Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Organik Reaksiyonlar Soruları

H H H H H
|| |
|
|
H-C-C-C-C=C-H+H₂O ÜRÜN
| | |
H H H
tepkimesi ile ilgili,
1. Markovnikov kuralına göre 2 - pentanol oluşur.
II. sp2 hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüşür.
III. Katılma tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
H H H H H || | | | H-C-C-C-C=C-H+H₂O ÜRÜN | | | H H H tepkimesi ile ilgili, 1. Markovnikov kuralına göre 2 - pentanol oluşur. II. sp2 hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüşür. III. Katılma tepkimesidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
3. CnH₂n+20 genel formülüne sahip organik bileşiğin 6 gramı
tamamen yandığında NK'da 6,72 litre CO₂ gazı oluşuyor.
Buna göre;
1. Yanan bileşiğin formülü C3H₂O dır.
(8
II. 0,4 mol O₂ gazı ile yanma gerçekleşir.
III. Bileşiğin 6 gramı yandığında 0,4 mol H₂O oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H = 1 g.mol-¹, C = 12 g.mol-¹, O = 16 g.mol-¹)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
I ve III
(ne)
Kimya
Organik Reaksiyonlar
3. CnH₂n+20 genel formülüne sahip organik bileşiğin 6 gramı tamamen yandığında NK'da 6,72 litre CO₂ gazı oluşuyor. Buna göre; 1. Yanan bileşiğin formülü C3H₂O dır. (8 II. 0,4 mol O₂ gazı ile yanma gerçekleşir. III. Bileşiğin 6 gramı yandığında 0,4 mol H₂O oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1 g.mol-¹, C = 12 g.mol-¹, O = 16 g.mol-¹) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I ve III (ne)
Keton
Kararlı)
er.
600°C
sonu-
ği elde
C-H
C-H
(CH₂)
uşan vi-
il klorür
şturur.
H
=Ć
CI
beten
klorür)
klorür
C)
3.
doğru verilmiştir?
A) Alken
I.
II.
III.
IV.
D) Keton
B) Álkol
C) Aldehit
E) Karboksilik asit
Asetilenin pt katalizörlüğünde H₂ ile
tam doyurulması sonucu
oluşur.
Etilene uygun koşullarda HCI katılma-
si sonucu
oluşur.
Asetilene asidik ortamda H₂O katılma-
si sonucu
oluşur.
Propine asidik ortamda H₂O katılması
...... oluşur.
sonucu
Yukarıda verilen katılma tepkimeleri so-
nucunda oluşan bileşiklerin sınıflarıy-
la aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde
hangisi açıkta kalır?
A) Atkan
C) Aldebit
(B) Alkil halojenür
DKéton
E) Karboksilik asit
MIRAY YAYINLARI
Kimya
Organik Reaksiyonlar
Keton Kararlı) er. 600°C sonu- ği elde C-H C-H (CH₂) uşan vi- il klorür şturur. H =Ć CI beten klorür) klorür C) 3. doğru verilmiştir? A) Alken I. II. III. IV. D) Keton B) Álkol C) Aldehit E) Karboksilik asit Asetilenin pt katalizörlüğünde H₂ ile tam doyurulması sonucu oluşur. Etilene uygun koşullarda HCI katılma- si sonucu oluşur. Asetilene asidik ortamda H₂O katılma- si sonucu oluşur. Propine asidik ortamda H₂O katılması ...... oluşur. sonucu Yukarıda verilen katılma tepkimeleri so- nucunda oluşan bileşiklerin sınıflarıy- la aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? A) Atkan C) Aldebit (B) Alkil halojenür DKéton E) Karboksilik asit MIRAY YAYINLARI
/ Benim Hocam -------
28. Aşağıdakilerden hangisi tautomerleşmeye bir ör-
proton
you
nektir?
CH₂
CH3
morgon
H₂C-C-CH-CH₂CH₂ →H₂CC -CH-CH₂CH₂
+
CH₂
8...8
+
H₂O + H-C-H
-Ö:
:O:
H₂C-CO:
o
←
Tautomeleme
O-H
~HOON/ proton hareketi
yok. Katiling
7pk
H
T
CH3
HỌC CỔ
proten you
protan hareket
yapı aynı kalmg
retononstm
→ proton hareketi (H+)
ile yapının değrimeside
Kimya
Organik Reaksiyonlar
/ Benim Hocam ------- 28. Aşağıdakilerden hangisi tautomerleşmeye bir ör- proton you nektir? CH₂ CH3 morgon H₂C-C-CH-CH₂CH₂ →H₂CC -CH-CH₂CH₂ + CH₂ 8...8 + H₂O + H-C-H -Ö: :O: H₂C-CO: o ← Tautomeleme O-H ~HOON/ proton hareketi yok. Katiling 7pk H T CH3 HỌC CỔ proten you protan hareket yapı aynı kalmg retononstm → proton hareketi (H+) ile yapının değrimeside
helmilia no
||
CH3–C=CH + H2O
H₂SO4
HgSO4
→ CH3-C-CH3
II.
||
CH3-C-H+NaBH4 →CH3-C-OH
indirgeme
my
O
OBr
||
Ni.
CH3-C-CH3 + Br₂- CH3-C-CH3
ketonlar Brommy
Br
Suyun
eginil
IV.
O
O
||
||
[H₂]
-C-OH
C-H
O
Yukarıdaki organik bileşik tepkimelerinden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve IV
01C
O
S
D) III ve IV
Enol
CH₂ - C=CH₂
E) II, III ve IV
pa
Kimya
Organik Reaksiyonlar
helmilia no || CH3–C=CH + H2O H₂SO4 HgSO4 → CH3-C-CH3 II. || CH3-C-H+NaBH4 →CH3-C-OH indirgeme my O OBr || Ni. CH3-C-CH3 + Br₂- CH3-C-CH3 ketonlar Brommy Br Suyun eginil IV. O O || || [H₂] -C-OH C-H O Yukarıdaki organik bileşik tepkimelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve IV 01C O S D) III ve IV Enol CH₂ - C=CH₂ E) II, III ve IV pa
X
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve il
D) II ve III
ile yapı tzomerisi gösterir
1, II ve Ill
C) I ve I
CH3
1
CH3 - CH₂ - C - CH₂OH
H₂SO4
ISI
1
CH3
II. CH3 -CH-CH₂-CH-CH3 + Zn (k)
I
I
CI
CI
Al2O3
III. CH3 - CH₂ - CH3
800°C
Yukarıda verilen tepkimelerin hangileri sonunda bir alken
elde edilemez?
C) I ve III
A) Yalnın
ISI
X
Bir deney tüpünün içerisinde bir ve bu
nin içerisinde hidrokarbon olduğu biline
1. Bu sivi bir alkan midir?
II. Bu sivi bir alken midir?
Bu soruları cevaplamak istey
uygulamalıdır?
1
A) KOH eklemeli
B) Br, Sivisi eklemeli
C) Tolluens çözeltisi ek
D) Fehling özeltisi ekl
E) Na(k)
eklemeli
Kimya
Organik Reaksiyonlar
X ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve il D) II ve III ile yapı tzomerisi gösterir 1, II ve Ill C) I ve I CH3 1 CH3 - CH₂ - C - CH₂OH H₂SO4 ISI 1 CH3 II. CH3 -CH-CH₂-CH-CH3 + Zn (k) I I CI CI Al2O3 III. CH3 - CH₂ - CH3 800°C Yukarıda verilen tepkimelerin hangileri sonunda bir alken elde edilemez? C) I ve III A) Yalnın ISI X Bir deney tüpünün içerisinde bir ve bu nin içerisinde hidrokarbon olduğu biline 1. Bu sivi bir alkan midir? II. Bu sivi bir alken midir? Bu soruları cevaplamak istey uygulamalıdır? 1 A) KOH eklemeli B) Br, Sivisi eklemeli C) Tolluens çözeltisi ek D) Fehling özeltisi ekl E) Na(k) eklemeli
6.
Kapalı formülü C4H6 olan X ve C4H8 olan Y bileşikleri
doymamış hidrokarbonlardır. Uygun koşullarda birer mol
X ve Y, birer mol H₂ ile doygun hale geliyor. Buna göre,
I. Her ikisi de bromlu suyun rengini giderir.
II. X iki tane π bağı, Y ise bir tane rc bağı içerir.
Ill. X halkalı yapıdadır, Y düz zincirlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve ll
E) I ve Ili
C) Yalnız III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
6. Kapalı formülü C4H6 olan X ve C4H8 olan Y bileşikleri doymamış hidrokarbonlardır. Uygun koşullarda birer mol X ve Y, birer mol H₂ ile doygun hale geliyor. Buna göre, I. Her ikisi de bromlu suyun rengini giderir. II. X iki tane π bağı, Y ise bir tane rc bağı içerir. Ill. X halkalı yapıdadır, Y düz zincirlidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve ll E) I ve Ili C) Yalnız III
[O]
27. CH3 – CH2 – CH2
1
X
-H₂
1
PAK
OH
Propanol bileşiğinin sadece 1 basamak yükselt-
genmesi ile oluşan X bileşiği ile ilgili,
Aldehit sinfi bileşiktir.
11. Aseton ile yapı izomeridir.
153
111. Bir basamak daha yükseltgenirse asetik asit oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
BI ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
[O] 27. CH3 – CH2 – CH2 1 X -H₂ 1 PAK OH Propanol bileşiğinin sadece 1 basamak yükselt- genmesi ile oluşan X bileşiği ile ilgili, Aldehit sinfi bileşiktir. 11. Aseton ile yapı izomeridir. 153 111. Bir basamak daha yükseltgenirse asetik asit oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I BI ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
C3H6 ve C₂H₂'den oluşan 2 mollük karışım amon-
yaklı AgNO3 çözeltisinden geçirildiğinde 96 gram
beyaz çökelek oluşuyor.
Buna göre karışmın molce % kaçı asetilendir?
(H: 1, C: 12, Ag: 108)
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
Kimya
Organik Reaksiyonlar
C3H6 ve C₂H₂'den oluşan 2 mollük karışım amon- yaklı AgNO3 çözeltisinden geçirildiğinde 96 gram beyaz çökelek oluşuyor. Buna göre karışmın molce % kaçı asetilendir? (H: 1, C: 12, Ag: 108) A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50
HgSO4
3.
C₂H₂ + H₂O
× CH₂
2
H₂SO4
[0]
XY
Y maddesinin metil alkol ile oluşturduğu bileşi-
ğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Etanal
A) Metil etanoat B) Etil etanoat
D) Etanoik asit E) Butanoik asit
1.
VII.
y
Kimya
Organik Reaksiyonlar
HgSO4 3. C₂H₂ + H₂O × CH₂ 2 H₂SO4 [0] XY Y maddesinin metil alkol ile oluşturduğu bileşi- ğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? C) Etanal A) Metil etanoat B) Etil etanoat D) Etanoik asit E) Butanoik asit 1. VII. y
JO
●
MEB 2018-2019
12. Birden fazla fonksiyonel grup içeren organik bileşiklere
polifonksiyonel bileşikler denir.
Buna göre,
-CH₂-8-OH
CH3-CH-CH₂-C-OH
NH₂
II. CH3-N-C₂H5
C3H7
Br
III. CH3-CH-C₂H5
bileşiklerinden hangileri polifonksiyonel bileşiktir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) Il ve III.
E) I, II ve III.
LICH
Kimya
Organik Reaksiyonlar
JO ● MEB 2018-2019 12. Birden fazla fonksiyonel grup içeren organik bileşiklere polifonksiyonel bileşikler denir. Buna göre, -CH₂-8-OH CH3-CH-CH₂-C-OH NH₂ II. CH3-N-C₂H5 C3H7 Br III. CH3-CH-C₂H5 bileşiklerinden hangileri polifonksiyonel bileşiktir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. LICH
CH4
C₂H6
C₂H4
C₂6
C5H8
3H6
C₂H
C₂H6
C₂H6
-C=C-CH₂-
-CH=CH
apı formülü verilen molekulun genel formülü, içer-
we apolar kovalent bağ samsı aşağıdakilerden han-
ğru verilmiştir?
Formü
Polar
Apolar
8
8
2n-2
n-2
-4
C₂H6
C₂H₂
C₂H₂
10
8
8
6
6
8
6
O.
10.
Hidrokarbon oldukları bilinen X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili;
X:
H₂O ile katılma tepkimesi vererek aldehit oluşturur.
Y: Işık katalizörlüğünde halojenlerle yer değiştirme tepkimesi
verir.
Z: Cis-trans izomeri gösterir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y ve Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
X
Y
Z
A)
HC=CH
CH₂=CH₂
CH₂CH=CH₂
HC=CH
CH3-CH3
CH₂CH=CHCH₂
CH₂C=CH
CH3-CH3
CH₂=CH₂
D)
HC=CCH3
HC=CH
CH3-CH3
E) CH₂=CH₂
CH3-CH3
CH₂CH=CHCH₂
B
C)
1+M
mit + fe
derene
deure
Gazel
II. Müselles
III. Şarkı
IV. Tuyuğ
V. Kaside
Yukarıdak
hangisi s
Ajlve
B)
Kimya
Organik Reaksiyonlar
CH4 C₂H6 C₂H4 C₂6 C5H8 3H6 C₂H C₂H6 C₂H6 -C=C-CH₂- -CH=CH apı formülü verilen molekulun genel formülü, içer- we apolar kovalent bağ samsı aşağıdakilerden han- ğru verilmiştir? Formü Polar Apolar 8 8 2n-2 n-2 -4 C₂H6 C₂H₂ C₂H₂ 10 8 8 6 6 8 6 O. 10. Hidrokarbon oldukları bilinen X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili; X: H₂O ile katılma tepkimesi vererek aldehit oluşturur. Y: Işık katalizörlüğünde halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verir. Z: Cis-trans izomeri gösterir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) HC=CH CH₂=CH₂ CH₂CH=CH₂ HC=CH CH3-CH3 CH₂CH=CHCH₂ CH₂C=CH CH3-CH3 CH₂=CH₂ D) HC=CCH3 HC=CH CH3-CH3 E) CH₂=CH₂ CH3-CH3 CH₂CH=CHCH₂ B C) 1+M mit + fe derene deure Gazel II. Müselles III. Şarkı IV. Tuyuğ V. Kaside Yukarıdak hangisi s Ajlve B)
5. Kütlece %36'lık 200 gram Al4C3'ün su ile tepkimesinden elde edilen metan gazının nor-
mal koşullar altındaki hacmi kaç L'dir (Al:27 g/mol, C:12 g/mol)?
A) 5,6
B) 11,2
C) 33,6
DY44.8
E) 56
J
0,3nd
6. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi ketondur?
$42
Kimya
Organik Reaksiyonlar
5. Kütlece %36'lık 200 gram Al4C3'ün su ile tepkimesinden elde edilen metan gazının nor- mal koşullar altındaki hacmi kaç L'dir (Al:27 g/mol, C:12 g/mol)? A) 5,6 B) 11,2 C) 33,6 DY44.8 E) 56 J 0,3nd 6. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi ketondur? $42
3, 1,5 mol Fe₂O3 katisi ve 3 mol CO gazı arasında
Fe₂O3(k) + 3CO(g) →→→→2Fe(k) + 3CO₂(g)
tepkimesi tam verimle gerçekleştiğinde;
I. Artan madde olmaması için Fe katısı eklenmelidir.
II. Sınırlayıcı madde CO gazıdır
III. 3 mol CO₂ gazı oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) ve II
D) I ve III
2. D
E) II ve III
1. E
Kimya
Organik Reaksiyonlar
3, 1,5 mol Fe₂O3 katisi ve 3 mol CO gazı arasında Fe₂O3(k) + 3CO(g) →→→→2Fe(k) + 3CO₂(g) tepkimesi tam verimle gerçekleştiğinde; I. Artan madde olmaması için Fe katısı eklenmelidir. II. Sınırlayıcı madde CO gazıdır III. 3 mol CO₂ gazı oluşmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) ve II D) I ve III 2. D E) II ve III 1. E
3. Yüksek sıcaklık ve basınçla karbon monoksitin H₂ (hidrojen)
gazı ile tepkimesi sonucunda elde edilen en küçük monoal-
kol ile ilgili;
Odun alkolü (ruhu) olarak da bilinir.
Alkenlere H₂O katılmasıyla elde edilebilir.
III. Eter izomeri yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
È I, II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
3. Yüksek sıcaklık ve basınçla karbon monoksitin H₂ (hidrojen) gazı ile tepkimesi sonucunda elde edilen en küçük monoal- kol ile ilgili; Odun alkolü (ruhu) olarak da bilinir. Alkenlere H₂O katılmasıyla elde edilebilir. III. Eter izomeri yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II È I, II ve III
21.
CH3CH₂CI+ KOH (seyreltik)
Yukarıda verilen tepkime sonucunda elde edilen
organik molekülün adlandırılması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Etan
B) Etanol
C) Bütan
D) Butanol
E) 2-Bütan
24.
Bir öğre
mamis
KCI'n
varsa
sıcak
Kimya
Organik Reaksiyonlar
21. CH3CH₂CI+ KOH (seyreltik) Yukarıda verilen tepkime sonucunda elde edilen organik molekülün adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Etan B) Etanol C) Bütan D) Butanol E) 2-Bütan 24. Bir öğre mamis KCI'n varsa sıcak