Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Soruları

6.
A)
C)
Aşağıda verilen tepkimelerden
me tepkimesi değildir?
E)
A) NaCl(suda) + AgNO3
3(suda)
B) Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda)
C)(+3NaOH
Na
Na₂SO4
4(suda)
E) AgNO suda)
(suda)
+ BaCl2(suda)
+ NaCl (suda)
hangisi çözünme - çökel-
1
Yanma
Nötralleşmey
Çözünme - çökelme
Analiz
Nötralleşmey
AgCl (k)
7. 1. MgO(k) + 2HNO3(suda)
II. KCIO 3(k) + ISI KCI(K)+
III. 4FeS2(k)
+ 1102(g)
Yukarıdaki tepkimelerin sınıflandırması aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
+ NaNO3(suda)
Pbl2(k) + 2NO3(suda)
3
AlO3(suda) + H2(g)
BaSO4 + 2NaCl (suda)
2
4(k)
AgCl(k) + NaNO30
3(suda)
Mg(NO3)2(suda) + H₂O(s)
O2(g)
2
2Fe₂O3(k) +8SO2(g)
||
Analiz
Sentez
Analiz
Sentez
Analiz
/benimhocam
Nötralleşme
Yanma
Yanma
Yanma
Yanma
18
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
6. A) C) Aşağıda verilen tepkimelerden me tepkimesi değildir? E) A) NaCl(suda) + AgNO3 3(suda) B) Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) C)(+3NaOH Na Na₂SO4 4(suda) E) AgNO suda) (suda) + BaCl2(suda) + NaCl (suda) hangisi çözünme - çökel- 1 Yanma Nötralleşmey Çözünme - çökelme Analiz Nötralleşmey AgCl (k) 7. 1. MgO(k) + 2HNO3(suda) II. KCIO 3(k) + ISI KCI(K)+ III. 4FeS2(k) + 1102(g) Yukarıdaki tepkimelerin sınıflandırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? + NaNO3(suda) Pbl2(k) + 2NO3(suda) 3 AlO3(suda) + H2(g) BaSO4 + 2NaCl (suda) 2 4(k) AgCl(k) + NaNO30 3(suda) Mg(NO3)2(suda) + H₂O(s) O2(g) 2 2Fe₂O3(k) +8SO2(g) || Analiz Sentez Analiz Sentez Analiz /benimhocam Nötralleşme Yanma Yanma Yanma Yanma 18
olleetus
7. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış
yazılmıştır?
Tepkime
A) C(k) + O2(g) →CO2(g)
led
Merha
Sov Y.X
B) Pb²+
(suda)
C) Mg(K)
D) Caco
-
+2CI
+ CuCl,
3(k)
(suda)
¹2(suda)
CaO (k)
ime de oy (2000
18
Subrulud rinebbsm ignen
PbCl2(k)
MgCl2(suda) + Cu(k)
->>>
+ CO2(g)
Türü
Yanma
hibstar Çökelme
-
E) NaOH(suda) + HCl -NaCl(suda) + H₂O(s)
+H₂O)
ib'Y nelo Bisel no serye inül mot
vib'X nalo ali ne iaryss mots blebnülümol
Sentez
jublo fis syubbem ignari nin Sov Y.X
Nötralleşme
(suda)
Analiz
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
olleetus 7. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış yazılmıştır? Tepkime A) C(k) + O2(g) →CO2(g) led Merha Sov Y.X B) Pb²+ (suda) C) Mg(K) D) Caco - +2CI + CuCl, 3(k) (suda) ¹2(suda) CaO (k) ime de oy (2000 18 Subrulud rinebbsm ignen PbCl2(k) MgCl2(suda) + Cu(k) ->>> + CO2(g) Türü Yanma hibstar Çökelme - E) NaOH(suda) + HCl -NaCl(suda) + H₂O(s) +H₂O) ib'Y nelo Bisel no serye inül mot vib'X nalo ali ne iaryss mots blebnülümol Sentez jublo fis syubbem ignari nin Sov Y.X Nötralleşme (suda) Analiz
0 Dakika 1
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin endotermik
olması beklenir?
KİMYASAL
TEPKİME
A) 6CO₂(g) + 6H₂O(s) C6H₁2O6(k) + 60₂(g)
B) 2CO(g) + O₂(g) →→→→200₂(g) ek votermik
H₂O(s)→→→→→H₂O(K)
C)
D) Cl(g) + Cl(g) →→→ Cl₂(g)
E) CO₂(g)
H₂O
→ CO₂ (suda)
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
0 Dakika 1 Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin endotermik olması beklenir? KİMYASAL TEPKİME A) 6CO₂(g) + 6H₂O(s) C6H₁2O6(k) + 60₂(g) B) 2CO(g) + O₂(g) →→→→200₂(g) ek votermik H₂O(s)→→→→→H₂O(K) C) D) Cl(g) + Cl(g) →→→ Cl₂(g) E) CO₂(g) H₂O → CO₂ (suda)
MELER VE DENKLEMLER
11 5
BaCI2(suda) + K₂SO4(suda)
tepkimesi için;
V
Çözünme-çökelme tepkimesidir.
Net iyon denklemi:
-2
+ SO4(suda)
(suda)
K ve CI seyirci iyonlardır.
Ba2+
lifk
A) Yalnız I
-
D) II ve III.
BaSO4(k)+2KCI(suda)
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
3.BÖLÜM
BaSO4(k) şeklindedir.
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
MELER VE DENKLEMLER 11 5 BaCI2(suda) + K₂SO4(suda) tepkimesi için; V Çözünme-çökelme tepkimesidir. Net iyon denklemi: -2 + SO4(suda) (suda) K ve CI seyirci iyonlardır. Ba2+ lifk A) Yalnız I - D) II ve III. BaSO4(k)+2KCI(suda) yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II 3.BÖLÜM BaSO4(k) şeklindedir. E) I, II ve III C) I ve III
2.
X + H₂O → H₂SO4
2H₂SO4 + 2YK₂SO 2H₂O
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denklem-
lerine göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
Y
A)
B)
C)
D)
E)
X
SO
SO3
SO₂
SO3
SO₂
4
K₂
KO₂
K₂O
KOH
KOH
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
2. X + H₂O → H₂SO4 2H₂SO4 + 2YK₂SO 2H₂O Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denklem- lerine göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Y A) B) C) D) E) X SO SO3 SO₂ SO3 SO₂ 4 K₂ KO₂ K₂O KOH KOH
11. Dalton atom teorisinde;
1. Bilinen en küçük tanecik atomdur. Atomlar par-
çalanamazlar.
2. Bir elementin tüm atomları kütle ve diğer özellik-
leri bakımından özdeştir.
3. Kimyasal değişimlerde atomların tür ve sayıları
değişmez, atomlar yeniden düzenlenerek farklı
maddeleri oluştururlar.
varsayımları geçmektedir.
Buna göre;
1. 235U+ on ->> 142 Ba +3Kr +3/n
56
tepkimesi Dalton atom teorisinde geçen 1. mad-
deyi çürütür.
II. N + In ->
sinde geçen 2. maddeyi çürütür.
15N tepkimesi Dalton atom teori-
III. N₂ + 3H₂2NH₂ tepkimesi Dalton atom teo-
risinde geçen 3. maddeyi ispatlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
11. Dalton atom teorisinde; 1. Bilinen en küçük tanecik atomdur. Atomlar par- çalanamazlar. 2. Bir elementin tüm atomları kütle ve diğer özellik- leri bakımından özdeştir. 3. Kimyasal değişimlerde atomların tür ve sayıları değişmez, atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeleri oluştururlar. varsayımları geçmektedir. Buna göre; 1. 235U+ on ->> 142 Ba +3Kr +3/n 56 tepkimesi Dalton atom teorisinde geçen 1. mad- deyi çürütür. II. N + In -> sinde geçen 2. maddeyi çürütür. 15N tepkimesi Dalton atom teori- III. N₂ + 3H₂2NH₂ tepkimesi Dalton atom teo- risinde geçen 3. maddeyi ispatlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
Aşağıdaki tepkime en küçük tamsayılarla denkleşti-
rildiğinde reaktiflerdeki toplam atom sayısı kaç olur?
2x-2e vermiş
43 2
O
As₂O3 + 1₂ + H₂O → H₂ ASO +2HI¯
3
4
Çözüm
qey
AS₂0₂ +21₂ + 5H₂0 →→ 2H₂A₂0₂ + 4HI
-
Örnek:
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
Aşağıdaki tepkime en küçük tamsayılarla denkleşti- rildiğinde reaktiflerdeki toplam atom sayısı kaç olur? 2x-2e vermiş 43 2 O As₂O3 + 1₂ + H₂O → H₂ ASO +2HI¯ 3 4 Çözüm qey AS₂0₂ +21₂ + 5H₂0 →→ 2H₂A₂0₂ + 4HI - Örnek:
27
nie Unsarele Xidg anu
hangisi yükseltgenme-
10. Aşağıdaki tepkimelerden
indirgenme tepkimesi değildir?
A) 2AI + 3/202Al₂O3
B) Na + HCI → NaCl + 1/2H₂
C) C₂H₂ + 2H₂ → C₂H6
D) MgCO3 → MgO + CO₂
E) H₂ + Cl₂ → 2HCI
(lomp ASMA)
1. Fasikül | Kimya ve Elektri
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
27 nie Unsarele Xidg anu hangisi yükseltgenme- 10. Aşağıdaki tepkimelerden indirgenme tepkimesi değildir? A) 2AI + 3/202Al₂O3 B) Na + HCI → NaCl + 1/2H₂ C) C₂H₂ + 2H₂ → C₂H6 D) MgCO3 → MgO + CO₂ E) H₂ + Cl₂ → 2HCI (lomp ASMA) 1. Fasikül | Kimya ve Elektri
6.
K, L, M metalleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
amfoter
K metali hem asit hem de bazlarla tepkime verir ve H₂ gazı
oluşturur.
L metali HCI çözeltisi ile tepkime vermez, ancak HNO3 çö-
zetlisi ile NO2 gazı oluşturur.
M metali hem HCI, hem de HNO3 çözeltisi ile H₂ gazı oluştu-
rur ancak bazlarla tepkime vermez.
Buna göre bu metaller için,
I. K metali amfoter metaldir.
II. L metali yarı soy metaldir.
III. M metali tam soy metaldir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
6. K, L, M metalleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. amfoter K metali hem asit hem de bazlarla tepkime verir ve H₂ gazı oluşturur. L metali HCI çözeltisi ile tepkime vermez, ancak HNO3 çö- zetlisi ile NO2 gazı oluşturur. M metali hem HCI, hem de HNO3 çözeltisi ile H₂ gazı oluştu- rur ancak bazlarla tepkime vermez. Buna göre bu metaller için, I. K metali amfoter metaldir. II. L metali yarı soy metaldir. III. M metali tam soy metaldir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
Iniz
SORU-8
A çözeltisi
M çözeltisi
K
A) I
K kabındaki M çözeltisi üzerine
Y kabındaki A çözeltisi ekledi-
ğinde kimyasal bir reaksiyon ol-
duğuna
Çözeltinin pH değişiminden
IX Son görüntünün homojen olmasından
Bir gaz açığa çıkmasından
çözeltideki renk değişiminden
Dipteki çökelekten
hangi duruma bakılarak karar verilemez?
E
B) II
C) III
D) IV
E) V
Adası
S
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
Iniz SORU-8 A çözeltisi M çözeltisi K A) I K kabındaki M çözeltisi üzerine Y kabındaki A çözeltisi ekledi- ğinde kimyasal bir reaksiyon ol- duğuna Çözeltinin pH değişiminden IX Son görüntünün homojen olmasından Bir gaz açığa çıkmasından çözeltideki renk değişiminden Dipteki çökelekten hangi duruma bakılarak karar verilemez? E B) II C) III D) IV E) V Adası S
10. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesi-
dir?
A) CaO(k) + H₂O(s)→ Ca(OH)₂(suda)
B) CO₂(g) + H₂O(s)→ H₂CO3(suda)
C) 3S(k) + 4HNO3(suda) → 3SO₂(g) + 4NO(g) + 2H₂O(s)
D) Ca(OH)₂(suda) + 2HNO3(suda)
E) 2H₂S(g) + 8HNO3(suda)
->
Ca(NO3)2(suda) + 2H₂O(s)
S(k) + SO₂(g) + NO₂(g) + 6H₂O(s)
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
10. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesi- dir? A) CaO(k) + H₂O(s)→ Ca(OH)₂(suda) B) CO₂(g) + H₂O(s)→ H₂CO3(suda) C) 3S(k) + 4HNO3(suda) → 3SO₂(g) + 4NO(g) + 2H₂O(s) D) Ca(OH)₂(suda) + 2HNO3(suda) E) 2H₂S(g) + 8HNO3(suda) -> Ca(NO3)2(suda) + 2H₂O(s) S(k) + SO₂(g) + NO₂(g) + 6H₂O(s)
mes
erde D
likler
m bas
ÖRNEK 1
Aşağıdaki tepkime denklemlerini en küçük tam sayı-
larla denkleştiriniz.
a) C.H. 50₂-300₂ +401₂0
b) H₂SOKOH → K₂SO4 + H₂O
4
c) Ca + HNO3
Ca(NO3)2 + H₂
d) Al C3 + H₂O → Al(OH)3 + CH4
4
e) Zn + NaOH → Na₂ZnO₂+ H₂
f) KCIO₂ → KCI + 0₂
3
g) CS₂ + O₂
CO₂ + SO₂
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
mes erde D likler m bas ÖRNEK 1 Aşağıdaki tepkime denklemlerini en küçük tam sayı- larla denkleştiriniz. a) C.H. 50₂-300₂ +401₂0 b) H₂SOKOH → K₂SO4 + H₂O 4 c) Ca + HNO3 Ca(NO3)2 + H₂ d) Al C3 + H₂O → Al(OH)3 + CH4 4 e) Zn + NaOH → Na₂ZnO₂+ H₂ f) KCIO₂ → KCI + 0₂ 3 g) CS₂ + O₂ CO₂ + SO₂
8. Tampon çözeltiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
C
A) Konjuge asit - baz çifti içerir.
B) Canlı organizmalar açısından son derece önemlidir.
C) Saf su ilave edilirse pH değeri değişir.
D) Serum bir tampon çözeltidir.
E) Az miktarda kuvvetli asit veya baz ilave edildiğinde pH
değişimine karşı dirençlidir.
con or #20
18 INTAVA NIUA!
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
8. Tampon çözeltiler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? C A) Konjuge asit - baz çifti içerir. B) Canlı organizmalar açısından son derece önemlidir. C) Saf su ilave edilirse pH değeri değişir. D) Serum bir tampon çözeltidir. E) Az miktarda kuvvetli asit veya baz ilave edildiğinde pH değişimine karşı dirençlidir. con or #20 18 INTAVA NIUA!
okime için
9
6.
11. 1 molekül hidrojen
4X+50₂ →→ 4NO + 6H₂O
denkleştirilmiş tepkimesindeki X maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) NO ₂
2T (3
2
bid
D) N₂H4
nin' 02 bisba
B) N₂O5
so
E) HNO3
C)NH,
4.C 5.A
A
7.C 8.C 9
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
okime için 9 6. 11. 1 molekül hidrojen 4X+50₂ →→ 4NO + 6H₂O denkleştirilmiş tepkimesindeki X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) NO ₂ 2T (3 2 bid D) N₂H4 nin' 02 bisba B) N₂O5 so E) HNO3 C)NH, 4.C 5.A A 7.C 8.C 9
KİMYA TESTI
an
masından karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda
dari youtube kanalından da video çözümlerimize ulaşabilirsiniz.
3.
I.
Çinko fosfat
II. Bakır (1) sülfat
III. Amonyum sülfür
Deneme 17
203
E) ||| > | = ||
Lo so, ²
NH
Yukarıdaki bileşiklerin birim formüllerinde yer alan atom
sayılarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) | > || > |||
C) | = || = |||
B) II > I > III
D) I > III > II
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
KİMYA TESTI an masından karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda dari youtube kanalından da video çözümlerimize ulaşabilirsiniz. 3. I. Çinko fosfat II. Bakır (1) sülfat III. Amonyum sülfür Deneme 17 203 E) ||| > | = || Lo so, ² NH Yukarıdaki bileşiklerin birim formüllerinde yer alan atom sayılarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) | > || > ||| C) | = || = ||| B) II > I > III D) I > III > II
2. Kapalı bir kapta X ve Y elementleri arasında gerçekle
şen kimyasal tepkimeye ait grafik aşağıda verilmiştir.
20
16
0
Kütle (gram)
A) Yalnız I
Y
.
Buna göre,
1. Tepkime tam verimle gerçekleşmemiştir.
X'in Y'ye kütlece birleşme oran
tir.
III. Tepkime sonunda kapta 40 gram madde vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
13 20 20
20-14
16
D) JL ve III
Zaman (dk)
B) Yalnız II
ELKTI ve
I ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
2. Kapalı bir kapta X ve Y elementleri arasında gerçekle şen kimyasal tepkimeye ait grafik aşağıda verilmiştir. 20 16 0 Kütle (gram) A) Yalnız I Y . Buna göre, 1. Tepkime tam verimle gerçekleşmemiştir. X'in Y'ye kütlece birleşme oran tir. III. Tepkime sonunda kapta 40 gram madde vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 13 20 20 20-14 16 D) JL ve III Zaman (dk) B) Yalnız II ELKTI ve I ve III