Organik Reaksiyonlar Soruları

H H H H H
|| |
|
|
H-C-C-C-C=C-H+H₂O ÜRÜN
| | |
H H H
tepkimesi ile ilgili,
1. Markovnikov kuralına göre 2 - pentanol oluşur.
II. sp2 hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüşür.
III. Katılma tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
H H H H H || | | | H-C-C-C-C=C-H+H₂O ÜRÜN | | | H H H tepkimesi ile ilgili, 1. Markovnikov kuralına göre 2 - pentanol oluşur. II. sp2 hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüşür. III. Katılma tepkimesidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
3. CnH₂n+20 genel formülüne sahip organik bileşiğin 6 gramı
tamamen yandığında NK'da 6,72 litre CO₂ gazı oluşuyor.
Buna göre;
1. Yanan bileşiğin formülü C3H₂O dır.
(8
II. 0,4 mol O₂ gazı ile yanma gerçekleşir.
III. Bileşiğin 6 gramı yandığında 0,4 mol H₂O oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H = 1 g.mol-¹, C = 12 g.mol-¹, O = 16 g.mol-¹)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
I ve III
(ne)
Kimya
Organik Reaksiyonlar
3. CnH₂n+20 genel formülüne sahip organik bileşiğin 6 gramı tamamen yandığında NK'da 6,72 litre CO₂ gazı oluşuyor. Buna göre; 1. Yanan bileşiğin formülü C3H₂O dır. (8 II. 0,4 mol O₂ gazı ile yanma gerçekleşir. III. Bileşiğin 6 gramı yandığında 0,4 mol H₂O oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1 g.mol-¹, C = 12 g.mol-¹, O = 16 g.mol-¹) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I ve III (ne)
9.
Eşit mollerde alınarak hazırlanmış etan ve metan
gazlarından oluşan bir karışım yeterli miktarda oksi-
jen ile tam olarak yakılmaktadır.
Tepkime sonunda kapta toplam 5 mol H₂O bulun-
duğuna göre başlangıç karışımındaki etan gazi-
nın hacimce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50
B) 40
C) 35
E) 10
D) 25
Kimya
Organik Reaksiyonlar
9. Eşit mollerde alınarak hazırlanmış etan ve metan gazlarından oluşan bir karışım yeterli miktarda oksi- jen ile tam olarak yakılmaktadır. Tepkime sonunda kapta toplam 5 mol H₂O bulun- duğuna göre başlangıç karışımındaki etan gazi- nın hacimce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 50 B) 40 C) 35 E) 10 D) 25
öz-
Bu
atı
te-
ve
tir.
na
|||
8.
1.
II.
F
FL
111. H
C=C
H
HH
II
H-C-C-H
11
HH
C=C
F
F
A) Yalnız I
H
CI
yukarıda açık formülü verilen bileşiklerden han-
gileri polimerleşme tepkimesi vermez?
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Organik Reaksiyonlar
öz- Bu atı te- ve tir. na ||| 8. 1. II. F FL 111. H C=C H HH II H-C-C-H 11 HH C=C F F A) Yalnız I H CI yukarıda açık formülü verilen bileşiklerden han- gileri polimerleşme tepkimesi vermez? B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
T 45
: 4.
Esterlerin Eldesi ve Reaksiyonları 183
A) Yalnız I
I ve III
O=0
R-C-OR' + NaOH
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I. Sabunlaşma tepkimesidir.
Ester bağı kırılarak karboksilik asit tuzu ve pri-
mer alkol oluşur.
III. Kondenzasyon tepkimesidir.
yargılardan hangiler kesinlikle doğrudur?
C) I ve II
BLAURE
suda
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
T 45 : 4. Esterlerin Eldesi ve Reaksiyonları 183 A) Yalnız I I ve III O=0 R-C-OR' + NaOH Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; I. Sabunlaşma tepkimesidir. Ester bağı kırılarak karboksilik asit tuzu ve pri- mer alkol oluşur. III. Kondenzasyon tepkimesidir. yargılardan hangiler kesinlikle doğrudur? C) I ve II BLAURE suda B) Yalnız II E) I, II ve III
16.
1. 2C₂H5-CI + 2Na→→→→→
II. CH2 = CH2 + H2
→ C₂H6
III. CH3CH₂OH- C₂H4 + H₂O
→ C4H10
Tork A) Yalnız I
Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde organik
bileşik indirgenmiştir?
D) I ve III
+ 2NaCl
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
16. 1. 2C₂H5-CI + 2Na→→→→→ II. CH2 = CH2 + H2 → C₂H6 III. CH3CH₂OH- C₂H4 + H₂O → C4H10 Tork A) Yalnız I Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde organik bileşik indirgenmiştir? D) I ve III + 2NaCl B) I ve II C) II ve III E) I, II ve III
Keton
Kararlı)
er.
600°C
sonu-
ği elde
C-H
C-H
(CH₂)
uşan vi-
il klorür
şturur.
H
=Ć
CI
beten
klorür)
klorür
C)
3.
doğru verilmiştir?
A) Alken
I.
II.
III.
IV.
D) Keton
B) Álkol
C) Aldehit
E) Karboksilik asit
Asetilenin pt katalizörlüğünde H₂ ile
tam doyurulması sonucu
oluşur.
Etilene uygun koşullarda HCI katılma-
si sonucu
oluşur.
Asetilene asidik ortamda H₂O katılma-
si sonucu
oluşur.
Propine asidik ortamda H₂O katılması
...... oluşur.
sonucu
Yukarıda verilen katılma tepkimeleri so-
nucunda oluşan bileşiklerin sınıflarıy-
la aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde
hangisi açıkta kalır?
A) Atkan
C) Aldebit
(B) Alkil halojenür
DKéton
E) Karboksilik asit
MIRAY YAYINLARI
Kimya
Organik Reaksiyonlar
Keton Kararlı) er. 600°C sonu- ği elde C-H C-H (CH₂) uşan vi- il klorür şturur. H =Ć CI beten klorür) klorür C) 3. doğru verilmiştir? A) Alken I. II. III. IV. D) Keton B) Álkol C) Aldehit E) Karboksilik asit Asetilenin pt katalizörlüğünde H₂ ile tam doyurulması sonucu oluşur. Etilene uygun koşullarda HCI katılma- si sonucu oluşur. Asetilene asidik ortamda H₂O katılma- si sonucu oluşur. Propine asidik ortamda H₂O katılması ...... oluşur. sonucu Yukarıda verilen katılma tepkimeleri so- nucunda oluşan bileşiklerin sınıflarıy- la aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? A) Atkan C) Aldebit (B) Alkil halojenür DKéton E) Karboksilik asit MIRAY YAYINLARI
Ⓡill
5
Yukarıda verilen molekülle ilgili;
1. X atomu Cl ise molekuller arasında dipol-
dipol etkileşimleri etkindir.
X
II. X atomu H ise moleküller arasında London
etkileşimleri etkindir.
III. X grubu CH3 ise bileşik kalıcı dipol oluştur-
maz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
6
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
Ⓡill 5 Yukarıda verilen molekülle ilgili; 1. X atomu Cl ise molekuller arasında dipol- dipol etkileşimleri etkindir. X II. X atomu H ise moleküller arasında London etkileşimleri etkindir. III. X grubu CH3 ise bileşik kalıcı dipol oluştur- maz. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II 6 B) Yalnız III D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III
A
24
aller >
4. X, Y, Z organik bileşikleri ile ilgili olarak şu bilgiler
verilmiştir.
1. X su ile katılma tepkimesi verip Y maddesini
oluşturmaktadır.
II. Y maddesi bir basamak yükseltgenerek Z mad-
desini oluşturmaktadır.
III. Y amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile gümüş aynası
oluştururken X ise beyaz bir çökelek oluştur-
maktadır.
Bu bilgilere göre, X, Y, Z bileşikleri aşağıdakiler-
den hangisinde verilenler olabilir?
X
A) C₂H₂
B) CH,CHO
C) C₂H₂
D) C₂H₂
E) CH3COOH
CH3CHO
C₂H₂
CH3COOH
O
||
CH3CCH3
C₂H₂
Z
CH3COOH
CH3COOH
CH3CHO
CH3COOH
CH3CHO
"Organik Kimya" ■
Kimya
Organik Reaksiyonlar
A 24 aller > 4. X, Y, Z organik bileşikleri ile ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir. 1. X su ile katılma tepkimesi verip Y maddesini oluşturmaktadır. II. Y maddesi bir basamak yükseltgenerek Z mad- desini oluşturmaktadır. III. Y amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile gümüş aynası oluştururken X ise beyaz bir çökelek oluştur- maktadır. Bu bilgilere göre, X, Y, Z bileşikleri aşağıdakiler- den hangisinde verilenler olabilir? X A) C₂H₂ B) CH,CHO C) C₂H₂ D) C₂H₂ E) CH3COOH CH3CHO C₂H₂ CH3COOH O || CH3CCH3 C₂H₂ Z CH3COOH CH3COOH CH3CHO CH3COOH CH3CHO "Organik Kimya" ■
12
CH
9. 3,2 gram metanol ile 12 gram asetik asidin es-
terleşmesi ile oluşacak esterin adı ve en çok
kaç gram üretileceği aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir? (H: 1, C: 12, O: 16)
Adı
A) Etil asetat
B) Metil etanoat
Wally gen
C) Metil etanoat
D) Etil metanoat
E) Etil metanoat
KİMYA
Kütlesi(g)
7,4
7.4
14,8
14,8
7,4
they
Kimya
Organik Reaksiyonlar
12 CH 9. 3,2 gram metanol ile 12 gram asetik asidin es- terleşmesi ile oluşacak esterin adı ve en çok kaç gram üretileceği aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? (H: 1, C: 12, O: 16) Adı A) Etil asetat B) Metil etanoat Wally gen C) Metil etanoat D) Etil metanoat E) Etil metanoat KİMYA Kütlesi(g) 7,4 7.4 14,8 14,8 7,4 they
C, H ve O'dan oluşan 7,4 gram bileşik
yakıldığında normal koşullarda 6,72 litre
CO₂ gazi ve 5,4 gram H₂O oluşmaktadır.
Bileşiğin mol kütlesi 74 gram ise mo-
lekül formülü aşağıdakilerden hangisi-
dir?
(H: 1, C: 12, O:16)
A) C₂H₂O
C) C₂H5OH
E) C₂H6O₂
B) C₂H₂O₂
D) C₂H₂O₂
Kimya
Organik Reaksiyonlar
C, H ve O'dan oluşan 7,4 gram bileşik yakıldığında normal koşullarda 6,72 litre CO₂ gazi ve 5,4 gram H₂O oluşmaktadır. Bileşiğin mol kütlesi 74 gram ise mo- lekül formülü aşağıdakilerden hangisi- dir? (H: 1, C: 12, O:16) A) C₂H₂O C) C₂H5OH E) C₂H6O₂ B) C₂H₂O₂ D) C₂H₂O₂
4₂
13.
FEN BİLİMLERİ
H
H
C=C
Etilen
H
H
D) I ve II
H H
II
-C-C-
H
H
Polietilen
Yukarıda n sayıda etilen molekülünün bir araya gelerek po-
lietilen molekülünü oluşturduğu polimerleşme tepkimesi ve-
rilmiştir.
Buna göre, elde edilen molekülle ilgili,
1. Polietilen polimerinin monomeri etilendir.
II. Sentetik bir polimerdir.
III. Market poşetleri, oyuncak, saklama kutularının üretimin-
de kullanılır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
I, II ve III
15
Kimya
Organik Reaksiyonlar
4₂ 13. FEN BİLİMLERİ H H C=C Etilen H H D) I ve II H H II -C-C- H H Polietilen Yukarıda n sayıda etilen molekülünün bir araya gelerek po- lietilen molekülünü oluşturduğu polimerleşme tepkimesi ve- rilmiştir. Buna göre, elde edilen molekülle ilgili, 1. Polietilen polimerinin monomeri etilendir. II. Sentetik bir polimerdir. III. Market poşetleri, oyuncak, saklama kutularının üretimin- de kullanılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III I, II ve III 15
ali kapta
(g)
ZnO(k)
bit sicaklik-
mektedir.
oplam kütle değişmez.
tom sayısı değişmez.
si artar.
hangileri doğrudur?
B) I ve Il
ve III
Hava
6. D
El ve Ill
C) I ve III
Zn(k)
7.D
8. E
11. Kapalı bir kapta gerçekleşen
2X(g) +50₂(g) →→ 4CO₂(g) + 6H₂O(g)
tepkimesi ve tepkimedeki X maddesi ile
ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi
doğrudur?
9. C
A) Fiziksel bir tepkimedir.
B) X maddesi iki tür atom içerir.
C) X'in formülü C₂H4O dur.
D) Gaz kütlesi zamanla artar.
E) X yanıcı bir maddedir.
10. C
DI. C₂H5OH
II. CO + H₂ → CH
III. Al4C3 + H₂O →
Yukarıda verilen te
sayılarla denkleşt
sayıları arasındaki
gisinde doğru veri
A) | > | > |||
B
D) II > I >
+
0₂
Kimya
Organik Reaksiyonlar
ali kapta (g) ZnO(k) bit sicaklik- mektedir. oplam kütle değişmez. tom sayısı değişmez. si artar. hangileri doğrudur? B) I ve Il ve III Hava 6. D El ve Ill C) I ve III Zn(k) 7.D 8. E 11. Kapalı bir kapta gerçekleşen 2X(g) +50₂(g) →→ 4CO₂(g) + 6H₂O(g) tepkimesi ve tepkimedeki X maddesi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? 9. C A) Fiziksel bir tepkimedir. B) X maddesi iki tür atom içerir. C) X'in formülü C₂H4O dur. D) Gaz kütlesi zamanla artar. E) X yanıcı bir maddedir. 10. C DI. C₂H5OH II. CO + H₂ → CH III. Al4C3 + H₂O → Yukarıda verilen te sayılarla denkleşt sayıları arasındaki gisinde doğru veri A) | > | > ||| B D) II > I > + 0₂
12) VSEPR gösterimi AX₂E₂ şeklinde olan 2. periyot ele-
ment atomunun ,H ile oluşturduğu bileşik ile ilgili,
1. Merkez atom (A), periyodik tablonun 6A grubunda bu-
a
lunur.
II. 2 tane sigma bağı içerir.
III. Geometrik şekli, BeH₂ nin geometrik şekli ile aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B
D) I ve Til
C) Ive ll
E), II ve III
Kimya
Organik Reaksiyonlar
12) VSEPR gösterimi AX₂E₂ şeklinde olan 2. periyot ele- ment atomunun ,H ile oluşturduğu bileşik ile ilgili, 1. Merkez atom (A), periyodik tablonun 6A grubunda bu- a lunur. II. 2 tane sigma bağı içerir. III. Geometrik şekli, BeH₂ nin geometrik şekli ile aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II B D) I ve Til C) Ive ll E), II ve III
Yalnız C, H ve O elementlerinden
oluşan bir organik bileşiğin formü-
lünde karbon atomunun sayısı,
oksijen atomunun sayısına eşittir
ve hidrojen atomunun sayısının
3/4 ü kadardır. Bileşiğin 1 molü
yandığında 4 mol H₂O oluşmakta-
dır.
Bu bileşiğin basit formülü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
4
A) C₂H₂O3
B) C₂H3O4
C) C₂H₂O4
8
D) CHO
E)
C6H₁2O6
12
12.3
Kimya
Organik Reaksiyonlar
Yalnız C, H ve O elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin formü- lünde karbon atomunun sayısı, oksijen atomunun sayısına eşittir ve hidrojen atomunun sayısının 3/4 ü kadardır. Bileşiğin 1 molü yandığında 4 mol H₂O oluşmakta- dır. Bu bileşiğin basit formülü aşa- ğıdakilerden hangisidir? 4 A) C₂H₂O3 B) C₂H3O4 C) C₂H₂O4 8 D) CHO E) C6H₁2O6 12 12.3
/ Benim Hocam -------
28. Aşağıdakilerden hangisi tautomerleşmeye bir ör-
proton
you
nektir?
CH₂
CH3
morgon
H₂C-C-CH-CH₂CH₂ →H₂CC -CH-CH₂CH₂
+
CH₂
8...8
+
H₂O + H-C-H
-Ö:
:O:
H₂C-CO:
o
←
Tautomeleme
O-H
~HOON/ proton hareketi
yok. Katiling
7pk
H
T
CH3
HỌC CỔ
proten you
protan hareket
yapı aynı kalmg
retononstm
→ proton hareketi (H+)
ile yapının değrimeside
Kimya
Organik Reaksiyonlar
/ Benim Hocam ------- 28. Aşağıdakilerden hangisi tautomerleşmeye bir ör- proton you nektir? CH₂ CH3 morgon H₂C-C-CH-CH₂CH₂ →H₂CC -CH-CH₂CH₂ + CH₂ 8...8 + H₂O + H-C-H -Ö: :O: H₂C-CO: o ← Tautomeleme O-H ~HOON/ proton hareketi yok. Katiling 7pk H T CH3 HỌC CỔ proten you protan hareket yapı aynı kalmg retononstm → proton hareketi (H+) ile yapının değrimeside