Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sürdürülebilirlik Soruları

D) Madde 50°C'de donmaya
19. Defne, "Aynı maddenin eşit kütlelerine farklı mik-
tarlarda ısı verilirse daha çok ısı verilen maddede
sıcaklık değişimi daha fazla olur." görüşünü des-
teklemek için özdeş ısıtıcılarla şekildeki düzenek-
leri hazırlıyor.
Su
100 g
Yağ
100 g
AA AA
I. düzenek
II. düzenek
Öğretmeni bu düzeneklerle görüşünü destekleye-
meyeceğini söylüyor.
Defne, amacına ulaşmak için düzeneklerde na-
sıl bir değişiklik yapmalıdır?
A) I. düzenekten ısıtıcının birini çıkarmalıdır.
B) II. düzenekte yağ yerine aynı miktarda su kul-
lanmalıdır.
Gdüzenekte su miktarını artırıp bir ısıtıcı daha
eklemelidir.
D) II. düzenekte yağ yerine aynı miktarda su kul-
lanıp ısıtıcının birini çıkarmalıdır.
arrayu sically dala ferla olur
Kimya
Sürdürülebilirlik
D) Madde 50°C'de donmaya 19. Defne, "Aynı maddenin eşit kütlelerine farklı mik- tarlarda ısı verilirse daha çok ısı verilen maddede sıcaklık değişimi daha fazla olur." görüşünü des- teklemek için özdeş ısıtıcılarla şekildeki düzenek- leri hazırlıyor. Su 100 g Yağ 100 g AA AA I. düzenek II. düzenek Öğretmeni bu düzeneklerle görüşünü destekleye- meyeceğini söylüyor. Defne, amacına ulaşmak için düzeneklerde na- sıl bir değişiklik yapmalıdır? A) I. düzenekten ısıtıcının birini çıkarmalıdır. B) II. düzenekte yağ yerine aynı miktarda su kul- lanmalıdır. Gdüzenekte su miktarını artırıp bir ısıtıcı daha eklemelidir. D) II. düzenekte yağ yerine aynı miktarda su kul- lanıp ısıtıcının birini çıkarmalıdır. arrayu sically dala ferla olur
lan-
imeler
verilen
erilen
iren-
AH² = +44 KJ
2. 2Al(k) + 3/20₂(g) → Al₂O3(k) AH= = -1675,7 kJ/mol
2Fe (k) + 3/20₂(g) → Fe₂O3(k) AH = -824,2 kJ/mol
ISI alınmış / endotermic
Yukarıda verilen tepkimelerin standart oluşum entalpilerinden yararlanarak aşağıdaki net tepkimen
standart entalpi değişimini hesaplayınız.
2Al(k) + Fe₂O3(k) Al₂O3(k) + 2Fe(k)
Kimya
Sürdürülebilirlik
lan- imeler verilen erilen iren- AH² = +44 KJ 2. 2Al(k) + 3/20₂(g) → Al₂O3(k) AH= = -1675,7 kJ/mol 2Fe (k) + 3/20₂(g) → Fe₂O3(k) AH = -824,2 kJ/mol ISI alınmış / endotermic Yukarıda verilen tepkimelerin standart oluşum entalpilerinden yararlanarak aşağıdaki net tepkimen standart entalpi değişimini hesaplayınız. 2Al(k) + Fe₂O3(k) Al₂O3(k) + 2Fe(k)
11. Katyonlarla ilgili;
1. İyon yükü pozitiftir.
Elektron sayısı nötron sayısına eşittir.
Hí. Proton sayısı kütle numarasından küçüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalniz I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve ill
II. İyon yükü
E), II ve I
Nötr bir X atomunun elektron sayısı ve nötron
sayısı bilindiğine göre;
Çekirdek yükü
Kimya
Sürdürülebilirlik
11. Katyonlarla ilgili; 1. İyon yükü pozitiftir. Elektron sayısı nötron sayısına eşittir. Hí. Proton sayısı kütle numarasından küçüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalniz I B) I ve II D) II ve III C) I ve ill II. İyon yükü E), II ve I Nötr bir X atomunun elektron sayısı ve nötron sayısı bilindiğine göre; Çekirdek yükü
08
ed up so
SEDIDOS LONDON
08
P
41
Örnek 58
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldu-
runuz.
1. Çürük meyvelerin, sağlam meyvelerden ayrılmasın-
da kullanılan yöntem; .....
2. Eleme yönteminde;
........
kullanılır.
3. Naftalin ve su karışımı birbirinden
yöntemi ile ayrılır.
4. Koloit karışımların
süzülmesi işlemine
Karışımlar
5. Patatesteki toprağı ayırmak için
yöntemi kullanılır.
farklı olan
.zarlar yardımı ile
...... denir.
Kimya
Sürdürülebilirlik
08 ed up so SEDIDOS LONDON 08 P 41 Örnek 58 Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldu- runuz. 1. Çürük meyvelerin, sağlam meyvelerden ayrılmasın- da kullanılan yöntem; ..... 2. Eleme yönteminde; ........ kullanılır. 3. Naftalin ve su karışımı birbirinden yöntemi ile ayrılır. 4. Koloit karışımların süzülmesi işlemine Karışımlar 5. Patatesteki toprağı ayırmak için yöntemi kullanılır. farklı olan .zarlar yardımı ile ...... denir.
8. Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal iş-
lemlerle ikincil ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim
sürecine dâhil edilmesi işlemine "geri dönüşüm" denir.
Buna göre;
1. kâğıt, +
II. cam,
III. metal
?
maddelerinden hangileri geri dönüşüm ile ekonomiye
kazandırılır?
A) Kalnız t
B) I ve II
D) #ve t
eive mi
E) I, II ve III
11. +
1
k
12. C
E
r
E
1
Kimya
Sürdürülebilirlik
8. Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal iş- lemlerle ikincil ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesi işlemine "geri dönüşüm" denir. Buna göre; 1. kâğıt, + II. cam, III. metal ? maddelerinden hangileri geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılır? A) Kalnız t B) I ve II D) #ve t eive mi E) I, II ve III 11. + 1 k 12. C E r E 1
dır.
9
222
ÖRNEK-14
80° kolonya demek karışımın hacimce %80 alkol içerdiği an-
lamına gelir.
Buna göre, 80° kolonya elde etmek için 192 gram etanol
ile hazırlanacak kolonya kaç mililitredir? (d
0,8 g/mL)
etanol
A) 60
B) 120
C) 240
D) 300
E) 360
Kimya
Sürdürülebilirlik
dır. 9 222 ÖRNEK-14 80° kolonya demek karışımın hacimce %80 alkol içerdiği an- lamına gelir. Buna göre, 80° kolonya elde etmek için 192 gram etanol ile hazırlanacak kolonya kaç mililitredir? (d 0,8 g/mL) etanol A) 60 B) 120 C) 240 D) 300 E) 360
1.
len'
Sabit hacimli kapalı bir kapta ideal He gazı ve buharı ile
dengede saf X SIVISI bulunmaktadır.
Kaptaki toplam gaz basıncını bulmak için,
CA
1. gaz fazının hacmi,
II. sıcaklik,
1032
III. X SIVISının miktarı, dolom OH Ne
IV. X SIVISının buhar basıncı
V. He gazının mol sayısı,
niceliklerinden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?
(He gazı saf X sıvısında çözünmemektedir.)
sem 1090
A) I
TissB) II
hahA
metele ahlilipot
Ice
C) III D) IVE) V
Kimya
Sürdürülebilirlik
1. len' Sabit hacimli kapalı bir kapta ideal He gazı ve buharı ile dengede saf X SIVISI bulunmaktadır. Kaptaki toplam gaz basıncını bulmak için, CA 1. gaz fazının hacmi, II. sıcaklik, 1032 III. X SIVISının miktarı, dolom OH Ne IV. X SIVISının buhar basıncı V. He gazının mol sayısı, niceliklerinden hangisinin bilinmesine gerek yoktur? (He gazı saf X sıvısında çözünmemektedir.) sem 1090 A) I TissB) II hahA metele ahlilipot Ice C) III D) IVE) V
70
Bir gazete küpüründe yazanlar aşağıdaki gibidir.
Hava kirleticiler her zaman gözle görünmeyebilir. Volkanik patlamalar, orman
yangınları, toz fırtınalan, okyanuslar, denizler ve bitkiler gibi doğal olaylarla
havaya yayılabileceği gibi ulaştırma, endüstri ve ısınma gibi insan faaliyetlerinin
sonucunda da ortaya çıkabilir. Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi
gibi sorunlara neden olur ve bu durum tüm canlılan etkiler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hava kirletici olamaz?
A) NO
B) SO₂
C) Co
D) CO₂
E) NO₂
3
Kimya
Sürdürülebilirlik
70 Bir gazete küpüründe yazanlar aşağıdaki gibidir. Hava kirleticiler her zaman gözle görünmeyebilir. Volkanik patlamalar, orman yangınları, toz fırtınalan, okyanuslar, denizler ve bitkiler gibi doğal olaylarla havaya yayılabileceği gibi ulaştırma, endüstri ve ısınma gibi insan faaliyetlerinin sonucunda da ortaya çıkabilir. Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi gibi sorunlara neden olur ve bu durum tüm canlılan etkiler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hava kirletici olamaz? A) NO B) SO₂ C) Co D) CO₂ E) NO₂ 3
42
B
SVE
İçinde ideal He ve Ne gazlarının bulunduğu sabit ha-
cimli kaplar M musluğu ile ayrılmıştır.
2-3
nNe
Ne(g)
1 atm
nHe 2LI
Buna göre
0=2
MI
Fen Bilimleri Testi
He(g)
2 atm
3 L, T
DI ve III
B
Gazların mol sayıları arasındaki ilişki He > Ne
3 2
şeklindedir.
W.Sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp yeterince
beklenirse oluşan karışımın basıncı 3,0 atm
olur.
atm
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Sabit
Basing
Sıcak
Gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir.
E) I, II ve III
C) I ve II
le
Kimya
Sürdürülebilirlik
42 B SVE İçinde ideal He ve Ne gazlarının bulunduğu sabit ha- cimli kaplar M musluğu ile ayrılmıştır. 2-3 nNe Ne(g) 1 atm nHe 2LI Buna göre 0=2 MI Fen Bilimleri Testi He(g) 2 atm 3 L, T DI ve III B Gazların mol sayıları arasındaki ilişki He > Ne 3 2 şeklindedir. W.Sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp yeterince beklenirse oluşan karışımın basıncı 3,0 atm olur. atm yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Sabit Basing Sıcak Gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. E) I, II ve III C) I ve II le
ÖZDEBİR YAYINLARI
5.
20 Ca ve O elementleri arasında oluşan bileşik ile
ilgili;
1. Lewis yapısı
Ca::O şeklindedir.
II. Bileşiğin oluşumu sırasında Onun atom çapı bü-
yür.
III. Her iki tanecik de oktede ulaşmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Kimya
Sürdürülebilirlik
ÖZDEBİR YAYINLARI 5. 20 Ca ve O elementleri arasında oluşan bileşik ile ilgili; 1. Lewis yapısı Ca::O şeklindedir. II. Bileşiğin oluşumu sırasında Onun atom çapı bü- yür. III. Her iki tanecik de oktede ulaşmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve Ill
ndedir.
miş
S
15. Aşağıda karbonhidrat, yağ ve proteinlerin hidroliz tepkimeleri
gösterilmiştir.
(plikt
Karbonhidrat + Su
Enzim
Yağ + Su
Protein + Su
oningsit
Buna göre tepkimelerin tamamında soru işareti (?) ile
gösterilen yerlere,
Enzim
I. ATP,
II. monosakkarit,
Enzim
?
Dve ll
?
III. CO₂
moleküllerinden hangileri ortak olarak yazılamaz?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
(C) Yalnız IIL
E ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Sürdürülebilirlik
ndedir. miş S 15. Aşağıda karbonhidrat, yağ ve proteinlerin hidroliz tepkimeleri gösterilmiştir. (plikt Karbonhidrat + Su Enzim Yağ + Su Protein + Su oningsit Buna göre tepkimelerin tamamında soru işareti (?) ile gösterilen yerlere, Enzim I. ATP, II. monosakkarit, Enzim ? Dve ll ? III. CO₂ moleküllerinden hangileri ortak olarak yazılamaz? A) Yalnız ! B) Yalnız II (C) Yalnız IIL E ve III Diğer sayfaya geçiniz.
A) P₁ = P₁ = P₂
D) P₁
4n
2n
0
2n
5. İletken K ve L kürelerinin sahip olduğu protonların ve
elektronların sayısı şekildeki gibidir.
Proton sayısı
B) P
> P₂
K
D) II ve III
4n
P₁ P2
L
B) Yalnız II
lişki nedir?
C) Po P₂ > P₁
E) P₂P₁ > Po
Buna göre,
1. K küresi pozitif, L küresi negatif yüklüdür.
II. K ve L küreleri birbirine dokundurulduğunda nötrleşir-
ler.
- Elektron sayısı
III. K ve L küreleri birbirine dokundurulduğunda K küre-
sinden L küresine yük geçişi olur.
aduğundan
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
23SKYTGTYT01 Soru Kalesi Yayınları
C) I ve II
soru kalesi
YAYINLARI
28
A
Kimya
Sürdürülebilirlik
A) P₁ = P₁ = P₂ D) P₁ 4n 2n 0 2n 5. İletken K ve L kürelerinin sahip olduğu protonların ve elektronların sayısı şekildeki gibidir. Proton sayısı B) P > P₂ K D) II ve III 4n P₁ P2 L B) Yalnız II lişki nedir? C) Po P₂ > P₁ E) P₂P₁ > Po Buna göre, 1. K küresi pozitif, L küresi negatif yüklüdür. II. K ve L küreleri birbirine dokundurulduğunda nötrleşir- ler. - Elektron sayısı III. K ve L küreleri birbirine dokundurulduğunda K küre- sinden L küresine yük geçişi olur. aduğundan yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I E) I, II ve III 23SKYTGTYT01 Soru Kalesi Yayınları C) I ve II soru kalesi YAYINLARI 28 A
12. Ayni elemente ait tek atomlu tanecikler olan X, Y ve Z ile ilgili;
X' in proton sayısı, elektron sayısına eşittir.
Tanecik yarıçapları arasında Y>X> Z ilişkisi vardır.
.
Buna göre X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili;
1. X nötrdür.
II.
Elektron sayısı en fazla olanı Z'dk,
III. Y bir anyon, Z bir katyondur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve ill
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Sürdürülebilirlik
12. Ayni elemente ait tek atomlu tanecikler olan X, Y ve Z ile ilgili; X' in proton sayısı, elektron sayısına eşittir. Tanecik yarıçapları arasında Y>X> Z ilişkisi vardır. . Buna göre X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili; 1. X nötrdür. II. Elektron sayısı en fazla olanı Z'dk, III. Y bir anyon, Z bir katyondur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve ill E) I, II ve III C) I ve II
12. Şekildeki sistemde kaplar arasındaki musluk açılıyor.
Ideal piston
X(g)
0,4 atm
2L
TK
M
D) II ve III
Y(g)
1 L
TK
Po = 1 atm
Sıcaklık sabit olduğuna göre;
I. Gaz basıncı 1 atm olur.
II. Kap hacmi 2 L olur.
III. Y gazının kısmi basıncı 0,5 atm olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
|7810
E = 8/1
1 =
15. 200
ha
kü
C) I ve Il
Kimya
Sürdürülebilirlik
12. Şekildeki sistemde kaplar arasındaki musluk açılıyor. Ideal piston X(g) 0,4 atm 2L TK M D) II ve III Y(g) 1 L TK Po = 1 atm Sıcaklık sabit olduğuna göre; I. Gaz basıncı 1 atm olur. II. Kap hacmi 2 L olur. III. Y gazının kısmi basıncı 0,5 atm olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III |7810 E = 8/1 1 = 15. 200 ha kü C) I ve Il
-3
ww
Hacimce %30'luk 300 mL etil alkolün sulu çözel-
tisiyle yapılan kolonyada kaç mol etil alkol çözün-
müştür? (detil alkol: 0,8 g/mL, C₂H5OH (etil alkol): 46)
A) 1,40 B) 0,78 C) 1,56 D) 2,43 E) 3,6
Kimya
Sürdürülebilirlik
-3 ww Hacimce %30'luk 300 mL etil alkolün sulu çözel- tisiyle yapılan kolonyada kaç mol etil alkol çözün- müştür? (detil alkol: 0,8 g/mL, C₂H5OH (etil alkol): 46) A) 1,40 B) 0,78 C) 1,56 D) 2,43 E) 3,6
2.
Hâl değişimi olmadığı sürece, ısı alan maddenin sıcaklığı artarken ısı veren maddenin sıcaklığı azalır ve
maddelerde sıcaklık değişimi olur. Farklı maddelerin kütleleri eşit alındığında sıcaklık değişimi öz ısı değeri
ile ters orantılı değişir.
Eşit kütledeki maddelerle yapılan deneylerde sıcak maddelerin ilk sıcaklığı 80 °C, soğuk maddelerinki ise 20 °C
son olarak ölçülmüş ve eşit süre boyunca sıcak ve soğuk madde arasında isi alışverişi gerçekleşmiştir.
Soğuk
av samle
Madde
Su
Etil alkol
Cam
Kurşun
Demir
ÖZ ISI (j/g.°C)
4,18
2,54
0,84
0,13menti Lib
Deney No
1
2
3
4
B) 2. Deney
Sıcak
Demir
Demir
Demir
Demiri al
0,46
Buna göre, hangi deneyde sıcak ve soğuk maddeler arasındaki sıcaklık farkının daha düşük olması
beklenir?
A) 1. Deney
C) 3. Deney
Su
Cam
Kurşun
Etil alkol
D) 4. Deney
Kimya
Sürdürülebilirlik
2. Hâl değişimi olmadığı sürece, ısı alan maddenin sıcaklığı artarken ısı veren maddenin sıcaklığı azalır ve maddelerde sıcaklık değişimi olur. Farklı maddelerin kütleleri eşit alındığında sıcaklık değişimi öz ısı değeri ile ters orantılı değişir. Eşit kütledeki maddelerle yapılan deneylerde sıcak maddelerin ilk sıcaklığı 80 °C, soğuk maddelerinki ise 20 °C son olarak ölçülmüş ve eşit süre boyunca sıcak ve soğuk madde arasında isi alışverişi gerçekleşmiştir. Soğuk av samle Madde Su Etil alkol Cam Kurşun Demir ÖZ ISI (j/g.°C) 4,18 2,54 0,84 0,13menti Lib Deney No 1 2 3 4 B) 2. Deney Sıcak Demir Demir Demir Demiri al 0,46 Buna göre, hangi deneyde sıcak ve soğuk maddeler arasındaki sıcaklık farkının daha düşük olması beklenir? A) 1. Deney C) 3. Deney Su Cam Kurşun Etil alkol D) 4. Deney