Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğa ve Kimya Soruları

Orbital Yayınları
Orbital Yayınları
4.
Maden Suyu
Florür
0,53 mg/L
Bikorbonat 829,6 mg/L
Klorür
10,2 mg/L
Sülfat
80,2 mg/L
Kalsiyum
234 mg/L
Magnezyum
55 mg/L
Potasyum
17 mg/L
Sodyum
38,4 mg/L
İçme Suyu
D) I ve III
Alüminyum
Demir
Klorür
Sülfat
Sodyum
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
Nitrit
Amonyum
0,16 mg/L
0,104 mg/L
0,69 mg/L
3,4 mg/L
1,29 mg/L
Yukarıda maden suyu ve içme suyunun içerdiği maddele-
rin tablosu verilmiştir.
Bu tabloya göre;
1. Maden suyunda sertliğe neden olan katyonlar bulunur.
II. İçme suyu, maden suyuna göre anyonlar bakımından
daha zengindir.
III. Maden suyu mineral iyonları bakımından daha zengindir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
0
0
E) I, II ve III
C) I ve Il
Kimya
Doğa ve Kimya
Orbital Yayınları Orbital Yayınları 4. Maden Suyu Florür 0,53 mg/L Bikorbonat 829,6 mg/L Klorür 10,2 mg/L Sülfat 80,2 mg/L Kalsiyum 234 mg/L Magnezyum 55 mg/L Potasyum 17 mg/L Sodyum 38,4 mg/L İçme Suyu D) I ve III Alüminyum Demir Klorür Sülfat Sodyum Renk Bulanıklık Koku Tat Nitrit Amonyum 0,16 mg/L 0,104 mg/L 0,69 mg/L 3,4 mg/L 1,29 mg/L Yukarıda maden suyu ve içme suyunun içerdiği maddele- rin tablosu verilmiştir. Bu tabloya göre; 1. Maden suyunda sertliğe neden olan katyonlar bulunur. II. İçme suyu, maden suyuna göre anyonlar bakımından daha zengindir. III. Maden suyu mineral iyonları bakımından daha zengindir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II Uygun Uygun Uygun Uygun 0 0 E) I, II ve III C) I ve Il
A) Kalsiyum
B) Demir
C) Çinko
Iş- 5. Aşağıda bulunan kimyanın alt disiplinle-D Su
ri birbirleri ile benzerlik açısından ikişerli
gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
E) Kalay
va
ISI
Y)
ile
A Adli Kimya
for C) Termokimya
VE) Analitik Kimya
B) Fizikokimya
D) Organik Kimya
sioneri
Çözüm
Kalsiyum (
kalay (Sn)
element ike
sijen eleme
olan bir bile
Kimya
Doğa ve Kimya
A) Kalsiyum B) Demir C) Çinko Iş- 5. Aşağıda bulunan kimyanın alt disiplinle-D Su ri birbirleri ile benzerlik açısından ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? E) Kalay va ISI Y) ile A Adli Kimya for C) Termokimya VE) Analitik Kimya B) Fizikokimya D) Organik Kimya sioneri Çözüm Kalsiyum ( kalay (Sn) element ike sijen eleme olan bir bile
6. Aristo'nun dört element kuramına göre,
∞o katı haldeki maddeler topraktan
∞o sivi haldeki maddeler sudan
o gaz halindeki maddeler havadan
oluşuyordu.
Bu bilgiye göre;
Zn(katı) + 2HCl(suda)
1
2
ZnCl2(suda) + H₂(gaz)
3
4
tepkimesindeki maddelerin Aristo'nun element kura-
mına göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?
Toprak
A)
4
B) 1 ve 4
C)
1
D) 1 ve 2
E)
Su
1
2 ve 3
2 ve 3
4
2 ve 3
Hava
2 ve 3
4
3
1 ve 4
Kimya
Doğa ve Kimya
6. Aristo'nun dört element kuramına göre, ∞o katı haldeki maddeler topraktan ∞o sivi haldeki maddeler sudan o gaz halindeki maddeler havadan oluşuyordu. Bu bilgiye göre; Zn(katı) + 2HCl(suda) 1 2 ZnCl2(suda) + H₂(gaz) 3 4 tepkimesindeki maddelerin Aristo'nun element kura- mına göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? Toprak A) 4 B) 1 ve 4 C) 1 D) 1 ve 2 E) Su 1 2 ve 3 2 ve 3 4 2 ve 3 Hava 2 ve 3 4 3 1 ve 4
AY
XP
Asit yağmurları çevreye
zararlı etkileri olan, bir di-
zi kimyasal tepkimeyi te-
tikleyen ve ekolojik den-
geyi etkileyen bir yağış
türüdür.
Aşağıdakilerden hangi-
si asit yağmurunun za-
rarlı etkilerinden değildir?
H,SO,
HNO,
HO
A) Topraktaki besin maddelerini ve mineralleri çözerek top-
rağın çoraklaşmasına neden olur.
B) Suda ağır metalleri içeren bileşiklerin çözünmesine ne-
den olarak suyun toksik hâle getirir.
Tarihi eserlerin bir çoğu kireç veya mermerden yapıldığı
için zarar görmelerine neden olur.
D) Suyun pH değerini yükselterek balık ölümlerine neden olur.
E) Araçların kaportalarının zarar görmesine neden olur.
BAZLAR VE TUZLAR
Kimya
Doğa ve Kimya
AY XP Asit yağmurları çevreye zararlı etkileri olan, bir di- zi kimyasal tepkimeyi te- tikleyen ve ekolojik den- geyi etkileyen bir yağış türüdür. Aşağıdakilerden hangi- si asit yağmurunun za- rarlı etkilerinden değildir? H,SO, HNO, HO A) Topraktaki besin maddelerini ve mineralleri çözerek top- rağın çoraklaşmasına neden olur. B) Suda ağır metalleri içeren bileşiklerin çözünmesine ne- den olarak suyun toksik hâle getirir. Tarihi eserlerin bir çoğu kireç veya mermerden yapıldığı için zarar görmelerine neden olur. D) Suyun pH değerini yükselterek balık ölümlerine neden olur. E) Araçların kaportalarının zarar görmesine neden olur. BAZLAR VE TUZLAR
ya bilimi
dir?
4.
Kimya Ne İşe Yarar?
1. Petrokimya: Petrolün damıtılması ve petrol ürünlerinin
üretilmesini inceler.
D) II ve III
3
II. Biyokimya: Biyolojik sistemlerde gerçekleşen kimyasal
olayları inceler.
III. Organik kimya: H₂SO, HCI, HNO, gibi asitler ve NaOH,
LIOH gibi bazların özelliklerini ve tepkimelerini inceler.
Kimyanın bazı alt disiplinleri ile çalışma alanları verilmiştir.
Buna göre, verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ÜNİTE
10
Kimya
Doğa ve Kimya
ya bilimi dir? 4. Kimya Ne İşe Yarar? 1. Petrokimya: Petrolün damıtılması ve petrol ürünlerinin üretilmesini inceler. D) II ve III 3 II. Biyokimya: Biyolojik sistemlerde gerçekleşen kimyasal olayları inceler. III. Organik kimya: H₂SO, HCI, HNO, gibi asitler ve NaOH, LIOH gibi bazların özelliklerini ve tepkimelerini inceler. Kimyanın bazı alt disiplinleri ile çalışma alanları verilmiştir. Buna göre, verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III ÜNİTE 10
2.
I. Porselen tabak
II. Borcam tepsi
III. Çelik tencere
Yukarıdaki maddelerden hangisi eski çağlardaki in-
sanların deneme - yanılma yoluyla buldukları eş-
yalardan birisi değildir?
A) Yalnız I
D) ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
5.
©Yanıt Yayınları
Bileşimind
ve alaşımlarının elde e
dallarında teknik ihtiya
sı, geliştirilmesi, üretik
Aşağıdakilerden ha
alanında çalışır?
A)
B)
Kimya
Doğa ve Kimya
2. I. Porselen tabak II. Borcam tepsi III. Çelik tencere Yukarıdaki maddelerden hangisi eski çağlardaki in- sanların deneme - yanılma yoluyla buldukları eş- yalardan birisi değildir? A) Yalnız I D) ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III 5. ©Yanıt Yayınları Bileşimind ve alaşımlarının elde e dallarında teknik ihtiya sı, geliştirilmesi, üretik Aşağıdakilerden ha alanında çalışır? A) B)
2. LPG ve LNG ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) LPG, propan ve bütan gazları karışımının sıvılaştırıl-
masıyla elde edilen petrol gazıdır.
B) LPG; zehirli, kötü kokulu ve siyah renkli bir sıvıdır.
LNG, yaklaşık - 163 °C de sivilaştırılmış doğal gazdır.
D) Her ikisi de çözeltidir.
E) Her ikisi de yakıt olarak kullanılır.
Kimya
Doğa ve Kimya
2. LPG ve LNG ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) LPG, propan ve bütan gazları karışımının sıvılaştırıl- masıyla elde edilen petrol gazıdır. B) LPG; zehirli, kötü kokulu ve siyah renkli bir sıvıdır. LNG, yaklaşık - 163 °C de sivilaştırılmış doğal gazdır. D) Her ikisi de çözeltidir. E) Her ikisi de yakıt olarak kullanılır.
6.
Z
Yukarıdaki fabrika bacasından su buharı ile birlikte atmos-
fere yayılan X, Y ve Z gazlarından sadece X ve Z yagmur
suyu ile birleşerek asit yağmuru oluşumuna neden oluyor.
Buna göre,
1. Xgazio; Y gazi SO₂ ve Z gazı ise N₂O3 olabilir.
II. Fabrikada yakıt olarak doğalgaz kullanılıyor olabilir.
III. Açığa çıkan gazların sera etkisine neden olması bek-
lenmez.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
karekök
22
Kimya
Doğa ve Kimya
6. Z Yukarıdaki fabrika bacasından su buharı ile birlikte atmos- fere yayılan X, Y ve Z gazlarından sadece X ve Z yagmur suyu ile birleşerek asit yağmuru oluşumuna neden oluyor. Buna göre, 1. Xgazio; Y gazi SO₂ ve Z gazı ise N₂O3 olabilir. II. Fabrikada yakıt olarak doğalgaz kullanılıyor olabilir. III. Açığa çıkan gazların sera etkisine neden olması bek- lenmez. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III karekök 22
gile-
mek-
ve Il
prime
KISIG
buharlasma
donma yoguşma
18. Gaz hâlindeki bir madde sıvı hâle geçiyorsa
maddede aşağıdaki olaylardan hangisi ger-
çekleşmektedir?
A) Erime
B) Yoğuşma C) Buharlaşma
E Donma
DY Kaynama
Kimya
Doğa ve Kimya
gile- mek- ve Il prime KISIG buharlasma donma yoguşma 18. Gaz hâlindeki bir madde sıvı hâle geçiyorsa maddede aşağıdaki olaylardan hangisi ger- çekleşmektedir? A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma E Donma DY Kaynama
yeni
annibal/optela
3. Aşağıda yaygın adları verilen maddelerden hangisinin
karşısında yazılan sistematik adı yanlıştır?
Yaygın adı
A) Kireç taşı
B) Çamaşır sodası
C) Sönmüş kireç
D) Tuz ruhu
E) Sud kostik
Sistematik adı
Kalsiyum karbonat
Sodyum karbonat
Kalsiyum hidroksit
Hidrojen sülfat One
Sodyum hidroksit
#1001
6. Aşa
lan
B)
3 L
Kimya
Doğa ve Kimya
yeni annibal/optela 3. Aşağıda yaygın adları verilen maddelerden hangisinin karşısında yazılan sistematik adı yanlıştır? Yaygın adı A) Kireç taşı B) Çamaşır sodası C) Sönmüş kireç D) Tuz ruhu E) Sud kostik Sistematik adı Kalsiyum karbonat Sodyum karbonat Kalsiyum hidroksit Hidrojen sülfat One Sodyum hidroksit #1001 6. Aşa lan B) 3 L
4.
+4₂0
CO₂, SO3 ve NO2 gazları asit yağmurlarına neden olan
kirletici gazlardandır.
Bu gazların havadaki su buharı ile birleşerek
oluşturduğu asitler ile ilgili,
Dort
sh
C
+00₂
HI
Gaz
CO2
SO 3
NO₂
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
Asit
CH₂COOH
H₂SO4
HNO 3
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Doğa ve Kimya
4. +4₂0 CO₂, SO3 ve NO2 gazları asit yağmurlarına neden olan kirletici gazlardandır. Bu gazların havadaki su buharı ile birleşerek oluşturduğu asitler ile ilgili, Dort sh C +00₂ HI Gaz CO2 SO 3 NO₂ verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I (B) Yalnız II Asit CH₂COOH H₂SO4 HNO 3 D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
I. Organik gübreler
II. Evsel atıklar
III. Petrokimya
IV. Radyoaktif atıklar
V. Fabrika atıkları
TEST/3
Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin insan sağlığı-
na ve çevreye zararı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4 E) 5
Kimya
Doğa ve Kimya
I. Organik gübreler II. Evsel atıklar III. Petrokimya IV. Radyoaktif atıklar V. Fabrika atıkları TEST/3 Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin insan sağlığı- na ve çevreye zararı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
7. Aşağıdakilerden hangisi kimya öncesi dönemler-
de yapılan ya da üretilen şeylerden değildir?
A) Altın, gümüş, kurşun, bakır, kalay ve tunçu süs
eşyası ve alet yapımında kullanmak.
B) Potasyum nitrat (KNO3: güherçile), kükürt (S) ve
kömür (C) tozu karşımından barut üretmek.
C) Hayvansal yağ ve kül kullanarak sabun üretmek.
D) Maydanoz, rezene, isırgan otu ve safran gibi bit-
kileri hastalıkların tedavisinde kullanmak.
E) Bir bileşiği oluşturan elementlerin tür ve kütlece
birleşme oranlarını belirlemek.
Kimya
Doğa ve Kimya
7. Aşağıdakilerden hangisi kimya öncesi dönemler- de yapılan ya da üretilen şeylerden değildir? A) Altın, gümüş, kurşun, bakır, kalay ve tunçu süs eşyası ve alet yapımında kullanmak. B) Potasyum nitrat (KNO3: güherçile), kükürt (S) ve kömür (C) tozu karşımından barut üretmek. C) Hayvansal yağ ve kül kullanarak sabun üretmek. D) Maydanoz, rezene, isırgan otu ve safran gibi bit- kileri hastalıkların tedavisinde kullanmak. E) Bir bileşiği oluşturan elementlerin tür ve kütlece birleşme oranlarını belirlemek.
1. ideal gazların tanecikleri arasında etkileşim bulunmaz.
Dideal gaz taneciklerinin özhacmi içine konulduğu kabin
hacmi yanında ihmal edilir.
Gerçek gazlar sıkıştırılıp sıcaklıkları artırıldığında ideale
yaklaşırlar.
Mol kütlesi eşit olan gazlardan molekülleri polar olan,
molekülleri apolar olana göre ideale daha yakındır.
Yukarıdaki ifadeler sırası ile doğru D, yanlış Y ile
ile değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
A)
Y
B)
DDYY
DDY
D)
D
D
Y
D
E) Y
YDD
Kimya
Doğa ve Kimya
1. ideal gazların tanecikleri arasında etkileşim bulunmaz. Dideal gaz taneciklerinin özhacmi içine konulduğu kabin hacmi yanında ihmal edilir. Gerçek gazlar sıkıştırılıp sıcaklıkları artırıldığında ideale yaklaşırlar. Mol kütlesi eşit olan gazlardan molekülleri polar olan, molekülleri apolar olana göre ideale daha yakındır. Yukarıdaki ifadeler sırası ile doğru D, yanlış Y ile ile değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Y B) DDYY DDY D) D D Y D E) Y YDD
15 Bir grup öğrenci proje çalışması kapsamında "İşığın,
patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi
vardır." görüşünü ileri sürerek araştırmaya
başlıyor. Öğrencilerin bu amaçla yaptığı çalışmaların
aşamaları aşağıda verilmiştir.
•
10 adet patates alınarak her biri uzunlamasına
ikiye kesilmiştir.
•
Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri
sayılıp kaydedilmiştir.
•
Her bir patates parçasının alt kısmı, ıslatılmış kağıt
havlulara sarılmış ve kesik kısımları üste gelecek
şekilde şeffaf naylon torbalara yerleştirilmiştir.
●
Naylon torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine
toplu iğneyle eşit sayıda delik açılmıştır.
●
Bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık
alan yarısı da karanlık ortama konulup
diğer koşullar özdeş tutulmuştur.
Öğrenciler bir hafta sonra naylon torbaların
ağızlarını açarak her bir patates parçasının
üzerindeki filizleri sayarak kaydetmişlerdir. Bu
çalışmayı üç kez tekrarlamışlardır.
Bulgularına göre ışığın, filizlenmeyi olumlu yönde
etkilediğini kaydetmişlerdir.
Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerin
hangisi yer almaz?
A) Kontrollü deney yapma
B) Gözlem yapma
C) Teori oluşturma
D) Çıkarım yapma
OU
E) Hipotez oluşturma
Kimya
Doğa ve Kimya
15 Bir grup öğrenci proje çalışması kapsamında "İşığın, patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır." görüşünü ileri sürerek araştırmaya başlıyor. Öğrencilerin bu amaçla yaptığı çalışmaların aşamaları aşağıda verilmiştir. • 10 adet patates alınarak her biri uzunlamasına ikiye kesilmiştir. • Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri sayılıp kaydedilmiştir. • Her bir patates parçasının alt kısmı, ıslatılmış kağıt havlulara sarılmış ve kesik kısımları üste gelecek şekilde şeffaf naylon torbalara yerleştirilmiştir. ● Naylon torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine toplu iğneyle eşit sayıda delik açılmıştır. ● Bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık alan yarısı da karanlık ortama konulup diğer koşullar özdeş tutulmuştur. Öğrenciler bir hafta sonra naylon torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerindeki filizleri sayarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmayı üç kez tekrarlamışlardır. Bulgularına göre ışığın, filizlenmeyi olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir. Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz? A) Kontrollü deney yapma B) Gözlem yapma C) Teori oluşturma D) Çıkarım yapma OU E) Hipotez oluşturma
17. C(k) + H₂O(g) CO(g) + H₂(g)
tepkimesinin 850 °C ta denge sabiti (K) 10 dur.
2 litrelik boş bir kaba 8 mol C ve bir miktar H₂O(g)
konularak 850 °C ta dengeye ulaşıldığında kaptaki CO
gazının mol sayısı 8 oluyor.
Buna göre başlangıçta kaba konulan H₂O kaç mol-
dür?
A) 1,6
B) 7,2
C) 3,2
D) 9,6
E) 11,2
Kimya
Doğa ve Kimya
17. C(k) + H₂O(g) CO(g) + H₂(g) tepkimesinin 850 °C ta denge sabiti (K) 10 dur. 2 litrelik boş bir kaba 8 mol C ve bir miktar H₂O(g) konularak 850 °C ta dengeye ulaşıldığında kaptaki CO gazının mol sayısı 8 oluyor. Buna göre başlangıçta kaba konulan H₂O kaç mol- dür? A) 1,6 B) 7,2 C) 3,2 D) 9,6 E) 11,2