Yükseltgenme Basamakları Soruları

9.
• Periyodik sistemde metalik özelliğin
arttığı yönlerde metal oksitlerinin sulu
çözeltilerinin bazik özelliği artar.
1. Na₂O
II. K₂0
III. MgO
Yukarıda verilen oksitlerin eşit derişimli
sulu çözeltilerinin bazik karakterleri ara-
sındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangi-
sindeki gibi olması beklenir?
(₁1Na, 12Mg, 19K)
A) I > I > III
B) II > I > III C) || > | > |
E) III >II>I
D) I > III > II
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
9. • Periyodik sistemde metalik özelliğin arttığı yönlerde metal oksitlerinin sulu çözeltilerinin bazik özelliği artar. 1. Na₂O II. K₂0 III. MgO Yukarıda verilen oksitlerin eşit derişimli sulu çözeltilerinin bazik karakterleri ara- sındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangi- sindeki gibi olması beklenir? (₁1Na, 12Mg, 19K) A) I > I > III B) II > I > III C) || > | > | E) III >II>I D) I > III > II
ce
II ve III
13. Oksijen ile yalnız X₂O3 bileşiğini yapabilen X
elementinin manganat, karbonat ve perklorat
anyonlan ile oluşturabileceği bileşikleri gösteren
formüller aşağıdakilerden hangisidir?
Manganat
E) Yalnız II
A) XMnO4
B) X(MnO4)2
C) X3(MnO4)2
D) X(MnO4)3
E) X2(MnO4)3
Nitrat
XCO3
X(CO3)3
XCO3
X2(CO3)3
X2(CO3)3
Perklorat
XCIO.
X(CIO3)3
X(CIO2)3
X(CIO)3
X(CIO4)3
B) Amo
C) Kals
D Kurş
E) Kala
21. X
oluştur
ile aşağ
AJXC
22. A
verilmi
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
ce II ve III 13. Oksijen ile yalnız X₂O3 bileşiğini yapabilen X elementinin manganat, karbonat ve perklorat anyonlan ile oluşturabileceği bileşikleri gösteren formüller aşağıdakilerden hangisidir? Manganat E) Yalnız II A) XMnO4 B) X(MnO4)2 C) X3(MnO4)2 D) X(MnO4)3 E) X2(MnO4)3 Nitrat XCO3 X(CO3)3 XCO3 X2(CO3)3 X2(CO3)3 Perklorat XCIO. X(CIO3)3 X(CIO2)3 X(CIO)3 X(CIO4)3 B) Amo C) Kals D Kurş E) Kala 21. X oluştur ile aşağ AJXC 22. A verilmi
16. X₂YZ4 bileşiğinde yer alan elementlerin değerliği
hakkında:
X'in değerliği XF bileşiğindeki X ile aynı
Z'nin değerliği ise CaZ bileşiğindeki Z ile aynı
•
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bileşikteki Y atomunun değerliği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) + 2
B) + 3
C) + 4
D) + 5
E) + 6
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
16. X₂YZ4 bileşiğinde yer alan elementlerin değerliği hakkında: X'in değerliği XF bileşiğindeki X ile aynı Z'nin değerliği ise CaZ bileşiğindeki Z ile aynı • bilgileri veriliyor. Buna göre, bileşikteki Y atomunun değerliği aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) + 2 B) + 3 C) + 4 D) + 5 E) + 6
14
A) 170 B) 148
7. Halojen oldukları bilinen X, Y ve Z elementlerinin oda
koşullarındaki fiziksel hâlleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Molekül
X₂
Y₂
CAP
Z₂
C) 135
D) I ve II
Buna göre,
1. Atom numaraları arasındaki ilişki X > Y> Z dir.
II. Ametalik aktiflikleri arasındaki ilişki Z> Y> X tir.
III. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki X > Y> Z dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) 122
B) Yalnız II
TYT KİMYA
Fiziksel hål
Katı
SIVI
Gaz
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.
Kimyasal Türler ve Arası Etkileşimler
C
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
14 A) 170 B) 148 7. Halojen oldukları bilinen X, Y ve Z elementlerinin oda koşullarındaki fiziksel hâlleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Molekül X₂ Y₂ CAP Z₂ C) 135 D) I ve II Buna göre, 1. Atom numaraları arasındaki ilişki X > Y> Z dir. II. Ametalik aktiflikleri arasındaki ilişki Z> Y> X tir. III. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki X > Y> Z dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) 122 B) Yalnız II TYT KİMYA Fiziksel hål Katı SIVI Gaz C) Yalnız III E) I, II ve III 10. Kimyasal Türler ve Arası Etkileşimler C
me
en
7.
X elementinin hidrojen (H) ve oksijen (O) elementleriyle oluştur-
duğu iki farklı bileşiğin formülü H₂X Ove H₂XO₂ şeklindedir.
2 n
2 m 7
HZ
Bileşiklerde X'in yükseltgenme basamağı aynı olduğuna göre,
n
m
bileşik formüllerindeki n ve m değerleri arasındaki oran
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
B₂
A)
+ ka
B
1
H₂x no
-6+hd
H₂ XmO7
23
+2+ m²α=²3
L
= -12 +m
-12
in'm = -6
-6
→ 12
E) 3
mn=
6
10
F
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
me en 7. X elementinin hidrojen (H) ve oksijen (O) elementleriyle oluştur- duğu iki farklı bileşiğin formülü H₂X Ove H₂XO₂ şeklindedir. 2 n 2 m 7 HZ Bileşiklerde X'in yükseltgenme basamağı aynı olduğuna göre, n m bileşik formüllerindeki n ve m değerleri arasındaki oran aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? B₂ A) + ka B 1 H₂x no -6+hd H₂ XmO7 23 +2+ m²α=²3 L = -12 +m -12 in'm = -6 -6 → 12 E) 3 mn= 6 10 F
5.
15
-2
N₂O5 bileşiğindeki
N'nin yükseltgenme basamağı ile
NO₂ taneciğindeki N'nin yükseltgenme basamağı aynı-
dır.
Buna göre, a'nın sayısal değeri aşağıdakilerden han-
gisidir? (O: 6A)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
5. 15 -2 N₂O5 bileşiğindeki N'nin yükseltgenme basamağı ile NO₂ taneciğindeki N'nin yükseltgenme basamağı aynı- dır. Buna göre, a'nın sayısal değeri aşağıdakilerden han- gisidir? (O: 6A) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Chepkimeleri genellikle hızlıdır.
Doğadaki sayıları organik bileşiklere göre daha
azdır.
E) Genellikle kendilerine özgü kokuları vardır.
18-Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan
hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür?
A) HNO3 B) KMnO4 C) KCIO3 D) Na2SO4 H₂PO4
-8
-6
19-Bir organik bileşiğinin 0,4 molü yakıldığında 0,8
mol CO₂ ve 1,2 mol H₂O oluşuyor. Buna göre bu
akiler den
-6
tuzo
Cat
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
Chepkimeleri genellikle hızlıdır. Doğadaki sayıları organik bileşiklere göre daha azdır. E) Genellikle kendilerine özgü kokuları vardır. 18-Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür? A) HNO3 B) KMnO4 C) KCIO3 D) Na2SO4 H₂PO4 -8 -6 19-Bir organik bileşiğinin 0,4 molü yakıldığında 0,8 mol CO₂ ve 1,2 mol H₂O oluşuyor. Buna göre bu akiler den -6 tuzo Cat
8.
Oksijen 1A ve 2A grubu elementleriy-
le peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde
oksijen (-1) değerlik alır.
Aşağıdakilerden hangisinde oksijenin
değerliği (-1) dir? (₁H, 8O, 11Na, 12Mg, 19K)
B) K₂O
C) H₂O₂
A) Na₂O
D) H₂O
E) MgO
11. C₂02
yükse
A) 2+
Go
DX+
12. KM
ma
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
8. Oksijen 1A ve 2A grubu elementleriy- le peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde oksijen (-1) değerlik alır. Aşağıdakilerden hangisinde oksijenin değerliği (-1) dir? (₁H, 8O, 11Na, 12Mg, 19K) B) K₂O C) H₂O₂ A) Na₂O D) H₂O E) MgO 11. C₂02 yükse A) 2+ Go DX+ 12. KM ma
Aşağıdakilerden hangisinde oksijenin
değerliği (-1) dir? (₁H, 80, 11Na, 12Mg, 19K)
B) K₂O
C) H₂O₂
Oksijen 1A ve 2A grubu elementleriy-
le peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde
oksijen (-1) değerlik alır.
A) Na₂O
ned
soyl
D) H₂O
E) MgO
anua
11. C
y
F
Y.N
abips
12. K
G
A
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
Aşağıdakilerden hangisinde oksijenin değerliği (-1) dir? (₁H, 80, 11Na, 12Mg, 19K) B) K₂O C) H₂O₂ Oksijen 1A ve 2A grubu elementleriy- le peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde oksijen (-1) değerlik alır. A) Na₂O ned soyl D) H₂O E) MgO anua 11. C y F Y.N abips 12. K G A
49.
Bileşik
Li₂O2
KMnO4
III.
Cr₂O7²
IV. AI(NO3)3
1.
II.
Öncüllerde verilen bileşiklerdeki altı çizili elementlerin
yükseltgenme basamakları aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir? (3Li, 19K, 8O, 13 Al, 19K)
B) II, III ve IV
C) III ve IV
A) Yalnız I
Yükseltgenme
Basamağı
+1
+7
+6
+5
D) I v3 IV
E) I, II ve III
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
49. Bileşik Li₂O2 KMnO4 III. Cr₂O7² IV. AI(NO3)3 1. II. Öncüllerde verilen bileşiklerdeki altı çizili elementlerin yükseltgenme basamakları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (3Li, 19K, 8O, 13 Al, 19K) B) II, III ve IV C) III ve IV A) Yalnız I Yükseltgenme Basamağı +1 +7 +6 +5 D) I v3 IV E) I, II ve III
AYT Kimya Soru Bankas
9. X₂Y₂O, bileşiğindeki Y'nin yükseltgenme
2 27
basamağı ile aşağıdaki altı çizili element-
lerden hangisinin yükseltgenme basamağı
aynıdır? (X)
19
A) H₂SO4
B) H₂PO4
D) HNO3 OIGH
C) HCIO ₂
2
E) N₂O5
16
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
AYT Kimya Soru Bankas 9. X₂Y₂O, bileşiğindeki Y'nin yükseltgenme 2 27 basamağı ile aşağıdaki altı çizili element- lerden hangisinin yükseltgenme basamağı aynıdır? (X) 19 A) H₂SO4 B) H₂PO4 D) HNO3 OIGH C) HCIO ₂ 2 E) N₂O5 16
5.
NH4NO3
bileşiğinde sırası ile 1. azot atomun yükseltgenme basa-
mağı "X", 2. azot atomun yükseltgenme basamağı "Y"dir.
Buna göre, "X" ve "Y" değerleri aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?
X
-3
+5
-3
+5
A)
B)
C)
D)
E) -3
Y
-3
to do ti to co
+5
+5
-3
+3
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
5. NH4NO3 bileşiğinde sırası ile 1. azot atomun yükseltgenme basa- mağı "X", 2. azot atomun yükseltgenme basamağı "Y"dir. Buna göre, "X" ve "Y" değerleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? X -3 +5 -3 +5 A) B) C) D) E) -3 Y -3 to do ti to co +5 +5 -3 +3
Aşağıda verilen altı çizili taneciklerin yükseltgenme basa-
maklarını bulunuz.
H₂SO4
HNO3
Na₂O₂
NH₂+
NO3
Cr₂0,-²
FeO
HCO3
KCIO3
N₂O
PbO₂
NHẠC
CaC₂04
MnO
H₂O₂
Na3PO4
K₂S₂O3
NaHSO4
(NH4)3PO4
NH4NO3
notA
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
Aşağıda verilen altı çizili taneciklerin yükseltgenme basa- maklarını bulunuz. H₂SO4 HNO3 Na₂O₂ NH₂+ NO3 Cr₂0,-² FeO HCO3 KCIO3 N₂O PbO₂ NHẠC CaC₂04 MnO H₂O₂ Na3PO4 K₂S₂O3 NaHSO4 (NH4)3PO4 NH4NO3 notA
25.
I
+2
P+HNO3 + H₂O-H₂PO4 + NO
A
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Yukarıdaki tepkime ile ilgili
I. 1 mol P atomu 5 elektron vererek yükseltgen-
miştir.
B) I ve II
D) II ve III
45
II. HNO3 yükseltgen olarak davranmıştır. +
III. En küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde
H₂O'nun katsayısı 2 olur. +
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
N²- 3- -
+ 3e- → N^²
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
25. I +2 P+HNO3 + H₂O-H₂PO4 + NO A FEN BİLİMLERİ TESTİ Yukarıdaki tepkime ile ilgili I. 1 mol P atomu 5 elektron vererek yükseltgen- miştir. B) I ve II D) II ve III 45 II. HNO3 yükseltgen olarak davranmıştır. + III. En küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde H₂O'nun katsayısı 2 olur. + yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve III E) I, II ve III N²- 3- - + 3e- → N^²
un koşulla
nirse etil
DENEN
dönüşür.
ayırac
Saynas
rur.
fadel
1. 1. 20²-
(B)
C)
AYT / KİMYA
Bu testte 13 soru vardır.
D)
E)
1
II. K₂MnO4
III. CaO₂
Verilen taneciklerde altı çizili elementlerin aldığı
değerlikler aşağıdakilerden hangisinde doğru gös-
terilmiştir? (C, 80, 19K, 20Ca, 25Mn)
4+
4+
6+
-6+x=0
x2+6
6+
4+
||
7+
6+
III
1-
1-
64
7+
6+
-2 + (-2) + 2² (-2)
-7--8+2+x=0
1-
KİMYA
2-
2-
e q
-2+
Xz+b
Aynı ortamda bulunan aşağıdaki sistemlerden 1. sabit
basınçlı, II. ise sabit hacimli sistemlerdir.
A
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
un koşulla nirse etil DENEN dönüşür. ayırac Saynas rur. fadel 1. 1. 20²- (B) C) AYT / KİMYA Bu testte 13 soru vardır. D) E) 1 II. K₂MnO4 III. CaO₂ Verilen taneciklerde altı çizili elementlerin aldığı değerlikler aşağıdakilerden hangisinde doğru gös- terilmiştir? (C, 80, 19K, 20Ca, 25Mn) 4+ 4+ 6+ -6+x=0 x2+6 6+ 4+ || 7+ 6+ III 1- 1- 64 7+ 6+ -2 + (-2) + 2² (-2) -7--8+2+x=0 1- KİMYA 2- 2- e q -2+ Xz+b Aynı ortamda bulunan aşağıdaki sistemlerden 1. sabit basınçlı, II. ise sabit hacimli sistemlerdir. A
21826
25. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde altı çizili elemen-
tin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır?
(6C, 7N, 8O, gF, 16S, 20 Ca, 30Zn)
3
BF +
A) OF
+2
B) N₂O
4
24
D) Cas 2-
2+
E) CO
2-
2+ 2-
C) ZnO
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
21826 25. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde altı çizili elemen- tin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? (6C, 7N, 8O, gF, 16S, 20 Ca, 30Zn) 3 BF + A) OF +2 B) N₂O 4 24 D) Cas 2- 2+ E) CO 2- 2+ 2- C) ZnO