Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri Soruları

11.Oda koşullarında şekildeki kaplarda bulunan asit ço-
zeltilerine üzerinde yazılı maddeler ekleniyor.
Ag
Fe
Derişik
HCI
çözeltisi
A kabi
CaCO3
A) Yalnız I
Derişik
H₂SO4
çözeltisi
D) II ve Ill
B kabi
Buna göre,
1. A kabından çıkan gaz yanıcıdır.
II. B kabından çıkan gaz NaOH çözeltisinden geçir
lirse nötralleşme tepkimesi meydana gelir.
III. C kabından çıkan gazın sulu çözeltisi, mavi turnu
sol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Derişik
HNO3
çözeltisi
C kabi
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
11.Oda koşullarında şekildeki kaplarda bulunan asit ço- zeltilerine üzerinde yazılı maddeler ekleniyor. Ag Fe Derişik HCI çözeltisi A kabi CaCO3 A) Yalnız I Derişik H₂SO4 çözeltisi D) II ve Ill B kabi Buna göre, 1. A kabından çıkan gaz yanıcıdır. II. B kabından çıkan gaz NaOH çözeltisinden geçir lirse nötralleşme tepkimesi meydana gelir. III. C kabından çıkan gazın sulu çözeltisi, mavi turnu sol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Derişik HNO3 çözeltisi C kabi B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
NaOH(suda) H₂O(s)
4
Zn(k)
2
5
Cu(k)
Elek
3
H₂S (suda)
6
üzeneği
H₂ gazı doğada serbest hâlde bulunmayan bir
elementtir. Bu elementin elde edilmesi için çeşitli
kimyasal olaylardan yararlanılır.
Buna göre, yukarıdaki maddelerle oluşturulan
aşağıdaki ikililerden hangisinin kimyasal sürecinde
H₂ gazı elde edilmez?
A) 1 ve 4
B) 3 ve 4
C) 2 ve 6
D3 ve 5
E) 3 ve 6
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
NaOH(suda) H₂O(s) 4 Zn(k) 2 5 Cu(k) Elek 3 H₂S (suda) 6 üzeneği H₂ gazı doğada serbest hâlde bulunmayan bir elementtir. Bu elementin elde edilmesi için çeşitli kimyasal olaylardan yararlanılır. Buna göre, yukarıdaki maddelerle oluşturulan aşağıdaki ikililerden hangisinin kimyasal sürecinde H₂ gazı elde edilmez? A) 1 ve 4 B) 3 ve 4 C) 2 ve 6 D3 ve 5 E) 3 ve 6
.
10. Aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltilere belirtilen metal
çubuklar daldırılmıştır.
Isablanod Zn(k)
Mg(OH)₂ (suda)
A) Yalnız
Me
mimble Na(k)
KBr(suda)
VD) I ve II
||
B) Yalnız II
Inve
Buna göre kaplardan hangilerinde H₂ gazı açığa
abali
çıkar?
540
igner
Cu(k)
HNO (suda)
C)Yalnız III
E) I, II ve III
F
69
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
. 10. Aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltilere belirtilen metal çubuklar daldırılmıştır. Isablanod Zn(k) Mg(OH)₂ (suda) A) Yalnız Me mimble Na(k) KBr(suda) VD) I ve II || B) Yalnız II Inve Buna göre kaplardan hangilerinde H₂ gazı açığa abali çıkar? 540 igner Cu(k) HNO (suda) C)Yalnız III E) I, II ve III F 69
degerinin 7 den büyük
D) Mavi turnusolun rengini değiştirmemesi
E) Aktif metallerin tüme H₂ gazı oluşturması
HCl(aq)
MB
K
hehote
Mg
Şekildeki düzenekte M musluğu açıldığında açığa çı-
kan gaz K kabında toplanıyor.
Buna göre K kabında toplanan-gaz ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
OKH I
A) Yanıcıdır.
B) H₂ gazıdır.
C) Diatomik yapıdadır.
D) Serbest hâlde moleküler yapıdadır.
E Farklı tür atomlar içerir.
lev (0
M
(X60
sinter (A
155
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
degerinin 7 den büyük D) Mavi turnusolun rengini değiştirmemesi E) Aktif metallerin tüme H₂ gazı oluşturması HCl(aq) MB K hehote Mg Şekildeki düzenekte M musluğu açıldığında açığa çı- kan gaz K kabında toplanıyor. Buna göre K kabında toplanan-gaz ile ilgili aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlıştır? OKH I A) Yanıcıdır. B) H₂ gazıdır. C) Diatomik yapıdadır. D) Serbest hâlde moleküler yapıdadır. E Farklı tür atomlar içerir. lev (0 M (X60 sinter (A 155
C₁₂
10 Sodyum metali,
I. HCI,
II. HNO3,
III. CH3COOH,
IV. H₂SO4
A) Yalnız I
sho
maddelerinden hangilerinin sulu çözeltisiyle H₂
gazı oluşturur?
D) I, II ve III
168
nal
B) I ve III
C) II ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
C₁₂ 10 Sodyum metali, I. HCI, II. HNO3, III. CH3COOH, IV. H₂SO4 A) Yalnız I sho maddelerinden hangilerinin sulu çözeltisiyle H₂ gazı oluşturur? D) I, II ve III 168 nal B) I ve III C) II ve IV E) I, II, III ve IV
k
6
A) 20
B) 40
44x=3
C) 50
D) 75
=)
E) 80
36. Aşağıda verilen madde çiftlerinin tepkimesin-
den oluşan gazlardan hangisi su ile tepkime
verir?
A) Çinko metali ve tuz ruhu
B) Demir metali ve kezzap
C) Kireç taşı ve tuz ruhu
D) Sud kostik ve çinko metali
E) Potas kostik ve alüminyum metali
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
k 6 A) 20 B) 40 44x=3 C) 50 D) 75 =) E) 80 36. Aşağıda verilen madde çiftlerinin tepkimesin- den oluşan gazlardan hangisi su ile tepkime verir? A) Çinko metali ve tuz ruhu B) Demir metali ve kezzap C) Kireç taşı ve tuz ruhu D) Sud kostik ve çinko metali E) Potas kostik ve alüminyum metali
(50) Asit ve bazların kuvvetini ölçmek yada kuv
vetini tespit etmek için pH kağıdı ve pH öl-
çeği kullanılır. pH bir çözeltinin asitlik veya
bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir.
pH Galvall
Agital Artar
t
Nöte
Yukarıda verilen bilgilere göre başlangıç-
ta pH değeri 7 olan bir siviya yavaş yavaş
başka bir sıvı eklendiğinde pH değerinin za-
mana göre değişimi aşağıdaki grafikte görül-
mektedir.
PH
1011000
Bazdi Artar
► Zaman
Yukarıda verilen grafiğe göre,
1. Nötr sıvı üzerine damlatılan sıvının pH
değeri 7'den büyüktür.
II ve III
II. Kapta nötralleşme tepkimesi gerçekleş-
miştir.
III. Kaba eklenen sivi bazik özellik gösterer
bir sıvıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
ARI CAT
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
(50) Asit ve bazların kuvvetini ölçmek yada kuv vetini tespit etmek için pH kağıdı ve pH öl- çeği kullanılır. pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. pH Galvall Agital Artar t Nöte Yukarıda verilen bilgilere göre başlangıç- ta pH değeri 7 olan bir siviya yavaş yavaş başka bir sıvı eklendiğinde pH değerinin za- mana göre değişimi aşağıdaki grafikte görül- mektedir. PH 1011000 Bazdi Artar ► Zaman Yukarıda verilen grafiğe göre, 1. Nötr sıvı üzerine damlatılan sıvının pH değeri 7'den büyüktür. II ve III II. Kapta nötralleşme tepkimesi gerçekleş- miştir. III. Kaba eklenen sivi bazik özellik gösterer bir sıvıdır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) I ve III D) I, II ve III ARI CAT
- ek-
ordinat yayınları
5. X çözeltisi üzerine Y çözel-
tisi eklendiğinde pH değe-
rinin zamanla değişimi yan-
da verilmiştir.
Buna göre;
1. X çözeltisi baziktir.
11. Y çözeltisi fenolftalein
ile pembe renk oluştu-
rur.
12
D) I ve III.
7
PH
t anında çözelti nötrdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Fenolftalein asitler ile renksiz, bazlar ile pembe renkli çö
zelti oluşturur.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Zama
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
- ek- ordinat yayınları 5. X çözeltisi üzerine Y çözel- tisi eklendiğinde pH değe- rinin zamanla değişimi yan- da verilmiştir. Buna göre; 1. X çözeltisi baziktir. 11. Y çözeltisi fenolftalein ile pembe renk oluştu- rur. 12 D) I ve III. 7 PH t anında çözelti nötrdür. yargılarından hangileri doğrudur? (Fenolftalein asitler ile renksiz, bazlar ile pembe renkli çö zelti oluşturur.) A) Yalnız I B) Yalnız II Zama C) Yalnız III E) I, II ve III
1.
Asit ya da baz oldukları bilinen X, Y, Z maddelerinin
çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
X çözeltisine turnusol boyası damlatıldığında çö
rengi mavi oluyor.
Y çözeltisinde H+ iyonu sayısı OH- iyonu sayısın
fazladır.
Y ile Z çözeltileri birbiri ile tepkime verebiliyor.
Buna göre, bu çözeltilerden hangilerinin pH değ
7'den küçüktür?
A) Yalnız X
D) Y ve Z
B) Yalnız Y
E) X ve Y
C) Yalnız Z
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
1. Asit ya da baz oldukları bilinen X, Y, Z maddelerinin çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X çözeltisine turnusol boyası damlatıldığında çö rengi mavi oluyor. Y çözeltisinde H+ iyonu sayısı OH- iyonu sayısın fazladır. Y ile Z çözeltileri birbiri ile tepkime verebiliyor. Buna göre, bu çözeltilerden hangilerinin pH değ 7'den küçüktür? A) Yalnız X D) Y ve Z B) Yalnız Y E) X ve Y C) Yalnız Z
3. İndikatörlerle ilgili,
1. Asidik ve bazik ortamda farklı renkler oluşturarak
asit ve bazın tanınmasını sağlarlar.
Ortamın pH'ına göre renk değiştirirler.
Doğal ya da sentetik olarak elde edilebilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
II.
III.
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
3. İndikatörlerle ilgili, 1. Asidik ve bazik ortamda farklı renkler oluşturarak asit ve bazın tanınmasını sağlarlar. Ortamın pH'ına göre renk değiştirirler. Doğal ya da sentetik olarak elde edilebilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II II. III. D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
Odev Yap
Aşağıdaki asit ya da bazlardan hangisinin suda çö-
zünme denklemi yanlış verilmiştir?
A) NaOH → Nat + OH
(suda)
B) NH3NH2 (suda) + H+
C) HF=Ht (suda)
+F
D) N₂H₁N₂H (suda)
E HCOOH= HCOO,
(suda)
(suda)
(suda)
+ OH (suda)
(suda)
(suda) + H+
ord
A)
B)
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Odev Yap Aşağıdaki asit ya da bazlardan hangisinin suda çö- zünme denklemi yanlış verilmiştir? A) NaOH → Nat + OH (suda) B) NH3NH2 (suda) + H+ C) HF=Ht (suda) +F D) N₂H₁N₂H (suda) E HCOOH= HCOO, (suda) (suda) (suda) + OH (suda) (suda) (suda) + H+ ord A) B)
5. NH₂ bileşiği saf suda,
NH₂ (suda) + H₂O(s) = NH (suda) + OH (suda)
+
4
denklemine göre iyonlaşmaktadır.
Buna göre, NH, ve oda koşullarında hazırlanan sulu
çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) NH, ün sudaki çözeltisi elektrik akımını iletir.
B) 0,1 M NH çözeltisinin pH değeri 13'ten büyüktür.
C) Çözeltisinde [OH]> 1.107 M> [H*]'dır.
D) NH3, bir değerlikli zayıf bir bazdır.
E) Çözeltisinin pH değeri pOH değerinden büyüktür.
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
5. NH₂ bileşiği saf suda, NH₂ (suda) + H₂O(s) = NH (suda) + OH (suda) + 4 denklemine göre iyonlaşmaktadır. Buna göre, NH, ve oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) NH, ün sudaki çözeltisi elektrik akımını iletir. B) 0,1 M NH çözeltisinin pH değeri 13'ten büyüktür. C) Çözeltisinde [OH]> 1.107 M> [H*]'dır. D) NH3, bir değerlikli zayıf bir bazdır. E) Çözeltisinin pH değeri pOH değerinden büyüktür.
Kimya Ada
SORU-1
NaOH çözeltisi
H₂SO4 çözeltisi
Buna göre;
X Fiziksel bir olay gerçekleşmiştir.
Maddeler farklı ortamlarda değişik renkli olabilir.
Olay ekzotermiktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
0 II
içerisinde fenolftalein eklenen b
herdeki H₂SO4 çözeltisine yava
yavaş NaOH çözeltisi damlatıld
ğında beherdeki çözeltinin rengi.
nin mora döndüğü ve sıcaklığının
arttığı gözlenmiştir.
II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Aşağ
a)
b)
c)
d
€
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Kimya Ada SORU-1 NaOH çözeltisi H₂SO4 çözeltisi Buna göre; X Fiziksel bir olay gerçekleşmiştir. Maddeler farklı ortamlarda değişik renkli olabilir. Olay ekzotermiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II 0 II içerisinde fenolftalein eklenen b herdeki H₂SO4 çözeltisine yava yavaş NaOH çözeltisi damlatıld ğında beherdeki çözeltinin rengi. nin mora döndüğü ve sıcaklığının arttığı gözlenmiştir. II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II Aşağ a) b) c) d €
er oluşturul
in diğeri üs
an büyük 1
ygun
kaq
TA
Sulu çözeltilerine H' iyonu veren bileşiklere
"asit" denirken, sulu çözeltilerine OH iyonu
veren bileşiklere ise "baz" denir.
A
Asitler ve bazların birbirinden farklı ve ortak
özellikleri vardır.
HCI
(Hidroklorikasit)
H.SO,
(Sülfürik asit)
NaOH
(Sodyumhidroksit)
KOH
(Potasyumhidroksit)
suda (HP)+ CI
suda.
OH-OH
suda
QH+SO,
suda Na* + OH
K*+OH
Yukarıda sulu çözeltilerinde iyonlaşmala-
rı verilen bileşikler ile ilgili,
I. HCI bileşiği ve NaOH bileşiğinin ortak özel-
liklerinden biri tatlarının ekşi olmasıdır.
II. H₂SO4 ve KOH bileşiklerinin farklı özel-
liklerinden biri pH değerlerinin 7'ye göre
konumudur.
III. HCI ve NaOH bileşiklerinin ortak özelliği
sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletme-
mesidir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
CI ve III
Il ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
er oluşturul in diğeri üs an büyük 1 ygun kaq TA Sulu çözeltilerine H' iyonu veren bileşiklere "asit" denirken, sulu çözeltilerine OH iyonu veren bileşiklere ise "baz" denir. A Asitler ve bazların birbirinden farklı ve ortak özellikleri vardır. HCI (Hidroklorikasit) H.SO, (Sülfürik asit) NaOH (Sodyumhidroksit) KOH (Potasyumhidroksit) suda (HP)+ CI suda. OH-OH suda QH+SO, suda Na* + OH K*+OH Yukarıda sulu çözeltilerinde iyonlaşmala- rı verilen bileşikler ile ilgili, I. HCI bileşiği ve NaOH bileşiğinin ortak özel- liklerinden biri tatlarının ekşi olmasıdır. II. H₂SO4 ve KOH bileşiklerinin farklı özel- liklerinden biri pH değerlerinin 7'ye göre konumudur. III. HCI ve NaOH bileşiklerinin ortak özelliği sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletme- mesidir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II CI ve III Il ve III
periyodu az
C)Yalniz kaynağın periyodu artırılırsa
artar.
D) Yalnız dalga leğenine su ilave edilirse dalgaların
sürati değişmez.
E) Yalnız kaynağın frekansı artırılırsa dalga boyu (2)
azalır.
O
ğınları
8.
29
H₂SO
AgOH(s)
(SIVI)
H₂SO çözeltisine AgOH çözeltisi ilave edildiğinde
H₂SO (suda) + 2AgOH(suda) → Ag₂SO4(k) + 2H₂O(s)
tepkimesi gerçekleşiyor.
Buna göre,
1. Çözeltinin sıcaklığı artar.
II. Çökelme tepkimesi gerçekleşir.
III. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. V
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalaz
B) Yalnız 1
D) II ve III
C)I've Il
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
periyodu az C)Yalniz kaynağın periyodu artırılırsa artar. D) Yalnız dalga leğenine su ilave edilirse dalgaların sürati değişmez. E) Yalnız kaynağın frekansı artırılırsa dalga boyu (2) azalır. O ğınları 8. 29 H₂SO AgOH(s) (SIVI) H₂SO çözeltisine AgOH çözeltisi ilave edildiğinde H₂SO (suda) + 2AgOH(suda) → Ag₂SO4(k) + 2H₂O(s) tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre, 1. Çözeltinin sıcaklığı artar. II. Çökelme tepkimesi gerçekleşir. III. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. V ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalaz B) Yalnız 1 D) II ve III C)I've Il E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
d+ iyonu verebi-
bilen maddeler
en hangisinin
lik
✓
Subbaz!
asitl
3. H₂CO3(suda) + H₂O)
(s)
b
a
bazil
D) II ve III
HCO₂
HCO
C
Tepkimede belirtilen maddelerle ilgili;
1.
a ve b eşlenik asit - baz çiftidir.
II. b'nin eşlenik asididir. ?
III. a asit, c baz özellik taşır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
3(suda) + H₂O*(suda)
d
Q341
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
d+ iyonu verebi- bilen maddeler en hangisinin lik ✓ Subbaz! asitl 3. H₂CO3(suda) + H₂O) (s) b a bazil D) II ve III HCO₂ HCO C Tepkimede belirtilen maddelerle ilgili; 1. a ve b eşlenik asit - baz çiftidir. II. b'nin eşlenik asididir. ? III. a asit, c baz özellik taşır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 3(suda) + H₂O*(suda) d Q341 C) Yalnız III E) I ve III