Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yükseltgenme Basamakları Soruları

17. I. Karbondioksit bileşiğindeki karbonun yükseltgenme
basamağı
II. Oksijenin peroksit bileşiklerindeki yükseltgenme ba-
samağı
III. Hidrojenin ametallerle oluşturduğu bileşiklerdeki de-
ğerliği
IV. Oksijenin flor ile yaptığı bileşikte aldığı değerlik
Yukarıdaki ifadeler ile yükseltgenme basamakları eş-
leştirildiğinde hangi değerlik açıkta kalır?
A) -2
B) -1
C) +1
D) +2
E) +4
34
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
17. I. Karbondioksit bileşiğindeki karbonun yükseltgenme basamağı II. Oksijenin peroksit bileşiklerindeki yükseltgenme ba- samağı III. Hidrojenin ametallerle oluşturduğu bileşiklerdeki de- ğerliği IV. Oksijenin flor ile yaptığı bileşikte aldığı değerlik Yukarıdaki ifadeler ile yükseltgenme basamakları eş- leştirildiğinde hangi değerlik açıkta kalır? A) -2 B) -1 C) +1 D) +2 E) +4 34
9
e
the
As₂O3 + H₂SO4 + H₂O → H₂AsO4 + H₂S
ıştır? tepkimesi denkleştirildiğinde,
1. As₂O3'ün katsayısı 2 iken, H₂O nun katsayısı 3 olur.
II. HASO 'ün katsayısı As₂O3'ün 2 katıdır.
III. H₂S'nin katsayısı As₂O3'ün yarısıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
tepkim
A) C
B) SC
C) S
D) E
Fer
EXC
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
9 e the As₂O3 + H₂SO4 + H₂O → H₂AsO4 + H₂S ıştır? tepkimesi denkleştirildiğinde, 1. As₂O3'ün katsayısı 2 iken, H₂O nun katsayısı 3 olur. II. HASO 'ün katsayısı As₂O3'ün 2 katıdır. III. H₂S'nin katsayısı As₂O3'ün yarısıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III tepkim A) C B) SC C) S D) E Fer EXC
eri
2.
ÖRNEK - 11
NACIO3 + SO₂ + H₂O- NaCl + H₂SO4
tepkimesi en küçük tam sayılar kullanılarak denkleştirildi-
ğinde;
A. NaCIO, bileşiğindeki CIS+ indirgenmiştir.
JI. SO₂ elektron vermiştir.
HI. Suyun katsayısı 3 olur.
IV. H₂SO, bileşiğindeki S'nin yükseltgenme basamağı 6+ dır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) I ve II
B) Il ve IV
D) I, II ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
eri 2. ÖRNEK - 11 NACIO3 + SO₂ + H₂O- NaCl + H₂SO4 tepkimesi en küçük tam sayılar kullanılarak denkleştirildi- ğinde; A. NaCIO, bileşiğindeki CIS+ indirgenmiştir. JI. SO₂ elektron vermiştir. HI. Suyun katsayısı 3 olur. IV. H₂SO, bileşiğindeki S'nin yükseltgenme basamağı 6+ dır. yargılarından hangileri doğru olur? A) I ve II B) Il ve IV D) I, II ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV
11. İndirgen veya yükseltgen maddeler günümüzde birçok
alanda sıklıkla kullanılmaktadır.
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin özelliği veya
kullanım alanı yanlış verilmiştir?
Madde
A) KMnO4
B)
H₂O2
C)
HNO3
D)
E)
H₂
H₂SO4
Özellik
Yükseltgen
Yükseltgen
İndirgen
İndirgen
Yükseltgen
Kullanım Alanı
Mikrop öldürücü
Antiseptik üretimi
Patlayıcı yapımı
Margarin imi
Akü üretimi
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
11. İndirgen veya yükseltgen maddeler günümüzde birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin özelliği veya kullanım alanı yanlış verilmiştir? Madde A) KMnO4 B) H₂O2 C) HNO3 D) E) H₂ H₂SO4 Özellik Yükseltgen Yükseltgen İndirgen İndirgen Yükseltgen Kullanım Alanı Mikrop öldürücü Antiseptik üretimi Patlayıcı yapımı Margarin imi Akü üretimi
22231133
10. I. NH3
II. H₂SO4
III. HNO3
IV. MnO
Yukarıda verilen tanecikler altı çizili elementin yük-
seltgenme basamağına göre büyükten küçüğe si-
ralandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine
ulaşılır?
A) II - I - IV - III
C) I-III-II-IV
E) IV-III - I - II
B) IV-III-II-1
D) IV-II-III-I
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
22231133 10. I. NH3 II. H₂SO4 III. HNO3 IV. MnO Yukarıda verilen tanecikler altı çizili elementin yük- seltgenme basamağına göre büyükten küçüğe si- ralandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılır? A) II - I - IV - III C) I-III-II-IV E) IV-III - I - II B) IV-III-II-1 D) IV-II-III-I
5. Aşağıda formülü verilen kovalent bileşiklerin
hangisi yanlış adlandırılmıştır?
Formül
A) NO
B) N₂O
C) CO
D) NH3
E) BH3
Bileşik Adı
Azot monoksit
Diazot monoksit
Karbon monoksit
Amonyak
Bor (III) hidrür
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
5. Aşağıda formülü verilen kovalent bileşiklerin hangisi yanlış adlandırılmıştır? Formül A) NO B) N₂O C) CO D) NH3 E) BH3 Bileşik Adı Azot monoksit Diazot monoksit Karbon monoksit Amonyak Bor (III) hidrür
tarafında
vresinde
e edebil-
uvvetinin
anın,
(A
NH₂
33
A) Yalnız Ada
•
15. Aşağıda çok atomlu iyonların adları ve o iyonlardaki bazı atomların
yükseltgenme basamakları X, Y, Z olarak ifade edilmiştir.
•
●
X
A) -3
IAB)
Amonyum iyonundaki azotun yükseltgenme basamağı: X
Sülfat iyonundaki kükürtün yükseltgenme basamağı: Y
Fosfat iyonundaki fosforun yükseltgenme basamağı: Z
Buna göre, X, Y ve Z değerleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
+3
Play
or to do to co
-3
D) Ece ve Tunç
D) +3
E)
-5
B) Ada ve Ece
-2
16-2
Y
+6 +5 (-01/501³+000X
+6
+6
Z
CAda ve Tunç
E) Ada, Ece ve Tunç
4843
+5
-3
+5
-3
U43
POB
CE snop syemblas
üx tom niX,108
MSHUY
varsa
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
tarafında vresinde e edebil- uvvetinin anın, (A NH₂ 33 A) Yalnız Ada • 15. Aşağıda çok atomlu iyonların adları ve o iyonlardaki bazı atomların yükseltgenme basamakları X, Y, Z olarak ifade edilmiştir. • ● X A) -3 IAB) Amonyum iyonundaki azotun yükseltgenme basamağı: X Sülfat iyonundaki kükürtün yükseltgenme basamağı: Y Fosfat iyonundaki fosforun yükseltgenme basamağı: Z Buna göre, X, Y ve Z değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? +3 Play or to do to co -3 D) Ece ve Tunç D) +3 E) -5 B) Ada ve Ece -2 16-2 Y +6 +5 (-01/501³+000X +6 +6 Z CAda ve Tunç E) Ada, Ece ve Tunç 4843 +5 -3 +5 -3 U43 POB CE snop syemblas üx tom niX,108 MSHUY varsa Diğer sayfaya geçiniz.
10. 11X, 12Y ve 13Z atomları ile ilgili aşağıdaki tepkimelerden
hangisi yanlıştır?
XOH(suda) +
A) X(k) + H₂O(s) -
B) 2Y(k) + O2(g)
C) Z(k) + 3H₂O(g)
D) X20 (k) + H₂O(s)
E) Z(k) + 3NaOH(suda)
→ 2YO(K)
→ Z(OH)3 +
3
2
1
2
→ 2XOH(suda)
H2(g)
H2(g)
→ Na3ZO3 (suda)
+
3/12
H2(g)
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
10. 11X, 12Y ve 13Z atomları ile ilgili aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanlıştır? XOH(suda) + A) X(k) + H₂O(s) - B) 2Y(k) + O2(g) C) Z(k) + 3H₂O(g) D) X20 (k) + H₂O(s) E) Z(k) + 3NaOH(suda) → 2YO(K) → Z(OH)3 + 3 2 1 2 → 2XOH(suda) H2(g) H2(g) → Na3ZO3 (suda) + 3/12 H2(g)
9.
• Periyodik sistemde metalik özelliğin
arttığı yönlerde metal oksitlerinin sulu
çözeltilerinin bazik özelliği artar.
1. Na₂O
II. K₂0
III. MgO
Yukarıda verilen oksitlerin eşit derişimli
sulu çözeltilerinin bazik karakterleri ara-
sındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangi-
sindeki gibi olması beklenir?
(₁1Na, 12Mg, 19K)
A) I > I > III
B) II > I > III C) || > | > |
E) III >II>I
D) I > III > II
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
9. • Periyodik sistemde metalik özelliğin arttığı yönlerde metal oksitlerinin sulu çözeltilerinin bazik özelliği artar. 1. Na₂O II. K₂0 III. MgO Yukarıda verilen oksitlerin eşit derişimli sulu çözeltilerinin bazik karakterleri ara- sındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangi- sindeki gibi olması beklenir? (₁1Na, 12Mg, 19K) A) I > I > III B) II > I > III C) || > | > | E) III >II>I D) I > III > II
ce
II ve III
13. Oksijen ile yalnız X₂O3 bileşiğini yapabilen X
elementinin manganat, karbonat ve perklorat
anyonlan ile oluşturabileceği bileşikleri gösteren
formüller aşağıdakilerden hangisidir?
Manganat
E) Yalnız II
A) XMnO4
B) X(MnO4)2
C) X3(MnO4)2
D) X(MnO4)3
E) X2(MnO4)3
Nitrat
XCO3
X(CO3)3
XCO3
X2(CO3)3
X2(CO3)3
Perklorat
XCIO.
X(CIO3)3
X(CIO2)3
X(CIO)3
X(CIO4)3
B) Amo
C) Kals
D Kurş
E) Kala
21. X
oluştur
ile aşağ
AJXC
22. A
verilmi
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
ce II ve III 13. Oksijen ile yalnız X₂O3 bileşiğini yapabilen X elementinin manganat, karbonat ve perklorat anyonlan ile oluşturabileceği bileşikleri gösteren formüller aşağıdakilerden hangisidir? Manganat E) Yalnız II A) XMnO4 B) X(MnO4)2 C) X3(MnO4)2 D) X(MnO4)3 E) X2(MnO4)3 Nitrat XCO3 X(CO3)3 XCO3 X2(CO3)3 X2(CO3)3 Perklorat XCIO. X(CIO3)3 X(CIO2)3 X(CIO)3 X(CIO4)3 B) Amo C) Kals D Kurş E) Kala 21. X oluştur ile aşağ AJXC 22. A verilmi
16. X₂YZ4 bileşiğinde yer alan elementlerin değerliği
hakkında:
X'in değerliği XF bileşiğindeki X ile aynı
Z'nin değerliği ise CaZ bileşiğindeki Z ile aynı
•
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bileşikteki Y atomunun değerliği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) + 2
B) + 3
C) + 4
D) + 5
E) + 6
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
16. X₂YZ4 bileşiğinde yer alan elementlerin değerliği hakkında: X'in değerliği XF bileşiğindeki X ile aynı Z'nin değerliği ise CaZ bileşiğindeki Z ile aynı • bilgileri veriliyor. Buna göre, bileşikteki Y atomunun değerliği aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) + 2 B) + 3 C) + 4 D) + 5 E) + 6
14
A) 170 B) 148
7. Halojen oldukları bilinen X, Y ve Z elementlerinin oda
koşullarındaki fiziksel hâlleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Molekül
X₂
Y₂
CAP
Z₂
C) 135
D) I ve II
Buna göre,
1. Atom numaraları arasındaki ilişki X > Y> Z dir.
II. Ametalik aktiflikleri arasındaki ilişki Z> Y> X tir.
III. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki X > Y> Z dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) 122
B) Yalnız II
TYT KİMYA
Fiziksel hål
Katı
SIVI
Gaz
C) Yalnız III
E) I, II ve III
10.
Kimyasal Türler ve Arası Etkileşimler
C
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
14 A) 170 B) 148 7. Halojen oldukları bilinen X, Y ve Z elementlerinin oda koşullarındaki fiziksel hâlleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Molekül X₂ Y₂ CAP Z₂ C) 135 D) I ve II Buna göre, 1. Atom numaraları arasındaki ilişki X > Y> Z dir. II. Ametalik aktiflikleri arasındaki ilişki Z> Y> X tir. III. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki X > Y> Z dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) 122 B) Yalnız II TYT KİMYA Fiziksel hål Katı SIVI Gaz C) Yalnız III E) I, II ve III 10. Kimyasal Türler ve Arası Etkileşimler C
me
en
7.
X elementinin hidrojen (H) ve oksijen (O) elementleriyle oluştur-
duğu iki farklı bileşiğin formülü H₂X Ove H₂XO₂ şeklindedir.
2 n
2 m 7
HZ
Bileşiklerde X'in yükseltgenme basamağı aynı olduğuna göre,
n
m
bileşik formüllerindeki n ve m değerleri arasındaki oran
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
B₂
A)
+ ka
B
1
H₂x no
-6+hd
H₂ XmO7
23
+2+ m²α=²3
L
= -12 +m
-12
in'm = -6
-6
→ 12
E) 3
mn=
6
10
F
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
me en 7. X elementinin hidrojen (H) ve oksijen (O) elementleriyle oluştur- duğu iki farklı bileşiğin formülü H₂X Ove H₂XO₂ şeklindedir. 2 n 2 m 7 HZ Bileşiklerde X'in yükseltgenme basamağı aynı olduğuna göre, n m bileşik formüllerindeki n ve m değerleri arasındaki oran aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? B₂ A) + ka B 1 H₂x no -6+hd H₂ XmO7 23 +2+ m²α=²3 L = -12 +m -12 in'm = -6 -6 → 12 E) 3 mn= 6 10 F
5.
15
-2
N₂O5 bileşiğindeki
N'nin yükseltgenme basamağı ile
NO₂ taneciğindeki N'nin yükseltgenme basamağı aynı-
dır.
Buna göre, a'nın sayısal değeri aşağıdakilerden han-
gisidir? (O: 6A)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
5. 15 -2 N₂O5 bileşiğindeki N'nin yükseltgenme basamağı ile NO₂ taneciğindeki N'nin yükseltgenme basamağı aynı- dır. Buna göre, a'nın sayısal değeri aşağıdakilerden han- gisidir? (O: 6A) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Chepkimeleri genellikle hızlıdır.
Doğadaki sayıları organik bileşiklere göre daha
azdır.
E) Genellikle kendilerine özgü kokuları vardır.
18-Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan
hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür?
A) HNO3 B) KMnO4 C) KCIO3 D) Na2SO4 H₂PO4
-8
-6
19-Bir organik bileşiğinin 0,4 molü yakıldığında 0,8
mol CO₂ ve 1,2 mol H₂O oluşuyor. Buna göre bu
akiler den
-6
tuzo
Cat
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
Chepkimeleri genellikle hızlıdır. Doğadaki sayıları organik bileşiklere göre daha azdır. E) Genellikle kendilerine özgü kokuları vardır. 18-Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür? A) HNO3 B) KMnO4 C) KCIO3 D) Na2SO4 H₂PO4 -8 -6 19-Bir organik bileşiğinin 0,4 molü yakıldığında 0,8 mol CO₂ ve 1,2 mol H₂O oluşuyor. Buna göre bu akiler den -6 tuzo Cat
8.
Oksijen 1A ve 2A grubu elementleriy-
le peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde
oksijen (-1) değerlik alır.
Aşağıdakilerden hangisinde oksijenin
değerliği (-1) dir? (₁H, 8O, 11Na, 12Mg, 19K)
B) K₂O
C) H₂O₂
A) Na₂O
D) H₂O
E) MgO
11. C₂02
yükse
A) 2+
Go
DX+
12. KM
ma
Kimya
Yükseltgenme Basamakları
8. Oksijen 1A ve 2A grubu elementleriy- le peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde oksijen (-1) değerlik alır. Aşağıdakilerden hangisinde oksijenin değerliği (-1) dir? (₁H, 8O, 11Na, 12Mg, 19K) B) K₂O C) H₂O₂ A) Na₂O D) H₂O E) MgO 11. C₂02 yükse A) 2+ Go DX+ 12. KM ma