Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alkanlar Soruları

entan bileşiği-
B
C7H16
Soru: 13a
Aşağıdakilerden hangisi 2-metil pentan bileşiğinin
yapı izomeridir?
- CH₂ CH₂ CH3
ik formülle-
A) CH3 - CH₂2-CH-CH3
I
CH3
B) CH, - CH, – CH2 - CH - CH
I
CH3
C) CH, - CH – CH
1
1
CH₂-CH-CH₂
D)
E)
CH3
1
CH3-C- CH₂ - CH3
1
CH3
CH₂-CH-CH₂ - CH₂ CH₂
1
CH3
C6+) 14
Kimya
Alkanlar
entan bileşiği- B C7H16 Soru: 13a Aşağıdakilerden hangisi 2-metil pentan bileşiğinin yapı izomeridir? - CH₂ CH₂ CH3 ik formülle- A) CH3 - CH₂2-CH-CH3 I CH3 B) CH, - CH, – CH2 - CH - CH I CH3 C) CH, - CH – CH 1 1 CH₂-CH-CH₂ D) E) CH3 1 CH3-C- CH₂ - CH3 1 CH3 CH₂-CH-CH₂ - CH₂ CH₂ 1 CH3 C6+) 14
12. A, B, C ve D bileşiklerinin yapıları aşağıda verilmiştir.
Br
A:
B:
Br
Br
C: CH, – CH, – CH – CH3
T
1
Br
Br
1
Br
Br
D: CH2 – CH – CH2 – CH3
1
Br
A) Yalnız I
Buna göre,
1. A ile B ve C ile D konum izomeridir.
II. A ile D fonksiyonel grup izomeridir.
III. B ile C zincir-halka izomerliği gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
23
Kimya
Alkanlar
12. A, B, C ve D bileşiklerinin yapıları aşağıda verilmiştir. Br A: B: Br Br C: CH, – CH, – CH – CH3 T 1 Br Br 1 Br Br D: CH2 – CH – CH2 – CH3 1 Br A) Yalnız I Buna göre, 1. A ile B ve C ile D konum izomeridir. II. A ile D fonksiyonel grup izomeridir. III. B ile C zincir-halka izomerliği gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III 23
26. NH, molekülü ile ilgili,
I. Molekül geometrisi üçgen piramittir.
II.
Bağlar arasındaki açı değeri 107,3° dir.
III. s-sp3 örtüşmesi sonucu oluşan sigma bağı içerir.
yargılarından hangileri doğrudur? (H, „N)
A) Yalnız! B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alkanlar
26. NH, molekülü ile ilgili, I. Molekül geometrisi üçgen piramittir. II. Bağlar arasındaki açı değeri 107,3° dir. III. s-sp3 örtüşmesi sonucu oluşan sigma bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? (H, „N) A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
B. Aşağıdaki etkinlikleri yapınız.
1. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin IUPAC adlarını ve varsa yaygın adlarını yazınız.
Yaygın Adı
a)
Bileşik Formülü
CH3 CH3
CH3 CHCHCHCH3
1
C₂H5
H₂C CH3
IUPAC Adi
Kimya
Alkanlar
B. Aşağıdaki etkinlikleri yapınız. 1. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin IUPAC adlarını ve varsa yaygın adlarını yazınız. Yaygın Adı a) Bileşik Formülü CH3 CH3 CH3 CHCHCHCH3 1 C₂H5 H₂C CH3 IUPAC Adi
ÖRNEK 53
Doymuş ve açık zincirli bir hidrokarbonun 3,6 grami tam
olarak yakıldığında NK'da 5,6 L hacim kaplayan CO₂
gazı oluşuyor.
->22,4
Buna göre, bu hidrokarbonun bir molekülündeki
toplam atom sayısı kaçtır? (H: 1, C: 12)
A) 5
B) 8
C) 11
D) 14
E) 17
Kimya
Alkanlar
ÖRNEK 53 Doymuş ve açık zincirli bir hidrokarbonun 3,6 grami tam olarak yakıldığında NK'da 5,6 L hacim kaplayan CO₂ gazı oluşuyor. ->22,4 Buna göre, bu hidrokarbonun bir molekülündeki toplam atom sayısı kaçtır? (H: 1, C: 12) A) 5 B) 8 C) 11 D) 14 E) 17
1.) Aşağıda formülü verilen alkan bileşiklerini IUPAC sistemine göre adlandırınız?
CH₂
C₂H₂
T
CH₂-CH-CH-CH-CH₂-CH3
Br
C₂H₂
CH₂-C-CH₂-CH-CH₂
CH₂
CH₂-CH₂-CH
2.) Aşağıda IUPAC sistemine göre adları verilen alkan bileşiklerinin yarı açık formüller
Kimya
Alkanlar
1.) Aşağıda formülü verilen alkan bileşiklerini IUPAC sistemine göre adlandırınız? CH₂ C₂H₂ T CH₂-CH-CH-CH-CH₂-CH3 Br C₂H₂ CH₂-C-CH₂-CH-CH₂ CH₂ CH₂-CH₂-CH 2.) Aşağıda IUPAC sistemine göre adları verilen alkan bileşiklerinin yarı açık formüller
D)
ulunur.
Eko-2--3-meti
17-)
Asagida kapals formülü veriten ekanlardan hangi
sinin karsinda verilen ad gantisti?
Formül
A CH
18-)
CH
D
CH
E CH₂
Ad
Metan
Elan
Butan
Okdan
(5P)
(5P)
Yapanda sadece karbon ve hidrojen içeren organik be
legiklere-dent Bu bileşikler bütün karbon atomlan
Kimya
Alkanlar
D) ulunur. Eko-2--3-meti 17-) Asagida kapals formülü veriten ekanlardan hangi sinin karsinda verilen ad gantisti? Formül A CH 18-) CH D CH E CH₂ Ad Metan Elan Butan Okdan (5P) (5P) Yapanda sadece karbon ve hidrojen içeren organik be legiklere-dent Bu bileşikler bütün karbon atomlan
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI
13. Aşağıda verilen organik bileşiklerin adlandırmalarını yapınız. (5x2puan)
BİLEŞİK FORMÜLÜ
BİLEŞİK ADI
a. CH3-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3
b. CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH2-CH3
C. CH3-C(CH3)2-CH3
d. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- CH3
e. CH3-CH3
*******
14. Aşağıda isimleri verilen organik bileşiklerin yarı açık formüllerini yanlarındaki boşluklara çiziniz.
Kimya
Alkanlar
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI 13. Aşağıda verilen organik bileşiklerin adlandırmalarını yapınız. (5x2puan) BİLEŞİK FORMÜLÜ BİLEŞİK ADI a. CH3-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3 b. CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH2-CH3 C. CH3-C(CH3)2-CH3 d. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- CH3 e. CH3-CH3 ******* 14. Aşağıda isimleri verilen organik bileşiklerin yarı açık formüllerini yanlarındaki boşluklara çiziniz.
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI
7. Aşağıda verilen organik bileşiklerin adlandırmalarını yanlarındaki noktalı yerlere yapınız.(10p)
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
●
CH3-CH2-CH2- CH₂Cl
●
CH3-CH2-CH3
• CH4
CH3-CHCI-CH3
nik yapıların isimlerini altlarındaki boşluklara yazınız.(5x2p)
1377
Kimya
Alkanlar
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI 7. Aşağıda verilen organik bileşiklerin adlandırmalarını yanlarındaki noktalı yerlere yapınız.(10p) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 ● CH3-CH2-CH2- CH₂Cl ● CH3-CH2-CH3 • CH4 CH3-CHCI-CH3 nik yapıların isimlerini altlarındaki boşluklara yazınız.(5x2p) 1377
a.
10. Aşağıda çizgi formülleri verilen organik bileşiklerin sistematik adlarını altlarındaki boşluklara
yazınız.(5x2p)
d.
12.SINIF KİMYA ÇALIŞMA KAĞIDI
12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI
b.
e.
C.
8
4
7
Kimya
Alkanlar
a. 10. Aşağıda çizgi formülleri verilen organik bileşiklerin sistematik adlarını altlarındaki boşluklara yazınız.(5x2p) d. 12.SINIF KİMYA ÇALIŞMA KAĞIDI 12.SINIF KİMYA 3.YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI b. e. C. 8 4 7
14-)Aşağıdaki hidrokarbonların hangisinden bir
hidrojen çekilmesiyle oluşan grup yanlış
adlandırılmıştır)(5P)
Hidrokarbon
A) Benzen
B)Metan
C)Propan
D)Etilen
E)Siklobutan
Oluşan grup
Fenil
Metil
Propil
Etil
Siklobutil
Kimya
Alkanlar
14-)Aşağıdaki hidrokarbonların hangisinden bir hidrojen çekilmesiyle oluşan grup yanlış adlandırılmıştır)(5P) Hidrokarbon A) Benzen B)Metan C)Propan D)Etilen E)Siklobutan Oluşan grup Fenil Metil Propil Etil Siklobutil
N
ba-
MYASINA GİRİŞ
4. 0,2 mol organik bileşik 4 mol hava ile yakıldığında
0,6 mol CO₂ ve 0,6 mol H₂O oluşuyor.
Organik bileşiğin 1 molü 58 gram olduğuna gö-
re;
I. Heteroatom bileşiktir.
P. Molekül formülü C.H₂O'dir.
III. Basit formülü CH₂'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Havanın iO₂'dir. H= 1, C = 12,0 = 16)
5
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
Test-3
E) I, II ve III
C) I ve III
G
Kimya
Alkanlar
N ba- MYASINA GİRİŞ 4. 0,2 mol organik bileşik 4 mol hava ile yakıldığında 0,6 mol CO₂ ve 0,6 mol H₂O oluşuyor. Organik bileşiğin 1 molü 58 gram olduğuna gö- re; I. Heteroatom bileşiktir. P. Molekül formülü C.H₂O'dir. III. Basit formülü CH₂'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Havanın iO₂'dir. H= 1, C = 12,0 = 16) 5 B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III Test-3 E) I, II ve III C) I ve III G
7
C
3.
9. Kütlece %10'luk NaNO3 çözeltisine 30 gram kati
NaNO3 eklenip tamamen çözünmesiyle oluşan yeni
çözelti kütlece %25'liktir.
Buna göre, NaNO3 çözeltisinin başlangıçtaki kütle-
si kaç gramdır?
A) 25
B) 50 C) 75 D) 125 E) 150
Kimya
Alkanlar
7 C 3. 9. Kütlece %10'luk NaNO3 çözeltisine 30 gram kati NaNO3 eklenip tamamen çözünmesiyle oluşan yeni çözelti kütlece %25'liktir. Buna göre, NaNO3 çözeltisinin başlangıçtaki kütle- si kaç gramdır? A) 25 B) 50 C) 75 D) 125 E) 150
33.d
CH, - CH - CH, - CH - CH,
C₂H5
CH 3
Açık formülü verilen hidrokarbonun sistema-
tik (IUPAC) adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-metil-4-etil pentan
B) 3,5-dimetil heksan
C) 2,4-metil heksan
D) 2,4-dimetil heksan
E) 2-etil-4-metil pentan
Kimya
Alkanlar
33.d CH, - CH - CH, - CH - CH, C₂H5 CH 3 Açık formülü verilen hidrokarbonun sistema- tik (IUPAC) adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-metil-4-etil pentan B) 3,5-dimetil heksan C) 2,4-metil heksan D) 2,4-dimetil heksan E) 2-etil-4-metil pentan
1
2
CH₂-CH-CH₂
CH₂3C-CH₂-CH₂-CH₂
C₂H₂
Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşiğin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
6
3-etil 2,3-dimetil hekzan
B) 2-etil 2-izopropil pentan
3-metil 3-izopropil hekzan
Di Neo dekan
E) 1.2 dimetil 3-et hekzan
inge
Pira
N
Hì
Kimya
Alkanlar
1 2 CH₂-CH-CH₂ CH₂3C-CH₂-CH₂-CH₂ C₂H₂ Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir? 6 3-etil 2,3-dimetil hekzan B) 2-etil 2-izopropil pentan 3-metil 3-izopropil hekzan Di Neo dekan E) 1.2 dimetil 3-et hekzan inge Pira N Hì
periyotta
n ilk dört
E₁
2820
4236
4690
aşağı-
dadır.
Z'den
ktür.
7.
HH
H.C.C. H
HH
Lewis yapısı verilen C₂H6 bileşiği ile
ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Molekülleri arasında yoğun fazda
London çekimleri bulunur.
B) Suda çözünür.
V
C) Oda koşullarında sıvıdır.
Polar yapılıdı
E) NH3 ile karışımında moleküller arası
hidrojen bağı oluşur.
KİMYA 45 TYT DENEMESİ
2.
T
E
Kimya
Alkanlar
periyotta n ilk dört E₁ 2820 4236 4690 aşağı- dadır. Z'den ktür. 7. HH H.C.C. H HH Lewis yapısı verilen C₂H6 bileşiği ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Molekülleri arasında yoğun fazda London çekimleri bulunur. B) Suda çözünür. V C) Oda koşullarında sıvıdır. Polar yapılıdı E) NH3 ile karışımında moleküller arası hidrojen bağı oluşur. KİMYA 45 TYT DENEMESİ 2. T E