Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Soruları

6.
Bir bakır çubuk 100 ml 0,2 M AgNO, çözeltisine
daldırıldığında, çözeltideki Ag+ iyonlarının tümü-
nün Ag (k)
haline dönüştüğü varsayılırsa aşağıda-
kilerden hangisi doğru olur? (Ag: 108, Cu: 64)
-0,01=X
Oil
A) 0,2 M Cu(NO3)₂ çözeltisi olur
B) Bakır telin ağırlığı 2,16 gram artar.
C) 0,64 gram Cu çözünür.
D) 0,54 gram Ag toplanır.
E) Bakır tel katalizördür ağırlığı değişmez.
8.
a
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
6. Bir bakır çubuk 100 ml 0,2 M AgNO, çözeltisine daldırıldığında, çözeltideki Ag+ iyonlarının tümü- nün Ag (k) haline dönüştüğü varsayılırsa aşağıda- kilerden hangisi doğru olur? (Ag: 108, Cu: 64) -0,01=X Oil A) 0,2 M Cu(NO3)₂ çözeltisi olur B) Bakır telin ağırlığı 2,16 gram artar. C) 0,64 gram Cu çözünür. D) 0,54 gram Ag toplanır. E) Bakır tel katalizördür ağırlığı değişmez. 8. a
V
V
anlıştır?
atottur
n Cu
-otansi-
dır.
LYS
CAP
8. Y+ iyonunun yükseltgen özelliği, X²+ iyonunkinden
ww
yüksektir.
x+²y+
A
1 M X²+
Voltmetre
Tuz Köprüsü
D) II ve III
1. Kap
2. Kap
Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili çizilen,
^ [Y+]
1 MH+
I Zaman
Zaman
grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
||
AY elektrot kütlesi
elekt
||| Zaman
C) I ve III
E) I, II ve III
de
Ü
yo
VE
da
ta
N.
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
V V anlıştır? atottur n Cu -otansi- dır. LYS CAP 8. Y+ iyonunun yükseltgen özelliği, X²+ iyonunkinden ww yüksektir. x+²y+ A 1 M X²+ Voltmetre Tuz Köprüsü D) II ve III 1. Kap 2. Kap Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili çizilen, ^ [Y+] 1 MH+ I Zaman Zaman grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II || AY elektrot kütlesi elekt ||| Zaman C) I ve III E) I, II ve III de Ü yo VE da ta N.
Şematik gösterimi,
Ni(k) Ni²+ (suda)(0,1M) ||
olan elektrokimyasal pille ilgili
2+
Ni²+ (suda)(1M) Ni(K)
1. Derişim pilidir.
II. Başlangıç pil potansiyeli hücre derişimleri birbirine yak-
laştıkça azalır.
de
III. Pilin standart pil potansiyeli 0,25 volttur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Ni²+(suda) + 2e → Ni(k) E° = -0,25 V)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Şematik gösterimi, Ni(k) Ni²+ (suda)(0,1M) || olan elektrokimyasal pille ilgili 2+ Ni²+ (suda)(1M) Ni(K) 1. Derişim pilidir. II. Başlangıç pil potansiyeli hücre derişimleri birbirine yak- laştıkça azalır. de III. Pilin standart pil potansiyeli 0,25 volttur. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Ni²+(suda) + 2e → Ni(k) E° = -0,25 V) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
2+
Zn
Zn(k)
1 M Zn(NO3)2
1. yarı hücre
Tuz köprüsü Ag(K)
A) +1,420
Voltmetre
(suda) + 2e- → Zn(k)
+
Ag (suda) + e- → Ag(k)
25 °C
E° = -0,76 volt
E = +0,80 volt
Yukarıda verilen elektrokimyasal hücrenin potansi-
yeli kaç volttur? (Nernst eşitliğindeki sabit değeri 0,06
alınız. log 25: 1,40)
D)+1,635
0,2 M AgNO3
2. yarı hücre
B) +1,518
E) +1,644
C) +1,582
0₂0
KİN
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
2+ Zn Zn(k) 1 M Zn(NO3)2 1. yarı hücre Tuz köprüsü Ag(K) A) +1,420 Voltmetre (suda) + 2e- → Zn(k) + Ag (suda) + e- → Ag(k) 25 °C E° = -0,76 volt E = +0,80 volt Yukarıda verilen elektrokimyasal hücrenin potansi- yeli kaç volttur? (Nernst eşitliğindeki sabit değeri 0,06 alınız. log 25: 1,40) D)+1,635 0,2 M AgNO3 2. yarı hücre B) +1,518 E) +1,644 C) +1,582 0₂0 KİN
12.
Zn/Zn²+ (0,1M) //Cu²+ (1M)/Cu
Yukarıda şeması verilen elektrokimyasal pile ilişkin elek-
trotların indirgenme potansiyelleri aşağıda verilmiştir.
Zn²+ (suda) + 2e - → Zn(k) E°= -0,76 VA
Cu²+ (suda) + 2e →→ Cu(k) Eº=0,34 V
Buna göre,
I. Pil potansiyeli 1,10 volttur
II. Zn elektrotu anot, Cu elektrotu katottur,
III. Zamanla pil potansiyeli değişmez
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Il
E), II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12. Zn/Zn²+ (0,1M) //Cu²+ (1M)/Cu Yukarıda şeması verilen elektrokimyasal pile ilişkin elek- trotların indirgenme potansiyelleri aşağıda verilmiştir. Zn²+ (suda) + 2e - → Zn(k) E°= -0,76 VA Cu²+ (suda) + 2e →→ Cu(k) Eº=0,34 V Buna göre, I. Pil potansiyeli 1,10 volttur II. Zn elektrotu anot, Cu elektrotu katottur, III. Zamanla pil potansiyeli değişmez ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Il E), II ve III
2. Bazı metallerin aktiflik sıralaması Mg > Al > Cd > Ni
şeklindedir.
Buna göre,
1. Cd metalinden yapılan kapta NISO çözeltisi
saklanamaz.
II. Al₂(SO4)3 çözeltisi Ni metalini aşındırır.
III. Mg metalinin NISO çözeltisinde kütlesi azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
2. Bazı metallerin aktiflik sıralaması Mg > Al > Cd > Ni şeklindedir. Buna göre, 1. Cd metalinden yapılan kapta NISO çözeltisi saklanamaz. II. Al₂(SO4)3 çözeltisi Ni metalini aşındırır. III. Mg metalinin NISO çözeltisinde kütlesi azalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
karekö
16.
Ag
mmmm
0,1 M
AgNO3(suda)
25 °C
1. yarı hücre
m
Voltmetre
Tuz köprüsü
1 M
Cd(NO3)2(suda)
25 °C
II. yarı hücre
Cd
2+
Cd²+ (suda) + 2e
→→→→Cd(k)
E° = -0,40 V
Ag (suda) + e →→→ Ag(k)
E° = +0,80 V
Şekildeki galvanik hücre ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? (Nernst eşitliğindeki sabit sayı 0,06
alınacaktır.)
A) Cd elektrot anot, Ag elektrot katottur.
B) Pil çalışırken zamanla Cd elektrodun kütlesi azalır.
C) Tuz köprüsündeki katyonlar 1. yarı hücreye hareket
eder.
D) Başlangıç derişimlerine göre pil potansiyeli 1,26 volttur.
EII. yarı hücreye sabit sıcaklıkta saf su ilave edilirse pil
potansiyeli artar.
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
karekö 16. Ag mmmm 0,1 M AgNO3(suda) 25 °C 1. yarı hücre m Voltmetre Tuz köprüsü 1 M Cd(NO3)2(suda) 25 °C II. yarı hücre Cd 2+ Cd²+ (suda) + 2e →→→→Cd(k) E° = -0,40 V Ag (suda) + e →→→ Ag(k) E° = +0,80 V Şekildeki galvanik hücre ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? (Nernst eşitliğindeki sabit sayı 0,06 alınacaktır.) A) Cd elektrot anot, Ag elektrot katottur. B) Pil çalışırken zamanla Cd elektrodun kütlesi azalır. C) Tuz köprüsündeki katyonlar 1. yarı hücreye hareket eder. D) Başlangıç derişimlerine göre pil potansiyeli 1,26 volttur. EII. yarı hücreye sabit sıcaklıkta saf su ilave edilirse pil potansiyeli artar.
600
eis
Yayınlan
Örnek: 1
Şekildeki elektrolitik hücreye dışardan 1 volt gerilim uygulanıyor.
1 V
Anot
katot
Ni
Sn
+0
Üreteç
Tuz köprüsü
beyo2
02
1 M Ni²+
(suda)
1 M Sn²+
(suda)
...
ei
Yayın
Ni²+ (suda) + 2e-→→→ Ni(k)
Eº=-0,25 V
Sn²+ (suda) + 2e- → Sn(k)
Eº=-0,14 V
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sn elektrot anottur.
B) Ni2+ iyonlarının derişimi zamanla azalır.
C) Elektron akışı dış devrede Ní elektrottan Sn elektroda doğrudur.
D) Sn elektrotun kütlesi zamanla azalır.
E) Ni elektrot üzerinde indirgenme tepkimesi gerçekleşir.
Suyun Elektrolizi
Su kendiliğinden H₂ ve O₂ gazlarına ayrışmaz. Ancak elektrik akımı L
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
600 eis Yayınlan Örnek: 1 Şekildeki elektrolitik hücreye dışardan 1 volt gerilim uygulanıyor. 1 V Anot katot Ni Sn +0 Üreteç Tuz köprüsü beyo2 02 1 M Ni²+ (suda) 1 M Sn²+ (suda) ... ei Yayın Ni²+ (suda) + 2e-→→→ Ni(k) Eº=-0,25 V Sn²+ (suda) + 2e- → Sn(k) Eº=-0,14 V Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sn elektrot anottur. B) Ni2+ iyonlarının derişimi zamanla azalır. C) Elektron akışı dış devrede Ní elektrottan Sn elektroda doğrudur. D) Sn elektrotun kütlesi zamanla azalır. E) Ni elektrot üzerinde indirgenme tepkimesi gerçekleşir. Suyun Elektrolizi Su kendiliğinden H₂ ve O₂ gazlarına ayrışmaz. Ancak elektrik akımı L
15. Aşağıda verilen element atomlarının hangisinde
atom numarası ile IUPAC sistemine göre periyo-
dik cetveldeki grup numarası aynı değildir?
AK
B) 18 Ar
C) 17 CI
D) 14Si
E) 13AI
2,8,7
2183
218,4
15²25² 2p 35² 3945
2
16.
AgCl + HUD3
AgNO3(suda)
- H₂(g)
HCl(suda)
NO3(suda) + 4H+(suda) + 3e¯ →
NO(g) + 2H₂O(s)
€° = 0,96 volt
Ag+ + e-
→ Ag(k)
€° = 0,80 volt
2H+ + 2e
→ H₂(g)
&° = 0,00 volt
Cl₂ + 2e
→ 2CI-(suda)
&° = 1,36 volt
Yukarıda verilen deney düzeneğindeki ayırma huni-
sinin vanası açılarak AgNO3 çözeltisinin damla
damla cam balona akması sağlanırken aynı anda
kaba bir tüp yardımıyla H₂ gazı gönderiliyor.
Sistemde ilk anda gerçekleşen tepkime ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kapta klor gazı oluşur.
CI-iyonları Ag+ iyonlarını indirger.
Kabin dibinde Ag katısı oluşur.
D) Cözeltide H+ iyonlarının sayısı artar.
E) Tepkimede azot elementi yükseltgenir.
↓1
41
Te
Bağ ol
lunan
masın
hibritle
yukar
Buna
orbit
doğr
18.
B
25
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
15. Aşağıda verilen element atomlarının hangisinde atom numarası ile IUPAC sistemine göre periyo- dik cetveldeki grup numarası aynı değildir? AK B) 18 Ar C) 17 CI D) 14Si E) 13AI 2,8,7 2183 218,4 15²25² 2p 35² 3945 2 16. AgCl + HUD3 AgNO3(suda) - H₂(g) HCl(suda) NO3(suda) + 4H+(suda) + 3e¯ → NO(g) + 2H₂O(s) €° = 0,96 volt Ag+ + e- → Ag(k) €° = 0,80 volt 2H+ + 2e → H₂(g) &° = 0,00 volt Cl₂ + 2e → 2CI-(suda) &° = 1,36 volt Yukarıda verilen deney düzeneğindeki ayırma huni- sinin vanası açılarak AgNO3 çözeltisinin damla damla cam balona akması sağlanırken aynı anda kaba bir tüp yardımıyla H₂ gazı gönderiliyor. Sistemde ilk anda gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kapta klor gazı oluşur. CI-iyonları Ag+ iyonlarını indirger. Kabin dibinde Ag katısı oluşur. D) Cözeltide H+ iyonlarının sayısı artar. E) Tepkimede azot elementi yükseltgenir. ↓1 41 Te Bağ ol lunan masın hibritle yukar Buna orbit doğr 18. B 25
22. AICI, sulu çözeltisine Al metali, AgNO, sulu çözeltisine
Ag metali batırılarak şekildeki gibi bir pil devresi oluş
turuluyor.
1. 1000000
mod
Al(k)+
Ag(k)
Tuz köprüsü
1 M AICI,(suda)
pape
1 M AgNO₂ (suda)
Al(k) —
-
Al³+ (aq) +3e
E° = 1,66 V
Ag(k) —
Ag+ (aq) + e¯
Eº = -0,80 V
Bu galvanik hücre için aşağıdaki yargılardan han-
gisi doğrudur?
A) Ag elektrot anottur.
B) Al elektrot katottur.
C) Zamanla çözeltideki Al³+ iyon derişimi azalır.
D) Standart pil potansiyeli -2,46 volttur.
E) Elektronlar dış devreden Al elektrottan Ag elektrota
doğru akar.
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
22. AICI, sulu çözeltisine Al metali, AgNO, sulu çözeltisine Ag metali batırılarak şekildeki gibi bir pil devresi oluş turuluyor. 1. 1000000 mod Al(k)+ Ag(k) Tuz köprüsü 1 M AICI,(suda) pape 1 M AgNO₂ (suda) Al(k) — - Al³+ (aq) +3e E° = 1,66 V Ag(k) — Ag+ (aq) + e¯ Eº = -0,80 V Bu galvanik hücre için aşağıdaki yargılardan han- gisi doğrudur? A) Ag elektrot anottur. B) Al elektrot katottur. C) Zamanla çözeltideki Al³+ iyon derişimi azalır. D) Standart pil potansiyeli -2,46 volttur. E) Elektronlar dış devreden Al elektrottan Ag elektrota doğru akar.
Aşağıdaki
elektrokimyasal pil çalışırken 2. kapta Y2+ iyon
derişiminin zamanla arttığı gözleniyor.
3.
V
Tuz köprüsü
1 M X²*(suda)
1 M Y²* (suda)
2
1
Buna göre,
1. 2. kapta yükseltgenme gerçekleşir.
II. 1. kapta X2+ iyon derişimi zamanla azalır.
III. Tuz köprüsündeki anyonlar 1. kaba doğru hareket eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Aşağıdaki elektrokimyasal pil çalışırken 2. kapta Y2+ iyon derişiminin zamanla arttığı gözleniyor. 3. V Tuz köprüsü 1 M X²*(suda) 1 M Y²* (suda) 2 1 Buna göre, 1. 2. kapta yükseltgenme gerçekleşir. II. 1. kapta X2+ iyon derişimi zamanla azalır. III. Tuz köprüsündeki anyonlar 1. kaba doğru hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
17.
X(K)
VOO
Tuz köprüsü
Y(K)
1M
1 M
XNO3
YNO3
I
Şekildeki pil çalışırken zamanla I. kaptaki X+ iyonları derişimi
artmaktadır.
Buna göre;
1.
I. kaba aynı sıcaklıkta saf su ekleme
II.
II. kaba aynı sıcaklıkta Na S katısı ekleme
III. Sıcaklığı artırma
işlemlerinden hangileri uygulanırsa pil gerilimi artar?
(Y₂S katısının çözünürlüğü ihmal edilecek.) dit bker
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
17. X(K) VOO Tuz köprüsü Y(K) 1M 1 M XNO3 YNO3 I Şekildeki pil çalışırken zamanla I. kaptaki X+ iyonları derişimi artmaktadır. Buna göre; 1. I. kaba aynı sıcaklıkta saf su ekleme II. II. kaba aynı sıcaklıkta Na S katısı ekleme III. Sıcaklığı artırma işlemlerinden hangileri uygulanırsa pil gerilimi artar? (Y₂S katısının çözünürlüğü ihmal edilecek.) dit bker A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
(Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki P > L > M
şeklindedir.)
A) III. kapta L2+ iyonu derişimi zamanla azalır.
B) II. kapta P2+ iyonu derişimi değişmez.
C) III. kapta M metalinin kütlesi değişmez.
D) I. kapta P metalinin kütlesi azalır.
E)
kapta M2+ iyonu derişimi zamanla azalır.
27. Aşağıda bir derişim pili oluşturulmuştur.
mommmmmm
Mg(k)
mmm.
PREC
Tuz Köprüsü
KNO3
1 M
MgCl₂(suda)
1 M
MgCl₂(suda)
1. kap
2. kap
Buna göre, şekildeki pil sistemi ile ilgili;
I. Dış devrede elektronun yönü 1. kaptan 2. kaba
doğrudur.
II. Aynı sıcaklıkta hangi kaba saf su eklenirse o kap
anot yarı hücresi olur.
III. Derişim fark oluşmadıkça pil çalışmaz.
IV. 2. kap katot yarı hücresidir.
V. 1. kaba aynı sıcaklıkta 0,5 molar MgCl₂ eklenirse
2. kap anot yarı hücresi olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve III
CHI ve IV
D) II, III ve V
Mg(k)
E) II, III, IV ve V
29. Aşağıda
şema ve
1.
Palme Yayınevi
Bu ile
diğer
A) Si
hi
B) A
e
C) S
D) A
30. Hip
A)
B)
45
(D
O
D)
E)
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
(Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki P > L > M şeklindedir.) A) III. kapta L2+ iyonu derişimi zamanla azalır. B) II. kapta P2+ iyonu derişimi değişmez. C) III. kapta M metalinin kütlesi değişmez. D) I. kapta P metalinin kütlesi azalır. E) kapta M2+ iyonu derişimi zamanla azalır. 27. Aşağıda bir derişim pili oluşturulmuştur. mommmmmm Mg(k) mmm. PREC Tuz Köprüsü KNO3 1 M MgCl₂(suda) 1 M MgCl₂(suda) 1. kap 2. kap Buna göre, şekildeki pil sistemi ile ilgili; I. Dış devrede elektronun yönü 1. kaptan 2. kaba doğrudur. II. Aynı sıcaklıkta hangi kaba saf su eklenirse o kap anot yarı hücresi olur. III. Derişim fark oluşmadıkça pil çalışmaz. IV. 2. kap katot yarı hücresidir. V. 1. kaba aynı sıcaklıkta 0,5 molar MgCl₂ eklenirse 2. kap anot yarı hücresi olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve III CHI ve IV D) II, III ve V Mg(k) E) II, III, IV ve V 29. Aşağıda şema ve 1. Palme Yayınevi Bu ile diğer A) Si hi B) A e C) S D) A 30. Hip A) B) 45 (D O D) E)
23. Şekildeki pilde elektron akış yönü, dış devrede 1. kaptan
2. kaba doğrudur.
Tuz köprüsü
Cu(k)-
In
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
(CuS suda az çözünür.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Cu(k)
A.
Cu(NO₂)₂(suda)
1. kap
Cu(NO₂)₂(suda)
&
[xil- fo. 2. Kap
Buna göre voltmetrede okunan-değerin artması için,
I/1. kaba saf su eklemek,
II. 2. kaba Na₂S katısı ilave etmek,
III. 1. kaptaki Cu katısının yüzey alanını artırmak,
nin
C) I ve III
E) II ve III Or (A
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
23. Şekildeki pilde elektron akış yönü, dış devrede 1. kaptan 2. kaba doğrudur. Tuz köprüsü Cu(k)- In işlemlerinden hangileri yapılabilir? (CuS suda az çözünür.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Cu(k) A. Cu(NO₂)₂(suda) 1. kap Cu(NO₂)₂(suda) & [xil- fo. 2. Kap Buna göre voltmetrede okunan-değerin artması için, I/1. kaba saf su eklemek, II. 2. kaba Na₂S katısı ilave etmek, III. 1. kaptaki Cu katısının yüzey alanını artırmak, nin C) I ve III E) II ve III Or (A
ELEKTROKİMYA
@
274
Elektronun akış yönü anottan katota doğrudur (Zn elekt-
rottan Fe elektroda doğru).
→ Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota gider.
3.1. PİL GERİLİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
→ Pil tepkimeleri denge tepkimeleridir, genellikle ekzoter-
miktir.
Pil tepkimesine bir etki yapıldığında eğer denge ürünler
yönüne kayıyorsa pil gerilimi artar, pil ömrü uzar. Denge
girenler yönüne kayarsa pil gerilimi azalır.
Denge
E 1
pil
Denge
E.
pil
Pilin gerilimi elektrodun kütlesine, temas yüzeyine bağlı
değildir.
Pil gerilimi anottaki çözeltinin türüne, katottaki elektrodun
türüne bağlı değildir.
3.
SP
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
ELEKTROKİMYA @ 274 Elektronun akış yönü anottan katota doğrudur (Zn elekt- rottan Fe elektroda doğru). → Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota gider. 3.1. PİL GERİLİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER → Pil tepkimeleri denge tepkimeleridir, genellikle ekzoter- miktir. Pil tepkimesine bir etki yapıldığında eğer denge ürünler yönüne kayıyorsa pil gerilimi artar, pil ömrü uzar. Denge girenler yönüne kayarsa pil gerilimi azalır. Denge E 1 pil Denge E. pil Pilin gerilimi elektrodun kütlesine, temas yüzeyine bağlı değildir. Pil gerilimi anottaki çözeltinin türüne, katottaki elektrodun türüne bağlı değildir. 3. SP
MJA
YA Video Ders Defteri
ORNIK SORU
Ni , 20 – Mi --0,20 )
outh Cup -0,44
2H 20 Ham
2-0,00 V
pore
forsen
05
80
125
1
topt
con veprime
imi 0.25
on, N-
ondan soro
yousee
ind por
Indirpeygen
recepiring
cutor
Gozeltide
both
O to
olur
yok.
1M Ni(NO3)2
1MHCI
Yukanda verilen pil tepkimesi ile ilgili aşağıdaki wa
niz III
cevaplayınız
a) Pil tepkimesi nedir?
2H+ 2€
€ 0,00 loto
sov
H218)
Nit, zé & 0 0,25 6 3 Ano
NILE)
Halg) + Nita
neko
PI2H INILL)
.
b) Pil potansiyeli nedir?
Epil= 0,25
c) II. kaptaki pH nasıl değişir?
2 H Hulporino) donustu,
[H ] 1 pH ↑ artan
d) 11. kaba NaOH eklenirse epit?
azalır.
Onionoom
Kimya
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
MJA YA Video Ders Defteri ORNIK SORU Ni , 20 – Mi --0,20 ) outh Cup -0,44 2H 20 Ham 2-0,00 V pore forsen 05 80 125 1 topt con veprime imi 0.25 on, N- ondan soro yousee ind por Indirpeygen recepiring cutor Gozeltide both O to olur yok. 1M Ni(NO3)2 1MHCI Yukanda verilen pil tepkimesi ile ilgili aşağıdaki wa niz III cevaplayınız a) Pil tepkimesi nedir? 2H+ 2€ € 0,00 loto sov H218) Nit, zé & 0 0,25 6 3 Ano NILE) Halg) + Nita neko PI2H INILL) . b) Pil potansiyeli nedir? Epil= 0,25 c) II. kaptaki pH nasıl değişir? 2 H Hulporino) donustu, [H ] 1 pH ↑ artan d) 11. kaba NaOH eklenirse epit? azalır. Onionoom