Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Bağ Enerjileri ve Hess Yasası Soruları

E
168
Aşağıdaki tabloda bazı bağ türlerinin enerjileri verilmiştir.
Bağ
Ortalama Bağ Enerjisi (kJ)
C-H
C-C
O=O
C=O
O-H
Buna göre 1 mol C3H8 gazının,
2 mol CH4 gazının
+
CH4(g) +20₂(g) → CO₂(g) + 2H₂O(g)
C3Hg(g) +50₂3CO₂(g) + 4H₂O(g)
tepkimesine göre yakılması sonucu açığa çıkan isi mik-
tari,
SC-2
bat ma
A) 2a + 3b - 3c
a
b
B) b + 2c-3d
C
d
tepkimesine göre yanması sonucu açığa çıkan ısıdan
(ho
kaç kJ fazladır?
D) 3c - d + 2e
e
C) 2b + c - 2d
E) 2a-2b + c
AS
SORULAR
REHTER
SORULAR
REHBER
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
E 168 Aşağıdaki tabloda bazı bağ türlerinin enerjileri verilmiştir. Bağ Ortalama Bağ Enerjisi (kJ) C-H C-C O=O C=O O-H Buna göre 1 mol C3H8 gazının, 2 mol CH4 gazının + CH4(g) +20₂(g) → CO₂(g) + 2H₂O(g) C3Hg(g) +50₂3CO₂(g) + 4H₂O(g) tepkimesine göre yakılması sonucu açığa çıkan isi mik- tari, SC-2 bat ma A) 2a + 3b - 3c a b B) b + 2c-3d C d tepkimesine göre yanması sonucu açığa çıkan ısıdan (ho kaç kJ fazladır? D) 3c - d + 2e e C) 2b + c - 2d E) 2a-2b + c AS SORULAR REHTER SORULAR REHBER
SH=
desi olan Hess Yasası
98 kJ/mol dür.
C) Yalnız III
04
8.
33
sonucu açığa
çin reaksiyon
A) 18900
Dy3150
A) Yalnız 1
ter
E) 2362,5
18. O₂(g) → 20(g) AH = +498 kJ/mol
dönüşümü ile ilgili,
D) Il ve Ill
76135
1.
1 mol 0 - 0 bağını kırmak için 498 kJ enerji gerekir.
II.
O₂ gazının atomlarına ayrılması endotermiktir/
JI. Yüksek sıcaklıkta O atomları daha kararlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (,0)
B) Yalnız II
45
12
70
+315
C)Yalnız III
E) I, II ve III
-20=498
6
19. H, formülüne sahip bir hidrokarbonun molar yanma ısısı
-220 kJ'dur. Bık hilesini
0-0
E
şeklindedir.
II. H₂O(s) yerin
alınırsa tepl
III 130 kJIOK
normal şar
yargılarından
A) Yalnız !
D
22. Toplam ental
Girenlerin
X
tansiyel
Yüksek
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
SH= desi olan Hess Yasası 98 kJ/mol dür. C) Yalnız III 04 8. 33 sonucu açığa çin reaksiyon A) 18900 Dy3150 A) Yalnız 1 ter E) 2362,5 18. O₂(g) → 20(g) AH = +498 kJ/mol dönüşümü ile ilgili, D) Il ve Ill 76135 1. 1 mol 0 - 0 bağını kırmak için 498 kJ enerji gerekir. II. O₂ gazının atomlarına ayrılması endotermiktir/ JI. Yüksek sıcaklıkta O atomları daha kararlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (,0) B) Yalnız II 45 12 70 +315 C)Yalnız III E) I, II ve III -20=498 6 19. H, formülüne sahip bir hidrokarbonun molar yanma ısısı -220 kJ'dur. Bık hilesini 0-0 E şeklindedir. II. H₂O(s) yerin alınırsa tepl III 130 kJIOK normal şar yargılarından A) Yalnız ! D 22. Toplam ental Girenlerin X tansiyel Yüksek
2. Standart koşullarda aşağıdaki tepkimelerin entalpi
değerleri bilinmektedir.
2X + 2Y
X + 2Y → XY₂
X₂Y3 → XY + XY ₂
Buna göre,
2XY
AH₁ = a kJ
AH₂ = b kJ
AH₂ = c kJ
2X + 3Y →→ X₂Y 3
tepkimesinin entalpi değişimi (AH) aşağıdakilerin
hangisiyle bulunur?
A) a + b + c
C) a b + c
E) —+b-2c
B) =/2+b-(
D) 2a-b-c
TOstokul
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
2. Standart koşullarda aşağıdaki tepkimelerin entalpi değerleri bilinmektedir. 2X + 2Y X + 2Y → XY₂ X₂Y3 → XY + XY ₂ Buna göre, 2XY AH₁ = a kJ AH₂ = b kJ AH₂ = c kJ 2X + 3Y →→ X₂Y 3 tepkimesinin entalpi değişimi (AH) aşağıdakilerin hangisiyle bulunur? A) a + b + c C) a b + c E) —+b-2c B) =/2+b-( D) 2a-b-c TOstokul
B.
Bağ türü
H-H
F-F
H-F
0=0
C-H
CI-CI
C-Cl
H - CI
O-H
Ortalama bağ enerjisi
(kJ/mol)
436
158
568
498
416
242
326
431
464
Tabloda verilenlerden yararlanarak aşağıdaki tep-
kimelerin tepkime ısılarını hesaplayınız.
1. H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g)
SAMAN ME
KİMYA
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
B. Bağ türü H-H F-F H-F 0=0 C-H CI-CI C-Cl H - CI O-H Ortalama bağ enerjisi (kJ/mol) 436 158 568 498 416 242 326 431 464 Tabloda verilenlerden yararlanarak aşağıdaki tep- kimelerin tepkime ısılarını hesaplayınız. 1. H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g) SAMAN ME KİMYA
D) + 248
E)-1541
(4136 +243) - (2₂631)
CH₂CI+ Cl₂ → CH₂Cl₂ + HCI
C-H 414 kJ
=
C-CI 339 kJ
H-CI-431 kJ
Yukarıdaki verilere göre CI-CI bağının enerjisi kaç
kJ/mol dür?
A) 143
- 248
xoaHa
AH = -113 kJ
D) 686
84SX C) 516
E) 701
A) Yalnız I
C₂H4
III. H₂0
365-1276 = -113 11276 nicelikle
A) Yalnız
B) 243
1162
12. C₂H4(g)¹
C
leri verilir
1. CO2(g
değer
1184
CH-( 11276
SORU
BANKASI 1/4 + 431 +233) -114 +4
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
D) + 248 E)-1541 (4136 +243) - (2₂631) CH₂CI+ Cl₂ → CH₂Cl₂ + HCI C-H 414 kJ = C-CI 339 kJ H-CI-431 kJ Yukarıdaki verilere göre CI-CI bağının enerjisi kaç kJ/mol dür? A) 143 - 248 xoaHa AH = -113 kJ D) 686 84SX C) 516 E) 701 A) Yalnız I C₂H4 III. H₂0 365-1276 = -113 11276 nicelikle A) Yalnız B) 243 1162 12. C₂H4(g)¹ C leri verilir 1. CO2(g değer 1184 CH-( 11276 SORU BANKASI 1/4 + 431 +233) -114 +4
1. 2502(g) + O2(g)
250(a)
11. 200(a) +02(g)
2002)
III. CO(g) +80)
SO + CO2) AH = ?
Yukanda verilen tepkimeler aynı koşullarda gerçekleşmektedir.
Buna göre 1. ve II. tepkimelere ait veriler kullanıldığında III.
tepkimenin entalpisi (AH) ve derişimler türünden denge sa-
bitinin (K) sayısal değeri kaç olur?
A)
B)
C)
D)
E)
x+y
2
x-y
2
x-y
2
x-y
2
y-x
2
11
√√2
2
1
2
√2
2
2√2
2
1
AH-XKJ K₂-16
AH--y kJ K₂-8
K₂= ?
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
1. 2502(g) + O2(g) 250(a) 11. 200(a) +02(g) 2002) III. CO(g) +80) SO + CO2) AH = ? Yukanda verilen tepkimeler aynı koşullarda gerçekleşmektedir. Buna göre 1. ve II. tepkimelere ait veriler kullanıldığında III. tepkimenin entalpisi (AH) ve derişimler türünden denge sa- bitinin (K) sayısal değeri kaç olur? A) B) C) D) E) x+y 2 x-y 2 x-y 2 x-y 2 y-x 2 11 √√2 2 1 2 √2 2 2√2 2 1 AH-XKJ K₂-16 AH--y kJ K₂-8 K₂= ?
eter-
kaç
AH = -94 kkal
5. CH (9) 50₂ - 3002(g) + 4H₂0 (3) AH = -530 Klea
C(k) + O₂(g) → CO₂(g)
AH = 68 kkal
H₂O(s) -- H₂(g) + O₂(g)
2
verildiğine göre,
3C(k) + 3H₂(g) → C₂H₂(g)
tepkimesinin AH değeri kaç kkal'dir?
A)-24 B)-30 C) -47 D) +24 E) +47
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
eter- kaç AH = -94 kkal 5. CH (9) 50₂ - 3002(g) + 4H₂0 (3) AH = -530 Klea C(k) + O₂(g) → CO₂(g) AH = 68 kkal H₂O(s) -- H₂(g) + O₂(g) 2 verildiğine göre, 3C(k) + 3H₂(g) → C₂H₂(g) tepkimesinin AH değeri kaç kkal'dir? A)-24 B)-30 C) -47 D) +24 E) +47
www.sinav.com.tr
11.H₂(g) + O2(g) → H₂O2(g)
H₂O(g)
H2(g)
H₂O(s)
H₂O(g)
olduğuna göre 2H₂O2(g)
entalpi değişimi kaç kkal'dir?
C) -72
A) -24
B) 24
-
+
AH = -32 kkal
AH = +58 kkal
AH = + 10 kkal
2H₂O(s) + O2(g) tepkimesinin
O2(g)
D) 72
E)-144
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
www.sinav.com.tr 11.H₂(g) + O2(g) → H₂O2(g) H₂O(g) H2(g) H₂O(s) H₂O(g) olduğuna göre 2H₂O2(g) entalpi değişimi kaç kkal'dir? C) -72 A) -24 B) 24 - + AH = -32 kkal AH = +58 kkal AH = + 10 kkal 2H₂O(s) + O2(g) tepkimesinin O2(g) D) 72 E)-144
Aşağıda standart koşullardaki bir dizi kimyasal olay sırasında
gerçekleşen dönüşümler gösterilmiştir.
H-H(g) + 10 =0(g)
AHA
2H(g) + O(g)
III.
AH₁
AH3
II. AH₂ değeri AH, değerinden büyüktür.
AH3
2
D) I, II ve III
H₂O(s))
Buna göre, verilen diyagram ile ilgili,
I. AH, değeri H₂O SIVISının molar oluşum entalpisidir.
AH₂
H₂O(g)
değeri O-H bağının bağ enerjisidir.
IV. H-H(g) →→→ 2H(g) dönüşümünün entalpi değişimi (AHA)
negatiftir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) III e IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
Aşağıda standart koşullardaki bir dizi kimyasal olay sırasında gerçekleşen dönüşümler gösterilmiştir. H-H(g) + 10 =0(g) AHA 2H(g) + O(g) III. AH₁ AH3 II. AH₂ değeri AH, değerinden büyüktür. AH3 2 D) I, II ve III H₂O(s)) Buna göre, verilen diyagram ile ilgili, I. AH, değeri H₂O SIVISının molar oluşum entalpisidir. AH₂ H₂O(g) değeri O-H bağının bağ enerjisidir. IV. H-H(g) →→→ 2H(g) dönüşümünün entalpi değişimi (AHA) negatiftir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) III e IV E) I, II, III ve IV
6.
Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepk
yanlış verilmiştir?
A) CH4(g)
B) Ag (suda) + Cl(suda)
C) O₂(g) O2(suda)
SO 3(g)
D) SO2(g) + O2(g)
EXH(suda) + OH(suda) → H₂O(s)
Tepkime
+ 202(g) → CO2(g) + 2H₂O(s)
N2(g)
bilir?
A), ve H
-
AgCl
Bağ
N=N
N-N
H-H
N-H
tablodaki ortalama bağ enerjilerinden yararlanılarak
2
1. N2(g)
6.d
→ 2NH3(g)
3c
+ 3H2(g)
20
+ 2H₂(g) → N₂H4(g)
D) II ve II
Girenler
(k)
C
d
Ortalama bağ enerjisi kJ/mol
a
b
Tepkime Isısı türü
Yanma isisi
III. NH3(g) + H(suda) → NH
->
tepkimelerinden hangilerinin entalpi değeri hesaplana-
Çökelme ISISI
Çözünme ISISI
Tonme
Oluzum isisi
Nötralleşme ISISI
4(suda)
B)+ve t
1 J
E)-Yalnız
C) I ve III
7. Bir tepkimeye ait potansiyel enerji-tepkime koordinati gra-
fiği verilmiştir.
Potansiyel enerji (kj)
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
6. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepk yanlış verilmiştir? A) CH4(g) B) Ag (suda) + Cl(suda) C) O₂(g) O2(suda) SO 3(g) D) SO2(g) + O2(g) EXH(suda) + OH(suda) → H₂O(s) Tepkime + 202(g) → CO2(g) + 2H₂O(s) N2(g) bilir? A), ve H - AgCl Bağ N=N N-N H-H N-H tablodaki ortalama bağ enerjilerinden yararlanılarak 2 1. N2(g) 6.d → 2NH3(g) 3c + 3H2(g) 20 + 2H₂(g) → N₂H4(g) D) II ve II Girenler (k) C d Ortalama bağ enerjisi kJ/mol a b Tepkime Isısı türü Yanma isisi III. NH3(g) + H(suda) → NH -> tepkimelerinden hangilerinin entalpi değeri hesaplana- Çökelme ISISI Çözünme ISISI Tonme Oluzum isisi Nötralleşme ISISI 4(suda) B)+ve t 1 J E)-Yalnız C) I ve III 7. Bir tepkimeye ait potansiyel enerji-tepkime koordinati gra- fiği verilmiştir. Potansiyel enerji (kj)
3.
X(k) + Y 2(g)
11/12
X (k) +
2(g) + 150 kj
XY(g) + 100 kj
Yukarıda verilen tepkimeler ile aynı koşullarda gerçekleşen,
1
+ Y
X14 (472)
125) -> 12 X 12
2
XY (g)
Y
2(g)
2(g)
XY
B)-50
XY₂
2(g)
N-
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj olur?
A) -100
C) -25
D) +50
A-
-10
E) +100
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
3. X(k) + Y 2(g) 11/12 X (k) + 2(g) + 150 kj XY(g) + 100 kj Yukarıda verilen tepkimeler ile aynı koşullarda gerçekleşen, 1 + Y X14 (472) 125) -> 12 X 12 2 XY (g) Y 2(g) 2(g) XY B)-50 XY₂ 2(g) N- tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj olur? A) -100 C) -25 D) +50 A- -10 E) +100
21) AH, CO (R)-393 kJ/mol
AH, H₂O(s) = - 284 kJ/mol
AH, C₂H₂(g) = -52 kJ/mol
Bileşiklerinin molar oluşum entalpileri yukarıda verilmiştir.
Buna göre, bir miktar C₂H₂(g)'nin yanmasından NŞ'da 2,24 litre CO₂ gazi
elde edildiğinde açığa çıkan enerji kaç kJ'dür?
A) 130,2
23)
B) 71
Bag
AH = + 113 kJ/mol
22) CO(g) → C(k) + 1/2O₂(g)
C(k) + O₂(g) → CO₂(g)
AH = -393 kJ/mol
Yukarıda bazı tepkimelere ait entalpi değerleri verilmiştir.
Buna göre,
A) -167
C) - 130,2
D) 65,1
B) +167
CO₂(g) + C(k)→ 2CO(g) tepkimesinin Isısı kaç kJ'dür?
C) +334
D) -334
E)-65,1
Ortalama bağ enerjisi (kJ/mol)
E) + 126
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
21) AH, CO (R)-393 kJ/mol AH, H₂O(s) = - 284 kJ/mol AH, C₂H₂(g) = -52 kJ/mol Bileşiklerinin molar oluşum entalpileri yukarıda verilmiştir. Buna göre, bir miktar C₂H₂(g)'nin yanmasından NŞ'da 2,24 litre CO₂ gazi elde edildiğinde açığa çıkan enerji kaç kJ'dür? A) 130,2 23) B) 71 Bag AH = + 113 kJ/mol 22) CO(g) → C(k) + 1/2O₂(g) C(k) + O₂(g) → CO₂(g) AH = -393 kJ/mol Yukarıda bazı tepkimelere ait entalpi değerleri verilmiştir. Buna göre, A) -167 C) - 130,2 D) 65,1 B) +167 CO₂(g) + C(k)→ 2CO(g) tepkimesinin Isısı kaç kJ'dür? C) +334 D) -334 E)-65,1 Ortalama bağ enerjisi (kJ/mol) E) + 126
+ 729
29 Aşağıdaki tablodan yararlanarak 58 ve 59. soruları yanıtla-
Syınız.
3065-9414x
8676
Ħ
#+0+1
-
Bağın cinsi
C-H
C-C
C = C
H-H
O-H
O=O
C=O
Bağ entalpisi (kkal/mol)
98
83
148
104
110
120
180
2 83
H-H
A) 60
B) 75
C) 89
D)
98 196 + 744 208,
ECO
HecECOH
58. C₂H2(g) + 2 H2(g) → C₂2H6(g) + 107 kkal
Yukarıdaki tepkime denklemine CEC bağının enerjisi kaç
kkal/mol dür?
Lys
588
+674
671
S05
E) 175
HIC-C.
C+C · 118 4777)
59. C₂H6 gazının molar yanma entalpisi kaç kkal dir?
A) +211
B)-221
C) +289
D) -289
ETHS
672
to
9
E) +578
orici 104 kkal
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
+ 729 29 Aşağıdaki tablodan yararlanarak 58 ve 59. soruları yanıtla- Syınız. 3065-9414x 8676 Ħ #+0+1 - Bağın cinsi C-H C-C C = C H-H O-H O=O C=O Bağ entalpisi (kkal/mol) 98 83 148 104 110 120 180 2 83 H-H A) 60 B) 75 C) 89 D) 98 196 + 744 208, ECO HecECOH 58. C₂H2(g) + 2 H2(g) → C₂2H6(g) + 107 kkal Yukarıdaki tepkime denklemine CEC bağının enerjisi kaç kkal/mol dür? Lys 588 +674 671 S05 E) 175 HIC-C. C+C · 118 4777) 59. C₂H6 gazının molar yanma entalpisi kaç kkal dir? A) +211 B)-221 C) +289 D) -289 ETHS 672 to 9 E) +578 orici 104 kkal
+16
675
40 4666
60. F-F bağının enerjisi 36 kkal, H-H bağının enerjisi 104 kkal
ve H-F bağının enerjisi 136 kkal dir.
Buna göre, H₂ ve F2 den 0,1 mol HF oluşması sırasındaki
ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
h
A) 41,2 kkal ısı açığa çıkar.
B) 41,2 kkal ısı alır.
C) 27,2 kkal ısı açığa çıkar.
D) 13,2 kkal ısı açığa çıkar.
E) 6,6 kkal ısı açığa çıkar.
3,6
3,67
Happy
2
10
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
+16 675 40 4666 60. F-F bağının enerjisi 36 kkal, H-H bağının enerjisi 104 kkal ve H-F bağının enerjisi 136 kkal dir. Buna göre, H₂ ve F2 den 0,1 mol HF oluşması sırasındaki ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? h A) 41,2 kkal ısı açığa çıkar. B) 41,2 kkal ısı alır. C) 27,2 kkal ısı açığa çıkar. D) 13,2 kkal ısı açığa çıkar. E) 6,6 kkal ısı açığa çıkar. 3,6 3,67 Happy 2 10
356 4
talama bag enerjisi (kJ/mol)
X
2460]
arın ortalama bağ enerjileri ve
130
B
H
alduğuna göre, C=C ba-
ol'dür?
C) 450
2 (11-04) + (C1-cl) → 2 (21-0) = 186
872 + 242-£2x3
1104-2x=186
Ortalama bağ enerjisi (kJ/mol)
Bağ
H-H
CL-CI
H-CL
A) 864
1 mol H₂ ile 1 mol Cl₂ gazlarının;
436
D) 246
242
1356 = 2X
X
B) 432
34.8
13SL
(0
E) 224
H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCI(g)
918
denklemine göre tam verimle tepkimesinden 186 kJ ısı açı-
ğa çıktığına göre x değeri kaçtır?
5.
1104-2(x)=186
124
A) I ve III
78
240
1104
186
C) 385
D) I, II ve IV
B) II ve III
191
Bağ
H-H
0=0
E)
Yukarıda verilen ortalar
Ortalam
A)+463
H₂(g) +
436 +249
tepkimesindeki H-
mol'dür?
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
356 4 talama bag enerjisi (kJ/mol) X 2460] arın ortalama bağ enerjileri ve 130 B H alduğuna göre, C=C ba- ol'dür? C) 450 2 (11-04) + (C1-cl) → 2 (21-0) = 186 872 + 242-£2x3 1104-2x=186 Ortalama bağ enerjisi (kJ/mol) Bağ H-H CL-CI H-CL A) 864 1 mol H₂ ile 1 mol Cl₂ gazlarının; 436 D) 246 242 1356 = 2X X B) 432 34.8 13SL (0 E) 224 H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCI(g) 918 denklemine göre tam verimle tepkimesinden 186 kJ ısı açı- ğa çıktığına göre x değeri kaçtır? 5. 1104-2(x)=186 124 A) I ve III 78 240 1104 186 C) 385 D) I, II ve IV B) II ve III 191 Bağ H-H 0=0 E) Yukarıda verilen ortalar Ortalam A)+463 H₂(g) + 436 +249 tepkimesindeki H- mol'dür?
()
Test 5
Bağ Enerjileri
C) 160
H7+
Bazı bağlar ve bağ enerjileri
H-F: 565 kJ/mol
H-CI: 431 kJ/mol
şeklindedir.
Buna göre;
8.
130
I. H-F bağı H-Cl bağından daha zayıftı
II. H-F bağı daha kararlıdır.
III. HF ve HCI nin bağ enerjilerinin farklı olmasında F ve Cl atom-
larının elektronegatifliklerinin farklı olması rol oynar.
naborangny
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
lll su
LEB
D) Yalnız III
(0)0
B) Yalnız II
) + 2 (c1-c) + 2 (c-4)
Il ev e
E) II ve III
C) I vell
1.
Yuk
68-
te
le
Kimya
Bağ Enerjileri ve Hess Yasası
() Test 5 Bağ Enerjileri C) 160 H7+ Bazı bağlar ve bağ enerjileri H-F: 565 kJ/mol H-CI: 431 kJ/mol şeklindedir. Buna göre; 8. 130 I. H-F bağı H-Cl bağından daha zayıftı II. H-F bağı daha kararlıdır. III. HF ve HCI nin bağ enerjilerinin farklı olmasında F ve Cl atom- larının elektronegatifliklerinin farklı olması rol oynar. naborangny yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I lll su LEB D) Yalnız III (0)0 B) Yalnız II ) + 2 (c1-c) + 2 (c-4) Il ev e E) II ve III C) I vell 1. Yuk 68- te le