Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çözünürlük Soruları

20.
NH3(g)
NH3(suda)
A) I ve II
Sürtünmesiz ideal pistonlu kapta, sabit sıcaklıkta, NH3
sulu çözeltisi ve çözünmemiş NH3 gazı dengededir.
Dengedeki bu sisteme,
Sürtünmesiz
hareketli piston
5
1. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba NH3 gazı eklemek
II. Sabit basınçta kabı ısıtmak
III. Sabit sıcaklıkta piston üzerine ağırlık koymak
IV. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba He gazı eklemek
etkilerinden hangilerinin ayrı ayrı uygulanması çözün-
müş NH3 gazı derişimini azaltır?
B) II ve III
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) I, III ve IV
22.
Kimya
Çözünürlük
20. NH3(g) NH3(suda) A) I ve II Sürtünmesiz ideal pistonlu kapta, sabit sıcaklıkta, NH3 sulu çözeltisi ve çözünmemiş NH3 gazı dengededir. Dengedeki bu sisteme, Sürtünmesiz hareketli piston 5 1. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba NH3 gazı eklemek II. Sabit basınçta kabı ısıtmak III. Sabit sıcaklıkta piston üzerine ağırlık koymak IV. Sabit sıcaklık ve basınçta kaba He gazı eklemek etkilerinden hangilerinin ayrı ayrı uygulanması çözün- müş NH3 gazı derişimini azaltır? B) II ve III D) I, II ve IV C) II ve IV E) I, III ve IV 22.
1. Aşağıda numaralanmış madde çiftleri birbiri ile karıştırıl-
maktadır.
1. H₂O-CH₂OH
II. H₂O-C₂H6
III. H₂O-CCI4
Buna göre, madde çiftlerinin birbiri içinde çözünme
durumları hangisinde doğru verilmiştir?
1
A) Çözünür
B) Çözünür
C) Çözünmez
D) Çözünür
E) Çözünmez
Çözünmez
Çözünür
Çözünmez
Çözünmez
Çözünür
Çözünür
Çözünür
Çözünmez
Çözünmez
Çözünür
4.
Kimya
Çözünürlük
1. Aşağıda numaralanmış madde çiftleri birbiri ile karıştırıl- maktadır. 1. H₂O-CH₂OH II. H₂O-C₂H6 III. H₂O-CCI4 Buna göre, madde çiftlerinin birbiri içinde çözünme durumları hangisinde doğru verilmiştir? 1 A) Çözünür B) Çözünür C) Çözünmez D) Çözünür E) Çözünmez Çözünmez Çözünür Çözünmez Çözünmez Çözünür Çözünür Çözünür Çözünmez Çözünmez Çözünür 4.
7.
Sodyum nitrat (NaNO₂) tuzunun suda
25°C'deki çözünürlüğü 90 g/100 g su
50°C'deki çözünürlüğü 112 g/ 100 g
sudur.
NaNO3'ün oda sıcaklığında hazırlanan doymamış sulu
çözeltisini doygun hale getirmek için,
I. Çözeltiyi ısıtmak
II. Çözeltiye yeterince NaNO3 tuzu eklemek
III. Çözeltiyi yeterince soğutmak
işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Endo
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Çözünürlük
7. Sodyum nitrat (NaNO₂) tuzunun suda 25°C'deki çözünürlüğü 90 g/100 g su 50°C'deki çözünürlüğü 112 g/ 100 g sudur. NaNO3'ün oda sıcaklığında hazırlanan doymamış sulu çözeltisini doygun hale getirmek için, I. Çözeltiyi ısıtmak II. Çözeltiye yeterince NaNO3 tuzu eklemek III. Çözeltiyi yeterince soğutmak işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Endo E) I, II ve III C) Yalnız III
QkJ
eğeri
9. X katısının çözünürlük-sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.
<-90
50
160
20
0
+ Çözünürlük (g/100g su)
10 20 30
Sıcaklık (°C)
30°C'de 200 gram su ve 160 gram X katısı ile hazırlanan
çözelti ile ilgili,
1.
20 °C'ye soğutulursa 80 gram X çöker
II. 20 °C'ye soğutulursa çözelti %50'lik oluk
B) Yalnız II
III. 10 °C'ye soğutulursa çöken X'i çözmek için bu sıcaklıkta
600 gram su gerekir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
HR
10. Sabit sicak
2X2 (5
tepkimesi
C) I vell
E) I ve III
D
Buna
aşağ
B)
C
Kimya
Çözünürlük
QkJ eğeri 9. X katısının çözünürlük-sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. <-90 50 160 20 0 + Çözünürlük (g/100g su) 10 20 30 Sıcaklık (°C) 30°C'de 200 gram su ve 160 gram X katısı ile hazırlanan çözelti ile ilgili, 1. 20 °C'ye soğutulursa 80 gram X çöker II. 20 °C'ye soğutulursa çözelti %50'lik oluk B) Yalnız II III. 10 °C'ye soğutulursa çöken X'i çözmek için bu sıcaklıkta 600 gram su gerekir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) II ve III HR 10. Sabit sicak 2X2 (5 tepkimesi C) I vell E) I ve III D Buna aşağ B) C
17. Aşağıdaki grafik, KNO, ve Ce₂(SO), tuzlarının saf sudaki
çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimini göstermektedir.
X
90
50
25
20
0
Çözünürlük (g/100 g su)
Buna göre,
40
KNO
Ce₂(SO4)3
D) II ve III
100+ 25 =125
80
40 °C'nin üstündeki sıcaklık değerlerinde KNO3
tuzunun çözünürlüğü daha fazladır.
Q..
40°C'deki doygun çözeltiler kütlece %25'liktir.
III. 80°C'de hazırlanan doygun çözeltiler 40 °C'ye
soğutulursa bir miktar KNO, çökerken Ce₂(SO4)3
çözeltisinde çökme olmaz.
3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Sıcaklık (°C)
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlük
17. Aşağıdaki grafik, KNO, ve Ce₂(SO), tuzlarının saf sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimini göstermektedir. X 90 50 25 20 0 Çözünürlük (g/100 g su) Buna göre, 40 KNO Ce₂(SO4)3 D) II ve III 100+ 25 =125 80 40 °C'nin üstündeki sıcaklık değerlerinde KNO3 tuzunun çözünürlüğü daha fazladır. Q.. 40°C'deki doygun çözeltiler kütlece %25'liktir. III. 80°C'de hazırlanan doygun çözeltiler 40 °C'ye soğutulursa bir miktar KNO, çökerken Ce₂(SO4)3 çözeltisinde çökme olmaz. 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Sıcaklık (°C) C) I ve III E) I, II ve III
birey
EĞİTİM
KURUMLARI
11. X tuzunun bazı sıcaklıklardaki çözünürlükleri aşağı-
daki tabloda verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
20
40
Çözünürlük (g/100 g su)
25
60
od tigh
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tir?
SOU
Lasb.dye.
A) X tuzunun çözünürlüğü endotermiktir.
SA minarival
B) 20 °C'de X tuzunun doygun çözeltisinin kütlece
derişimi %20'liktir.
EDBriveJ
C) X katısı suda çözündüğünde
düşer.
himsrivel
çözeltinin sıcaklığı
Dinerive.
D) 40 °C'de 200 gram su ile hazırlanan doygun çö-
zelti 20 °C'ye soğutulursa 70 gram X çöker.
20
E) 20 °C'de hazırlanan doymamış X çözeltisi 40 °C'ye
ısıtılırsa doymuş hâle geçer.
13. 23
ha
A)
B)
C)
D)
E)
14.
Kimya
Çözünürlük
birey EĞİTİM KURUMLARI 11. X tuzunun bazı sıcaklıklardaki çözünürlükleri aşağı- daki tabloda verilmiştir. Sıcaklık (°C) 20 40 Çözünürlük (g/100 g su) 25 60 od tigh Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- tir? SOU Lasb.dye. A) X tuzunun çözünürlüğü endotermiktir. SA minarival B) 20 °C'de X tuzunun doygun çözeltisinin kütlece derişimi %20'liktir. EDBriveJ C) X katısı suda çözündüğünde düşer. himsrivel çözeltinin sıcaklığı Dinerive. D) 40 °C'de 200 gram su ile hazırlanan doygun çö- zelti 20 °C'ye soğutulursa 70 gram X çöker. 20 E) 20 °C'de hazırlanan doymamış X çözeltisi 40 °C'ye ısıtılırsa doymuş hâle geçer. 13. 23 ha A) B) C) D) E) 14.
mai
-su
13. Yoğunlukları farklı olan su ve etanol sıvılarının eşit
hacimleri aynı sıcaklıkta karıştırılarak homojen bir
çözelti hazırlanıyor.
Bu çözeltideki bileşenlerin derişimi ile ilgili,
1. Etanolün kütlece yüzdesi hacimce yüzdesine
eşittir.
anill
II. Etanolün kütlece yüzdesi suyun kütlece yüzdesine
eşittir.
III. Etanolün hacimce yüzdesi suyun hacimce
yüzdesine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
1001 A) Yalnız I sy B) Yalnız IIXC) Yalnız III
aulo As
D) I ve II
E) I ve III
Kimya
Çözünürlük
mai -su 13. Yoğunlukları farklı olan su ve etanol sıvılarının eşit hacimleri aynı sıcaklıkta karıştırılarak homojen bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltideki bileşenlerin derişimi ile ilgili, 1. Etanolün kütlece yüzdesi hacimce yüzdesine eşittir. anill II. Etanolün kütlece yüzdesi suyun kütlece yüzdesine eşittir. III. Etanolün hacimce yüzdesi suyun hacimce yüzdesine eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? 1001 A) Yalnız I sy B) Yalnız IIXC) Yalnız III aulo As D) I ve II E) I ve III
1.
45 gram glikozun (CH₁2O), X gram su içinde çözün-
mesiyle hazırlanan çözeltinin 25°C'deki buhar basıncı
20 mmHg olmaktadır.
Buna göre, kullanılan su kaç gramdır?
(H: 1 C:12 0:16 25°C'deki pº
H₂O
A) 18
B) 20
C) 21
D) 22
= 25 mmHg)
E) 22,5
Kimya
Çözünürlük
1. 45 gram glikozun (CH₁2O), X gram su içinde çözün- mesiyle hazırlanan çözeltinin 25°C'deki buhar basıncı 20 mmHg olmaktadır. Buna göre, kullanılan su kaç gramdır? (H: 1 C:12 0:16 25°C'deki pº H₂O A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 = 25 mmHg) E) 22,5
2021-MSÜ
14. Di
fr
17.
ATÖLYE -AÇI KİMYA TARAMA
t₂
Sıcaklık (°C)
A) Yalnız II
a
Sabit basınçta NaNO, çözeltisinin deniz seviyesindeki
sıcaklık-zaman grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre,
1. a-b zaman aralığında kristallenme meydana gelir.
II. t, noktası saf çözücünün aynı koşullardaki kaynama
noktasından daha büyüktür.
C
III. b c aralığındaki buhar basıncı ile a - b aralığındaki
buhar basıncı eşittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) Yalnız I
D) I ve III
> Zaman
C) I ve II
E) II ve III
tokra
19.
Kimya
Çözünürlük
2021-MSÜ 14. Di fr 17. ATÖLYE -AÇI KİMYA TARAMA t₂ Sıcaklık (°C) A) Yalnız II a Sabit basınçta NaNO, çözeltisinin deniz seviyesindeki sıcaklık-zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, 1. a-b zaman aralığında kristallenme meydana gelir. II. t, noktası saf çözücünün aynı koşullardaki kaynama noktasından daha büyüktür. C III. b c aralığındaki buhar basıncı ile a - b aralığındaki buhar basıncı eşittir. yargılarından hangileri yanlıştır? B) Yalnız I D) I ve III > Zaman C) I ve II E) II ve III tokra 19.
saf
%
36
Orbital Yayınları
480+10x=
6x
-
480
99 su
120.1=20
80/200 =
014
30-X
120
5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk
hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy-
gulanmalıdır?
Ed
N
(İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek-
leştiriliyor)
A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
B) 30 gram çözünen eklenmelidir.
C) 80 gram çözünen eklenmelidir.
D) 30 gram çözücü eklenmelidir.
E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır.
8.
L
Küt
rişi
20
OL
le
A
Kimya
Çözünürlük
saf % 36 Orbital Yayınları 480+10x= 6x - 480 99 su 120.1=20 80/200 = 014 30-X 120 5. 120 gram kütlece % 25'lik çözeltiyi, kütlece % 30'luk hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uy- gulanmalıdır? Ed N (İşlemler sabit sıcaklıkta ve çökelme olmaksızın gerçek- leştiriliyor) A) 30 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. B) 30 gram çözünen eklenmelidir. C) 80 gram çözünen eklenmelidir. D) 30 gram çözücü eklenmelidir. E) 20 gram çözücü buharlaştırılmalıdır. 8. L Küt rişi 20 OL le A
10. Aşağıda oluşturulan çözeltilerin aynı dış basınç-
taki kaynamaya başlama sıcaklıkları aynıdır.
0,2 mol
Na₂SO4(k)
Saf su
V₁
A) Yalnız I
I
D) I ve III
0,5 mol
B) I ve II
MgSO4
4(k)
Buna göre;
I. Çözeltilerdeki SO 2 iyonu derişimleri
eşittir.
II. Birinci kaptaki çözeltinin hacmi, ikinci
kaptaki çözeltiden küçüktür.
III. Elektrik iletkenlikleri farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Saf su
V₂
2
11
C) Yalnız II
E) I, II ve III
Kimya
Çözünürlük
10. Aşağıda oluşturulan çözeltilerin aynı dış basınç- taki kaynamaya başlama sıcaklıkları aynıdır. 0,2 mol Na₂SO4(k) Saf su V₁ A) Yalnız I I D) I ve III 0,5 mol B) I ve II MgSO4 4(k) Buna göre; I. Çözeltilerdeki SO 2 iyonu derişimleri eşittir. II. Birinci kaptaki çözeltinin hacmi, ikinci kaptaki çözeltiden küçüktür. III. Elektrik iletkenlikleri farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? Saf su V₂ 2 11 C) Yalnız II E) I, II ve III
2. 29,6 gram X(NO3)2 tuzunun 400 gram su-
da tamamen çözünmesi ile oluşan çözelti-
nin normal basınçta kaynamaya başlama si-
caklığı 100,78°C'dir.
Buna göre, X atomunun mol kütlesi kaç
g/mol'dür? (N: 14, O: 16, K: 0,52°C/m)
A) 24
B) 40 C) 56 D) 64
E) 80
Kimya
Çözünürlük
2. 29,6 gram X(NO3)2 tuzunun 400 gram su- da tamamen çözünmesi ile oluşan çözelti- nin normal basınçta kaynamaya başlama si- caklığı 100,78°C'dir. Buna göre, X atomunun mol kütlesi kaç g/mol'dür? (N: 14, O: 16, K: 0,52°C/m) A) 24 B) 40 C) 56 D) 64 E) 80
●
Eğer çözücü – çözünen tanecik-
leri arası etkileşim, çözünen ve
çözücünün kendi tanecikleri ara-
si etkileşimden daha az ise çö-
wereceği 2
zünme olayı endotermiktir, biz mi 1ST
Yersa kendi ortodon mı Isı
Maddelerin birbirleriyle k
Eğer çözücü – çözünen tanecik kend-
-
ma süreçlerinde;
leri arası etkileşim, çözünen ve ligina
çözücünün kendi tanecikleri ara-
den?
suetkilesimden daha fazla ise cö-
D) I ve III
1. Çözünen tanecikleri ar
Kimya
Çözünürlük
● Eğer çözücü – çözünen tanecik- leri arası etkileşim, çözünen ve çözücünün kendi tanecikleri ara- si etkileşimden daha az ise çö- wereceği 2 zünme olayı endotermiktir, biz mi 1ST Yersa kendi ortodon mı Isı Maddelerin birbirleriyle k Eğer çözücü – çözünen tanecik kend- - ma süreçlerinde; leri arası etkileşim, çözünen ve ligina çözücünün kendi tanecikleri ara- den? suetkilesimden daha fazla ise cö- D) I ve III 1. Çözünen tanecikleri ar
ÖRNEK-13
45 mililitre saf su ile 5 mililitre etil alkol karıştırılarak elde
edilen çözelti hacimce yüzde kaç etil alkol içerir?
(Hacimdeki değişimler ihmal edilecektir.)
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
80° lik
Buna
nol va
A) 80C
Kimya
Çözünürlük
ÖRNEK-13 45 mililitre saf su ile 5 mililitre etil alkol karıştırılarak elde edilen çözelti hacimce yüzde kaç etil alkol içerir? (Hacimdeki değişimler ihmal edilecektir.) A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 80° lik Buna nol va A) 80C
1,
?
15. 20 °C'ta 270 g glikozun (C6H₁2O6) 396 g suda
çözünmesiyle oluşan çözeltideki suyun bu-
har basıncı kaç mmHg'dır (20 °C'taki suyun
17,54 mmHg, H: 1 g/mol,
buhar basıncı Po
=
çözücü
C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)?
A) 17,10
B) 16,42
D) 15,86
E) 15,37
C) 16,15
Kimya
Çözünürlük
1, ? 15. 20 °C'ta 270 g glikozun (C6H₁2O6) 396 g suda çözünmesiyle oluşan çözeltideki suyun bu- har basıncı kaç mmHg'dır (20 °C'taki suyun 17,54 mmHg, H: 1 g/mol, buhar basıncı Po = çözücü C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)? A) 17,10 B) 16,42 D) 15,86 E) 15,37 C) 16,15
(C8
17. 30 °C'ta KNO,'in 438 g doygun çözeltisi ha- 19. Ben-
Ray!
zırlanıyor. Çözeltideki KNO,'ın kütlesi 138 g
olduğuna göre aynı sıcaklıkta KNO,'ın çözü-
nürlüğü kaç g/100 g sudur?
A) 46
B) 69
D) 92
E) 115
C) 86
les
be
Kimya
Çözünürlük
(C8 17. 30 °C'ta KNO,'in 438 g doygun çözeltisi ha- 19. Ben- Ray! zırlanıyor. Çözeltideki KNO,'ın kütlesi 138 g olduğuna göre aynı sıcaklıkta KNO,'ın çözü- nürlüğü kaç g/100 g sudur? A) 46 B) 69 D) 92 E) 115 C) 86 les be