Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çözünme ve Çözelti Derişimleri Soruları

5. Doygun bir çözeltiye aynı sıcaklıkta saf çözücü eklendiğinde derişimi azalırken çözünen eklendi-
ğinde derişimi artar.
6. İyonik bileşikler saf suda çözündüğünde iyon - dipol etkileşimleri oluşur.
un
......
wakation on
MAKAL
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
5. Doygun bir çözeltiye aynı sıcaklıkta saf çözücü eklendiğinde derişimi azalırken çözünen eklendi- ğinde derişimi artar. 6. İyonik bileşikler saf suda çözündüğünde iyon - dipol etkileşimleri oluşur. un ...... wakation on MAKAL
rinin kü
Idakiler
1
akor bu
na gö
erişimi
E) 15
alkol
SI-
ye-
ha-
en
25
Yukarıda verilen çözellilerin içerdikleri çözü-
nen kütlelerinin karşılaştırması aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
(-0.8 g/mL)
A) I> ||| > ||
D) ||| > | >1
B) ||- |||>1
5.
1. 1 kg çözeltide çözünen maddenin miligram cin-
sinden derişimine ppm denir.
II. Çözünen kütlesinin çözelti kütlesine aynı birim-
de oranının 10° ile çarpılması /ppm derişimini
vorir.
A) Yalnız I
III. 1 litrelik sulu çözeltilerde çözünen maddenin
miligram değeri ppm derişimini verir.
7
Yukarıda ppm derişimi ile ilgili verilen tanimlar-
dan hangileri doğrudur?
OP
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Il ve Ill
410 g su
E)1-11-111
m gram
X tuzu
(C)VIII>I
6. Aşağıda belirli bir miktar tuzun 410 gram suya ek-
lenmesi ile kütlece %18'lik bir çözelti elde edilir-
ken 60 gram X katısının çökmesi aşağıdaki şekil-
de gösterilmiştir.
4. C
E), II ve III
5. E
Küllece %18'lik
luz çözeltisi
Buna göre, ilk başta eklenen X tuzunun kütlesi
(m) kaç gramdır?
A) 50
B) 110
(C) 150
6. C
60 g X katısı
D) 165
E) 210
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
rinin kü Idakiler 1 akor bu na gö erişimi E) 15 alkol SI- ye- ha- en 25 Yukarıda verilen çözellilerin içerdikleri çözü- nen kütlelerinin karşılaştırması aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? (-0.8 g/mL) A) I> ||| > || D) ||| > | >1 B) ||- |||>1 5. 1. 1 kg çözeltide çözünen maddenin miligram cin- sinden derişimine ppm denir. II. Çözünen kütlesinin çözelti kütlesine aynı birim- de oranının 10° ile çarpılması /ppm derişimini vorir. A) Yalnız I III. 1 litrelik sulu çözeltilerde çözünen maddenin miligram değeri ppm derişimini verir. 7 Yukarıda ppm derişimi ile ilgili verilen tanimlar- dan hangileri doğrudur? OP B) Yalnız II C) I ve III D) Il ve Ill 410 g su E)1-11-111 m gram X tuzu (C)VIII>I 6. Aşağıda belirli bir miktar tuzun 410 gram suya ek- lenmesi ile kütlece %18'lik bir çözelti elde edilir- ken 60 gram X katısının çökmesi aşağıdaki şekil- de gösterilmiştir. 4. C E), II ve III 5. E Küllece %18'lik luz çözeltisi Buna göre, ilk başta eklenen X tuzunun kütlesi (m) kaç gramdır? A) 50 B) 110 (C) 150 6. C 60 g X katısı D) 165 E) 210
gram saf
Litlece %
E) 36
Orbital Yayınları
5.
x=80
80/200 = 014
120.1 = 30
120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk
hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy.
gulanmalıdır?
120.25
99 sv
(İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek-
leştiriliyor)
A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
B) 30 gram çözünen eklenmelidir.
C) 80 gram çözünen eklenmelidir.
D) 30 gram çözücü eklenmelidir.
E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
30 tie
Luisin
Siklerden
gitmequit
yapu bilir
8.
25
100
Kütlece
rişimi b
200 gra
Oluşa
lenen
A) 10
200
13
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
gram saf Litlece % E) 36 Orbital Yayınları 5. x=80 80/200 = 014 120.1 = 30 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy. gulanmalıdır? 120.25 99 sv (İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek- leştiriliyor) A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. B) 30 gram çözünen eklenmelidir. C) 80 gram çözünen eklenmelidir. D) 30 gram çözücü eklenmelidir. E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. 30 tie Luisin Siklerden gitmequit yapu bilir 8. 25 100 Kütlece rişimi b 200 gra Oluşa lenen A) 10 200 13
öln
ICI
ya
tir.
a-
%
aç
ve
20
Orbital Yayınları
sbliblbone side (HO)10)
förmilden yapabilir misiniz
X=64
11. Kütlece % 24'lük 100 gram KBr çözeltisi ile kütlece
% 20'lik 200 gram KBr çözeltileri sabit sıcaklıkta karıştı-
x. 30
rılıyor.
241169 +20,20g =
Oluşan çözeltiye sabit sıcaklıkta 6 gram KBr tuzu ve
44 g saf su ilave edilip tamamen çözülürse çözeltinin
son derişimi yüzde kaç olur? (Çökelme olmamaktadır)
Levi (0
A) 10
C) 15
D) 20
B) 12
11676900
E) 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CABDED CC BDD
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
öln ICI ya tir. a- % aç ve 20 Orbital Yayınları sbliblbone side (HO)10) förmilden yapabilir misiniz X=64 11. Kütlece % 24'lük 100 gram KBr çözeltisi ile kütlece % 20'lik 200 gram KBr çözeltileri sabit sıcaklıkta karıştı- x. 30 rılıyor. 241169 +20,20g = Oluşan çözeltiye sabit sıcaklıkta 6 gram KBr tuzu ve 44 g saf su ilave edilip tamamen çözülürse çözeltinin son derişimi yüzde kaç olur? (Çökelme olmamaktadır) Levi (0 A) 10 C) 15 D) 20 B) 12 11676900 E) 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CABDED CC BDD
9.
TYT / FEN
25 °C
NaCl
D) II ve III
NaCl
Oda koşullarında katısıyla dengede bulunan NaCl sulu
çözeltisine aynı sıcaklıkta dipteki katının bir kısmını
çözecek kadar saf su ilave ediliyor.
Buna göre, çözelti ile ilgili,
1. Kütlece % derişimi azalmıştır.
II. CI iyonlarının mol sayısı değişmemiştir.
III. Yoğunluğu azalmıştır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(suda)
E) I, II ve III
TYT AY
C) I ve Ill
OKUL KODU
11. Bir
BL
çe
(
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
9. TYT / FEN 25 °C NaCl D) II ve III NaCl Oda koşullarında katısıyla dengede bulunan NaCl sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta dipteki katının bir kısmını çözecek kadar saf su ilave ediliyor. Buna göre, çözelti ile ilgili, 1. Kütlece % derişimi azalmıştır. II. CI iyonlarının mol sayısı değişmemiştir. III. Yoğunluğu azalmıştır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II (suda) E) I, II ve III TYT AY C) I ve Ill OKUL KODU 11. Bir BL çe (
A) Yalnız I
2.00.10
6.
D) II ve III
B) Yalnız III
2 J-2
0₁15 = C
0+200+ 200
1-son
4. B
180 mL glikol ile hacimce %60'lık sulu
hazırlamak için kaç mL su kullanılmalıdır?
A) 300
B) 220 (C))120
D) 100
C) I ve II
E) I, II ve lil
5. D 6. C
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
A) Yalnız I 2.00.10 6. D) II ve III B) Yalnız III 2 J-2 0₁15 = C 0+200+ 200 1-son 4. B 180 mL glikol ile hacimce %60'lık sulu hazırlamak için kaç mL su kullanılmalıdır? A) 300 B) 220 (C))120 D) 100 C) I ve II E) I, II ve lil 5. D 6. C
ol
en
P
MA=286
O
414,3 gram Na CO₂.H₂O bileşiği ile 200 mL su-
lu çözelti hazırlandığında Na+ iyon derişimi 0,5 M
oluyor.
05
Buna göre "n" sayısı kaçtır?
2 (H:1, C: 12; O: 16, Na: 23)
(8A) 4
=182
3.0.13
C) 8
Na₂19.0118
#66 185
B) 5
Na₂CO3.nH22
Nazco3-2 Not 2-
0,25 M
+CO₂
||
D) 9
286 [Nat] =0/5M
|||
E) 10
0,25=0
0,2
2005
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
ol en P MA=286 O 414,3 gram Na CO₂.H₂O bileşiği ile 200 mL su- lu çözelti hazırlandığında Na+ iyon derişimi 0,5 M oluyor. 05 Buna göre "n" sayısı kaçtır? 2 (H:1, C: 12; O: 16, Na: 23) (8A) 4 =182 3.0.13 C) 8 Na₂19.0118 #66 185 B) 5 Na₂CO3.nH22 Nazco3-2 Not 2- 0,25 M +CO₂ || D) 9 286 [Nat] =0/5M ||| E) 10 0,25=0 0,2 2005
U
ne
Çorlu Borsa İs
CU
C-C
(H₂0)
CHCI - Su
Buz - su karışımı
E) I, live Ill
III. CCI - Su ₂
C
C'
yukarıdaki karışmalardan hangilerinde çö-
zünme söz konusu değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve IR E) I, II ve III
2
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
U ne Çorlu Borsa İs CU C-C (H₂0) CHCI - Su Buz - su karışımı E) I, live Ill III. CCI - Su ₂ C C' yukarıdaki karışmalardan hangilerinde çö- zünme söz konusu değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve IR E) I, II ve III 2
9.
NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/cm³ dir.
Çözeltinin kütlece derişimi % 20 ise molalitesinin
molaritesine oranı kaçtır?
(NaOH: 40, du 1g/cm³)
A) //
B)
12
13
20
19
25
24
1.2.23.10
E) 1
6M
Kimya
12.
2M
ka
BL
A
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
9. NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/cm³ dir. Çözeltinin kütlece derişimi % 20 ise molalitesinin molaritesine oranı kaçtır? (NaOH: 40, du 1g/cm³) A) // B) 12 13 20 19 25 24 1.2.23.10 E) 1 6M Kimya 12. 2M ka BL A
2.
Kütlece %20'lik X tuzunun sulu çözeltisinde 40 gram X
çözünmüş hâlde bulunduğuna göre çözeltideki su kütle-
si kaç gramdır?
A) 200
B) 160
C) 120
D) 100
E) 80
A) 10
B) 30
6. Kütlece %30'luk
harlaştırılarak ç
rildiğinde, son
olur?
A) 20
B)
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
2. Kütlece %20'lik X tuzunun sulu çözeltisinde 40 gram X çözünmüş hâlde bulunduğuna göre çözeltideki su kütle- si kaç gramdır? A) 200 B) 160 C) 120 D) 100 E) 80 A) 10 B) 30 6. Kütlece %30'luk harlaştırılarak ç rildiğinde, son olur? A) 20 B)
102. Soru
Cu-Ca alaşımının kütlesinin %60'ı Cu metalidir Bu alaşım; içinde
HCI bulunan bir kaba bırakılıp yeterince beklendiğinde
Ca + 2HCI → CaCl₂ + H₂(g)
denklemine göre NK'daki hacmi 11,2 L olan H₂ gazı oluşuyor.
Buna göre alaşım kaç gramdır? (Ca:40)
AX-80
BY 60
066401
06.100
karışımın 0/40,
2040, ca elementi de banimin
20gram temam
20 se
Cu X-975ml
Ca
C₂ H2HC1 CCl₂ + H₂
-
to sol
+0, Smd
Xx
C) 50
vardır
D40 20
her yerinde
(aynı miki derişim
075
100.26430
X+0,5 = 8/
3x+1,5=Sx
1.5 - xx
BENIM HOCAM
PRAGMATIK
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
102. Soru Cu-Ca alaşımının kütlesinin %60'ı Cu metalidir Bu alaşım; içinde HCI bulunan bir kaba bırakılıp yeterince beklendiğinde Ca + 2HCI → CaCl₂ + H₂(g) denklemine göre NK'daki hacmi 11,2 L olan H₂ gazı oluşuyor. Buna göre alaşım kaç gramdır? (Ca:40) AX-80 BY 60 066401 06.100 karışımın 0/40, 2040, ca elementi de banimin 20gram temam 20 se Cu X-975ml Ca C₂ H2HC1 CCl₂ + H₂ - to sol +0, Smd Xx C) 50 vardır D40 20 her yerinde (aynı miki derişim 075 100.26430 X+0,5 = 8/ 3x+1,5=Sx 1.5 - xx BENIM HOCAM PRAGMATIK
asıyla m
tuz
54
içe-
5. Şekildeki kaplarda çözünen miktarları verilen çözeltilerin
kütlesi 2 kilogramdır.
A)
nel B)
C)
D)
E)
4.10-4
KOH
1
11,2
11,2
5,6
5,6
2,8
1.
mol
Buna göre, 1. kaptaki çözeltinin ppm, 2. kaptaki çözelti-
nin kütlece yüzde derişimi kaçtır?
(NaOH = 40 g/mol, KOH= 56 g/mol)
2
4
2 mol
NaOH
ald 2
4
2
2
2.
ng Gözümen
LGözett!
II.
III. 3. çöz
yargıları
A) Yalnız
amimab
8. Aşa
nin
ve
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
asıyla m tuz 54 içe- 5. Şekildeki kaplarda çözünen miktarları verilen çözeltilerin kütlesi 2 kilogramdır. A) nel B) C) D) E) 4.10-4 KOH 1 11,2 11,2 5,6 5,6 2,8 1. mol Buna göre, 1. kaptaki çözeltinin ppm, 2. kaptaki çözelti- nin kütlece yüzde derişimi kaçtır? (NaOH = 40 g/mol, KOH= 56 g/mol) 2 4 2 mol NaOH ald 2 4 2 2 2. ng Gözümen LGözett! II. III. 3. çöz yargıları A) Yalnız amimab 8. Aşa nin ve
2. Kütlece yüzde derişimleri verilen sulu çözeltiler sırasıyla m
ve n gramdır.
1 tu2
4 su
%20'lik
tuzlu su
1. kap
A) Yalnız I
D) II ve III
%25'lik
tuzlu su
nemub SWA
Çözeltiler karıştırıldığında oluşan çözelti kütlece %a tuz içe-
riyor.
Buna göre,
I. a, 22,5'ten büyükse n > m'dir.
II. m = n ise a = 22,5'tir.
III. a = 24 ise m
m=tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
2. kap
dia
1 tuz
384
E) I, II ve III
C) I ve III
5. Şe
küt
n
(
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
2. Kütlece yüzde derişimleri verilen sulu çözeltiler sırasıyla m ve n gramdır. 1 tu2 4 su %20'lik tuzlu su 1. kap A) Yalnız I D) II ve III %25'lik tuzlu su nemub SWA Çözeltiler karıştırıldığında oluşan çözelti kütlece %a tuz içe- riyor. Buna göre, I. a, 22,5'ten büyükse n > m'dir. II. m = n ise a = 22,5'tir. III. a = 24 ise m m=tür. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II 2. kap dia 1 tuz 384 E) I, II ve III C) I ve III 5. Şe küt n (
5.
Karışım
Portakal suyu
11.
Mürekkep
III. Tebeşir tozu - su su
1.
Türü
D) I ve II
Çözelti
Süspansiyon
Emülsiyon
Yukarıda verilen karışım türlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
5. Karışım Portakal suyu 11. Mürekkep III. Tebeşir tozu - su su 1. Türü D) I ve II Çözelti Süspansiyon Emülsiyon Yukarıda verilen karışım türlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
7.
Kütlece %20'lik 200 gram KCI sulu çözeltisi ile aynı sıcaklıkta kütle-
ce %50'lik 300 gram KC) sulu çözeltisi çökme olmadan karıştırılıyor.
Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütlece % derişimi kaç olur?
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
7. Kütlece %20'lik 200 gram KCI sulu çözeltisi ile aynı sıcaklıkta kütle- ce %50'lik 300 gram KC) sulu çözeltisi çökme olmadan karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin kütlece % derişimi kaç olur?
Saf A ve B maddelerinden oluşan bir karışıma su ilave edildi-
ğinde, A maddesi süzme yöntemiyle ortamdan uzaklaştırılır-
ken, B-su karışımı ayrımsal damıtma yöntemi ile birbirinden
ayrıştırılıyor.
Buna göre,
1. A maddesi apolar bir madde olabilir.
II. A maddesi katı, B maddesi ise sıvıdır.
III. Karışımdaki sıvı bileşenler çözünürlük farkından yararla-
nılarak birbirinden ayrıştırılmıştır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Çözünme ve Çözelti Derişimleri
Saf A ve B maddelerinden oluşan bir karışıma su ilave edildi- ğinde, A maddesi süzme yöntemiyle ortamdan uzaklaştırılır- ken, B-su karışımı ayrımsal damıtma yöntemi ile birbirinden ayrıştırılıyor. Buna göre, 1. A maddesi apolar bir madde olabilir. II. A maddesi katı, B maddesi ise sıvıdır. III. Karışımdaki sıvı bileşenler çözünürlük farkından yararla- nılarak birbirinden ayrıştırılmıştır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve III