Çözücü Çözünen Etkileşimleri Soruları

$
X çözeltisi 250 cm³ su
25 g X
Jeff
Y Çözeltisi 500 cm³
25 g Y
Yukarıdaki kaplarda bulunan X ve Y çözeltileri suda mole-
küllerine ayrışarak çözünmektedir.
D) I ve III
X ve Y katılarının eşit kütlelerinin saf suda çözünmesi ile
oluşan karışımlar ile ilgili,
1. Her iki çözelti de elektrik akımını iletmez.
II. Y çözeltisi doymamıştır.
III. Kütlece yüzde derişimleri farklıdır.
ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesin değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
$ X çözeltisi 250 cm³ su 25 g X Jeff Y Çözeltisi 500 cm³ 25 g Y Yukarıdaki kaplarda bulunan X ve Y çözeltileri suda mole- küllerine ayrışarak çözünmektedir. D) I ve III X ve Y katılarının eşit kütlelerinin saf suda çözünmesi ile oluşan karışımlar ile ilgili, 1. Her iki çözelti de elektrik akımını iletmez. II. Y çözeltisi doymamıştır. III. Kütlece yüzde derişimleri farklıdır. ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
12. X ve Y saf maddelerinin çözünürlük-sıcaklık gra
leri aşağıda verilmiştir.
Çözünürlük (g/mL su)
X
Sıcaklık
(°C)
AÇözünürlük (g/mL su
Y
Buna göre, X ve Y'nin aynı sıcaklıktaki doygu
çözeltileri soğutulursa,
1. X'in aşırı doymuş çözeltisi elde edilir.
II. Y çözeltisinin dibinde katı oluşur.
III. X'in homojen görüntüsü bozulmaz.
D) I ve II
Sica
(°C)
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III MAC
-241
*****
Bu tepkim
1. Ental
II. Giren
III. Tep
yargıla
A) Ya
3. Od
gi
A
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
12. X ve Y saf maddelerinin çözünürlük-sıcaklık gra leri aşağıda verilmiştir. Çözünürlük (g/mL su) X Sıcaklık (°C) AÇözünürlük (g/mL su Y Buna göre, X ve Y'nin aynı sıcaklıktaki doygu çözeltileri soğutulursa, 1. X'in aşırı doymuş çözeltisi elde edilir. II. Y çözeltisinin dibinde katı oluşur. III. X'in homojen görüntüsü bozulmaz. D) I ve II Sica (°C) yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III MAC -241 ***** Bu tepkim 1. Ental II. Giren III. Tep yargıla A) Ya 3. Od gi A
12. Kütlece %20'lik tuzlu su çözeltisi ile ilgili,
I. Kaynamaya başlama sıcaklığı ayar koşullarda saf
suyunkinden yüksektir.
20
CO TOM.
Normal koşullarda O'C'un altında donmaya başlar.
III. 200 gram su 40 gram çözünmüş tuz içerebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
12. Kütlece %20'lik tuzlu su çözeltisi ile ilgili, I. Kaynamaya başlama sıcaklığı ayar koşullarda saf suyunkinden yüksektir. 20 CO TOM. Normal koşullarda O'C'un altında donmaya başlar. III. 200 gram su 40 gram çözünmüş tuz içerebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
4. Bir X tuzunun çözünürlüğünün sıcaklık ile değişimi
grafikte verilmiştir.
45
21
27 gro
AÇözünürlük (g/100 g su)
10
30
B) 200
100
200
C) 245
Sıcaklık (°C)
Bu tuz ile 30 °C sıcaklıkta hazırlanan doygun çözelti
10 °C sıcaklığa soğutulduğunda 48 g X katısı kristalle-
niyor.
45
Buna göre başlangıçta 30 °C de hazırlanan doygun
çözelti kaç g dir?
A) 145
90
D) 260
E) 290
103
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
4. Bir X tuzunun çözünürlüğünün sıcaklık ile değişimi grafikte verilmiştir. 45 21 27 gro AÇözünürlük (g/100 g su) 10 30 B) 200 100 200 C) 245 Sıcaklık (°C) Bu tuz ile 30 °C sıcaklıkta hazırlanan doygun çözelti 10 °C sıcaklığa soğutulduğunda 48 g X katısı kristalle- niyor. 45 Buna göre başlangıçta 30 °C de hazırlanan doygun çözelti kaç g dir? A) 145 90 D) 260 E) 290 103
KARİYER
19. Aşağıda X ve Y anı katılarının çözünürlük-sıcaklık
grafiği verilmiştir.
Çözünürlük (g/100g su)
80
50
20
A) Yalnız I
12
D) I ve II
Y(k)
22
Buna göre,
1. 12 °C'de X ve Y katılarının 100 gram su ile hazır-
lanan doygun çözeltilerinin molar derişimleri eşittir.
II. 22 °C'de X tuzuyla hazırlanan 300 gram doygun
çözelti 8 °C'ye soğutulduğunda doygun olabilme-
si için 150 gram X tuzu eklenmelidir.
III. 8 °C'de Y tuzu ile hazırlanan doygun çözeltinin
derişimi kütlece %20'dir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
X(k)
B) Yalnız II
Sıcaklık (°C)
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
KARİYER 19. Aşağıda X ve Y anı katılarının çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir. Çözünürlük (g/100g su) 80 50 20 A) Yalnız I 12 D) I ve II Y(k) 22 Buna göre, 1. 12 °C'de X ve Y katılarının 100 gram su ile hazır- lanan doygun çözeltilerinin molar derişimleri eşittir. II. 22 °C'de X tuzuyla hazırlanan 300 gram doygun çözelti 8 °C'ye soğutulduğunda doygun olabilme- si için 150 gram X tuzu eklenmelidir. III. 8 °C'de Y tuzu ile hazırlanan doygun çözeltinin derişimi kütlece %20'dir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? X(k) B) Yalnız II Sıcaklık (°C) E) II ve III C) Yalnız III
se
4. Aşağıdaki A kabında bulunan çözeltiden eşit miktarlarda
alınarak iki farklı cam tüpe konuluyor. 1. tüpe aynı
sıcaklıkta bir miktar daha şeker, 2. tüpe aynı sıcaklıkta
bir miktar daha saf su ekleniyor.
222
ACIF NOC
Şeker
Şekerli su
A kabi
Naol
DMI ve III
Şeker
Saf su
we III
1. tüp 2. tüp
Buna göre,
1. Aynı ortamda 1. tüpteki çözeltinin kaynama noktası
2. tüpteki çözeltinin kaynama noktasına eşittir.
II. 2. tüpte doymamış çözelti oluşur.
III. A kabi ile 1. tüpteki çözeltilerin derişimi eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Dve
A) Yalnız I
Palme Yayınevi
CLve II
E) I, II ve III
33
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
se 4. Aşağıdaki A kabında bulunan çözeltiden eşit miktarlarda alınarak iki farklı cam tüpe konuluyor. 1. tüpe aynı sıcaklıkta bir miktar daha şeker, 2. tüpe aynı sıcaklıkta bir miktar daha saf su ekleniyor. 222 ACIF NOC Şeker Şekerli su A kabi Naol DMI ve III Şeker Saf su we III 1. tüp 2. tüp Buna göre, 1. Aynı ortamda 1. tüpteki çözeltinin kaynama noktası 2. tüpteki çözeltinin kaynama noktasına eşittir. II. 2. tüpte doymamış çözelti oluşur. III. A kabi ile 1. tüpteki çözeltilerin derişimi eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? Dve A) Yalnız I Palme Yayınevi CLve II E) I, II ve III 33
1.
Madde
I. CH₂OH
II. CH4
III. HCI
A) Yalnız I
Çözücü
:CI:
H-C-CI:
:CI:
00
D) I ve III
*O**
CH3 CH3
H
..
:0
Yukarıdaki maddelerden hangileri karşısında verilen
çözücüde çözünür?
H
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
2
UĞUR
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
1. Madde I. CH₂OH II. CH4 III. HCI A) Yalnız I Çözücü :CI: H-C-CI: :CI: 00 D) I ve III *O** CH3 CH3 H .. :0 Yukarıdaki maddelerden hangileri karşısında verilen çözücüde çözünür? H B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III 2 UĞUR
B
KİTAPÇIĞI
15. Çözeltiler, karışan maddelerin fiziksel hâllerine göre fark-
li fiziksel hâllerde bulunabilir. Çözeltilerin fiziksel hâlini
om genellikle çözücü bileşen belirler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde çözelti için
çözücü ve çözünenden en az bir tanesi yanlış ve-
rilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Çözelti
Deniz suyu
Kolonya
Hava
Gazoz
Şerbet
Yap
Çözücü
Su
Alkol
Azot
Su
Su
Çözünen
Tuz
Su
Oksijen
Karbondioksit
Şeker
O
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
B KİTAPÇIĞI 15. Çözeltiler, karışan maddelerin fiziksel hâllerine göre fark- li fiziksel hâllerde bulunabilir. Çözeltilerin fiziksel hâlini om genellikle çözücü bileşen belirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde çözelti için çözücü ve çözünenden en az bir tanesi yanlış ve- rilmiştir? A) B) C) D) E) Çözelti Deniz suyu Kolonya Hava Gazoz Şerbet Yap Çözücü Su Alkol Azot Su Su Çözünen Tuz Su Oksijen Karbondioksit Şeker O
18
INÜRLÜK VE ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER-||
10.
Çözünürlük tid
K
A) Yalnız I
D) I ve II
emjugoz ivi X(suda)
Çözünürlük sıcaklık grafiği verilen X tuzunun
şekildeki çözeltisinin sıcaklığı 25°C'den 10°C'ye
düşürülüyor.
PYJA
Buna göre,
I. Çözelti doymamış hâle gelir.
II. Çözelti kütlesi artar.
Grünen y
Gozell
II. Çözelti kütlesi değişmez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Yalnız III
B) Yalnız II C
E) II ve Ill
ir nugyob iflesop
DSM ali
Zaman
X(k)
us
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
18 INÜRLÜK VE ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER-|| 10. Çözünürlük tid K A) Yalnız I D) I ve II emjugoz ivi X(suda) Çözünürlük sıcaklık grafiği verilen X tuzunun şekildeki çözeltisinin sıcaklığı 25°C'den 10°C'ye düşürülüyor. PYJA Buna göre, I. Çözelti doymamış hâle gelir. II. Çözelti kütlesi artar. Grünen y Gozell II. Çözelti kütlesi değişmez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız III B) Yalnız II C E) II ve Ill ir nugyob iflesop DSM ali Zaman X(k) us
1. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi birbiri iceri-
sinde çözünürken London kuvvetleri etkindir?
2.
A) NaCl-H₂O
CHCL-CH₂CL
P
EXE
A
B) CH₂COOH - H₂O
D) HBr - CCI
Şeker
D) II ve III
Saf su
Coltiz Do
Şekerin saf suda çözünmesi olayı ile ilgili,
1. Çözelti oluşur.
II. Oluşan karışım elektrik akımını iletir.
III. Çözünme sürecinde dipol-dinol etkileşimi etkindir.
yargılarından hangileri doğrudur? Seker: CH120
Saf su: H₂O)
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) I ve III
E) I, II ve III
dakika
A
Buna göre,
sinde çözü
A) Brz
5.
3. Aşağıdaki çözünme olaylarından hangisinde hidro-
tasyon veya solvatasyona verilen örnek yanlıştır?
NaCI'm
delerd
A) Na
B
80
a)
N
Ş
D)
6.
E)
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
1. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi birbiri iceri- sinde çözünürken London kuvvetleri etkindir? 2. A) NaCl-H₂O CHCL-CH₂CL P EXE A B) CH₂COOH - H₂O D) HBr - CCI Şeker D) II ve III Saf su Coltiz Do Şekerin saf suda çözünmesi olayı ile ilgili, 1. Çözelti oluşur. II. Oluşan karışım elektrik akımını iletir. III. Çözünme sürecinde dipol-dinol etkileşimi etkindir. yargılarından hangileri doğrudur? Seker: CH120 Saf su: H₂O) A) Yalnız I B) I ve Il C) I ve III E) I, II ve III dakika A Buna göre, sinde çözü A) Brz 5. 3. Aşağıdaki çözünme olaylarından hangisinde hidro- tasyon veya solvatasyona verilen örnek yanlıştır? NaCI'm delerd A) Na B 80 a) N Ş D) 6. E)
D) II ve III
3. Aşağıdaki çözünme olaylarından hangisinde hidro-
tasyon veya solvatasyona verilen örnek yanlıştır?
Çözünme olayı
A) Alkolün suda çözünmesi
B) Yağlı boyanın tinerde çözünmesi
C) İyotun benzende çözünmesi
Tuzun suda çözünmesi
D)
E) Şekerin suda çözünmesi
100
20 Dakikada 10. Sınıf Kimya
Kuvvet
oluşumu
Hidratasyon
Solvatasyon
Solvatasyon
Hidratasyon
Solvatasyon
6.
He
YL
ke
A
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
D) II ve III 3. Aşağıdaki çözünme olaylarından hangisinde hidro- tasyon veya solvatasyona verilen örnek yanlıştır? Çözünme olayı A) Alkolün suda çözünmesi B) Yağlı boyanın tinerde çözünmesi C) İyotun benzende çözünmesi Tuzun suda çözünmesi D) E) Şekerin suda çözünmesi 100 20 Dakikada 10. Sınıf Kimya Kuvvet oluşumu Hidratasyon Solvatasyon Solvatasyon Hidratasyon Solvatasyon 6. He YL ke A
2.
ok
D) II ve III
Şeker
Saf su
COH₁ROO
Şekerin saf suda çözünmesi olayı ile ilgili,
1. Çözelti oluşur.
II. Oluşan karışım elektrik akımını iletir.
III. Çözünme sürecinde dipol-dipol etkileşimi etkindir.
yargılarından hangileri doğrudur? Seker: CH1206
Saf su: H₂O)
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
Çözünme olayı
A) Alkolün suda çözünmesi
dakika
C) I ve III
5. Na
de
3. Aşağıdaki çözünme olaylarından hangisinde hidro-
tasyon veya solvatasyona verilen örnek yanlıştır?
Br
Kuvvet
oluşumu
Hidratasyon
A
6.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
2. ok D) II ve III Şeker Saf su COH₁ROO Şekerin saf suda çözünmesi olayı ile ilgili, 1. Çözelti oluşur. II. Oluşan karışım elektrik akımını iletir. III. Çözünme sürecinde dipol-dipol etkileşimi etkindir. yargılarından hangileri doğrudur? Seker: CH1206 Saf su: H₂O) A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III Çözünme olayı A) Alkolün suda çözünmesi dakika C) I ve III 5. Na de 3. Aşağıdaki çözünme olaylarından hangisinde hidro- tasyon veya solvatasyona verilen örnek yanlıştır? Br Kuvvet oluşumu Hidratasyon A 6.
da saf sudaki
20 °C
40
yanlıştır?
40 °C
20
çözünebilir.
ak doygun çözelti
celtinin sıcaklığı
4 YAYINLARI
41.
40. Sudaki çözünürlüğü endotermik olan NaCl katısının suda
çözünmesi ile hazırlanmış katisi de dengede olan çözeltiye
dipteki katının bir kısmını çözecek kadar aynı sıcaklıktaki saf su
ekleniyor.
t"C'de H₂O(s)
1°C
1
Bu işleme göre çizilen;
Çözelti sıcaklığı ("C) Çözeltinin derişimi
NaCl(suda)
Zaman
D) I ve III
-NaCl(k)
11
yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
80
40
Zaman
Çözelti kütlesi
Çözünürlük (g X/100 g su)
E) I, II ve III
111
Zaman
C) I ve Il
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
da saf sudaki 20 °C 40 yanlıştır? 40 °C 20 çözünebilir. ak doygun çözelti celtinin sıcaklığı 4 YAYINLARI 41. 40. Sudaki çözünürlüğü endotermik olan NaCl katısının suda çözünmesi ile hazırlanmış katisi de dengede olan çözeltiye dipteki katının bir kısmını çözecek kadar aynı sıcaklıktaki saf su ekleniyor. t"C'de H₂O(s) 1°C 1 Bu işleme göre çizilen; Çözelti sıcaklığı ("C) Çözeltinin derişimi NaCl(suda) Zaman D) I ve III -NaCl(k) 11 yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 80 40 Zaman Çözelti kütlesi Çözünürlük (g X/100 g su) E) I, II ve III 111 Zaman C) I ve Il
%70'li çözelti elde ediliyor.
90 =
105, 105
10500= 70x
105015
35
-zelti kaç ml diry
200 P) 150
X=12000
E) 100
138
X=120/1
80 x 100
153
154
100x = 12000
x=123
gr
6. Küttece %80'lik 150 gram alkol çözeltist hacimce
yaklaşık olarak % kaçlıktır?
d = m
(d
gr
mL su
A) 65
8
= 0,8
B) 72
= 1
gr
mL
C) 83
V = 120
dv=1200
D) 85
E) 90
150 V
30V 54
9.
300
300
haci
tiriliy
Olu
A)
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
%70'li çözelti elde ediliyor. 90 = 105, 105 10500= 70x 105015 35 -zelti kaç ml diry 200 P) 150 X=12000 E) 100 138 X=120/1 80 x 100 153 154 100x = 12000 x=123 gr 6. Küttece %80'lik 150 gram alkol çözeltist hacimce yaklaşık olarak % kaçlıktır? d = m (d gr mL su A) 65 8 = 0,8 B) 72 = 1 gr mL C) 83 V = 120 dv=1200 D) 85 E) 90 150 V 30V 54 9. 300 300 haci tiriliy Olu A)
4. Aşağıda verilen madde çiftlerinden oluşturduğu
karışımlardan hangisinin görünümü yanlış veril-
miştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Karışım
1₂ - CC14
NaCl - H₂O
C₂H₂OH- H₂O
1₂ - H₂S
NH3 - CCI
Görünüm
Homojen
Homojen
Homojen
Homojen
Heterojen
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
4. Aşağıda verilen madde çiftlerinden oluşturduğu karışımlardan hangisinin görünümü yanlış veril- miştir? A) B) C) D) E) Karışım 1₂ - CC14 NaCl - H₂O C₂H₂OH- H₂O 1₂ - H₂S NH3 - CCI Görünüm Homojen Homojen Homojen Homojen Heterojen
1.
TEST
1
I. MgCl₂
II. KF
III. C6H12O6
ÇÖZÜCÜ-ÇÖZÜNEN E
Yukarıda verilen maddelerin suda çözünmeleri ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Birincide Mg2+ iyonu suyun kısmi negatif (-) kutbu ile
etkileşir.
B) Ikincide Fiyonu suyun kısmi pozitif (+) kutbu ile etkile-
şir.
C) Birinci ve ikincinin sudaki çözünmelerinde iyon - dipol
etkileşimi gözlenir.
D) Üçüncü madde suda moleküler çözünür.
E) Üçüncünün suda çözünmesi kimyasaldır.
4.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
1. TEST 1 I. MgCl₂ II. KF III. C6H12O6 ÇÖZÜCÜ-ÇÖZÜNEN E Yukarıda verilen maddelerin suda çözünmeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Birincide Mg2+ iyonu suyun kısmi negatif (-) kutbu ile etkileşir. B) Ikincide Fiyonu suyun kısmi pozitif (+) kutbu ile etkile- şir. C) Birinci ve ikincinin sudaki çözünmelerinde iyon - dipol etkileşimi gözlenir. D) Üçüncü madde suda moleküler çözünür. E) Üçüncünün suda çözünmesi kimyasaldır. 4.