Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Soruları

lir.
Fr.
B
PALME
YAYINEVİ
14. Kapalı bir kapta bulunan H₂O sivi moleküllerine ait etkin
etkileşimler görselde verilmiştir.
H1
O
H/
TYT / PLM / 009/22
D) II ve III
2
H
O
H
Buna göre,
M. 1 numaralı etkileşim apolar kovalent bağdır.
✓1.2 numaralı etkileşim hidrojen bağıdır.
Vill. Kap yeteri kadar ısıtılırsa önce 2 numaralı etkileşim
kırılır.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 80)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
lir. Fr. B PALME YAYINEVİ 14. Kapalı bir kapta bulunan H₂O sivi moleküllerine ait etkin etkileşimler görselde verilmiştir. H1 O H/ TYT / PLM / 009/22 D) II ve III 2 H O H Buna göre, M. 1 numaralı etkileşim apolar kovalent bağdır. ✓1.2 numaralı etkileşim hidrojen bağıdır. Vill. Kap yeteri kadar ısıtılırsa önce 2 numaralı etkileşim kırılır. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 80) A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
TEST
3.
Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin
apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir.
NH3(s)
C₁0H8(K)
CCl4(s)
I. kap
H₂O(s)
D) II ye III
11. kap
CH₂Cl(s)
BYI ve II
C₂H5OH(s)
Buna göre, yukarıdaki I, II ve III kaplarında yer alan sıvılara
üstlerinde belirtilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda
çözünme gerçekleşmesi beklenir?
(1H, 6C, 7N, 80, 17Cl)
A) Yalnız I
ff. kap
E) I, II ve III
I ve I
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
TEST 3. Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. NH3(s) C₁0H8(K) CCl4(s) I. kap H₂O(s) D) II ye III 11. kap CH₂Cl(s) BYI ve II C₂H5OH(s) Buna göre, yukarıdaki I, II ve III kaplarında yer alan sıvılara üstlerinde belirtilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme gerçekleşmesi beklenir? (1H, 6C, 7N, 80, 17Cl) A) Yalnız I ff. kap E) I, II ve III I ve I
3. 1. Robert Boyle; elementi günümüzdeki tanımıyla ilk
kez ifade etmiştir.
1
II. Berzelius, elementleri harfler ile sembolize etmiş-
tir.
III. Fosfor elementinin sembolü F'dir. X
Thulop
an
(A
Elementler ve sembolleri ile ilgili olarak yukarıda-
ki yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
SY
D) I ve II
B) Yalnız II mejo C) I ve III
E) II ve III
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
3. 1. Robert Boyle; elementi günümüzdeki tanımıyla ilk kez ifade etmiştir. 1 II. Berzelius, elementleri harfler ile sembolize etmiş- tir. III. Fosfor elementinin sembolü F'dir. X Thulop an (A Elementler ve sembolleri ile ilgili olarak yukarıda- ki yargılardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I SY D) I ve II B) Yalnız II mejo C) I ve III E) II ve III
8. X₂Y(s) →X₂Y (g)
Yukarıdaki denkleme göre gerçekleşen olay ile ilgi-
li;
I. Isi alarak gerçekleşmiştir.
X II. X₂Y molekülünde X atomu ile Y atomu arasındaki
bağlar kopmuştur.
III. 40 kJ/molden daha düşük bir enerjiyle gerçekleş-
miştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
uzayıf
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
8. X₂Y(s) →X₂Y (g) Yukarıdaki denkleme göre gerçekleşen olay ile ilgi- li; I. Isi alarak gerçekleşmiştir. X II. X₂Y molekülünde X atomu ile Y atomu arasındaki bağlar kopmuştur. III. 40 kJ/molden daha düşük bir enerjiyle gerçekleş- miştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II uzayıf E) I, II ve III C) I ve II
14. 1. Buzun erimesi
II. Yaz aylarında elektrik tellerinin uzaması
tllofrian
III. Besinlerin sindirilmesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinde maddenin kimyasal
yapısı değişmez?
A) Yalnız
I
D) I ve II
B) II ve III
PR
C) I ve III
El ve Ill
14
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
14. 1. Buzun erimesi II. Yaz aylarında elektrik tellerinin uzaması tllofrian III. Besinlerin sindirilmesi Yukarıda verilenlerden hangilerinde maddenin kimyasal yapısı değişmez? A) Yalnız I D) I ve II B) II ve III PR C) I ve III El ve Ill 14
14.-I. Sütten peynir eldesi
+II. Yoğurttan ayran yapılması
III. Duvara sürülen yağlı boyanın kuruması
+IV. Gümüşün kararması
Yukarıdaki olaylardan hangileri yalnız fiziksel
değişim içerir?
Yalnız II
II ve IV
E) I ve III
Dil ve IV 11.11 ve
1, II III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
14.-I. Sütten peynir eldesi +II. Yoğurttan ayran yapılması III. Duvara sürülen yağlı boyanın kuruması +IV. Gümüşün kararması Yukarıdaki olaylardan hangileri yalnız fiziksel değişim içerir? Yalnız II II ve IV E) I ve III Dil ve IV 11.11 ve 1, II III Diğer Sayfaya Geçiniz.
4s, 4d ve 4p orbitalleri ile ilgili;
1.4p'nin enerjisi en büyüktür.
II. 4s'nin açısal momentum kuantum sayısı O'dır.
H: En fazla elektronu 4d orbitali bulundurabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) Yalnız III
Orbital Yayınları
10.
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
4s, 4d ve 4p orbitalleri ile ilgili; 1.4p'nin enerjisi en büyüktür. II. 4s'nin açısal momentum kuantum sayısı O'dır. H: En fazla elektronu 4d orbitali bulundurabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) Yalnız III Orbital Yayınları 10.
18
. Kütlece %40 lik bir çözeltinin çökme olmadan suyunun ya-
rısı buharlaştırılıp, 200 gram daha çözünen madde eklendi-
ğinde yeni çözelti kütlece %80 lik olmaktadır.
Buna göre, başlangıçtaki çözelti kaç gramdır?
A) 50
D) 200
B) 100
100000
C) 150
a
E) 250
40%
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
18 . Kütlece %40 lik bir çözeltinin çökme olmadan suyunun ya- rısı buharlaştırılıp, 200 gram daha çözünen madde eklendi- ğinde yeni çözelti kütlece %80 lik olmaktadır. Buna göre, başlangıçtaki çözelti kaç gramdır? A) 50 D) 200 B) 100 100000 C) 150 a E) 250 40%
Atom Yayıncılık Ⓡ
8. Aşağıda sınır yüzey diyagramları gösterilen orbital-
lerden hangisinin açısal momentum kuantum sayı-
Si doğru olarak verilmiştir?
A)
G
X
Sans O
Z
(= 2
NA
l=0
E)
`y
►y
B)
D)
y
AY Z
1=0
l = 1
N
1 = 3
X
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Atom Yayıncılık Ⓡ 8. Aşağıda sınır yüzey diyagramları gösterilen orbital- lerden hangisinin açısal momentum kuantum sayı- Si doğru olarak verilmiştir? A) G X Sans O Z (= 2 NA l=0 E) `y ►y B) D) y AY Z 1=0 l = 1 N 1 = 3 X
2. Aynı sıcaklıkta bal, zeytinyağı, su ve gliserinin visko-
ziteleri ile ilgili,
✓
I. Balın viskozitesi sudan daha büyüktür.
II. Gliserinin viskozitesi sudan büyüktür.
III. Suyun viskozitesi zeytinyağından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
2. Aynı sıcaklıkta bal, zeytinyağı, su ve gliserinin visko- ziteleri ile ilgili, ✓ I. Balın viskozitesi sudan daha büyüktür. II. Gliserinin viskozitesi sudan büyüktür. III. Suyun viskozitesi zeytinyağından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur?
F
5. I. Bakır metalinin elektriği iletmesi
11.Oksijen gazının suda çözülmesi
Bronz bir heykelin renginin zamanla yeşile dönmesi
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde oluşan maddelerin
kimyasal özelliği aynı kalmıştır? F
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve I
C) Ive t
E ve ill
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
F 5. I. Bakır metalinin elektriği iletmesi 11.Oksijen gazının suda çözülmesi Bronz bir heykelin renginin zamanla yeşile dönmesi Yukarıdaki olaylardan hangilerinde oluşan maddelerin kimyasal özelliği aynı kalmıştır? F A) Yalnız I B) I ve II D) II ve I C) Ive t E ve ill
B
8. Sıvılara ait;
Akıcılık
II. Buhar basinci
1. Vizkozite
özelliklerinden hangileri sıvı tanecikleri arasındaki
çekim kuvveti arttıkça artmaktadır?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
B 8. Sıvılara ait; Akıcılık II. Buhar basinci 1. Vizkozite özelliklerinden hangileri sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti arttıkça artmaktadır? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
ASAL DEĞİŞİMLER
Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi
sırasında maddenin yapısında kimyasal bir değişim
gözlenmez?
A)
Kağıdın
yanması
D)
B)
Hava yastığı
oluşumu
A) Renksiz olması
BI
Camin 1
kırılması
E)
fol
ate neler
500
1 atm basıncto 100°C'do
C)
Ekmeğin
küflenmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi suyun fiziksel özelliklerinden
biri değildir?
Demirin
paslanması
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
ASAL DEĞİŞİMLER Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sırasında maddenin yapısında kimyasal bir değişim gözlenmez? A) Kağıdın yanması D) B) Hava yastığı oluşumu A) Renksiz olması BI Camin 1 kırılması E) fol ate neler 500 1 atm basıncto 100°C'do C) Ekmeğin küflenmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi suyun fiziksel özelliklerinden biri değildir? Demirin paslanması
5.
Olay
1. Bir katı ısıtıldığında gaz
çıkışı olması
II. Bir gazın yüksek basınçta
soğutularak sıvılaştırılması
III. Bir çözelti soğutulduğunda
D) I ve III
Değisim
B) Yalnız III
Kimyasal
Fiziksel
çözünen katının kristallenmesi
Yukarıdaki olaylardan hangilerinin değişim türü doğru veril-
miştir?
A) Yalnız II
Fiziksel
E) I, II ve III
C) I ve Il
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
5. Olay 1. Bir katı ısıtıldığında gaz çıkışı olması II. Bir gazın yüksek basınçta soğutularak sıvılaştırılması III. Bir çözelti soğutulduğunda D) I ve III Değisim B) Yalnız III Kimyasal Fiziksel çözünen katının kristallenmesi Yukarıdaki olaylardan hangilerinin değişim türü doğru veril- miştir? A) Yalnız II Fiziksel E) I, II ve III C) I ve Il
12.
68
Sütten tereyağı eldesi
Gokkuşağı oluşumu
Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi
Verilen olaylardan hangilerinde kimyasal değişim mey-
dana gelmiştir?
A) Yalnızl
I ve III
B) Yalnız
C) Yalnız III
E) ve T
m
iyc
ol
1
Yukarı
soruya
çıkış y
A) 1
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
12. 68 Sütten tereyağı eldesi Gokkuşağı oluşumu Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi Verilen olaylardan hangilerinde kimyasal değişim mey- dana gelmiştir? A) Yalnızl I ve III B) Yalnız C) Yalnız III E) ve T m iyc ol 1 Yukarı soruya çıkış y A) 1
yasal Değişimler
sadece fizik-
Itisinde renk
apması
SI
asi
4.
X
1. Sütten yoğurt yapılması
II. Petek balından, süzme bal elde edilmesi
III. Buğdayın öğütülerek un haline getirilmesi
Yukarıdaki işlemlerin hangileri fiziksel değişimle
gerçekleşir?
A) Yalnız I
EFOR TYT
TESTI
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E II ve III
1347 0.7 FABER-CASTELL
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
yasal Değişimler sadece fizik- Itisinde renk apması SI asi 4. X 1. Sütten yoğurt yapılması II. Petek balından, süzme bal elde edilmesi III. Buğdayın öğütülerek un haline getirilmesi Yukarıdaki işlemlerin hangileri fiziksel değişimle gerçekleşir? A) Yalnız I EFOR TYT TESTI B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E II ve III 1347 0.7 FABER-CASTELL