Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri Soruları

A
Zayıf bir baz olan amonyağın sulu çözeltisi ile kuvvetli hid-
roklorik asidin sulu çözeltisi artansız tepkimeye girmektedir.
Bu tepkime ve tepkimedeki maddeler ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) Tepkime denklemi;
NH3(suda) + HCl(suda)
şeklindedir.
NH4Cl (suda)
Jolog
B) Tepkime sonucu oluşan tuz, amonyum klorür olyp yay-
gın adı nişadır olarak bilinir.
Türler arasında elektron alış-verişi gerçekleşmiştir.
D) Oluşan tuz pillerde elektrolit olarak ve suni gübre üreti-
minde kullanılır.
E) Oluşan çözelti mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Kuvvetli ol
1=
410*
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
A Zayıf bir baz olan amonyağın sulu çözeltisi ile kuvvetli hid- roklorik asidin sulu çözeltisi artansız tepkimeye girmektedir. Bu tepkime ve tepkimedeki maddeler ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime denklemi; NH3(suda) + HCl(suda) şeklindedir. NH4Cl (suda) Jolog B) Tepkime sonucu oluşan tuz, amonyum klorür olyp yay- gın adı nişadır olarak bilinir. Türler arasında elektron alış-verişi gerçekleşmiştir. D) Oluşan tuz pillerde elektrolit olarak ve suni gübre üreti- minde kullanılır. E) Oluşan çözelti mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Kuvvetli ol 1= 410*
3. 25°C ta HA zayıf asidinin K, değeri 5.10 tir.
6
Buna göre, aynı sıcaklıktaki 0,2 M HA sulu çözeltisi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) pH değeri 3 tür.
B) HA nin iyonlaşma oranı %0,5'tir.
C) Çözeltideki OH derişimi 10-¹¹ M dır.
D) Aynı sıcaklıkta çözeltiye saf su eklendiğinde pH değeri azalır.
E) Çözelti Cu metaline etki etmez.
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
3. 25°C ta HA zayıf asidinin K, değeri 5.10 tir. 6 Buna göre, aynı sıcaklıktaki 0,2 M HA sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) pH değeri 3 tür. B) HA nin iyonlaşma oranı %0,5'tir. C) Çözeltideki OH derişimi 10-¹¹ M dır. D) Aynı sıcaklıkta çözeltiye saf su eklendiğinde pH değeri azalır. E) Çözelti Cu metaline etki etmez.
3.
25°C ta pH değeri 2 olan HBr sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta
çözelti hacmi 2 katına çıkıncaya kadar saf su ilave ediliyor.
Buna göre,
I. H* derişimi yarıya iner.
II. OH derişimi 2 katına çıkar.
III. pH değeri 4 olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
3. 25°C ta pH değeri 2 olan HBr sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta çözelti hacmi 2 katına çıkıncaya kadar saf su ilave ediliyor. Buna göre, I. H* derişimi yarıya iner. II. OH derişimi 2 katına çıkar. III. pH değeri 4 olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
11. Oda koşullarında X₂O, YO ve Z₂O3 oksitler ile ilgili
aşağıdaki bilgiler veriliyor.
H₂O ile sadece Z₂03 tepkime vermemektedir.
X₂O'nun sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür.
YO'nun H₂SO ile tepkimesinden YSO4 tuzu ve H₂O
oluşmaktadır.
Buna göre;
1. X ile Z arasında moleküler yapıda ZX, bileşiği oluşur.
II. Z₂O3 bileşiği amfoter oksittir.
III. X ametal, Y ve Z metaldir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
V:
D) II ve III
x ₂0
B) Yalnız II
Bor
OH
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
11. Oda koşullarında X₂O, YO ve Z₂O3 oksitler ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. H₂O ile sadece Z₂03 tepkime vermemektedir. X₂O'nun sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür. YO'nun H₂SO ile tepkimesinden YSO4 tuzu ve H₂O oluşmaktadır. Buna göre; 1. X ile Z arasında moleküler yapıda ZX, bileşiği oluşur. II. Z₂O3 bileşiği amfoter oksittir. III. X ametal, Y ve Z metaldir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I V: D) II ve III x ₂0 B) Yalnız II Bor OH E) I, II ve III C) I ve II
ir,
ir.
e-
ak
ka-
1
si-
le-
ve-
ur.
el-
an
eri
Öğretmenin Nota:
Sülfürik asit (H₂SO4),
adı zaç yağı olan
yaygın
kuvvetli bir asittir.
• Gübre yapımında
• Akülerde
Patlayıcı madde yapımında
• Boya ve petrol sanayisinde kullanılır.
Sülfürik asit ile ilgili;
1. NaOH sulu çözeltisi ile nötralleşme tep-
kimesi verir.
+
II. Sulu çözeltisi Na, K, Fe, Cu gibi metallerle
tepkime verir.
III. Sulu çözeltisi Au ve Pt metallerini çözer
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) ve II
E) I, II ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
ir, ir. e- ak ka- 1 si- le- ve- ur. el- an eri Öğretmenin Nota: Sülfürik asit (H₂SO4), adı zaç yağı olan yaygın kuvvetli bir asittir. • Gübre yapımında • Akülerde Patlayıcı madde yapımında • Boya ve petrol sanayisinde kullanılır. Sülfürik asit ile ilgili; 1. NaOH sulu çözeltisi ile nötralleşme tep- kimesi verir. + II. Sulu çözeltisi Na, K, Fe, Cu gibi metallerle tepkime verir. III. Sulu çözeltisi Au ve Pt metallerini çözer yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) ve II E) I, II ve III
9.
5
APH
2
X Y Z
Zaman
Yandaki asit ya da baz oldukları bilinen X, Y ve Z ile oda sıcaklığında hazırlanan 0,01 mo-
larlık sulu çözeltilerin pH değerlerini gösteren grafik verilmiştir.
HOq il
X, Y ve Z tek değerlikli olduğuna göre, bu çözeltilerle ilgili hazırlanan
I. X zayıf, Y kuvvetli asittir.
II. İyonlaşma yüzdesi en büyük olan Y'dir.
III. Z'nin iyonlaşma denge sabiti 1.108 dir.
bilgi kartlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
9. 5 APH 2 X Y Z Zaman Yandaki asit ya da baz oldukları bilinen X, Y ve Z ile oda sıcaklığında hazırlanan 0,01 mo- larlık sulu çözeltilerin pH değerlerini gösteren grafik verilmiştir. HOq il X, Y ve Z tek değerlikli olduğuna göre, bu çözeltilerle ilgili hazırlanan I. X zayıf, Y kuvvetli asittir. II. İyonlaşma yüzdesi en büyük olan Y'dir. III. Z'nin iyonlaşma denge sabiti 1.108 dir. bilgi kartlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
pogaç, kimya dersinde asit ve bazların özellikleriyle ilgili bir
(D)/yanlış (Y) tablosunu Vişareti ile işaretleyerek
doğru
dolduruyor.
mla-
A) I
HCI SIVI hâlde elektriği iletmezken, çözelti
halindeyken iletir.
BİLGİ
11.
NaOH katı hâlde elektriği iletmez ama sivi ve
suda çözünmüş hâlde iletir.
NH, SIVISI elektriği iletmez ama NH, in sulu
çözeltisi iletir.
JO?!
Pekizörige
HCI ve NaOH'ın tam nötrleşmesi sonucu karı-
şimin pH'ı sıfır olur.
VHCI ve NaOH'ın tam nötrleşmesiyle oluşan
çözelti elektriği iletmez.
Bl
Doğaç, hangi bilgide✓ işaretini uygun yerde kullanma-
mıştır?
Sodyum hidroksit
rookte
C) III
DY
EW
D) IV
S
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
pogaç, kimya dersinde asit ve bazların özellikleriyle ilgili bir (D)/yanlış (Y) tablosunu Vişareti ile işaretleyerek doğru dolduruyor. mla- A) I HCI SIVI hâlde elektriği iletmezken, çözelti halindeyken iletir. BİLGİ 11. NaOH katı hâlde elektriği iletmez ama sivi ve suda çözünmüş hâlde iletir. NH, SIVISI elektriği iletmez ama NH, in sulu çözeltisi iletir. JO?! Pekizörige HCI ve NaOH'ın tam nötrleşmesi sonucu karı- şimin pH'ı sıfır olur. VHCI ve NaOH'ın tam nötrleşmesiyle oluşan çözelti elektriği iletmez. Bl Doğaç, hangi bilgide✓ işaretini uygun yerde kullanma- mıştır? Sodyum hidroksit rookte C) III DY EW D) IV S
eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A
III. Toplam atom sayısı değişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
6.
A) Yalnız I
D) II ve IIL
5. Şekildeki kaplara deney tüple-
rinde bulunan çözeltiler ekle-
niyor.
Buna göre,
1.
2
1. kapta asit-baz tepki-
mesi gerçekleşir.
B) Yalnız II
II. Her iki kapta da kimya-
sal tepkime gerçekleşir.
tepkimesi gerçekleşir.
DII ve III
A) Yalnız I
C)T ve II
E) I, II ve III
D) I've III
HCl(suda)
1
AgNO,(suda)
KOH(suda) KI(suda)
III, 2.kapta Kl(suda)+AgNO3(suda) → Agl(k)+KNO³(suda)
Kepk
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.)
Yalnız I
BI ve II
SEXI ve
2
E) ve III
cal
yıla
N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g)
11. 2N3(g) + O₂(g) → 2NO₂(g) + H₂O(g)
III. 2H₂(g) +₂(g) → 2H₂O(s)
Verilen tepkimelerden hangileri sentez tepkimesidir?
B) Yalnız II
C) Ive !!!
E) I ve III
3
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü A III. Toplam atom sayısı değişmez. ifadelerinden hangileri doğrudur? 6. A) Yalnız I D) II ve IIL 5. Şekildeki kaplara deney tüple- rinde bulunan çözeltiler ekle- niyor. Buna göre, 1. 2 1. kapta asit-baz tepki- mesi gerçekleşir. B) Yalnız II II. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. tepkimesi gerçekleşir. DII ve III A) Yalnız I C)T ve II E) I, II ve III D) I've III HCl(suda) 1 AgNO,(suda) KOH(suda) KI(suda) III, 2.kapta Kl(suda)+AgNO3(suda) → Agl(k)+KNO³(suda) Kepk ifadelerinden hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) Yalnız I BI ve II SEXI ve 2 E) ve III cal yıla N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g) 11. 2N3(g) + O₂(g) → 2NO₂(g) + H₂O(g) III. 2H₂(g) +₂(g) → 2H₂O(s) Verilen tepkimelerden hangileri sentez tepkimesidir? B) Yalnız II C) Ive !!! E) I ve III 3
11.
25
12.
XOH YOH
0,2 M
100 mL
HF
çözeltisi
1.kap
0,1 M
200 mL
NaOH
çözeltisi
2.kap
D) II ve III
0,2 M
100 mL
NH3
çözeltisi
3.kap
1. çözelti
0,1 M CH3COOH
011
0,1 mol HCl ge
Yukarıda verilen 25 °C'deki çözeltiler için,
1 ve 2. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa pH değeri 7'den
küçük olan bir çözelti oluşur.
fade.
X
3 ve 4. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa bazik tampon çö-
zelti oluşur.
2. çözelti
0,05 M NaOH
0,1 M
100 mL
II. 1 ve 3. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa oluşan tuzun hem
anyonu hem de katyonu hidroliz olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yatmız tt
HCI
çözeltisi
4.kap
-E), Hvell
C) Yalnız III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
11. 25 12. XOH YOH 0,2 M 100 mL HF çözeltisi 1.kap 0,1 M 200 mL NaOH çözeltisi 2.kap D) II ve III 0,2 M 100 mL NH3 çözeltisi 3.kap 1. çözelti 0,1 M CH3COOH 011 0,1 mol HCl ge Yukarıda verilen 25 °C'deki çözeltiler için, 1 ve 2. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa pH değeri 7'den küçük olan bir çözelti oluşur. fade. X 3 ve 4. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa bazik tampon çö- zelti oluşur. 2. çözelti 0,05 M NaOH 0,1 M 100 mL II. 1 ve 3. kaplardaki çözeltiler karıştırılırsa oluşan tuzun hem anyonu hem de katyonu hidroliz olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yatmız tt HCI çözeltisi 4.kap -E), Hvell C) Yalnız III
ÖRNEK - 3
HA asidi ile BOH bazının tepkimesinden oluşan BA tuzunun
sadece katyonu hidroliz olmaktadır.
Buna göre,
I. BOH zayıf bazdır.
II. Oluşan çözeltide H+ iyon sayısı, OH- iyon sayısından
azdır.
III. BA tuzunun sulu çözeltisi asidiktir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
sinle
(A
B
85
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
ÖRNEK - 3 HA asidi ile BOH bazının tepkimesinden oluşan BA tuzunun sadece katyonu hidroliz olmaktadır. Buna göre, I. BOH zayıf bazdır. II. Oluşan çözeltide H+ iyon sayısı, OH- iyon sayısından azdır. III. BA tuzunun sulu çözeltisi asidiktir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III sinle (A B 85
HCI ve NH, gazlarının tepkimesi sonucunda el
de edilen tuz ile ilgili;
1. Formülü NH₂Cl dir!
II. Suda iyi çözünür.
III. Sulu çözeltisinin oda koşullarındaki pH değeri 7 dir.
IV. Nötralleşme tepkimesi sonucunda elde edilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve H
B) 1,111 ve IV
D) I, II ve IV
N-H
C) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
HCI ve NH, gazlarının tepkimesi sonucunda el de edilen tuz ile ilgili; 1. Formülü NH₂Cl dir! II. Suda iyi çözünür. III. Sulu çözeltisinin oda koşullarındaki pH değeri 7 dir. IV. Nötralleşme tepkimesi sonucunda elde edilmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve H B) 1,111 ve IV D) I, II ve IV N-H C) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
Zayıf bir asit olan HX in 1 M lik 1 litre sulu çözelti-
si ile ilgili;
I. pH değeri 0 dir.
II. 1 mol katı NaOH eklenirse çözeltinin pH değeri
7 olur.
III. 1 litre saf su eklenirse H* iyonları derişimi 0,5 M
olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) I ve II
DA)-
C) Yalnız II
E) I, II ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Zayıf bir asit olan HX in 1 M lik 1 litre sulu çözelti- si ile ilgili; I. pH değeri 0 dir. II. 1 mol katı NaOH eklenirse çözeltinin pH değeri 7 olur. III. 1 litre saf su eklenirse H* iyonları derişimi 0,5 M olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) I ve II DA)- C) Yalnız II E) I, II ve III
0,1 mol
H₂X (suda)
n
0,3 mol
Y(OH)m (suda)
Yukarıdaki sulu çözeltiler karıştırılarak tam verimli tepkime
gerçekleşiyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) m = 1, n = 3'tür.
B) Reaksiyon sırasında ısı açığa çıkar.
C) Oluşan reaksiyonun net iyon denklemi,
3Y+1
-3
+ X-³
(suda) (suda) → Y3X (suda)
eklindedir.
Oluşan çözelti elektriği iletir.
Tepkime sonunda su açığa çıkar.
T
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
0,1 mol H₂X (suda) n 0,3 mol Y(OH)m (suda) Yukarıdaki sulu çözeltiler karıştırılarak tam verimli tepkime gerçekleşiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) m = 1, n = 3'tür. B) Reaksiyon sırasında ısı açığa çıkar. C) Oluşan reaksiyonun net iyon denklemi, 3Y+1 -3 + X-³ (suda) (suda) → Y3X (suda) eklindedir. Oluşan çözelti elektriği iletir. Tepkime sonunda su açığa çıkar. T
0,1 M çözelti
X
Y
Z
pOH
13
6
1
Tabloya göre, tesir değerliği 1 olan eşit derişimli X, Y
ve Z'nin sulu çözeltileri için,
1. X kuvvetli baz, Z kuvvetli asit çözeltisidir.
II. Y, zayıf baz çözeltisidir.
III. X ve Z, %100 oranında iyonlaşmıştır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
0,1 M çözelti X Y Z pOH 13 6 1 Tabloya göre, tesir değerliği 1 olan eşit derişimli X, Y ve Z'nin sulu çözeltileri için, 1. X kuvvetli baz, Z kuvvetli asit çözeltisidir. II. Y, zayıf baz çözeltisidir. III. X ve Z, %100 oranında iyonlaşmıştır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
E 5
3. X, Y ve Z metallerinin kimyasal davranışları ile ilgili
aşağıdaki bilgiler veriliyor:
X metali NaOH ile tepkime verirken NH, ile vermez.
Y metali HCI çözeltisiyle tepkime verir. A P+
Z HNO ile tepkime verirken HCI ile vermez.
Buna göre,
I. X ve Y metalinin derişik H₂SO4 çözeltisiyle tepkime-
sinde SO₂ gazı açığa çıkar.
Üç metal de hidrojenden aktiftir.
11.
Hl. Z metali Au olabilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I haplet B) Yalnız II hop C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve Hil
502
Hel
Auf
Infertil
X
2NH3 +
H2SO4 NK
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
E 5 3. X, Y ve Z metallerinin kimyasal davranışları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor: X metali NaOH ile tepkime verirken NH, ile vermez. Y metali HCI çözeltisiyle tepkime verir. A P+ Z HNO ile tepkime verirken HCI ile vermez. Buna göre, I. X ve Y metalinin derişik H₂SO4 çözeltisiyle tepkime- sinde SO₂ gazı açığa çıkar. Üç metal de hidrojenden aktiftir. 11. Hl. Z metali Au olabilir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I haplet B) Yalnız II hop C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve Hil 502 Hel Auf Infertil X 2NH3 + H2SO4 NK
Tepkime
Aşağıda mol sayıları verilen maddelerin oluşturduğu
tepkimelerin hangisinde tam nötrleşme gerçekleşir?
A) 1 mol HCl + 1 mol Na₂SO4
B) 1 mol H₂SO4 + 1 mol NH3
C) 2 mol HNO3 + 1 mol Mg(OH)₂
D) 1 mol H₂SO4 + 2 mol Ca(OH)₂
E) 1 mol CH3COOH + 4 mol KOH
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Tepkime Aşağıda mol sayıları verilen maddelerin oluşturduğu tepkimelerin hangisinde tam nötrleşme gerçekleşir? A) 1 mol HCl + 1 mol Na₂SO4 B) 1 mol H₂SO4 + 1 mol NH3 C) 2 mol HNO3 + 1 mol Mg(OH)₂ D) 1 mol H₂SO4 + 2 mol Ca(OH)₂ E) 1 mol CH3COOH + 4 mol KOH