Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Soruları

lir.
Fr.
B
PALME
YAYINEVİ
14. Kapalı bir kapta bulunan H₂O sivi moleküllerine ait etkin
etkileşimler görselde verilmiştir.
H1
O
H/
TYT / PLM / 009/22
D) II ve III
2
H
O
H
Buna göre,
M. 1 numaralı etkileşim apolar kovalent bağdır.
✓1.2 numaralı etkileşim hidrojen bağıdır.
Vill. Kap yeteri kadar ısıtılırsa önce 2 numaralı etkileşim
kırılır.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 80)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
lir. Fr. B PALME YAYINEVİ 14. Kapalı bir kapta bulunan H₂O sivi moleküllerine ait etkin etkileşimler görselde verilmiştir. H1 O H/ TYT / PLM / 009/22 D) II ve III 2 H O H Buna göre, M. 1 numaralı etkileşim apolar kovalent bağdır. ✓1.2 numaralı etkileşim hidrojen bağıdır. Vill. Kap yeteri kadar ısıtılırsa önce 2 numaralı etkileşim kırılır. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 80) A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
TEST
3.
Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin
apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir.
NH3(s)
C₁0H8(K)
CCl4(s)
I. kap
H₂O(s)
D) II ye III
11. kap
CH₂Cl(s)
BYI ve II
C₂H5OH(s)
Buna göre, yukarıdaki I, II ve III kaplarında yer alan sıvılara
üstlerinde belirtilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda
çözünme gerçekleşmesi beklenir?
(1H, 6C, 7N, 80, 17Cl)
A) Yalnız I
ff. kap
E) I, II ve III
I ve I
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
TEST 3. Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. NH3(s) C₁0H8(K) CCl4(s) I. kap H₂O(s) D) II ye III 11. kap CH₂Cl(s) BYI ve II C₂H5OH(s) Buna göre, yukarıdaki I, II ve III kaplarında yer alan sıvılara üstlerinde belirtilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme gerçekleşmesi beklenir? (1H, 6C, 7N, 80, 17Cl) A) Yalnız I ff. kap E) I, II ve III I ve I
çö-
T@stokul
Ünite Değerlendirme Sınavı
20. Kimyada kullanılan maddelerin etkileri ve birbirleriy-
le oluşturdukları etkileşimleri belirlemek için kimyasal
maddelerin ambalajlarına konulan işaretlere güvenlik
işaretleri denir.
Aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangisine
sahip bir maddenin özelliği yanlış verilmiştir?
İşaret
Özelliği
A)
B)
C)
D)
E)
yo
TYT
Doğaya zarar verici etkisi bulunur.
92 gazı ile tepkime verir.
Kanser riski taşır.
Bu maddelerle çalışırken, koruyu-
cu elbiseler giyilmelidir.
Vurma, çarpma ve sürtünme etkisi
ile patlayabilir.
✓
elestir
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
çö- T@stokul Ünite Değerlendirme Sınavı 20. Kimyada kullanılan maddelerin etkileri ve birbirleriy- le oluşturdukları etkileşimleri belirlemek için kimyasal maddelerin ambalajlarına konulan işaretlere güvenlik işaretleri denir. Aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangisine sahip bir maddenin özelliği yanlış verilmiştir? İşaret Özelliği A) B) C) D) E) yo TYT Doğaya zarar verici etkisi bulunur. 92 gazı ile tepkime verir. Kanser riski taşır. Bu maddelerle çalışırken, koruyu- cu elbiseler giyilmelidir. Vurma, çarpma ve sürtünme etkisi ile patlayabilir. ✓ elestir
7.
1. Bakır metalinin buhar haline gelmesi
Z
II. Karbondioksit gazının karbon ve oksijen elementlerine
ayrışması
6
III. Alkolün buharlaşması
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde güçlü etkileşimler
kırılmıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
-C) I ve III
E) I, II ve III
10
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
7. 1. Bakır metalinin buhar haline gelmesi Z II. Karbondioksit gazının karbon ve oksijen elementlerine ayrışması 6 III. Alkolün buharlaşması Yukarıdaki olaylardan hangilerinde güçlü etkileşimler kırılmıştır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III -C) I ve III E) I, II ve III 10
pol
idro
3.
1. NaCl(k) →→→ NaCl(s)
II. NaCl(k).- NaCl(suda)
III. NaCl(k) Na+ (suda) + Cl (suda)
1
2
IV. NaCl(k) →→→ Na(k) +
Yemek tuzuna ait aşağıdaki tepkimelerden hangileri fi-
zikseldir?
A) Yalnız I
B) Ive l
D) I, II ve IIT
C) II ve III
E) III ve IV
6.
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
pol idro 3. 1. NaCl(k) →→→ NaCl(s) II. NaCl(k).- NaCl(suda) III. NaCl(k) Na+ (suda) + Cl (suda) 1 2 IV. NaCl(k) →→→ Na(k) + Yemek tuzuna ait aşağıdaki tepkimelerden hangileri fi- zikseldir? A) Yalnız I B) Ive l D) I, II ve IIT C) II ve III E) III ve IV 6.
3. 1. Robert Boyle; elementi günümüzdeki tanımıyla ilk
kez ifade etmiştir.
1
II. Berzelius, elementleri harfler ile sembolize etmiş-
tir.
III. Fosfor elementinin sembolü F'dir. X
Thulop
an
(A
Elementler ve sembolleri ile ilgili olarak yukarıda-
ki yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
SY
D) I ve II
B) Yalnız II mejo C) I ve III
E) II ve III
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
3. 1. Robert Boyle; elementi günümüzdeki tanımıyla ilk kez ifade etmiştir. 1 II. Berzelius, elementleri harfler ile sembolize etmiş- tir. III. Fosfor elementinin sembolü F'dir. X Thulop an (A Elementler ve sembolleri ile ilgili olarak yukarıda- ki yargılardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I SY D) I ve II B) Yalnız II mejo C) I ve III E) II ve III
RASI
9. Ilyotun süblimleşmesi
II. Uranyum elementinin radyoaktif (nükleer) ışıma
yapması
III Kömürün yanması
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kütle
korunur?
A) Yalnız
Drive III
-B) Yalnız II
C) Yaimz III
19
E! Ilve III De H
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
RASI 9. Ilyotun süblimleşmesi II. Uranyum elementinin radyoaktif (nükleer) ışıma yapması III Kömürün yanması Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kütle korunur? A) Yalnız Drive III -B) Yalnız II C) Yaimz III 19 E! Ilve III De H
ma tepkimesi oluşturur.
Irem, babasının doğum gününde aldığı gümüş küpelerinin görseldeki gibi karardığı-
ni fark etmiştir. Bu durumun sebebini araştırdıktan sonra gümüş küpelerin
2Ag(k) + 1/2O₂(g) → Ag₂O(k)
tepkimesine göre kimyasal değişikliğe uğradığını öğrenmiştir.
Buna göre, yukarıda bahsedilen olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Yanma tepkimesi gerçekleşmiştir.
B) Zamanla gümüş küpelerin kütlesi artmıştır.
C) Yanma olayı yavaş yavaş gerçekleşmiştir.
D) Endotermik bir tepkime gerçekleşmiştir.
E) Toplam atom sayısı ve cinsi korunmuştur.
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
ma tepkimesi oluşturur. Irem, babasının doğum gününde aldığı gümüş küpelerinin görseldeki gibi karardığı- ni fark etmiştir. Bu durumun sebebini araştırdıktan sonra gümüş küpelerin 2Ag(k) + 1/2O₂(g) → Ag₂O(k) tepkimesine göre kimyasal değişikliğe uğradığını öğrenmiştir. Buna göre, yukarıda bahsedilen olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesi gerçekleşmiştir. B) Zamanla gümüş küpelerin kütlesi artmıştır. C) Yanma olayı yavaş yavaş gerçekleşmiştir. D) Endotermik bir tepkime gerçekleşmiştir. E) Toplam atom sayısı ve cinsi korunmuştur.
8. X₂Y(s) →X₂Y (g)
Yukarıdaki denkleme göre gerçekleşen olay ile ilgi-
li;
I. Isi alarak gerçekleşmiştir.
X II. X₂Y molekülünde X atomu ile Y atomu arasındaki
bağlar kopmuştur.
III. 40 kJ/molden daha düşük bir enerjiyle gerçekleş-
miştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
uzayıf
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
8. X₂Y(s) →X₂Y (g) Yukarıdaki denkleme göre gerçekleşen olay ile ilgi- li; I. Isi alarak gerçekleşmiştir. X II. X₂Y molekülünde X atomu ile Y atomu arasındaki bağlar kopmuştur. III. 40 kJ/molden daha düşük bir enerjiyle gerçekleş- miştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II uzayıf E) I, II ve III C) I ve II
o
8.
1. Buğdaydan un elde edilmesi
II. Sütten tereyağ elde edilmesi
III. Tereyağın erimesi
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde madde-
lerin sadece fiziksel özellikleri değişir?
A) I ve II
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
o 8. 1. Buğdaydan un elde edilmesi II. Sütten tereyağ elde edilmesi III. Tereyağın erimesi Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde madde- lerin sadece fiziksel özellikleri değişir? A) I ve II D) II ve III B) Yalnız III C) I ve III E) I, II ve III
temi
sını
gisi
HIZ VE YAYINLA
12 Su ile ilgili,
1. Yaş ilerledikçe insan vücudundaki sy oranı azalır.
II. Deniz suyu süzme ile tatlı suya dönüştürülebilir.
III. Endüstride su, çözücü, soğutma sivisi ve buhar kay-
nağı olarak kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
El ve Ill
7.E 8.D 9.A 10.A 11.E 12.C
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
temi sını gisi HIZ VE YAYINLA 12 Su ile ilgili, 1. Yaş ilerledikçe insan vücudundaki sy oranı azalır. II. Deniz suyu süzme ile tatlı suya dönüştürülebilir. III. Endüstride su, çözücü, soğutma sivisi ve buhar kay- nağı olarak kullanılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III El ve Ill 7.E 8.D 9.A 10.A 11.E 12.C
asal
rin
nes
7.
Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerin-
den farklı bir değişimi ifade eder?
A) Limon suyunun mermer üzerinde leke
oluşturması
B) Sütün ekşimesi
C) Camin elmasla kesilmesi
D) Ekmeğin ağızda sindirilmesi
E) Hamurun mayalanması
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
asal rin nes 7. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerin- den farklı bir değişimi ifade eder? A) Limon suyunun mermer üzerinde leke oluşturması B) Sütün ekşimesi C) Camin elmasla kesilmesi D) Ekmeğin ağızda sindirilmesi E) Hamurun mayalanması
9. Ca(OH)2 bazının,
1. Saf su
II. 0,1 M HCl çözeltisi
III. 0,1 M NaOH çözeltisi
A) I>II>III
sıvılarındaki çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde
doğru karşılaştırılmıştır?
D) II>I>III
T
B) I>I|I|>||
Feis
Yayınlanı
E) III>II>I
C) II>I|I|>I
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9. Ca(OH)2 bazının, 1. Saf su II. 0,1 M HCl çözeltisi III. 0,1 M NaOH çözeltisi A) I>II>III sıvılarındaki çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? D) II>I>III T B) I>I|I|>|| Feis Yayınlanı E) III>II>I C) II>I|I|>I
4. Altın (Au) elementi ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi fiziksel özelliğini ifade etmez?
A) Oda şartlarında paslanmaz.
B) Elektrik akımını iletir.
C) Sarı renkli bir katıdır.
D) Erime noktası 1064 C dir.
E) Kolay işlenilebilir. ✓
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
4. Altın (Au) elementi ile ilgili aşağıda verilen bil- gilerden hangisi fiziksel özelliğini ifade etmez? A) Oda şartlarında paslanmaz. B) Elektrik akımını iletir. C) Sarı renkli bir katıdır. D) Erime noktası 1064 C dir. E) Kolay işlenilebilir. ✓
ler kope
asal
Z
6.
Bilgi
Fiziksel değişimlere eşlik eden enerji daima
40 kJ/mol'den küçüktür.
Kimyasal değişim geçiren bir metalin
elektron dizilimi değişir.
Metallerin asitlerle tepkimesinde metalin
hem fiziksel hem de kimyasal özelliği değişir.
B) D-D-Y
D
x
X
Fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili tabloda verilen
bilgiler doğruysa "D", yanlışsa "Y" olarak sırasıyla
aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) D-D - D
D) Y - D - D
Y
C) D-Y-Y
E) Y - D - Y
9. A
1
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
ler kope asal Z 6. Bilgi Fiziksel değişimlere eşlik eden enerji daima 40 kJ/mol'den küçüktür. Kimyasal değişim geçiren bir metalin elektron dizilimi değişir. Metallerin asitlerle tepkimesinde metalin hem fiziksel hem de kimyasal özelliği değişir. B) D-D-Y D x X Fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili tabloda verilen bilgiler doğruysa "D", yanlışsa "Y" olarak sırasıyla aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) D-D - D D) Y - D - D Y C) D-Y-Y E) Y - D - Y 9. A 1
KONU TESTİ
5. Simyacılar yaptıkları buluş ve çalışma
larla;
1. Ekonomi,
II. Astroloji,
III. Bankacılık,
IV. Metalurji
3
alanlarının hangilerine katkı sağlamış.
lardır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve IV
P
C) I, III ve IV
11, III ve IV
(Spot 3'e göre)
Kimya
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
KONU TESTİ 5. Simyacılar yaptıkları buluş ve çalışma larla; 1. Ekonomi, II. Astroloji, III. Bankacılık, IV. Metalurji 3 alanlarının hangilerine katkı sağlamış. lardır? A) I ve II B) II ve III D) I, II ve IV P C) I, III ve IV 11, III ve IV (Spot 3'e göre)