Gıdalar Soruları

12. t °C de Agi(k) nin derişimi 0,03 M olan KI çözeltisin-
deki çözünürlüğü 4.10-14 M ise bu tuzun t °C deki çö-
zünürlük çarpımı kaçtır?
A) 1,2.10-17
D) 1,2.10-15
B) 2,0.10-12
C) 3,0.10-16
E) 3,0.10-10
Kimya
Gıdalar
12. t °C de Agi(k) nin derişimi 0,03 M olan KI çözeltisin- deki çözünürlüğü 4.10-14 M ise bu tuzun t °C deki çö- zünürlük çarpımı kaçtır? A) 1,2.10-17 D) 1,2.10-15 B) 2,0.10-12 C) 3,0.10-16 E) 3,0.10-10
10. Hazır gıdalarda katkı maddelerinin kullanım
amaçları arasında;
Katkı
maddesi
hangileri vardır?
A) Yalnız II
1. Birbiri içinde tam çözünmeyen
bileşenlerin ayrılmasını önlemek
II. Tüketicilere güzel görünmesini
sağlamak
III. Çabuk bozulan gıdaların raf
ömrünü uzatmak
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Gıdalar
10. Hazır gıdalarda katkı maddelerinin kullanım amaçları arasında; Katkı maddesi hangileri vardır? A) Yalnız II 1. Birbiri içinde tam çözünmeyen bileşenlerin ayrılmasını önlemek II. Tüketicilere güzel görünmesini sağlamak III. Çabuk bozulan gıdaların raf ömrünü uzatmak D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
UHT süt
133°C de 1 saniye sterilizasyon
Süt homojenizasyonu
Paketlenmiş steril oda
Aseptik kaplar
Daha uzun süre için oda
sıcaklığında saklanır 5-6 ay
Süt
Pastörize süt
65°C de 30 dakikalık sterilizasyon
Yukarıdaki şekilde sütün pastorizasyon işlemi ve UHT
işlemi gösterilmiştir.
Buna göre,
Derhal soğutma 5°C
≤8°C-10°C sıcaklıkta
saklayın
Son kullanım 5-7 gün
1. Pastörizasyon işlemi daha düşük sıcaklıkta yapıl-
maktadır.
D) II ve III
II. UHT işlemi ile işlenen süt daha uzun ömürlüdür.
III. Pastörize edilen süt oda koşullarında saklanabil-
mektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve ll
tonguç
Kimya
Gıdalar
UHT süt 133°C de 1 saniye sterilizasyon Süt homojenizasyonu Paketlenmiş steril oda Aseptik kaplar Daha uzun süre için oda sıcaklığında saklanır 5-6 ay Süt Pastörize süt 65°C de 30 dakikalık sterilizasyon Yukarıdaki şekilde sütün pastorizasyon işlemi ve UHT işlemi gösterilmiştir. Buna göre, Derhal soğutma 5°C ≤8°C-10°C sıcaklıkta saklayın Son kullanım 5-7 gün 1. Pastörizasyon işlemi daha düşük sıcaklıkta yapıl- maktadır. D) II ve III II. UHT işlemi ile işlenen süt daha uzun ömürlüdür. III. Pastörize edilen süt oda koşullarında saklanabil- mektedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve ll tonguç
10. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan K ve Lele-
mentleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
K elementi: Yüzeyi parlak olup oda koşullarında
metal
Isı ve elektiriği çok iyi iletir.
L elementi: Doğada monoatomik yapıda olup
25°C de gaz hâlinde bulunur.
Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?
●
●
A) L elementinin atom yarıçapı K elementininkin-
den küçüktür.
B) K elementinin atom numarası L elementininkin-
den büyüktür.
C) K elementinin birinci iyonlaşma enerjisi L ele-
mentininkinden büyüktür.
D) K elementi ametal, L elementi soygaz olarak si-
nıflandırılır.
E) L elementinin katman sayısı, K elementininkin-
den büyüktür.
13.
Kimya
Gıdalar
10. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan K ve Lele- mentleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. K elementi: Yüzeyi parlak olup oda koşullarında metal Isı ve elektiriği çok iyi iletir. L elementi: Doğada monoatomik yapıda olup 25°C de gaz hâlinde bulunur. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi doğrudur? ● ● A) L elementinin atom yarıçapı K elementininkin- den küçüktür. B) K elementinin atom numarası L elementininkin- den büyüktür. C) K elementinin birinci iyonlaşma enerjisi L ele- mentininkinden büyüktür. D) K elementi ametal, L elementi soygaz olarak si- nıflandırılır. E) L elementinin katman sayısı, K elementininkin- den büyüktür. 13.
13.
DENEME
Pastörize
edilmiş süt
A) Yalnız I
Yukarıda verilen iki süt örneği için
Besin değeri
UHT işlemi
yapılmış süt
Bozulmadan kalma süresi
III. Igeriğindeki mikroorganizma sayısı
yargılarından hangileri farklıdır?
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve
C) I ve II
Kimya
Gıdalar
13. DENEME Pastörize edilmiş süt A) Yalnız I Yukarıda verilen iki süt örneği için Besin değeri UHT işlemi yapılmış süt Bozulmadan kalma süresi III. Igeriğindeki mikroorganizma sayısı yargılarından hangileri farklıdır? D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve C) I ve II
lin
8.
Sudan havaya gönderile
acisi 48" dir.
Buna göre, şekildeki gibi gönderilen I ışını kaç
numaralı yolu izler?
A) 1
B) 2
Zeytin
Pamuk
C) 3
Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen yağlar,
uzun zincirli ve bu zincirde çift bağ bulundurma-
yan yağ asitlerini içerir?
A)
E)
B)
D)
D) 4
Ayçiçeği
E) 5
Fındık
Inek
thir
Kimya
Gıdalar
lin 8. Sudan havaya gönderile acisi 48" dir. Buna göre, şekildeki gibi gönderilen I ışını kaç numaralı yolu izler? A) 1 B) 2 Zeytin Pamuk C) 3 Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen yağlar, uzun zincirli ve bu zincirde çift bağ bulundurma- yan yağ asitlerini içerir? A) E) B) D) D) 4 Ayçiçeği E) 5 Fındık Inek thir
5.
t
t
1. Hazır gıdada ve ilaçlarda, maliyeti düşürmek amacıyla
doğal tatlandırıcı yerine yapay tatlandırıcılar kullanılır.
II. Yapay tatlandırıcılar sıfır kalorili olduklarından tercih edi-
lirler.
III. Yapay tatlandırıcılar bazı rahatsızlıklara yol açabilir.
ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
Yapay tatlandırıcılarla
gileri doğrudur?
A) Yalnız I
D
Dl ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
OI ve II
Kimya
Gıdalar
5. t t 1. Hazır gıdada ve ilaçlarda, maliyeti düşürmek amacıyla doğal tatlandırıcı yerine yapay tatlandırıcılar kullanılır. II. Yapay tatlandırıcılar sıfır kalorili olduklarından tercih edi- lirler. III. Yapay tatlandırıcılar bazı rahatsızlıklara yol açabilir. ilgili yukarıdaki ifadelerden han- Yapay tatlandırıcılarla gileri doğrudur? A) Yalnız I D Dl ve III B) Yalnız II E) I, II ve III OI ve II
Dünya çapında sağlıklı beslenme konusunda has-
saslık ve bilinçlenme arttıkça organik gıdalara daha
fazla yönelme görülmektedir. Hazır gıdaların sağlıklı
olmadığı konusunda ise tüm beslenme uzmanları
hem fikir. Marketten alınan hazır yiyecekler yerine
evde yapılanların her zaman daha sağlıklı olduğunu
herkes kabul ediyor. Ancak yaşam koşulları nede-
niyle tüm gıdalarımızı da eskisi gibi evde yapma
imkanı olmadığı da bir gerçektir.
Buna göre,
Sucuk <
hangileri hazır gıdadır?
A) Yalnız I
D) II ve III
Bisküvi
||
ORU BANKAS
B) Yalnız II
Kuru soğan
EVI, II ve III
C) I ve II
Kimya
Gıdalar
Dünya çapında sağlıklı beslenme konusunda has- saslık ve bilinçlenme arttıkça organik gıdalara daha fazla yönelme görülmektedir. Hazır gıdaların sağlıklı olmadığı konusunda ise tüm beslenme uzmanları hem fikir. Marketten alınan hazır yiyecekler yerine evde yapılanların her zaman daha sağlıklı olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak yaşam koşulları nede- niyle tüm gıdalarımızı da eskisi gibi evde yapma imkanı olmadığı da bir gerçektir. Buna göre, Sucuk < hangileri hazır gıdadır? A) Yalnız I D) II ve III Bisküvi || ORU BANKAS B) Yalnız II Kuru soğan EVI, II ve III C) I ve II
ün-
11. Yenilebilir yağ türleri ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Fındık yağı, doymamış yağlar açısından zengindir ve
yüksek sıcaklıkta toksik kimyasallara dönüşür.
B) Ayçiçeği yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarının pres-
leme, ekstraksiyon (özütleme) vb. işlemlerinden
sonra rafine edilmesiyle elde edilir.
C) Zeytinyağı, yüksek E vitamini içeriğinden dolayı
güçlü bir antioksidandır ve doymamış yağ oranı yük-
sektir.
ha >
Tereyağı, bol miktarda doymamış yağ ve A vitamini
içerir. Bu nedenle kızartmalarda kullanımı uygundur.
E) Margarinler, hayvansal kaynaklardan veya bitkisel
yağların hidrojenle doyurulmasından elde edilen katı
bir yağ türüdür.
Kimya
Gıdalar
ün- 11. Yenilebilir yağ türleri ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Fındık yağı, doymamış yağlar açısından zengindir ve yüksek sıcaklıkta toksik kimyasallara dönüşür. B) Ayçiçeği yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarının pres- leme, ekstraksiyon (özütleme) vb. işlemlerinden sonra rafine edilmesiyle elde edilir. C) Zeytinyağı, yüksek E vitamini içeriğinden dolayı güçlü bir antioksidandır ve doymamış yağ oranı yük- sektir. ha > Tereyağı, bol miktarda doymamış yağ ve A vitamini içerir. Bu nedenle kızartmalarda kullanımı uygundur. E) Margarinler, hayvansal kaynaklardan veya bitkisel yağların hidrojenle doyurulmasından elde edilen katı bir yağ türüdür.
1. Yağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu esterlerdir.
B) Saf haldeyken renksiz, kokusuz ve tatsızdır.
C)
Anorganik maddelerdir.
D) Aşırı tüketimi sağlık için zararlıdır.
E) Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilebilir.
Kimya
Gıdalar
1. Yağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu esterlerdir. B) Saf haldeyken renksiz, kokusuz ve tatsızdır. C) Anorganik maddelerdir. D) Aşırı tüketimi sağlık için zararlıdır. E) Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilebilir.
ETKİNLİK
1. Aşağıdaki anyon ve katyon çiftlerinden oluşacak bileşiklerin
formüllerini ve adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
Na+
CI-
NaCl
Çinko
Nitrat
201₂
VO₂
Demir(III) Nitrat
Fe(NO3)3
Ca+2 0-²
CaO
Bakır(I)
Karbonat
Kurşun(IV)
Karbonat
verilen bileşiklerin
K+ PO4-3
K₂PO
NH+4
Amonyum
Fosfat
Pb+4 N-3
Po Ny
Oo.
Kimya
Gıdalar
ETKİNLİK 1. Aşağıdaki anyon ve katyon çiftlerinden oluşacak bileşiklerin formüllerini ve adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. Na+ CI- NaCl Çinko Nitrat 201₂ VO₂ Demir(III) Nitrat Fe(NO3)3 Ca+2 0-² CaO Bakır(I) Karbonat Kurşun(IV) Karbonat verilen bileşiklerin K+ PO4-3 K₂PO NH+4 Amonyum Fosfat Pb+4 N-3 Po Ny Oo.
K
11-
mi
in-
lir-
19. Spor yapan sağlıklı bir insanda,
I. Kanın pH'sinin düşmesi
II. Dokularda karbondioksit miktarının artması
III. Omurilik soğanının uyarılması
IV. Solunumun hızlanması
V. Kaburgalar arası kasların uyarılması
olaylarından hangisi üçüncü sırada gerçekleşir?
C) III
TAPÇIĞI
OLOJI
A) I
B) II
(S) (S
$
UU
Ü
S S
(U) (U)
VVV
YYYY
ZZZZZ)
D) IV
(VV)
(Y) (Y)
5
$ $
E) V
Kimya
Gıdalar
K 11- mi in- lir- 19. Spor yapan sağlıklı bir insanda, I. Kanın pH'sinin düşmesi II. Dokularda karbondioksit miktarının artması III. Omurilik soğanının uyarılması IV. Solunumun hızlanması V. Kaburgalar arası kasların uyarılması olaylarından hangisi üçüncü sırada gerçekleşir? C) III TAPÇIĞI OLOJI A) I B) II (S) (S $ UU Ü S S (U) (U) VVV YYYY ZZZZZ) D) IV (VV) (Y) (Y) 5 $ $ E) V
Fazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
deal
azi
rek
?
8.
İşlem
1. Sıcaklığı azaltmak
11.
III.
Sabit sıcaklıkta N₂O ga-
zi ilavesi
Sabit sıcaklıkta H₂ gazi
ilavesi
Gaz fazı özkütlesi
D) II ve III
Artar
İçerisinde CO₂ gazı bulunan ideal pistonlu bir kaba yuka-
ridaki işlemler ayrı ayrı yapılıyor. Kapta oluşan gaz fazının
özkütlesinin değişimi veriliyor.
B) Yalnız III
Hacim (L)
Değişmez
Buna göre hangilerinde özkütlenin değişimi doğru ola-
rak verilmiştir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol,
O = 16 g/mol)
A) Yalnız I
Azalır
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Gıdalar
Fazların Özellikleri ve Gaz Yasaları deal azi rek ? 8. İşlem 1. Sıcaklığı azaltmak 11. III. Sabit sıcaklıkta N₂O ga- zi ilavesi Sabit sıcaklıkta H₂ gazi ilavesi Gaz fazı özkütlesi D) II ve III Artar İçerisinde CO₂ gazı bulunan ideal pistonlu bir kaba yuka- ridaki işlemler ayrı ayrı yapılıyor. Kapta oluşan gaz fazının özkütlesinin değişimi veriliyor. B) Yalnız III Hacim (L) Değişmez Buna göre hangilerinde özkütlenin değişimi doğru ola- rak verilmiştir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol, O = 16 g/mol) A) Yalnız I Azalır E) I, II ve III C) I ve III
13. Aşağıdaki dart tahtasında, sadece "Hazır Gıda" madde-
lerine atış yapıldığında puan kazanılmaktadır.
A)
B)
D)
E)
3
4
1
9
Sosis
Şeftali
Konserve
1
Margarin
5
Patates
Farklı bölgelere atış yapmak ve dart tahtasını tuttur-
mak şartıyla iki atış yapan bir öğrencinin alabileceği
en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
En düşük
0
4
0
7
En yüksek
16
14
14
16
16
Kimya
Gıdalar
13. Aşağıdaki dart tahtasında, sadece "Hazır Gıda" madde- lerine atış yapıldığında puan kazanılmaktadır. A) B) D) E) 3 4 1 9 Sosis Şeftali Konserve 1 Margarin 5 Patates Farklı bölgelere atış yapmak ve dart tahtasını tuttur- mak şartıyla iki atış yapan bir öğrencinin alabileceği en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? En düşük 0 4 0 7 En yüksek 16 14 14 16 16
14. Tereyağı ile ilgili
I. Doymuş bir yağ türüdür
II. Kızartmalarda kullanımı uygun değildir.
III. Yüksek sıcaklıklarda dayanıklı bir yağ türü-
dür.
verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve III
A) Yalnız I
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Gıdalar
14. Tereyağı ile ilgili I. Doymuş bir yağ türüdür II. Kızartmalarda kullanımı uygun değildir. III. Yüksek sıcaklıklarda dayanıklı bir yağ türü- dür. verilen özelliklerden hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) I ve III A) Yalnız I D) I ve II E) II ve III
11. 0,2 molü 6 gram olan CnH2n+2 bileşiği ile ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(H=1, C=12)
A) n=2 dir.
B) Molekül formülü C₂H6 dır.
C) Basit formülü CH₂ dir.
D) 1 molü yakıldığında 2 mol CO₂ oluşur.
E) 1 molünü tamamen yakmak için normal koşullarda
78,4 litre O₂ gerekir.
Kimya
Gıdalar
11. 0,2 molü 6 gram olan CnH2n+2 bileşiği ile ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H=1, C=12) A) n=2 dir. B) Molekül formülü C₂H6 dır. C) Basit formülü CH₂ dir. D) 1 molü yakıldığında 2 mol CO₂ oluşur. E) 1 molünü tamamen yakmak için normal koşullarda 78,4 litre O₂ gerekir.