Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gaz Karışımları Soruları

18.
1 mol
CH4
1 mol
He
V, T°K
Hacim ve sıcaklığı aynı olan şekildeki kaplarda bulu-
nan birer mol CH4 ve He ideal gazları için,
V, TºK
1. Taneciklerin ortalama kinetik enerjileri
II. Kaba uyguladıkları basınç
III. Özkütleleri
B) Yalnız II
dug
numaralandırılmış niceliklerinden hangileri aynıdır?
(He = 4 g/mol, CH4 = 16 g/mol)
BITS,
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
hubungob holigned nephissliowy
Kimya
Gaz Karışımları
18. 1 mol CH4 1 mol He V, T°K Hacim ve sıcaklığı aynı olan şekildeki kaplarda bulu- nan birer mol CH4 ve He ideal gazları için, V, TºK 1. Taneciklerin ortalama kinetik enerjileri II. Kaba uyguladıkları basınç III. Özkütleleri B) Yalnız II dug numaralandırılmış niceliklerinden hangileri aynıdır? (He = 4 g/mol, CH4 = 16 g/mol) BITS, A) Yalnız I D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III hubungob holigned nephissliowy
15.
18.
O
He(g)
H₂Og
A 60
H₂O(s)
Sıcaklığın 25°C olduğu ortamda şekildeki sürtünmesiz
pistonlu kaptaki su üzerinde He gazı bulunmaktadır.
Kaptaki toplam basınç 210 mmHg ölçülmüştür. Piston
gaz hacmi 3 katına çıkacak şekilde yukarı çekilerek sa-
bitleniyor.
3U
Sürtünmesiz
piston
Aynı sıcaklıkta son durumda toplam gaz basıncı kaç
mmHg olur?
40
(25°C'de suyun buhar basıncı 30 mmHg)
B) 90 C) 180
bu
240
20. Oda k
yor. k
diğin
Bur
D) 270 E) 570
80
1.
11
a
Kimya
Gaz Karışımları
15. 18. O He(g) H₂Og A 60 H₂O(s) Sıcaklığın 25°C olduğu ortamda şekildeki sürtünmesiz pistonlu kaptaki su üzerinde He gazı bulunmaktadır. Kaptaki toplam basınç 210 mmHg ölçülmüştür. Piston gaz hacmi 3 katına çıkacak şekilde yukarı çekilerek sa- bitleniyor. 3U Sürtünmesiz piston Aynı sıcaklıkta son durumda toplam gaz basıncı kaç mmHg olur? 40 (25°C'de suyun buhar basıncı 30 mmHg) B) 90 C) 180 bu 240 20. Oda k yor. k diğin Bur D) 270 E) 570 80 1. 11 a
7.
3 atm
Xo
TK
3L
Boş
TK
5L
4 atm
You
TK
2L
Şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklık-
ta açıldığında Y gazının kısmi basıncı kaç atmosfer
olur? (X ile Y gazları tepkime vermemektedir.)
A) 0,8
B) 1
C) 1.2
D) 1,6
E) 2,4
10.
Kimya
Gaz Karışımları
7. 3 atm Xo TK 3L Boş TK 5L 4 atm You TK 2L Şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklık- ta açıldığında Y gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur? (X ile Y gazları tepkime vermemektedir.) A) 0,8 B) 1 C) 1.2 D) 1,6 E) 2,4 10.
DAIA
14.
K
2 atm
n mol Ar(g)
A)
B)
C)
D)
E)
İdeal piston
2 L
(@
Şekildeki sistemde 2 atm basınçlı n mol Ar ile O₂ ideal
gazları ideal piston ile dengelenmiştir. Sabit sıcaklıkta,
kaba K musluğundan bir miktar ideal Ar gazı ekleniyor.
3n
4n
3n
4n
O₂(g)
Son durumda O₂ gazının hacmi 2 L olduğuna göre;
1. Eklenen Ar gazı kaç moldür?
II. Sistemin son basıncı kaç atm dir?
3
4 L
sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
4
2,5
4
Kimya
Gaz Karışımları
DAIA 14. K 2 atm n mol Ar(g) A) B) C) D) E) İdeal piston 2 L (@ Şekildeki sistemde 2 atm basınçlı n mol Ar ile O₂ ideal gazları ideal piston ile dengelenmiştir. Sabit sıcaklıkta, kaba K musluğundan bir miktar ideal Ar gazı ekleniyor. 3n 4n 3n 4n O₂(g) Son durumda O₂ gazının hacmi 2 L olduğuna göre; 1. Eklenen Ar gazı kaç moldür? II. Sistemin son basıncı kaç atm dir? 3 4 L sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 4 2,5 4
özellikleri
AAA
delerden
roton
Jeparafız
eleri
yasal
FEN BİLİMLERİ UT TYT
11. C₂H ve C₂H4 gazlarından oluşan 50 gramlık bir karışım
kütlece %16 hidrojen elementi içermektedir.
A) 2,24
a esit
Jilar eşit dur
12
polimal
Buna göre, karışımdaki C₂H4 gazının normal
koşullardaki hacmi kaç litredir?
B) 4,48
D) 8,96
sameigeb labbia
E) 11,2
100 smu
hlevi (@
C) 5,6
less jlubbla Nias minissdiriall
12. Aşağıdaki özdeş kaplara belirtilen sıcaklık değerlerinde
X, Y ve Z saf sıvılarından konulur
Kimya
Gaz Karışımları
özellikleri AAA delerden roton Jeparafız eleri yasal FEN BİLİMLERİ UT TYT 11. C₂H ve C₂H4 gazlarından oluşan 50 gramlık bir karışım kütlece %16 hidrojen elementi içermektedir. A) 2,24 a esit Jilar eşit dur 12 polimal Buna göre, karışımdaki C₂H4 gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? B) 4,48 D) 8,96 sameigeb labbia E) 11,2 100 smu hlevi (@ C) 5,6 less jlubbla Nias minissdiriall 12. Aşağıdaki özdeş kaplara belirtilen sıcaklık değerlerinde X, Y ve Z saf sıvılarından konulur
2.
Civa
X gazı
0001
I.
II.
X gazi
1. mol sayısı
II. ortalama kinetik enerjisi
III. hacmi
özelliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III
Civa
I konumda civa ile sıkıştırılmış X gazı bulunan tüp, sabi
sıcaklıkta ters çevrilerek II konuma getiriliyor.
Buna göre, bu işlem sırasında X gazının;
Kimya
Gaz Karışımları
2. Civa X gazı 0001 I. II. X gazi 1. mol sayısı II. ortalama kinetik enerjisi III. hacmi özelliklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III Civa I konumda civa ile sıkıştırılmış X gazı bulunan tüp, sabi sıcaklıkta ters çevrilerek II konuma getiriliyor. Buna göre, bu işlem sırasında X gazının;
L
Şekildeki düzenekte 0,04 mol HgO katısı ısıtılarak,
0,0d 0,04
0,02
2HgO(k)→→ 2Hg(s) + O₂(g)
denklemine göre tamamen aynştinliyor.
Oluşan 0₂ gazy 27 C de tüp içerisinde toplandığında
toplam basing 519 mmHq oluyor. buha + poz
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandınınız.
256/6.32
107
los
2543
100
$4
a. Oluşan O₂ gazının mol sayısını ve kismi basıncını
hesaplayınız.
(27 °C de suyun buhar basinci 27 mmHg dir.)
2
1000
519
27
492
27 su buh basing
- 0/2₂ gaz beşinci
492 mmHg
N₂ için P.v=n.e.t.
et of
HgO
Isitici
492
263
b. Toplanan O₂ gazının hacmi kaç mL dir?
Pv=n. R. T
↓
artım L
300
109/7/
3= 0,06
V = 0,26L
= 760mL
6 49/2 v = 0,02 82.360
760
- 0₂(g)
0,01
76
0,76
9076
Kimya
Gaz Karışımları
L Şekildeki düzenekte 0,04 mol HgO katısı ısıtılarak, 0,0d 0,04 0,02 2HgO(k)→→ 2Hg(s) + O₂(g) denklemine göre tamamen aynştinliyor. Oluşan 0₂ gazy 27 C de tüp içerisinde toplandığında toplam basing 519 mmHq oluyor. buha + poz Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandınınız. 256/6.32 107 los 2543 100 $4 a. Oluşan O₂ gazının mol sayısını ve kismi basıncını hesaplayınız. (27 °C de suyun buhar basinci 27 mmHg dir.) 2 1000 519 27 492 27 su buh basing - 0/2₂ gaz beşinci 492 mmHg N₂ için P.v=n.e.t. et of HgO Isitici 492 263 b. Toplanan O₂ gazının hacmi kaç mL dir? Pv=n. R. T ↓ artım L 300 109/7/ 3= 0,06 V = 0,26L = 760mL 6 49/2 v = 0,02 82.360 760 - 0₂(g) 0,01 76 0,76 9076
yısı
Sabit hacimli bir kaba, içerisinde CO₂ gazı çözünmüş
25°C'de su ile bir miktar hava konulup musluk kapatılıyor.
(Şekil - 1) Sonrasında kap ısıtılarak sıcaklık 50°C'ye
getirildiğinde kaptaki gaz basıncının arttığı gözleniyor.
(Şekil - 2)
Hava
H₂O(g)
CO2(suda)
25 °C
Şekil - 1
Basınç
ölçer
A) Yalnız I
Hava
H₂O(g)
D) I ve III
CO2(suda)
Buna göre, kabin ısıtılması sonucu gaz basıncının
artması,
Z
50 °C
Şekil - 2
Havanın kısmi basıncının artması
Suyun buhar basıncının artması Sesli
CO₂ gazının sudaki çözünürlüğünün azalması
J
C) I ve ll
yukarıdakilerden hangileri ile ilgilidir?
B) Yalnız III
Basınç
ölçer
E), II ve III
PHOW = Pag, nHove
nT P
7.
Kimya
Gaz Karışımları
yısı Sabit hacimli bir kaba, içerisinde CO₂ gazı çözünmüş 25°C'de su ile bir miktar hava konulup musluk kapatılıyor. (Şekil - 1) Sonrasında kap ısıtılarak sıcaklık 50°C'ye getirildiğinde kaptaki gaz basıncının arttığı gözleniyor. (Şekil - 2) Hava H₂O(g) CO2(suda) 25 °C Şekil - 1 Basınç ölçer A) Yalnız I Hava H₂O(g) D) I ve III CO2(suda) Buna göre, kabin ısıtılması sonucu gaz basıncının artması, Z 50 °C Şekil - 2 Havanın kısmi basıncının artması Suyun buhar basıncının artması Sesli CO₂ gazının sudaki çözünürlüğünün azalması J C) I ve ll yukarıdakilerden hangileri ile ilgilidir? B) Yalnız III Basınç ölçer E), II ve III PHOW = Pag, nHove nT P 7.
11.
3 mol N₂
A)
B)
C)
D)
E)
V = 1L
1 mol N2(g)
1 mol H2(g)
ATM
Yalnız K musluğu
açıldığında
Artar.
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
V = 1L
t = sabit
Boş
N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g)
propow
Verilen sistemde K ve L muslukları ayrı ayrı açıldığında
tepkimenin başlangıç hızındaki değişim hangi seçenek-
te doğru verilmiştir?
V = 1 L
[1₂]. [1₂] ³
3
Yalnız L musluğu
açıldığında
Değişmez
Artar
Azalır
Azalır
Değişmez
AYT KİMYA SORU BANKASI
Kimya
Gaz Karışımları
11. 3 mol N₂ A) B) C) D) E) V = 1L 1 mol N2(g) 1 mol H2(g) ATM Yalnız K musluğu açıldığında Artar. Azalır Artar Azalır Değişmez V = 1L t = sabit Boş N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) propow Verilen sistemde K ve L muslukları ayrı ayrı açıldığında tepkimenin başlangıç hızındaki değişim hangi seçenek- te doğru verilmiştir? V = 1 L [1₂]. [1₂] ³ 3 Yalnız L musluğu açıldığında Değişmez Artar Azalır Azalır Değişmez AYT KİMYA SORU BANKASI
11.
A
He(g)
3L
B
He(g)
6 L
D) 12
ideal piston
Şekildeki kapta A ve B bölmelerinde ideal He gazı
vardır. Her iki kaptaki gaz hacimlerinin birbirine eşit
olması için, A bölmesine 3 mol ideal He gazı ilave
ediliyor.
M
Buna göre, B bölmesindeki He gazı kaç gramdır?
(He = 4 g/mol)
A) 24
B) 18
E) 8
Paraf Yayınları
C) 16
14.
C
Kimya
Gaz Karışımları
11. A He(g) 3L B He(g) 6 L D) 12 ideal piston Şekildeki kapta A ve B bölmelerinde ideal He gazı vardır. Her iki kaptaki gaz hacimlerinin birbirine eşit olması için, A bölmesine 3 mol ideal He gazı ilave ediliyor. M Buna göre, B bölmesindeki He gazı kaç gramdır? (He = 4 g/mol) A) 24 B) 18 E) 8 Paraf Yayınları C) 16 14. C
in
33
SUPARA
ideal
piston
A) 350
Po = 1 atm
D) 100
Ar(g) 2f
H₂O(b)
H₂O(s)
123=
Yukarıdaki kapta belirli sıcaklıkta buharı ile dengede
H₂O(s) ve Ar gazı bulunmaktadır,
Fethe
Sıcaklık değişmeden piston 2V'den 3V'ye getirildiğinde
toplam basınç 410 mmHg olduğuna göre H₂O sivisinin
buhar basıncı kaç mmHg'dir?
(Sıvının hacim değişimi ihmal edilecektir.)
B) 250
+3 V
-2 V
E) 60
f
C) 160
Kimya
Gaz Karışımları
in 33 SUPARA ideal piston A) 350 Po = 1 atm D) 100 Ar(g) 2f H₂O(b) H₂O(s) 123= Yukarıdaki kapta belirli sıcaklıkta buharı ile dengede H₂O(s) ve Ar gazı bulunmaktadır, Fethe Sıcaklık değişmeden piston 2V'den 3V'ye getirildiğinde toplam basınç 410 mmHg olduğuna göre H₂O sivisinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (Sıvının hacim değişimi ihmal edilecektir.) B) 250 +3 V -2 V E) 60 f C) 160
A) Yalnız III
Bak
2
D) II ve III
X² 4s 3d R
X 45
45 3d²
4 gram H₂(g) -
Buna göre,
Znal
16. Dış basıncın 76 cmHg elduğu bir ortamda 8 gram ideal
He gazı bulunan şekildeki ideal pistonlu kaba aynı si-
caklıkta 4 gram ideal H, gazı ekleniyor.
2
2onal
Bve II
pogrudur?
M
1-
4
gaz yoğunluğuna oranı
E) I've
I,
P₁ = 76 cmHg
D) I ve II
Toplam basınç artar.
L. Hnin kısmi basıncı 0,5 atmosfer olur
8 gram
He(g)
1. Başlangıçtaki gaz yoğunluğunun, son durumdaki
d.
P.VZO. R.T
1² 1
d
ilk 3
son
S
yargılarından hangileri yanlıştır?
(H: 1 g/mol, He: 4 g/mol)
A) Yalnız
C) yve 111
III
=
B) Yalnız II
4
-tür.
İdeal piston
E) Ive III
Yalnız III
18. As
Kimya
Gaz Karışımları
A) Yalnız III Bak 2 D) II ve III X² 4s 3d R X 45 45 3d² 4 gram H₂(g) - Buna göre, Znal 16. Dış basıncın 76 cmHg elduğu bir ortamda 8 gram ideal He gazı bulunan şekildeki ideal pistonlu kaba aynı si- caklıkta 4 gram ideal H, gazı ekleniyor. 2 2onal Bve II pogrudur? M 1- 4 gaz yoğunluğuna oranı E) I've I, P₁ = 76 cmHg D) I ve II Toplam basınç artar. L. Hnin kısmi basıncı 0,5 atmosfer olur 8 gram He(g) 1. Başlangıçtaki gaz yoğunluğunun, son durumdaki d. P.VZO. R.T 1² 1 d ilk 3 son S yargılarından hangileri yanlıştır? (H: 1 g/mol, He: 4 g/mol) A) Yalnız C) yve 111 III = B) Yalnız II 4 -tür. İdeal piston E) Ive III Yalnız III 18. As
2V
A)
Ar(a)
N₂19)
C)
D)
H₂O(a)
25 °C
Gazların mol sayıları arasında 2nN, = 30Ar ilişkisi olduğuna
göre gazların toplandığı bölümün hacmi 2V'den V'ye indiri-
lirse Ar gazının kısmi basıncı (1) ve sistemin toplam basın-
ci (II) kaç cmHg olur?
(25°C'de suyun buhar basinci = 20 mmHg'dir.)
Sürtünmesiz
piston
400
400
100
40
40
Şekildeki piston sabit
iken kapta 2V hacimli
bölümdeki toplam ba-
sing 520 mmHg'dir.
11
1020
1040
270
104
102
Kimya
Gaz Karışımları
2V A) Ar(a) N₂19) C) D) H₂O(a) 25 °C Gazların mol sayıları arasında 2nN, = 30Ar ilişkisi olduğuna göre gazların toplandığı bölümün hacmi 2V'den V'ye indiri- lirse Ar gazının kısmi basıncı (1) ve sistemin toplam basın- ci (II) kaç cmHg olur? (25°C'de suyun buhar basinci = 20 mmHg'dir.) Sürtünmesiz piston 400 400 100 40 40 Şekildeki piston sabit iken kapta 2V hacimli bölümdeki toplam ba- sing 520 mmHg'dir. 11 1020 1040 270 104 102
17.
400
271
67 3
X(g)
400 °C
D) 9
4,1 L
Şekildeki 4,1 L lik sabit hacimli kapta X gazından 10
gram bulunmaktadır. Başlangıçta kabın sıcaklığı 400 °C
dir.
K
Buna göre, kabın sıcaklığı 27 °C ye düşürülürse
kaç gram X maddesi sıvılaşır? (X maddesinin
kaynama noktası 27 °C den yüksek, erime noktası
27 °C den düşüktür. X=30 g/mol, X Sivisinin 27 °C deki
buhar basıncy 76 mmHg dir. Oluşan sıvının hacmi ihmal
edilecektir.)
A) 0,5
B) 1
E) 9,5
C) 3,5
Kimya
Gaz Karışımları
17. 400 271 67 3 X(g) 400 °C D) 9 4,1 L Şekildeki 4,1 L lik sabit hacimli kapta X gazından 10 gram bulunmaktadır. Başlangıçta kabın sıcaklığı 400 °C dir. K Buna göre, kabın sıcaklığı 27 °C ye düşürülürse kaç gram X maddesi sıvılaşır? (X maddesinin kaynama noktası 27 °C den yüksek, erime noktası 27 °C den düşüktür. X=30 g/mol, X Sivisinin 27 °C deki buhar basıncy 76 mmHg dir. Oluşan sıvının hacmi ihmal edilecektir.) A) 0,5 B) 1 E) 9,5 C) 3,5
kimyasal tepki-
álı olarak molar
erilmiştir.
an (saniye)
ÖSYM TİPİ SORULAR
0
2
5
12
24
30
A
ort
7)
ina eşittir.
8.
7.
2
1.2
4
Kimyasal Tepkimelerde Denge
2P
2
1
X₂(g)
2(g)
X₂
Z₂
Y₂
2. durum
1. durum
Kaba bir miktar X₂ ve Y₂ gazları konulduğunda 1. durumda
gösterildiği gibi gazlar P basınç uygulamaktadır. Aynı sıcak-
likta X₂ ve Y₂ gazları tepkimeye girdiğinde Z₂ gazı oluşmak-
tadır. Tepkime dengeye ulaştığında 2. durumda gösterildiği
gibi gazlar 2P basınç uygulamaktadır.
Buna göre,
1. A Mol Sayısı
III.
0,07
Mol Sayısı
0,02
0,01
P
D) I ve III
II.
→ Zaman
18
6
Mol Sayısı
X2(9)
42
¥2(9)
Z219)
A Mol Sayısı
-Z₂
K
-X₂
Test
14
E) II ve III
Q
2P
Zaman
yukarıda verilen mol sayısı - zaman değişim grafiklerin-
den hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
14. 28.018
-X₂
Y₂
vx
C) I ve II
Zaman
Kısmi Basınç (atm)
Kimya
Gaz Karışımları
kimyasal tepki- álı olarak molar erilmiştir. an (saniye) ÖSYM TİPİ SORULAR 0 2 5 12 24 30 A ort 7) ina eşittir. 8. 7. 2 1.2 4 Kimyasal Tepkimelerde Denge 2P 2 1 X₂(g) 2(g) X₂ Z₂ Y₂ 2. durum 1. durum Kaba bir miktar X₂ ve Y₂ gazları konulduğunda 1. durumda gösterildiği gibi gazlar P basınç uygulamaktadır. Aynı sıcak- likta X₂ ve Y₂ gazları tepkimeye girdiğinde Z₂ gazı oluşmak- tadır. Tepkime dengeye ulaştığında 2. durumda gösterildiği gibi gazlar 2P basınç uygulamaktadır. Buna göre, 1. A Mol Sayısı III. 0,07 Mol Sayısı 0,02 0,01 P D) I ve III II. → Zaman 18 6 Mol Sayısı X2(9) 42 ¥2(9) Z219) A Mol Sayısı -Z₂ K -X₂ Test 14 E) II ve III Q 2P Zaman yukarıda verilen mol sayısı - zaman değişim grafiklerin- den hangileri doğru olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III 14. 28.018 -X₂ Y₂ vx C) I ve II Zaman Kısmi Basınç (atm)
10.
1.
11.
III.
A) Yalnız II
C
Yukarıdaki güvenlik sembollerinden hangilerinin
anlamı doğru verilmiştir?
b
a
D) ve III
Elektron sayısı
IX
B) Yalnız III
Yanıcı kimyasal
madde
Z
Y! T
a b c
Korozif (Aşındırıcı)
kimyasal madde
Toksik kimyasal
madde
E) I, II ve III
C) I ve III
Proton sayısı
A) Y ve Tizoelektronik atomlardır.
B) Z, nötr atomdur.
C) X taneciği anyondur.
D) Z ve T nin çekirdek yükü eşittir.
EY'nin çapı X'den fazladır.
8
X, Y, Z ve T elementlerinin proton sayısı ve elektron
sayısı arasındaki ilişkiler yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
12.
b
13.
cocbcc
S
23
14
1/2
-C
Kimya
Gaz Karışımları
10. 1. 11. III. A) Yalnız II C Yukarıdaki güvenlik sembollerinden hangilerinin anlamı doğru verilmiştir? b a D) ve III Elektron sayısı IX B) Yalnız III Yanıcı kimyasal madde Z Y! T a b c Korozif (Aşındırıcı) kimyasal madde Toksik kimyasal madde E) I, II ve III C) I ve III Proton sayısı A) Y ve Tizoelektronik atomlardır. B) Z, nötr atomdur. C) X taneciği anyondur. D) Z ve T nin çekirdek yükü eşittir. EY'nin çapı X'den fazladır. 8 X, Y, Z ve T elementlerinin proton sayısı ve elektron sayısı arasındaki ilişkiler yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 12. b 13. cocbcc S 23 14 1/2 -C