Kimyasal Bağlar Soruları

3. Bir molekül ile ilgili,
Hem polar bem de apolar kovalent bağ içerir.
Molekülü apolardır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre bu molekül,
1. CHA
IN C,H,OH
yukarıdakilerden hangileri Olabilir?
(GH, 6C, 80)
II. CH4
A) Yalnız!
B) Yalnız !
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Kimyasal Bağlar
3. Bir molekül ile ilgili, Hem polar bem de apolar kovalent bağ içerir. Molekülü apolardır. bilgileri veriliyor. Buna göre bu molekül, 1. CHA IN C,H,OH yukarıdakilerden hangileri Olabilir? (GH, 6C, 80) II. CH4 A) Yalnız! B) Yalnız ! C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
8. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis elektron
nokta yapısı doğru verilmiştir?
GH, 5B, 6C, N, 90, 9F, 17CI, 20 Ca)
nein
Bileşik
Lewis yapisi
H* [:7:1H*
A)
H20
B
B)
BF3
F F
C-CaCl
:
C
)
CaCl2
..
H
HC0 H
H
D) CH2OH
H. CHIN
vell
E)
HCN
Kimya
Kimyasal Bağlar
8. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis elektron nokta yapısı doğru verilmiştir? GH, 5B, 6C, N, 90, 9F, 17CI, 20 Ca) nein Bileşik Lewis yapisi H* [:7:1H* A) H20 B B) BF3 F F C-CaCl : C ) CaCl2 .. H HC0 H H D) CH2OH H. CHIN vell E) HCN
3.
Geleme
X'èlementi 3. periyottaki soygazdan iki önce, Y elementi
ise aynı soygazdan bir sonra yer alır.
Buna göre, bu elementler arasında oluşan bileşikle
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İyonik bağlıdır.
B) Formülü Y₂X'tir.
C)
Toplam elektron sayısı 54'tür.
Bileşikteki iyonlar aynı soygaz elektron düzenindedir.
şeklindedir.
D)
E) Lewis yapısı
X
yapısıx
Y
(A)
Kimya
Kimyasal Bağlar
3. Geleme X'èlementi 3. periyottaki soygazdan iki önce, Y elementi ise aynı soygazdan bir sonra yer alır. Buna göre, bu elementler arasında oluşan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İyonik bağlıdır. B) Formülü Y₂X'tir. C) Toplam elektron sayısı 54'tür. Bileşikteki iyonlar aynı soygaz elektron düzenindedir. şeklindedir. D) E) Lewis yapısı X yapısıx Y (A)
KİLEŞİMLER
X elementi 3. periyottakl soygazdan iki önce, Y elementi
ise aynı soygazdan bir sonra yer alır.
Buna göre, bu elementler arasında oluşan bileşikle
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) lyonik bağlıdır.
B) Formülü Y₂X'tir.
C)
Toplam elektron sayısı 54'tür.
D) Bileşikteki iyonlar aynı soygaz elektron düzenindedir.
E) Lewis yapısı "X" şeklindedir.
Y Y
Kimya
Kimyasal Bağlar
KİLEŞİMLER X elementi 3. periyottakl soygazdan iki önce, Y elementi ise aynı soygazdan bir sonra yer alır. Buna göre, bu elementler arasında oluşan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) lyonik bağlıdır. B) Formülü Y₂X'tir. C) Toplam elektron sayısı 54'tür. D) Bileşikteki iyonlar aynı soygaz elektron düzenindedir. E) Lewis yapısı "X" şeklindedir. Y Y
m
19
6.
Apolar moleküllerde London kuvvetleri etkindir.
-II. Polar moleküllerde dipol-dipol etkileşimlerinin
yanında London kuvvetleri de bulunur.
MI. Apolar moleküllerde elektron sayısı ve molekül
kütlesi arttıkça kutuplanabilirlik (polarlanabilir-
lik) azalır.
Numaralanmış cümlelerin doğruysa "D" yanlış-
sa "Y" şeklinde sıralaması aşağıdakilerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I. Y
II. D
M. Y
D) I. D
II. D
III. Y
B) I. D
II. D
III. D
C) I.
E) I. D
1.Y
III. Y
ILY
III. D
Ders Uygulama Föyü | Kimya
Kimya
Kimyasal Bağlar
m 19 6. Apolar moleküllerde London kuvvetleri etkindir. -II. Polar moleküllerde dipol-dipol etkileşimlerinin yanında London kuvvetleri de bulunur. MI. Apolar moleküllerde elektron sayısı ve molekül kütlesi arttıkça kutuplanabilirlik (polarlanabilir- lik) azalır. Numaralanmış cümlelerin doğruysa "D" yanlış- sa "Y" şeklinde sıralaması aşağıdakilerin han- gisinde doğru olarak verilmiştir? A) I. Y II. D M. Y D) I. D II. D III. Y B) I. D II. D III. D C) I. E) I. D 1.Y III. Y ILY III. D Ders Uygulama Föyü | Kimya
7. Aşağıda verilen maddelerden hangisi yoğun fazda mo-
lekülleri arasında hidrojen bağı içermez?
A)
B)
H
CH, CH
:*0**
CH3
D) H-F:
✓
:O:
||
CH,-C–O:
8. X, Y ve Z atomlarına ait iyonlaşma enerjisi değerleri kkal
cinsinden tabloda verilmiştir.
Kimya
Kimyasal Bağlar
7. Aşağıda verilen maddelerden hangisi yoğun fazda mo- lekülleri arasında hidrojen bağı içermez? A) B) H CH, CH :*0** CH3 D) H-F: ✓ :O: || CH,-C–O: 8. X, Y ve Z atomlarına ait iyonlaşma enerjisi değerleri kkal cinsinden tabloda verilmiştir.
8. CO₂ bileşiği ile ilgili,
1.
Karbon-oksijen atomları arasında ikili bağ var-
1.
polo
IH. Karbon-oksijen atomları arasındaki bağlar apo-
V
dır.
11. Molekülleri apolardır.
lardır.
yargılarından hangileri doğrudur? (C₁₂O)
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Bağlar
8. CO₂ bileşiği ile ilgili, 1. Karbon-oksijen atomları arasında ikili bağ var- 1. polo IH. Karbon-oksijen atomları arasındaki bağlar apo- V dır. 11. Molekülleri apolardır. lardır. yargılarından hangileri doğrudur? (C₁₂O) A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
DERS UYGULAMA FOYU
DUF
03
Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ)
H
·Ñ:
NH3
1. H ve N elementleri arasında oluşan 4 atomlu
bileşikle ilgili,
Formülü NH, tür.
IK Bir molekülünde 3 tane apolar kovalent bağ var-
dir.
I. Lewis yapısında ortaklanmamış bir çift elektro-
nu vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
A. Bab
Mo
H Ele
yargıla
A) Yal
Kimya
Kimyasal Bağlar
DERS UYGULAMA FOYU DUF 03 Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ) H ·Ñ: NH3 1. H ve N elementleri arasında oluşan 4 atomlu bileşikle ilgili, Formülü NH, tür. IK Bir molekülünde 3 tane apolar kovalent bağ var- dir. I. Lewis yapısında ortaklanmamış bir çift elektro- nu vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III A. Bab Mo H Ele yargıla A) Yal
(11) Radikaller ile ilgili,
1. Yapılarında eşleşmemiş elektron bulundururlar.
II. Yüksek enerjili ve kararsız yapıya sahiptirler.
III. :NEN: + Q kkal → 2 •N• değişimi radikal oluşuma
örnektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Bağlar
(11) Radikaller ile ilgili, 1. Yapılarında eşleşmemiş elektron bulundururlar. II. Yüksek enerjili ve kararsız yapıya sahiptirler. III. :NEN: + Q kkal → 2 •N• değişimi radikal oluşuma örnektir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
0:26
12 Mg ve O atomları arasında oluşacak olan bi-
leşik ile ilgili,
8
→ Mg atomu 2 elektron vererek oktete ulaşır. alarck
LH. Bileşik doğada moleküler hâlde bulunur.
6.
III. Bileşiğin oluşumunun Lewis gösterimi,
•Mg+ + :Q• → Mg2+ [ :O: 2
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Kimyasal Bağlar
0:26 12 Mg ve O atomları arasında oluşacak olan bi- leşik ile ilgili, 8 → Mg atomu 2 elektron vererek oktete ulaşır. alarck LH. Bileşik doğada moleküler hâlde bulunur. 6. III. Bileşiğin oluşumunun Lewis gösterimi, •Mg+ + :Q• → Mg2+ [ :O: 2 şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
London
^:))) Metalik
2 8 1
9. X:
Z:
X
))
)))
287
Yukarıda X, Y ve Z atomlarının temel hâldeki katman elek-
tron dağılımları verilmiştir.
DEN
Buna göre, yoğun fazda X, Y ve Z₂ elementlerinde
tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri için aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) London
B) Kovalent
Kovalent
BLondon
ELondon
28
Y
Metalik
London
Metalik
Metalik
London
Z₂
Kovalent
Kovalent
London
London
Kovalent
Kimya
Kimyasal Bağlar
London ^:))) Metalik 2 8 1 9. X: Z: X )) ))) 287 Yukarıda X, Y ve Z atomlarının temel hâldeki katman elek- tron dağılımları verilmiştir. DEN Buna göre, yoğun fazda X, Y ve Z₂ elementlerinde tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) London B) Kovalent Kovalent BLondon ELondon 28 Y Metalik London Metalik Metalik London Z₂ Kovalent Kovalent London London Kovalent
at
87
HX
a bağı
b bağı
D) I, II ve III
d* d
HX
*****
Yukarıda gösterilen a ve b bağları için;
I. X, H den farklı bir atom ise a bağı polar kovalent bağdır.
II. X alomu Fise etkin olan b bağı hidrojen bağıdır.
III. X alomu Clise etkin olan b bağı dipol-dipol etkileşimidir.
IV. b bağı a bağından daha güçlüdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (H. F. „Cl)
A) Yalnız 1
B)Jove IV
C) II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Kimyasal Bağlar
at 87 HX a bağı b bağı D) I, II ve III d* d HX ***** Yukarıda gösterilen a ve b bağları için; I. X, H den farklı bir atom ise a bağı polar kovalent bağdır. II. X alomu Fise etkin olan b bağı hidrojen bağıdır. III. X alomu Clise etkin olan b bağı dipol-dipol etkileşimidir. IV. b bağı a bağından daha güçlüdür. ifadelerinden hangileri doğrudur? (H. F. „Cl) A) Yalnız 1 B)Jove IV C) II ve III E) I, II, III ve IV
Op
7A grubunda yer alan X, Y ve Z elementlerinin hidrojeni
bileşiklerinin kaynama sıcaklığı - periyot numarası
değişimi aşağıda verilmiştir.
A Kaynama sıcaklığı (°C)
HX
2
HY
3
4
HZ
Periyot numarası
Buna göre,
I. HX bileşiğinde hidrojen bağı etkindir.
II. Moleküller arası etkileşim kuvveti en küçük HZ'dir.
D) I ve III
III. HY ve HZ bileşiklerinde dipol-dipol etkileşimleri
etkindir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimyasal Bağlar
Op 7A grubunda yer alan X, Y ve Z elementlerinin hidrojeni bileşiklerinin kaynama sıcaklığı - periyot numarası değişimi aşağıda verilmiştir. A Kaynama sıcaklığı (°C) HX 2 HY 3 4 HZ Periyot numarası Buna göre, I. HX bileşiğinde hidrojen bağı etkindir. II. Moleküller arası etkileşim kuvveti en küçük HZ'dir. D) I ve III III. HY ve HZ bileşiklerinde dipol-dipol etkileşimleri etkindir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
9. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisinin içerdiği
etkileşim türü yanlış verilmiştir?
(₁H, 5B, 6C, 7N, 8O, gF, 16S, 17Cl, 35Br)
A)
B)
C)
KARMA SORULAR 2
D)
E)
Tanecik Çifti 10 Etkileşim Türü
Na* - CO₂
BF3-Br₂
CH₂F - H₂S
NH3-CCI4
HCN - CH4
İyon - indüklenmiş dipok
London kuvvetleri
Dipol-dipol
Hidrojen bağı
Dipol - indüklenmiş dipol
Kimya
Kimyasal Bağlar
9. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisinin içerdiği etkileşim türü yanlış verilmiştir? (₁H, 5B, 6C, 7N, 8O, gF, 16S, 17Cl, 35Br) A) B) C) KARMA SORULAR 2 D) E) Tanecik Çifti 10 Etkileşim Türü Na* - CO₂ BF3-Br₂ CH₂F - H₂S NH3-CCI4 HCN - CH4 İyon - indüklenmiş dipok London kuvvetleri Dipol-dipol Hidrojen bağı Dipol - indüklenmiş dipol
3.
QY9
T:X:Z:T
Lewis yapısı verilen bileşikle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hagisi yanlıştır?
(A) Ortaklanmış 5 çift elektron içerir.
B Bağlayıcı olmayan 8 tane elektronu vardır.
C) Bileşikte X, Y ve Z atomları oktet kuralına uyar.
D) T'nin değerlik elektron sayısı 1'dir.
E) X, 6A grubu elementidir.
irkçe
Kimya
Kimyasal Bağlar
3. QY9 T:X:Z:T Lewis yapısı verilen bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hagisi yanlıştır? (A) Ortaklanmış 5 çift elektron içerir. B Bağlayıcı olmayan 8 tane elektronu vardır. C) Bileşikte X, Y ve Z atomları oktet kuralına uyar. D) T'nin değerlik elektron sayısı 1'dir. E) X, 6A grubu elementidir. irkçe
3.
D) Lve III
ENI ve III
OH
CHS
C₂H5OH bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır? (C, 16S)
1.C 2.E 3.D
Yoğun fazda hidrojen bağı içerir.
B) CS₂ molekülü ile dipol - indüklenmiş dipol etkileşimi
oluşturur.
C)
Ca²+ iyonu ile iyon - dipol etkileşimi oluşturur.
D) Aynı koşullarda kaynama noktası NaCl'den yüksektir.
E) Suda iyi çözünür.
94
A)
B
C)
D)
E)
Kimya
Kimyasal Bağlar
3. D) Lve III ENI ve III OH CHS C₂H5OH bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (C, 16S) 1.C 2.E 3.D Yoğun fazda hidrojen bağı içerir. B) CS₂ molekülü ile dipol - indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturur. C) Ca²+ iyonu ile iyon - dipol etkileşimi oluşturur. D) Aynı koşullarda kaynama noktası NaCl'den yüksektir. E) Suda iyi çözünür. 94 A) B C) D) E)