Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrot Potansiyelleri Soruları

ak
17. Lityum iyon pilleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
Anotta kullanılan lityumun katyonunun standart indirgenme
potansiyeli son derece düşüktür.
B) Katotta titanyum (IV) sülfür kullanılır.
C) 3,6V'ye kadar çıkabilen gerilim üretebilirler.
D) Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilirler.
E) Karbondioksit salınımları yüksektir.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
ak 17. Lityum iyon pilleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Anotta kullanılan lityumun katyonunun standart indirgenme potansiyeli son derece düşüktür. B) Katotta titanyum (IV) sülfür kullanılır. C) 3,6V'ye kadar çıkabilen gerilim üretebilirler. D) Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilirler. E) Karbondioksit salınımları yüksektir.
25.
Al(K)
NO 3
1 M AI(NO3)3
1. kap
V
Tuz köprüsü
KNO3(suda)
(suda)
A) Yalnız III
Yukarıdaki elektrokimyasal pil hücresinde, pil çalışırken
tuz köprüsündeki NO3 iyonları 1. kaba doğru akmaktadır.
Buna göre;
I. 1. kapta gerçekleşen tepkime;
Al(K) → A1³+
+ 3e şeklindedir.
II. Ag elektrodun kütlesi zamanla artar.
III. Dış devrede elektronların hareketi 1. kaptan 2. kaba
doğrudur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Ag(K)
K
1 M AgNO3
2. kap
B) Yalnız II
D) II ve III
ES
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
25. Al(K) NO 3 1 M AI(NO3)3 1. kap V Tuz köprüsü KNO3(suda) (suda) A) Yalnız III Yukarıdaki elektrokimyasal pil hücresinde, pil çalışırken tuz köprüsündeki NO3 iyonları 1. kaba doğru akmaktadır. Buna göre; I. 1. kapta gerçekleşen tepkime; Al(K) → A1³+ + 3e şeklindedir. II. Ag elektrodun kütlesi zamanla artar. III. Dış devrede elektronların hareketi 1. kaptan 2. kaba doğrudur. ifadelerinden hangileri doğrudur? Ag(K) K 1 M AgNO3 2. kap B) Yalnız II D) II ve III ES C) I ve II E) I, II ve III
25.
X-
elektrot
Ketort
m
X+(suda)
1. kap
mmmmmmm
Tuz köprüsü
Y2+(suda)
2. kap
D) II ve III
Yukarıda verilen galvanik hücrede gerçekleşen tepkime,
Y(k) + 2X+(suda) → Y2+(suda) + 2X(k)
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
elektrot
Anor
şeklindedir.
Buna göre,
1. Dış devrede elektronlar X elektrottan Y elektroda
doğru akar.
Y elektrodun kütlesi zamanla azalır.
III. Tuz köprüsündeki katyonlar birinci kaba doğru hare-
ket eder.
RASY
-C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
25. X- elektrot Ketort m X+(suda) 1. kap mmmmmmm Tuz köprüsü Y2+(suda) 2. kap D) II ve III Yukarıda verilen galvanik hücrede gerçekleşen tepkime, Y(k) + 2X+(suda) → Y2+(suda) + 2X(k) yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III elektrot Anor şeklindedir. Buna göre, 1. Dış devrede elektronlar X elektrottan Y elektroda doğru akar. Y elektrodun kütlesi zamanla azalır. III. Tuz köprüsündeki katyonlar birinci kaba doğru hare- ket eder. RASY -C) I ve III E) I, II ve III
HIN
RENK
3. Şekildeki pil sistemi ile ilgili indirgenme potansiyelleri veril-
miştir.
nobi
www
1M
XCI (suda)
X+ + e-
1. kap
2H+ + 2e
X→ X
anot
X(K)
ming
eb
H₂(g)
H2(g)
1 atm
2. kap
E° = -2,50 V
E° = 0,0 V
E = 2,50
te
Buna göre çalışan bu pil sistemi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) Tuz köprüsünde anyonlar 1. kaba gider.
B) X elektrot anottur.
C) Pil potansiyeli sürekli sabit ve 2,50 V'dir.
D) 2. kaptaki pH zamanla artar.
E) H₂ gazının basıncı artarsa pil potansiyeli azalır.
Pt(k)
1M
HCI (suda)
katet to
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
HIN RENK 3. Şekildeki pil sistemi ile ilgili indirgenme potansiyelleri veril- miştir. nobi www 1M XCI (suda) X+ + e- 1. kap 2H+ + 2e X→ X anot X(K) ming eb H₂(g) H2(g) 1 atm 2. kap E° = -2,50 V E° = 0,0 V E = 2,50 te Buna göre çalışan bu pil sistemi ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Tuz köprüsünde anyonlar 1. kaba gider. B) X elektrot anottur. C) Pil potansiyeli sürekli sabit ve 2,50 V'dir. D) 2. kaptaki pH zamanla artar. E) H₂ gazının basıncı artarsa pil potansiyeli azalır. Pt(k) 1M HCI (suda) katet to
ara-
Pb(k)
Cu(k)
H₂(g)
olduğuna göre,
26.
Pb (k)
1.
Pb2+ (suda) + 2e-
Cu²+(suda) + 2e-
2H*(suda) + 2e-
566
Pb(NO3)2 (suda)
1M, 25°C
poros
Tuz köprüsü
Eº = 0,12V
E = -33V
E° = 0,00V
Pamuk -
2.
HCI (suda)
1M, 25°C
Cu (k)
27. Şekilde
şekildeki pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
sindeki ifade yanlıştır?
A) Pb elektrot anottur.
B) 2. bölmeye NaOH(k) eklenirse Epil değeri azalır.
C) Cu elektrot kütlesi değişmez.
D) E°pil = 0,45V'tur.
E Tuz köprüsünde katyonlar 2. bölmeye hareket eder.
B
a
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
ara- Pb(k) Cu(k) H₂(g) olduğuna göre, 26. Pb (k) 1. Pb2+ (suda) + 2e- Cu²+(suda) + 2e- 2H*(suda) + 2e- 566 Pb(NO3)2 (suda) 1M, 25°C poros Tuz köprüsü Eº = 0,12V E = -33V E° = 0,00V Pamuk - 2. HCI (suda) 1M, 25°C Cu (k) 27. Şekilde şekildeki pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangi- sindeki ifade yanlıştır? A) Pb elektrot anottur. B) 2. bölmeye NaOH(k) eklenirse Epil değeri azalır. C) Cu elektrot kütlesi değişmez. D) E°pil = 0,45V'tur. E Tuz köprüsünde katyonlar 2. bölmeye hareket eder. B a
7.
1. X(k)
x2+(suda) + 2e7
II. Y2+(suda) + 2e → Y(k)
·
III. Z(k) → Z²+(suda) + 2e¯
E° = 0,25 volt -0,25
E° = 0,34 volt
0134
E° = 0,76 volt
-0,76
E° = 0,80 volt
0180
E° = 1,66 volt
indirgenme
elementlerden hangisinin yükseltgen özelliği en fazladır?
K) K
->
IV. T* (suda) + e → - T(k)
V. K(K) → K³+(suda) + 3 e¯
Yukarıdaki
A) X B) Y C) Z
D) T
-1766
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
7. 1. X(k) x2+(suda) + 2e7 II. Y2+(suda) + 2e → Y(k) · III. Z(k) → Z²+(suda) + 2e¯ E° = 0,25 volt -0,25 E° = 0,34 volt 0134 E° = 0,76 volt -0,76 E° = 0,80 volt 0180 E° = 1,66 volt indirgenme elementlerden hangisinin yükseltgen özelliği en fazladır? K) K -> IV. T* (suda) + e → - T(k) V. K(K) → K³+(suda) + 3 e¯ Yukarıdaki A) X B) Y C) Z D) T -1766
Al(k)→ Al³+ + 3e¯
E° = +1,66 V
Ni(k) → Ni²+ + 2e-
E° = +0,25 V-0,25
Al ve Ni elementleri kullanılarak yapılan pil için; (6X5=30 puan)
1,66-0,25 = 1,41
a. E°pil = ?
b. Anot kabındaki
AIYNI
elektrot.............'dir. (Al / Ni )
c. Katot kabındaki elektrot................'dir. (Al / Ni)
d. Dış devrede elektronlar Alt) elektrottan....kat elektrota doğrudur. (Al / Ni)
e. Al 'nin bulunduğu kaba sabit sıcaklıkta su eklenirse pil gerilimi........... (artar /
azalır)
(derisim azalır.)
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
Al(k)→ Al³+ + 3e¯ E° = +1,66 V Ni(k) → Ni²+ + 2e- E° = +0,25 V-0,25 Al ve Ni elementleri kullanılarak yapılan pil için; (6X5=30 puan) 1,66-0,25 = 1,41 a. E°pil = ? b. Anot kabındaki AIYNI elektrot.............'dir. (Al / Ni ) c. Katot kabındaki elektrot................'dir. (Al / Ni) d. Dış devrede elektronlar Alt) elektrottan....kat elektrota doğrudur. (Al / Ni) e. Al 'nin bulunduğu kaba sabit sıcaklıkta su eklenirse pil gerilimi........... (artar / azalır) (derisim azalır.)
D
Pt
eve
1M Co(NO3)3
Co2+ + 2ē → Co
Co3++ē→ Co²+
Ni²+ + 2ē → Ni
A/³+
+3ē → Al
Reelle
1M AI(NO3)3
||
Eº = -0,28V
E° =+1,81V
Eº = -0,25V
Eº = -1,66V
Ni
nunovi
Verilen pil sistemiyle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) Standart pil potansiyeli 2,06 volt-
tur.
B) II. kapta Al3+ iyonu derişimi artar.
C) Ni çubuğun kütlesi zamanla azalır.
D) I. kapta Co3+ iyonu derişimi artar.
E) Elektron akışı Ni elektrottan Pt
elektroda doğrudur.
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
D Pt eve 1M Co(NO3)3 Co2+ + 2ē → Co Co3++ē→ Co²+ Ni²+ + 2ē → Ni A/³+ +3ē → Al Reelle 1M AI(NO3)3 || Eº = -0,28V E° =+1,81V Eº = -0,25V Eº = -1,66V Ni nunovi Verilen pil sistemiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) Standart pil potansiyeli 2,06 volt- tur. B) II. kapta Al3+ iyonu derişimi artar. C) Ni çubuğun kütlesi zamanla azalır. D) I. kapta Co3+ iyonu derişimi artar. E) Elektron akışı Ni elektrottan Pt elektroda doğrudur.
A.Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tamamlayınız.(4X4-16 PUAN)
1. Kimyasal tepkimeler ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkileri inceleyen kimyanın alt bilim dalına
denir.
2. İki elektrokimyasal hücre arasındaki potansiyel farkı.
3. Yükseltgenmenin meydana geldiği elektrot
elektrot.........
olarak adlandırılır.
SINIFI:
NO:
denir
PUANI:
…….....lle ölçülür.
indirgenmenin meydana geldiği
4. Oda koşullarında (25°C sıcaklık ve 1 atm basınç) ve derişimlerin 1M olduğu durumlarda hesaplanan
hücre potansiyeline
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
A.Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tamamlayınız.(4X4-16 PUAN) 1. Kimyasal tepkimeler ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkileri inceleyen kimyanın alt bilim dalına denir. 2. İki elektrokimyasal hücre arasındaki potansiyel farkı. 3. Yükseltgenmenin meydana geldiği elektrot elektrot......... olarak adlandırılır. SINIFI: NO: denir PUANI: …….....lle ölçülür. indirgenmenin meydana geldiği 4. Oda koşullarında (25°C sıcaklık ve 1 atm basınç) ve derişimlerin 1M olduğu durumlarda hesaplanan hücre potansiyeline
9.
nılarak hazırlanan pil şeması verilmiştir.
Ag (k)
V
1 M
AgNO
3(suda)
derişimlerde AgNO3 çözeltileri kulla-
Voltmetre
Tuz
köprüsü
ate
Etki
Ag
0,1 M
AgNO,
Şekildeki derişim piliyle ilgili tabloda verilen etkilerin karşı-
larına işareti konulmuştur.
1. yarı hücreye aynı sıcaklıkta
saf su eklenirse pil potansiyeli
azalır.
II. yarı hücreye aynı sıcaklıkta
OPM AgNO3 çözeltisi eklenirse
pil potansiyeli değişmez.
3(suda)
yarı hücreye aynı sıcaklıkta
Na S katısı eklenip çözünürse
pil potansiyeli artar.
Pilin çalışması süresince II. yarı
hücredeki Ag elektrot kütlesi
azalır.
II. yarı hücrede Agt iyonları in-
dirgenir.
(A)
0
Doğru Yanlış
✓
Buna göre,
işaretinin kaç tanesi doğru yerde kulla-
nılmıştır? (Ag,S suda çok az çözünür.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10. Galv
dele
A) C
E) 5
S
1
S
B)
a
D
E)
R 1
R
M
A
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
9. nılarak hazırlanan pil şeması verilmiştir. Ag (k) V 1 M AgNO 3(suda) derişimlerde AgNO3 çözeltileri kulla- Voltmetre Tuz köprüsü ate Etki Ag 0,1 M AgNO, Şekildeki derişim piliyle ilgili tabloda verilen etkilerin karşı- larına işareti konulmuştur. 1. yarı hücreye aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. II. yarı hücreye aynı sıcaklıkta OPM AgNO3 çözeltisi eklenirse pil potansiyeli değişmez. 3(suda) yarı hücreye aynı sıcaklıkta Na S katısı eklenip çözünürse pil potansiyeli artar. Pilin çalışması süresince II. yarı hücredeki Ag elektrot kütlesi azalır. II. yarı hücrede Agt iyonları in- dirgenir. (A) 0 Doğru Yanlış ✓ Buna göre, işaretinin kaç tanesi doğru yerde kulla- nılmıştır? (Ag,S suda çok az çözünür.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 10. Galv dele A) C E) 5 S 1 S B) a D E) R 1 R M A
Aşağıda bir hücre şeması verilmiştir.
A
Zn
1 M
ZnSO4
Voltmetre
Tuz
köprüsü
Cu
1 M
CuSO4
K
Cu² (suda) +2e → Cu(k) E+0,337 V
Zn²+ (suda)+2e → Zn(k) E= -0,763 V
DD
0163
8.337
1,150
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakır elektrodun bulunduğu yarı hücre, katottur
B) Dış devrede elektron akımı, Zn elektrottan
Cu elektroda doğru olur.
C) 25 °C'de voltmetrede okunan başlangıç potansiyeli
1,100 volttur.
D) Hücre tepkimesi,
Zn2+ (suda) + Cu(k) → Zn(k) + Cu²+(
E) Hücre, bir galvanik hücredir.
+(suda) dır.
tepkime
aşağıda
A) Zn(k
B) Fe(k
C) Ag(
D) Cu(
E) ZnC
16.
Aşağıc
verilmi
1.
II.
III.
IV
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
Aşağıda bir hücre şeması verilmiştir. A Zn 1 M ZnSO4 Voltmetre Tuz köprüsü Cu 1 M CuSO4 K Cu² (suda) +2e → Cu(k) E+0,337 V Zn²+ (suda)+2e → Zn(k) E= -0,763 V DD 0163 8.337 1,150 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakır elektrodun bulunduğu yarı hücre, katottur B) Dış devrede elektron akımı, Zn elektrottan Cu elektroda doğru olur. C) 25 °C'de voltmetrede okunan başlangıç potansiyeli 1,100 volttur. D) Hücre tepkimesi, Zn2+ (suda) + Cu(k) → Zn(k) + Cu²+( E) Hücre, bir galvanik hücredir. +(suda) dır. tepkime aşağıda A) Zn(k B) Fe(k C) Ag( D) Cu( E) ZnC 16. Aşağıc verilmi 1. II. III. IV
2
Zna) + (veguda) → Znauda)
1
9.
Zn/Zn²+(1 M) // Cu²+(1 M) / Cu
Yukarıda pil şeması verilen elektrokimyasal pile, aynı
sıcaklıkta ayrı ayrı aşağıdaki işlemler uygulanıyor.
A)
B)
C)
D)
1. Zn²+ iyonları içeren kaba Na₂S katısı ekleyip çözme
II. Cu²+ iyonlarını içeren kaba saf su ekleme
III. Her iki elektrodun yüzeyini arttırma
Buna göre, verilen işlemlerde pil gerilimindeki
değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(ZnS suda çok az çözünür.)
Değişmez Artar
Değişmez Azalır
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Azalır
|||
(U(u)
Azalır
Azalır
PALME
YAYINEVİ
Değişmez
Değişmez
Değişmez
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
2 Zna) + (veguda) → Znauda) 1 9. Zn/Zn²+(1 M) // Cu²+(1 M) / Cu Yukarıda pil şeması verilen elektrokimyasal pile, aynı sıcaklıkta ayrı ayrı aşağıdaki işlemler uygulanıyor. A) B) C) D) 1. Zn²+ iyonları içeren kaba Na₂S katısı ekleyip çözme II. Cu²+ iyonlarını içeren kaba saf su ekleme III. Her iki elektrodun yüzeyini arttırma Buna göre, verilen işlemlerde pil gerilimindeki değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (ZnS suda çok az çözünür.) Değişmez Artar Değişmez Azalır Azalır Artar Azalır Azalır Artar Azalır ||| (U(u) Azalır Azalır PALME YAYINEVİ Değişmez Değişmez Değişmez
4
Yeterince MgSO içeren sulu çözelti 5 A'lık bir akım
kullanılarak 9,65 saat elektroliz edildiğinde katotta
kaç gram Mg metali birikir?
(Mg = 24 g/mol; 1 F = 96500 C/mol e; 1 saat = 3600 s)
A) 5,4
B) 10,8
C) 21,6
E) 86,4
D)
D)
43,2
43,2
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
4 Yeterince MgSO içeren sulu çözelti 5 A'lık bir akım kullanılarak 9,65 saat elektroliz edildiğinde katotta kaç gram Mg metali birikir? (Mg = 24 g/mol; 1 F = 96500 C/mol e; 1 saat = 3600 s) A) 5,4 B) 10,8 C) 21,6 E) 86,4 D) D) 43,2 43,2
AYT KİMYA
11. 25 °C de platin elektrot daldırılmış 10-2 M HCI sulu
çözeltisi ile Zn elektrot daldırılmış 0,01 M Zn²+
çözeltisinden oluşan iki yarı hücre, tuz köprüsü ile
birleştirilerek bir elektrokimyasal hücre oluşturuluyor.
Elektrokimyasal hücre çalıştıktan sonra Zn elektrot
kütlesinin azaldığı ve hücre potansiyelinin X volt olduğu
gözleniyor.
Buna göre, bu elektrokimyasal hücreyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(25 °C de Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı
0,06/n alınacaktır. n hücre tepkimesinde aktarılan elektron
sayısıdır.)
A) Zn elektrot anot olarak davranmıştır.
B) Elektronlar dış devrede Zn elektrottan Pt elektroda
doğru hareket eder.
C) Tepkimede aktarılan elektron sayısı (n) 2 dir.
D) Çinkonun standart yükseltgenme potansiyeli X + 0,06
volttur.
E) Tepkimede katot bölmesinin pH değeri zamanla azalır.
fr
101 102
Xal+ 006 1603€
ANOT
2²+15-2
20
X+903
13
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
AYT KİMYA 11. 25 °C de platin elektrot daldırılmış 10-2 M HCI sulu çözeltisi ile Zn elektrot daldırılmış 0,01 M Zn²+ çözeltisinden oluşan iki yarı hücre, tuz köprüsü ile birleştirilerek bir elektrokimyasal hücre oluşturuluyor. Elektrokimyasal hücre çalıştıktan sonra Zn elektrot kütlesinin azaldığı ve hücre potansiyelinin X volt olduğu gözleniyor. Buna göre, bu elektrokimyasal hücreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (25 °C de Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı 0,06/n alınacaktır. n hücre tepkimesinde aktarılan elektron sayısıdır.) A) Zn elektrot anot olarak davranmıştır. B) Elektronlar dış devrede Zn elektrottan Pt elektroda doğru hareket eder. C) Tepkimede aktarılan elektron sayısı (n) 2 dir. D) Çinkonun standart yükseltgenme potansiyeli X + 0,06 volttur. E) Tepkimede katot bölmesinin pH değeri zamanla azalır. fr 101 102 Xal+ 006 1603€ ANOT 2²+15-2 20 X+903 13
3. Şematik gösterimi
Cr(k) / Crt3 (1M) // Ag+¹ (1M) / Ag(k)
olan elektrokimyasal pil için,
a. Anot tepkimesini yazınız. (5 Puan)
b. Katot tepkimesini yazınız. (5 Puan)
c. Elektronun akım yönünü yazınız. (5 Puan)
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
3. Şematik gösterimi Cr(k) / Crt3 (1M) // Ag+¹ (1M) / Ag(k) olan elektrokimyasal pil için, a. Anot tepkimesini yazınız. (5 Puan) b. Katot tepkimesini yazınız. (5 Puan) c. Elektronun akım yönünü yazınız. (5 Puan)
2.
Au
1 M
Ca(NO3)2
1 M
Fe(NO3)2
Ca(k)→ Ca2+ (suda) + 2e-
Al(k) → Al³+ (suda) + 3e-
Fe(k) → Fe2+ (suda) + 2e-
Au(k) → AU³+ (suda) + 3e-
A)
17,22
mpen
Tuz köprüsü
D) 1,66
Yukarıdaki elektrokimyasal pilde yer alan elementlerin
standart yükseltgenme potansiyelleri verilmiştir.
1 M
AI(NO3)3
Buna göre, başlangıçta standart pil potansiyeli kaç
volttur?
Eº=+2,87 V
E° = +1,66 V
E° = +0,44 V
E°= -1,50 V
B) 1,32
Al
E) 2,1
C) 1,38
Kimya
Elektrot Potansiyelleri
2. Au 1 M Ca(NO3)2 1 M Fe(NO3)2 Ca(k)→ Ca2+ (suda) + 2e- Al(k) → Al³+ (suda) + 3e- Fe(k) → Fe2+ (suda) + 2e- Au(k) → AU³+ (suda) + 3e- A) 17,22 mpen Tuz köprüsü D) 1,66 Yukarıdaki elektrokimyasal pilde yer alan elementlerin standart yükseltgenme potansiyelleri verilmiştir. 1 M AI(NO3)3 Buna göre, başlangıçta standart pil potansiyeli kaç volttur? Eº=+2,87 V E° = +1,66 V E° = +0,44 V E°= -1,50 V B) 1,32 Al E) 2,1 C) 1,38