Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Soruları

6.
Bir bakır çubuk 100 ml 0,2 M AgNO, çözeltisine
daldırıldığında, çözeltideki Ag+ iyonlarının tümü-
nün Ag (k)
haline dönüştüğü varsayılırsa aşağıda-
kilerden hangisi doğru olur? (Ag: 108, Cu: 64)
-0,01=X
Oil
A) 0,2 M Cu(NO3)₂ çözeltisi olur
B) Bakır telin ağırlığı 2,16 gram artar.
C) 0,64 gram Cu çözünür.
D) 0,54 gram Ag toplanır.
E) Bakır tel katalizördür ağırlığı değişmez.
8.
a
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
6. Bir bakır çubuk 100 ml 0,2 M AgNO, çözeltisine daldırıldığında, çözeltideki Ag+ iyonlarının tümü- nün Ag (k) haline dönüştüğü varsayılırsa aşağıda- kilerden hangisi doğru olur? (Ag: 108, Cu: 64) -0,01=X Oil A) 0,2 M Cu(NO3)₂ çözeltisi olur B) Bakır telin ağırlığı 2,16 gram artar. C) 0,64 gram Cu çözünür. D) 0,54 gram Ag toplanır. E) Bakır tel katalizördür ağırlığı değişmez. 8. a
V
V
anlıştır?
atottur
n Cu
-otansi-
dır.
LYS
CAP
8. Y+ iyonunun yükseltgen özelliği, X²+ iyonunkinden
ww
yüksektir.
x+²y+
A
1 M X²+
Voltmetre
Tuz Köprüsü
D) II ve III
1. Kap
2. Kap
Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili çizilen,
^ [Y+]
1 MH+
I Zaman
Zaman
grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
||
AY elektrot kütlesi
elekt
||| Zaman
C) I ve III
E) I, II ve III
de
Ü
yo
VE
da
ta
N.
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
V V anlıştır? atottur n Cu -otansi- dır. LYS CAP 8. Y+ iyonunun yükseltgen özelliği, X²+ iyonunkinden ww yüksektir. x+²y+ A 1 M X²+ Voltmetre Tuz Köprüsü D) II ve III 1. Kap 2. Kap Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili çizilen, ^ [Y+] 1 MH+ I Zaman Zaman grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II || AY elektrot kütlesi elekt ||| Zaman C) I ve III E) I, II ve III de Ü yo VE da ta N.
4.
5.
·X(K)
morra o ros
XNO (EUGE
mmmmmm
Tuz Köprüsü
(NO₂)₂ (suda)
11
Y(k)
Yukarıdaki pil düzeneğinde bulunan elektrotlardan
Y'nin aşıdığı gözlendiğine göre, pil.düzeneği ile il-
gili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) X elektrot anot, Y elektrot katottur.
B) X elektrodun kütlesi zamanla artar.
C) IL kapta yükseltgenme gerçekleşir.
D) 1 kapta zamanla Xiyonlan derişimi azalır.
E) Tuz köprüsünde anyonlar II. kaba doğru hareket
eder.
1,31
X/X³+1/3+/Y Ep=0,87 V
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
4. 5. ·X(K) morra o ros XNO (EUGE mmmmmm Tuz Köprüsü (NO₂)₂ (suda) 11 Y(k) Yukarıdaki pil düzeneğinde bulunan elektrotlardan Y'nin aşıdığı gözlendiğine göre, pil.düzeneği ile il- gili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) X elektrot anot, Y elektrot katottur. B) X elektrodun kütlesi zamanla artar. C) IL kapta yükseltgenme gerçekleşir. D) 1 kapta zamanla Xiyonlan derişimi azalır. E) Tuz köprüsünde anyonlar II. kaba doğru hareket eder. 1,31 X/X³+1/3+/Y Ep=0,87 V
us
4808 6.1
92202
n
nı
0)
lenir?
Pt+
B)
ku
Yukarıdaki elektroliz kabında anot ve katotta
aşağıdakilerden hangilerinin açığa çıkması bek-
Anot
Cl₂
Cl₂
0₂
NaF
02
D)
E) F₂
Pt
HOCA
Katot
Na
f
H₂
K
Na
ch - 12/1/20
+2
troliz kabındaki NiCl, eriyiği 4825 saniye
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
us 4808 6.1 92202 n nı 0) lenir? Pt+ B) ku Yukarıdaki elektroliz kabında anot ve katotta aşağıdakilerden hangilerinin açığa çıkması bek- Anot Cl₂ Cl₂ 0₂ NaF 02 D) E) F₂ Pt HOCA Katot Na f H₂ K Na ch - 12/1/20 +2 troliz kabındaki NiCl, eriyiği 4825 saniye
5. MgBr₂ tuzunun eriyiği elektroliz edildiğinde;
I. Anotta Br(s) açığa çıkar.
II. Katotta Mg() metali açığa çıkar.
III. Zamanla anot kütlesi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
5. MgBr₂ tuzunun eriyiği elektroliz edildiğinde; I. Anotta Br(s) açığa çıkar. II. Katotta Mg() metali açığa çıkar. III. Zamanla anot kütlesi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
Şematik gösterimi,
Ni(k) Ni²+ (suda)(0,1M) ||
olan elektrokimyasal pille ilgili
2+
Ni²+ (suda)(1M) Ni(K)
1. Derişim pilidir.
II. Başlangıç pil potansiyeli hücre derişimleri birbirine yak-
laştıkça azalır.
de
III. Pilin standart pil potansiyeli 0,25 volttur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Ni²+(suda) + 2e → Ni(k) E° = -0,25 V)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Şematik gösterimi, Ni(k) Ni²+ (suda)(0,1M) || olan elektrokimyasal pille ilgili 2+ Ni²+ (suda)(1M) Ni(K) 1. Derişim pilidir. II. Başlangıç pil potansiyeli hücre derişimleri birbirine yak- laştıkça azalır. de III. Pilin standart pil potansiyeli 0,25 volttur. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Ni²+(suda) + 2e → Ni(k) E° = -0,25 V) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
g
9.
+ Le Ca(k)
Aşağıda bir elektrolitik hücre verilmiştir.
+
Ni(k)-
Uretag
Kaşık
X(NO₂)₂(suda)
Sistemde yer alan kaşık, nikelle kaplanacaktır.
Buna göre,
Nikel, üretecin pozitif (+) kutbuna bağlanmalıdır.
II. X, Ni olmalıdır.
t".
+!!!.
III. Kaşık üzerinde Ni2+(suda) +2e → Ni(k) tepkimesi
gerçekleşir.
D) II ve Htt
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız itt
-B)tve 11
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
g 9. + Le Ca(k) Aşağıda bir elektrolitik hücre verilmiştir. + Ni(k)- Uretag Kaşık X(NO₂)₂(suda) Sistemde yer alan kaşık, nikelle kaplanacaktır. Buna göre, Nikel, üretecin pozitif (+) kutbuna bağlanmalıdır. II. X, Ni olmalıdır. t". +!!!. III. Kaşık üzerinde Ni2+(suda) +2e → Ni(k) tepkimesi gerçekleşir. D) II ve Htt yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız itt -B)tve 11 C) I ve III E) I, II ve III
i
10.
+. 2.34
0176
1,61
=+₂
Fe(k)
katak
indire
Cu²+
25 °C
25 °C
0,1 M Fe(NO3)2(suda) 1 M Cu(NO3)2(suda)
II. kap
1. kap
E = 0,337V
E = -0,440V
koşullarda hazırlanmış pil ile ilgili;
1. Tuz köprüsünde katyonlar II. kaba doğru hareket
eder.
(suda)
221 2+
yukseltern.
Tuz köprüsü
+ 2e-->>
(Nernst Eşitliği e
A) Yalnız I
→ Cuk
->>>
II. Pil potonsiyeli 0,763 V'tür.
III. II. kaba saf su eklenirse pil gerilimi düşer.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
pil
Fe(K)
D) I ve III
=&º
=
pil
0,06
Cu(K)
B) Yalnız II
anot
n
- log 0)
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
i 10. +. 2.34 0176 1,61 =+₂ Fe(k) katak indire Cu²+ 25 °C 25 °C 0,1 M Fe(NO3)2(suda) 1 M Cu(NO3)2(suda) II. kap 1. kap E = 0,337V E = -0,440V koşullarda hazırlanmış pil ile ilgili; 1. Tuz köprüsünde katyonlar II. kaba doğru hareket eder. (suda) 221 2+ yukseltern. Tuz köprüsü + 2e-->> (Nernst Eşitliği e A) Yalnız I → Cuk ->>> II. Pil potonsiyeli 0,763 V'tür. III. II. kaba saf su eklenirse pil gerilimi düşer. yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? pil Fe(K) D) I ve III =&º = pil 0,06 Cu(K) B) Yalnız II anot n - log 0) C) I ve II E) I, II ve III
9.
elektrot
U
2
X²+
So
25 °C 1 M XSO (suda)
Yukarıdaki pilin gerilimi;
X elektrodun cinsi,
Tuz köprüsü
Pamuk
III. H₂ gazının basıncı
0000000
D) II ve III
II. XSO çözeltisinin derişimi,
4
1 atm
H₂(g) girişi
→Cam tüp
Pt elektrot
H
CI
25 °C 1 M HCl(suda)
özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
9. elektrot U 2 X²+ So 25 °C 1 M XSO (suda) Yukarıdaki pilin gerilimi; X elektrodun cinsi, Tuz köprüsü Pamuk III. H₂ gazının basıncı 0000000 D) II ve III II. XSO çözeltisinin derişimi, 4 1 atm H₂(g) girişi →Cam tüp Pt elektrot H CI 25 °C 1 M HCl(suda) özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) II ve III
287
8.
A
Mg(k)f
25 °C
So
Tuz köprüsü
Mg²+(suda)
Ag(k)→→ Ag (suda) + e
Mg(k)→ Mg2+(suda) + 2e7
Ca(k)→ Cd2+(suda) + 2e¯
Cu(k)→ Cu²+(suda) + 2e¯
Eº
Cu²+(suda)
Cd²+(suda)
yük
Eº
→→ Ag(k)
Eº
25 °C
yük
yük = +2,37 V
= -0,80 V
= +0,40 V
Eº = -0,34 V
yük
Şekildeki elektrokimyasal pilin standart koşullardaki
pil potansiyeli (2) kaç volttur?
A) 0,84
B) 1,24
C) 2,71
1. A 2.D 3. D | 4.D | 5. E | 6. C | 7.C | 8. c
D) 2,84 E 3,17
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
287 8. A Mg(k)f 25 °C So Tuz köprüsü Mg²+(suda) Ag(k)→→ Ag (suda) + e Mg(k)→ Mg2+(suda) + 2e7 Ca(k)→ Cd2+(suda) + 2e¯ Cu(k)→ Cu²+(suda) + 2e¯ Eº Cu²+(suda) Cd²+(suda) yük Eº →→ Ag(k) Eº 25 °C yük yük = +2,37 V = -0,80 V = +0,40 V Eº = -0,34 V yük Şekildeki elektrokimyasal pilin standart koşullardaki pil potansiyeli (2) kaç volttur? A) 0,84 B) 1,24 C) 2,71 1. A 2.D 3. D | 4.D | 5. E | 6. C | 7.C | 8. c D) 2,84 E 3,17
0,5 M ABr₂
E = X volt
Ep=Y volt
V
B
0,5 M BBr₂
D) II ve III
B
0,5 M ABr₂
0,05 M BB₂
Yukarıda verilen pil sistemleri aynı şartlarda yer almak-
tadır.
Buna göre pil sistemleriyle ilgili verilen,
I. X>Y ise A metalinin elektron verme eğilimi B metalin-
den daha büyüktür.
II. B elektrot aşınıyorsa Y>X dir.
III. Y>X ise tuz köprüsünde katyonlar B'nin bulunduğu
kaba gider.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
E) I, II ve III
AKLIMDA VAR YAYINCILIK
27
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
0,5 M ABr₂ E = X volt Ep=Y volt V B 0,5 M BBr₂ D) II ve III B 0,5 M ABr₂ 0,05 M BB₂ Yukarıda verilen pil sistemleri aynı şartlarda yer almak- tadır. Buna göre pil sistemleriyle ilgili verilen, I. X>Y ise A metalinin elektron verme eğilimi B metalin- den daha büyüktür. II. B elektrot aşınıyorsa Y>X dir. III. Y>X ise tuz köprüsünde katyonlar B'nin bulunduğu kaba gider. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II E) I, II ve III AKLIMDA VAR YAYINCILIK 27
2+
Zn
Zn(k)
1 M Zn(NO3)2
1. yarı hücre
Tuz köprüsü Ag(K)
A) +1,420
Voltmetre
(suda) + 2e- → Zn(k)
+
Ag (suda) + e- → Ag(k)
25 °C
E° = -0,76 volt
E = +0,80 volt
Yukarıda verilen elektrokimyasal hücrenin potansi-
yeli kaç volttur? (Nernst eşitliğindeki sabit değeri 0,06
alınız. log 25: 1,40)
D)+1,635
0,2 M AgNO3
2. yarı hücre
B) +1,518
E) +1,644
C) +1,582
0₂0
KİN
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
2+ Zn Zn(k) 1 M Zn(NO3)2 1. yarı hücre Tuz köprüsü Ag(K) A) +1,420 Voltmetre (suda) + 2e- → Zn(k) + Ag (suda) + e- → Ag(k) 25 °C E° = -0,76 volt E = +0,80 volt Yukarıda verilen elektrokimyasal hücrenin potansi- yeli kaç volttur? (Nernst eşitliğindeki sabit değeri 0,06 alınız. log 25: 1,40) D)+1,635 0,2 M AgNO3 2. yarı hücre B) +1,518 E) +1,644 C) +1,582 0₂0 KİN
11. X/X+//Y* / Y
yukarıda verilen pil şeması için,
1. Anot çözeltisinde Y* indirgenir.
II. X atomu elektron verir.
III. Y elektrotunun kütlesi zamanla artar.
hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
11. X/X+//Y* / Y yukarıda verilen pil şeması için, 1. Anot çözeltisinde Y* indirgenir. II. X atomu elektron verir. III. Y elektrotunun kütlesi zamanla artar. hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) I ve III B) I ve II C) II ve III E) I, II ve III
Mg + 0₂ → Mgo
112
tepkimesi ile ilgili olarak verilen;
1. Mg metali elektronegatifliğinin yüksek olması se-
bebiyle yükseltgenmiştir.
II. 1 mol O₂ molekülü 2 tane elektron almıştır.
III. Hem yanma hem de redoks tepkimesidir.
yargılanından hangileri doğrudur?
A) Yalnız't
D) I ve ill
B) Yalnız li
-C) Yalnız !!!
E) il ve ill
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Mg + 0₂ → Mgo 112 tepkimesi ile ilgili olarak verilen; 1. Mg metali elektronegatifliğinin yüksek olması se- bebiyle yükseltgenmiştir. II. 1 mol O₂ molekülü 2 tane elektron almıştır. III. Hem yanma hem de redoks tepkimesidir. yargılanından hangileri doğrudur? A) Yalnız't D) I ve ill B) Yalnız li -C) Yalnız !!! E) il ve ill
12.
Zn/Zn²+ (0,1M) //Cu²+ (1M)/Cu
Yukarıda şeması verilen elektrokimyasal pile ilişkin elek-
trotların indirgenme potansiyelleri aşağıda verilmiştir.
Zn²+ (suda) + 2e - → Zn(k) E°= -0,76 VA
Cu²+ (suda) + 2e →→ Cu(k) Eº=0,34 V
Buna göre,
I. Pil potansiyeli 1,10 volttur
II. Zn elektrotu anot, Cu elektrotu katottur,
III. Zamanla pil potansiyeli değişmez
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E), II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12. Zn/Zn²+ (0,1M) //Cu²+ (1M)/Cu Yukarıda şeması verilen elektrokimyasal pile ilişkin elek- trotların indirgenme potansiyelleri aşağıda verilmiştir. Zn²+ (suda) + 2e - → Zn(k) E°= -0,76 VA Cu²+ (suda) + 2e →→ Cu(k) Eº=0,34 V Buna göre, I. Pil potansiyeli 1,10 volttur II. Zn elektrotu anot, Cu elektrotu katottur, III. Zamanla pil potansiyeli değişmez ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E), II ve III
23.
Cu(k)
Tuz köprüsü
Cu(k)
Cu(NO3)2
Cu(NO3)2
XM
1M
1. kap
2. kap
Yukarıda verilen derişim pili ile ilgili;
I. X> 1 ise elektronlar dış devreden 2. kaptan 1. kaba
doğru gider.
II. 1. kaptaki Cu katı kütlesi artıyorsa X < 1'dir.
III. 2. kaba aynı sıcaklıkta su eklendiğinde pil gerilimi artı-
yorsa X > 1'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yaldız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
23. Cu(k) Tuz köprüsü Cu(k) Cu(NO3)2 Cu(NO3)2 XM 1M 1. kap 2. kap Yukarıda verilen derişim pili ile ilgili; I. X> 1 ise elektronlar dış devreden 2. kaptan 1. kaba doğru gider. II. 1. kaptaki Cu katı kütlesi artıyorsa X < 1'dir. III. 2. kaba aynı sıcaklıkta su eklendiğinde pil gerilimi artı- yorsa X > 1'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yaldız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III