İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Soruları

X
TEST 65
-HOOBr
1. Basamak: HBr + O₂
2. Basamak: HBr + HOOBr
(Yavas)
<->2HOBr
(Hızlı)
3. Basamak: 2HBr + 2HOBr -2H₂O + Br₂ (En hızlı)
Yukarıdaki basamaklardan oluşan tepkime gaz fazında ger-
çekleşmektedir. Buna göre, aşağıdaki 1.-8. soruları cevap-
layınız.
SORU 1
Tepkimenin hız ifadesi nedir?
A) TH=k.(HBr].[0₂]
BYTH=k.[HBr].[HOOBr]
CTH=k.[HBr]2.[HOBr]2
D) TH=k.[HBr]4.[0₂]
E) TH=k.[HBr]2.[0₂]
KİMYASAL TEPKİMELE
SORU 3
-yeve, besonen.
SORU 2
Tepkimenin hızı kaçıncı derecedendir?
A) 1
B) 2
C) 3
göre
Tepkimenin moleküleritesi kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
TH= k. [MBr]. [0₂]'
= 2. derecper
D) 4
D) 4
E) 5
E) 5
A
-bital Yayınları
7
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
X TEST 65 -HOOBr 1. Basamak: HBr + O₂ 2. Basamak: HBr + HOOBr (Yavas) <->2HOBr (Hızlı) 3. Basamak: 2HBr + 2HOBr -2H₂O + Br₂ (En hızlı) Yukarıdaki basamaklardan oluşan tepkime gaz fazında ger- çekleşmektedir. Buna göre, aşağıdaki 1.-8. soruları cevap- layınız. SORU 1 Tepkimenin hız ifadesi nedir? A) TH=k.(HBr].[0₂] BYTH=k.[HBr].[HOOBr] CTH=k.[HBr]2.[HOBr]2 D) TH=k.[HBr]4.[0₂] E) TH=k.[HBr]2.[0₂] KİMYASAL TEPKİMELE SORU 3 -yeve, besonen. SORU 2 Tepkimenin hızı kaçıncı derecedendir? A) 1 B) 2 C) 3 göre Tepkimenin moleküleritesi kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 TH= k. [MBr]. [0₂]' = 2. derecper D) 4 D) 4 E) 5 E) 5 A -bital Yayınları 7
tisi
esi
20. X, Y ve Z gazlarından oluşan bir tepkimenin hız bağıntısını belir-
leyebilmek için aşağıdaki deneyler yapılmış ve sonuçları tabloda
verilmiştir.
Deney
1
2
(3)
4
[X]
(mol/L)
0,2
0,1
0,1
0,1
[Y]
(mol/L)
0,01
0,02
0,01
0,02
A) 2X+Y→→→→→
B) 2X + Y + 2Z →
C) Y + 1/2Z
D) 1/2X+Z-
E) X+Y->
[Z]
(mol/L)
0,1
0,2
0,2
0,1
Hız
(mol/L.s)
2-10-3
2.10-3
1-10-3
2-10-3
Buna göre, bu tepkimenin yavaş basamağının denklemi aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
tisi esi 20. X, Y ve Z gazlarından oluşan bir tepkimenin hız bağıntısını belir- leyebilmek için aşağıdaki deneyler yapılmış ve sonuçları tabloda verilmiştir. Deney 1 2 (3) 4 [X] (mol/L) 0,2 0,1 0,1 0,1 [Y] (mol/L) 0,01 0,02 0,01 0,02 A) 2X+Y→→→→→ B) 2X + Y + 2Z → C) Y + 1/2Z D) 1/2X+Z- E) X+Y-> [Z] (mol/L) 0,1 0,2 0,2 0,1 Hız (mol/L.s) 2-10-3 2.10-3 1-10-3 2-10-3 Buna göre, bu tepkimenin yavaş basamağının denklemi aşağı- dakilerden hangisi olabilir?
1.
r = k₁cx) a= ²
K.CX
M²2
4M
tek adımda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin hızı sabit basınç
altında hacim artışı ile ölçülebilmektedir.
C=riffe
Tepkimenin derecesi 2 olduğuna göre;
14/4 aX(g) → bY(g) + cZ(g)
16
2
1. b + c> a dır.
dır.)
A) Yalnız t
H. Hacim yarıya düşerse hız 4 katına çıkar.
III. Hız sabiti (k) nin birimi
L² 1
mol² s-
ifadelerinden hangileri doğrudur? (a, b ve c birer tam sayı-
D) II ve III
dir.
2M=7
B) Yalnız II
Ünite Taram
E) I, II ve III
2
C) I ve II
4.
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
1. r = k₁cx) a= ² K.CX M²2 4M tek adımda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin hızı sabit basınç altında hacim artışı ile ölçülebilmektedir. C=riffe Tepkimenin derecesi 2 olduğuna göre; 14/4 aX(g) → bY(g) + cZ(g) 16 2 1. b + c> a dır. dır.) A) Yalnız t H. Hacim yarıya düşerse hız 4 katına çıkar. III. Hız sabiti (k) nin birimi L² 1 mol² s- ifadelerinden hangileri doğrudur? (a, b ve c birer tam sayı- D) II ve III dir. 2M=7 B) Yalnız II Ünite Taram E) I, II ve III 2 C) I ve II 4.
8.
Mg metali
Dve III
2M
H₂SO4 çözeltisi
Mg metali çözeltiye eklendiğinde,
Mg(k) + H₂SO4
4(aq)
tepkimesi gerçekleşiyor.
Buna göre;
1. aktivatör eklemek,
II. Mg metalini toz hâline getirmek,
III. kaba 1 M H₂SO4 çözeltisi eklemek
işlemlerinden hangilerinin yapılması H₂ gazı çıkış hızını
artırır?
A) Yalnız
> MgSO4 (aq)
B) Yalnız II
.H₂(g)
+
C) I ve II
E) I, II ve III
10.
(
11.
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
8. Mg metali Dve III 2M H₂SO4 çözeltisi Mg metali çözeltiye eklendiğinde, Mg(k) + H₂SO4 4(aq) tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre; 1. aktivatör eklemek, II. Mg metalini toz hâline getirmek, III. kaba 1 M H₂SO4 çözeltisi eklemek işlemlerinden hangilerinin yapılması H₂ gazı çıkış hızını artırır? A) Yalnız > MgSO4 (aq) B) Yalnız II .H₂(g) + C) I ve II E) I, II ve III 10. ( 11.
ÖRNEK 28
1. Reaksiyon hızını artırır.
II. Aktifleşme enerjisini düşürür.
III. Reaksiyon ısısını artırır.
IV. Reaksiyon sonunda miktarı değişmez.
Yukarıdakilerden hangileri katalizörler için doğru-
dur?
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
ÖRNEK 28 1. Reaksiyon hızını artırır. II. Aktifleşme enerjisini düşürür. III. Reaksiyon ısısını artırır. IV. Reaksiyon sonunda miktarı değişmez. Yukarıdakilerden hangileri katalizörler için doğru- dur?
210k = 9.10^
Etkisi
en mad-
yüzeyinin
boyutu-
reaksiyon
n artması
değerini
ileyen
10. İki basamakta gerçekleştiği bilinen,
2NO2(g) + F2(g) → 2NO₂F(g)
tepkimesinin hızı belirleyen basamağı,
NO₂(g) + F₂(g) → NO₂F(g) + F(g)
şeklindedir.
Buna göre,
Tepkimenin hızlı basamağı,
NO₂(g) + F(g) → NO₂F(g) şeklindedir.
II. F(g) ara üründür.
III. NO₂F(g) derişimi 2 katına çıkarılırsa tep-
kime hızı 4 katına çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız B) Yalnız II
-D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Deng
ğıda
deği
A)
B)
C
D
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
210k = 9.10^ Etkisi en mad- yüzeyinin boyutu- reaksiyon n artması değerini ileyen 10. İki basamakta gerçekleştiği bilinen, 2NO2(g) + F2(g) → 2NO₂F(g) tepkimesinin hızı belirleyen basamağı, NO₂(g) + F₂(g) → NO₂F(g) + F(g) şeklindedir. Buna göre, Tepkimenin hızlı basamağı, NO₂(g) + F(g) → NO₂F(g) şeklindedir. II. F(g) ara üründür. III. NO₂F(g) derişimi 2 katına çıkarılırsa tep- kime hızı 4 katına çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II -D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III Deng ğıda deği A) B) C D
(4)83
11212.011.1= 4.12
4.15
3-92-5
a+b=12
1
5=11
Deneysel Hız
(9) [xJ"
7. mX(g) + nY(g) → Ürünler
tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta yapılan
deney sonuçları aşağıda verilmiştir.
011
11
Deney
1
2
3
[X]
(mol)
0,2
0,4
0,2
21 = 2²¹ 2
8.
= 2m'dir.
[Y]
mol
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?
A) n =
0,1
0,3
0,2
0.14
Hız
mol
L.s
4,0.10-5
4,8.10 4
8,0 10-5
(9].
B) Tepkime derecesi = 2'dir.
C) Hız bağıntısı = K[X][Y]2 şeklindedir.
D) Hız sabiti = 0,01'dir.
yay b
E) Kap hacmi 2 katına çıkarılırsa hız da 2
katına çıkar.
7/2
83
2
3
S
48.195
A₂(g) + 2B₂(g) → A₂B4(g)
tankimesinin hız sabitinin birimi
6-1
1
T TON
fre
4. Temas Y
• Reaksiyc
delerin
artması
16
oldu
nun küç
hızını a
• Temas
hız sab
artırır.
Hız Sab
Faktörle
. Sıcak
Kata
• Tem
. Mac
Dene
Hız D
Bulu
. Ki
de
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
(4)83 11212.011.1= 4.12 4.15 3-92-5 a+b=12 1 5=11 Deneysel Hız (9) [xJ" 7. mX(g) + nY(g) → Ürünler tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir. 011 11 Deney 1 2 3 [X] (mol) 0,2 0,4 0,2 21 = 2²¹ 2 8. = 2m'dir. [Y] mol Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) n = 0,1 0,3 0,2 0.14 Hız mol L.s 4,0.10-5 4,8.10 4 8,0 10-5 (9]. B) Tepkime derecesi = 2'dir. C) Hız bağıntısı = K[X][Y]2 şeklindedir. D) Hız sabiti = 0,01'dir. yay b E) Kap hacmi 2 katına çıkarılırsa hız da 2 katına çıkar. 7/2 83 2 3 S 48.195 A₂(g) + 2B₂(g) → A₂B4(g) tankimesinin hız sabitinin birimi 6-1 1 T TON fre 4. Temas Y • Reaksiyc delerin artması 16 oldu nun küç hızını a • Temas hız sab artırır. Hız Sab Faktörle . Sıcak Kata • Tem . Mac Dene Hız D Bulu . Ki de
orta-
lan,
eğiş-
n ve
iran
zal-
bitör
nin
er-
Kün
aş-
ez,
tki-
Deneysel Hız TEST 17
4. Tepkime kabının hacminin ve reaktif miktarla-
rının tepkimenin oluşma hızına etkilerini araş-
tıran bir öğrenci, tek basamakta gerçekleşen;
2K₂(g) + L₂(g) →→ 2K₂L(g)
tepkimesi için aşağıdaki deneyleri yapmıştır.
1
0,1 mol K₂(g)
0,2 mol L₂(g)
V = 1 L
Deney-1
12d4.
LA
0,4 mol K₂(g)
0,4 mol L₂(g)
V = 4 L
Deney-2
Deneyleri sabit sıcaklıkta yapan öğrencimiz
1. deneyinin 12 dakikada gerçekleştiğini belir-
lemiştir.
Buna göre 2. deney kaç dakikada tamam-
lanmıştır?
A) 6
B) 8
C) 12 D) 24
(6₁1) ² (0₁2). 6 = 7
de
5. 2X₂(g) + 3Y₂(g) → X₂Y(g) + X₂Y5(9)
tepkimesinin hız denklemi,
To 4 3
S
TH = K[X₂][₂]² şeklindedir.
22
E) 36
Buna göre,
1. Tepkimenin bir mekanizması vardır.
I.
T2Z
Silo-3
3
12
Y 1 derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
orta- lan, eğiş- n ve iran zal- bitör nin er- Kün aş- ez, tki- Deneysel Hız TEST 17 4. Tepkime kabının hacminin ve reaktif miktarla- rının tepkimenin oluşma hızına etkilerini araş- tıran bir öğrenci, tek basamakta gerçekleşen; 2K₂(g) + L₂(g) →→ 2K₂L(g) tepkimesi için aşağıdaki deneyleri yapmıştır. 1 0,1 mol K₂(g) 0,2 mol L₂(g) V = 1 L Deney-1 12d4. LA 0,4 mol K₂(g) 0,4 mol L₂(g) V = 4 L Deney-2 Deneyleri sabit sıcaklıkta yapan öğrencimiz 1. deneyinin 12 dakikada gerçekleştiğini belir- lemiştir. Buna göre 2. deney kaç dakikada tamam- lanmıştır? A) 6 B) 8 C) 12 D) 24 (6₁1) ² (0₁2). 6 = 7 de 5. 2X₂(g) + 3Y₂(g) → X₂Y(g) + X₂Y5(9) tepkimesinin hız denklemi, To 4 3 S TH = K[X₂][₂]² şeklindedir. 22 E) 36 Buna göre, 1. Tepkimenin bir mekanizması vardır. I. T2Z Silo-3 3 12 Y 1 derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime
9. Tek adımda gerçekleşen,
mX(g) + nY(g) → XmYn(g)
tepkimesi için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
X gazının derişimi 2 katına çıkarılınca sabit si-
caklıkta hız 2 katına çıkıyor.
A)
B)
C)
D)
E)
Y gazının derişimi 2 katına çıkarılınca sabit Si-
caklıkta hız 4 katına çıkıyor.
Buna göre, m ve n değerleri aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
m
1
2
1
2
2
n
1
2
2
1
3
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
9. Tek adımda gerçekleşen, mX(g) + nY(g) → XmYn(g) tepkimesi için aşağıdaki bilgiler veriliyor. X gazının derişimi 2 katına çıkarılınca sabit si- caklıkta hız 2 katına çıkıyor. A) B) C) D) E) Y gazının derişimi 2 katına çıkarılınca sabit Si- caklıkta hız 4 katına çıkıyor. Buna göre, m ve n değerleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? m 1 2 1 2 2 n 1 2 2 1 3
V
niceliklerinden hangiler
A) I ve II
B) Il ve III
D) I, II ve III
lidir?
E) I, II, III ve IV
denge sa
A) 1,64
8. 0,1
ba
ve
6. Tepkime hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık artışı tüm tepkimelerin hızını artırır.
B) Bir tepkimenin hız sabitini (k) sıcaklık, temas yüzeyi
katalizör değiştirir.
Gaz tepkimelerinde kaba dışarıdan gaz eklenmesi
temas yüzeyini artırarak tepkimeyi hızlandırır.
D) Etkin çarpma sayısı reaktif derişimi ile doğru orantılı
E) Katalizör kullanılırsa ileri aktifleşme enerjisi azalır ve
birim zamanda oluşan ürün miktarı artar.
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
V niceliklerinden hangiler A) I ve II B) Il ve III D) I, II ve III lidir? E) I, II, III ve IV denge sa A) 1,64 8. 0,1 ba ve 6. Tepkime hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sıcaklık artışı tüm tepkimelerin hızını artırır. B) Bir tepkimenin hız sabitini (k) sıcaklık, temas yüzeyi katalizör değiştirir. Gaz tepkimelerinde kaba dışarıdan gaz eklenmesi temas yüzeyini artırarak tepkimeyi hızlandırır. D) Etkin çarpma sayısı reaktif derişimi ile doğru orantılı E) Katalizör kullanılırsa ileri aktifleşme enerjisi azalır ve birim zamanda oluşan ürün miktarı artar.
2. Kimyasal türler arasında gerçekleşen bir
tepkimeyle ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
VA) Türler arasında etkin çarpışmalar oluşur.
B) Çarpışmaların çok az bir kısmı uygun
doğrultu ve geometride gerçekleşir.
C) Belirli bir kinetik enerjiye sahip olmayan
taneciklerin çarpışması sonucunda ürün
oluşmaz.
D) Sıcaklık artışı birim zamanda oluşan et-
kin çarpışma sayısını etkilemez.
E) Çarpışmalar sonucu oluşan aktifleşmiş
kompleks, reaktif ya da ürüne dönüşebilir.
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
2. Kimyasal türler arasında gerçekleşen bir tepkimeyle ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? VA) Türler arasında etkin çarpışmalar oluşur. B) Çarpışmaların çok az bir kısmı uygun doğrultu ve geometride gerçekleşir. C) Belirli bir kinetik enerjiye sahip olmayan taneciklerin çarpışması sonucunda ürün oluşmaz. D) Sıcaklık artışı birim zamanda oluşan et- kin çarpışma sayısını etkilemez. E) Çarpışmalar sonucu oluşan aktifleşmiş kompleks, reaktif ya da ürüne dönüşebilir.
n
nH₂
0
Ca(k)
(1)
A) Yalnız I
2t Zaman(s)
+ 2HCI,
> CaCl2(suda)
+ H₂(g)
denklemine göre 1 mol Ca katısı ile 1M'lik HCI çözeltisinin
1L'si tam verimle tepkimeye girdiğinde oluşan
H₂ gazının mol sayısı-zaman değişimi 1. grafikte verilmiştir.
Buna göre aynı tepkimede 2. grafiği elde edebilmek için,
1. Ca katısını toz haline getirmek
II.
Sabit hacimde HCI nin mol sayısını artırmak
III. Sıcaklığı artırmak
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir?
(suda)
n
D) II ve III
nH₂
B) Yalnız II
(2)
t Zaman(s)
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
n nH₂ 0 Ca(k) (1) A) Yalnız I 2t Zaman(s) + 2HCI, > CaCl2(suda) + H₂(g) denklemine göre 1 mol Ca katısı ile 1M'lik HCI çözeltisinin 1L'si tam verimle tepkimeye girdiğinde oluşan H₂ gazının mol sayısı-zaman değişimi 1. grafikte verilmiştir. Buna göre aynı tepkimede 2. grafiği elde edebilmek için, 1. Ca katısını toz haline getirmek II. Sabit hacimde HCI nin mol sayısını artırmak III. Sıcaklığı artırmak işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? (suda) n D) II ve III nH₂ B) Yalnız II (2) t Zaman(s) E) I, II ve III C) I ve III
ÜNİTE
5
1.
2
2HgCl₂ + C₂02- -2C1+2CO₂ + Hg₂Cl₂(k)
Sabit sıcaklık ve hacimde sulu fazda gerçekleşen yukarı-
daki tepkimeye ait deney sonuçları verilmiştir.
Deney [HgCl₂] (M) [C₂021 (M)
1
2
3
0,12
0,12
0,06
KİMYASAL TE
TEPKİME HIZINI ETH
0,17
0,34
0,34
Hız (M/S)
0,9x10-3
3,6x109
1,8x10-3
Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) TH= k.[HgCl₂]2.[C₂02] B) TH=k.[HgCl₂2]. [C₂02]
C) TH =
k.[HgCl₂].[C₂0212 D) TH = k.[HgCl₂]².[C₂021²
E) TH=k.[HgCl₂]1/2 [C₂021²
an
UZ
16
Orbital ayınları
2
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
ÜNİTE 5 1. 2 2HgCl₂ + C₂02- -2C1+2CO₂ + Hg₂Cl₂(k) Sabit sıcaklık ve hacimde sulu fazda gerçekleşen yukarı- daki tepkimeye ait deney sonuçları verilmiştir. Deney [HgCl₂] (M) [C₂021 (M) 1 2 3 0,12 0,12 0,06 KİMYASAL TE TEPKİME HIZINI ETH 0,17 0,34 0,34 Hız (M/S) 0,9x10-3 3,6x109 1,8x10-3 Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden han- gisidir? A) TH= k.[HgCl₂]2.[C₂02] B) TH=k.[HgCl₂2]. [C₂02] C) TH = k.[HgCl₂].[C₂0212 D) TH = k.[HgCl₂]².[C₂021² E) TH=k.[HgCl₂]1/2 [C₂021² an UZ 16 Orbital ayınları 2
61
2X₂Y 3(g)
2(g)
tepkimesinin hız ölçümüne ilişkin deney sonuçları aşağı-
daki tablodaki gibidir.
2X2(g)
Deney X₂(mol/L) Y₂(mol/L) Tepkime hızı
(mol/L.s)
1.10-7
2.10-7
6.10-7
I.
II.
III.
+ 3Y,
0,1
0,2
0,2
0,1
0,05
0,15
Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarıya
indirilirse tepkime hızı nasıl değişir? [X
A) 2 katına çıkar.
B) 4 katına çıkar.
C 8 katına çıkar.
D) 1/12 kat düşer.
E) kat düşer.
8
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
61 2X₂Y 3(g) 2(g) tepkimesinin hız ölçümüne ilişkin deney sonuçları aşağı- daki tablodaki gibidir. 2X2(g) Deney X₂(mol/L) Y₂(mol/L) Tepkime hızı (mol/L.s) 1.10-7 2.10-7 6.10-7 I. II. III. + 3Y, 0,1 0,2 0,2 0,1 0,05 0,15 Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı nasıl değişir? [X A) 2 katına çıkar. B) 4 katına çıkar. C 8 katına çıkar. D) 1/12 kat düşer. E) kat düşer. 8
85
H₂ nin Hacmi
T
1.
2.
Zaman
Aynı miktardaki Mg parçalarının HCI çözeltileri ile
+ H₂(g)
->
Mg(K) + 2HCl (suda) → MgCl2(suda)
tepkimesini gerçekleştiren iki ayrı deneyin sonucunda olu
şan H₂ gazlarının hacimleri grafikteki gibidir.
Buna göre,
1. 2. deneydeki HCI'nin derişimi 1. deneyinkinden fazladır.
II. 1. deneydeki sıcaklık, 2. deneydeki sıcaklıktan fazladır.
III. Mg katısı 1. deneyde levha hâlinde iken 2. deneyde toz
hâlindedir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
85 H₂ nin Hacmi T 1. 2. Zaman Aynı miktardaki Mg parçalarının HCI çözeltileri ile + H₂(g) -> Mg(K) + 2HCl (suda) → MgCl2(suda) tepkimesini gerçekleştiren iki ayrı deneyin sonucunda olu şan H₂ gazlarının hacimleri grafikteki gibidir. Buna göre, 1. 2. deneydeki HCI'nin derişimi 1. deneyinkinden fazladır. II. 1. deneydeki sıcaklık, 2. deneydeki sıcaklıktan fazladır. III. Mg katısı 1. deneyde levha hâlinde iken 2. deneyde toz hâlindedir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III
?
2.
2C(k) + O₂(g) → 2CO(g)
tepkimesi tek adımda gerçekleşmektedir.
AH<0
Buna göre,
U Kabın hacminin yarıya düşürülmesi
LH. Sabit hacimde O₂ nin basıncının iki katına çıkarılması
III. Sabit basınçta kaba 1 mol He gazı eklenmesi
işlemlerinden hangilerinin ayrı ayrı uygulanması tepkime hızı-
ni iki katına çıkarır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
? 2. 2C(k) + O₂(g) → 2CO(g) tepkimesi tek adımda gerçekleşmektedir. AH<0 Buna göre, U Kabın hacminin yarıya düşürülmesi LH. Sabit hacimde O₂ nin basıncının iki katına çıkarılması III. Sabit basınçta kaba 1 mol He gazı eklenmesi işlemlerinden hangilerinin ayrı ayrı uygulanması tepkime hızı- ni iki katına çıkarır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III