Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bileşikler Soruları

28
6
(mnou) _
3-
4
8. Al elementinin MnO2 ve PO iyonlarıyla
oluşturacağı bileşiklerin formülleri aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
MnO
A)
B)
C)
2-
Al(MnO4)2
Al₂(MnO4)3
AlMnO4
D)
Al(MnO4)₂
E) Al₂(MnO4)3
PO
3-
Al3(PO4)3
AIPO4
Al3(PO4)2
AIPO4
AI(PO4)3
EN.TR.1920.TYT-01
Kimya
Bileşikler
28 6 (mnou) _ 3- 4 8. Al elementinin MnO2 ve PO iyonlarıyla oluşturacağı bileşiklerin formülleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? MnO A) B) C) 2- Al(MnO4)2 Al₂(MnO4)3 AlMnO4 D) Al(MnO4)₂ E) Al₂(MnO4)3 PO 3- Al3(PO4)3 AIPO4 Al3(PO4)2 AIPO4 AI(PO4)3 EN.TR.1920.TYT-01
7.
8
IL
Bileşik
A) Yalnız I
FeO
SF6
TAICI,
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin karşısında
belirtilen adı doğrudur?
Adi
Demir oksit
Kükürt hekzaflorür
Alüminyum triklorür
B) Yalnız II
D) I ve II
J.H
C) Yalnız III
E I, II ve III
Kimya
Bileşikler
7. 8 IL Bileşik A) Yalnız I FeO SF6 TAICI, Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin karşısında belirtilen adı doğrudur? Adi Demir oksit Kükürt hekzaflorür Alüminyum triklorür B) Yalnız II D) I ve II J.H C) Yalnız III E I, II ve III
KİMYASAL TÜR NEDİR? KİMYASAL TÜRLERİN SINIFLANDIR
8. Element
HAV x
xx
XXNT
Periyodik sistemde yer aldığı grup
IIA 24
IIIA SA
VA
VIIIA
3. periyot elementleri olan X, Y, Z ve T bulundukları grup
yukarıda gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıda formülleri verilen bileşiklerden
hangisi iyonik bağlı değildir?
A) XT2
BYZ
SA
D) ZT3
9
ETYT3
ob hepcan asor
Z
C) X322
I
Kimya
Bileşikler
KİMYASAL TÜR NEDİR? KİMYASAL TÜRLERİN SINIFLANDIR 8. Element HAV x xx XXNT Periyodik sistemde yer aldığı grup IIA 24 IIIA SA VA VIIIA 3. periyot elementleri olan X, Y, Z ve T bulundukları grup yukarıda gösterilmiştir. Buna göre, aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi iyonik bağlı değildir? A) XT2 BYZ SA D) ZT3 9 ETYT3 ob hepcan asor Z C) X322 I
3.
olan X
E) Cul
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlis verilmiş-
tir?
Bileşik
A) NBr3
B) HgSO4
C) BaCl2
D) N₂O3
E) CaCO3
Adi
Azot tribromi
Cıva (II) sülfat
Baryum (II) klor
Diazot trioksi
Kalsiyum karbonat
De
Jaaaa
Kimya
Bileşikler
3. olan X E) Cul Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlis verilmiş- tir? Bileşik A) NBr3 B) HgSO4 C) BaCl2 D) N₂O3 E) CaCO3 Adi Azot tribromi Cıva (II) sülfat Baryum (II) klor Diazot trioksi Kalsiyum karbonat De Jaaaa
3.
CO2-
3
11
CN
111
PO³-
4
Ca²+ iyonu ile yukarıda verilen iyonlar arasında oluşa-
cak bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış
A) 1. iyon ile oluşan bileşiğin formülü CaCO3 tür.
B) I. iyon ile oluşan bileşik sönmüş kireç olarak bilinir.
C) Birer molekülleri kıyaslandığında III. iyon ile oluşacak
bileşik en fazla sayıda atom içerir.
D) III. iyon ile oluşacak bileşiğin formülü Ca,(PO4)2 dir.
E) II. iyon ile oluşacak bileşiğin adı kalsiyum siyanürdür.
Kimya
Bileşikler
3. CO2- 3 11 CN 111 PO³- 4 Ca²+ iyonu ile yukarıda verilen iyonlar arasında oluşa- cak bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış A) 1. iyon ile oluşan bileşiğin formülü CaCO3 tür. B) I. iyon ile oluşan bileşik sönmüş kireç olarak bilinir. C) Birer molekülleri kıyaslandığında III. iyon ile oluşacak bileşik en fazla sayıda atom içerir. D) III. iyon ile oluşacak bileşiğin formülü Ca,(PO4)2 dir. E) II. iyon ile oluşacak bileşiğin adı kalsiyum siyanürdür.
r-
7.
MgO
K3N
AIPO4 HgSO4
Yukarıdaki bileşiklere ait adlandırmalar di
şında kalan bileşik adı aşağıdakilerin han-
gisinde yer alır?
A) Potasyum nitrüf
B) Magnezyum oksit
C Alüminyum fosfat
D) Sodyum nitrat
E) Civa (1) sülfat
Kimya
Bileşikler
r- 7. MgO K3N AIPO4 HgSO4 Yukarıdaki bileşiklere ait adlandırmalar di şında kalan bileşik adı aşağıdakilerin han- gisinde yer alır? A) Potasyum nitrüf B) Magnezyum oksit C Alüminyum fosfat D) Sodyum nitrat E) Civa (1) sülfat
9.
BB
Aşağıda adları bulunan bileşiklerden hangisinin karşı-
sında verilen formülü doğrudur?
Adı
Sodyum hipoklorit
B) Bakır (II) sülfat
Demir (III) nitrat X
D) Potasyum klorür
E) Magnezyum fosfür
Formülü
NaCIO3
BaSO4
FeNO3
KCI
MgF2
Kimya
Bileşikler
9. BB Aşağıda adları bulunan bileşiklerden hangisinin karşı- sında verilen formülü doğrudur? Adı Sodyum hipoklorit B) Bakır (II) sülfat Demir (III) nitrat X D) Potasyum klorür E) Magnezyum fosfür Formülü NaCIO3 BaSO4 FeNO3 KCI MgF2
5. Periyodik sistemin B grubunda yer alan elementler
genellikle bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik
alırlar. Bu elementlerin yer aldığı bileşikler adlandırılır-
ken bu elementlerin adlarından sonra parantez içinde
Romen rakamı ile değerlikleri yazılır.
2
Buna göre,
-
Demir (II)....
şeklinde adı olan bir bileşiğin formülü aşağıda veri-
lenlerden hangisi olabilir?
A) FeO
B) Fe(OH)3
D) FeCl3
E) Fe₂O3
C) FePO4
Kimya
Bileşikler
5. Periyodik sistemin B grubunda yer alan elementler genellikle bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alırlar. Bu elementlerin yer aldığı bileşikler adlandırılır- ken bu elementlerin adlarından sonra parantez içinde Romen rakamı ile değerlikleri yazılır. 2 Buna göre, - Demir (II).... şeklinde adı olan bir bileşiğin formülü aşağıda veri- lenlerden hangisi olabilir? A) FeO B) Fe(OH)3 D) FeCl3 E) Fe₂O3 C) FePO4
9. Kimya dersinde "Kimyanın Sembolik Dili"
ile ilgili sunum hazırlayan öğrencilerden
Müge'nin sunumda kullandığı aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Formülü H₂O olan bileşiğin yaygın adı sudur.
B) Yaygın adı zaç yağı olan bileşik H₂SO4
formülüyle gösterilir.
C) Sönmüş kireç, fiziksel yöntemlerle
bileşenlerine ayrıştırılamaz.
DYNaOH bileşiğini oluşturan elementlerin
kütleleri arasında belirli bir oran vardır.
E) Kezzap, kendisini oluşturan elementlerin
özelliklerini taşır.
HNO3
Kimya
Bileşikler
9. Kimya dersinde "Kimyanın Sembolik Dili" ile ilgili sunum hazırlayan öğrencilerden Müge'nin sunumda kullandığı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Formülü H₂O olan bileşiğin yaygın adı sudur. B) Yaygın adı zaç yağı olan bileşik H₂SO4 formülüyle gösterilir. C) Sönmüş kireç, fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılamaz. DYNaOH bileşiğini oluşturan elementlerin kütleleri arasında belirli bir oran vardır. E) Kezzap, kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşır. HNO3
8.
&
1. N₂F 93
Cab 2
II.
III. NaHCO3
BY (A
b
Bu bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
.
bileşik, diazot hekzaflorürdür.
B) III. bileşiğin anyonu çok atomludur.
C. bileşiğin yaygın adı, sönmemiş kireçtir.
D) Birer formüllerindeki atom sayıları ilişkisi III > Hair.
ENE
III. bileşiğin yaygın adı, yemek sodasıdır.
Kimya
Bileşikler
8. & 1. N₂F 93 Cab 2 II. III. NaHCO3 BY (A b Bu bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? . bileşik, diazot hekzaflorürdür. B) III. bileşiğin anyonu çok atomludur. C. bileşiğin yaygın adı, sönmemiş kireçtir. D) Birer formüllerindeki atom sayıları ilişkisi III > Hair. ENE III. bileşiğin yaygın adı, yemek sodasıdır.
7. Organik madde + Cuo
cuối con thiết có
CO₂ + +
tepkimede CuO ile tepkimeye giren
Yukarıda verilen
organik madde,
1. C
11. H
III. O
atomlarından hangilerini kesinlikle içerir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
CO2 H₂
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Bileşikler
7. Organik madde + Cuo cuối con thiết có CO₂ + + tepkimede CuO ile tepkimeye giren Yukarıda verilen organik madde, 1. C 11. H III. O atomlarından hangilerini kesinlikle içerir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III CO2 H₂ C) I ve III E) I, II ve III
4. Aşağıdaki tabloda yer alan bileşiklerin adla-
rını yazınız. Atom kütlelerinden yararlanarak
molekül kütlelerini hesaplayınız. (H:1 g/mol,
Li:7 g/mol, C:12 g/mol, N:14 g/mol, 0:16 g/
mol, Na:23 g/mol, Mg:24 g/mol, Cl:35,5 g/mol,
K:39 g/mol, Ca:40 g/mol)
Bileşik
Formülü
LiH
KOH
HCI
CaCO3
Mg(NO3)2
1
Bileşik
Adı
Molekül
Kütlesi
Kimya
Bileşikler
4. Aşağıdaki tabloda yer alan bileşiklerin adla- rını yazınız. Atom kütlelerinden yararlanarak molekül kütlelerini hesaplayınız. (H:1 g/mol, Li:7 g/mol, C:12 g/mol, N:14 g/mol, 0:16 g/ mol, Na:23 g/mol, Mg:24 g/mol, Cl:35,5 g/mol, K:39 g/mol, Ca:40 g/mol) Bileşik Formülü LiH KOH HCI CaCO3 Mg(NO3)2 1 Bileşik Adı Molekül Kütlesi
3. Magnezyum ve flor elementleri arasında oluşan MgF2
bileşiği ile ilgili,
1. Moleküler yapılı bir bileşiktir.
II. Mo, F değerlikli iyonlar halindedir.
III. Lewis yapısı, [:F: Mg2+ [:: şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur? (12Mg, 9F)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Orbital Yayınları
Kimya
Bileşikler
3. Magnezyum ve flor elementleri arasında oluşan MgF2 bileşiği ile ilgili, 1. Moleküler yapılı bir bileşiktir. II. Mo, F değerlikli iyonlar halindedir. III. Lewis yapısı, [:F: Mg2+ [:: şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? (12Mg, 9F) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III Orbital Yayınları
12. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin
sistematik adı doğru verilmiştir?
Formül
Cu₂O
A)
B) CH₂
Fе₂03
D)) NH3
E
NH4NO3
2-
Adı
Bakır(1) oksit ✓
Karbon hidrür X
Demir(II) oksit"
Azot trihidrür
Amonyum nitrür
Kimya
Bileşikler
12. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adı doğru verilmiştir? Formül Cu₂O A) B) CH₂ Fе₂03 D)) NH3 E NH4NO3 2- Adı Bakır(1) oksit ✓ Karbon hidrür X Demir(II) oksit" Azot trihidrür Amonyum nitrür
12. IUPAC sisteminde grup numaraları 2 ve 17 olan X ve Y
elementlerinin yaptıkları bileşikle ilgili,
I. Oda sıcaklığında katı hâldedir.
II. Sıvı hâli elektrik akımını iletir.
III. Lewis yapısı X²+ 2[:Y:] şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Bileşikler
12. IUPAC sisteminde grup numaraları 2 ve 17 olan X ve Y elementlerinin yaptıkları bileşikle ilgili, I. Oda sıcaklığında katı hâldedir. II. Sıvı hâli elektrik akımını iletir. III. Lewis yapısı X²+ 2[:Y:] şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
Katı ve Sıvı halde elektrik akımını ileten kristal
yapılı saf bir katı ile ilgili,
1. Erime noktası düşüktür.
tt. Amorf katıdır.
III. Kendi aralarında bileşik oluşturabilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Bileşikler
Katı ve Sıvı halde elektrik akımını ileten kristal yapılı saf bir katı ile ilgili, 1. Erime noktası düşüktür. tt. Amorf katıdır. III. Kendi aralarında bileşik oluşturabilir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III