Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Karışımların Genel Özellikleri Soruları

1. Karışımlar homojen ve heterojen olarak sınıflandırılabilirler.
2. Homojen karışımlara çözelti denir.
3. Molekül polarlıkları açısından birbirine benzeyen maddeler genellikle birbiri içinde iyi çözünürler.
4. Çözelti derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir.
5. Doygun bir çözeltiye aynı sıcaklıkta saf çözücü eklendiğinde derişimi azalırken çözünen eklendi-
ğinde derişimi artar.
6. İyonik bileşikler saf suda çözündüğünde iyon - dipol etkileşimleri oluşur.
7. Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molarite denir.
DOĞRU
YANLIŞ
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
1. Karışımlar homojen ve heterojen olarak sınıflandırılabilirler. 2. Homojen karışımlara çözelti denir. 3. Molekül polarlıkları açısından birbirine benzeyen maddeler genellikle birbiri içinde iyi çözünürler. 4. Çözelti derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. 5. Doygun bir çözeltiye aynı sıcaklıkta saf çözücü eklendiğinde derişimi azalırken çözünen eklendi- ğinde derişimi artar. 6. İyonik bileşikler saf suda çözündüğünde iyon - dipol etkileşimleri oluşur. 7. Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molarite denir. DOĞRU YANLIŞ
O
inda
9.
Klemk
Yukarıda verilen kelimede,
I. Kalsiyum
Cat
HLityum
H, Potasyum
IV Alüminyum
A) I ve II
B) I ve III
notran
Proten
(D) II, II ve IV
x
K
AI
elementlerinden hangilerinin sembolü bulunmaktadır?
yenyser
e sayi
C) II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
O inda 9. Klemk Yukarıda verilen kelimede, I. Kalsiyum Cat HLityum H, Potasyum IV Alüminyum A) I ve II B) I ve III notran Proten (D) II, II ve IV x K AI elementlerinden hangilerinin sembolü bulunmaktadır? yenyser e sayi C) II ve III E) I, II, III ve IV
3.
Aşağıdaki maddelerin hangileri arasında isi alışverişi olur?
A) 0 °C'deki su ile 0 °C'deki buz
B) 0 °C'deki buz ile 0 °C'deki bakır
C) 10 °C'deki su ile -10 °C'deki buz
D) 40 °C'deki su ile 40 °C'deki bakır
E) 80 °C'deki su ile 80 °C'deki alkol buharı
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
3. Aşağıdaki maddelerin hangileri arasında isi alışverişi olur? A) 0 °C'deki su ile 0 °C'deki buz B) 0 °C'deki buz ile 0 °C'deki bakır C) 10 °C'deki su ile -10 °C'deki buz D) 40 °C'deki su ile 40 °C'deki bakır E) 80 °C'deki su ile 80 °C'deki alkol buharı
13.
Görselde verilen karışım ile ilgili,
1. Heterojen karışımdır.
II. Fiziksel yolla ayrıştırılabilirler. Y
III. Süspansiyonludur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Ive Il
lily 1
DII ve III
€) Love III
EX, Il ve Ill
15
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
13. Görselde verilen karışım ile ilgili, 1. Heterojen karışımdır. II. Fiziksel yolla ayrıştırılabilirler. Y III. Süspansiyonludur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Ive Il lily 1 DII ve III €) Love III EX, Il ve Ill 15
33. 1. Su borularında tortu oluşumu
CII. Travertenlerin oluşumu
III. Kireç taşından sönmüş kireç eldesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri çözün-
me-çökelme tepkimesidir?
A) Yalnız i
B) Yalnız II
D) II ve III
120
G₁
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
33. 1. Su borularında tortu oluşumu CII. Travertenlerin oluşumu III. Kireç taşından sönmüş kireç eldesi Yukarıda verilen olaylardan hangileri çözün- me-çökelme tepkimesidir? A) Yalnız i B) Yalnız II D) II ve III 120 G₁ C) I ve II E) I, II ve III
Gate
SIVI
12. Belirli bir miktar NaCl yeterli miktarda arı suyla karıştırılmıştır.
Bu karışımla ilgili,
VOluşan karışım süspansiyon olarak sınıflandırılır.
Karışımda Nat ve Cl- iyonları bulunur.
W. Karışım elektriği iletmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
I ve Il
E) Ive !!!
G) Yalnız !!!
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
Gate SIVI 12. Belirli bir miktar NaCl yeterli miktarda arı suyla karıştırılmıştır. Bu karışımla ilgili, VOluşan karışım süspansiyon olarak sınıflandırılır. Karışımda Nat ve Cl- iyonları bulunur. W. Karışım elektriği iletmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II I ve Il E) Ive !!! G) Yalnız !!!
78.
Soru
ISI
(NH4)2SO4(K) 2NH3(g) + H₂SO4(s)
(NH4)2SO4 içeren 2 mollük numune ısıtıldığında; yukarıdaki denkleme
göre tam verimle gerçekleşen tepkimede, NK'daki hacmi 6,72 L olan
NH, gazı oluşuyor.
Buna göre numunenin % kaçı (NH4)₂SO4 bileşiğidir?
C) 40
A) 25
B) 37,5
D) 50
A) 60
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
78. Soru ISI (NH4)2SO4(K) 2NH3(g) + H₂SO4(s) (NH4)2SO4 içeren 2 mollük numune ısıtıldığında; yukarıdaki denkleme göre tam verimle gerçekleşen tepkimede, NK'daki hacmi 6,72 L olan NH, gazı oluşuyor. Buna göre numunenin % kaçı (NH4)₂SO4 bileşiğidir? C) 40 A) 25 B) 37,5 D) 50 A) 60
7. Aşağıdaki kaplarda M₁ ve M₂ muslukları açılıp A ve B kapla-
rinda maddelerin ayrı ayrı karışması sağlanıyor.
100 gram
%20'lik X tuzu
çözeltisi
35 gram
saf su
A) Yalnız II
HM₁ Subi
HIZ YAYINLARI
30 gram
kütlece %30'luk
X tuzu çözeltisi 8
HM₂
A kabi
14
5 gram 5
X(kati)
er alv
- oranı,
D) II ve III
hollaned
B) I ve II
20442
8054
HM₁
40 gram
saf su
Kaplarda çökme olmadığı bilindiğine göre,
1. kütlece % derişimi,
II. Çözünen (g)
Çözücü (g)
III. çözelti kütlesi
niceliklerinden hangileri her iki kap için de aynıdır?
B kabi
E) I, II ve III
HM₂
10 gram
X(kati)
30
1 100
5
C) I ve III
219
Çöze
ğuna
as
10. Aşağ
karıs
212
Yap
A)
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
7. Aşağıdaki kaplarda M₁ ve M₂ muslukları açılıp A ve B kapla- rinda maddelerin ayrı ayrı karışması sağlanıyor. 100 gram %20'lik X tuzu çözeltisi 35 gram saf su A) Yalnız II HM₁ Subi HIZ YAYINLARI 30 gram kütlece %30'luk X tuzu çözeltisi 8 HM₂ A kabi 14 5 gram 5 X(kati) er alv - oranı, D) II ve III hollaned B) I ve II 20442 8054 HM₁ 40 gram saf su Kaplarda çökme olmadığı bilindiğine göre, 1. kütlece % derişimi, II. Çözünen (g) Çözücü (g) III. çözelti kütlesi niceliklerinden hangileri her iki kap için de aynıdır? B kabi E) I, II ve III HM₂ 10 gram X(kati) 30 1 100 5 C) I ve III 219 Çöze ğuna as 10. Aşağ karıs 212 Yap A)
4)
WING
122)
YKS KİMYA TARAMASI
Çözeltiler için,
I. homojen olma
II. elektriği iletme,
. kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşıma
PELI
yargılarından hangileri tüm çözeltilerde ortaktır?
Yalnızl
D) Il ve Ill
CITIT
B) Yalnız III
E) I, II ve III
ve Ill
26
2
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
4) WING 122) YKS KİMYA TARAMASI Çözeltiler için, I. homojen olma II. elektriği iletme, . kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşıma PELI yargılarından hangileri tüm çözeltilerde ortaktır? Yalnızl D) Il ve Ill CITIT B) Yalnız III E) I, II ve III ve Ill 26 2
9.
I. Zeytinyağı - su
II. Duman
III. Su - talaş
Yukarıda verilen karışım örnekleri ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. karışım emülsiyondur.
B) II. karışım aerosoldür.
C) III. karışım suspansiyondur. Coth-Sp
D) karışım homojendir.
E) III. karışım heterojendir.
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
9. I. Zeytinyağı - su II. Duman III. Su - talaş Yukarıda verilen karışım örnekleri ile ilgili aşağı- daki yargılardan hangisi yanlıştır? A) I. karışım emülsiyondur. B) II. karışım aerosoldür. C) III. karışım suspansiyondur. Coth-Sp D) karışım homojendir. E) III. karışım heterojendir.
ara dö-
T.
14. Karışımlarla ilgili olarak;
1. Homojen veya heterojen olabilirler. V
II. Karışımın hacmi bileşenlerin hacimleri toplamına
eşittir.
III. Yapılarında en az iki farklı madde bulundururlar)
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) I ve II
D) Il ve Ill
AYYalnız II
e I ve III
EI, II ve III
ill ev 11 (0
11 ev 1(Q)
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
ara dö- T. 14. Karışımlarla ilgili olarak; 1. Homojen veya heterojen olabilirler. V II. Karışımın hacmi bileşenlerin hacimleri toplamına eşittir. III. Yapılarında en az iki farklı madde bulundururlar) yargılarından hangileri yanlıştır? B) I ve II D) Il ve Ill AYYalnız II e I ve III EI, II ve III ill ev 11 (0 11 ev 1(Q)
SIVI
X
Y
Saf X(s) Saf Y(s)
Üç özdeş dereceli silindire sıcaklığı 10 °C olan saf X, Y
ve Z sıvıları konuluyor. Bu sıvıların içerisine bırakılan
özdeş bilyelerin sıvıların dibine ulaşma süresi ölçülüyor.
Daha sonra bu sıvıların sıcaklığı 30 °C ye çıkarılarak
aynı işlem tekrarlanıyor.
N
Saf Z(s)
10 °C de bilyenin
dibe ulaşma süresi
(s)
8
6
30 °C de bilyenin
dibe ulaşma süresi
(s)
7
4
1,5
Elde edilen veriler yukarıdaki tabloda verildiğine
göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sivilardan moleküller arası çekim kuvvetleri en büyük
olan X tir,
B) Sıcaklık artışı tüm sıvıların akıcılığını artırmıştır.
C) Aynı sıcaklıkta viskozitesi en küçük olan Z Sıvısıdır.
D) Sıcaklık artışı sıvıların viskozitesinde farklı oranda
değişime neden olmuştur.
(
E) Aynı işlem 4 °C de denenirse bilyelerin sıvılarda dibe
ulaşma süresi Z>Y > X olur.
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
SIVI X Y Saf X(s) Saf Y(s) Üç özdeş dereceli silindire sıcaklığı 10 °C olan saf X, Y ve Z sıvıları konuluyor. Bu sıvıların içerisine bırakılan özdeş bilyelerin sıvıların dibine ulaşma süresi ölçülüyor. Daha sonra bu sıvıların sıcaklığı 30 °C ye çıkarılarak aynı işlem tekrarlanıyor. N Saf Z(s) 10 °C de bilyenin dibe ulaşma süresi (s) 8 6 30 °C de bilyenin dibe ulaşma süresi (s) 7 4 1,5 Elde edilen veriler yukarıdaki tabloda verildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sivilardan moleküller arası çekim kuvvetleri en büyük olan X tir, B) Sıcaklık artışı tüm sıvıların akıcılığını artırmıştır. C) Aynı sıcaklıkta viskozitesi en küçük olan Z Sıvısıdır. D) Sıcaklık artışı sıvıların viskozitesinde farklı oranda değişime neden olmuştur. ( E) Aynı işlem 4 °C de denenirse bilyelerin sıvılarda dibe ulaşma süresi Z>Y > X olur.
2. X maddesine ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda ve-
rilmiştir.
d
C
b
a
Sıcaklık (°C)
5 10 12 20 22
Buna göre, X maddesi için,
Saf bir katıdır.
SIVI - SIVI homojen bir karışımdır.
A) Yalnız I
A. Saf bir sıvıdır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
D) ve III
Zaman
(dakika)
B) Yalnız III
E) II veill
ve 11
Asit
-
4. Kaynama, sivinin bu
duğu durumdur. S
kaynama noktası de
Aşağıda birbiri içind
sıcaklık-buhar basa
760
Sar la
0
Buna göre,
Buhar b
1 atm basınçta Y
ise 36 °C'dir.
A) Yalnız 1
Xin uçuculuğu Y
V. X ve Y karışımı ay
yargılarından hang
D) II ve
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
2. X maddesine ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda ve- rilmiştir. d C b a Sıcaklık (°C) 5 10 12 20 22 Buna göre, X maddesi için, Saf bir katıdır. SIVI - SIVI homojen bir karışımdır. A) Yalnız I A. Saf bir sıvıdır. yargılarından hangileri söylenebilir? D) ve III Zaman (dakika) B) Yalnız III E) II veill ve 11 Asit - 4. Kaynama, sivinin bu duğu durumdur. S kaynama noktası de Aşağıda birbiri içind sıcaklık-buhar basa 760 Sar la 0 Buna göre, Buhar b 1 atm basınçta Y ise 36 °C'dir. A) Yalnız 1 Xin uçuculuğu Y V. X ve Y karışımı ay yargılarından hang D) II ve
19.
I. Bir sıvının veya katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan he-
terojen karışıma ................ denir.
II. Polar ve apolar sıvıların oluşturduğu karışımlar
olarak bilinir.
III. Gazların oluşturduğu karışımlar daima
tanımlanır.
olarak
IV. Salata ve karışık çerez...... ........ olarak ifade edilir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelemez?
A) çözelti
C) emülsiyon
B) adi karışım
D) süspansiyon E aerosol
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
19. I. Bir sıvının veya katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan he- terojen karışıma ................ denir. II. Polar ve apolar sıvıların oluşturduğu karışımlar olarak bilinir. III. Gazların oluşturduğu karışımlar daima tanımlanır. olarak IV. Salata ve karışık çerez...... ........ olarak ifade edilir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelemez? A) çözelti C) emülsiyon B) adi karışım D) süspansiyon E aerosol
16. Çözücü
1. Kati
II. SIVI
II. SIVE
Çözünen
Katı
SIVI
Kati
Yukarıda çözücü ve çözünenin fiziksel häli belir-
tilen çözeltiler için verilen aşağıdaki örneklerden
hangisi doğrudur?
A ehim
8) Tunç
C) Çelik
Q) Kurşun
Bakır
11
Sirke
Kolonya
Gazlı içecek
Hava
Amalgam
mitin
Serbet
Pirinç
Tuzlu su
Akvaryum suyu
Çelik
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
16. Çözücü 1. Kati II. SIVI II. SIVE Çözünen Katı SIVI Kati Yukarıda çözücü ve çözünenin fiziksel häli belir- tilen çözeltiler için verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur? A ehim 8) Tunç C) Çelik Q) Kurşun Bakır 11 Sirke Kolonya Gazlı içecek Hava Amalgam mitin Serbet Pirinç Tuzlu su Akvaryum suyu Çelik
AYT/KİMYA
9. Aşağıda kendiliğinden çalışan elektrokimyasal bir hücre
verilmiştir.
A
a
Zn(K)
0,1 M
Zn²+
(suda)
n
sayısıdır.)
A) Yalnız I
Ag
Elektrokimyasal hücre çalıştıktan sonra Ag elektrodun
kütlesinin arttığı ve hücre potansiyelinin "E" volt olduğu
gözleniyor.
0,1 M
Ag suda)
Bu elektrokimyasal hücreyle ilgili;
1. Dış devrede elektron akımı Zn elektrottan Ag elektro-
da doğrudur.
II. Agt derişimi 1 M yapılırsa hücre potansiyeli
(E+0,059) V olur.
B
10
III. Her iki katyon çözeltisinin derişimi 10 katına çıkartı-
0,059
lırsa hücre potasiyeli (E+
V olur.
2
D) II ve III
B) I ve II
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(25 °C'de Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı
alınacaktır; n hücre tepkimesinde aktarılan elektron
0,059
C) Ive III
E) I, II ve III
[
10.
ng log
Kimya
Karışımların Genel Özellikleri
AYT/KİMYA 9. Aşağıda kendiliğinden çalışan elektrokimyasal bir hücre verilmiştir. A a Zn(K) 0,1 M Zn²+ (suda) n sayısıdır.) A) Yalnız I Ag Elektrokimyasal hücre çalıştıktan sonra Ag elektrodun kütlesinin arttığı ve hücre potansiyelinin "E" volt olduğu gözleniyor. 0,1 M Ag suda) Bu elektrokimyasal hücreyle ilgili; 1. Dış devrede elektron akımı Zn elektrottan Ag elektro- da doğrudur. II. Agt derişimi 1 M yapılırsa hücre potansiyeli (E+0,059) V olur. B 10 III. Her iki katyon çözeltisinin derişimi 10 katına çıkartı- 0,059 lırsa hücre potasiyeli (E+ V olur. 2 D) II ve III B) I ve II ifadelerinden hangileri doğrudur? (25 °C'de Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı alınacaktır; n hücre tepkimesinde aktarılan elektron 0,059 C) Ive III E) I, II ve III [ 10. ng log