Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Soruları

22.
molekül sayısı
Tabel
Aktifleşme
enerjisi
(g)
D) II ve III
Kinetik enerji
Kapalı sabit hacimli bir kapta gerçekleşen
2X (9)
Y,
tepkimesinin tanecik sayısı - kinetik enerji dağılım grafi-
ği yukarıda verilmiştir.
Buna göre;
Ç
1. Sıcaklık arttırmak
X. Sabit sıcaklıkta katalizör kullanmak
III. Sabit sicaklıkta kaba He gazı eklemek
işlemlerinden hangileri tek olarak uygulanırsa aktif-
leşme enerjisini geçen molekül sayısı artar?
(A) Yalnız I
B) ve Il
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
22. molekül sayısı Tabel Aktifleşme enerjisi (g) D) II ve III Kinetik enerji Kapalı sabit hacimli bir kapta gerçekleşen 2X (9) Y, tepkimesinin tanecik sayısı - kinetik enerji dağılım grafi- ği yukarıda verilmiştir. Buna göre; Ç 1. Sıcaklık arttırmak X. Sabit sıcaklıkta katalizör kullanmak III. Sabit sicaklıkta kaba He gazı eklemek işlemlerinden hangileri tek olarak uygulanırsa aktif- leşme enerjisini geçen molekül sayısı artar? (A) Yalnız I B) ve Il C) I ve III E) I, II ve III
A
23. Aşağıda gaz fazında gerçekleşen bir kimyasal tepkimede
yer alan maddelerin ortalama harcanma ve oluşma
hızları arasındaki ilişki verilmiştir.
A[C₂H]
At
Buna göre,
A[0₂]
5At
LH.
= +
A[CO₂]
3At
1. Tepkime denklemi,
C₂H₂(g) +50₂(g) → 3CO₂(g) + 4H₂O(g)
şeklindedir.
Normal şartlarda 6,72 litre CO₂, gazı oluşması için
4,4 gram C₂H gazı tamamen yakılmalıdır.
Dve Ill
A[H₂O]
4At
Tepkimede CO2, gazının oluşum hızı zamanla
RUCCIONE
artar.
Sonst
yargılarından hangileri doğrudur?
(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
A 23. Aşağıda gaz fazında gerçekleşen bir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin ortalama harcanma ve oluşma hızları arasındaki ilişki verilmiştir. A[C₂H] At Buna göre, A[0₂] 5At LH. = + A[CO₂] 3At 1. Tepkime denklemi, C₂H₂(g) +50₂(g) → 3CO₂(g) + 4H₂O(g) şeklindedir. Normal şartlarda 6,72 litre CO₂, gazı oluşması için 4,4 gram C₂H gazı tamamen yakılmalıdır. Dve Ill A[H₂O] 4At Tepkimede CO2, gazının oluşum hızı zamanla RUCCIONE artar. Sonst yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
5,
25 °C
-1 mol X₂
1 mol Y₂
0°C'deki su banyosu
1. kap
(X₂(g) + 2Y₂(g) →→→→ 2XY₂(g))
Aynı sıcaklıkta ve aynı ortamda bulunan özdeş esnek ba-
lonları eşit mol sayısındaki X₂ ve Y₂ gazlarıyla doldurula-
rak aşağıdaki su banyolarının içerisine tamamı batacak
şekilde konuluyor.
25 °C
1 mol X₂2
1 mol Y₂
Balonlar su banyosunda yeterince beklediklerinde den-
geye geliyor.
A) Yalnız III
50 °C'deki su banyosu
II. kap
Balonların içerisinde gerçekleşen tepkimeler ile ilgili,
A..
I. kapta gerçekleşen tepkimenin eşik enerjisi değeri
Il/kapta gerçekleşen tepkimeye göre daha düşüktür.
III. kaptaki balonda tepkime daha hızlı gerçekleşir.
III. I. kaptaki balonun hacmi, II. kaptaki balonun hacmin-
den daha küçük olur.
D) II ve III
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru olur?
BY ve Il
EXI, II ve III
) I ve III
1
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
5, 25 °C -1 mol X₂ 1 mol Y₂ 0°C'deki su banyosu 1. kap (X₂(g) + 2Y₂(g) →→→→ 2XY₂(g)) Aynı sıcaklıkta ve aynı ortamda bulunan özdeş esnek ba- lonları eşit mol sayısındaki X₂ ve Y₂ gazlarıyla doldurula- rak aşağıdaki su banyolarının içerisine tamamı batacak şekilde konuluyor. 25 °C 1 mol X₂2 1 mol Y₂ Balonlar su banyosunda yeterince beklediklerinde den- geye geliyor. A) Yalnız III 50 °C'deki su banyosu II. kap Balonların içerisinde gerçekleşen tepkimeler ile ilgili, A.. I. kapta gerçekleşen tepkimenin eşik enerjisi değeri Il/kapta gerçekleşen tepkimeye göre daha düşüktür. III. kaptaki balonda tepkime daha hızlı gerçekleşir. III. I. kaptaki balonun hacmi, II. kaptaki balonun hacmin- den daha küçük olur. D) II ve III ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru olur? BY ve Il EXI, II ve III ) I ve III 1
18. Özlem öğretmen katalizörlerin tepkime üzerinde
meydana getirdiği değişiklikler ile ilgili tahtaya aga
gidaki grafikten çiziyor
Potansiyel enerj
(1)
Katalizörsüz
Katalizörlü
+ T.K
Tanecik sayısı
Katalizörlü
Potansiyel enerj
-Katalizörsüz
Ea₂ Ea,
(III)
Katalizör
→→ Kinetik enerji
T.K
Bu grafikleri inceleyen bir öğrencinin katalizörler
ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini yap-
ması doğru olmaz? (Ea = Aktifleşme enerjisi)
A) Tepkimenin ileri ve geri aktivasyon enerjisini
aynı miktarda düşürürler.
B) Tepkimenin mekanizmasını değiştirebilirler.
C) Eşik enerjisini aşan tanecik sayısını arttırırlar.
D) Tek basamaklı bir tepkimeyi, birden fazla basa-
mağa bölebilirler.
E) Tepkimenin entalpisini değiştirirler.
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
18. Özlem öğretmen katalizörlerin tepkime üzerinde meydana getirdiği değişiklikler ile ilgili tahtaya aga gidaki grafikten çiziyor Potansiyel enerj (1) Katalizörsüz Katalizörlü + T.K Tanecik sayısı Katalizörlü Potansiyel enerj -Katalizörsüz Ea₂ Ea, (III) Katalizör →→ Kinetik enerji T.K Bu grafikleri inceleyen bir öğrencinin katalizörler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini yap- ması doğru olmaz? (Ea = Aktifleşme enerjisi) A) Tepkimenin ileri ve geri aktivasyon enerjisini aynı miktarda düşürürler. B) Tepkimenin mekanizmasını değiştirebilirler. C) Eşik enerjisini aşan tanecik sayısını arttırırlar. D) Tek basamaklı bir tepkimeyi, birden fazla basa- mağa bölebilirler. E) Tepkimenin entalpisini değiştirirler.
6.
Hız sabitinin (k) değeri artar.
Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar.
III. Aktifleşme enerjisinin değeri azalır.
IV. Birim zamanda oluşan madde miktarı artar.
Tepkime isisinin (AH) değeri değişir.
Yukarıdakilerden hangileri kimyasal bir tepkime-
de hem sıcaklığın yükseltilmesi hem de pozitif
katalizör kullanmanın ortak etkilerindendir?
A) I vell
B) I ve IV
D) III ve IV
C) II ve
verili
E) I, II ve IV
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
6. Hız sabitinin (k) değeri artar. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar. III. Aktifleşme enerjisinin değeri azalır. IV. Birim zamanda oluşan madde miktarı artar. Tepkime isisinin (AH) değeri değişir. Yukarıdakilerden hangileri kimyasal bir tepkime- de hem sıcaklığın yükseltilmesi hem de pozitif katalizör kullanmanın ortak etkilerindendir? A) I vell B) I ve IV D) III ve IV C) II ve verili E) I, II ve IV
O
3. da koşullarında gerçekleşen kimyasal bir tepkimeye katalizör
Have ediliyor.
Katalizör ilavesiyle;
1. Tepkimenin aktivasyon enerjisi
II. Ortalama kinetik enerji
III. Taneciklerin birim zamandaki etkin çarpışma sayısı
niceliklerinden hangileri artmıştır?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
O 3. da koşullarında gerçekleşen kimyasal bir tepkimeye katalizör Have ediliyor. Katalizör ilavesiyle; 1. Tepkimenin aktivasyon enerjisi II. Ortalama kinetik enerji III. Taneciklerin birim zamandaki etkin çarpışma sayısı niceliklerinden hangileri artmıştır? B) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
Tanecik sayısı
A) Yalnız I
T₁
T₂
Ea
Tanecik sayısı - kinetik enerji grafiği verilen yukarıdaki tep-
kimede sıcaklık T, den T₂ ye getirildiğinde;
D) I ve III
→→Kinetik enerji
1. Hız sabitinin değeri
II. Birim zamandaki etkin çarpışma sayısI
III. Aktifleşme enerjisi
niceliklerinden hangileri değişir?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
1
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
Tanecik sayısı A) Yalnız I T₁ T₂ Ea Tanecik sayısı - kinetik enerji grafiği verilen yukarıdaki tep- kimede sıcaklık T, den T₂ ye getirildiğinde; D) I ve III →→Kinetik enerji 1. Hız sabitinin değeri II. Birim zamandaki etkin çarpışma sayısI III. Aktifleşme enerjisi niceliklerinden hangileri değişir? B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 1
7.
Kimyasal bir tepkimede sıcaklık artırılırsa;
1. Eşik enerjisine sahip molekül sayısı
II. Hız sabiti (k)
III. Aktifleşme enerjisi
IV. Tepkimenin verimi
niceliklerinden
A) Yalnız II
D) ve IV
hangileri artar?
B) I ve II
E) I, II, III ve IV
C) III ve IV
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
7. Kimyasal bir tepkimede sıcaklık artırılırsa; 1. Eşik enerjisine sahip molekül sayısı II. Hız sabiti (k) III. Aktifleşme enerjisi IV. Tepkimenin verimi niceliklerinden A) Yalnız II D) ve IV hangileri artar? B) I ve II E) I, II, III ve IV C) III ve IV
mi Etkileyen Faktörler - 2
Sabit
piston
NO₂(g)
F(9)
D) II ve III
25 °C
2NO₂(g) + F(g) → 2NOF-(g)
251 Evel
şekildeki kaba 25 °C de eşit mol sayida NO₂ ve F₂ gazlan ko
nulduğunda gerçekleşen tam verimli tepkime 160 saniye sür
mektedir.
-2V
Aynı sıcaklıkta piston V ye getirildiğinde;
1. NO F nin oluşma hızı 8 katına çıkar
II. Aynı reaksiyon 20 saniyede gerçekleşir.
III. Hız sabitinin değeri azalır.
hangileri doğru olur?
A) Yalnız !
L
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I vell
260
denkler
Buna
LX
X
I A
ti
II.
ifad
A)
2. K
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
mi Etkileyen Faktörler - 2 Sabit piston NO₂(g) F(9) D) II ve III 25 °C 2NO₂(g) + F(g) → 2NOF-(g) 251 Evel şekildeki kaba 25 °C de eşit mol sayida NO₂ ve F₂ gazlan ko nulduğunda gerçekleşen tam verimli tepkime 160 saniye sür mektedir. -2V Aynı sıcaklıkta piston V ye getirildiğinde; 1. NO F nin oluşma hızı 8 katına çıkar II. Aynı reaksiyon 20 saniyede gerçekleşir. III. Hız sabitinin değeri azalır. hangileri doğru olur? A) Yalnız ! L B) Yalnız II E) I, II ve III C) I vell 260 denkler Buna LX X I A ti II. ifad A) 2. K
6.
1 V
HI(g)
Şekil - 1
2 V
D) II ve III
HI(g)
2HI(g) → H₂(g) + (g)
denklemine göre 1 mol HI(g) aynı sıcaklıkta Şekil - 1 ve
Şekil - 2 deki kaplarda ayrı ayrı ayrıştırılıyor.
Buna göre, Şekil - 2 deki tepkimede;
Şekil -2
B) Yalnız II
1. k hız sabiti
II. Reaksiyon hızı
III. Ayrışan toplam HI(g) miktarı
hangileri Şekil - 1 dekinden daha küçüktür?
A) Yalnız I
PL
E) I, II ve III
C) I ve II
8.
9
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
6. 1 V HI(g) Şekil - 1 2 V D) II ve III HI(g) 2HI(g) → H₂(g) + (g) denklemine göre 1 mol HI(g) aynı sıcaklıkta Şekil - 1 ve Şekil - 2 deki kaplarda ayrı ayrı ayrıştırılıyor. Buna göre, Şekil - 2 deki tepkimede; Şekil -2 B) Yalnız II 1. k hız sabiti II. Reaksiyon hızı III. Ayrışan toplam HI(g) miktarı hangileri Şekil - 1 dekinden daha küçüktür? A) Yalnız I PL E) I, II ve III C) I ve II 8. 9
17.
Molekül sayısı
E₁₁
Kimyasal bir tepkimede molekül sayısı - kinetik enerjisi dağı-
lim grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre;
Kinetik enerji
V katalizörlü tepkimenin aktivasyon enerjisidir.
aktivasyon enerjisine sahip tepkime daha kolay ger-
A) Yalnız I
D) Lve-til
çekleşir.
III. Her iki durumda aktifleşmiş kompleksin enerjisi aynıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(B) Yalnız l
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
17. Molekül sayısı E₁₁ Kimyasal bir tepkimede molekül sayısı - kinetik enerjisi dağı- lim grafiği yukarıdaki gibidir. Bu grafiğe göre; Kinetik enerji V katalizörlü tepkimenin aktivasyon enerjisidir. aktivasyon enerjisine sahip tepkime daha kolay ger- A) Yalnız I D) Lve-til çekleşir. III. Her iki durumda aktifleşmiş kompleksin enerjisi aynıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? (B) Yalnız l E) II ve III C) Yalnız III
6.
Tek basamaklı,
X₂(9) *
X₂(g) + 2Y₂(g)
2018
A) 1/12
1 mol X2(g)
1 mol Y2(g)
B) 1
25°C 2L
İdeal
piston
C) 2
GL
► 2XY₂(g)
tepkimesi yukarıdaki kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor
Aynı tepkime özdeş kapta 25 °C'de 1 mol X2, 1 mol Y₂ ve 2
mol He gazları ile başlatılıyor.
Buna göre tepkimenin He gazı eklenmeden önce ve ek-
oranı kaç olur?
V₁
lendikten sonraki başlangıç hızları
V₂
D) 4
Pil
2 =1
E) 8
9134
18
Ang
O
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
6. Tek basamaklı, X₂(9) * X₂(g) + 2Y₂(g) 2018 A) 1/12 1 mol X2(g) 1 mol Y2(g) B) 1 25°C 2L İdeal piston C) 2 GL ► 2XY₂(g) tepkimesi yukarıdaki kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor Aynı tepkime özdeş kapta 25 °C'de 1 mol X2, 1 mol Y₂ ve 2 mol He gazları ile başlatılıyor. Buna göre tepkimenin He gazı eklenmeden önce ve ek- oranı kaç olur? V₁ lendikten sonraki başlangıç hızları V₂ D) 4 Pil 2 =1 E) 8 9134 18 Ang O
3
8. Basamaklı bir tepkimenin mekanizmalarını göste-
ren denklemler aşağıdaki gibidir.
24
2N₂O(g) + O₂(g) →→→ 4NO(g) (Yavaş)
2NO(g) + O₂(g) →→→ 2NO₂(g) (Hızlı)
Bu tepkime için,
1. Denklemi; 2NO(g) + 30₂(g) → 4NO₂(g) dir.
II. Hız bağıntısı, r = k· [NO]2 [0₂] şeklindedir.
III. NO, katalizördür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III.
C) I ve III
2y t
E) I, II ve III
ab
1060
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
3 8. Basamaklı bir tepkimenin mekanizmalarını göste- ren denklemler aşağıdaki gibidir. 24 2N₂O(g) + O₂(g) →→→ 4NO(g) (Yavaş) 2NO(g) + O₂(g) →→→ 2NO₂(g) (Hızlı) Bu tepkime için, 1. Denklemi; 2NO(g) + 30₂(g) → 4NO₂(g) dir. II. Hız bağıntısı, r = k· [NO]2 [0₂] şeklindedir. III. NO, katalizördür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III. C) I ve III 2y t E) I, II ve III ab 1060
1. Tek basamakta gerçekleşen
+ XY 2(g)
2X2(9)
2(k)
tepkimesi ile ilgili;
• Hız denklemi 0 = k.[X₂]².[XY₂]
Tepkime derecesi 3 tür.
●
+Y
X₂Y2(g)
bilgileri verilmiştir.
Buna göre, tepkime ile ilgili;
I. Hız denklemi tepkimeye giren maddelerin deri-
şimleri cinsinden yazılır.
+2XY
II. Hız denkleminde katı haldeki maddeler yer al-
maz.
III. Tepkime hızı X₂ ye göre 2., XY2 ye göre 1. de-
recedendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
1. Tek basamakta gerçekleşen + XY 2(g) 2X2(9) 2(k) tepkimesi ile ilgili; • Hız denklemi 0 = k.[X₂]².[XY₂] Tepkime derecesi 3 tür. ● +Y X₂Y2(g) bilgileri verilmiştir. Buna göre, tepkime ile ilgili; I. Hız denklemi tepkimeye giren maddelerin deri- şimleri cinsinden yazılır. +2XY II. Hız denkleminde katı haldeki maddeler yer al- maz. III. Tepkime hızı X₂ ye göre 2., XY2 ye göre 1. de- recedendir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III
ÖRNEK
1. 03 + NO
2. NO₂+
NO₂ + O₂
NO + O₂
(Yavaş)
(Hızlı)
Tüm maddelerin gaz fazında oluğu ve basamakları yukarıda verilen
tepkime ile ilgili olarak;
I. NO katalizördür.
II. Denge bağıntısı Kc =
[NO₂]. [0₂]
dur. X
[03]. [NO]
III. Sıcaklık artırılırsa dengeye gelme süresi kısalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D))I ve III E) II ve III
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
ÖRNEK 1. 03 + NO 2. NO₂+ NO₂ + O₂ NO + O₂ (Yavaş) (Hızlı) Tüm maddelerin gaz fazında oluğu ve basamakları yukarıda verilen tepkime ile ilgili olarak; I. NO katalizördür. II. Denge bağıntısı Kc = [NO₂]. [0₂] dur. X [03]. [NO] III. Sıcaklık artırılırsa dengeye gelme süresi kısalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D))I ve III E) II ve III
8.
Kapalı bir kapta tek adımda gerçekleşen
2KCIO3(k) →2KCI(k) + 30₂(g)
tepkimesinde O, gazının oluşma hızını artırmak için;
1. KCIO3 katısının temas yüzeyini artırma, L
II. kap hacmini küçültme, L
III. katalizör kullanma,
IV. sıcaklığı artırma L
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?
A) I ve III
B) II ve IV
dobil
not say
D) I, III ve IV
C) III ve IV
E)1.7.1
E) I, II, III ve IV
ÇUK
11. Sıcaklığın tepkim
kinetik enerii graf
Kimya
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
8. Kapalı bir kapta tek adımda gerçekleşen 2KCIO3(k) →2KCI(k) + 30₂(g) tepkimesinde O, gazının oluşma hızını artırmak için; 1. KCIO3 katısının temas yüzeyini artırma, L II. kap hacmini küçültme, L III. katalizör kullanma, IV. sıcaklığı artırma L işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A) I ve III B) II ve IV dobil not say D) I, III ve IV C) III ve IV E)1.7.1 E) I, II, III ve IV ÇUK 11. Sıcaklığın tepkim kinetik enerii graf