Doğa ve Kimya Soruları

5.
1. CO₂
11. N₂0
III. CH
Sera etkisine yol açan yukarıdaki gazların havadaki mik-
tarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak kıyaslan-
mıştır?
A) 1>> III
D) II >> III
B) > > II
C) || > | >1
E) | = || = ||
Kimya
Doğa ve Kimya
5. 1. CO₂ 11. N₂0 III. CH Sera etkisine yol açan yukarıdaki gazların havadaki mik- tarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak kıyaslan- mıştır? A) 1>> III D) II >> III B) > > II C) || > | >1 E) | = || = ||
SO-
e Ill
134
Yeni keşfedilen bir gezegenin atmosferi analiz edildiğinde aşa-
ğıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Gaz
CO₂
N₂
0₂
Hacímce yüzdesi
D) CO₂
4
Buna göre, hangi gazların hacimce yüzdesi Dünya atmos-
ferindeki gazlardan daha fazladır?
A) O₂, CO₂
B) O₂, N₂
72
24
E) CO₂, N₂, 0₂
C) CO₂, N₁₂
Kimya
Doğa ve Kimya
SO- e Ill 134 Yeni keşfedilen bir gezegenin atmosferi analiz edildiğinde aşa- ğıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Gaz CO₂ N₂ 0₂ Hacímce yüzdesi D) CO₂ 4 Buna göre, hangi gazların hacimce yüzdesi Dünya atmos- ferindeki gazlardan daha fazladır? A) O₂, CO₂ B) O₂, N₂ 72 24 E) CO₂, N₂, 0₂ C) CO₂, N₁₂
2.
Sera etkisi ile atmosferin aşırı ısınması sonucu,
+1. Buzullar eriyip okyanuslar yükselir.
+II.
III.
+
Kıyı kesimlerde toprak kayıpları görülür.
Mevsimlerin zamanı değişerek ilkbahar erken,
sonbahar geç gelir.
yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
JcD
Bes
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Doğa ve Kimya
2. Sera etkisi ile atmosferin aşırı ısınması sonucu, +1. Buzullar eriyip okyanuslar yükselir. +II. III. + Kıyı kesimlerde toprak kayıpları görülür. Mevsimlerin zamanı değişerek ilkbahar erken, sonbahar geç gelir. yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir? B) Yalnız II A) Yalnız I JcD Bes D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
BB
11.
Sof
Sıcaklık (°C)
Pa
b
Arı bir katının ısıtılmasına ilişkin sıcaklık - zaman grafiği şekil-
deki gibidir.
AVYalnız I
Zaman
Grafiğe göre bu madde ile ilgili,
Molekülleri arasındaki çekim kuvveti b noktasında c nok-
tasındakine göre daha büyüktür.
Tanecikleri a noktasında b noktasındakine göre daha
düzensizdir.
Tanecikleri arasındaki boşluklar c noktasında a noktası-
na göre daha azdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D)XX ve III
I, II ve III
e) I ve Il
13. As
ne
0
C
B
O
Kimya
Doğa ve Kimya
BB 11. Sof Sıcaklık (°C) Pa b Arı bir katının ısıtılmasına ilişkin sıcaklık - zaman grafiği şekil- deki gibidir. AVYalnız I Zaman Grafiğe göre bu madde ile ilgili, Molekülleri arasındaki çekim kuvveti b noktasında c nok- tasındakine göre daha büyüktür. Tanecikleri a noktasında b noktasındakine göre daha düzensizdir. Tanecikleri arasındaki boşluklar c noktasında a noktası- na göre daha azdır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III D)XX ve III I, II ve III e) I ve Il 13. As ne 0 C B O
2.
3.
Uzun süre kullanılan çaydanlıkların dibinde beyaz bir
tortu oluşur.
1-B
Halk arasında kireç taşı olarak bilinen bu madde ile
ilgili,
M. Sistematik adı kalsiyum karbonattır.
V. Bazik özellik gösterir.
III. Sabunlu su ile temizlenebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız L
D) II ve III
Dünyadaki su ile ilgili,
1. Miktarı sabittir.
D) II ve III
1oc3
2-C
(C) I ve I
Et, t ve t
II. %97 si tuzlu
uzlu sudur
sudur.
III. Tatlı suyun büyük bir kısmı kullanılabilir durumdadır.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız
CLive II
E) I, Ive Till
Kafadengi
3-B
Kimya
Doğa ve Kimya
2. 3. Uzun süre kullanılan çaydanlıkların dibinde beyaz bir tortu oluşur. 1-B Halk arasında kireç taşı olarak bilinen bu madde ile ilgili, M. Sistematik adı kalsiyum karbonattır. V. Bazik özellik gösterir. III. Sabunlu su ile temizlenebilir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız L D) II ve III Dünyadaki su ile ilgili, 1. Miktarı sabittir. D) II ve III 1oc3 2-C (C) I ve I Et, t ve t II. %97 si tuzlu uzlu sudur sudur. III. Tatlı suyun büyük bir kısmı kullanılabilir durumdadır. yargılarından hangileri doğru değildir? A) Yalnız II B) Yalnız CLive II E) I, Ive Till Kafadengi 3-B
ba-
sin-
dır.
sis
Örnek. 6
Hissedilen sıcaklık,
I. Nem
II. Güneş ışığı
III. Rüzgar hızı
IV. Gerçek sıcaklık
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II
Çözüm
D) II, III ve IV
B) II ve IV
E) I, II, III ve IV
C) I, II ve III
Kimya
Doğa ve Kimya
ba- sin- dır. sis Örnek. 6 Hissedilen sıcaklık, I. Nem II. Güneş ışığı III. Rüzgar hızı IV. Gerçek sıcaklık niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) I ve II Çözüm D) II, III ve IV B) II ve IV E) I, II, III ve IV C) I, II ve III
2.
Fizikokimya kimya alt disiplin alanı için,
V. Taneciklerin birbiri ile etkileşimlerini ve bu etkileşimler
sırasında meydana gelen enerji alışverişini inceler.
Elektrokimya alanı ile yakından ilişkilidir.
Karışımların, heterojen sistemlerin doğasını anlamak
ve kontrol altında tutabilmek için fizikokimya yasaların-
dan yararlanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
I, II ve III
E) Yalnız II
Kimya
Doğa ve Kimya
2. Fizikokimya kimya alt disiplin alanı için, V. Taneciklerin birbiri ile etkileşimlerini ve bu etkileşimler sırasında meydana gelen enerji alışverişini inceler. Elektrokimya alanı ile yakından ilişkilidir. Karışımların, heterojen sistemlerin doğasını anlamak ve kontrol altında tutabilmek için fizikokimya yasaların- dan yararlanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III I, II ve III E) Yalnız II
QHD+14 %98
08:52 -
2. Aynı sıcaklıkta bal, zeytinyağı, su ve gliserinin visko-
ziteleri ile ilgili,
1. Balin viskozitesi sudan daha büyüktür.
II. Gliserinin viskozitesi sudan büyüktür.
III. Suyun viskozitesi zeytinyağından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
5. Sivila
1. ta
II. S
III.
>
|||
Kimya
Doğa ve Kimya
QHD+14 %98 08:52 - 2. Aynı sıcaklıkta bal, zeytinyağı, su ve gliserinin visko- ziteleri ile ilgili, 1. Balin viskozitesi sudan daha büyüktür. II. Gliserinin viskozitesi sudan büyüktür. III. Suyun viskozitesi zeytinyağından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? 5. Sivila 1. ta II. S III. > |||
9. Mg sembolü ile gösterilen element ile ilgili,
I. Magnezyum olarak adlandırılır.
II. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit madde-
lere ayrışamaz.
III. Hal değişimleri dışında homojendik
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, N ve III
Kimya
Doğa ve Kimya
9. Mg sembolü ile gösterilen element ile ilgili, I. Magnezyum olarak adlandırılır. II. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit madde- lere ayrışamaz. III. Hal değişimleri dışında homojendik yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, N ve III
ilgili,
Genel formülleri C, (H₂O), şeklindedir.
la Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak görev ya-
parlar.
III. Monomerleri arasında glikozit bağları bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
1. Karbonhidratlarla
A) Yalnız I
D) I ve III
CnH₂0 00
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Doğa ve Kimya
ilgili, Genel formülleri C, (H₂O), şeklindedir. la Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak görev ya- parlar. III. Monomerleri arasında glikozit bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II 1. Karbonhidratlarla A) Yalnız I D) I ve III CnH₂0 00 E) II ve III C) Yalnız III
12..
●
Hava kirletici bir gazdır.
Fosil yakıtların havanın az olduğu ortamda ya-
kılması sonucunda oluşur.
İnsanın kanındaki oranı belirli bir seviyeyi aştı-
ğında ölümüne neden olur.
Yukarıda özellikleri belirtilen gaz aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) CO B) CO₂ C) SO₂ D) SO3 D) NO₂
Kimya
Doğa ve Kimya
12.. ● Hava kirletici bir gazdır. Fosil yakıtların havanın az olduğu ortamda ya- kılması sonucunda oluşur. İnsanın kanındaki oranı belirli bir seviyeyi aştı- ğında ölümüne neden olur. Yukarıda özellikleri belirtilen gaz aşağıdakiler- den hangisidir? A) CO B) CO₂ C) SO₂ D) SO3 D) NO₂
1 9.
Sıcaklık (°C)
2
2
3
Zaman (dk)
Yukarıda saf bir X katısının ısıtılması sırasındaki
sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre;
3 noktasında taneciklerin titreşim düzeyi 1 nokta-
sından fazladır.
II. 2 noktasında heterojen bir karışım oluşmuştur.
III. 3 noktasında X maddesi buharlaşmakta ancak
kaynamamaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız Is B) Yalnız
D) I ve III
Job C) I ve II
E), II ve III
Kimya
Doğa ve Kimya
1 9. Sıcaklık (°C) 2 2 3 Zaman (dk) Yukarıda saf bir X katısının ısıtılması sırasındaki sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre; 3 noktasında taneciklerin titreşim düzeyi 1 nokta- sından fazladır. II. 2 noktasında heterojen bir karışım oluşmuştur. III. 3 noktasında X maddesi buharlaşmakta ancak kaynamamaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız Is B) Yalnız D) I ve III Job C) I ve II E), II ve III
Orbital Yayınları
Orbital Yayınları
4.
Maden Suyu
Florür
0,53 mg/L
Bikorbonat 829,6 mg/L
Klorür
10,2 mg/L
Sülfat
80,2 mg/L
Kalsiyum
234 mg/L
Magnezyum
55 mg/L
Potasyum
17 mg/L
Sodyum
38,4 mg/L
İçme Suyu
D) I ve III
Alüminyum
Demir
Klorür
Sülfat
Sodyum
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
Nitrit
Amonyum
0,16 mg/L
0,104 mg/L
0,69 mg/L
3,4 mg/L
1,29 mg/L
Yukarıda maden suyu ve içme suyunun içerdiği maddele-
rin tablosu verilmiştir.
Bu tabloya göre;
1. Maden suyunda sertliğe neden olan katyonlar bulunur.
II. İçme suyu, maden suyuna göre anyonlar bakımından
daha zengindir.
III. Maden suyu mineral iyonları bakımından daha zengindir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
0
0
E) I, II ve III
C) I ve Il
Kimya
Doğa ve Kimya
Orbital Yayınları Orbital Yayınları 4. Maden Suyu Florür 0,53 mg/L Bikorbonat 829,6 mg/L Klorür 10,2 mg/L Sülfat 80,2 mg/L Kalsiyum 234 mg/L Magnezyum 55 mg/L Potasyum 17 mg/L Sodyum 38,4 mg/L İçme Suyu D) I ve III Alüminyum Demir Klorür Sülfat Sodyum Renk Bulanıklık Koku Tat Nitrit Amonyum 0,16 mg/L 0,104 mg/L 0,69 mg/L 3,4 mg/L 1,29 mg/L Yukarıda maden suyu ve içme suyunun içerdiği maddele- rin tablosu verilmiştir. Bu tabloya göre; 1. Maden suyunda sertliğe neden olan katyonlar bulunur. II. İçme suyu, maden suyuna göre anyonlar bakımından daha zengindir. III. Maden suyu mineral iyonları bakımından daha zengindir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Uygun Uygun Uygun Uygun 0 0 E) I, II ve III C) I ve Il
Orbital Yayınları
10.
Sera 1990 emisyon 2020 emisyon
gazı
miktarı
miktarı
CO₂
CH4
N₂0
CFC
150 milyon
ton
45 milyon
ton
25 milyon
ton
1 milyon ton
400 milyon
ton
52 milyon
ton
D) II ve III
37,5 milyon
ton
9,5 milyon
ton
Artış
Oranı
%166
E) I, II ve II
%15,5
%50
Türkiye'de sera gazları emisyon miktarları (1990-2020) ve
% artış değerleri tablosu verilmiştir.
%850
Bu tabloya göre;
1. Artış miktarı en fazla olan sera gazı CFC'lerdir. V
II. Sera gazına etkisi en fazla olan gaz CO₂'dir. ?
III. Artış oranı en az olan gaz CH4'tür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
ve III
Kimya
Doğa ve Kimya
Orbital Yayınları 10. Sera 1990 emisyon 2020 emisyon gazı miktarı miktarı CO₂ CH4 N₂0 CFC 150 milyon ton 45 milyon ton 25 milyon ton 1 milyon ton 400 milyon ton 52 milyon ton D) II ve III 37,5 milyon ton 9,5 milyon ton Artış Oranı %166 E) I, II ve II %15,5 %50 Türkiye'de sera gazları emisyon miktarları (1990-2020) ve % artış değerleri tablosu verilmiştir. %850 Bu tabloya göre; 1. Artış miktarı en fazla olan sera gazı CFC'lerdir. V II. Sera gazına etkisi en fazla olan gaz CO₂'dir. ? III. Artış oranı en az olan gaz CH4'tür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ve III
A) Kalsiyum
B) Demir
C) Çinko
Iş- 5. Aşağıda bulunan kimyanın alt disiplinle-D Su
ri birbirleri ile benzerlik açısından ikişerli
gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
E) Kalay
va
ISI
Y)
ile
A Adli Kimya
for C) Termokimya
VE) Analitik Kimya
B) Fizikokimya
D) Organik Kimya
sioneri
Çözüm
Kalsiyum (
kalay (Sn)
element ike
sijen eleme
olan bir bile
Kimya
Doğa ve Kimya
A) Kalsiyum B) Demir C) Çinko Iş- 5. Aşağıda bulunan kimyanın alt disiplinle-D Su ri birbirleri ile benzerlik açısından ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? E) Kalay va ISI Y) ile A Adli Kimya for C) Termokimya VE) Analitik Kimya B) Fizikokimya D) Organik Kimya sioneri Çözüm Kalsiyum ( kalay (Sn) element ike sijen eleme olan bir bile
glama
öbreklerin aşın çalışmasını
lama
klam hazırlayan bir su firmasının
en kaç tanesi doğrudur?
D) 3
2.
E) 2
ÇEVREYİ KORUMAK SENİN ELİNDE
1. Su kaynaklarını israf etme.
2. Çöplerini ayrıştır ve geri dönüştür.
3. Enerji kaynaklarını doğru seç.
4. Sanayileşmeye engel ol.
5. Çevre konusunda duyarlı ol, bilinçlen
"Çevreyi korumak senin elinde" adlı bir proje için afiş hazırla-
yan öğrencilerin yazdıkları maddelerden hangisi çevre korun-
ması için uygulanabilir değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Doğa ve Kimya
glama öbreklerin aşın çalışmasını lama klam hazırlayan bir su firmasının en kaç tanesi doğrudur? D) 3 2. E) 2 ÇEVREYİ KORUMAK SENİN ELİNDE 1. Su kaynaklarını israf etme. 2. Çöplerini ayrıştır ve geri dönüştür. 3. Enerji kaynaklarını doğru seç. 4. Sanayileşmeye engel ol. 5. Çevre konusunda duyarlı ol, bilinçlen "Çevreyi korumak senin elinde" adlı bir proje için afiş hazırla- yan öğrencilerin yazdıkları maddelerden hangisi çevre korun- ması için uygulanabilir değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5