Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Soruları

1. Aynı elementin yüksüz iki atomunda proton ve
elektron sayıları aynıdır.
II. Farklı iki elementin yüksüz atomlarında proton ve
nötron sayıları farklıdır.
III. Aynı elementin biri yüklü diğeri yüksüz iki atomunda
elektron ve nötron sayıları farklıdır.
IV. Farklı iki elementin yüklü atomlarında proton ve
elektron sayıları farklıdır.
Yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) III ve IV
C) I ve II
E) I, II ve IV
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
1. Aynı elementin yüksüz iki atomunda proton ve elektron sayıları aynıdır. II. Farklı iki elementin yüksüz atomlarında proton ve nötron sayıları farklıdır. III. Aynı elementin biri yüklü diğeri yüksüz iki atomunda elektron ve nötron sayıları farklıdır. IV. Farklı iki elementin yüklü atomlarında proton ve elektron sayıları farklıdır. Yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) III ve IV C) I ve II E) I, II ve IV
C) I ve II
ahatlıkla
Kolaydan > Zora
D) I ve II
11. Sodyum metali bıçakla kesilecek kadar yumuşak iken krom me-
tali oldukça serttir.
E) II ve III
Metallerin sertliklerinin farklı olması,
I. Metalik bağa katılan değerlik elektron sayılarının farklı olma-
SI
II. Metalik bağ kuvvetinin sodyumda daha zayıf olması
fogl
III. Krom metalindeki atomların daha büyük olması
logia (3
nedenlerinin hangilerinin bir sonucudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
-blo tyas laignar nebnih
Tsemelhey
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
gal
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
C) I ve II ahatlıkla Kolaydan > Zora D) I ve II 11. Sodyum metali bıçakla kesilecek kadar yumuşak iken krom me- tali oldukça serttir. E) II ve III Metallerin sertliklerinin farklı olması, I. Metalik bağa katılan değerlik elektron sayılarının farklı olma- SI II. Metalik bağ kuvvetinin sodyumda daha zayıf olması fogl III. Krom metalindeki atomların daha büyük olması logia (3 nedenlerinin hangilerinin bir sonucudur? A) Yalnız I D) II ve III -blo tyas laignar nebnih Tsemelhey B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II gal
t
11. X iyonu, X atomuna dönüşürken proton sayısının elektron
sayısına oranının değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
ps/es
Ps
es
X²
Buna göre,
I.Xn katyondur.
t
D) II ve III
X
Selleso is
0162
alysa
2616mUn
II. Çekirdek yükü azalmıştır.
III. Hacmi azalmıştır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Gabrite
Zaman
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Orbital Yayınları
49
15.
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
t 11. X iyonu, X atomuna dönüşürken proton sayısının elektron sayısına oranının değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. ps/es Ps es X² Buna göre, I.Xn katyondur. t D) II ve III X Selleso is 0162 alysa 2616mUn II. Çekirdek yükü azalmıştır. III. Hacmi azalmıştır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II Gabrite Zaman C) Yalnız III E) I, II ve III Orbital Yayınları 49 15.
15. Periyodik tablodaki X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki
bilgiler veriliyor.
●
●
X birinci, Y ikinci, Z üçüncü elementtir.
1. iyonlaşma enerjileri; 520 kJ.mol-1, 1316 kJ.mol-¹ ve
2374 kJ.mol-1 dir.
Bu elementler ve iyonlaşma enerjileri aşağıdakilerin han-
gisinde doğru eşleştirilmiştir?
A)
520
B) 520
C)
1316
D)
1316
E)
2374
1316
2374
2374
520
1316
Z
2374
1316
520
2374
520
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
15. Periyodik tablodaki X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. ● ● X birinci, Y ikinci, Z üçüncü elementtir. 1. iyonlaşma enerjileri; 520 kJ.mol-1, 1316 kJ.mol-¹ ve 2374 kJ.mol-1 dir. Bu elementler ve iyonlaşma enerjileri aşağıdakilerin han- gisinde doğru eşleştirilmiştir? A) 520 B) 520 C) 1316 D) 1316 E) 2374 1316 2374 2374 520 1316 Z 2374 1316 520 2374 520
ksgardincin
nlan kamına işaretleyiniz.
3.
2
X, Xve Zelementiert periyodik cetvelin.biz kesitine
<=> Z) Y)X
L!
HIZ DENEMESİ 1
Buna göre,
L
X ve Ynin değeriik elektron sayılan eşitmir.
IL 1. lyonlagma enerjiler kıyaslanışı X> Y> Z'dir.
H. Atom çaplan krysslanigi Y>Z> X'tir.
yargılarından hangiled doğrudur?
D) I ve Ill
B) ive ll
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
ksgardincin nlan kamına işaretleyiniz. 3. 2 X, Xve Zelementiert periyodik cetvelin.biz kesitine <=> Z) Y)X L! HIZ DENEMESİ 1 Buna göre, L X ve Ynin değeriik elektron sayılan eşitmir. IL 1. lyonlagma enerjiler kıyaslanışı X> Y> Z'dir. H. Atom çaplan krysslanigi Y>Z> X'tir. yargılarından hangiled doğrudur? D) I ve Ill B) ive ll
man X, Y, Z ve
tlerinden de-
Isı en küçük
elektron sayı-
n büyük olan
en fazla olan
ZT
laşma ener-
na enerjisi,
> Z'dir.
Test - 14
eri doğru-
C) T ve H
II ve III
X, Y, Z ve
erlik elekt-
lan Y ise
6.
ET
Birinci iyonlaşma enerjisi
ÖZEL TEST (İLERİ DÜZEY S
T2
21
K
PK
Yukarıda X, Y, Z, T ve K element atomlarının atom
numarası - birinci iyonlaşma enerjisi grafiği verilmiş-
tir.
4
Atom numarası
Buna göre, aşağıdaki Ifadelerden hangisi kesin-
likle yanlıştır?
XY
A) Z'nin atom çapı en büyüktür.
B) T toprak alkali metalidir.
C) Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir.
D) Elektronegatifliği en fazla olan Y'dir.
E) X ile Z aynı grup elementidir.
16X
8.
Prf Yayınları
9.
12
WI.
ya
A
X
b
y
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
man X, Y, Z ve tlerinden de- Isı en küçük elektron sayı- n büyük olan en fazla olan ZT laşma ener- na enerjisi, > Z'dir. Test - 14 eri doğru- C) T ve H II ve III X, Y, Z ve erlik elekt- lan Y ise 6. ET Birinci iyonlaşma enerjisi ÖZEL TEST (İLERİ DÜZEY S T2 21 K PK Yukarıda X, Y, Z, T ve K element atomlarının atom numarası - birinci iyonlaşma enerjisi grafiği verilmiş- tir. 4 Atom numarası Buna göre, aşağıdaki Ifadelerden hangisi kesin- likle yanlıştır? XY A) Z'nin atom çapı en büyüktür. B) T toprak alkali metalidir. C) Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. D) Elektronegatifliği en fazla olan Y'dir. E) X ile Z aynı grup elementidir. 16X 8. Prf Yayınları 9. 12 WI. ya A X b y
eriyodik cetveldeki
nlattıktan sonra
diklerini anlamak için
ir elementin toprak
anıtlasın"
or:
alması
ntten 1 eksik
soygazdan 2
bazik ortam
gretmenden Aferin"
E) Mustafa
5.
JcDo
Besl
C) Aylin
ÖSYM TADINDA 3
X
Y
Z
Sevgi Öğretmen sınıfta tahtaya periyodik cetvelden bir
kesit çiziyor ve öğrencilerden söylediği şeyleri uygun
ifadelerle tamamlamalarını istiyor.
T
Sevgi Öğretmen ve bazı öğrenciler arasında geçen
diyaloglar aşağıda verilmiştir.
Sevgi Öğretmen: X 4A grubunda ise,
Oğuzhan: Toda koşullarında gaz halde bulunur.
Sevgi Öğretmen: T soygaz ise,
Aleyna: Z bulunduğu periyotta elektronegatifliği en yük-
sek olan elementtir.
Sevgi Öğretmen: Y geçiş elementi ise,
Tuğba: T de geçiş elementidir.
A) Oğuzhan
B) Aleyna
C) Tuğba
D) Oğuzhan ve Aleyna
E) Aleyna ve Tuğba
Buna göre, hangi öğrencilerin söyledikleri kesinlikle
doğrudur?
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
eriyodik cetveldeki nlattıktan sonra diklerini anlamak için ir elementin toprak anıtlasın" or: alması ntten 1 eksik soygazdan 2 bazik ortam gretmenden Aferin" E) Mustafa 5. JcDo Besl C) Aylin ÖSYM TADINDA 3 X Y Z Sevgi Öğretmen sınıfta tahtaya periyodik cetvelden bir kesit çiziyor ve öğrencilerden söylediği şeyleri uygun ifadelerle tamamlamalarını istiyor. T Sevgi Öğretmen ve bazı öğrenciler arasında geçen diyaloglar aşağıda verilmiştir. Sevgi Öğretmen: X 4A grubunda ise, Oğuzhan: Toda koşullarında gaz halde bulunur. Sevgi Öğretmen: T soygaz ise, Aleyna: Z bulunduğu periyotta elektronegatifliği en yük- sek olan elementtir. Sevgi Öğretmen: Y geçiş elementi ise, Tuğba: T de geçiş elementidir. A) Oğuzhan B) Aleyna C) Tuğba D) Oğuzhan ve Aleyna E) Aleyna ve Tuğba Buna göre, hangi öğrencilerin söyledikleri kesinlikle doğrudur?
1.
X
Y
A) X, s blokundadır.
B) Q, p blokundadır.
C) Z'nin elektron dizilimi p¹ ile biter.
N
Periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementlerle ilgili ola-
rak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
D) T, d bloku elementidir.
E) Y küresel simetri özelliği gösterir.
O
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
1. X Y A) X, s blokundadır. B) Q, p blokundadır. C) Z'nin elektron dizilimi p¹ ile biter. N Periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementlerle ilgili ola- rak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? D) T, d bloku elementidir. E) Y küresel simetri özelliği gösterir. O
Test 5
7.b XHm iyonunun elektron sayısı Al3+ iyonununkine
13
eşittir.
evog smuts
Buna göre XH™ iyonunda m değeri kaçtır?
(X, ₁H)
A) -2
B) -1
X
C) +1
y plosnat
D) +3
E) +4
yön obiani (@
1963 19
bry
bry
bry
bry
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
Test 5 7.b XHm iyonunun elektron sayısı Al3+ iyonununkine 13 eşittir. evog smuts Buna göre XH™ iyonunda m değeri kaçtır? (X, ₁H) A) -2 B) -1 X C) +1 y plosnat D) +3 E) +4 yön obiani (@ 1963 19 bry bry bry bry
42. S atomunun çapı, Siyonunun çapından küçüktür. S atomu ve
L. Çekirdek yükleri aynıdır.
II. S iyonu katyondur.
-
Periyodik cetveldeki yerleri farklıdır.
hangileri
yukarıda
A) Yalnız I
verilen
yargılarından
B) Yalnız II
1
--0-t
doğrudur?
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
42. S atomunun çapı, Siyonunun çapından küçüktür. S atomu ve L. Çekirdek yükleri aynıdır. II. S iyonu katyondur. - Periyodik cetveldeki yerleri farklıdır. hangileri yukarıda A) Yalnız I verilen yargılarından B) Yalnız II 1 --0-t doğrudur? C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
MLERİ TESTİ
11. I. Kovalent yarıçap
II. İyonik yarıçap
III. Metalik yarıçap
Oda koşullarında katı hâlde bulunan X elementine ait
atomların çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı, bu
element atomuna ait yukarıdaki yarıçap türlerinden
hangilerine eşit olamaz?
A) Yalnız I
D) I ve III
TYT
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
il ev II (Q
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
MLERİ TESTİ 11. I. Kovalent yarıçap II. İyonik yarıçap III. Metalik yarıçap Oda koşullarında katı hâlde bulunan X elementine ait atomların çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı, bu element atomuna ait yukarıdaki yarıçap türlerinden hangilerine eşit olamaz? A) Yalnız I D) I ve III TYT B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III il ev II (Q
6.
B
●
●
Temel hâlde bulunan atomun elekt-
ron dizilimi s ya da p ile bitiyorsa ele-
ment A grubunda bulunur.
Temel hâlde elektron dağılımı,
B)
A grubu elementlerinde genellikle de-
ğerlik elektron sayısı grup numarası-
ni verir.
şeklinde olan X elementinin periyodik
tablodaki grup ve periyodu aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
●
X: 1s² 2s² 2p 3s² 3p²43d¹⁰ 4p
Grup
2A
5A
3A
3A
5A
3
Periyot
3
4
3
4
3
1A 2A 3A
1532 3²2 4²35²367/45° 30
3d
3d9
3. periyot 4A grubu 284 (14
(14)
4. periyot 3B grubu
MIRAY YAYINLARI
9.
IUPAC sistemine
göre periyodik tablo
18 gruptan oluşur.
7A grubuna
kalkojenler
denir.
Pe
1A2A
Birin
2 eler
Arda'nın kimya de
ile ilgili yukarıda
gisi yanlıştır?
AP
B) IL
C
3B48 58 6
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
6. B ● ● Temel hâlde bulunan atomun elekt- ron dizilimi s ya da p ile bitiyorsa ele- ment A grubunda bulunur. Temel hâlde elektron dağılımı, B) A grubu elementlerinde genellikle de- ğerlik elektron sayısı grup numarası- ni verir. şeklinde olan X elementinin periyodik tablodaki grup ve periyodu aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? ● X: 1s² 2s² 2p 3s² 3p²43d¹⁰ 4p Grup 2A 5A 3A 3A 5A 3 Periyot 3 4 3 4 3 1A 2A 3A 1532 3²2 4²35²367/45° 30 3d 3d9 3. periyot 4A grubu 284 (14 (14) 4. periyot 3B grubu MIRAY YAYINLARI 9. IUPAC sistemine göre periyodik tablo 18 gruptan oluşur. 7A grubuna kalkojenler denir. Pe 1A2A Birin 2 eler Arda'nın kimya de ile ilgili yukarıda gisi yanlıştır? AP B) IL C 3B48 58 6
Zn → Zn²+ + 2e¯
Zn + 2Ag+ → Zn²+ + 2Ag
olduğuna göre,
Ag+ e¯→ Ag(k) yarı pil
A) +1,18
B) +0,80
D) -0,44
Eº = 0,76. V
Eº = 1,56 V
sind
1,56
0176
+ 0,80
tepkimesinin standart gerilimi kaç volttur?
C) +0,44
E) -0,80
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
Zn → Zn²+ + 2e¯ Zn + 2Ag+ → Zn²+ + 2Ag olduğuna göre, Ag+ e¯→ Ag(k) yarı pil A) +1,18 B) +0,80 D) -0,44 Eº = 0,76. V Eº = 1,56 V sind 1,56 0176 + 0,80 tepkimesinin standart gerilimi kaç volttur? C) +0,44 E) -0,80
1.
TEST 6
ATC
Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablo ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 63 elementi 12 yatay sıra (periyot) ve 8 dikey sütun
(grup) şeklinde dizilmiştir.
B) Aynı grupta bulunan elementlerin benzer kimyasal ve
fiziksel özelliklerinin olduğu belirtilmiştir.
C) Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir.
D) Galyum, germanyum gibi keşfedilmemiş bazı element-
lerin yeri boş bırakılmıştır.
E) Modern periyodik sistemin benzer ilk örneğidir.
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
1. TEST 6 ATC Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 63 elementi 12 yatay sıra (periyot) ve 8 dikey sütun (grup) şeklinde dizilmiştir. B) Aynı grupta bulunan elementlerin benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerinin olduğu belirtilmiştir. C) Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir. D) Galyum, germanyum gibi keşfedilmemiş bazı element- lerin yeri boş bırakılmıştır. E) Modern periyodik sistemin benzer ilk örneğidir.
X element atomu ile Y element atomu arasında olu-
şan iyonik bağlı X,Y bileşiğindeki tanecikler aynı soy-
gaz düzenindedir.
Buna göre;
I. Y nin atom numarası 7 dir.
II. Bileşikteki Y taneciği 3-yüklü iyon halindedir.
III. X toprak metali, Y ametaldir.
Ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
E) I ve Ill
C) I ve Il
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
X element atomu ile Y element atomu arasında olu- şan iyonik bağlı X,Y bileşiğindeki tanecikler aynı soy- gaz düzenindedir. Buna göre; I. Y nin atom numarası 7 dir. II. Bileşikteki Y taneciği 3-yüklü iyon halindedir. III. X toprak metali, Y ametaldir. Ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) Il ve Ill E) I ve Ill C) I ve Il
2. Aşağıda bir atom ve meydana gelen değişiklikler ile
ilgili görsel verilmiştir.
mi
www.
b
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?
A) Rutherford-atom modelidir.
B)-a-olayı emisyondur. yaymak
G) -b-olayr absorbsiyondur. Sopurma
D) Bu model tek elektronlu atom ve iyonların davra-
nışını açıklayabilir.
(E) Bu modele göre temel hâldeki bir atomun elekt-
ronu en yüksek enerji düzeyindedir.
PLANYAYINLARI
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
2. Aşağıda bir atom ve meydana gelen değişiklikler ile ilgili görsel verilmiştir. mi www. b Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru- dur? A) Rutherford-atom modelidir. B)-a-olayı emisyondur. yaymak G) -b-olayr absorbsiyondur. Sopurma D) Bu model tek elektronlu atom ve iyonların davra- nışını açıklayabilir. (E) Bu modele göre temel hâldeki bir atomun elekt- ronu en yüksek enerji düzeyindedir. PLANYAYINLARI