Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gıdalar Soruları

14. E numara sistemine göre gida katkı maddelerinin
sınıflandırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
E numara sistemi kod aralığı Işlevi
E 100 - 199
E 200-297
E 322-500
E 950-959
Renklendiriciler
Koruyucular
Emülsiyonlaştırıcılar
Tatlandırıcılar
İşlenmiş bir sosisin ambalajında
1. E122
2. E227
3. E329
4. E952
kodlu katkı maddelerinin olduğu gösterilmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A1 gıdanın daha renkli görünmesi için kullanılan gıda
boyası olabilir.
2 gıdanın raf ömrünü uzatmak için kullanılan antimik-
jobiyal madde olabilir.
3 gıdayı heterojen görüntü sağlamak için kullanılan
gida emülgatörü olabilir.
Gıdanın lezzet ve ve aromasını daha çekici hale getir-
mek için 4 ullanılmıştır
EYukarıdaki E kodlar verilen maddelerin sağlık üzerin-
de olumsuz etkileri olabilir.
th
Kimya
Gıdalar
14. E numara sistemine göre gida katkı maddelerinin sınıflandırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. E numara sistemi kod aralığı Işlevi E 100 - 199 E 200-297 E 322-500 E 950-959 Renklendiriciler Koruyucular Emülsiyonlaştırıcılar Tatlandırıcılar İşlenmiş bir sosisin ambalajında 1. E122 2. E227 3. E329 4. E952 kodlu katkı maddelerinin olduğu gösterilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A1 gıdanın daha renkli görünmesi için kullanılan gıda boyası olabilir. 2 gıdanın raf ömrünü uzatmak için kullanılan antimik- jobiyal madde olabilir. 3 gıdayı heterojen görüntü sağlamak için kullanılan gida emülgatörü olabilir. Gıdanın lezzet ve ve aromasını daha çekici hale getir- mek için 4 ullanılmıştır EYukarıdaki E kodlar verilen maddelerin sağlık üzerin- de olumsuz etkileri olabilir. th
5.
TYT/Kimya
Hazır gıdalara konulan katkı maddeleri ile ilgili;
I. E-kodları ile sınıflandırılırlar.
II. Gıdalara katkı maddesi eklenmesinin nedenle-
rinden biri de gıdanın fiyatını ucuzlatmaktır.
1. Gida katkı maddelerinden olan emülgatörlerin
kullanım amacı faz ayrılmasını engellemektir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
7.
Kimya
Gıdalar
5. TYT/Kimya Hazır gıdalara konulan katkı maddeleri ile ilgili; I. E-kodları ile sınıflandırılırlar. II. Gıdalara katkı maddesi eklenmesinin nedenle- rinden biri de gıdanın fiyatını ucuzlatmaktır. 1. Gida katkı maddelerinden olan emülgatörlerin kullanım amacı faz ayrılmasını engellemektir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III 7.
ilgi-(22. Hazır gıdaların yapısında bulunan kimyasal
maddelerle ilgili aşağıda verilen özellikler-
den hangisi yanlıştır?
ler
a-
Kimyasal madde
A) Koruyucu
B) Renkler
C) Emülgatör
D) Tatlandırıcı
E) Gıda boyaları
Özellik
Raf ömrünü uzatma
Ürünü çekici hâle getirme
pH değerini sabitleme
Lezzetini artırma
Güzel görünüm sağlama
Kimya
Gıdalar
ilgi-(22. Hazır gıdaların yapısında bulunan kimyasal maddelerle ilgili aşağıda verilen özellikler- den hangisi yanlıştır? ler a- Kimyasal madde A) Koruyucu B) Renkler C) Emülgatör D) Tatlandırıcı E) Gıda boyaları Özellik Raf ömrünü uzatma Ürünü çekici hâle getirme pH değerini sabitleme Lezzetini artırma Güzel görünüm sağlama
LONG e
13 Kozmetiklerin yanlış ve
apağıdaki ifadelerden hangisi yanlışl
A) Kanserojen etkileri vardır.
B) Solunum yollan ve akciğerde tahribata yol açabilirler.
C) Cilt kuruluğu ve hassasiyetine yol açabilirler.
D) Vuddun su ve yağ ihtiyacını karşılarlar.
E) Içerdikleri ağır metaller iç organlarda birikerek
biyolojik sisteme zarar verebilir.
14. Kimya bilimi;
Asit ve bazlar arasında gerçekleşen tepkimeyi
gözler.
Pillerin çalışma prensiplerini belirler.
Tlaçların vücuttaki etkilerini inceler.
V. Hazır gıdaların yapısında bulunan maddelerin son
kullanma tarihlerini belirler.
yukarıdaki açıklamalardan hangilerine açıklık
getirebilir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
C) III ve IV
E, II, III ve IV
İnsanlarda ve diğer omurgalı hayvanlarda vücuda alına
glikozun fazlası araciğer ve kas hücrelerinde glikoje
olarak depolanır. Bireyin şeker gereksinimi arttığında,
Du hücrelerdeki glikojenin hidrolizi sonucu açığa çıkan
likoz kullanılır. Ancak bu depo yakıt, hayvana uzun s
etecek miktarda değildir
Kimya
Gıdalar
LONG e 13 Kozmetiklerin yanlış ve apağıdaki ifadelerden hangisi yanlışl A) Kanserojen etkileri vardır. B) Solunum yollan ve akciğerde tahribata yol açabilirler. C) Cilt kuruluğu ve hassasiyetine yol açabilirler. D) Vuddun su ve yağ ihtiyacını karşılarlar. E) Içerdikleri ağır metaller iç organlarda birikerek biyolojik sisteme zarar verebilir. 14. Kimya bilimi; Asit ve bazlar arasında gerçekleşen tepkimeyi gözler. Pillerin çalışma prensiplerini belirler. Tlaçların vücuttaki etkilerini inceler. V. Hazır gıdaların yapısında bulunan maddelerin son kullanma tarihlerini belirler. yukarıdaki açıklamalardan hangilerine açıklık getirebilir? A) I ve II B) II ve III D) I, II ve III C) III ve IV E, II, III ve IV İnsanlarda ve diğer omurgalı hayvanlarda vücuda alına glikozun fazlası araciğer ve kas hücrelerinde glikoje olarak depolanır. Bireyin şeker gereksinimi arttığında, Du hücrelerdeki glikojenin hidrolizi sonucu açığa çıkan likoz kullanılır. Ancak bu depo yakıt, hayvana uzun s etecek miktarda değildir
10. Rafine yağa, % 15-40 oranında sızma yağ karıştırılmasıyla
elde edilen yağ türü ile ilgili;
1. Riviera yağ olarak adlandırılır.
II. Sızma yağa göre, tadı ve kokusu daha hafiftir.
III. Yapısı tamamen değiştirilmiş bir yağ türüdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) I ve II
D) II ve Ill
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Gıdalar
10. Rafine yağa, % 15-40 oranında sızma yağ karıştırılmasıyla elde edilen yağ türü ile ilgili; 1. Riviera yağ olarak adlandırılır. II. Sızma yağa göre, tadı ve kokusu daha hafiftir. III. Yapısı tamamen değiştirilmiş bir yağ türüdür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II D) II ve Ill E) I, II ve III C) I ve III
12. t °C de Agi(k) nin derişimi 0,03 M olan KI çözeltisin-
deki çözünürlüğü 4.10-14 M ise bu tuzun t °C deki çö-
zünürlük çarpımı kaçtır?
A) 1,2.10-17
D) 1,2.10-15
B) 2,0.10-12
C) 3,0.10-16
E) 3,0.10-10
Kimya
Gıdalar
12. t °C de Agi(k) nin derişimi 0,03 M olan KI çözeltisin- deki çözünürlüğü 4.10-14 M ise bu tuzun t °C deki çö- zünürlük çarpımı kaçtır? A) 1,2.10-17 D) 1,2.10-15 B) 2,0.10-12 C) 3,0.10-16 E) 3,0.10-10
10. Hazır gıdalarda katkı maddelerinin kullanım
amaçları arasında;
Katkı
maddesi
hangileri vardır?
A) Yalnız II
1. Birbiri içinde tam çözünmeyen
bileşenlerin ayrılmasını önlemek
II. Tüketicilere güzel görünmesini
sağlamak
III. Çabuk bozulan gıdaların raf
ömrünü uzatmak
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Gıdalar
10. Hazır gıdalarda katkı maddelerinin kullanım amaçları arasında; Katkı maddesi hangileri vardır? A) Yalnız II 1. Birbiri içinde tam çözünmeyen bileşenlerin ayrılmasını önlemek II. Tüketicilere güzel görünmesini sağlamak III. Çabuk bozulan gıdaların raf ömrünü uzatmak D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
UHT süt
133°C de 1 saniye sterilizasyon
Süt homojenizasyonu
Paketlenmiş steril oda
Aseptik kaplar
Daha uzun süre için oda
sıcaklığında saklanır 5-6 ay
Süt
Pastörize süt
65°C de 30 dakikalık sterilizasyon
Yukarıdaki şekilde sütün pastorizasyon işlemi ve UHT
işlemi gösterilmiştir.
Buna göre,
Derhal soğutma 5°C
≤8°C-10°C sıcaklıkta
saklayın
Son kullanım 5-7 gün
1. Pastörizasyon işlemi daha düşük sıcaklıkta yapıl-
maktadır.
D) II ve III
II. UHT işlemi ile işlenen süt daha uzun ömürlüdür.
III. Pastörize edilen süt oda koşullarında saklanabil-
mektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve ll
tonguç
Kimya
Gıdalar
UHT süt 133°C de 1 saniye sterilizasyon Süt homojenizasyonu Paketlenmiş steril oda Aseptik kaplar Daha uzun süre için oda sıcaklığında saklanır 5-6 ay Süt Pastörize süt 65°C de 30 dakikalık sterilizasyon Yukarıdaki şekilde sütün pastorizasyon işlemi ve UHT işlemi gösterilmiştir. Buna göre, Derhal soğutma 5°C ≤8°C-10°C sıcaklıkta saklayın Son kullanım 5-7 gün 1. Pastörizasyon işlemi daha düşük sıcaklıkta yapıl- maktadır. D) II ve III II. UHT işlemi ile işlenen süt daha uzun ömürlüdür. III. Pastörize edilen süt oda koşullarında saklanabil- mektedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve ll tonguç
10. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan K ve Lele-
mentleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
K elementi: Yüzeyi parlak olup oda koşullarında
metal
Isı ve elektiriği çok iyi iletir.
L elementi: Doğada monoatomik yapıda olup
25°C de gaz hâlinde bulunur.
Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?
●
●
A) L elementinin atom yarıçapı K elementininkin-
den küçüktür.
B) K elementinin atom numarası L elementininkin-
den büyüktür.
C) K elementinin birinci iyonlaşma enerjisi L ele-
mentininkinden büyüktür.
D) K elementi ametal, L elementi soygaz olarak si-
nıflandırılır.
E) L elementinin katman sayısı, K elementininkin-
den büyüktür.
13.
Kimya
Gıdalar
10. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan K ve Lele- mentleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. K elementi: Yüzeyi parlak olup oda koşullarında metal Isı ve elektiriği çok iyi iletir. L elementi: Doğada monoatomik yapıda olup 25°C de gaz hâlinde bulunur. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi doğrudur? ● ● A) L elementinin atom yarıçapı K elementininkin- den küçüktür. B) K elementinin atom numarası L elementininkin- den büyüktür. C) K elementinin birinci iyonlaşma enerjisi L ele- mentininkinden büyüktür. D) K elementi ametal, L elementi soygaz olarak si- nıflandırılır. E) L elementinin katman sayısı, K elementininkin- den büyüktür. 13.
13.
DENEME
Pastörize
edilmiş süt
A) Yalnız I
Yukarıda verilen iki süt örneği için
Besin değeri
UHT işlemi
yapılmış süt
Bozulmadan kalma süresi
III. Igeriğindeki mikroorganizma sayısı
yargılarından hangileri farklıdır?
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve
C) I ve II
Kimya
Gıdalar
13. DENEME Pastörize edilmiş süt A) Yalnız I Yukarıda verilen iki süt örneği için Besin değeri UHT işlemi yapılmış süt Bozulmadan kalma süresi III. Igeriğindeki mikroorganizma sayısı yargılarından hangileri farklıdır? D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve C) I ve II
lin
8.
Sudan havaya gönderile
acisi 48" dir.
Buna göre, şekildeki gibi gönderilen I ışını kaç
numaralı yolu izler?
A) 1
B) 2
Zeytin
Pamuk
C) 3
Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen yağlar,
uzun zincirli ve bu zincirde çift bağ bulundurma-
yan yağ asitlerini içerir?
A)
E)
B)
D)
D) 4
Ayçiçeği
E) 5
Fındık
Inek
thir
Kimya
Gıdalar
lin 8. Sudan havaya gönderile acisi 48" dir. Buna göre, şekildeki gibi gönderilen I ışını kaç numaralı yolu izler? A) 1 B) 2 Zeytin Pamuk C) 3 Aşağıdakilerin hangisinden elde edilen yağlar, uzun zincirli ve bu zincirde çift bağ bulundurma- yan yağ asitlerini içerir? A) E) B) D) D) 4 Ayçiçeği E) 5 Fındık Inek thir
5.
t
t
1. Hazır gıdada ve ilaçlarda, maliyeti düşürmek amacıyla
doğal tatlandırıcı yerine yapay tatlandırıcılar kullanılır.
II. Yapay tatlandırıcılar sıfır kalorili olduklarından tercih edi-
lirler.
III. Yapay tatlandırıcılar bazı rahatsızlıklara yol açabilir.
ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
Yapay tatlandırıcılarla
gileri doğrudur?
A) Yalnız I
D
Dl ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
OI ve II
Kimya
Gıdalar
5. t t 1. Hazır gıdada ve ilaçlarda, maliyeti düşürmek amacıyla doğal tatlandırıcı yerine yapay tatlandırıcılar kullanılır. II. Yapay tatlandırıcılar sıfır kalorili olduklarından tercih edi- lirler. III. Yapay tatlandırıcılar bazı rahatsızlıklara yol açabilir. ilgili yukarıdaki ifadelerden han- Yapay tatlandırıcılarla gileri doğrudur? A) Yalnız I D Dl ve III B) Yalnız II E) I, II ve III OI ve II
Dünya çapında sağlıklı beslenme konusunda has-
saslık ve bilinçlenme arttıkça organik gıdalara daha
fazla yönelme görülmektedir. Hazır gıdaların sağlıklı
olmadığı konusunda ise tüm beslenme uzmanları
hem fikir. Marketten alınan hazır yiyecekler yerine
evde yapılanların her zaman daha sağlıklı olduğunu
herkes kabul ediyor. Ancak yaşam koşulları nede-
niyle tüm gıdalarımızı da eskisi gibi evde yapma
imkanı olmadığı da bir gerçektir.
Buna göre,
Sucuk <
hangileri hazır gıdadır?
A) Yalnız I
D) II ve III
Bisküvi
||
ORU BANKAS
B) Yalnız II
Kuru soğan
EVI, II ve III
C) I ve II
Kimya
Gıdalar
Dünya çapında sağlıklı beslenme konusunda has- saslık ve bilinçlenme arttıkça organik gıdalara daha fazla yönelme görülmektedir. Hazır gıdaların sağlıklı olmadığı konusunda ise tüm beslenme uzmanları hem fikir. Marketten alınan hazır yiyecekler yerine evde yapılanların her zaman daha sağlıklı olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak yaşam koşulları nede- niyle tüm gıdalarımızı da eskisi gibi evde yapma imkanı olmadığı da bir gerçektir. Buna göre, Sucuk < hangileri hazır gıdadır? A) Yalnız I D) II ve III Bisküvi || ORU BANKAS B) Yalnız II Kuru soğan EVI, II ve III C) I ve II
ün-
11. Yenilebilir yağ türleri ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Fındık yağı, doymamış yağlar açısından zengindir ve
yüksek sıcaklıkta toksik kimyasallara dönüşür.
B) Ayçiçeği yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarının pres-
leme, ekstraksiyon (özütleme) vb. işlemlerinden
sonra rafine edilmesiyle elde edilir.
C) Zeytinyağı, yüksek E vitamini içeriğinden dolayı
güçlü bir antioksidandır ve doymamış yağ oranı yük-
sektir.
ha >
Tereyağı, bol miktarda doymamış yağ ve A vitamini
içerir. Bu nedenle kızartmalarda kullanımı uygundur.
E) Margarinler, hayvansal kaynaklardan veya bitkisel
yağların hidrojenle doyurulmasından elde edilen katı
bir yağ türüdür.
Kimya
Gıdalar
ün- 11. Yenilebilir yağ türleri ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Fındık yağı, doymamış yağlar açısından zengindir ve yüksek sıcaklıkta toksik kimyasallara dönüşür. B) Ayçiçeği yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarının pres- leme, ekstraksiyon (özütleme) vb. işlemlerinden sonra rafine edilmesiyle elde edilir. C) Zeytinyağı, yüksek E vitamini içeriğinden dolayı güçlü bir antioksidandır ve doymamış yağ oranı yük- sektir. ha > Tereyağı, bol miktarda doymamış yağ ve A vitamini içerir. Bu nedenle kızartmalarda kullanımı uygundur. E) Margarinler, hayvansal kaynaklardan veya bitkisel yağların hidrojenle doyurulmasından elde edilen katı bir yağ türüdür.
1. Yağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu esterlerdir.
B) Saf haldeyken renksiz, kokusuz ve tatsızdır.
C)
Anorganik maddelerdir.
D) Aşırı tüketimi sağlık için zararlıdır.
E) Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilebilir.
Kimya
Gıdalar
1. Yağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu esterlerdir. B) Saf haldeyken renksiz, kokusuz ve tatsızdır. C) Anorganik maddelerdir. D) Aşırı tüketimi sağlık için zararlıdır. E) Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilebilir.
ETKİNLİK
1. Aşağıdaki anyon ve katyon çiftlerinden oluşacak bileşiklerin
formüllerini ve adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
Na+
CI-
NaCl
Çinko
Nitrat
201₂
VO₂
Demir(III) Nitrat
Fe(NO3)3
Ca+2 0-²
CaO
Bakır(I)
Karbonat
Kurşun(IV)
Karbonat
verilen bileşiklerin
K+ PO4-3
K₂PO
NH+4
Amonyum
Fosfat
Pb+4 N-3
Po Ny
Oo.
Kimya
Gıdalar
ETKİNLİK 1. Aşağıdaki anyon ve katyon çiftlerinden oluşacak bileşiklerin formüllerini ve adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. Na+ CI- NaCl Çinko Nitrat 201₂ VO₂ Demir(III) Nitrat Fe(NO3)3 Ca+2 0-² CaO Bakır(I) Karbonat Kurşun(IV) Karbonat verilen bileşiklerin K+ PO4-3 K₂PO NH+4 Amonyum Fosfat Pb+4 N-3 Po Ny Oo.