Homojen ve Heterojen Karışımlar Soruları

8. Aşağıda bazı metallerin erime sıcaklığı verilmiştir.
Erime Sıcaklığı
98 °C
64 °C
838 °C
1.
II.
Element
11Na
19K
Ca
20
Bu bilgilere göre,
X. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşa-
ğıya inerken metalik bağ kuvveti azalır.
IH. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa
doğru giderken metalin erime noktası azalır.
MI. Metalik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki,
Ca> Na > K şeklindedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
b
11,
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
8. Aşağıda bazı metallerin erime sıcaklığı verilmiştir. Erime Sıcaklığı 98 °C 64 °C 838 °C 1. II. Element 11Na 19K Ca 20 Bu bilgilere göre, X. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşa- ğıya inerken metalik bağ kuvveti azalır. IH. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru giderken metalin erime noktası azalır. MI. Metalik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki, Ca> Na > K şeklindedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III b 11,
9.
Kan
Valloit
Yukarıda verilen karışımlar için;
I. süzme yöntemiyle ayrıştırabilme,
II. koloit yapıda olma,
III. heterojen olma
niceliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Kumlu su
D) I ve III
Tozlu hava
C)Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
9. Kan Valloit Yukarıda verilen karışımlar için; I. süzme yöntemiyle ayrıştırabilme, II. koloit yapıda olma, III. heterojen olma niceliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II Kumlu su D) I ve III Tozlu hava C)Yalnız III E) I, II ve III
1-
hi
4
Aydın Yayınları
ÖRNEK G
Kimya biliminin gelişim sürecine İslam, Mezopotamya,
Çin, Hint, Yunan ve Orta Asya uygarlıkları katkı sağla-
mıştır.
Bu katkılar sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki ge-
lişmelerden hangisi kimya biliminin başlangıcı ola-
rak düşünülemez?
A) Sistematik bir sıra ile yapılan deneyler
B) Terazi kullanımının yaygınlaşması
C Deneylerdeki sayısal sonuçların yorumlanması
D) Ölümsüzlüğe ulaştıran maddelerin arayışı
E) Teorilerin deneylerle test edilmesi
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
1- hi 4 Aydın Yayınları ÖRNEK G Kimya biliminin gelişim sürecine İslam, Mezopotamya, Çin, Hint, Yunan ve Orta Asya uygarlıkları katkı sağla- mıştır. Bu katkılar sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki ge- lişmelerden hangisi kimya biliminin başlangıcı ola- rak düşünülemez? A) Sistematik bir sıra ile yapılan deneyler B) Terazi kullanımının yaygınlaşması C Deneylerdeki sayısal sonuçların yorumlanması D) Ölümsüzlüğe ulaştıran maddelerin arayışı E) Teorilerin deneylerle test edilmesi
5.
D) II ve III
Karışım
Tanecik
boyutu (m)
Karışımlar dağılan fazın tanecik boyutuna göre sınıf-
landırılabilir.
A)
B)
1
D)
1
10-9
Jangot (0.
süspansiyon
koloit
çözelti
çözelti
E) süspansiyon
E) I,
Buna göre yukarıdaki skalada I, II ve III ile göste-
rilen bölgelerdeki karışım türleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
||
10-6
11
çözelti
çözelti
koloit
|||
süspansiyon
koloit
koloit
süspansiyon
süspansiyon
koloit
çözelti
Kimya
17
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
5. D) II ve III Karışım Tanecik boyutu (m) Karışımlar dağılan fazın tanecik boyutuna göre sınıf- landırılabilir. A) B) 1 D) 1 10-9 Jangot (0. süspansiyon koloit çözelti çözelti E) süspansiyon E) I, Buna göre yukarıdaki skalada I, II ve III ile göste- rilen bölgelerdeki karışım türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? || 10-6 11 çözelti çözelti koloit ||| süspansiyon koloit koloit süspansiyon süspansiyon koloit çözelti Kimya 17
8. Arı X ve Y sıvıları karıştırıldığında emülsiyon oluştuğu
gözleniyor.
9
Buna göre, X ve Y sıvılarının emülsiyon oluşturma
nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
Yoğunluklarının farklı olması
Farklı sıvı olmaları X
D
Be
C) Fiziksel hallerinin aynı olması X
D) Kaynama noktalarının farklı olması
E) Birbiri içerisinde çözünmemeleri
ros
Bilgi: Saf X katısı 25°C'de 100 gram suda en fazla 60
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
8. Arı X ve Y sıvıları karıştırıldığında emülsiyon oluştuğu gözleniyor. 9 Buna göre, X ve Y sıvılarının emülsiyon oluşturma nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) Yoğunluklarının farklı olması Farklı sıvı olmaları X D Be C) Fiziksel hallerinin aynı olması X D) Kaynama noktalarının farklı olması E) Birbiri içerisinde çözünmemeleri ros Bilgi: Saf X katısı 25°C'de 100 gram suda en fazla 60
İMYASAL DEĞİŞİMLER
esi
4. Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi sırasında mad-
dede meydana gelen değişime benzer bir değişim;
1. bakır telin elektriği iletmesi,
II. üzümden sirke eldesi,
III. sütten yoğurt eldesi
olaylarından hangilerinde gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
EII ve III
C) Yalnız III
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
İMYASAL DEĞİŞİMLER esi 4. Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi sırasında mad- dede meydana gelen değişime benzer bir değişim; 1. bakır telin elektriği iletmesi, II. üzümden sirke eldesi, III. sütten yoğurt eldesi olaylarından hangilerinde gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II EII ve III C) Yalnız III
1.
Test
2
Tuzlu su
HOMOJEN VE HETEROJ
Kolonya
Yukarıda verilen karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A Tuzlu su süspansiyon sınıfındadır.
BY Kolonya emülsiyon sınıfındadır./
Tuz ve su kendi özelliğini kaybederek tuzlu suyu oluş-
turmuştur.
D) Kolonyaya gönderilen ışık saçılmaya uğramadan ge-
çer.
E) Tuzlu su oluşumunda bileşenleri arasında belirli bir küt-
lece birleşme oranı vardır.
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
1. Test 2 Tuzlu su HOMOJEN VE HETEROJ Kolonya Yukarıda verilen karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A Tuzlu su süspansiyon sınıfındadır. BY Kolonya emülsiyon sınıfındadır./ Tuz ve su kendi özelliğini kaybederek tuzlu suyu oluş- turmuştur. D) Kolonyaya gönderilen ışık saçılmaya uğramadan ge- çer. E) Tuzlu su oluşumunda bileşenleri arasında belirli bir küt- lece birleşme oranı vardır.
L
5. Heterojen katı-sıvı karışımlara,
1. Kan✓
II. Çelik ¹2
III. Sis
yukarıdaki maddelerden hangileri örnek verilebilir?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) Yalnız I
TYT KİMYA SORU BANKASI
111
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
L 5. Heterojen katı-sıvı karışımlara, 1. Kan✓ II. Çelik ¹2 III. Sis yukarıdaki maddelerden hangileri örnek verilebilir? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) Yalnız I TYT KİMYA SORU BANKASI 111
2. Aşağıdaki özellikler iyonik katılar için doğru (D) veya
yanlış (Y) olarak belirtilmiştir.
Buna göre, bu bilgilerden hangisinin
değerlerimesinde hata yapılmıştır?
Özellik
A) Sıkıştırılamaz.
B) Basınç uygulandığında kırılır.
C) Belirli geometrik şekli yoktur.
(D) Tümü ağ örgülüdür.
E) Birim hücrelerden oluşur.
D
✓
Y
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
2. Aşağıdaki özellikler iyonik katılar için doğru (D) veya yanlış (Y) olarak belirtilmiştir. Buna göre, bu bilgilerden hangisinin değerlerimesinde hata yapılmıştır? Özellik A) Sıkıştırılamaz. B) Basınç uygulandığında kırılır. C) Belirli geometrik şekli yoktur. (D) Tümü ağ örgülüdür. E) Birim hücrelerden oluşur. D ✓ Y
5. Su ve tuzlu su için;
1. Saf ve homojen olmaları
II. Formüllerle gösterilmeleri
III. Farklı tür atom içermeleri
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
H₂O
D) I ve III
B) Yalnız II
C)
E) I, II ve III
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
5. Su ve tuzlu su için; 1. Saf ve homojen olmaları II. Formüllerle gösterilmeleri III. Farklı tür atom içermeleri özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I H₂O D) I ve III B) Yalnız II C) E) I, II ve III
5.
.
●
KBr (aq)
Fe(K)
HCl(s)
Yukarıda verilen maddeler ile ilgili,
I. Belirli bir erime noktaları vardır.V
H.Tek tür tanecik içerirler. X
H. Homojendirler. X
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D ve III
X
Yalnız III
E II ve III
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
5. . ● KBr (aq) Fe(K) HCl(s) Yukarıda verilen maddeler ile ilgili, I. Belirli bir erime noktaları vardır.V H.Tek tür tanecik içerirler. X H. Homojendirler. X özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II D ve III X Yalnız III E II ve III
3.
1.
11.
III.
IV.
Madde
Gazoz
Çamurlu su
Sprey
Kolonya
Yukarıda verilen maddeler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) I. ve IV. maddeler homojendir.
B) II. maddenin özellikleri her yerinde aynıdır.
T
C) III. madde aerosoldür.
D) II. ve III. maddeler heterojendirler.
E) Hepsinin dağıtan fazı ya da çözücüsü sıvıdı
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
3. 1. 11. III. IV. Madde Gazoz Çamurlu su Sprey Kolonya Yukarıda verilen maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) I. ve IV. maddeler homojendir. B) II. maddenin özellikleri her yerinde aynıdır. T C) III. madde aerosoldür. D) II. ve III. maddeler heterojendirler. E) Hepsinin dağıtan fazı ya da çözücüsü sıvıdı
10. Aşağıdaki şekilde baş kuantum sayısı (n)2 olan
bir orbitalin elektron yoğunluğu için sınır yüzey
diyagramı verilmiştir.
Bu orbitallerle ilgili
1. 2p, orbitalidir.
II. 2 loblu hâlde bulunur.
III. Manyetik kuantum sayist +2 olabilir.
IV. Açısal momentum kuantum sayısı () 1'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve IV
B) I, II ve III
D) II, III ve IV
C) I, II ve IV
E) Il ve IV
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
10. Aşağıdaki şekilde baş kuantum sayısı (n)2 olan bir orbitalin elektron yoğunluğu için sınır yüzey diyagramı verilmiştir. Bu orbitallerle ilgili 1. 2p, orbitalidir. II. 2 loblu hâlde bulunur. III. Manyetik kuantum sayist +2 olabilir. IV. Açısal momentum kuantum sayısı () 1'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve IV B) I, II ve III D) II, III ve IV C) I, II ve IV E) Il ve IV
3kot
Gaz - sıvı ya da gaz - katı heterojen karışımlarına aerosol
denir.
Duman
11
A) I
←
Maden suyu
1
Sprey
B) II
Aerosol ->>> Volkanik kirlilik
Yukarıdaki kavram haritasında hangi örnek yanlış ve-
rilmiştir?
Sis
V
C) III
IV
D) IV
E) V
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
3kot Gaz - sıvı ya da gaz - katı heterojen karışımlarına aerosol denir. Duman 11 A) I ← Maden suyu 1 Sprey B) II Aerosol ->>> Volkanik kirlilik Yukarıdaki kavram haritasında hangi örnek yanlış ve- rilmiştir? Sis V C) III IV D) IV E) V
9. Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
B
A) Çözeltiler "Benzer, benzeri çözer." ilkesine
göre oluşur.
B) Karbontetraklorür sıvısı su ile karışarak kol-
loid karışım oluşturur. apolor - polar
C) Kolonya ayrımsal damıtma ile bileşenlerine
ayrılabilir.
D 200 gram kütlece % 20 lik tuzlu çözetisine
80 gram su ile 20 gram tuz ilave edildiğin-
de buhar basıncı değişmez.
-
E) İnsanların maske kullanmasının nedenle-
rinden biri havadaki zararlı aerosol tanecik-
lerin solunmasını engellemesidir.,
200
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
9. Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B A) Çözeltiler "Benzer, benzeri çözer." ilkesine göre oluşur. B) Karbontetraklorür sıvısı su ile karışarak kol- loid karışım oluşturur. apolor - polar C) Kolonya ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir. D 200 gram kütlece % 20 lik tuzlu çözetisine 80 gram su ile 20 gram tuz ilave edildiğin- de buhar basıncı değişmez. - E) İnsanların maske kullanmasının nedenle- rinden biri havadaki zararlı aerosol tanecik- lerin solunmasını engellemesidir., 200
8. İçerisinde saf su bulunan bir behere CaO katısı ekleniyor.
Saf su
CaO(k)
Bu olayla ilgili olarak,
1. Kimyasal değişme gerçekleşir.
II. Analiz tepkimesine örnek verilebilir.
III. Oluşan ürünün yaygın adı, sönmüş kireçtir.
yargılarından hangileri doğrudur?
11. I. Gr
11. M
III. S
Yuka
tepl
A)
12. 1.
2.
Kimya
Homojen ve Heterojen Karışımlar
8. İçerisinde saf su bulunan bir behere CaO katısı ekleniyor. Saf su CaO(k) Bu olayla ilgili olarak, 1. Kimyasal değişme gerçekleşir. II. Analiz tepkimesine örnek verilebilir. III. Oluşan ürünün yaygın adı, sönmüş kireçtir. yargılarından hangileri doğrudur? 11. I. Gr 11. M III. S Yuka tepl A) 12. 1. 2.