Tepkimelerde Isı Değişimi Soruları

1
5.
94
X₂(g) + 20₂(g) + 43,2 kkal-> 2XO₂(g)
tepkimesi gerçekleşirken 216 kkal isi alınmakta ve
460 gram XO₂(g) oluşmaktadır.
Buna göre, X elementinin atom kütlesi aşağıdakiler-
den hangisidir? (O=16 g/mol)
A) 32
B) 16
C) 14
4160
fou
D) 8
38
E) 2
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
1 5. 94 X₂(g) + 20₂(g) + 43,2 kkal-> 2XO₂(g) tepkimesi gerçekleşirken 216 kkal isi alınmakta ve 460 gram XO₂(g) oluşmaktadır. Buna göre, X elementinin atom kütlesi aşağıdakiler- den hangisidir? (O=16 g/mol) A) 32 B) 16 C) 14 4160 fou D) 8 38 E) 2
8. CO(+1/2020
2(g)
tepkimesinin AH değerini hesaplayabilmek için;
I. CO, gazının molar oluşum ısısı
II. CO, ve CO gazlarının molar oluşum ısıları
III. Harcanan CO gazının mol sayısı ve açığa çıkan isi
miktar
-
CO₂
2(g)
niceliklerinden hangilerinin tek başına bilinmesi
yeterlidir?
A) Yalnız I
D) II ve III-
B) Yalnız II
LC) I ve ll
E) I, II ve III
11.
n
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
8. CO(+1/2020 2(g) tepkimesinin AH değerini hesaplayabilmek için; I. CO, gazının molar oluşum ısısı II. CO, ve CO gazlarının molar oluşum ısıları III. Harcanan CO gazının mol sayısı ve açığa çıkan isi miktar - CO₂ 2(g) niceliklerinden hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir? A) Yalnız I D) II ve III- B) Yalnız II LC) I ve ll E) I, II ve III 11. n
S() +2 SO2 (9)
802
S0₂ (91+0₂S03 (9)
43- SO₂ ve SO3 gazlarının standart molar oluşma
ısıları bilinmektedir.
Buna göre;
1. 2SO₂(g) + O₂(g) → 2SO3(g)
II. SO3(g) + H₂O(s) →→→ H₂SO4(s)
III. 2S(k) + 30₂(g) →→→ 2SO3(g)
tepkimelerinden hangilerinin entalpi deği-
şimi hesaplanabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
E) II ve III
Can fol
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
S() +2 SO2 (9) 802 S0₂ (91+0₂S03 (9) 43- SO₂ ve SO3 gazlarının standart molar oluşma ısıları bilinmektedir. Buna göre; 1. 2SO₂(g) + O₂(g) → 2SO3(g) II. SO3(g) + H₂O(s) →→→ H₂SO4(s) III. 2S(k) + 30₂(g) →→→ 2SO3(g) tepkimelerinden hangilerinin entalpi deği- şimi hesaplanabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) I ve III E) II ve III Can fol
25-C6H12(g) +99₂(g) → 6CO₂(g) + 6H₂O(s)
tepkimesinin AH değerini hesaplayabilmek için;
1. C6H₁2 gazının ve H₂O sivisinin molar oluşum ısıları
II. CO gazının molar oluşum ISISI
III. CO gazının molar yanma ISISI
niceliklerinden hangileri bilinmelidir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
26. CH₂OH Sıvısının molar olusma entalpisinin hesaplana.
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
25-C6H12(g) +99₂(g) → 6CO₂(g) + 6H₂O(s) tepkimesinin AH değerini hesaplayabilmek için; 1. C6H₁2 gazının ve H₂O sivisinin molar oluşum ısıları II. CO gazının molar oluşum ISISI III. CO gazının molar yanma ISISI niceliklerinden hangileri bilinmelidir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 26. CH₂OH Sıvısının molar olusma entalpisinin hesaplana.
3
2
AH = -140 kkal
10. H₂Sig) +
O2 (g) → H₂O,3)+ SO2 (9)
CS2 (g) + 302 (g) →
AH = -250 kkal
CO2(g)+2SO2 (g)
olduğuna göre;
CS2 (9) + 2H₂O(g) CO2(g) + 2H₂S(g)
Tepkimesinin AH değeri kaç kkal dir?
A) +530 B) +30 C) -30 D) -110 E) -530
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
3 2 AH = -140 kkal 10. H₂Sig) + O2 (g) → H₂O,3)+ SO2 (9) CS2 (g) + 302 (g) → AH = -250 kkal CO2(g)+2SO2 (g) olduğuna göre; CS2 (9) + 2H₂O(g) CO2(g) + 2H₂S(g) Tepkimesinin AH değeri kaç kkal dir? A) +530 B) +30 C) -30 D) -110 E) -530
11. 4A(g) → 2B (s) + Q₁
→B +
(9)
+ Q₂
2A(g)
2A(g)
→ 9+Q₂
3
(s)
Yukarıdaki denklemleri verilen tepkimelerde
açığa çıkan ısılar (Q₁, Q₂ve Q₂) arasında
hangi ilişki vardır?
2
A) Q₁ > Q₂ > Q₂
C) Q₂ > Qz > Q₁
E) Q₁ > Q₂ = Q3
D) Q₁ > Q₂ > Q₂
E) Q₂ > Q₁ Q₂
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
11. 4A(g) → 2B (s) + Q₁ →B + (9) + Q₂ 2A(g) 2A(g) → 9+Q₂ 3 (s) Yukarıdaki denklemleri verilen tepkimelerde açığa çıkan ısılar (Q₁, Q₂ve Q₂) arasında hangi ilişki vardır? 2 A) Q₁ > Q₂ > Q₂ C) Q₂ > Qz > Q₁ E) Q₁ > Q₂ = Q3 D) Q₁ > Q₂ > Q₂ E) Q₂ > Q₁ Q₂
13. CO) oluşma ISISI = -26 kkal/mol
(g)
CO2 (9)
göre;
CO 2 (9)
oluşma ısısı = -94 kkal/mol olduğuna
→ CO(g)
7) +
1
2
D) I ve Il
O2(g) Tepkimesi için;
1. Ekzotermik bir tepkimedir
II. İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerji-
sinden büyüktür
III. Tepkimenin entalpisi AH = +68 kkal dir
açıklamalarının hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
13. CO) oluşma ISISI = -26 kkal/mol (g) CO2 (9) göre; CO 2 (9) oluşma ısısı = -94 kkal/mol olduğuna → CO(g) 7) + 1 2 D) I ve Il O2(g) Tepkimesi için; 1. Ekzotermik bir tepkimedir II. İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerji- sinden büyüktür III. Tepkimenin entalpisi AH = +68 kkal dir açıklamalarının hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
Naoll (sude > fHc1 → NaOH(K)
10. NaOH ile ilgili aşağıdaki bilgiler şöyledir:
NaOH(k) nun çözünme entalpisi -44 kj/moldür.
NaOH(suda) nin nötralleşme entalpisi -56 kj/moldür.
Buna göre 32 gram NaOH(k) nin yeterli miktardaki HCI
çözeltisinde çözünmesiyle ilgili,
4. Çözeltinin sıcaklığı artar.
11
II. Toplamda 80 kj ısı açığa çıkar.
III. Toplam entalpi değişimi -80 kj dir.
yargılarından hangileri doğrudur? S
●
●
(NaOH: 40)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Lil tsbe 3
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
Naoll (sude > fHc1 → NaOH(K) 10. NaOH ile ilgili aşağıdaki bilgiler şöyledir: NaOH(k) nun çözünme entalpisi -44 kj/moldür. NaOH(suda) nin nötralleşme entalpisi -56 kj/moldür. Buna göre 32 gram NaOH(k) nin yeterli miktardaki HCI çözeltisinde çözünmesiyle ilgili, 4. Çözeltinin sıcaklığı artar. 11 II. Toplamda 80 kj ısı açığa çıkar. III. Toplam entalpi değişimi -80 kj dir. yargılarından hangileri doğrudur? S ● ● (NaOH: 40) A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Lil tsbe 3 C) I ve II E) I, II ve III
9.
Bağ türü
N=N
H-H
N-H
N₂(g) + 2H₂(g)
3810
Bağ enerjisi (kj/mol)
946
436
389
N₂H4(g)
N=N+2H-HH-N-N-H
AH = +99 kj
olduğuna göre, N-N bağının bağ enerjisi kaç
kj/moldür?
A) 163
B) 267
HH
C) 338
D) 426
E) 573
122
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
9. Bağ türü N=N H-H N-H N₂(g) + 2H₂(g) 3810 Bağ enerjisi (kj/mol) 946 436 389 N₂H4(g) N=N+2H-HH-N-N-H AH = +99 kj olduğuna göre, N-N bağının bağ enerjisi kaç kj/moldür? A) 163 B) 267 HH C) 338 D) 426 E) 573 122
58
(ürük]-[girenle]
Bileşik
H₂O
CO(g)
CO₂(g)
2 + H₂₂0
Oluşma ısısı (kkal/mol)
D) I ve II
-58
-26
-94
tepkimeleri ve entalpi değişimleri verilmiştir.
Buna göre,
-26
CO(g) H₂O(g)CO₂(g) + H₂(g)/
tepkimesi ile ilgili,
I. CO(g) nın yanma tepkimesidir. - 26
Entalpi değişim AH = -10 kkal dır.
Ill. 22 g CO₂ oluştuğunda 5000 kal ısı açığa çıkar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(C= 12 g/mol, O = 16 g/mol)
AYalnız I
B) Yalnız
[26]-[-55+-26]
E) I ve III
derspektif
C) Yalniz III
139
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
58 (ürük]-[girenle] Bileşik H₂O CO(g) CO₂(g) 2 + H₂₂0 Oluşma ısısı (kkal/mol) D) I ve II -58 -26 -94 tepkimeleri ve entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre, -26 CO(g) H₂O(g)CO₂(g) + H₂(g)/ tepkimesi ile ilgili, I. CO(g) nın yanma tepkimesidir. - 26 Entalpi değişim AH = -10 kkal dır. Ill. 22 g CO₂ oluştuğunda 5000 kal ısı açığa çıkar. yargılarından hangileri yanlıştır? (C= 12 g/mol, O = 16 g/mol) AYalnız I B) Yalnız [26]-[-55+-26] E) I ve III derspektif C) Yalniz III 139
6.
Metan(CH4) gazının yanması sonucu CO₂(g) ve
H₂O(g) oluşmaktadır.
CH4(g) ve H₂O(s) nin molar oluşum ısıları ye
CH, ün mol kültesi bilindiğine göre, 3,2 gram
CH4(g) nin yanması sonucu açığa çıkan ısıyı
bulmak için,
CH4 ün molar yanma isisI
II. H₂O(s) nin molar buharlaşma ısıSI
I. CO₂(g) molar oluşum ısısı
D) I ve III
B) Yalnız II
niceliklerinden hangilerinin tek başına bilin-
mesi yeterlidir?
AYalnız I
E) I, II ve III
C₂Hut 0₂ → CO₂ + 15₂0
[k]-[giren]
Bileşik
47
94-=
S
LA D
137
Yalnız III
Oluşma ısısı (kkal/mol)
7. 22
116
131 D
237
ektif
8.
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
6. Metan(CH4) gazının yanması sonucu CO₂(g) ve H₂O(g) oluşmaktadır. CH4(g) ve H₂O(s) nin molar oluşum ısıları ye CH, ün mol kültesi bilindiğine göre, 3,2 gram CH4(g) nin yanması sonucu açığa çıkan ısıyı bulmak için, CH4 ün molar yanma isisI II. H₂O(s) nin molar buharlaşma ısıSI I. CO₂(g) molar oluşum ısısı D) I ve III B) Yalnız II niceliklerinden hangilerinin tek başına bilin- mesi yeterlidir? AYalnız I E) I, II ve III C₂Hut 0₂ → CO₂ + 15₂0 [k]-[giren] Bileşik 47 94-= S LA D 137 Yalnız III Oluşma ısısı (kkal/mol) 7. 22 116 131 D 237 ektif 8.
BAKANLIĞI
11. NO(g) + 1/2O₂(g) → NO₂(g) + 57,2 kJ
KİMYA TEST-3
tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ekzotermiktir.
B) Tepkimeye girenlerin entalpisi daha yüksektir.
C) Düşük sıcaklıkta ürünler girenlerden daha kararlıdır.
D) NO, bileşiğinin molar oluşum entalpisi -57,2 kJ/mol'dür.
E) Tepkime entalpisi -57,2 kJ'dür.
AYT 2020
14. Aşağıda, 25 °C
Bu kapl
1. 1.k
se
11. 2
III.
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
BAKANLIĞI 11. NO(g) + 1/2O₂(g) → NO₂(g) + 57,2 kJ KİMYA TEST-3 tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ekzotermiktir. B) Tepkimeye girenlerin entalpisi daha yüksektir. C) Düşük sıcaklıkta ürünler girenlerden daha kararlıdır. D) NO, bileşiğinin molar oluşum entalpisi -57,2 kJ/mol'dür. E) Tepkime entalpisi -57,2 kJ'dür. AYT 2020 14. Aşağıda, 25 °C Bu kapl 1. 1.k se 11. 2 III.
22.
+1/20
X+
0₂
2(g)
XO (k) + 150 kj
Tepkime denklemine göre gerçekleşen 6 g X elementinin tama-
men yanması süresince 45 kj isi açığa çıkmaktadır.
Buna göre, XO bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır? (0:16 g/mol)
A) 18
B) 20
C) 24
D) 36
E) 46
20gr
Uskj
ISO
GÜR YAYINL
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
22. +1/20 X+ 0₂ 2(g) XO (k) + 150 kj Tepkime denklemine göre gerçekleşen 6 g X elementinin tama- men yanması süresince 45 kj isi açığa çıkmaktadır. Buna göre, XO bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır? (0:16 g/mol) A) 18 B) 20 C) 24 D) 36 E) 46 20gr Uskj ISO GÜR YAYINL
k
in
1-A
11.
5-B
H₂(g)
tadır.
+
Aynı koşullarda 90 gram H₂O buharının tamamen
yoğunlaşması sırasında 220 kJ ısı açığa çıkmak
Buna göre, aynı koşullarda
A) -241
6-E
1/02 (9)
O2(g) → H₂O(s)
H₂(g)
0₂(g) → H₂O(g)
tepkimesinin AH değeri kaç kJ dir? (H:1, 0:16)
B)-120,5
C) +120,5
+
7-A
AH = -285 kJ
D) +241
8-E
E) +360,5
9-B 10-B
11-A
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
k in 1-A 11. 5-B H₂(g) tadır. + Aynı koşullarda 90 gram H₂O buharının tamamen yoğunlaşması sırasında 220 kJ ısı açığa çıkmak Buna göre, aynı koşullarda A) -241 6-E 1/02 (9) O2(g) → H₂O(s) H₂(g) 0₂(g) → H₂O(g) tepkimesinin AH değeri kaç kJ dir? (H:1, 0:16) B)-120,5 C) +120,5 + 7-A AH = -285 kJ D) +241 8-E E) +360,5 9-B 10-B 11-A
in
€
30
Potansiyel enerji (5)
AB,
CHLOH
Tepkime koordinat
Oda şartlarında gerçekleşen;
(a) +B(g) → AB (a)
tepkimesine ait potansiyel enerji-reaksiyon ko
ordinatı grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yat
A) Tepkime ISISI-110 kJ dir.
B) AB) nin oluşum ısısı -110 kJ dir.
0) İleri aktifleşme enerjisi 280 kJ dir.
D) Geri aktifleşme enerjisi 39 dir
E) Aktifleşmiş kompleksin pot vel enerjis/300
TEST
Be
SYS
11
|||
IM
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
in € 30 Potansiyel enerji (5) AB, CHLOH Tepkime koordinat Oda şartlarında gerçekleşen; (a) +B(g) → AB (a) tepkimesine ait potansiyel enerji-reaksiyon ko ordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yat A) Tepkime ISISI-110 kJ dir. B) AB) nin oluşum ısısı -110 kJ dir. 0) İleri aktifleşme enerjisi 280 kJ dir. D) Geri aktifleşme enerjisi 39 dir E) Aktifleşmiş kompleksin pot vel enerjis/300 TEST Be SYS 11 ||| IM
AVNIS
12.
Madde
C₂H6(g)
CO₂(g)
H₂O(g)
AH°, (kJ/mol)
D) +1128
-100
-376
-232
bilgilerine göre,
9
C3H6 (g) + O₂ (g) → 3CO₂ (g) + 3H₂O(g)
2
tepkimesinin entalpi değişim değeri kaç kJ'dü
A)-1724
B)-1128
C) -596
Yuk
da
E) +1724
te
k
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
AVNIS 12. Madde C₂H6(g) CO₂(g) H₂O(g) AH°, (kJ/mol) D) +1128 -100 -376 -232 bilgilerine göre, 9 C3H6 (g) + O₂ (g) → 3CO₂ (g) + 3H₂O(g) 2 tepkimesinin entalpi değişim değeri kaç kJ'dü A)-1724 B)-1128 C) -596 Yuk da E) +1724 te k