Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çözücü Çözünen Etkileşimleri Soruları

015
12 Normal gartlar altında 11,2 LH, gazi
LCH, Gazi
Amal
12,04 x 10 tane HCI molekülü
Yukarıdaki maddelerden hangileri 2 mal hidro-
jen atomu içerir? 2mol
(CH-16 g/mol; Avogadro sayısı (NA)- 6,02x1023
gazların ideal gaz olarak davrandığı varsayılacaktır.)
ALYathiz I
C) I ve Ill
Asu
13. Aşağıda bazı katıların benzen ve sudak çözünme
durumları verilmiştir.
Katılar
X
Y
Z
ve Ill
02.12
BBenzen
tide
C) Benzen
OBXam2 11
23
Buna göre X - Y - Z karışımından Z katısını elde
etmek için kullanılması gereken çözücü ve sıra-
sıyla uygulanması gereken yöntemler aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?
Çözücü
Yöntemler
Su
Benzen V
E) I, II ve III
Benzen
Çözünür
Çözünmez
Çözünmez
Su
XÇözünmez
Çözünmez
Çözünür
Süzme - Özütleme
Süzme - Damitma
Kristallendirme)- Süzme
Süzme - Kristallendirme
Süzme Kristallendirme
15. Golgi ay
siyanlıs
Sade
) Gold
seci
1.
LUCKauda) topkimoy girmodon kalır
14. 2 mol HCl içeren sulu çözelti ile 2 mol Mg(OH)₂ içe-
ren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiri-
livor
BOLTK
Buna göre,
1. Tepkime sonunda 1 mol MgCK(suda) oluşur.
II. Tepkime nötralleşme tepkimesi olarak sınıflan-
dırılır.
R
C) B
V
16.
Sal
HG
se
e
B
II. A
HI. C
DN.
yap
leri
A)
17.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
015 12 Normal gartlar altında 11,2 LH, gazi LCH, Gazi Amal 12,04 x 10 tane HCI molekülü Yukarıdaki maddelerden hangileri 2 mal hidro- jen atomu içerir? 2mol (CH-16 g/mol; Avogadro sayısı (NA)- 6,02x1023 gazların ideal gaz olarak davrandığı varsayılacaktır.) ALYathiz I C) I ve Ill Asu 13. Aşağıda bazı katıların benzen ve sudak çözünme durumları verilmiştir. Katılar X Y Z ve Ill 02.12 BBenzen tide C) Benzen OBXam2 11 23 Buna göre X - Y - Z karışımından Z katısını elde etmek için kullanılması gereken çözücü ve sıra- sıyla uygulanması gereken yöntemler aşağıdaki- lerin hangisinde doğru verilmiştir? Çözücü Yöntemler Su Benzen V E) I, II ve III Benzen Çözünür Çözünmez Çözünmez Su XÇözünmez Çözünmez Çözünür Süzme - Özütleme Süzme - Damitma Kristallendirme)- Süzme Süzme - Kristallendirme Süzme Kristallendirme 15. Golgi ay siyanlıs Sade ) Gold seci 1. LUCKauda) topkimoy girmodon kalır 14. 2 mol HCl içeren sulu çözelti ile 2 mol Mg(OH)₂ içe- ren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiri- livor BOLTK Buna göre, 1. Tepkime sonunda 1 mol MgCK(suda) oluşur. II. Tepkime nötralleşme tepkimesi olarak sınıflan- dırılır. R C) B V 16. Sal HG se e B II. A HI. C DN. yap leri A) 17.
4. Bir kova su içerisinde bir miktar Ca(NO3)₂ tuzu çö-
(C-X/(**)
zülüyor.
Buna göre;
1. Ca²+ ve NO iyonları su molekulleri ile hidratize
olarak kristal yapısı bozulur.
11. Çözeltide iyon - dipol etkileşimleri oluşur.
III. Çözeltinin donma noktası normal basınçt
0 °C'nin üstünde olur,
donma
pluk!
yargılarından hangileri doğrudur?
alta
A) Yalnız I
B) Yalnız II
04
100
D) II ve III
C) I ve II
E), II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
4. Bir kova su içerisinde bir miktar Ca(NO3)₂ tuzu çö- (C-X/(**) zülüyor. Buna göre; 1. Ca²+ ve NO iyonları su molekulleri ile hidratize olarak kristal yapısı bozulur. 11. Çözeltide iyon - dipol etkileşimleri oluşur. III. Çözeltinin donma noktası normal basınçt 0 °C'nin üstünde olur, donma pluk! yargılarından hangileri doğrudur? alta A) Yalnız I B) Yalnız II 04 100 D) II ve III C) I ve II E), II ve III
Örnek:
2 molal 360 gram sulu Ca(NO3)₂ çözeltisinin 25°C'deki bu-
har basıncı kaç mmHg'dir? (25°C de P°: 20 mmHg)
su
Çözüm:
? açıklayabilir misiniz
H₂O: 18 P
H₂0
=
çözelti
360
18
=
Po .X
su
su
20 molsu
2 molal Ca(NO3)2
de 6 molal iyon vardır.
P
çözelti
= = 20.
400
çözelti 26
P
=
20
20+6
=
15,4 mmHg
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
Örnek: 2 molal 360 gram sulu Ca(NO3)₂ çözeltisinin 25°C'deki bu- har basıncı kaç mmHg'dir? (25°C de P°: 20 mmHg) su Çözüm: ? açıklayabilir misiniz H₂O: 18 P H₂0 = çözelti 360 18 = Po .X su su 20 molsu 2 molal Ca(NO3)2 de 6 molal iyon vardır. P çözelti = = 20. 400 çözelti 26 P = 20 20+6 = 15,4 mmHg
Örnek:
180 gram suda 92 gram etil alkol çözünmüştür. Xu ve X₂
su
alkol
nedir? (H₂O: 18, Etilalkol: 46)
Çözüm:
n = -= 10 mol
su
X.
su
180
18
1
n
10
10
10+2 12
1-0,83 = 0,17
su
n₁
Xetil alkol
=
netil alkol
=0,83
92
46
-= 2 mol
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
Örnek: 180 gram suda 92 gram etil alkol çözünmüştür. Xu ve X₂ su alkol nedir? (H₂O: 18, Etilalkol: 46) Çözüm: n = -= 10 mol su X. su 180 18 1 n 10 10 10+2 12 1-0,83 = 0,17 su n₁ Xetil alkol = netil alkol =0,83 92 46 -= 2 mol
2
4.
√42
124
266
Çözünürlük; belirli sıcaklıkta 100 gram çözücüde
(su) çözünebilen maksimum madde miktarıdır.
Sabit sıcaklıkta bir miktar suya sürekli olarak X ka-
tısı ekleniyor.
Çözünen X miktarının, eklenen X miktarıyla de-
ğişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
(m: Çözünen X miktar, m: Eklenen X miktarı)
A) mç
B) mç
•50 66 +
D)
me
me
me
E) mç
me
me
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
2 4. √42 124 266 Çözünürlük; belirli sıcaklıkta 100 gram çözücüde (su) çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Sabit sıcaklıkta bir miktar suya sürekli olarak X ka- tısı ekleniyor. Çözünen X miktarının, eklenen X miktarıyla de- ğişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? (m: Çözünen X miktar, m: Eklenen X miktarı) A) mç B) mç •50 66 + D) me me me E) mç me me
arışımlar
Örnek. 7
1. Qaya şeker katılması
R
Ojenin asetonla silinmesi
Suya buz katılması
IV. Sisin oluşması
Su ve alkol ile kolonya hazırlanması
Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinde çözünme ola-
yı gerçekleşir?
A) 1
Çözüm
B) 2
D) 4
E5
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
arışımlar Örnek. 7 1. Qaya şeker katılması R Ojenin asetonla silinmesi Suya buz katılması IV. Sisin oluşması Su ve alkol ile kolonya hazırlanması Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinde çözünme ola- yı gerçekleşir? A) 1 Çözüm B) 2 D) 4 E5
13. 2 litrelik Ca(NO3)2 çözeltisinde NO3 iyonlarının
derişimi 4 molar olduğuna göre;
2+
1. Ca²+ iyonlarının derişimi 2 molardır.
II. Ca(NO3)2 in mol sayısı 2 dir.
III. Çözeltide 12 mol iyon vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
1
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
13. 2 litrelik Ca(NO3)2 çözeltisinde NO3 iyonlarının derişimi 4 molar olduğuna göre; 2+ 1. Ca²+ iyonlarının derişimi 2 molardır. II. Ca(NO3)2 in mol sayısı 2 dir. III. Çözeltide 12 mol iyon vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I 1 B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
9.
Y(suda)
ATATÜRK LİSESİ
Katısı ile dengede bulunan Y çözeltisinin sıcaklığı artırıldığında
dipteki katı kütlesinin arttığı gözlenmektedir.
Buna göre,
D) II ve III
1. Y'nin çözünmesi ekzotermiktir.
II.
Y'nin sudaki çözünme denklemi,
Y(k) + su → Y(suda) + ısı
şeklindedir.
III. Doymamış Y çözeltisi ısıtıldığında doymuş hale gelebilir. V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
9. Y(suda) ATATÜRK LİSESİ Katısı ile dengede bulunan Y çözeltisinin sıcaklığı artırıldığında dipteki katı kütlesinin arttığı gözlenmektedir. Buna göre, D) II ve III 1. Y'nin çözünmesi ekzotermiktir. II. Y'nin sudaki çözünme denklemi, Y(k) + su → Y(suda) + ısı şeklindedir. III. Doymamış Y çözeltisi ısıtıldığında doymuş hale gelebilir. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
H
172
12.
III. kovalent bağ sayısı
özelliklerinden hangileri aynıdır? (7N, 5B, 1H)
A) Yalnız III
B) I vel
ve III
Y
F
F
H
olur?
A) Yalnız II
Y
X
H
Yukarıda verilen molekül geometrisindeki X ve Y
yerine;
X
F
11. H
110
H
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
H
yukarıdakilerden hangileri gelirse molekül polar
B) I ve II
€) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
H 172 12. III. kovalent bağ sayısı özelliklerinden hangileri aynıdır? (7N, 5B, 1H) A) Yalnız III B) I vel ve III Y F F H olur? A) Yalnız II Y X H Yukarıda verilen molekül geometrisindeki X ve Y yerine; X F 11. H 110 H D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III H yukarıdakilerden hangileri gelirse molekül polar B) I ve II €) I ve III E) I, II ve III
/benimhocam
12.
A) Yalniz
I ve Ill
E) II ve III
Scluent su dışında kulla
acticale
Su
palar
m gram
V mL
Etil alkol
pode
m gram
V mL
Yukarıda oda sıcaklığında verilen su ve etil alkol karıştırılıyor.
Buna göre,
I. Karışımın kütlesi 2m gramdır.
II. Karışımın hacmi 2V mL'dir. X
III. Homojen bir karışım oluşturur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
/benimhocam 12. A) Yalniz I ve Ill E) II ve III Scluent su dışında kulla acticale Su palar m gram V mL Etil alkol pode m gram V mL Yukarıda oda sıcaklığında verilen su ve etil alkol karıştırılıyor. Buna göre, I. Karışımın kütlesi 2m gramdır. II. Karışımın hacmi 2V mL'dir. X III. Homojen bir karışım oluşturur. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III
1.
TYT - KİMYA
ZORLUK DERECESİ
ORTA
Çözeltilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
201 abba
A Belirli sembol veya formülleri yoktur.
B) Çözeltiler saf maddelerdir.
CÇözeltilerin oluşumu fiziksel değişimdir.
Genelde miktarca az olan çözünendir.
LAşırı doymuş çözeltiler kararsızdır.
neb 1917
sti
dall
3.
TYT - KİMYA
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
1. TYT - KİMYA ZORLUK DERECESİ ORTA Çözeltilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? 201 abba A Belirli sembol veya formülleri yoktur. B) Çözeltiler saf maddelerdir. CÇözeltilerin oluşumu fiziksel değişimdir. Genelde miktarca az olan çözünendir. LAşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. neb 1917 sti dall 3. TYT - KİMYA
ÖSYM Tarzı
1. İyonik yapılı XY katısının saf su ile hazırlanmış doymuş çö-
zeltisi aşağıdaki gibi dengededir.
Buna göre;
V. çözeltiyi karıştırmak,
V. su eklemek,
XY katısı eklemek
A) Yalnız II
X* (suda)
Y (suda)
D) I ve III
XY katısı
işlemlerinden hangilerinin tek başına uygulanması çö-
zeltideki iyonların miktarını artırır?
Homojen ve Hete
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
3. 30
ço
ka
30
340
4.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
ÖSYM Tarzı 1. İyonik yapılı XY katısının saf su ile hazırlanmış doymuş çö- zeltisi aşağıdaki gibi dengededir. Buna göre; V. çözeltiyi karıştırmak, V. su eklemek, XY katısı eklemek A) Yalnız II X* (suda) Y (suda) D) I ve III XY katısı işlemlerinden hangilerinin tek başına uygulanması çö- zeltideki iyonların miktarını artırır? Homojen ve Hete B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II 3. 30 ço ka 30 340 4.
3.
080
Hacimce % 20 metil alkol içeren bir çözelti hazırla-
mak için 80 mL metil alkol üzerine kaç mL saf su ek-
lenmelidir?
A) 120
00.
10 Kimya DAF / 13
D) 360
201
801
B) 200
197
TEATAM
00
2016
E) 400
1-E
2-A
C) 320
3-C
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
3. 080 Hacimce % 20 metil alkol içeren bir çözelti hazırla- mak için 80 mL metil alkol üzerine kaç mL saf su ek- lenmelidir? A) 120 00. 10 Kimya DAF / 13 D) 360 201 801 B) 200 197 TEATAM 00 2016 E) 400 1-E 2-A C) 320 3-C
jen ve Heterojen Karışımlar
1
ar
4. Çözeltiler, çözünen maddenin iyon ya da molekul içerme
durumuna göre sınıflandırılabilir.
120
lyonal
Deniz suyu
İçme suyu
Lehim
150
B) 2
600
1
10
domir celt
Şemada iyonal ve moleküler çözeltilere örnekler verilmiştir.
Buna göre, kaç numaralı örnek yanlıştır?
A) 1
C) 3
Çözelti
LOO
5
Test 54
(D) 4
Moleküler
Hava
Şerbet
E) 5
7. 25%
200
5. Kütlece %10'luk 300 gram tuz çözeltisine 100 gram su
ve %60'lık 200 gram tuz çözeltisi eklendiğinde son ço
zelti derişimi kütlece % kaçlıktır?
yar
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
jen ve Heterojen Karışımlar 1 ar 4. Çözeltiler, çözünen maddenin iyon ya da molekul içerme durumuna göre sınıflandırılabilir. 120 lyonal Deniz suyu İçme suyu Lehim 150 B) 2 600 1 10 domir celt Şemada iyonal ve moleküler çözeltilere örnekler verilmiştir. Buna göre, kaç numaralı örnek yanlıştır? A) 1 C) 3 Çözelti LOO 5 Test 54 (D) 4 Moleküler Hava Şerbet E) 5 7. 25% 200 5. Kütlece %10'luk 300 gram tuz çözeltisine 100 gram su ve %60'lık 200 gram tuz çözeltisi eklendiğinde son ço zelti derişimi kütlece % kaçlıktır? yar
4.
Çözünen
Q₁
Q3
A) 1. ve II. adım endotermiktir.
B) III. adım ekzotermiktir.
Q2
Çözücü
Yukarıda çözünen ve çözücü tanecikleri arasındaki etkile
şimler belirtilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Q₁ + Q₂ Q3 ise çözünme olayı endotermiktir.
> Q₁ + Q₂ ise çözeltinin sıcaklığı zamanla azalır
E) III. adımda çözücü ve çözünen tanecikler arasında
yeni etkileşimler oluşur.
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
4. Çözünen Q₁ Q3 A) 1. ve II. adım endotermiktir. B) III. adım ekzotermiktir. Q2 Çözücü Yukarıda çözünen ve çözücü tanecikleri arasındaki etkile şimler belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Q₁ + Q₂ Q3 ise çözünme olayı endotermiktir. > Q₁ + Q₂ ise çözeltinin sıcaklığı zamanla azalır E) III. adımda çözücü ve çözünen tanecikler arasında yeni etkileşimler oluşur.
22
Fen Bilimleri
21. 25 °C'de 150 mL HCI çözeltisinin NaOH çözeltisi ile tit-
rasyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir.
pH
7
375
A
525
150.1.2
Buna göre,
I. HCl çözeltisinin derişimi 1 M'dik
II. NaOH çözeltisinin derişimi 0,4 M'dur.
D) I ve II
1.375,
→Eklenen NaOH(mL)
E) II ve III
AM
3753
III. Tam nötralleşme gerçekleştiğinde çözelti hacmi
525 mL'den küçüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B Yalnız II
1500
Yalnız III
Kimya
Çözücü Çözünen Etkileşimleri
22 Fen Bilimleri 21. 25 °C'de 150 mL HCI çözeltisinin NaOH çözeltisi ile tit- rasyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. pH 7 375 A 525 150.1.2 Buna göre, I. HCl çözeltisinin derişimi 1 M'dik II. NaOH çözeltisinin derişimi 0,4 M'dur. D) I ve II 1.375, →Eklenen NaOH(mL) E) II ve III AM 3753 III. Tam nötralleşme gerçekleştiğinde çözelti hacmi 525 mL'den küçüktür yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B Yalnız II 1500 Yalnız III