Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Soruları

X ve Y elementleri ile ilgili;
TYT
X, 2. periyot alkali metaldir.
. Y elementi kalkojendir.
bilgileri veriliyor.
Y'nin atom numarası 8 olduğuna göre,
X ile Y ayni periyotta bulunur.
IL X ile Y'nin atom numaraları arasındaki fark 6 dır.
1. X'in değerlik elektron sayısı Y'ninkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
NLARI
19. Şek
ma
run
lip
ter
Bu
11
y
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
X ve Y elementleri ile ilgili; TYT X, 2. periyot alkali metaldir. . Y elementi kalkojendir. bilgileri veriliyor. Y'nin atom numarası 8 olduğuna göre, X ile Y ayni periyotta bulunur. IL X ile Y'nin atom numaraları arasındaki fark 6 dır. 1. X'in değerlik elektron sayısı Y'ninkinden fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) Il ve Ill NLARI 19. Şek ma run lip ter Bu 11 y
en
Elik
ce-
34
17. Temel hâldeki elektron dizilimi,
[18Ar] 4s2 3d 10 4p5
15² 25²
SAS
2 p
+5² 3db
şeklinde olan X element atomu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
e
LLM
LA) N kabuğunda 7 elektronu vardır.
B) Değerlik elektronlarının baş kuantum sayısı (n)
4'tür.
Son orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı
(l) 1'dir.
D) Spin kuantum sayısı (m) değeri +1/2 olan elekt-
ron sayısı en fazla 18'dir.
E) 15 tam dolu, 5 yarı dolu orbitali vardır.
AYT ALTIN
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
en Elik ce- 34 17. Temel hâldeki elektron dizilimi, [18Ar] 4s2 3d 10 4p5 15² 25² SAS 2 p +5² 3db şeklinde olan X element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? e LLM LA) N kabuğunda 7 elektronu vardır. B) Değerlik elektronlarının baş kuantum sayısı (n) 4'tür. Son orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı (l) 1'dir. D) Spin kuantum sayısı (m) değeri +1/2 olan elekt- ron sayısı en fazla 18'dir. E) 15 tam dolu, 5 yarı dolu orbitali vardır. AYT ALTIN
5.
Alyonlaşma enerjisi
X
S
Çekirdek yükü
Yukarıdaki grafikte X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin
1. iyonlaşma enerjisi - çekirdek yükü ilişkisi verilmiştir.
Buna göre;
I. Y ile T küresel simetriktir.
II. X ile Z nin yanı dolu orbital sayılanı eşittir.
III. T, soygazdır. X
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
s
B) Yalnız II
d
E) I, II ve III
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
5. Alyonlaşma enerjisi X S Çekirdek yükü Yukarıdaki grafikte X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin 1. iyonlaşma enerjisi - çekirdek yükü ilişkisi verilmiştir. Buna göre; I. Y ile T küresel simetriktir. II. X ile Z nin yanı dolu orbital sayılanı eşittir. III. T, soygazdır. X yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I C) I ve II D) II ve III s B) Yalnız II d E) I, II ve III
4
3-
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
B ve Il
Gut
€
D) N ve III
12
A Sirke asidi
B Na₂CO3
10
3/4.
8. Bazı bileşiklerin formülleri, sistematik adları ve yaygın adları
kullanılarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
Bileşik Formülü
HCI
<c
CH3COOH
Hidroklorik asit
E) I, II ve III
^ =
D) Ca(OH)₂
E Yemek sodası q
ev 11.
Sistematik Adı
Kalsiyum hidroksit
Asetik asit
Sodyum bikarbonat
S) I ve III
41
€1
Buna göre tabloda boş bırakılan yerlerden herhangi
birisine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Yaygın Adı
Tuz ruhu
GnDa
grains to er inkeinere hotels U10 1
Opis
Sönmüş kireç
hin' Jaysetox smpainep niniteta
11
lampub 16ya Absar2 III
aigsheve Hibisole
Shubungob holloned nebansligisy
I sipley (A
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
4 3- yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B ve Il Gut € D) N ve III 12 A Sirke asidi B Na₂CO3 10 3/4. 8. Bazı bileşiklerin formülleri, sistematik adları ve yaygın adları kullanılarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Bileşik Formülü HCI <c CH3COOH Hidroklorik asit E) I, II ve III ^ = D) Ca(OH)₂ E Yemek sodası q ev 11. Sistematik Adı Kalsiyum hidroksit Asetik asit Sodyum bikarbonat S) I ve III 41 €1 Buna göre tabloda boş bırakılan yerlerden herhangi birisine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Yaygın Adı Tuz ruhu GnDa grains to er inkeinere hotels U10 1 Opis Sönmüş kireç hin' Jaysetox smpainep niniteta 11 lampub 16ya Absar2 III aigsheve Hibisole Shubungob holloned nebansligisy I sipley (A Diğer sayfaya geçiniz.
r.
Palme Yayınevi
11.
X:
1s
Y:
2s 2p 3s
Ø
000 0
Orbital şemaları yukarıda verilen nötr X ve
Y atomları ile ilgili; se
1. Aynı elementin atomlandır.
madır.
II. Atom numaraları farklıdır.
s st
HI. Sahip oldukları enerji eşittir.
yargılardan hangileri doğrudur?
B) Yalnız
A) Yalnız I
D) I ve
Jeleras
GO
C) Yalnız III
El ve Ill
6C: 1s22s
Uyar
11 Na: 1s
5
Na: 1
Uyarılı
Kim
Kar
Uy
at
el
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
r. Palme Yayınevi 11. X: 1s Y: 2s 2p 3s Ø 000 0 Orbital şemaları yukarıda verilen nötr X ve Y atomları ile ilgili; se 1. Aynı elementin atomlandır. madır. II. Atom numaraları farklıdır. s st HI. Sahip oldukları enerji eşittir. yargılardan hangileri doğrudur? B) Yalnız A) Yalnız I D) I ve Jeleras GO C) Yalnız III El ve Ill 6C: 1s22s Uyar 11 Na: 1s 5 Na: 1 Uyarılı Kim Kar Uy at el
8.
9.
D) II ve III
1. F(g) + e→F
II. Na (g)
(g)
→ Nat + e
(g)
Og+ e → 0²- 40
(g)
(g)
E) I, II ve III
Yukarıdaki olaylardan hangileri ekzotermiktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
1. KOH nin HNO ile nötrleşmesi
APO
11.
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
8. 9. D) II ve III 1. F(g) + e→F II. Na (g) (g) → Nat + e (g) Og+ e → 0²- 40 (g) (g) E) I, II ve III Yukarıdaki olaylardan hangileri ekzotermiktir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 1. KOH nin HNO ile nötrleşmesi APO 11.
10. Atom numarası, 1A grubundaki bir metalden 2 fazla
olan bir element ile ilgili;
I. 1A grubunda yer alır.
II. 3A grubunda yer alır.
III. 3B grubunda yer alır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
1
GE
C) Yalnız III
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
10. Atom numarası, 1A grubundaki bir metalden 2 fazla olan bir element ile ilgili; I. 1A grubunda yer alır. II. 3A grubunda yer alır. III. 3B grubunda yer alır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III 1 GE C) Yalnız III
Xa
y y
12. Temel hâldeki X atomunun 2. katmanındaki elektron sayı-
Sı, 1. ve 3. katmanlarındaki elektronların toplamına eşittir.
Buna göre, X elementi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
E
A) Atom numarası 14'tür.
BUPAC sistemine göre 6. grup elementidir.
C) Yarımetaldir.
D) Halojendir.
E) O ile aynı grupta yer alır.
2
8
6
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
Xa y y 12. Temel hâldeki X atomunun 2. katmanındaki elektron sayı- Sı, 1. ve 3. katmanlarındaki elektronların toplamına eşittir. Buna göre, X elementi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E A) Atom numarası 14'tür. BUPAC sistemine göre 6. grup elementidir. C) Yarımetaldir. D) Halojendir. E) O ile aynı grupta yer alır. 2 8 6
60. Toprak aşınmasının erozyon olarak ifade edildiği gibi metal aşınması da korozyon olarak ifade edilir.
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi korozyona örnek olarak verilebilir?
A) Demir zincirin paslanması
B) Vidaların çinko metali ile kaplanması
C) Kararan gümüş yüzüğün parlatılması
D) Bakır kabın kalaylanması
E) Araç kaportalarının boyanması
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
60. Toprak aşınmasının erozyon olarak ifade edildiği gibi metal aşınması da korozyon olarak ifade edilir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi korozyona örnek olarak verilebilir? A) Demir zincirin paslanması B) Vidaların çinko metali ile kaplanması C) Kararan gümüş yüzüğün parlatılması D) Bakır kabın kalaylanması E) Araç kaportalarının boyanması
7.
Gaz fazındaki X, Y ve Z maddeleri arasında gerçek-
leşen bir tepkimenin sabit sıcaklıkta hızını belirlemek
için yapılan deneylerin verileri aşağıdaki çizelgede be
lirtilmiştir.
[[X]
[Y]
Hız
[4]
(mol/L) (mol/L) (mol/L) (mol/L.s)
0,10
16.10-3
0,20
0,10
0,10
8.10-3
0,10-
0,10
8.10-3
0,20
0,05
4.10-3
2
Bu tepkimenin hız sabiti aşağıdakilerden hangisi-
dir?
Deney
no
(A) 8
1
2
3
4
B) 6
10,16/
0,16
0,48
0,08
C) 4
D) 2
E) 1,6
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
7. Gaz fazındaki X, Y ve Z maddeleri arasında gerçek- leşen bir tepkimenin sabit sıcaklıkta hızını belirlemek için yapılan deneylerin verileri aşağıdaki çizelgede be lirtilmiştir. [[X] [Y] Hız [4] (mol/L) (mol/L) (mol/L) (mol/L.s) 0,10 16.10-3 0,20 0,10 0,10 8.10-3 0,10- 0,10 8.10-3 0,20 0,05 4.10-3 2 Bu tepkimenin hız sabiti aşağıdakilerden hangisi- dir? Deney no (A) 8 1 2 3 4 B) 6 10,16/ 0,16 0,48 0,08 C) 4 D) 2 E) 1,6
5. X atomu için temel hâlde aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
0123
A) = 0 olan 7 tane elektron bulundurur.
B) m = 0 olan 12 tane elektron bulundurur.
C) Küresel simetri özelliği gösterir.
D) -1/2 değerine sahip spin sayısı 15 olabilir.
E) Elektron dizilimi 3d4 ile sonlar.
315
J
4
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
5. X atomu için temel hâlde aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 0123 A) = 0 olan 7 tane elektron bulundurur. B) m = 0 olan 12 tane elektron bulundurur. C) Küresel simetri özelliği gösterir. D) -1/2 değerine sahip spin sayısı 15 olabilir. E) Elektron dizilimi 3d4 ile sonlar. 315 J 4
3. X ve Y³- iyonlarının katman - elektron dağılımları aynı soy-
gazın elektron düzenindedir.
X in atom numarası 19 olduğuna göre, Y elementinin
periyot ve grup numarası aşağıdaki seçeneklerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) 2. periyot 5A grubu
B) 3. periyot 2A grubu
C) 2. periyot 7A grubu
D) 3. periyot 5A grubu
TE
E) 3. periyot 8A grubu
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
3. X ve Y³- iyonlarının katman - elektron dağılımları aynı soy- gazın elektron düzenindedir. X in atom numarası 19 olduğuna göre, Y elementinin periyot ve grup numarası aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde doğru verilmiştir? A) 2. periyot 5A grubu B) 3. periyot 2A grubu C) 2. periyot 7A grubu D) 3. periyot 5A grubu TE E) 3. periyot 8A grubu
6
Nötr X ve y atomları izobar olduğuna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
X'in nötron sayısı 8'dir.
BY Y'nin atom numarası 6'dır.
C)
D)
E)
Xin toplam tanecik sayısı 20'dir.
Y'nin nükleon sayısı 14'tür.
Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
6 Nötr X ve y atomları izobar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X'in nötron sayısı 8'dir. BY Y'nin atom numarası 6'dır. C) D) E) Xin toplam tanecik sayısı 20'dir. Y'nin nükleon sayısı 14'tür. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
15. 24Cr elementiyle ilgili;
9pf72r
1. Temel elektron dizilimi 4s2 3p4 ile sonlanır.
II. s orbitallerinde toplam 7 elektron vardır.
III. Küresel simetri özelliği gösterir. X
ifadelerinden hangileri doğrudur?
916 A) Yalnız fesd B) Yalnız II
D) II ve III
Toeg sculblese
A
16hA
semplied
16. Ideal oldu
C) Yalnız III
ELL, Hve til
wowiedziny whooos 3F
X
semained (A
SA (8
sempiged (O
sampided
A
latm 76
x + 38
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
15. 24Cr elementiyle ilgili; 9pf72r 1. Temel elektron dizilimi 4s2 3p4 ile sonlanır. II. s orbitallerinde toplam 7 elektron vardır. III. Küresel simetri özelliği gösterir. X ifadelerinden hangileri doğrudur? 916 A) Yalnız fesd B) Yalnız II D) II ve III Toeg sculblese A 16hA semplied 16. Ideal oldu C) Yalnız III ELL, Hve til wowiedziny whooos 3F X semained (A SA (8 sempiged (O sampided A latm 76 x + 38
4.
2
PREM
X 3 4 5 6 7
T
CO
A) X: 2. grup
C) Z: 13. grup
3456
CLZ
Q
Yukarıda verilen periyodik tablodaki X, Y, Z, T ve Q ele-
mentlerinin IUPAC'a göre gruplarından hangisi yanlış
verilmiştir?
B) T: 6. grup
D) Y: 8. grup
E) Q: 15. grup+
09
Y
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
4. 2 PREM X 3 4 5 6 7 T CO A) X: 2. grup C) Z: 13. grup 3456 CLZ Q Yukarıda verilen periyodik tablodaki X, Y, Z, T ve Q ele- mentlerinin IUPAC'a göre gruplarından hangisi yanlış verilmiştir? B) T: 6. grup D) Y: 8. grup E) Q: 15. grup+ 09 Y
6.
Elektron düzeni 1s² 2s² 2p 4s¹ şeklinde olan yüksüz
X atomu için,
Jyarılmış bir atomdur.
II. Temel hâlde doğada çift atomlu moleküller hâlinde bu-
lunur.
2 2 6
DK 1s 2s 2p elektron düzenine ulaştırmak için dışarıdan
atoma enerji verilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
helena caDAE
A) Yalnız I
D) I ye 'Ill
B) Yalniz II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
6. Elektron düzeni 1s² 2s² 2p 4s¹ şeklinde olan yüksüz X atomu için, Jyarılmış bir atomdur. II. Temel hâlde doğada çift atomlu moleküller hâlinde bu- lunur. 2 2 6 DK 1s 2s 2p elektron düzenine ulaştırmak için dışarıdan atoma enerji verilir. yargılarından hangileri doğrudur? helena caDAE A) Yalnız I D) I ye 'Ill B) Yalniz II E) I, II ve III C) I ve II