Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tuzlar Soruları

Saf
SU
I
1
B
A) Yalnız I
Tuzlu
su
Yukarıdaki kaplara üst kısımlarında belirtilen maddeler
eklendiğinde,
- I. kapta H₂O* iyon sayısı artıyor. A
II. kapta OH- iyon sayısı artıyor.
||
III. kapta H₂O+ veya OH- iyon sayısı değişmiyor.
Yukarıdaki bilgilere göre,
A maddesi baz olabilir.
II. C maddesi CO, olabilir.
D) I ve III
H. B maddesiH,OH olabilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
BI ve II
Şekerli
su
caled we not
CYalnız II
E) I, II ve III
Kimya
Tuzlar
Saf SU I 1 B A) Yalnız I Tuzlu su Yukarıdaki kaplara üst kısımlarında belirtilen maddeler eklendiğinde, - I. kapta H₂O* iyon sayısı artıyor. A II. kapta OH- iyon sayısı artıyor. || III. kapta H₂O+ veya OH- iyon sayısı değişmiyor. Yukarıdaki bilgilere göre, A maddesi baz olabilir. II. C maddesi CO, olabilir. D) I ve III H. B maddesiH,OH olabilir. yargılarından hangileri yanlıştır? BI ve II Şekerli su caled we not CYalnız II E) I, II ve III
2.
Karbon (C) katısı ve oksijen (O₂) gazının
etkileşiminden karbondioksit (CO₂) gazı oluşur.
Karbondioksit soğutulduğunda doğrudan katı hâle
geçer ve kuru buz elde edilir.
Buna göre,
1. C atomik, O₂ moleküler yapılı elementtir.
II. CO₂ gazından kuru buz eldesi kimyasal bir
değişimdir. X
III.
Kuru buz, C ve O₂ elementlerinin özelliklerini
gösterir.
IV. CO₂ ve kuru buzun fiziksel özellikleri farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve t
B) I ve IV
D) I, II ve H
Kafa Deng
C) III ve IV
E) I, II ve IV
7345
Kimya
Tuzlar
2. Karbon (C) katısı ve oksijen (O₂) gazının etkileşiminden karbondioksit (CO₂) gazı oluşur. Karbondioksit soğutulduğunda doğrudan katı hâle geçer ve kuru buz elde edilir. Buna göre, 1. C atomik, O₂ moleküler yapılı elementtir. II. CO₂ gazından kuru buz eldesi kimyasal bir değişimdir. X III. Kuru buz, C ve O₂ elementlerinin özelliklerini gösterir. IV. CO₂ ve kuru buzun fiziksel özellikleri farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve t B) I ve IV D) I, II ve H Kafa Deng C) III ve IV E) I, II ve IV 7345
A TESTİ
2.
Saf suya ait faz diyagramı verilmiştir.
Basınç (atm)
218
0,006
Kati
SIVI
Buhar
0 100
B
Gaz
374,3
95
Sıcaklık (°C)
AYT/ KIM
3.
Buna göre, saf su ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi
yanlıştır?
A) 0°C ve 1 atm şartları altında katı hâlden sivi hâle geç
mektedir.
Buhar halinde ise
bosing
attipi
Lama
.
B) Kritik sıcaklığı 974,3°C'dir.
C250°C ve 1 atm şartları altında basınç uygulanarak SIV
hâle getirilebilir.
Saf
ekle
D) Üzerindeki basınç değeri arttıkça erime ve kaynama
noktası artmaktadır.
Sica
içe
no
Saf
Ayn
X,
you
ma
E) 0,006 atm basıncı altındaki basınç değerlerinde kat
hâli ısıtılırsa doğrudan buhar hâline geçer.
Kimya
Tuzlar
A TESTİ 2. Saf suya ait faz diyagramı verilmiştir. Basınç (atm) 218 0,006 Kati SIVI Buhar 0 100 B Gaz 374,3 95 Sıcaklık (°C) AYT/ KIM 3. Buna göre, saf su ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi yanlıştır? A) 0°C ve 1 atm şartları altında katı hâlden sivi hâle geç mektedir. Buhar halinde ise bosing attipi Lama . B) Kritik sıcaklığı 974,3°C'dir. C250°C ve 1 atm şartları altında basınç uygulanarak SIV hâle getirilebilir. Saf ekle D) Üzerindeki basınç değeri arttıkça erime ve kaynama noktası artmaktadır. Sica içe no Saf Ayn X, you ma E) 0,006 atm basıncı altındaki basınç değerlerinde kat hâli ısıtılırsa doğrudan buhar hâline geçer.
HIZ VE RENK YAYINLARI
20=1
10⁰
200
10
6. Tuzların anyon ya da katyonunun suyla tepkimeye girme-
sine hidroliz denir.
Buna göre,
KCI
NaCN
U
III. CH3COOK
x² Ci
tuzlarından hangileri suda hidroliz olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
NE
C) Yalnız III
E) II ve III
1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.E
177
Kimya
Tuzlar
HIZ VE RENK YAYINLARI 20=1 10⁰ 200 10 6. Tuzların anyon ya da katyonunun suyla tepkimeye girme- sine hidroliz denir. Buna göre, KCI NaCN U III. CH3COOK x² Ci tuzlarından hangileri suda hidroliz olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II NE C) Yalnız III E) II ve III 1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.E 177
r
1. KX tuzu ile hazırlanan çözeltide sadece,
6₁
X (suda) + H₂O(s)
dengesi oluşuyor. A
Buna göre,
A₂
HX(suda) + OH (suda)
1. HX, zayıf asittir.
II. Çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür.
III. KOH kuvvetli bazdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
Kimya
Tuzlar
r 1. KX tuzu ile hazırlanan çözeltide sadece, 6₁ X (suda) + H₂O(s) dengesi oluşuyor. A Buna göre, A₂ HX(suda) + OH (suda) 1. HX, zayıf asittir. II. Çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. III. KOH kuvvetli bazdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1
DOĞA KOLEJİ
11. 1. Elektroliz
II. Nötrleşme
III. Süblimleşme
-IV. Yanma
25
V. Bağ oluşumu
VI Çözünme
Yukarıdaki tepkime türlerinin kaç tanesinde
kesinlikle ortama ısı verilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5 E)6
2
Kimya
Tuzlar
DOĞA KOLEJİ 11. 1. Elektroliz II. Nötrleşme III. Süblimleşme -IV. Yanma 25 V. Bağ oluşumu VI Çözünme Yukarıdaki tepkime türlerinin kaç tanesinde kesinlikle ortama ısı verilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E)6 2
0,2
6. 0,2 mol AgNO3 içeren sulu çözelti ile 0,4 mol XCI içeren sulu
çözelti karıştırıldığında AgCl çökeleği oluşuyor.
Reaksiyona giren maddelerin birinden 0,2 mol arttığına
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) XCI bileşiğindeki n değeri 1'dir.
n
B) X, 1A grubu metali olabilir.
C) Son durumdaki çözelti yaklaşık 1,2 mol iyon içerir.
D) Çöken madde 0,2 moldür.
E) Tepkime sonunda ortamda AgNO3 kalmamıştır.
9.
yargı
A) Y
16
CH
ler
A)
Kimya
Tuzlar
0,2 6. 0,2 mol AgNO3 içeren sulu çözelti ile 0,4 mol XCI içeren sulu çözelti karıştırıldığında AgCl çökeleği oluşuyor. Reaksiyona giren maddelerin birinden 0,2 mol arttığına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) XCI bileşiğindeki n değeri 1'dir. n B) X, 1A grubu metali olabilir. C) Son durumdaki çözelti yaklaşık 1,2 mol iyon içerir. D) Çöken madde 0,2 moldür. E) Tepkime sonunda ortamda AgNO3 kalmamıştır. 9. yargı A) Y 16 CH ler A)
A
1
1
1
1
R
ayınlad
5
R
1
B
I
1
1
1
1
10.
9
Anahtar Kelime
2 3 4
1
25
C
D
k
H3 PROJE
S
T
Z
D) KLOR
14
4
Yukarıda verilen bulmaca kesitindeki kutucuklar,
1. Sodyum hidroksit bazının diğer adı
II. Asit ve bazın tepkimesi ile oluşan madde,
III. Cam kapta saklanamayan, camı aşındıran asit adı
NO₂ Sv. Cu, Hg, Ag, Au ve Pt gibi metallerin genel adı
1
V. Asidik ve bazik ortamda farklı pH değerlerinde farklı
renkler veren madde
ifadelerine karşılık gelen kelimelerle doldurulduğunda
oluşan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) META
B) ASIT
C) SODA
E) FLOR
Kimya
Tuzlar
A 1 1 1 1 R ayınlad 5 R 1 B I 1 1 1 1 10. 9 Anahtar Kelime 2 3 4 1 25 C D k H3 PROJE S T Z D) KLOR 14 4 Yukarıda verilen bulmaca kesitindeki kutucuklar, 1. Sodyum hidroksit bazının diğer adı II. Asit ve bazın tepkimesi ile oluşan madde, III. Cam kapta saklanamayan, camı aşındıran asit adı NO₂ Sv. Cu, Hg, Ag, Au ve Pt gibi metallerin genel adı 1 V. Asidik ve bazik ortamda farklı pH değerlerinde farklı renkler veren madde ifadelerine karşılık gelen kelimelerle doldurulduğunda oluşan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) META B) ASIT C) SODA E) FLOR
uz aşağıda-
C) Na₂CO
(213)
7. CaCO, doğada kayaçlarda ve deniz kabuklularının kabuğun-
da bulunur. Kireç taşı, mermer ve tebeşir olmak üzere üç formu
vardır.
bazik
Cool thes
Buna göre, CaCO, tuzu ile ilgili,
T. Suda çok iyi çözünür.
Sistematik adı kalsiyum karbonattır.
M. Tarimda aşırı asitli toprakların pH değerlerinin düzenlenme-
sinde kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve Il
El ve III
C) I ve III
Kimya
Tuzlar
uz aşağıda- C) Na₂CO (213) 7. CaCO, doğada kayaçlarda ve deniz kabuklularının kabuğun- da bulunur. Kireç taşı, mermer ve tebeşir olmak üzere üç formu vardır. bazik Cool thes Buna göre, CaCO, tuzu ile ilgili, T. Suda çok iyi çözünür. Sistematik adı kalsiyum karbonattır. M. Tarimda aşırı asitli toprakların pH değerlerinin düzenlenme- sinde kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III B) I ve Il El ve III C) I ve III
Birleşenlerine ayrıştırılabilir. Birleşik, karışın
Sulu çözeltisi elektrolit özellik gösterir.
A) NaCl(sv)
Belirli formülü yoktur. Kanam
Homojen özellik gösterir.
Tabloda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
D) KNO3(suda)
B) Fe(sivi)
C) Hava
E) C₂H5OH(suda)
Kimya
Tuzlar
Birleşenlerine ayrıştırılabilir. Birleşik, karışın Sulu çözeltisi elektrolit özellik gösterir. A) NaCl(sv) Belirli formülü yoktur. Kanam Homojen özellik gösterir. Tabloda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? D) KNO3(suda) B) Fe(sivi) C) Hava E) C₂H5OH(suda)
1. Kuvvetli ya da zayıf yapıdaki asit ve bazlardan oluşan tuzlar
nötr, asidik veya bazik özellik taşımaktadırlar.
Buna göre,
1. NaNO3 NOOH NO NE
I.
II. KF KOH tHE →Bozik
III. (NH4)2SO4 NH3 + H₂SO4 Jasidik
verilen tuzların asidik, bazik ve nötr olarak sınıflandı-
rılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?
1
Asidik
Nötr
C) Bazik
D) Nötr
E) Nötr
A)
B
||
Bazik
Bazik
Asidik
Astdik
Bazik
|||
Asidik
Asidik
Bazik
Bazik
Nötr
Kimya
Tuzlar
1. Kuvvetli ya da zayıf yapıdaki asit ve bazlardan oluşan tuzlar nötr, asidik veya bazik özellik taşımaktadırlar. Buna göre, 1. NaNO3 NOOH NO NE I. II. KF KOH tHE →Bozik III. (NH4)2SO4 NH3 + H₂SO4 Jasidik verilen tuzların asidik, bazik ve nötr olarak sınıflandı- rılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril- miştir? 1 Asidik Nötr C) Bazik D) Nötr E) Nötr A) B || Bazik Bazik Asidik Astdik Bazik ||| Asidik Asidik Bazik Bazik Nötr
5.
Bir öğrenci yaptığı bir deneyde üç sodyum tuzunun
25 °C deki 1 M derişimli sulu çözeltilerinin pH değerlerini
aşağıdaki gibi bulmuştur.
1 M çözelti
NaX
NaY
NaZ
pH
7,0
9,0
11,0
Buna göre 25 °C de HX, HY ve HZ asitlerinin K₂ değer-
leri aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmış-
tır?
A) HX>HY>HZ
C) HZ>HY>HX
E) HY>HX>HZ
B) HX>HZ>HY
D) HZ>HX>HY
Kimya
Tuzlar
5. Bir öğrenci yaptığı bir deneyde üç sodyum tuzunun 25 °C deki 1 M derişimli sulu çözeltilerinin pH değerlerini aşağıdaki gibi bulmuştur. 1 M çözelti NaX NaY NaZ pH 7,0 9,0 11,0 Buna göre 25 °C de HX, HY ve HZ asitlerinin K₂ değer- leri aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmış- tır? A) HX>HY>HZ C) HZ>HY>HX E) HY>HX>HZ B) HX>HZ>HY D) HZ>HX>HY
10. Sodyum bikarbonat tuzuyla ilgili verilen,
I. Öksürük şuruplarının bileşiminde bulunur.
II. Yangın söndürücülerde bulunur.
III. Bazı diş macunlarının bileşimine katılır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
4) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Tuzlar
10. Sodyum bikarbonat tuzuyla ilgili verilen, I. Öksürük şuruplarının bileşiminde bulunur. II. Yangın söndürücülerde bulunur. III. Bazı diş macunlarının bileşimine katılır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 4) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
endemik-
11. Na₂CO, bileşiği ile ilgili;
1. Oda koşullarında katı hâlde bulunur,
II. Kati hålde elektriği iletmezken sıvı hâlde iletir,
III. Suda çözündüğünde Na* ve CO iyonları oluşturur,
M
IV. Yaygın adı kireç taşıdır
yargılarından hangileri yanlıştır?
(6C, 80, 11Na)
9.6
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) II ve III
Dive
E) I, II ve IV
I ve IV
Kimya
Tuzlar
endemik- 11. Na₂CO, bileşiği ile ilgili; 1. Oda koşullarında katı hâlde bulunur, II. Kati hålde elektriği iletmezken sıvı hâlde iletir, III. Suda çözündüğünde Na* ve CO iyonları oluşturur, M IV. Yaygın adı kireç taşıdır yargılarından hangileri yanlıştır? (6C, 80, 11Na) 9.6 A) Yalnız II B) Yalnız IV D) II ve III Dive E) I, II ve IV I ve IV
5. X: NHẠC
Y: NaHCO,
3(k)
Z: NaCl)
(k)
(k)
Yukarıda oda koşullarında bulunan X, Y ve Z bileşikle-
riyle ilgili verilen,
I. Y maddesi elektrik akımını iletir.
II. X maddesi gübre üretiminde kullanılır.
III. Z maddesi tat ve aroma artırıcı olarak kullanılır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
ca
Yalnız III
E II ve III
Kimya
Tuzlar
5. X: NHẠC Y: NaHCO, 3(k) Z: NaCl) (k) (k) Yukarıda oda koşullarında bulunan X, Y ve Z bileşikle- riyle ilgili verilen, I. Y maddesi elektrik akımını iletir. II. X maddesi gübre üretiminde kullanılır. III. Z maddesi tat ve aroma artırıcı olarak kullanılır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II ca Yalnız III E II ve III
9. Halk arasında soda külü olarak bilinen tuz, suda çö-
zünebilen, beyaz renkli ve kokusuz bir katıdır.
Yukarıda özellikleri verilen tuz ile ilgili, aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) Sulu çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdının rengini
mavi yapar.
0808
B) Sistematik adı sodyum karbonattır.
C) Cam üretimindeki ana bileşenlerdendir.
D) Su sertliğini gidermede kullanılır. AY (A
E) Bir formülünde 5 tane atom vardır.
Kimya
Tuzlar
9. Halk arasında soda külü olarak bilinen tuz, suda çö- zünebilen, beyaz renkli ve kokusuz bir katıdır. Yukarıda özellikleri verilen tuz ile ilgili, aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) Sulu çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdının rengini mavi yapar. 0808 B) Sistematik adı sodyum karbonattır. C) Cam üretimindeki ana bileşenlerdendir. D) Su sertliğini gidermede kullanılır. AY (A E) Bir formülünde 5 tane atom vardır.