Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Soruları

CHOH
kol (C₂H₂(OH)₂)
verilen maddelerden hang
cündüğünde suyun donmays
a sıcaklığını alçaltır?
iz IV
D) I ve IV
B
B) i ve il
Iniz III
C)ive ill
1. I, III ve IV
(etilen gli-
Model Soru - 48 :
I. Kışın yollara tuz dökülmesi
II. Uçak kanatlarının alkolle yıkanması
III. Dondurma yapılırken az miktarda
© Yanıt Yayınlan
tuz kullanılması
Yukarıdaki işlemlerden hangileri don-
ma noktası alçalması ile ilgilidir?
A) Yalnız I
ya başlama
2
0
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E), II ve III
Ki
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
CHOH kol (C₂H₂(OH)₂) verilen maddelerden hang cündüğünde suyun donmays a sıcaklığını alçaltır? iz IV D) I ve IV B B) i ve il Iniz III C)ive ill 1. I, III ve IV (etilen gli- Model Soru - 48 : I. Kışın yollara tuz dökülmesi II. Uçak kanatlarının alkolle yıkanması III. Dondurma yapılırken az miktarda © Yanıt Yayınlan tuz kullanılması Yukarıdaki işlemlerden hangileri don- ma noktası alçalması ile ilgilidir? A) Yalnız I ya başlama 2 0 B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E), II ve III Ki
2. Aşağıda su ve glikol sıvılarının molekül formülleri verilmiş-
tir.
H₂O
su
Buna göre su ve glikol ile ilgili;
1. Suyun moleküller arası etkileşimleri daha fazladır,
II. Aynı sıcaklıkta glikolün buhar basıncı daha büyüktür,
III. Aynı sıcaklıkta viskoziteleri arasında glikol > su ilişki
bulunur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
CH₂-OH
T
CH₂-OH
glikol
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
2. Aşağıda su ve glikol sıvılarının molekül formülleri verilmiş- tir. H₂O su Buna göre su ve glikol ile ilgili; 1. Suyun moleküller arası etkileşimleri daha fazladır, II. Aynı sıcaklıkta glikolün buhar basıncı daha büyüktür, III. Aynı sıcaklıkta viskoziteleri arasında glikol > su ilişki bulunur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III CH₂-OH T CH₂-OH glikol D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
9. Saf haldeki katı bir maddenin erime süresi;
I. Katı miktarı
II. Isıtıcı gücü
III. Katının türü x
özelliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
✓
ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Orbital Yayınları
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
9. Saf haldeki katı bir maddenin erime süresi; I. Katı miktarı II. Isıtıcı gücü III. Katının türü x özelliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II ✓ ve II C) Yalnız III E) I, II ve III Orbital Yayınları
1.
Suda az çözünen Mg(OH)2 tuzunun sudaki çözünürlüğü ekzo-
termiktir.
Mesut, katısıyla dengede olan Mg(OH)2 çözeltisine aşağıdaki
işlemler ayrı ayrı uygulandığında çözünürlüğün değişimini tab-
lodaki gibi dolduruyor.
İşlem
1. Aynı sıcaklıkta su eklemek
II. Sıcaklığı arttırmak
III.
Aynı sıcaklıkta NaOH katısı eklemek
IV.
Aynı sıcaklıkta HCI SIVISI eklemek
V. Aynı sıcaklıkta Mg(OH)2 katısı eklemek
Çözünürlük
Değişmez
Artar
Artar
Artar
Değişmez
PALME
YAYINEVİ
Mesut'un her doğru cevabı 10 puan kazandırırken her yanlış
cevabı 2 puan kaybettiriyor.
Buna göre, Mesut tablodaki cevaplardan kaç puan alır?
A) 2
B) 14
C) 26
D) 38
E) 50
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
1. Suda az çözünen Mg(OH)2 tuzunun sudaki çözünürlüğü ekzo- termiktir. Mesut, katısıyla dengede olan Mg(OH)2 çözeltisine aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulandığında çözünürlüğün değişimini tab- lodaki gibi dolduruyor. İşlem 1. Aynı sıcaklıkta su eklemek II. Sıcaklığı arttırmak III. Aynı sıcaklıkta NaOH katısı eklemek IV. Aynı sıcaklıkta HCI SIVISI eklemek V. Aynı sıcaklıkta Mg(OH)2 katısı eklemek Çözünürlük Değişmez Artar Artar Artar Değişmez PALME YAYINEVİ Mesut'un her doğru cevabı 10 puan kazandırırken her yanlış cevabı 2 puan kaybettiriyor. Buna göre, Mesut tablodaki cevaplardan kaç puan alır? A) 2 B) 14 C) 26 D) 38 E) 50
bit
ar-
SI
HIZ VE RENK YAYINLARI
6. 60 °C'de hazırlanan doymuş KCl çözeltisi 40 °C'ye soğu-
tulduğunda bir miktar tuz çökmektedir.
Buna göre; bu işlem sonucu,
1. Kaynamaya başlama noktası değişmez.
II. Donmaya başlama noktası düşer.
III. Doymamış çözelti oluşur.
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Adrist
C) I ve II
E) I ve III
KİMYA - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
bit ar- SI HIZ VE RENK YAYINLARI 6. 60 °C'de hazırlanan doymuş KCl çözeltisi 40 °C'ye soğu- tulduğunda bir miktar tuz çökmektedir. Buna göre; bu işlem sonucu, 1. Kaynamaya başlama noktası değişmez. II. Donmaya başlama noktası düşer. III. Doymamış çözelti oluşur. olaylarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Adrist C) I ve II E) I ve III KİMYA - ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
Soru 9:
Farklı derinlik ve sıcaklıklardaki sularda tüplü dalış
yapan dalgıcın kanında çözünen azot gazı
miktarı hangisinde daha fazladır?
A) 20 m 25°C
B) 30 m 22°C
C) 35 m 20°C
D) 40 m 18°C
E) 50 m 10°C
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Soru 9: Farklı derinlik ve sıcaklıklardaki sularda tüplü dalış yapan dalgıcın kanında çözünen azot gazı miktarı hangisinde daha fazladır? A) 20 m 25°C B) 30 m 22°C C) 35 m 20°C D) 40 m 18°C E) 50 m 10°C
20.
Sıcaklık (°C)
Madde
20
30
40
Sodyum klorür
36,0
36,4
36,5
Potasyum klorür
34,0
37,0
40,0
Sezyum sülfat
9,84
7,24
5,63
Bazı katıların farklı sıcaklıklardaki çözünürlükleri
(g/100 g su) tabloda verilmiştir.
Buna göre,
1. Sezyum sülfat katısının sudaki çözünürlüğü endo-
termiktir.
II. 40 °C'de 50 gram su ile hazırlanan potasyum klorür
katısının doymuş çözeltisinin sıcaklığı 20 °C'ye dü-
şürülürse 3 gram potasyum klorür çöker.
III. Sodyum klorürün sıcaklık etkisi ile çözünürlük deği-
şimi, potasyum klorürden yüksektir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
C) Yalnız III
A) Yalnız I GB) Yalnız II
D) I ve III
50Q
E) II ve III
23.
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
20. Sıcaklık (°C) Madde 20 30 40 Sodyum klorür 36,0 36,4 36,5 Potasyum klorür 34,0 37,0 40,0 Sezyum sülfat 9,84 7,24 5,63 Bazı katıların farklı sıcaklıklardaki çözünürlükleri (g/100 g su) tabloda verilmiştir. Buna göre, 1. Sezyum sülfat katısının sudaki çözünürlüğü endo- termiktir. II. 40 °C'de 50 gram su ile hazırlanan potasyum klorür katısının doymuş çözeltisinin sıcaklığı 20 °C'ye dü- şürülürse 3 gram potasyum klorür çöker. III. Sodyum klorürün sıcaklık etkisi ile çözünürlük deği- şimi, potasyum klorürden yüksektir. yargılarından hangileri yanlıştır? C) Yalnız III A) Yalnız I GB) Yalnız II D) I ve III 50Q E) II ve III 23.
17. Bir X katısının çözünürlük-sıcaklık grafiği Şekil 1'deki gibidir.
Katı kütlesi (g)
Çözünürlük (g/100cm³)
-T₂
-T₁.
X(K)
Zaman
Sıcaklık(°C)
Şekil 1
Şekil 2
T1 coz kat ↑
Aynı katıya ait T₁, T₂ ve T3 sıcaklıklarında çözünme süre-
since katı madde miktarındaki değişim Şekil 2'de verilmiştir.
Buna göre,
Sıcaklıklar arasında T₁ > T₂ > T3 ilişkisi vardır.
X'in doygun çözeltisi soğutulursa çökme olur.
T₁, T₂ ve T3 sıcaklıklarında çözelti doygundur.
Cainiz III
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
t
Dve ll
E ve III
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
17. Bir X katısının çözünürlük-sıcaklık grafiği Şekil 1'deki gibidir. Katı kütlesi (g) Çözünürlük (g/100cm³) -T₂ -T₁. X(K) Zaman Sıcaklık(°C) Şekil 1 Şekil 2 T1 coz kat ↑ Aynı katıya ait T₁, T₂ ve T3 sıcaklıklarında çözünme süre- since katı madde miktarındaki değişim Şekil 2'de verilmiştir. Buna göre, Sıcaklıklar arasında T₁ > T₂ > T3 ilişkisi vardır. X'in doygun çözeltisi soğutulursa çökme olur. T₁, T₂ ve T3 sıcaklıklarında çözelti doygundur. Cainiz III ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II t Dve ll E ve III
Çözünürlük (g/100 g su)
7.
-Z
Y
X
Sıcaklık (°C)
t₁ t₂ t3
Sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi verilen saf
X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) t₂ °C sıcaklıkta X ve Z'nin çözünürlükleri eşittir. +
t°C'deki doygun X çözeltisi soğutulursa bir miktar X çö-
ker.
C) Y'nin çözünürlüğü endotermiktir.
D) t₁ °C'de aynı miktar saf su ile hazırlanan X, Y ve Z doygun
çözeltilerinden X'in kütlece yüzdesi en çoktur.
E) t₂ °C'de hazırlanan X, Y ve Z'nin doygun çözeltileri ısıtılır-
sa Y ve Z doymamış çözelti olur.
99.
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Çözünürlük (g/100 g su) 7. -Z Y X Sıcaklık (°C) t₁ t₂ t3 Sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi verilen saf X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) t₂ °C sıcaklıkta X ve Z'nin çözünürlükleri eşittir. + t°C'deki doygun X çözeltisi soğutulursa bir miktar X çö- ker. C) Y'nin çözünürlüğü endotermiktir. D) t₁ °C'de aynı miktar saf su ile hazırlanan X, Y ve Z doygun çözeltilerinden X'in kütlece yüzdesi en çoktur. E) t₂ °C'de hazırlanan X, Y ve Z'nin doygun çözeltileri ısıtılır- sa Y ve Z doymamış çözelti olur. 99.
4.
X. Elimize dökülen kolonyanın serinlik hissi ver-
mesi
Dalgıçların vurgun yemesi
III. Gazlı içeceklerin soğuk içilmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri gazların çözü-
nürlüğüne basıncın etkisi ile açıklanabilir?
A) Yalnız 1
I
B) Yalnız II C) Yalnız III
DXI ve II
E) II ve III
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
4. X. Elimize dökülen kolonyanın serinlik hissi ver- mesi Dalgıçların vurgun yemesi III. Gazlı içeceklerin soğuk içilmesi Yukarıdaki olaylardan hangileri gazların çözü- nürlüğüne basıncın etkisi ile açıklanabilir? A) Yalnız 1 I B) Yalnız II C) Yalnız III DXI ve II E) II ve III
Soru 1:
1. Çözeltide çözüneni az çözücüsü çok olan çözelti
II. Kaynama noktası çözücüsünden az olan çözelti
III. Donma noktası çözücüsünden düşük olan çözelti
Yukarıda verilen elektrolit çözeltilerden hangisi
elektriği en iyi iletir?
A) Yalniz 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Soru 1: 1. Çözeltide çözüneni az çözücüsü çok olan çözelti II. Kaynama noktası çözücüsünden az olan çözelti III. Donma noktası çözücüsünden düşük olan çözelti Yukarıda verilen elektrolit çözeltilerden hangisi elektriği en iyi iletir? A) Yalniz 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
25.
Çözünürlük (g/100 g su)
60
40
10 20
Sıcaklık(°C)
Yukarıda çözünürlük - sıcaklık grafiği verilen X
katısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
A) 10°C'de 200 gram suya 150 gram X katisatılır-
sa toplam 320 gram çözelti elde edilir.
B) 20°C'de X katısı kullanılarak %40'lık kararlı bir
sulu çözelti hazırlanamaz.
C) 10°C'de 50 gram su ile hazırlanan doygun çö-
zelti, buharlaşma olmadan 20°C'ye kadar isiti-
lırsa 10 gram X katısı dibe çöker.
D) 20°C'de kütlece %20'lik 100 gram çözeltiyi doy
gun hale getirmek için en az 20 gram daha X ka
tısı eklenmelidir.
doygun çöze
gram
E) 20°C'de hazırlanan 70
10°C'ye kadar soğutulduğunda 10 gram dah
X katısı çözebilir.
AYT 13. DENEME
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
25. Çözünürlük (g/100 g su) 60 40 10 20 Sıcaklık(°C) Yukarıda çözünürlük - sıcaklık grafiği verilen X katısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? A) 10°C'de 200 gram suya 150 gram X katisatılır- sa toplam 320 gram çözelti elde edilir. B) 20°C'de X katısı kullanılarak %40'lık kararlı bir sulu çözelti hazırlanamaz. C) 10°C'de 50 gram su ile hazırlanan doygun çö- zelti, buharlaşma olmadan 20°C'ye kadar isiti- lırsa 10 gram X katısı dibe çöker. D) 20°C'de kütlece %20'lik 100 gram çözeltiyi doy gun hale getirmek için en az 20 gram daha X ka tısı eklenmelidir. doygun çöze gram E) 20°C'de hazırlanan 70 10°C'ye kadar soğutulduğunda 10 gram dah X katısı çözebilir. AYT 13. DENEME
x=56
6. Kütlece % 25'lik 400 gram seyreltik NaCl sulu çözeltisine
sırasıyla,
●
100 gram saf su ekleniyor.
●
Kütlece % 50'lik 100 gram NaCl sulu çözeltisi
ekleniyor.
ild:
işlemleri uygulanıyor. Elssp (tieso suled strelcom/A
adier inive
v noleomis rei nelutut injuf inneulim
Bu işlemler sonucu başlangıçtaki çözeltinin; etcomtA
1. Çözücü kütlesi
II. Kütlece % derişimi
III. Aynı koşuldaki kaynamaya başlama sıcaklığı
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
semests weisse nelo neben enelle tree hög snya
Sammls ex leignad nebielbisbignes
HO (3
6010
00 (3
0₂H(8
SO (A
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
x=56 6. Kütlece % 25'lik 400 gram seyreltik NaCl sulu çözeltisine sırasıyla, ● 100 gram saf su ekleniyor. ● Kütlece % 50'lik 100 gram NaCl sulu çözeltisi ekleniyor. ild: işlemleri uygulanıyor. Elssp (tieso suled strelcom/A adier inive v noleomis rei nelutut injuf inneulim Bu işlemler sonucu başlangıçtaki çözeltinin; etcomtA 1. Çözücü kütlesi II. Kütlece % derişimi III. Aynı koşuldaki kaynamaya başlama sıcaklığı niceliklerinden hangileri değişir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III semests weisse nelo neben enelle tree hög snya Sammls ex leignad nebielbisbignes HO (3 6010 00 (3 0₂H(8 SO (A
hangisinin
A) 1 M C6H12O6
116
BY 0,8 M NaCl
2
2
C) 0,4 M Al₂(SO4)3 S
2016
D) 0,2 M CaBr₂ 3
E) 0,1 M FeSO4
2 0,2
Pg + sude →→
esö Usbnayluy
9. Aşağıdakilerden hangisinin gazların çözünürlü-
ğüne etkisi yoktur?
80.0
A) Çözücünün cinsi
B) Çözünen gazın cinsi
ST.0
C) Sıcaklık
80,0
(O
D) Basınç
80.0
(C
Çözücü kütlesi $8,0
1. D
J
20
1-
1
2. E
3. C
4. D
5. C
IN
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
hangisinin A) 1 M C6H12O6 116 BY 0,8 M NaCl 2 2 C) 0,4 M Al₂(SO4)3 S 2016 D) 0,2 M CaBr₂ 3 E) 0,1 M FeSO4 2 0,2 Pg + sude →→ esö Usbnayluy 9. Aşağıdakilerden hangisinin gazların çözünürlü- ğüne etkisi yoktur? 80.0 A) Çözücünün cinsi B) Çözünen gazın cinsi ST.0 C) Sıcaklık 80,0 (O D) Basınç 80.0 (C Çözücü kütlesi $8,0 1. D J 20 1- 1 2. E 3. C 4. D 5. C IN
c) Glikol Sivisi ve sudan oluşan hacimce % 20 lik 300 mL glikol-su karışımına 60 gram su ve 80 gram glikol ilave edilerek
çözülürse elde edilen sulu çözelti hacimce % kaç glikol içerir? (dGlikol :2 g/mL, dsu: 1 g/mL)
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
c) Glikol Sivisi ve sudan oluşan hacimce % 20 lik 300 mL glikol-su karışımına 60 gram su ve 80 gram glikol ilave edilerek çözülürse elde edilen sulu çözelti hacimce % kaç glikol içerir? (dGlikol :2 g/mL, dsu: 1 g/mL)
(C)
102
16. Aşağıdaki şekilde hemodiyaliz yöntemi gösterilmiştir.
Pompa Diyalizör
Kullanılmış
diyaliz
SIVISI
Kirli
kan
Temiz
diyaliz
SIVISI
Temiz
kan
Bu yöntemde gerçekleştirilen olaylarla ilgili;
1. Seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan di-
füzyonudur.
II. Çözeltideki belirli maddeler, seçici geçirgen zarın
diğer tarafında bulunan çözelti aracılığıyla değiş-
tirilmektedir.
Genellikle çözünebilen maddelerin konsantras-
yonunun düşürülmesini amaçlar.
I ve Il
I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
ama
ngi-
(Y)"
29
Gür Yayınevi
Gür Yayınevi
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
Del
Kimya
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
(C) 102 16. Aşağıdaki şekilde hemodiyaliz yöntemi gösterilmiştir. Pompa Diyalizör Kullanılmış diyaliz SIVISI Kirli kan Temiz diyaliz SIVISI Temiz kan Bu yöntemde gerçekleştirilen olaylarla ilgili; 1. Seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan di- füzyonudur. II. Çözeltideki belirli maddeler, seçici geçirgen zarın diğer tarafında bulunan çözelti aracılığıyla değiş- tirilmektedir. Genellikle çözünebilen maddelerin konsantras- yonunun düşürülmesini amaçlar. I ve Il I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz. ama ngi- (Y)" 29 Gür Yayınevi Gür Yayınevi ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III Del