerdir. E) H₂O ile katılma tepkimesi sonucu bütanon el- de edilir.
2.
Madelung - Kleczkowski kuralına göre 4d, 5s ve
6s alt kabuklarında bulunan birer elektronun ener-
jileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) 6s = 4d > 5s
nam
C) 4d > 5s > 6s
B) Gs > 5s > 4d
D) 6s > 4d > 5s
DV
E) 5s > 4d > 6s
F
Kimya
Alkinler
2. Madelung - Kleczkowski kuralına göre 4d, 5s ve 6s alt kabuklarında bulunan birer elektronun ener- jileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 6s = 4d > 5s nam C) 4d > 5s > 6s B) Gs > 5s > 4d D) 6s > 4d > 5s DV E) 5s > 4d > 6s F
A) 1,12,
To, 52²0
Cl₂ + 2
Mi
16 2
D) 4,16
Örnek 35
Erimiş CaCl2 tuzunun 9,65 amperlik akımda
1000 saniye süre ile elektrolizi sonucu oluşan C12
gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir?
B) 2,24
XX
E) 5,64
ca
Ca - Cat
C) 3,36
oluş
21
eşy
tab
te
y
Kimya
Alkinler
A) 1,12, To, 52²0 Cl₂ + 2 Mi 16 2 D) 4,16 Örnek 35 Erimiş CaCl2 tuzunun 9,65 amperlik akımda 1000 saniye süre ile elektrolizi sonucu oluşan C12 gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? B) 2,24 XX E) 5,64 ca Ca - Cat C) 3,36 oluş 21 eşy tab te y