Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Korozyon Soruları

Genel Tekrar
Genel Tekrar Test
57. Ka
L
AYT/SAYISAL
KIMYA
550 Na(k)→→→ Na (suda) + e
E° +2,71 Volt
Mg(k) Mg2+ (suda) + 2e
E° = +2,37 Volt
Ag(k)→ Ag* (suda) + e
E° = -0,80 Volt
K(K)→→K* (suda) + e
E° = +2,92 Volt
Fe2+ (suda) + 2e → Fe(k)
E° = -0,44 Volt
Zn(k) → Zn²+ (suda) + 2e¯
2+
E° = +0,76 Volt
Yukarıda verilen elektrot potansiyellerine göre demir
(Fe) elementi aşağıdaki maddelerden hangisinin kato-
dik korunması amacıyla kurban anot olarak kullanılabilir?
AY Mg
BY Na
Ag
D) Zń
EK
4
Kimya
Korozyon
Genel Tekrar Genel Tekrar Test 57. Ka L AYT/SAYISAL KIMYA 550 Na(k)→→→ Na (suda) + e E° +2,71 Volt Mg(k) Mg2+ (suda) + 2e E° = +2,37 Volt Ag(k)→ Ag* (suda) + e E° = -0,80 Volt K(K)→→K* (suda) + e E° = +2,92 Volt Fe2+ (suda) + 2e → Fe(k) E° = -0,44 Volt Zn(k) → Zn²+ (suda) + 2e¯ 2+ E° = +0,76 Volt Yukarıda verilen elektrot potansiyellerine göre demir (Fe) elementi aşağıdaki maddelerden hangisinin kato- dik korunması amacıyla kurban anot olarak kullanılabilir? AY Mg BY Na Ag D) Zń EK 4
I
Fe kaşık
+
Ag
1 molar AgNO, çözeltisi
Yukarıdaki elektrokimyasal düzenekte gerçekleşen olay-
lar ile ilgili,
I. Fe kaşık, Ag metali ile kaplanır.
II. AgNO3 çözeltisinin derişiminde bir değişme olmaz.
III Katodik koruma için yapılan bir işlemdir.
*
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Korozyon
I Fe kaşık + Ag 1 molar AgNO, çözeltisi Yukarıdaki elektrokimyasal düzenekte gerçekleşen olay- lar ile ilgili, I. Fe kaşık, Ag metali ile kaplanır. II. AgNO3 çözeltisinin derişiminde bir değişme olmaz. III Katodik koruma için yapılan bir işlemdir. * yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
A
A
A
Fen Bilimleri
24. Aşağıda bakırdan yapılmış bir kaşığın gümüş metaliyle 26.
kaplanması gösterilmiştir.
Güç kaynağı
(Katot)
Bakır kaşık
(Anot)
Ag(k)
25 °C 1 M AgNO3
Buna göre,
1. Elektroliz olayı gerçekleşmektedir.
II. Yapılan işlemde maliyet hesaplanırken Faraday ka-
nunlarından yararlanılır.
III. Kaplama sonunda, bakır kaşık aşınmaya karşı daha
dayanıklı hâle getirilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Metallerin elektron verme eğilimleri Cu > Ag şeklindedir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
625
Kimya
Korozyon
A A A Fen Bilimleri 24. Aşağıda bakırdan yapılmış bir kaşığın gümüş metaliyle 26. kaplanması gösterilmiştir. Güç kaynağı (Katot) Bakır kaşık (Anot) Ag(k) 25 °C 1 M AgNO3 Buna göre, 1. Elektroliz olayı gerçekleşmektedir. II. Yapılan işlemde maliyet hesaplanırken Faraday ka- nunlarından yararlanılır. III. Kaplama sonunda, bakır kaşık aşınmaya karşı daha dayanıklı hâle getirilir. yargılarından hangileri doğrudur? (Metallerin elektron verme eğilimleri Cu > Ag şeklindedir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 625
ÇAP/AYT
23. Aşağıdaki şekilde korozyondan korunması gereken
metalden yapılmış bir boru hattının şekli şematize
edilmiştir.
Korozyondan korunacak boru
Koruyucu akım
I. Yöntemin adı katodik korumadır.
II. Y metaline kurban elektrot denir.
III. Y metali, korozyondan korunacak metalden
daha aktiftir.
C) I ve III
Buna göre,
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Korozyon
ÇAP/AYT 23. Aşağıdaki şekilde korozyondan korunması gereken metalden yapılmış bir boru hattının şekli şematize edilmiştir. Korozyondan korunacak boru Koruyucu akım I. Yöntemin adı katodik korumadır. II. Y metaline kurban elektrot denir. III. Y metali, korozyondan korunacak metalden daha aktiftir. C) I ve III Buna göre, yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
9.
Metaller özellikle nemli ortamlarda havadaki oksijen ile
yükseltgenip metal oksitlerine dönüşürler ve bu olayın
sonucunda korozyona (paslanma, çürüme) uğrarlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metalleri koroz-
yondan korumak için başvurulan yöntemlerden biri
değildir?
A) Metal yüzeyleri boyamak
B) Metal yüzeyleri başka metalle kaplamak
C) Metal yüzeyleri galvanizlemek
D) Katodik koruma yöntemini kullanmak
E) Metal yüzeyi soğuk tutmak
Kimya
Korozyon
9. Metaller özellikle nemli ortamlarda havadaki oksijen ile yükseltgenip metal oksitlerine dönüşürler ve bu olayın sonucunda korozyona (paslanma, çürüme) uğrarlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metalleri koroz- yondan korumak için başvurulan yöntemlerden biri değildir? A) Metal yüzeyleri boyamak B) Metal yüzeyleri başka metalle kaplamak C) Metal yüzeyleri galvanizlemek D) Katodik koruma yöntemini kullanmak E) Metal yüzeyi soğuk tutmak
3
X³y+₂
Z>x+2
>> X>
16. Yer altına döşenmiş demirden yapılmış su borusunun
paslanmasını önlemek için aşağıdaki katodik koruma
düzeneği kullanılır.
İzole kablo
Boru
Kurban
elektrot
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demirden yapıl-
mış su borusu için uygun bir kurban elektrottur?
(Metallerin aktiflik sırası:
Me > A1 > Zn > Fe > Pb > Sn> Ni)
A MO, Al ve Zn
B) Pb, Sn ve Ni
Zn ve Pb
D) Mg ve Ni
E) Al ve Sn
Zemin
Kaynak
Diğer sayfaya geçiniz.
lu-
Kimya
Korozyon
3 X³y+₂ Z>x+2 >> X> 16. Yer altına döşenmiş demirden yapılmış su borusunun paslanmasını önlemek için aşağıdaki katodik koruma düzeneği kullanılır. İzole kablo Boru Kurban elektrot Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demirden yapıl- mış su borusu için uygun bir kurban elektrottur? (Metallerin aktiflik sırası: Me > A1 > Zn > Fe > Pb > Sn> Ni) A MO, Al ve Zn B) Pb, Sn ve Ni Zn ve Pb D) Mg ve Ni E) Al ve Sn Zemin Kaynak Diğer sayfaya geçiniz. lu-
15
18. X metali ile yapılan iki malzemeden yalnız birinin yüzeyine
Y metalinden yapılmış plakalar monte edilmiştir.
Aynı iklim koşullarında Y metalinden yapılan plakalar monte
edilen malzemenin diğerinden az aşındığı gözlenmiştir.
Buna göre,
I. Y metalinin yükseltgenme potansiyeli X metalinin yük-
seltgenme potansiyelinden büyüktür.
II. Y metalinin elektron verme eğilimi H₂ elementinin elekt-
ron verme eğiliminden büyüktür.
AIX-Y standart pilinde X elektrot negatif yüklenir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Lat
A) II ve III
B) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız III
Ų
.«[
CYalnız I
Kimya
Korozyon
15 18. X metali ile yapılan iki malzemeden yalnız birinin yüzeyine Y metalinden yapılmış plakalar monte edilmiştir. Aynı iklim koşullarında Y metalinden yapılan plakalar monte edilen malzemenin diğerinden az aşındığı gözlenmiştir. Buna göre, I. Y metalinin yükseltgenme potansiyeli X metalinin yük- seltgenme potansiyelinden büyüktür. II. Y metalinin elektron verme eğilimi H₂ elementinin elekt- ron verme eğiliminden büyüktür. AIX-Y standart pilinde X elektrot negatif yüklenir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Lat A) II ve III B) I ve II D) Yalnız II E) Yalnız III Ų .«[ CYalnız I
to
Sen
B
JIN
20. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın-
masına korozyon denir. Korozyondan korunmak için yaygın
olarak katodik koruma sistemleri kullanılır.
Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması
amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde;
1. Demir yüzeyi katot görevi görür.
II. Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta-
line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir.
III. Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ-
rudan bağlanarak anot işlevi görebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(E° Fe2+/Fe = -0,44 V, E* Mg2+/Mg = -2,37 V, E
A13+/Al = -1,66 V)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
21. 1 litrelik sabit hacimli kapalı kapta sabit sıcaklıkta;
(k)
000
ÖZDEB
YAYINLA
22.
Kimya
Korozyon
to Sen B JIN 20. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşın- masına korozyon denir. Korozyondan korunmak için yaygın olarak katodik koruma sistemleri kullanılır. Buna göre, demir bir su tankının korozyondan korunması amacıyla uygulanacak katodik koruma yönteminde; 1. Demir yüzeyi katot görevi görür. II. Kurban elektrot olarak kullanılanacak metalin demir meta- line göre, indirgen özelliğinin daha yüksek olması gerekir. III. Alüminyum veya magnezyum metalleri, demir tanka doğ- rudan bağlanarak anot işlevi görebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (E° Fe2+/Fe = -0,44 V, E* Mg2+/Mg = -2,37 V, E A13+/Al = -1,66 V) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 21. 1 litrelik sabit hacimli kapalı kapta sabit sıcaklıkta; (k) 000 ÖZDEB YAYINLA 22.
8.
Korozyon
0
10
Metallerin istenmeyen
Korozyon ülke
ekonomisine çok
tepkimeler
vermesidir.
ciddi zararlar verebilir.
'||
Korozyona uğramış
metal çöpe atılmalıdır.
Korozyon ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangi-
leri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
PALME
YAYINEVİ
Kimya
Korozyon
8. Korozyon 0 10 Metallerin istenmeyen Korozyon ülke ekonomisine çok tepkimeler vermesidir. ciddi zararlar verebilir. '|| Korozyona uğramış metal çöpe atılmalıdır. Korozyon ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangi- leri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III I ve III D) II ve III E) I, II ve III PALME YAYINEVİ
1. Metalleri korozyondan koruma yollarından bir tanesi de kurban
elektrot kullanmaktır.
Bir metali korozyondan korumak için metale, aktifliği bu metal-
den daha büyük olan bir metal bağlanır.
Bağlanan bu metale kurban elektrot denir.
Bazı metallerin yükseltgenme yarı pil tepkimeleri aşağıda veril-
miştir.
Zn(k)
→ Zn²+ (suda) + 2e¯
E° = 0,76 V
Pb(k) → Pb²+ (suda) + 2e¯
E° = 0,13 V
Cu(k) → Cu²+ (suda) + 2e¯
E° = -0,34 V
Fe(k) → Fe²+(suda) + 2e¯
E° = 0,44 V
3+
Cr(k) → Cr³+ (suda) + 3e¯
E° = 0,74 V
İstanbul Fatih Sultan Mehmet köprüsünün demirden(Fe) ya-
pılmış kısımlarını korozyondan korumak için yukarıda veri-
len metallerden hangileri kurban elektrot olarak kullanılabilir?
A) Yalnız Cu
B) Cu ve Pb
C) Pb ve Zn
Zn ve Cr
en E) Zn, Cr ve Pb
higehog.
Kimya
Korozyon
1. Metalleri korozyondan koruma yollarından bir tanesi de kurban elektrot kullanmaktır. Bir metali korozyondan korumak için metale, aktifliği bu metal- den daha büyük olan bir metal bağlanır. Bağlanan bu metale kurban elektrot denir. Bazı metallerin yükseltgenme yarı pil tepkimeleri aşağıda veril- miştir. Zn(k) → Zn²+ (suda) + 2e¯ E° = 0,76 V Pb(k) → Pb²+ (suda) + 2e¯ E° = 0,13 V Cu(k) → Cu²+ (suda) + 2e¯ E° = -0,34 V Fe(k) → Fe²+(suda) + 2e¯ E° = 0,44 V 3+ Cr(k) → Cr³+ (suda) + 3e¯ E° = 0,74 V İstanbul Fatih Sultan Mehmet köprüsünün demirden(Fe) ya- pılmış kısımlarını korozyondan korumak için yukarıda veri- len metallerden hangileri kurban elektrot olarak kullanılabilir? A) Yalnız Cu B) Cu ve Pb C) Pb ve Zn Zn ve Cr en E) Zn, Cr ve Pb higehog.
8. Ca, Mg, Cu, Ag, Fe ve Zn metallerinin elektron verme
eğilimleri arasındaki ilişki Ca > Mg > Zn > Fe > Cu > Ag
şeklindedir.
Buna göre Zn metalini korozyondan korumak için
Ca, Mg, Fe, Cu, Ag metallerinden hangileri kullanıla-
bilir?
A) Ca ve Mg
B) Cu, Ag ve Fe C) Ca ve Fe
D) Cu, Mg ve Fe E) Yalnız Ag
Kimya
Korozyon
8. Ca, Mg, Cu, Ag, Fe ve Zn metallerinin elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki Ca > Mg > Zn > Fe > Cu > Ag şeklindedir. Buna göre Zn metalini korozyondan korumak için Ca, Mg, Fe, Cu, Ag metallerinden hangileri kullanıla- bilir? A) Ca ve Mg B) Cu, Ag ve Fe C) Ca ve Fe D) Cu, Mg ve Fe E) Yalnız Ag
25. 2X(k) + y2+(suda) + 2x+(suda) + Y(k)
3Y(k) + 223+(suda) → 3Y2+(suda) + 2Z(k)
Yukarıda verilen tepkimelerin kendiliğinden gerçekleştiği
bilinmektedir.
Buna göre X, Y ve Z metalleri ile ilgili,
1. Aktiflikleri X>Y > Z'dir.
II. Y metalinden yapılmış kapta xt iyonları içeren çözelti
saklanabilir.
III. Xt, y2+ ve Z3+ iyonları arasında indirgenme potansi-
yeli en büyük olan Z3+'dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
5
3
Kimya
Korozyon
25. 2X(k) + y2+(suda) + 2x+(suda) + Y(k) 3Y(k) + 223+(suda) → 3Y2+(suda) + 2Z(k) Yukarıda verilen tepkimelerin kendiliğinden gerçekleştiği bilinmektedir. Buna göre X, Y ve Z metalleri ile ilgili, 1. Aktiflikleri X>Y > Z'dir. II. Y metalinden yapılmış kapta xt iyonları içeren çözelti saklanabilir. III. Xt, y2+ ve Z3+ iyonları arasında indirgenme potansi- yeli en büyük olan Z3+'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5 3
GÜN
AYT/SAYISAL
KİMYA
Test · 7
3.
ogr
M
Ne(g)
SO3(9)
C3H4(9)
16T2
te
chu
GTi
XO
moi
P
VL, TK
RT
Ar=uT)
Yukarıdaki sabit hacimli V litrelik kapta T Kelvin sıcaklığında
TIET
eşit molsayılı ideal, Ne, Soz ve C2H4 gazları bulunmaktadır.
co
Buna göre, sabit sıcaklıkta M musluğu bir süre açılıp (ha-
va girişi olmadan) kapatıldığında;
1. Son durumda kısmi basıncı en büyük olan So, gazıdır.
II. C2H4 gazının mol sayısı, SO2 gazının iki katıdır.
III. Kaptaki SO, gazının kütlece % 25 i azalmış ise, Ne ga-
7
zinin kütlesi yarıya inmiştir.
x
cm losn ifadelerinden hangileri doğru olur?
bon
(Ne = 20 g/mol, C2H4 = 40 g/mol, SO2 = 80 g/mol)
125D
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
=
=
e
E) I, II ve III
Tesit =
- Vie
VCU
D) II ve III
lu → boun
o 120 so
III
Ar(g)
X(9)
ağ-
lar
VI
Kimya
Korozyon
GÜN AYT/SAYISAL KİMYA Test · 7 3. ogr M Ne(g) SO3(9) C3H4(9) 16T2 te chu GTi XO moi P VL, TK RT Ar=uT) Yukarıdaki sabit hacimli V litrelik kapta T Kelvin sıcaklığında TIET eşit molsayılı ideal, Ne, Soz ve C2H4 gazları bulunmaktadır. co Buna göre, sabit sıcaklıkta M musluğu bir süre açılıp (ha- va girişi olmadan) kapatıldığında; 1. Son durumda kısmi basıncı en büyük olan So, gazıdır. II. C2H4 gazının mol sayısı, SO2 gazının iki katıdır. III. Kaptaki SO, gazının kütlece % 25 i azalmış ise, Ne ga- 7 zinin kütlesi yarıya inmiştir. x cm losn ifadelerinden hangileri doğru olur? bon (Ne = 20 g/mol, C2H4 = 40 g/mol, SO2 = 80 g/mol) 125D A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III = = e E) I, II ve III Tesit = - Vie VCU D) II ve III lu → boun o 120 so III Ar(g) X(9) ağ- lar VI
Korozyonla ilgili olarak;
Korozyon süresi ortam şartlarının ve metalin aktifli-
ğine bağlıdır.
II. Korozyonu önlemenin bir yoluda, metallerin yüzeyi-
ni daha az aktif olan bir metali kurban elektrot ola-
rak kullanıp kaplamaktır.
III. Metalin aktifliği ne kadar fazlaysa korozyona uğra-
ma süresi o kadar kısadır.
verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Korozyon
Korozyonla ilgili olarak; Korozyon süresi ortam şartlarının ve metalin aktifli- ğine bağlıdır. II. Korozyonu önlemenin bir yoluda, metallerin yüzeyi- ni daha az aktif olan bir metali kurban elektrot ola- rak kullanıp kaplamaktır. III. Metalin aktifliği ne kadar fazlaysa korozyona uğra- ma süresi o kadar kısadır. verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? C) I ve II A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III
15.
**
an
Bazı ülkeler doğal gaz tüketiminin hızla yükseldiği kış
döneminde ve savaş gibi olağanüstü şartlar geliştiğinde
kullanılmak üzere denizin altında doğal gaz depolama te-
sislerinde doğal gaz depolar.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi denizin altında bakırdan
yapılmış tanklar kullanılarak doğal gaz deposu oluşturul-
muştur. Bakırdan yapılan tanka iletken tel vasıtası ile kur-
ban elektrot bağlanmıştır.
ne
in-
ur?
)4
Cu
Cu
Cu
Tank
Tank
Tank
x
kurban elektrot
karekök
->
Buna göre,
Cu2+(suda) + 2e - → Cu E° = +0,34 V
Mg2+(suda) + 2e - → Mg(k) E° = -2,37 V
A13+(suda) + 3e Al(k) E° = -1,66 V
Fe2+(suda) + 2e - Fe(k)
E° = -0,44 V
Zn2+(suda) + 2e → Zn(k)
E° = -0,76 V
Ag + (suda) + e - Ag(k)
E° = +0,80 V
yukarıda verilen indirgenme potansiyellerine göre,
seçeneklerdeki metallerden hangisinin bakır tanka
bağlanan kurban elektrot olarak seçilmesi uygun de-
ğildir?
E) Mg
(A) Ag
B) Zn
C) Fe
D) AI
il
Kimya
Korozyon
15. ** an Bazı ülkeler doğal gaz tüketiminin hızla yükseldiği kış döneminde ve savaş gibi olağanüstü şartlar geliştiğinde kullanılmak üzere denizin altında doğal gaz depolama te- sislerinde doğal gaz depolar. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi denizin altında bakırdan yapılmış tanklar kullanılarak doğal gaz deposu oluşturul- muştur. Bakırdan yapılan tanka iletken tel vasıtası ile kur- ban elektrot bağlanmıştır. ne in- ur? )4 Cu Cu Cu Tank Tank Tank x kurban elektrot karekök -> Buna göre, Cu2+(suda) + 2e - → Cu E° = +0,34 V Mg2+(suda) + 2e - → Mg(k) E° = -2,37 V A13+(suda) + 3e Al(k) E° = -1,66 V Fe2+(suda) + 2e - Fe(k) E° = -0,44 V Zn2+(suda) + 2e → Zn(k) E° = -0,76 V Ag + (suda) + e - Ag(k) E° = +0,80 V yukarıda verilen indirgenme potansiyellerine göre, seçeneklerdeki metallerden hangisinin bakır tanka bağlanan kurban elektrot olarak seçilmesi uygun de- ğildir? E) Mg (A) Ag B) Zn C) Fe D) AI il
24. Metalleri korozyondan koruma yollarından bir tanesi de kurban
elektrot kullanmaktır.
Bir metali korozyondan korumak için metale, aktifliği bu metal-
den daha büyük olan bir metal bağlanır.
Bağlanan bu metale kurban elektrot denir.
Bazı metallerin yükseltgenme yarı pil tepkimeleri aşağıda veril-
miştir.
Zn(k) → Zn²+(suda) + 2e¯
E° = 0,76 V
Pb(k) → Pb²+(suda) + 2e¯¯
E° = 0,13 V
Cu(k) → Cu²+(suda) + 2e¯
E° = -0,34 V
Fe(k) → Fe2+ (suda) + 2e¯
E° = 0,44 V
Cr(k)→ Cr³+ (suda) + 3e¯
E° = 0,74 V
İstanbul Fatih Sultan Mehmet köprüsünün demirden(Fe) ya-
pılmış kısımlarını korozyondan korumak için yukarıda veri-
len metallerden hangileri kurban elektrot olarak kullanılabilir?
A) Yalnız,eu
B) Cu ve Pb
C) Pb ve Zn
(D) Zn ve Cr
E) Zn, Crve Pb
higoney
Kimya
Korozyon
24. Metalleri korozyondan koruma yollarından bir tanesi de kurban elektrot kullanmaktır. Bir metali korozyondan korumak için metale, aktifliği bu metal- den daha büyük olan bir metal bağlanır. Bağlanan bu metale kurban elektrot denir. Bazı metallerin yükseltgenme yarı pil tepkimeleri aşağıda veril- miştir. Zn(k) → Zn²+(suda) + 2e¯ E° = 0,76 V Pb(k) → Pb²+(suda) + 2e¯¯ E° = 0,13 V Cu(k) → Cu²+(suda) + 2e¯ E° = -0,34 V Fe(k) → Fe2+ (suda) + 2e¯ E° = 0,44 V Cr(k)→ Cr³+ (suda) + 3e¯ E° = 0,74 V İstanbul Fatih Sultan Mehmet köprüsünün demirden(Fe) ya- pılmış kısımlarını korozyondan korumak için yukarıda veri- len metallerden hangileri kurban elektrot olarak kullanılabilir? A) Yalnız,eu B) Cu ve Pb C) Pb ve Zn (D) Zn ve Cr E) Zn, Crve Pb higoney