Bileşikler Soruları

28
6
(mnou) _
3-
4
8. Al elementinin MnO2 ve PO iyonlarıyla
oluşturacağı bileşiklerin formülleri aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
MnO
A)
B)
C)
2-
Al(MnO4)2
Al₂(MnO4)3
AlMnO4
D)
Al(MnO4)₂
E) Al₂(MnO4)3
PO
3-
Al3(PO4)3
AIPO4
Al3(PO4)2
AIPO4
AI(PO4)3
EN.TR.1920.TYT-01
Kimya
Bileşikler
28 6 (mnou) _ 3- 4 8. Al elementinin MnO2 ve PO iyonlarıyla oluşturacağı bileşiklerin formülleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? MnO A) B) C) 2- Al(MnO4)2 Al₂(MnO4)3 AlMnO4 D) Al(MnO4)₂ E) Al₂(MnO4)3 PO 3- Al3(PO4)3 AIPO4 Al3(PO4)2 AIPO4 AI(PO4)3 EN.TR.1920.TYT-01
7.
8
IL
Bileşik
A) Yalnız I
FeO
SF6
TAICI,
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin karşısında
belirtilen adı doğrudur?
Adi
Demir oksit
Kükürt hekzaflorür
Alüminyum triklorür
B) Yalnız II
D) I ve II
J.H
C) Yalnız III
E I, II ve III
Kimya
Bileşikler
7. 8 IL Bileşik A) Yalnız I FeO SF6 TAICI, Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin karşısında belirtilen adı doğrudur? Adi Demir oksit Kükürt hekzaflorür Alüminyum triklorür B) Yalnız II D) I ve II J.H C) Yalnız III E I, II ve III
Taisy
I.
II.
III.
7
Örnek
KCI
CO₂
H₂
Yukarıda verilen maddelerden hangileri karşısında verilen
kristal türü doğrudur?
A) Yalnız I
D) Yalnız II
Kristal Türü
İyonik kristal
Kovalent kristal
Moleküler kristal
B) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
OBR
Kimya
Bileşikler
Taisy I. II. III. 7 Örnek KCI CO₂ H₂ Yukarıda verilen maddelerden hangileri karşısında verilen kristal türü doğrudur? A) Yalnız I D) Yalnız II Kristal Türü İyonik kristal Kovalent kristal Moleküler kristal B) I ve III E) I, II ve III C) I ve II OBR
ileşiklerin üç
cuvvetle-
aşağıda-
10. I. CH
II. H₂O
III. HF
Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinde
yoğun fazda sadece London kuvvetleri etkin-
dir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) II ve III
DERS UYGU
D
1.
Kimya
Bileşikler
ileşiklerin üç cuvvetle- aşağıda- 10. I. CH II. H₂O III. HF Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinde yoğun fazda sadece London kuvvetleri etkin- dir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) II ve III DERS UYGU D 1.
6. Xm(YO) tuzunun suda çözünmesi ile oluşan iyon sayısının
zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibidir.
lyon sayısı
3a
2a
A) 3-
-YOU-
► Zaman
Buna göre bileşikteki Y nin yükseltgenme basamağı
aşağıdakilerden hangisidir? (0)
C) 2+
B)2-
TEST
D) 5+ E) 6+
Kimya
Bileşikler
6. Xm(YO) tuzunun suda çözünmesi ile oluşan iyon sayısının zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibidir. lyon sayısı 3a 2a A) 3- -YOU- ► Zaman Buna göre bileşikteki Y nin yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir? (0) C) 2+ B)2- TEST D) 5+ E) 6+
8. 1. Metalin elektriği iletimi
II. Tuzlu suyun elektrolizi
III. Barajlardaki sudan elektrik üretimi
yukarıdakilerden hangileri kimyasal değişim ile gerçek-
leşir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11
Kimya
Bileşikler
8. 1. Metalin elektriği iletimi II. Tuzlu suyun elektrolizi III. Barajlardaki sudan elektrik üretimi yukarıdakilerden hangileri kimyasal değişim ile gerçek- leşir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 11
2. X ve Y atomları arasında oluşan molekül ile ilgili,
Polar yapılıdır.
4 atomludur.
X atomu 3 bağ yapabilmektedir.
x+3
bilgileri veriliyor.
Buna göre,
Molekül içi bağların tamamı polardır.
1. Molekülde kısmi kalıcı dipoller bulunur.
u
H. Molekülde bağlayıcı elektron sayısı 3'tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve ll
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
B
W.
V
5.
Kimya
Bileşikler
2. X ve Y atomları arasında oluşan molekül ile ilgili, Polar yapılıdır. 4 atomludur. X atomu 3 bağ yapabilmektedir. x+3 bilgileri veriliyor. Buna göre, Molekül içi bağların tamamı polardır. 1. Molekülde kısmi kalıcı dipoller bulunur. u H. Molekülde bağlayıcı elektron sayısı 3'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve ll D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III B W. V 5.
8
2
20
1.
II.
A) Yalnız I
0 0000 0000 0
Element
17Y
7²
16K
7
Stipini
11X atomunun Y, Z ve K atomları ile oluşturduğu
kararlı bileşiklerin formüllerinden hangileri doğ-
rudur?
nnsinov
D) II ve III
Kararlı bileşiğin formülü
XY
B) I ve II
XZ3
X₂K
226
11X: 15 25 2p1s (IA
P
99
C) I ve III
rapari or
E) I, II ve III
3-0110
26
124: 15 ²25 2p⁰° 15² JP²
17
2:15²25²25³²³ SA
QA
>
Kimya
Bileşikler
8 2 20 1. II. A) Yalnız I 0 0000 0000 0 Element 17Y 7² 16K 7 Stipini 11X atomunun Y, Z ve K atomları ile oluşturduğu kararlı bileşiklerin formüllerinden hangileri doğ- rudur? nnsinov D) II ve III Kararlı bileşiğin formülü XY B) I ve II XZ3 X₂K 226 11X: 15 25 2p1s (IA P 99 C) I ve III rapari or E) I, II ve III 3-0110 26 124: 15 ²25 2p⁰° 15² JP² 17 2:15²25²25³²³ SA QA >
9. İyonik bileşiklerle ilgili,
Tuz
u
En küçük birim moleküldür.
II. Zıt yüklü iyonlar itme ve çekme kuvvetlerini
dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli
bir kristal örgü yapı oluşturur.
III. Sert ve kırılgandır, herhangi bir zorlamada kırı-
lır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız
D) I ve III
Ders Uygulama Föyü | Kimya
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12.
6
L
Kimya
Bileşikler
9. İyonik bileşiklerle ilgili, Tuz u En küçük birim moleküldür. II. Zıt yüklü iyonlar itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgü yapı oluşturur. III. Sert ve kırılgandır, herhangi bir zorlamada kırı- lır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız D) I ve III Ders Uygulama Föyü | Kimya C) Yalnız III E) I, II ve III 12. 6 L
6. Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin yapısındaki atom
türü sayısı ve molekül türü sayısı verilmiştir.
Madde
X
Y
Z
Atom Türü
3
1
2
D) II ve III
Molekül Türü
Buna göre,
I. X maddesi, CO ve SO₂ gazlanı karışımı olabilir.
VI. Y maddesi, H₂ gazı olabilir.
VI. Z maddesi, CO gazı olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
2
1
C) I ve III
E) I, II ve III
9.
L
Kimya
Bileşikler
6. Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin yapısındaki atom türü sayısı ve molekül türü sayısı verilmiştir. Madde X Y Z Atom Türü 3 1 2 D) II ve III Molekül Türü Buna göre, I. X maddesi, CO ve SO₂ gazlanı karışımı olabilir. VI. Y maddesi, H₂ gazı olabilir. VI. Z maddesi, CO gazı olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II 2 1 C) I ve III E) I, II ve III 9. L
13. Kimyasal bağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Azot (N) elementinin N₂ molekülünde üçlü bağ bu-
lunur.
BY Element sembolünün çevresinde değerlik elektronla-
rının noktalarla gösterildiği yapıya Lewis yapısı denir.
C) Karbon (C) elementi bileşiklerinde tekli, ikili ve üçlü
bağ yapabilir.
D) Hidrojen (H) ve klor (₁7Cl) element atomları arasında
oluşan HCI bileşiğinde atomlar arasında iyonik bağ
bulunur.
EXF₂ molekülünde atomlar arasında apolar kovalent bağ
bulunur.
Kimya
Bileşikler
13. Kimyasal bağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Azot (N) elementinin N₂ molekülünde üçlü bağ bu- lunur. BY Element sembolünün çevresinde değerlik elektronla- rının noktalarla gösterildiği yapıya Lewis yapısı denir. C) Karbon (C) elementi bileşiklerinde tekli, ikili ve üçlü bağ yapabilir. D) Hidrojen (H) ve klor (₁7Cl) element atomları arasında oluşan HCI bileşiğinde atomlar arasında iyonik bağ bulunur. EXF₂ molekülünde atomlar arasında apolar kovalent bağ bulunur.
KİMYASAL TÜR NEDİR? KİMYASAL TÜRLERİN SINIFLANDIR
8. Element
HAV x
xx
XXNT
Periyodik sistemde yer aldığı grup
IIA 24
IIIA SA
VA
VIIIA
3. periyot elementleri olan X, Y, Z ve T bulundukları grup
yukarıda gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıda formülleri verilen bileşiklerden
hangisi iyonik bağlı değildir?
A) XT2
BYZ
SA
D) ZT3
9
ETYT3
ob hepcan asor
Z
C) X322
I
Kimya
Bileşikler
KİMYASAL TÜR NEDİR? KİMYASAL TÜRLERİN SINIFLANDIR 8. Element HAV x xx XXNT Periyodik sistemde yer aldığı grup IIA 24 IIIA SA VA VIIIA 3. periyot elementleri olan X, Y, Z ve T bulundukları grup yukarıda gösterilmiştir. Buna göre, aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi iyonik bağlı değildir? A) XT2 BYZ SA D) ZT3 9 ETYT3 ob hepcan asor Z C) X322 I
1-3 + 3x.
3x=2
−4+2x=0
9. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde oksijen ato-
munun yükseltgenme basamağı diğerlerinden
farkhdır? (H: 1A, K:1A, Mg:2A, C:4A, N:5A, F:7A)
A) HNO
D) CO₂
+2
B) MgO
E) OF 2
C) K₂O
+2
12
32
Kimya
Bileşikler
1-3 + 3x. 3x=2 −4+2x=0 9. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde oksijen ato- munun yükseltgenme basamağı diğerlerinden farkhdır? (H: 1A, K:1A, Mg:2A, C:4A, N:5A, F:7A) A) HNO D) CO₂ +2 B) MgO E) OF 2 C) K₂O +2 12 32
3
endemik
D) III > I > II
Anyon
A SO²-
B) NHÀ
11. Aşağıda verilen çok atomlu anyonlardan hangi
nin adı yanlış verilmiştir?
C) CH3COO-
D) CO3-
C) | > || ₂1
E) PO³-
E) || > | > |||
Adı
Sülfit
Amonyum
Klorat
Karbonat
Fosfat
A) Birbirleri
rurlar.
B)
Öz kütl-
C) Taneci
dar az
+1+X+-3
D) Bulum
E) Yüks
2. I.
11
Kimya
Bileşikler
3 endemik D) III > I > II Anyon A SO²- B) NHÀ 11. Aşağıda verilen çok atomlu anyonlardan hangi nin adı yanlış verilmiştir? C) CH3COO- D) CO3- C) | > || ₂1 E) PO³- E) || > | > ||| Adı Sülfit Amonyum Klorat Karbonat Fosfat A) Birbirleri rurlar. B) Öz kütl- C) Taneci dar az +1+X+-3 D) Bulum E) Yüks 2. I. 11
6.
Fe₂O3(k) + 3CO(g) →2Fe(k) + 3CO₂(g)
tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) FО'teki Fe'nin değerliği 3+'dır.
B) Heterojen bir tepkimedir.
C) CO bileşiğindeki, C atomu yükseltgenmiş-
tir.
D) Fe₂O3 bileşiğindeki, Fe³+ iyonu elektron
vermiştir.
E) Redoks tepkimesidir.
Kimya
Bileşikler
6. Fe₂O3(k) + 3CO(g) →2Fe(k) + 3CO₂(g) tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) FО'teki Fe'nin değerliği 3+'dır. B) Heterojen bir tepkimedir. C) CO bileşiğindeki, C atomu yükseltgenmiş- tir. D) Fe₂O3 bileşiğindeki, Fe³+ iyonu elektron vermiştir. E) Redoks tepkimesidir.
13. MnO+S²-→ Mn²+
Mn²+ + SO₂
tepkimesi ile ilgili;
1. Kükürt (S) 2- den 4+'ya yükseltgenmiştir.
II. MnO indirgendir.
III. S2- elektron vermiştir.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve Ill
Kimya
Bileşikler
13. MnO+S²-→ Mn²+ Mn²+ + SO₂ tepkimesi ile ilgili; 1. Kükürt (S) 2- den 4+'ya yükseltgenmiştir. II. MnO indirgendir. III. S2- elektron vermiştir. yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve Ill