Gaz Karışımları Soruları

nın molce %
piston "d"
E) %88
042
gaza;
nası
4.
3.
(H:1, C:12, 0:16, F:19, S:32)
A) CH B) SO₂ C) HF
A)
5 atm
He (g)
34
2V
Boş
Yukarıdaki sistemde musluklar açılıp mutlak si-
caklık yarıya indirilirse son basınç kaç atm olur?
B) 535 C)
D) H₂S E) CF₁
5
4
2 atm
He (g)
D)
3V
11/2
E)
2) j
ideal piston
BDCRS YAYINCILIK
Şekildeki sistemde aynı sı
gazları musluklar aynı and
noktasında karşılaşmaktadı
Gazların ilk olarak D nokt:
ri için;
I. X gazının kütlesini artırı
J
II. Y gazının sıcaklığını dü
III. X gazının sıcaklığını ar
işlemlerinden hangileri a
A) Yalnız I
B) I ve II
7.
mye leignarl
D) II ve III
obsl
A
ideal
Kimya
Gaz Karışımları
nın molce % piston "d" E) %88 042 gaza; nası 4. 3. (H:1, C:12, 0:16, F:19, S:32) A) CH B) SO₂ C) HF A) 5 atm He (g) 34 2V Boş Yukarıdaki sistemde musluklar açılıp mutlak si- caklık yarıya indirilirse son basınç kaç atm olur? B) 535 C) D) H₂S E) CF₁ 5 4 2 atm He (g) D) 3V 11/2 E) 2) j ideal piston BDCRS YAYINCILIK Şekildeki sistemde aynı sı gazları musluklar aynı and noktasında karşılaşmaktadı Gazların ilk olarak D nokt: ri için; I. X gazının kütlesini artırı J II. Y gazının sıcaklığını dü III. X gazının sıcaklığını ar işlemlerinden hangileri a A) Yalnız I B) I ve II 7. mye leignarl D) II ve III obsl A ideal
en hangisi yan
erinde buz ist
Oktası da arta
2.
4
Şekildeki kaplarda eğit kütlelerde He ve CH4 gazları bulun-
maktadır.
V=2L
T = 27°C
3 atm
Her
1. kap
3₁2=4₁3
I
V=5L
T = 127°C
C) 1
P atm
CHAG
2. kap
ds
Buna göre, 2. kaptaki gazın basıncı (P) kaç atm'dir?
(He: 4, CH: 16)
A) 0,4
B) 0,6
D) 1,5
jown
E) 2
IMG
A
3=4x
3
Kimya
Gaz Karışımları
en hangisi yan erinde buz ist Oktası da arta 2. 4 Şekildeki kaplarda eğit kütlelerde He ve CH4 gazları bulun- maktadır. V=2L T = 27°C 3 atm Her 1. kap 3₁2=4₁3 I V=5L T = 127°C C) 1 P atm CHAG 2. kap ds Buna göre, 2. kaptaki gazın basıncı (P) kaç atm'dir? (He: 4, CH: 16) A) 0,4 B) 0,6 D) 1,5 jown E) 2 IMG A 3=4x 3
V
ver
2012
V-4105
234) 0.2
757
AMO
Olams
D) 0,6
Sabit hacimli
kaplar
1 atm
He gazi
2 L, TK
E) 0,8
2 atm
CH4 gazı
A) 1,6
B) 2,4
P₁ V₁ + P₂ U₂ = Ps.
1₁2+2₁3=
3 L, TK
-0.4
Şekilde 2 L lik kapta He ve 3 L lik kapta CH4 gazları T
K de bulunmaktadır. Kaplar arasındaki M musluğu
açılarak gazların tamamen karışması sağlanıyor ve
sıcaklık 2T K yapılıyor.
C) 3,2
OI
Buna göre, son durumda sistemin toplam basıncı
kaç atm dir? (He ve CH gazları ideal davranışlı kabul
edilecektir.)
D) 3,6
19. H
E) 4,8
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Gaz Karışımları
V ver 2012 V-4105 234) 0.2 757 AMO Olams D) 0,6 Sabit hacimli kaplar 1 atm He gazi 2 L, TK E) 0,8 2 atm CH4 gazı A) 1,6 B) 2,4 P₁ V₁ + P₂ U₂ = Ps. 1₁2+2₁3= 3 L, TK -0.4 Şekilde 2 L lik kapta He ve 3 L lik kapta CH4 gazları T K de bulunmaktadır. Kaplar arasındaki M musluğu açılarak gazların tamamen karışması sağlanıyor ve sıcaklık 2T K yapılıyor. C) 3,2 OI Buna göre, son durumda sistemin toplam basıncı kaç atm dir? (He ve CH gazları ideal davranışlı kabul edilecektir.) D) 3,6 19. H E) 4,8 Diğer sayfaya geçiniz.
9.
2 atm
0,(g)
2L
M
O₂(g)
2
1 atm
3
C) 3
4
LO
Şekildeki hareketli piston bulunduran sistemdeki
gazların sıcaklıkları eşittir.
D) 4
5
Buna göre, kapları birbirine bağlayan M vanası
açılırsa piston nerede durur?
(Her bölme 1 L hacim kaplamaktadır.)
A) 1
B) 2
SINAV
E) 5
Kimya
Gaz Karışımları
9. 2 atm 0,(g) 2L M O₂(g) 2 1 atm 3 C) 3 4 LO Şekildeki hareketli piston bulunduran sistemdeki gazların sıcaklıkları eşittir. D) 4 5 Buna göre, kapları birbirine bağlayan M vanası açılırsa piston nerede durur? (Her bölme 1 L hacim kaplamaktadır.) A) 1 B) 2 SINAV E) 5
6.
M
X (g)
Y (g)
A Artar
D
Denge sağlandığında, X gazının basınç x hacim değeri
(PV)x, Y gazının kısmi basıncı (Py) ve kaptaki toplam
basınç (PT) başlangıçtaki değerine göre nasıl değişir?
(X ile Y gazları arasında tepkime olmamaktadır.)
(PV)x
B) Değişmez
Piston
Artar
Azalır
Po
E Değişmez
Py
Azalır
Artar
Artar
Şekildeki pistonla dengelenmiş
kapta oda sıcaklığında ideal
davranışta X ve Y gazları vardır.
Aynı sıcaklıkta M musluğundan
kaba bir miktar daha Y gazı ek-
leniyor.
Artar
PT
Değişmez
Değişmez
Artar
Değişmez
Değişmez Değişmez
Kimya
Gaz Karışımları
6. M X (g) Y (g) A Artar D Denge sağlandığında, X gazının basınç x hacim değeri (PV)x, Y gazının kısmi basıncı (Py) ve kaptaki toplam basınç (PT) başlangıçtaki değerine göre nasıl değişir? (X ile Y gazları arasında tepkime olmamaktadır.) (PV)x B) Değişmez Piston Artar Azalır Po E Değişmez Py Azalır Artar Artar Şekildeki pistonla dengelenmiş kapta oda sıcaklığında ideal davranışta X ve Y gazları vardır. Aynı sıcaklıkta M musluğundan kaba bir miktar daha Y gazı ek- leniyor. Artar PT Değişmez Değişmez Artar Değişmez Değişmez Değişmez
9.
A kabi
A) Yalnız I
6 mol
X gazi
1
M
D) II ve III
B kabi
3V, T
2V, T
Sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak X ve Y gazları ara-
larında tepkime olmadan karıştırılıyor.
Buna göre;
1. Verilen bilgilerle son toplam basınç bulunabilir.
II. X gazının kısmi basıncı, Y gazının kısmi basıncının
2 katıdır.
III. A kabından B kabina, 2,4 mol X gazı geçer.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
3 mol
Y gazi
76
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Gaz Karışımları
9. A kabi A) Yalnız I 6 mol X gazi 1 M D) II ve III B kabi 3V, T 2V, T Sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak X ve Y gazları ara- larında tepkime olmadan karıştırılıyor. Buna göre; 1. Verilen bilgilerle son toplam basınç bulunabilir. II. X gazının kısmi basıncı, Y gazının kısmi basıncının 2 katıdır. III. A kabından B kabina, 2,4 mol X gazı geçer. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II 3 mol Y gazi 76 E) I, II ve III C) I ve III
5.
218
Gazlar - IV
Ne(g)
SO3(g)
H₂O(s)
FAZ Testi 01
Ideal serbest
piston
Şekildeki kapta 40'ar gram Ne ve SO3 gazlarıyla birlikte
buharıyla dengede H₂O sivisi bulunmaktadır. t sıcaklığın-
da dış basınç 760 mmHg ve SO3 gazının kısmi basıncı 146
mmHg'dir.
Faz 11
Buna göre, t sıcaklığında suyun buhar basıncı kaç
mmHg'dir? (O: 16, Ne: 20, S: 32)
A) 10
B) 30
C) 36
D) 40
E) 48
Kimya
Gaz Karışımları
5. 218 Gazlar - IV Ne(g) SO3(g) H₂O(s) FAZ Testi 01 Ideal serbest piston Şekildeki kapta 40'ar gram Ne ve SO3 gazlarıyla birlikte buharıyla dengede H₂O sivisi bulunmaktadır. t sıcaklığın- da dış basınç 760 mmHg ve SO3 gazının kısmi basıncı 146 mmHg'dir. Faz 11 Buna göre, t sıcaklığında suyun buhar basıncı kaç mmHg'dir? (O: 16, Ne: 20, S: 32) A) 10 B) 30 C) 36 D) 40 E) 48
kil-
17.
x atm 2 L
N₂ (9)
A) Yalnız I
M
Şekildeki sistemde gazlar ideal olup sıcaklık sabittir.
Buna göre, kaplar arasındaki musluk açıldığında:
1. He gazının kısmi basıncı 2,4 atm olur.
II. N gazının kısmi basıncı azalır.
III. He gazının bulunduğu kapta gaz basıncı artar.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru olur?
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
4 atm 3 L
He (g)
E) I ve III
Kimya
Gaz Karışımları
kil- 17. x atm 2 L N₂ (9) A) Yalnız I M Şekildeki sistemde gazlar ideal olup sıcaklık sabittir. Buna göre, kaplar arasındaki musluk açıldığında: 1. He gazının kısmi basıncı 2,4 atm olur. II. N gazının kısmi basıncı azalır. III. He gazının bulunduğu kapta gaz basıncı artar. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru olur? C) I ve II B) Yalnız II D) II ve III 4 atm 3 L He (g) E) I ve III
eciklerin
zları sa-
13.
2 atm
H₂(g)
V. T
4 atm
Ar(g)
T
Yukarıdaki M musluğu açıldığında gazlar sabit sıcaklıkta
karışıyor.
Son basınç 3,75 atm olarak ölçüldüğüne göre, Ar gazi-
nın bulunduğu kabın hacmi kaç V'dir?
A) 2 B) 3
C) 5
D) 6
E) 7
A.
1.
2
Kimya
Gaz Karışımları
eciklerin zları sa- 13. 2 atm H₂(g) V. T 4 atm Ar(g) T Yukarıdaki M musluğu açıldığında gazlar sabit sıcaklıkta karışıyor. Son basınç 3,75 atm olarak ölçüldüğüne göre, Ar gazi- nın bulunduğu kabın hacmi kaç V'dir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7 A. 1. 2
Jayınları
aki
A
112
"
I
1
1
R
1
1
-22
10. Aşağıda verilen kapta 0°C'de ideal SO3 gazı vardır.
m gram
SO₂
22 273
22,4
0
Aynı koşullarda kaba bir miktar ideal NO gazı eklendiğinde
toplam kütle 30 gram, kabın hacmi ise 11,2 litre olmaktadır.
Buna göre, eklenen NO gazı kaç gramdır?
(N: 14, O: 16, S: 32)
A) 3
B) 6
C) 9
1 atm
to ingo
151110
2
ideal
piston
D) 10
E) 12
224,228 n=1-11/2
28
6.E 7.D 8.C 9.E 10.B
Kimya
Gaz Karışımları
Jayınları aki A 112 " I 1 1 R 1 1 -22 10. Aşağıda verilen kapta 0°C'de ideal SO3 gazı vardır. m gram SO₂ 22 273 22,4 0 Aynı koşullarda kaba bir miktar ideal NO gazı eklendiğinde toplam kütle 30 gram, kabın hacmi ise 11,2 litre olmaktadır. Buna göre, eklenen NO gazı kaç gramdır? (N: 14, O: 16, S: 32) A) 3 B) 6 C) 9 1 atm to ingo 151110 2 ideal piston D) 10 E) 12 224,228 n=1-11/2 28 6.E 7.D 8.C 9.E 10.B
ek
re
CAP
7
+4
(A)
B)
C)
D)
E)
2 atm
CH, gazi
Boş
1
1 L
1,5
2
3
1,5
NC
Z
#
3 L
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta,
I. Sadece X vanası açıldığında CH, gazının basıncı
Boş
......... atm olmaktadır.
II. X ve Z vanaları açıldığında CH4 gazının basıncı
atm olmaktadır.
ifadeleri aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa hatasız olur?
2L
11
1,5
1
1
2
2
8
Şekil-1'de civa ile sıkıştırılmış He gazı bulunan kılcal boru sabit
sıcaklıkta ters covrilorok Sokil 7'deki konums metirilivor
PDF Çözümler
NCSET CSOD
2.
(C
Si
ni
na
be
Kimya
Gaz Karışımları
ek re CAP 7 +4 (A) B) C) D) E) 2 atm CH, gazi Boş 1 1 L 1,5 2 3 1,5 NC Z # 3 L Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta, I. Sadece X vanası açıldığında CH, gazının basıncı Boş ......... atm olmaktadır. II. X ve Z vanaları açıldığında CH4 gazının basıncı atm olmaktadır. ifadeleri aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa hatasız olur? 2L 11 1,5 1 1 2 2 8 Şekil-1'de civa ile sıkıştırılmış He gazı bulunan kılcal boru sabit sıcaklıkta ters covrilorok Sokil 7'deki konums metirilivor PDF Çözümler NCSET CSOD 2. (C Si ni na be
0,2 atm
X(g)
3 litre
M
0.1 atm
Y(g)
2 litre
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak gazlanın
karışması sağlanıyor.
Gazlar ideal davranışta bulunduğuna göre, aşağıdaki
yargılardan hangisi vanlıstır?
A) X(g)'nin mol kesri 3/4'tür.
B) Y(g)'nin mol kesri 1/4'tür.
C) X(g)'nin kısmi basıncı, Y(g)'nin kısmi basıncının 3 katıdır.
D) Sistemin toplam basıncı 0,16 atm olur.
E) X ve Y gazlarının molekül sayıları eşittir.
Kimya
Gaz Karışımları
0,2 atm X(g) 3 litre M 0.1 atm Y(g) 2 litre Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak gazlanın karışması sağlanıyor. Gazlar ideal davranışta bulunduğuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi vanlıstır? A) X(g)'nin mol kesri 3/4'tür. B) Y(g)'nin mol kesri 1/4'tür. C) X(g)'nin kısmi basıncı, Y(g)'nin kısmi basıncının 3 katıdır. D) Sistemin toplam basıncı 0,16 atm olur. E) X ve Y gazlarının molekül sayıları eşittir.
B
●
21. Kapalı bir kapta bulunan ve birbiri ile tepkime vermeyen
ideal X, Y, Z gazları karışımı ile ilgili,
●
●
X gazının mol kesri
B
X
A) 2P
B) 4P
C) 4P
D) 2P
E) P
Y gazının mol kesri dır.
2P
P
3
Kaptaki toplam basınç 12P dir.
3+2+1
bilgileri veriliyor.
1
Buna göre, karışımdaki X, Y ve Z gazlarının kısmi
basıncı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
2P
4P
4P
tür.
6 6
Z
8P
7P
B
1+1+x=12
63
6P
6P
7P
PV = n 1 26
6
1 1/²+x=12
12 £) (123)
(12 + )
12-1
2
0,6-0,3
Kimya
Gaz Karışımları
B ● 21. Kapalı bir kapta bulunan ve birbiri ile tepkime vermeyen ideal X, Y, Z gazları karışımı ile ilgili, ● ● X gazının mol kesri B X A) 2P B) 4P C) 4P D) 2P E) P Y gazının mol kesri dır. 2P P 3 Kaptaki toplam basınç 12P dir. 3+2+1 bilgileri veriliyor. 1 Buna göre, karışımdaki X, Y ve Z gazlarının kısmi basıncı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 2P 4P 4P tür. 6 6 Z 8P 7P B 1+1+x=12 63 6P 6P 7P PV = n 1 26 6 1 1/²+x=12 12 £) (123) (12 + ) 12-1 2 0,6-0,3
Il vodafone TR
№
2(g)
+3H
2(g)
2NH
3(g)
tepkimesine göre, cam bir balona 1 mol N₂, 1 mol
H₂ ve 1 mol NH, gazları konulduğunda mano-
metre kollanındaki civa seviyesi;
kc = ki
kg
durumda
Prop
I
II.
III
✓
N2(g)
A) Yalnız I
14:53
H2(g)
NH3(g)
2L
şeklinde oluyor.
Bir süre beklendiğinde civa manometrenin
sol kolunda yükseldiğine göre; m = n₁
v↑
Toplam molekül sayısı artmiştir. azimish
Sistemde geri tepkime hızlanmıştır.
Tepkimenin bu sıcaklıktaki derişimler türün-
den denge sabiti (K) 2'den büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) I ve III
Civa
@ %340
E) II ve III
x
ilk
başta
sistem
dangeda
C) I ve II
C
7
Kimya
Gaz Karışımları
Il vodafone TR № 2(g) +3H 2(g) 2NH 3(g) tepkimesine göre, cam bir balona 1 mol N₂, 1 mol H₂ ve 1 mol NH, gazları konulduğunda mano- metre kollanındaki civa seviyesi; kc = ki kg durumda Prop I II. III ✓ N2(g) A) Yalnız I 14:53 H2(g) NH3(g) 2L şeklinde oluyor. Bir süre beklendiğinde civa manometrenin sol kolunda yükseldiğine göre; m = n₁ v↑ Toplam molekül sayısı artmiştir. azimish Sistemde geri tepkime hızlanmıştır. Tepkimenin bu sıcaklıktaki derişimler türün- den denge sabiti (K) 2'den büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III D) I ve III Civa @ %340 E) II ve III x ilk başta sistem dangeda C) I ve II C 7
kapalı bir
bileşiği
00
SINAV
14.
2 moi
SO₂(g)
(>Z()) rukanda
V
J
00
B
GE
D) II ve III
M
1. cetvel
1,5 mol
SO₂(g)
Yukarıda verilen sistemde M mustuğu açılarak
(kaplardaki gazların birbiriyle karışması sağlanıyor.
yargılarından hangileri doğrudur?
(O: 16, S: 32 g/mol)
B) I vell
Buna göre son durumdaki gaz karışımı için,
ir bulun
1. Karışımda toplam 12 mol atom bulunur.
atoa
II. Kütlesi 24,8 gramdit.
III. Toplam 8,5 mol O atomu içerir.
288
00
E) I, II ve Ill
B
0/100(
TAR
Köklü
Kimya
Gaz Karışımları
kapalı bir bileşiği 00 SINAV 14. 2 moi SO₂(g) (>Z()) rukanda V J 00 B GE D) II ve III M 1. cetvel 1,5 mol SO₂(g) Yukarıda verilen sistemde M mustuğu açılarak (kaplardaki gazların birbiriyle karışması sağlanıyor. yargılarından hangileri doğrudur? (O: 16, S: 32 g/mol) B) I vell Buna göre son durumdaki gaz karışımı için, ir bulun 1. Karışımda toplam 12 mol atom bulunur. atoa II. Kütlesi 24,8 gramdit. III. Toplam 8,5 mol O atomu içerir. 288 00 E) I, II ve Ill B 0/100( TAR Köklü
DOW AWINGS-
H₂
80 cmHg
19 L, T
M
90 cmHg
19 L, T
Şekildeki M musluğu
açıldığında,
22(0)+ O2(g) + 2H₂O(s)
tepkimesi gerçekleşiyor.
Sistemin sıcaklığı T'ye getirildiğinde son basıncı kaç
cinHgolur? (T sıcaklığında suyun buhar basınc: 15 cmHg'dir.)
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
Kimya
Gaz Karışımları
DOW AWINGS- H₂ 80 cmHg 19 L, T M 90 cmHg 19 L, T Şekildeki M musluğu açıldığında, 22(0)+ O2(g) + 2H₂O(s) tepkimesi gerçekleşiyor. Sistemin sıcaklığı T'ye getirildiğinde son basıncı kaç cinHgolur? (T sıcaklığında suyun buhar basınc: 15 cmHg'dir.) A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45