Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Nanoteknoloji Soruları

Soru 3: Nanosanat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nanoteknoloji kullanılarak tablo yapılabilir, mimari yapılar inşa edilebilir ve kitap yazılabilir.
B) Elektron mikroskobu ile alınan görüntülerin renklendirilmesiyle eserler tasarlanabilir.
C) Nanoteknolojinin imkânları zorlanarak bilimi ilgi çekici hâle getirmek için yarış verilmektedir.
D) Nanosanattaki nano kelimesi milimetrenin milyarda biri anlamına gelmektedir.
E) Nanosanat eserleri nanoteknolojide yaşanan gelişmeleri ortaya koymak açısından önemlidir.
Kimya
Nanoteknoloji
Soru 3: Nanosanat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Nanoteknoloji kullanılarak tablo yapılabilir, mimari yapılar inşa edilebilir ve kitap yazılabilir. B) Elektron mikroskobu ile alınan görüntülerin renklendirilmesiyle eserler tasarlanabilir. C) Nanoteknolojinin imkânları zorlanarak bilimi ilgi çekici hâle getirmek için yarış verilmektedir. D) Nanosanattaki nano kelimesi milimetrenin milyarda biri anlamına gelmektedir. E) Nanosanat eserleri nanoteknolojide yaşanan gelişmeleri ortaya koymak açısından önemlidir.
ve molekülleri bir arada tutan moleküller arası
içi (atomlar arası)
etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir? (6C, 80)
A)
B)
e
D)
E)
Atomlar Arası Bağ
Apolar kovalent bağ
Polar kovalent bağ
İyonik bağ
Apolar kovalent bağ
Polar kovalent bag
XY₁
Moleküller Arası Etkileşim
Dipol-dipol
London
X ve Y'den oluşan iki ayrı bileşiğin oluşumunda elementlerin
başlangıç kütleleri ve oluşan bileşik kütleleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
1. bileşik
2. bileşik 28
Başlangıç
kütleleri (g)
X
Y
24
16
D) X2Y3
Iyon-dipol
London
Dipol-dipot
B) X₂Y
Oluşan bileşik
kütlesi (g)
X₂Yb
33
28
Buna göre, 1. bileşiğin formülü XY4 ise 2. bileşiğin ba
formülü nedir?
A) XY2
9
E) X₂Y5
C) XY 3
16
Kimya
Nanoteknoloji
ve molekülleri bir arada tutan moleküller arası içi (atomlar arası) etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (6C, 80) A) B) e D) E) Atomlar Arası Bağ Apolar kovalent bağ Polar kovalent bağ İyonik bağ Apolar kovalent bağ Polar kovalent bag XY₁ Moleküller Arası Etkileşim Dipol-dipol London X ve Y'den oluşan iki ayrı bileşiğin oluşumunda elementlerin başlangıç kütleleri ve oluşan bileşik kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 1. bileşik 2. bileşik 28 Başlangıç kütleleri (g) X Y 24 16 D) X2Y3 Iyon-dipol London Dipol-dipot B) X₂Y Oluşan bileşik kütlesi (g) X₂Yb 33 28 Buna göre, 1. bileşiğin formülü XY4 ise 2. bileşiğin ba formülü nedir? A) XY2 9 E) X₂Y5 C) XY 3 16
Tepkime
Koordinati
14. Elementlerin en kararlı doğal hâllerindeki standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir.
Tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri verilmiştir.
Bileşik formülü
Buna göre potansiyel enerji - tepkime koordinati grafiği,
Potansiyel enerji (kJ)
HI(g)
C₂H₂(g)
0
-
C₂H₂(g)
H₂O(g)
HNO3(g)
N₂O(g)
şeklinde olan tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C₂H (9) C₂H₂(g) + H₂(g) unin
B) H₂(g) + 1₂(k) → 2HI(s) et
C) 2H₂(g) + O₂(g) → 2H₂O(g) yene e
1
a)2NO₂(g)
N₂(g) + 20₂(g)
kurilne
H₂(g) + N(9) + 30,2(g) → 2HNO(g)
AH (kJ/mol)
+26,48
+52,46
+226,73
-241,80
-135,06
+81,56
end terr
Tepkime koordinati
erilna endo
plusum et
Kimya
Nanoteknoloji
Tepkime Koordinati 14. Elementlerin en kararlı doğal hâllerindeki standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Bileşik formülü Buna göre potansiyel enerji - tepkime koordinati grafiği, Potansiyel enerji (kJ) HI(g) C₂H₂(g) 0 - C₂H₂(g) H₂O(g) HNO3(g) N₂O(g) şeklinde olan tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? C₂H (9) C₂H₂(g) + H₂(g) unin B) H₂(g) + 1₂(k) → 2HI(s) et C) 2H₂(g) + O₂(g) → 2H₂O(g) yene e 1 a)2NO₂(g) N₂(g) + 20₂(g) kurilne H₂(g) + N(9) + 30,2(g) → 2HNO(g) AH (kJ/mol) +26,48 +52,46 +226,73 -241,80 -135,06 +81,56 end terr Tepkime koordinati erilna endo plusum et
- H₂
5.
bl
A
Kimyaani Tepkimelerin islan
Aşağıda üç aynı tepkimenin potansiyel enerji-tepkime ko-
ordinati grafiği verilmiştir.
Potansiyel enerji
I
A) Derişim (M)
d
C) Derişim (M)
C
b
a
TK
Potansiyel enerji
XY
AB
KL
1 Potansiyel enerji
d
G
Zaman
AB
XY
KL
b
Bu üç tepkimenin, tepkime denklemleri aşağıdaki gibidir.
1. X₂(g) + Y₂(g) → 2XY(g)
II. A₂(g) + B₂(g) → 2AB(g)
111
A
Zaman
E) Derişim (M)
III. K₂(g) + L₂(g) → 2KL(g)
Buna göre tepkimelerde oluşan ürünlerin derişimi za-
manla aşağıdakilerden hangisi gibi değişir?
11
TK
(
B) Derişim (M)
D) Derişim (M)
TK
XY AB KL
Zaman
KL
AB
XY
Zaman
KL AB XY
ESEN YAYINLARI
Zaman
Kim
bac
ha
7.
A
C
C
8
Kimya
Nanoteknoloji
- H₂ 5. bl A Kimyaani Tepkimelerin islan Aşağıda üç aynı tepkimenin potansiyel enerji-tepkime ko- ordinati grafiği verilmiştir. Potansiyel enerji I A) Derişim (M) d C) Derişim (M) C b a TK Potansiyel enerji XY AB KL 1 Potansiyel enerji d G Zaman AB XY KL b Bu üç tepkimenin, tepkime denklemleri aşağıdaki gibidir. 1. X₂(g) + Y₂(g) → 2XY(g) II. A₂(g) + B₂(g) → 2AB(g) 111 A Zaman E) Derişim (M) III. K₂(g) + L₂(g) → 2KL(g) Buna göre tepkimelerde oluşan ürünlerin derişimi za- manla aşağıdakilerden hangisi gibi değişir? 11 TK ( B) Derişim (M) D) Derişim (M) TK XY AB KL Zaman KL AB XY Zaman KL AB XY ESEN YAYINLARI Zaman Kim bac ha 7. A C C 8
11. Kök saçaklarıyla topraktan alınan suyun, ağaç gövdesin-
den dal ve yapraklara aktarılması
Riemens
su kaybeder dempers wher
II. Çok uzun süre duş alan birinin el ve ayak parmaklarındaki
derinin buruşması
III. Sitoplazmik konsantrasyonundan daha az yoğunluktaki bir
ortama bırakılan hücrenin şişmesi
azy
Yukarıda verilen olaylardan hangileri osmoz olarak nite-
lendirilebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E)), II ve III
C) I ve III
Kimya
Nanoteknoloji
11. Kök saçaklarıyla topraktan alınan suyun, ağaç gövdesin- den dal ve yapraklara aktarılması Riemens su kaybeder dempers wher II. Çok uzun süre duş alan birinin el ve ayak parmaklarındaki derinin buruşması III. Sitoplazmik konsantrasyonundan daha az yoğunluktaki bir ortama bırakılan hücrenin şişmesi azy Yukarıda verilen olaylardan hangileri osmoz olarak nite- lendirilebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E)), II ve III C) I ve III
Temel Düzey
KONU KAVRAMA TESTİ
3. I. CO₂ gazının kireç suyunu (Ca(OH)₂(suda) bulandırma-
SI,
09H. Kar yağarken havanın ısınması (ekzotermik)
Fatomunun F-anyonu hâline dönüşmesi Cd-genme)
IV. Suyun (H₂O(s)) elektrolizi
V. Cl atomlarının birleşerek Cl₂ molekülü oluşturması
Yukarıdaki olaylardan hangisi endotermiktir? cyru
All
DY
Ev
BY
KA
A)
[K+S +6]
4. Aşağıdaki grafikte bazı oluşum entalpileri verilmiştir.
AH, (kJ/mol)
CH4) CO2(g) H₂O
Madde
Kimya
Nanoteknoloji
Temel Düzey KONU KAVRAMA TESTİ 3. I. CO₂ gazının kireç suyunu (Ca(OH)₂(suda) bulandırma- SI, 09H. Kar yağarken havanın ısınması (ekzotermik) Fatomunun F-anyonu hâline dönüşmesi Cd-genme) IV. Suyun (H₂O(s)) elektrolizi V. Cl atomlarının birleşerek Cl₂ molekülü oluşturması Yukarıdaki olaylardan hangisi endotermiktir? cyru All DY Ev BY KA A) [K+S +6] 4. Aşağıdaki grafikte bazı oluşum entalpileri verilmiştir. AH, (kJ/mol) CH4) CO2(g) H₂O Madde
Orbital Yayın
4. KNO, katısının farklı sıcaklıklarda sudaki çözünürlük de-
ğerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
nab
Sıcaklık (°C)
30
50
Çözünürlük
(g KNO,/100 g su)
30°C'de 75 g KNO3 katısı tamamen çözünerek doygun sulu
çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltiye 50 g daha saf su ilave edil-
dikten sonra çözeltinin sıcaklığı 50°C'ye yükseltiliyor.
B) 85
50
90
Buna göre, 50°C'de çözeltinin tekrar doygun hâle geti-
rilebilmesi için en az kaç gram daha KNO3 katısı ilave
edilmelidir?
A) 105
C) 75
D) 60
E) 50
Kimya
Nanoteknoloji
Orbital Yayın 4. KNO, katısının farklı sıcaklıklarda sudaki çözünürlük de- ğerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. nab Sıcaklık (°C) 30 50 Çözünürlük (g KNO,/100 g su) 30°C'de 75 g KNO3 katısı tamamen çözünerek doygun sulu çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltiye 50 g daha saf su ilave edil- dikten sonra çözeltinin sıcaklığı 50°C'ye yükseltiliyor. B) 85 50 90 Buna göre, 50°C'de çözeltinin tekrar doygun hâle geti- rilebilmesi için en az kaç gram daha KNO3 katısı ilave edilmelidir? A) 105 C) 75 D) 60 E) 50
A
A
26. Insana ait bir iskelet kasının kasılma miktarının de-
ğişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Kasılma miktarı
Uyarı
Zaman
A
Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenemez?
A) Uyarının verildiği an, sarkomerin boyu kısal-
maya başlamıştır.
B) te kas, tonus hâlindedir.
Cve to te A bantlarının boyu esittir.
Dve t, de kas hacimleri eşittir. V
(E) deki H bandı boyu, t, dekinden fazladır
Kimya
Nanoteknoloji
A A 26. Insana ait bir iskelet kasının kasılma miktarının de- ğişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Kasılma miktarı Uyarı Zaman A Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Uyarının verildiği an, sarkomerin boyu kısal- maya başlamıştır. B) te kas, tonus hâlindedir. Cve to te A bantlarının boyu esittir. Dve t, de kas hacimleri eşittir. V (E) deki H bandı boyu, t, dekinden fazladır
OPE
20. Aşağıdaki gibi yanı geçirgen zarla aynılmış olan sistemde
belirtilen maddeler bulunmaktadır.
bölme
Kütlece
%20'lik
NaCl(suda)
2.
bölme
Yarı geçirgen
uculud stares sdn Y helsed pey gy hex zar
Buna göre, belirli bir süre beklenildiğinde; XAL
1. Tuzlu suyun derişimi zamanla azalır. Ismay
281
II. Osmoz olayı gerçekleşir lob sbrasidst Y (III
Calon bakimi
pls nsinsvu inst
III. 2. bölmeye tuz geçişi olur.
D) I ve III
Saf su
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
hello per rebrheisbati
C) I ve II
E) II ve III ve ill
GEVAP Diğer sayfaya geçir
Kimya
Nanoteknoloji
OPE 20. Aşağıdaki gibi yanı geçirgen zarla aynılmış olan sistemde belirtilen maddeler bulunmaktadır. bölme Kütlece %20'lik NaCl(suda) 2. bölme Yarı geçirgen uculud stares sdn Y helsed pey gy hex zar Buna göre, belirli bir süre beklenildiğinde; XAL 1. Tuzlu suyun derişimi zamanla azalır. Ismay 281 II. Osmoz olayı gerçekleşir lob sbrasidst Y (III Calon bakimi pls nsinsvu inst III. 2. bölmeye tuz geçişi olur. D) I ve III Saf su yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III hello per rebrheisbati C) I ve II E) II ve III ve ill GEVAP Diğer sayfaya geçir
7.
Çamaşır suyu ile ilgili;
1. Etken maddenin formülü NaOCI'dir.
II. Etken maddesinin formülü sodyum klorit
olarak adlandırılır.
1. Yükse
NI. Yükseltgenme yoluyla çamaşırları ağartır.
IV. Dezenfektan olarak kullanır.
V. Cilde temas ettirilmeden kullanılmalıdır.
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) III D) II
A) V B) IV
E) I
Al
Ho
Kimya
Nanoteknoloji
7. Çamaşır suyu ile ilgili; 1. Etken maddenin formülü NaOCI'dir. II. Etken maddesinin formülü sodyum klorit olarak adlandırılır. 1. Yükse NI. Yükseltgenme yoluyla çamaşırları ağartır. IV. Dezenfektan olarak kullanır. V. Cilde temas ettirilmeden kullanılmalıdır. verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? C) III D) II A) V B) IV E) I Al Ho
4. XY₂ bileşiğinde elementlerin kütlece elementlerin birleşme
Aşağıda verilen 1. kapta 12 gram sarı renkli X₂ gazi, 2. kapta
mx 3
4
my
ise 30 gram yeşil renkli Y₂ gazı vardır.
oranı
=
tür.
X₂
12gram
D) II ve III
M
2.Kap
1.Kap
Aynı sıcaklıkta kapların arasındaki M musluğu açılarak gaz-
ların tam verimle tepkimeye girmesi sağlanıyor. Yeterli süre
beklendiğinde mavi renkli XY3 gazının oluştuğu görülüyor.
Buna göre,
1. 28 gram XY3 gazı oluşmuştur.
II. 14 gram X₂ gazı artmıştır.
III. Son durumda kapta mavi ve sarı renkli gaz karışımı vardır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
3. A
Y₂
30gram
4. D
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Nanoteknoloji
4. XY₂ bileşiğinde elementlerin kütlece elementlerin birleşme Aşağıda verilen 1. kapta 12 gram sarı renkli X₂ gazi, 2. kapta mx 3 4 my ise 30 gram yeşil renkli Y₂ gazı vardır. oranı = tür. X₂ 12gram D) II ve III M 2.Kap 1.Kap Aynı sıcaklıkta kapların arasındaki M musluğu açılarak gaz- ların tam verimle tepkimeye girmesi sağlanıyor. Yeterli süre beklendiğinde mavi renkli XY3 gazının oluştuğu görülüyor. Buna göre, 1. 28 gram XY3 gazı oluşmuştur. II. 14 gram X₂ gazı artmıştır. III. Son durumda kapta mavi ve sarı renkli gaz karışımı vardır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III 3. A Y₂ 30gram 4. D C) I ve Il E) I, II ve III
Model Soru 66
G.
Naftalin etil alkolde çözünürken saf
suda çözünmez.
II. Glikoz ve etil alkolün her ikisi de saf
suda çözünür.
P
III) Yemek tuzu ve glikoz saf suda çö-
zünür. i-p
Yukarıdaki ifadelerden hangileri çö-
zünmeye çözücü cinsinin etkisini
gösterir?
A) Yalnız I
Dve
B) Yalnız II C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Nanoteknoloji
Model Soru 66 G. Naftalin etil alkolde çözünürken saf suda çözünmez. II. Glikoz ve etil alkolün her ikisi de saf suda çözünür. P III) Yemek tuzu ve glikoz saf suda çö- zünür. i-p Yukarıdaki ifadelerden hangileri çö- zünmeye çözücü cinsinin etkisini gösterir? A) Yalnız I Dve B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III
7.
AYT KİMYA DENEME
NH, molekülünün top-çubuk modell yukandaki gibidir.
Buna göre, NH, molekülü için,
I, Natomu sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
II. Apolardır.
Ill. Sadece sigma bağı içerir.
yargılarından hangileri doğrudur? (H₂N)
A) Yalnız III
Bhl ve Ill
D) il ve il
C) I ve II
E) I, ILve III
Kimya
Nanoteknoloji
7. AYT KİMYA DENEME NH, molekülünün top-çubuk modell yukandaki gibidir. Buna göre, NH, molekülü için, I, Natomu sp³ hibritleşmesi yapmıştır. II. Apolardır. Ill. Sadece sigma bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? (H₂N) A) Yalnız III Bhl ve Ill D) il ve il C) I ve II E) I, ILve III
3.
1. Kimyasal türler arasında oluşan güçlü etkileşim-
lerden biri iyonik bağdır.
II. Kimyasal türler arasında oluşan güçlü etkileşimler
sonucu yeni kimyasal fürler oluşur.
III. Kimyasal türler arasında oluşan zayıf etkileşimlere
fiziksel bağ denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
KS/KİMYA
B) I ve III
D) Il ve Ilt
C) I, II ve III
E) Yalnız I
6.
57
A
Kimya
Nanoteknoloji
3. 1. Kimyasal türler arasında oluşan güçlü etkileşim- lerden biri iyonik bağdır. II. Kimyasal türler arasında oluşan güçlü etkileşimler sonucu yeni kimyasal fürler oluşur. III. Kimyasal türler arasında oluşan zayıf etkileşimlere fiziksel bağ denir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II KS/KİMYA B) I ve III D) Il ve Ilt C) I, II ve III E) Yalnız I 6. 57 A
15. Dört farklı canlı türünün bazı hücresel yapıları aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Canlı Türü
P
R
S
T
Kloroplast
X
X
Hücresel Yapı
P ve S
Halkasal
DNA
X
Hücre
Çeperi
Kontraktil
Koful
X
(✔: Özelliğe sahip, x: Özelliğe sahip değil.)
Buna göre; P, R, S ve T canlı türlerinden hangi ikisi
aynı âlemde yer alabilir?
A) P ve RA
B) R ve S
Sentrozom
E) R ve T
C) S ve T
Kimya
Nanoteknoloji
15. Dört farklı canlı türünün bazı hücresel yapıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Canlı Türü P R S T Kloroplast X X Hücresel Yapı P ve S Halkasal DNA X Hücre Çeperi Kontraktil Koful X (✔: Özelliğe sahip, x: Özelliğe sahip değil.) Buna göre; P, R, S ve T canlı türlerinden hangi ikisi aynı âlemde yer alabilir? A) P ve RA B) R ve S Sentrozom E) R ve T C) S ve T
15. Kimyasal tepkimeler, enerji açısından incelenecek olursa
endergonik ve ekzergonik tepkimeler olmak üzere ikiye ayrılır.
Tepkime çeşidi ne olursa olsun sisteme dışarıdan belirli
miktarda enerji verilmesi gerekir. Kimyasal reaksiyonların
başlayabilmesi için dışarıdan alınması gereken minimum
enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir.
Kimyasal tepkimelerde karşılaşılan en önemli kavram
katalizördür. Katalizör kimyasal tepkimenin hızını artıran
ancak tepkime sonunda kimyasal olarak değişime uğramayan
maddelerdir. Canlı hücrelerde ise biyokimyasal reaksiyonların
gerçekleşmesinde görev alan biyolojik katalizörlere enzim adı
verilir.
Aşağıda enzimlerin görev aldığı bazı reaksiyon çeşitleri
verilmiştir.
1. Reaksiyon
Akciğer kılcallarında
CO₂ + H₂O Karbonik anhidraz
Doku kılcallarında
2. Reaksiyon
Pepsinojen + HCI
(inaktif)
Protein + H₂O
3. Reaksiyon
Pepsin
Protein
4. Reaksiyon
Súkroz + H₂O
Pepsin
Polipeptit
Lipaz
Pepsin
(aktif)
Polipeptit
Trip sin
Tepkime yok
Dipeptit
D) I, III ve IV
H₂CO3
B) III ve IV
Peptidaz
Yukarıda verilen dört reaksiyona göre,
1. Enzimler reaksiyonuna özgüdür.
II. Besinlerin sindiriminde enzimler takım halinde calign.
III. Bazı enzim çeşitleri çift yönlü çalışı
IV. Enzimler yalnızca hücre içinde çalışır.
enzimlere ait özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
C) I, II ve III
Amino asit
ET I Hive TV
Krallar Karması
Kimya
Nanoteknoloji
15. Kimyasal tepkimeler, enerji açısından incelenecek olursa endergonik ve ekzergonik tepkimeler olmak üzere ikiye ayrılır. Tepkime çeşidi ne olursa olsun sisteme dışarıdan belirli miktarda enerji verilmesi gerekir. Kimyasal reaksiyonların başlayabilmesi için dışarıdan alınması gereken minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. Kimyasal tepkimelerde karşılaşılan en önemli kavram katalizördür. Katalizör kimyasal tepkimenin hızını artıran ancak tepkime sonunda kimyasal olarak değişime uğramayan maddelerdir. Canlı hücrelerde ise biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde görev alan biyolojik katalizörlere enzim adı verilir. Aşağıda enzimlerin görev aldığı bazı reaksiyon çeşitleri verilmiştir. 1. Reaksiyon Akciğer kılcallarında CO₂ + H₂O Karbonik anhidraz Doku kılcallarında 2. Reaksiyon Pepsinojen + HCI (inaktif) Protein + H₂O 3. Reaksiyon Pepsin Protein 4. Reaksiyon Súkroz + H₂O Pepsin Polipeptit Lipaz Pepsin (aktif) Polipeptit Trip sin Tepkime yok Dipeptit D) I, III ve IV H₂CO3 B) III ve IV Peptidaz Yukarıda verilen dört reaksiyona göre, 1. Enzimler reaksiyonuna özgüdür. II. Besinlerin sindiriminde enzimler takım halinde calign. III. Bazı enzim çeşitleri çift yönlü çalışı IV. Enzimler yalnızca hücre içinde çalışır. enzimlere ait özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II C) I, II ve III Amino asit ET I Hive TV Krallar Karması