Çözücü Çözünen Etkileşimleri Soruları

015
12 Normal gartlar altında 11,2 LH, gazi
LCH, Gazi
Amal
12,04 x 10 tane HCI molekülü
Yukarıdaki maddelerden hangileri 2 mal hidro-
jen atomu içerir? 2mol
(CH-16 g/mol; Avogadro sayısı (NA)- 6,02x1023
gazların ideal gaz olarak davrandığı varsayılacaktır.)
ALYathiz I
C) I ve Ill
Asu
13. Aşağıda bazı katıların benzen ve sudak çözünme
durumları verilmiştir.
Katılar
X
Y
Z
ve Ill
02.12
BBenzen
tide
C) Benzen
OBXam2 11
23
Buna göre X - Y - Z karışımından Z katısını elde
etmek için kullanılması gereken çözücü ve sıra-
sıyla uygulanması gereken yöntemler aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?
Çözücü
Yöntemler
Su
Benzen V
E) I, II ve III
Benzen
Çözünür
Çözünmez
Çözünmez
Su
XÇözünmez
Çözünmez
Çözünür
Süzme - Özütleme
Süzme - Damitma
Kristallendirme)- Süzme
Süzme - Kristallendirme
Süzme Kristallendirme
15. Golgi ay
siyanlıs
Sade
) Gold
seci
1.
LUCKauda) topkimoy girmodon kalır
14. 2 mol HCl içeren sulu çözelti ile 2 mol Mg(OH)₂ içe-
ren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiri-
livor
BOLTK
Buna göre,
1. Tepkime sonunda 1 mol MgCK(suda) oluşur.
II. Tepkime nötralleşme tepkimesi olarak sınıflan-
dırılır.
R
C) B
V
16.
Sal
HG
se
e
B
II. A
HI. C
DN.
yap
leri
A)
17.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
015 12 Normal gartlar altında 11,2 LH, gazi LCH, Gazi Amal 12,04 x 10 tane HCI molekülü Yukarıdaki maddelerden hangileri 2 mal hidro- jen atomu içerir? 2mol (CH-16 g/mol; Avogadro sayısı (NA)- 6,02x1023 gazların ideal gaz olarak davrandığı varsayılacaktır.) ALYathiz I C) I ve Ill Asu 13. Aşağıda bazı katıların benzen ve sudak çözünme durumları verilmiştir. Katılar X Y Z ve Ill 02.12 BBenzen tide C) Benzen OBXam2 11 23 Buna göre X - Y - Z karışımından Z katısını elde etmek için kullanılması gereken çözücü ve sıra- sıyla uygulanması gereken yöntemler aşağıdaki- lerin hangisinde doğru verilmiştir? Çözücü Yöntemler Su Benzen V E) I, II ve III Benzen Çözünür Çözünmez Çözünmez Su XÇözünmez Çözünmez Çözünür Süzme - Özütleme Süzme - Damitma Kristallendirme)- Süzme Süzme - Kristallendirme Süzme Kristallendirme 15. Golgi ay siyanlıs Sade ) Gold seci 1. LUCKauda) topkimoy girmodon kalır 14. 2 mol HCl içeren sulu çözelti ile 2 mol Mg(OH)₂ içe- ren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiri- livor BOLTK Buna göre, 1. Tepkime sonunda 1 mol MgCK(suda) oluşur. II. Tepkime nötralleşme tepkimesi olarak sınıflan- dırılır. R C) B V 16. Sal HG se e B II. A HI. C DN. yap leri A) 17.
4. Bir kova su içerisinde bir miktar Ca(NO3)₂ tuzu çö-
(C-X/(**)
zülüyor.
Buna göre;
1. Ca²+ ve NO iyonları su molekulleri ile hidratize
olarak kristal yapısı bozulur.
11. Çözeltide iyon - dipol etkileşimleri oluşur.
III. Çözeltinin donma noktası normal basınçt
0 °C'nin üstünde olur,
donma
pluk!
yargılarından hangileri doğrudur?
alta
A) Yalnız I
B) Yalnız II
04
100
D) II ve III
C) I ve II
E), II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
4. Bir kova su içerisinde bir miktar Ca(NO3)₂ tuzu çö- (C-X/(**) zülüyor. Buna göre; 1. Ca²+ ve NO iyonları su molekulleri ile hidratize olarak kristal yapısı bozulur. 11. Çözeltide iyon - dipol etkileşimleri oluşur. III. Çözeltinin donma noktası normal basınçt 0 °C'nin üstünde olur, donma pluk! yargılarından hangileri doğrudur? alta A) Yalnız I B) Yalnız II 04 100 D) II ve III C) I ve II E), II ve III
Örnek:
2 molal 360 gram sulu Ca(NO3)₂ çözeltisinin 25°C'deki bu-
har basıncı kaç mmHg'dir? (25°C de P°: 20 mmHg)
su
Çözüm:
? açıklayabilir misiniz
H₂O: 18 P
H₂0
=
çözelti
360
18
=
Po .X
su
su
20 molsu
2 molal Ca(NO3)2
de 6 molal iyon vardır.
P
çözelti
= = 20.
400
çözelti 26
P
=
20
20+6
=
15,4 mmHg
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
Örnek: 2 molal 360 gram sulu Ca(NO3)₂ çözeltisinin 25°C'deki bu- har basıncı kaç mmHg'dir? (25°C de P°: 20 mmHg) su Çözüm: ? açıklayabilir misiniz H₂O: 18 P H₂0 = çözelti 360 18 = Po .X su su 20 molsu 2 molal Ca(NO3)2 de 6 molal iyon vardır. P çözelti = = 20. 400 çözelti 26 P = 20 20+6 = 15,4 mmHg
Örnek:
180 gram suda 92 gram etil alkol çözünmüştür. Xu ve X₂
su
alkol
nedir? (H₂O: 18, Etilalkol: 46)
Çözüm:
n = -= 10 mol
su
X.
su
180
18
1
n
10
10
10+2 12
1-0,83 = 0,17
su
n₁
Xetil alkol
=
netil alkol
=0,83
92
46
-= 2 mol
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
Örnek: 180 gram suda 92 gram etil alkol çözünmüştür. Xu ve X₂ su alkol nedir? (H₂O: 18, Etilalkol: 46) Çözüm: n = -= 10 mol su X. su 180 18 1 n 10 10 10+2 12 1-0,83 = 0,17 su n₁ Xetil alkol = netil alkol =0,83 92 46 -= 2 mol
2
4.
√42
124
266
Çözünürlük; belirli sıcaklıkta 100 gram çözücüde
(su) çözünebilen maksimum madde miktarıdır.
Sabit sıcaklıkta bir miktar suya sürekli olarak X ka-
tısı ekleniyor.
Çözünen X miktarının, eklenen X miktarıyla de-
ğişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
(m: Çözünen X miktar, m: Eklenen X miktarı)
A) mç
B) mç
•50 66 +
D)
me
me
me
E) mç
me
me
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
2 4. √42 124 266 Çözünürlük; belirli sıcaklıkta 100 gram çözücüde (su) çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Sabit sıcaklıkta bir miktar suya sürekli olarak X ka- tısı ekleniyor. Çözünen X miktarının, eklenen X miktarıyla de- ğişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? (m: Çözünen X miktar, m: Eklenen X miktarı) A) mç B) mç •50 66 + D) me me me E) mç me me
arışımlar
Örnek. 7
1. Qaya şeker katılması
R
Ojenin asetonla silinmesi
Suya buz katılması
IV. Sisin oluşması
Su ve alkol ile kolonya hazırlanması
Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinde çözünme ola-
yı gerçekleşir?
A) 1
Çözüm
B) 2
D) 4
E5
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
arışımlar Örnek. 7 1. Qaya şeker katılması R Ojenin asetonla silinmesi Suya buz katılması IV. Sisin oluşması Su ve alkol ile kolonya hazırlanması Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinde çözünme ola- yı gerçekleşir? A) 1 Çözüm B) 2 D) 4 E5
13. 2 litrelik Ca(NO3)2 çözeltisinde NO3 iyonlarının
derişimi 4 molar olduğuna göre;
2+
1. Ca²+ iyonlarının derişimi 2 molardır.
II. Ca(NO3)2 in mol sayısı 2 dir.
III. Çözeltide 12 mol iyon vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
1
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
13. 2 litrelik Ca(NO3)2 çözeltisinde NO3 iyonlarının derişimi 4 molar olduğuna göre; 2+ 1. Ca²+ iyonlarının derişimi 2 molardır. II. Ca(NO3)2 in mol sayısı 2 dir. III. Çözeltide 12 mol iyon vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 1 B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
9.
Y(suda)
ATATÜRK LİSESİ
Katısı ile dengede bulunan Y çözeltisinin sıcaklığı artırıldığında
dipteki katı kütlesinin arttığı gözlenmektedir.
Buna göre,
D) II ve III
1. Y'nin çözünmesi ekzotermiktir.
II.
Y'nin sudaki çözünme denklemi,
Y(k) + su → Y(suda) + ısı
şeklindedir.
III. Doymamış Y çözeltisi ısıtıldığında doymuş hale gelebilir. V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
9. Y(suda) ATATÜRK LİSESİ Katısı ile dengede bulunan Y çözeltisinin sıcaklığı artırıldığında dipteki katı kütlesinin arttığı gözlenmektedir. Buna göre, D) II ve III 1. Y'nin çözünmesi ekzotermiktir. II. Y'nin sudaki çözünme denklemi, Y(k) + su → Y(suda) + ısı şeklindedir. III. Doymamış Y çözeltisi ısıtıldığında doymuş hale gelebilir. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
H
172
12.
III. kovalent bağ sayısı
özelliklerinden hangileri aynıdır? (7N, 5B, 1H)
A) Yalnız III
B) I vel
ve III
Y
F
F
H
olur?
A) Yalnız II
Y
X
H
Yukarıda verilen molekül geometrisindeki X ve Y
yerine;
X
F
11. H
110
H
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
H
yukarıdakilerden hangileri gelirse molekül polar
B) I ve II
€) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
H 172 12. III. kovalent bağ sayısı özelliklerinden hangileri aynıdır? (7N, 5B, 1H) A) Yalnız III B) I vel ve III Y F F H olur? A) Yalnız II Y X H Yukarıda verilen molekül geometrisindeki X ve Y yerine; X F 11. H 110 H D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III H yukarıdakilerden hangileri gelirse molekül polar B) I ve II €) I ve III E) I, II ve III
/benimhocam
12.
A) Yalniz
I ve Ill
E) II ve III
Scluent su dışında kulla
acticale
Su
palar
m gram
V mL
Etil alkol
pode
m gram
V mL
Yukarıda oda sıcaklığında verilen su ve etil alkol karıştırılıyor.
Buna göre,
I. Karışımın kütlesi 2m gramdır.
II. Karışımın hacmi 2V mL'dir. X
III. Homojen bir karışım oluşturur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
/benimhocam 12. A) Yalniz I ve Ill E) II ve III Scluent su dışında kulla acticale Su palar m gram V mL Etil alkol pode m gram V mL Yukarıda oda sıcaklığında verilen su ve etil alkol karıştırılıyor. Buna göre, I. Karışımın kütlesi 2m gramdır. II. Karışımın hacmi 2V mL'dir. X III. Homojen bir karışım oluşturur. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III
1.
TYT - KİMYA
ZORLUK DERECESİ
ORTA
Çözeltilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
201 abba
A Belirli sembol veya formülleri yoktur.
B) Çözeltiler saf maddelerdir.
CÇözeltilerin oluşumu fiziksel değişimdir.
Genelde miktarca az olan çözünendir.
LAşırı doymuş çözeltiler kararsızdır.
neb 1917
sti
dall
3.
TYT - KİMYA
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
1. TYT - KİMYA ZORLUK DERECESİ ORTA Çözeltilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? 201 abba A Belirli sembol veya formülleri yoktur. B) Çözeltiler saf maddelerdir. CÇözeltilerin oluşumu fiziksel değişimdir. Genelde miktarca az olan çözünendir. LAşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. neb 1917 sti dall 3. TYT - KİMYA
ÖSYM Tarzı
1. İyonik yapılı XY katısının saf su ile hazırlanmış doymuş çö-
zeltisi aşağıdaki gibi dengededir.
Buna göre;
V. çözeltiyi karıştırmak,
V. su eklemek,
XY katısı eklemek
A) Yalnız II
X* (suda)
Y (suda)
D) I ve III
XY katısı
işlemlerinden hangilerinin tek başına uygulanması çö-
zeltideki iyonların miktarını artırır?
Homojen ve Hete
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
3. 30
ço
ka
30
340
4.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
ÖSYM Tarzı 1. İyonik yapılı XY katısının saf su ile hazırlanmış doymuş çö- zeltisi aşağıdaki gibi dengededir. Buna göre; V. çözeltiyi karıştırmak, V. su eklemek, XY katısı eklemek A) Yalnız II X* (suda) Y (suda) D) I ve III XY katısı işlemlerinden hangilerinin tek başına uygulanması çö- zeltideki iyonların miktarını artırır? Homojen ve Hete B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II 3. 30 ço ka 30 340 4.
3.
080
Hacimce % 20 metil alkol içeren bir çözelti hazırla-
mak için 80 mL metil alkol üzerine kaç mL saf su ek-
lenmelidir?
A) 120
00.
10 Kimya DAF / 13
D) 360
201
801
B) 200
197
TEATAM
00
2016
E) 400
1-E
2-A
C) 320
3-C
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
3. 080 Hacimce % 20 metil alkol içeren bir çözelti hazırla- mak için 80 mL metil alkol üzerine kaç mL saf su ek- lenmelidir? A) 120 00. 10 Kimya DAF / 13 D) 360 201 801 B) 200 197 TEATAM 00 2016 E) 400 1-E 2-A C) 320 3-C
jen ve Heterojen Karışımlar
1
ar
4. Çözeltiler, çözünen maddenin iyon ya da molekul içerme
durumuna göre sınıflandırılabilir.
120
lyonal
Deniz suyu
İçme suyu
Lehim
150
B) 2
600
1
10
domir celt
Şemada iyonal ve moleküler çözeltilere örnekler verilmiştir.
Buna göre, kaç numaralı örnek yanlıştır?
A) 1
C) 3
Çözelti
LOO
5
Test 54
(D) 4
Moleküler
Hava
Şerbet
E) 5
7. 25%
200
5. Kütlece %10'luk 300 gram tuz çözeltisine 100 gram su
ve %60'lık 200 gram tuz çözeltisi eklendiğinde son ço
zelti derişimi kütlece % kaçlıktır?
yar
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
jen ve Heterojen Karışımlar 1 ar 4. Çözeltiler, çözünen maddenin iyon ya da molekul içerme durumuna göre sınıflandırılabilir. 120 lyonal Deniz suyu İçme suyu Lehim 150 B) 2 600 1 10 domir celt Şemada iyonal ve moleküler çözeltilere örnekler verilmiştir. Buna göre, kaç numaralı örnek yanlıştır? A) 1 C) 3 Çözelti LOO 5 Test 54 (D) 4 Moleküler Hava Şerbet E) 5 7. 25% 200 5. Kütlece %10'luk 300 gram tuz çözeltisine 100 gram su ve %60'lık 200 gram tuz çözeltisi eklendiğinde son ço zelti derişimi kütlece % kaçlıktır? yar
4.
Çözünen
Q₁
Q3
A) 1. ve II. adım endotermiktir.
B) III. adım ekzotermiktir.
Q2
Çözücü
Yukarıda çözünen ve çözücü tanecikleri arasındaki etkile
şimler belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Q₁ + Q₂ Q3 ise çözünme olayı endotermiktir.
> Q₁ + Q₂ ise çözeltinin sıcaklığı zamanla azalır
E) III. adımda çözücü ve çözünen tanecikler arasında
yeni etkileşimler oluşur.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
4. Çözünen Q₁ Q3 A) 1. ve II. adım endotermiktir. B) III. adım ekzotermiktir. Q2 Çözücü Yukarıda çözünen ve çözücü tanecikleri arasındaki etkile şimler belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Q₁ + Q₂ Q3 ise çözünme olayı endotermiktir. > Q₁ + Q₂ ise çözeltinin sıcaklığı zamanla azalır E) III. adımda çözücü ve çözünen tanecikler arasında yeni etkileşimler oluşur.
22
Fen Bilimleri
21. 25 °C'de 150 mL HCI çözeltisinin NaOH çözeltisi ile tit-
rasyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir.
pH
7
375
A
525
150.1.2
Buna göre,
I. HCl çözeltisinin derişimi 1 M'dik
II. NaOH çözeltisinin derişimi 0,4 M'dur.
D) I ve II
1.375,
→Eklenen NaOH(mL)
E) II ve III
AM
3753
III. Tam nötralleşme gerçekleştiğinde çözelti hacmi
525 mL'den küçüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B Yalnız II
1500
Yalnız III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
22 Fen Bilimleri 21. 25 °C'de 150 mL HCI çözeltisinin NaOH çözeltisi ile tit- rasyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. pH 7 375 A 525 150.1.2 Buna göre, I. HCl çözeltisinin derişimi 1 M'dik II. NaOH çözeltisinin derişimi 0,4 M'dur. D) I ve II 1.375, →Eklenen NaOH(mL) E) II ve III AM 3753 III. Tam nötralleşme gerçekleştiğinde çözelti hacmi 525 mL'den küçüktür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B Yalnız II 1500 Yalnız III