Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıvılar Soruları

sen
en
Gliserin
Sivi
Gliserin
Zeytinyağı
Motor yağı
1. kap
Özdeş kaplara bu sıvılardan eşit hacimlerde ve 25 °C'de
konuluyor. Bu sıvılar şekilde görüldüğü gibi aynı sabit
eğimle aynı anda özdeş kaplara dökülmeye başlanıyor.
Zeytinyağı
D) I ve II
2 kap
Vizkozite (Pa.8)
1,52
0,08
A
0,28,
Motor yağı
3. kap
Buna göre,
1. En kısa sürede 1. kap dolar.
II. 2. kap dolduğu anda 3. kap dolmamıştır.
+
III. 3. kap dolduğu anda, gliserinin tamamı boşalmamış-
tır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve III
C) Yalnız III
[
Kimya
Sıvılar
sen en Gliserin Sivi Gliserin Zeytinyağı Motor yağı 1. kap Özdeş kaplara bu sıvılardan eşit hacimlerde ve 25 °C'de konuluyor. Bu sıvılar şekilde görüldüğü gibi aynı sabit eğimle aynı anda özdeş kaplara dökülmeye başlanıyor. Zeytinyağı D) I ve II 2 kap Vizkozite (Pa.8) 1,52 0,08 A 0,28, Motor yağı 3. kap Buna göre, 1. En kısa sürede 1. kap dolar. II. 2. kap dolduğu anda 3. kap dolmamıştır. + III. 3. kap dolduğu anda, gliserinin tamamı boşalmamış- tır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve III C) Yalnız III [
Test 8
5. Hal değişimi süresince sıcaklığı değişen bir
madde ile ilgili,
15m
1. Üzerine etkiyen hava basıncı sabitse katı-sivi
çözeltisidir.
II. Üzerine etkiyen hava basıncı sabitse arı mad-
dedir.
III. Üzerine etkiyen hava basıncı değişiyorsa arı
maddedir.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
#07
Maa
B) Yalnız II
D) I ve III
BANNA
DIRGI
C) Yalnız III
E) II ve III
(8
5-
Kimya
Sıvılar
Test 8 5. Hal değişimi süresince sıcaklığı değişen bir madde ile ilgili, 15m 1. Üzerine etkiyen hava basıncı sabitse katı-sivi çözeltisidir. II. Üzerine etkiyen hava basıncı sabitse arı mad- dedir. III. Üzerine etkiyen hava basıncı değişiyorsa arı maddedir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I #07 Maa B) Yalnız II D) I ve III BANNA DIRGI C) Yalnız III E) II ve III (8 5-
5. Aşağıda penter (C5H₁0) bileşiğinin yanma tepk
mesi verilmiştir.
M
A
C₂H₁0 + 0₂-500₂ +4₂0
10
151,0
14
O
Bu tepkime denklemi en küçük tam sayılarla
denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 37 B) 25 C) 23 D) 20 E) 10
Kimya
Sıvılar
5. Aşağıda penter (C5H₁0) bileşiğinin yanma tepk mesi verilmiştir. M A C₂H₁0 + 0₂-500₂ +4₂0 10 151,0 14 O Bu tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 37 B) 25 C) 23 D) 20 E) 10
16. Aynı koşullarda hazırlanmış 3M'lik K₂SO4 ve 1M'lik Al(NO3)3
çözeltileri aşağıdaki gibi eşit hacimli olarak belirtilmiştir.
1. kap
3M
1L
K₂SO4
Buna göre çözeltilerle ilgili,
Anyon derişimleri eşittir.
A) Yalnız I
II. Donmaya başlama sıcaklıkları 1. kapta, 2. kaba göre
daha düşüktür.
hebrinesi maksu
B) Yalnız II
2. kap
III. Kaynamaları sırasında buhar basınçları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
ovi(
1M
1L
AI(NO3)3
Esimies (a
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Sıvılar
16. Aynı koşullarda hazırlanmış 3M'lik K₂SO4 ve 1M'lik Al(NO3)3 çözeltileri aşağıdaki gibi eşit hacimli olarak belirtilmiştir. 1. kap 3M 1L K₂SO4 Buna göre çözeltilerle ilgili, Anyon derişimleri eşittir. A) Yalnız I II. Donmaya başlama sıcaklıkları 1. kapta, 2. kaba göre daha düşüktür. hebrinesi maksu B) Yalnız II 2. kap III. Kaynamaları sırasında buhar basınçları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III ovi( 1M 1L AI(NO3)3 Esimies (a C) I ve II E) I, II ve III
ri
al
polimal
jestel
30
20 °C
12. Aşağıdaki özdeş kaplara belirtilen sıcaklık değerlerinde
X, Y ve Z saf sıvılarından konuluyor.
X(s)
100 mL
lismLY (8)
20 °C
A) Yalnız I
ov 1 (0
Y(s)
50 mL
D) II ve III
105
Bir süre bekledikten sonra kaplardaki sıvı yüksekliklerinin
eşitlendiği belirleniyor.
1. Buharlaşma hızı en fazla olan X'tir.
II. Kaynama sıcaklığı en yüksek olan Z'dir.
III. Z'nin viskozitesi X'inkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
Buna göre, aynı koşullarda bulunan saf X, Y ve Z
sıvılarıyla ilgili,
alur 40 °C
de
Z(s)
50 mL
E) I, II ve III
lu8
C) I ve II
sligisy
sinley (A
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Sıvılar
ri al polimal jestel 30 20 °C 12. Aşağıdaki özdeş kaplara belirtilen sıcaklık değerlerinde X, Y ve Z saf sıvılarından konuluyor. X(s) 100 mL lismLY (8) 20 °C A) Yalnız I ov 1 (0 Y(s) 50 mL D) II ve III 105 Bir süre bekledikten sonra kaplardaki sıvı yüksekliklerinin eşitlendiği belirleniyor. 1. Buharlaşma hızı en fazla olan X'tir. II. Kaynama sıcaklığı en yüksek olan Z'dir. III. Z'nin viskozitesi X'inkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II Buna göre, aynı koşullarda bulunan saf X, Y ve Z sıvılarıyla ilgili, alur 40 °C de Z(s) 50 mL E) I, II ve III lu8 C) I ve II sligisy sinley (A Diğer sayfaya geçiniz.
TYT/FEN BİLİMLERİ
11. Sabit basınç altında bulunan saf haldeki sıvı bir madde
ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
5 °C'de donmaya başlıyor.
85 °C'de kaynamaya başlıyor.
0 °C'de bulunan bu madde ısıtılmaya başladıktan 10
dakika sonra erimeye, 30 dakika sonra kaynamaya baş-
ladığına göre, bu olaya ilişkin çizilen sıcaklık - zaman
grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) Sıcaklık (°C)
B) Sıcaklık (°C)
●
85
5
C) Sıcaklık (°C)
85
10
LO
10
30 Zaman
(dakika)
30 Zaman
(dakika)
85
5
Bicaklık (C)
85
5
(30
EXSicaklık (°C)
Exsical
85
0 30
30 Zaman
(dakika)
Zaman
(dakika)
Zaman
(dakika)
15
Kimya
Sıvılar
TYT/FEN BİLİMLERİ 11. Sabit basınç altında bulunan saf haldeki sıvı bir madde ile ilgili bilgiler şu şekildedir: 5 °C'de donmaya başlıyor. 85 °C'de kaynamaya başlıyor. 0 °C'de bulunan bu madde ısıtılmaya başladıktan 10 dakika sonra erimeye, 30 dakika sonra kaynamaya baş- ladığına göre, bu olaya ilişkin çizilen sıcaklık - zaman grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? A) Sıcaklık (°C) B) Sıcaklık (°C) ● 85 5 C) Sıcaklık (°C) 85 10 LO 10 30 Zaman (dakika) 30 Zaman (dakika) 85 5 Bicaklık (C) 85 5 (30 EXSicaklık (°C) Exsical 85 0 30 30 Zaman (dakika) Zaman (dakika) Zaman (dakika) 15
SOYADI (Adiniz ve Soyadınız a
AA
wn & Baski: 1
C)
B)
C)
D)
E)
JL
11. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin aynı koşullar-
daki buharlaşma hızı en fazladır?
A)
Demir
11
2
9
4
12
Bakır
E)
Su
B)
2
11
4
9
2
D)
TYT - Kurumsal Deneme - 1
Etil alkol
Tuzlu su
36
Buna gör
A) Yalnız
Kimya
Sıvılar
SOYADI (Adiniz ve Soyadınız a AA wn & Baski: 1 C) B) C) D) E) JL 11. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin aynı koşullar- daki buharlaşma hızı en fazladır? A) Demir 11 2 9 4 12 Bakır E) Su B) 2 11 4 9 2 D) TYT - Kurumsal Deneme - 1 Etil alkol Tuzlu su 36 Buna gör A) Yalnız
14. Ağzı açık kapta bulunan saf su örneklerinin bulunduğu dış
basınç ve kaynama noktası değerleri tabloda verilmiştir.
Dış basınç (atm)
Kaynama sıcaklığı (°C)
P₁
P₂
P3
A) P₁>P3 > P₂
2
Buna göre, saf suyun bulunduğu ortamlardaki dış
basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
B) P₂ > P3 > P₁
100
D) P₂>P>P₁
3
97
98
E
E) P₁ = P₂ = P3
2
1
B
S
1
C) P₁ > P₂ > P3
16.
Kimya
Sıvılar
14. Ağzı açık kapta bulunan saf su örneklerinin bulunduğu dış basınç ve kaynama noktası değerleri tabloda verilmiştir. Dış basınç (atm) Kaynama sıcaklığı (°C) P₁ P₂ P3 A) P₁>P3 > P₂ 2 Buna göre, saf suyun bulunduğu ortamlardaki dış basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? B) P₂ > P3 > P₁ 100 D) P₂>P>P₁ 3 97 98 E E) P₁ = P₂ = P3 2 1 B S 1 C) P₁ > P₂ > P3 16.
Il vodafone TR
Mik
30
27
9. Aynı ortamda ağzı açık kaplarda bulunan X, Y ve Z saf
sıvılarının ısıtılmasına ait grafik aşağıdaki gibidir.
Z
Sıcaklık (°C)
18
5
JQ₁
05:42
Q₂
D) I ve II
1 @ %70
X
Buna göre,
202
1. 30 °C de X,Y ve Z karışımı homojendir.
II. Kaynamaya başlayıncaya kadar eşit miktarda ısı alır-
lar.
B) Yalniz II
III. Kaynarken Z nin buhar basıncı en yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Isı (kal.)
x
C) Yalnız III
E), II ve III
C
Kimya
Sıvılar
Il vodafone TR Mik 30 27 9. Aynı ortamda ağzı açık kaplarda bulunan X, Y ve Z saf sıvılarının ısıtılmasına ait grafik aşağıdaki gibidir. Z Sıcaklık (°C) 18 5 JQ₁ 05:42 Q₂ D) I ve II 1 @ %70 X Buna göre, 202 1. 30 °C de X,Y ve Z karışımı homojendir. II. Kaynamaya başlayıncaya kadar eşit miktarda ısı alır- lar. B) Yalniz II III. Kaynarken Z nin buhar basıncı en yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Isı (kal.) x C) Yalnız III E), II ve III C
5.
Saf X katısına ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
t3
t2
0 5
10 15 20
40
→ Zaman (dk)
Buna göre, m gram saf X katısının sıcaklığı 0°C'den baş-
layarak ısıtılıyor.
50. dakika saf X maddesinin fiziksel hâli ile ilgili
I. X maddesinin tamamı gaz fazındadır.
II. Başlangıç haline göre, tanecikler arası etkileşim azal-
D) II ve III
mıştır.
III. Diğer fiziksel hallere göre, molar hacmi en fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve IIIYA
Kimya
Sıvılar
5. Saf X katısına ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) t3 t2 0 5 10 15 20 40 → Zaman (dk) Buna göre, m gram saf X katısının sıcaklığı 0°C'den baş- layarak ısıtılıyor. 50. dakika saf X maddesinin fiziksel hâli ile ilgili I. X maddesinin tamamı gaz fazındadır. II. Başlangıç haline göre, tanecikler arası etkileşim azal- D) II ve III mıştır. III. Diğer fiziksel hallere göre, molar hacmi en fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve IIIYA
7. Sıcaklığı 20°C olan isica yalıtılmış odaya 100°C sıcaklığın-
dan eşit kütleli bakır ve demir külçeler bırakılmıştır.
Bir süre sonra demirin sıcaklığının bakırdan daha fazla
olduğu ölçüldüğüne göre,
Demirin öz ISIsı bakırınkinden büyüktür.
II. Bakırın ısı iletkenliği demirinkinden fazladır.
III. Oda sıcaklığı artmıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
tammat
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
2
Kimya
Sıvılar
7. Sıcaklığı 20°C olan isica yalıtılmış odaya 100°C sıcaklığın- dan eşit kütleli bakır ve demir külçeler bırakılmıştır. Bir süre sonra demirin sıcaklığının bakırdan daha fazla olduğu ölçüldüğüne göre, Demirin öz ISIsı bakırınkinden büyüktür. II. Bakırın ısı iletkenliği demirinkinden fazladır. III. Oda sıcaklığı artmıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III tammat B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II 2
9. Aynı ortamda bulunan X, Y ve Z sıvılarına ait buhar basınçlarının
sıcaklıkla değişim grafiği aşağıda verilmiştir.
Buhar basıncı (cmHg)
X
Y
5610
Z
D) I ve Ill
Sıcaklık (°C)
Buna göre,
1. Uçuculuğu en az olan Z'dir.
Za
II. Kaynama noktası en büyük olan X'tir.
III. Y'nin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti X'ten
büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
EN
E) I, II ve III
C) I ve II
S
11
38
Kimya
Sıvılar
9. Aynı ortamda bulunan X, Y ve Z sıvılarına ait buhar basınçlarının sıcaklıkla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buhar basıncı (cmHg) X Y 5610 Z D) I ve Ill Sıcaklık (°C) Buna göre, 1. Uçuculuğu en az olan Z'dir. Za II. Kaynama noktası en büyük olan X'tir. III. Y'nin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti X'ten büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III EN E) I, II ve III C) I ve II S 11 38
8. X, Y ve Z arı sıvıları ile ilgili,
-
Aynı dış basınçta kaynama noktaları arasında
tx > tz > ty ilişkisi vardır.
Aynı koşullarda özkütleleri arasında
dy > dx > dz ilişkisi vardır.
bilgileri verilmiştir.
Buna göre;
I. X-Y
II. Y-Z
III. X-Z
ne Sınavı-9
Sıvı karışımlarından hangileri kaynarken karışımı-
nın özkütlesinde artma gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Sıvılar
8. X, Y ve Z arı sıvıları ile ilgili, - Aynı dış basınçta kaynama noktaları arasında tx > tz > ty ilişkisi vardır. Aynı koşullarda özkütleleri arasında dy > dx > dz ilişkisi vardır. bilgileri verilmiştir. Buna göre; I. X-Y II. Y-Z III. X-Z ne Sınavı-9 Sıvı karışımlarından hangileri kaynarken karışımı- nın özkütlesinde artma gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
ÖSYM
SORU 1/2021
Yapılan bir deneyde havası boşaltılmış ve manometre bağ-
lanmış kapalı kaba bir miktar saf su konuluyor. Zamanla sıvı
su miktarı azalırken manometre ile ölçülen basınç artıyor.
Sabit sıcaklıkta yeterince beklendiğinde sıvı su miktarının
ve manometre ile ölçülen basıncın değişmeden kaldığı görü-
lüyor ve bu basınç değeri (P₁) kaydediliyor. Daha sonra bu
deney ayni sabit sıcaklıkta saf su miktarı iki katına çıkarılarak
tekrarlanıyor ve basınç değeri (P₂) kaydediliyor.
Buna göre
1. Su miktarı iki katına çıktığında buharlaşma hızı artar.
II. P₂ > P, dir.
IlIl. P, ve P₂ değerleri suyun denge buhar basıncıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
ÖSYM
D) II ve III
2. GÜN/MADDEE
E) I, II ve III
SIVI
SORU 2/2020
Aşağıdaki tabloda üç farklı sıvının 25°C'deki viskozite değer-
leri verilmiştir.
Viskozite (mPa s)
C) I ve II
BENIM HOCAM-
Kimya
Sıvılar
ÖSYM SORU 1/2021 Yapılan bir deneyde havası boşaltılmış ve manometre bağ- lanmış kapalı kaba bir miktar saf su konuluyor. Zamanla sıvı su miktarı azalırken manometre ile ölçülen basınç artıyor. Sabit sıcaklıkta yeterince beklendiğinde sıvı su miktarının ve manometre ile ölçülen basıncın değişmeden kaldığı görü- lüyor ve bu basınç değeri (P₁) kaydediliyor. Daha sonra bu deney ayni sabit sıcaklıkta saf su miktarı iki katına çıkarılarak tekrarlanıyor ve basınç değeri (P₂) kaydediliyor. Buna göre 1. Su miktarı iki katına çıktığında buharlaşma hızı artar. II. P₂ > P, dir. IlIl. P, ve P₂ değerleri suyun denge buhar basıncıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III ÖSYM D) II ve III 2. GÜN/MADDEE E) I, II ve III SIVI SORU 2/2020 Aşağıdaki tabloda üç farklı sıvının 25°C'deki viskozite değer- leri verilmiştir. Viskozite (mPa s) C) I ve II BENIM HOCAM-
IEA
2.
r.
10500
11400
12100
değerleri
angisi
6.
Madde
A
B
DENEME 7
Erime Noktası(C) Kaynama Noktası(°C)
18
-20
76
120
A ve B saf maddeleri için sabit basınçta normal erime ve
kaynama noktaları tabloda verilmiştir.
Buna göre, A ve B saf maddeleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Oda koşullarında her ikisi de sividir.
B) Aynı sıcaklıkta B sıvısının viskozitesi A SIVISınınkinden
fazladır.
C) Aynı koşullarda eşit kütlelerinin özdeş kapları
doldurma süreleri aynıdır.
D) A SIVISının tanecikler arası çekim kuvveti B sIVISından
daha küçüktür.
E) A'nin sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda B'de sividir.
Kimya
Sıvılar
IEA 2. r. 10500 11400 12100 değerleri angisi 6. Madde A B DENEME 7 Erime Noktası(C) Kaynama Noktası(°C) 18 -20 76 120 A ve B saf maddeleri için sabit basınçta normal erime ve kaynama noktaları tabloda verilmiştir. Buna göre, A ve B saf maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Oda koşullarında her ikisi de sividir. B) Aynı sıcaklıkta B sıvısının viskozitesi A SIVISınınkinden fazladır. C) Aynı koşullarda eşit kütlelerinin özdeş kapları doldurma süreleri aynıdır. D) A SIVISının tanecikler arası çekim kuvveti B sIVISından daha küçüktür. E) A'nin sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda B'de sividir.
arla
ur,
4.
OB
-
Bir katı türüyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
Ağ örgülü kristal yapıya sahiptir.
Bütün atomları birbirine kovalent bağlar ile bağlan-
mıştır.
TEST 38
Buna göre, özellikleri verilen katı türü aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
A) Cam
C) Kuvartz
B) Yemek túzu
D) Kuru buz
E) Búz
Col
Kimya
Sıvılar
arla ur, 4. OB - Bir katı türüyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ağ örgülü kristal yapıya sahiptir. Bütün atomları birbirine kovalent bağlar ile bağlan- mıştır. TEST 38 Buna göre, özellikleri verilen katı türü aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? A) Cam C) Kuvartz B) Yemek túzu D) Kuru buz E) Búz Col