Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tepkimelerde Isı Değişimi Soruları

6. .
H₂O(s) için standart koşullarda oluşum
ISISI - 285 kJ/mol'dür.
H₂O(g) için standart koşullarda yoğunlaşma ısısı
- 40 kJ/mol'dür.
Buna göre,
H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(g)
tepkimesinin standart koşullardaki AH değeri kaç
kJ'dir?
A)-925
B)-245
C) 245
D) 325
E) 365
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
6. . H₂O(s) için standart koşullarda oluşum ISISI - 285 kJ/mol'dür. H₂O(g) için standart koşullarda yoğunlaşma ısısı - 40 kJ/mol'dür. Buna göre, H₂(g) + 1/2O2(g) → H₂O(g) tepkimesinin standart koşullardaki AH değeri kaç kJ'dir? A)-925 B)-245 C) 245 D) 325 E) 365
2. CnH2n+OHig) +
3n
2
-O2(g)
-
nCO2(g) + (n + 1) H₂O(s)
AH=-1406 kj/mol
10 sigsl vinoleic
Yukarıda denkleştirilmiş tepkime denklemi ve-
rilen CnH₂n+1OH gazının 9,2 gramı tam olarak
yakıldığında 281,2 kj ısı açığa çıktığına göre, n
kaçtır? (H: 1, C: 12, 0:16) Imhey met
A) 1
B) 2
C) 3 simcD) 4 E) 5
AYDI
5.
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
2. CnH2n+OHig) + 3n 2 -O2(g) - nCO2(g) + (n + 1) H₂O(s) AH=-1406 kj/mol 10 sigsl vinoleic Yukarıda denkleştirilmiş tepkime denklemi ve- rilen CnH₂n+1OH gazının 9,2 gramı tam olarak yakıldığında 281,2 kj ısı açığa çıktığına göre, n kaçtır? (H: 1, C: 12, 0:16) Imhey met A) 1 B) 2 C) 3 simcD) 4 E) 5 AYDI 5.
20
19. Aşağıdaki grafiklerde iki tepkimenin potansiyel enerji
diyagramı verilmiştir.
140+
birey
EĞİTİM
KURUMLARI
70
25
tir?
Potansiyel
enerji (kJ)
Zaman
ONO
Nicelik/Özellik
A) Entalpi değişimi
B) İleri aktifleşme enerjisi
C) Tepkime hızı
D) Aktifleşmiş kompleksin
enerjisi
E) Geri aktifleşme enerjisi
80-
70
1. tepkime
II. tepkime
Bu tepkimeler için verilen aşağıdaki nicelik veya
özelliklerden hangisi karşısında yanlış belirtilmiş-
55-
brunc
Potansiyel
enerji (kJ)
Mom)
Zaman
I. tepkime II. tepkime
+45 kJ
-15 kJ
115 kJ
10 kJ
II. tepki-
1. tepki-
meye göre
meye göre
hızlı
+140 kJ
yavaş
+80 kJ
70 kJ 25 kJ
loun
11
21. Aşağıda
bağışıklı
A) Gözy
B) interi
C) Ber
B) Fago
E) Mide
teb
22. Aşağıda
den bir
3102
A) Yagi
gia
B Ame
C) Safr
D) Kan
rilm
E) Kata
par
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
20 19. Aşağıdaki grafiklerde iki tepkimenin potansiyel enerji diyagramı verilmiştir. 140+ birey EĞİTİM KURUMLARI 70 25 tir? Potansiyel enerji (kJ) Zaman ONO Nicelik/Özellik A) Entalpi değişimi B) İleri aktifleşme enerjisi C) Tepkime hızı D) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi E) Geri aktifleşme enerjisi 80- 70 1. tepkime II. tepkime Bu tepkimeler için verilen aşağıdaki nicelik veya özelliklerden hangisi karşısında yanlış belirtilmiş- 55- brunc Potansiyel enerji (kJ) Mom) Zaman I. tepkime II. tepkime +45 kJ -15 kJ 115 kJ 10 kJ II. tepki- 1. tepki- meye göre meye göre hızlı +140 kJ yavaş +80 kJ 70 kJ 25 kJ loun 11 21. Aşağıda bağışıklı A) Gözy B) interi C) Ber B) Fago E) Mide teb 22. Aşağıda den bir 3102 A) Yagi gia B Ame C) Safr D) Kan rilm E) Kata par
zumin10/punob everu nigaviem
16. Himex isim nipt
of
Entalpi(kJ)
-542+
H₂(g) + F₂(g)
bna
den hangisi yanlıştır?
2HF(g)
Standart koşullarda gerçekleşen,
H₂(g) + F₂(g)
→→→ 2HF(g)
tepkimesi için çizilen entalpi diyagramı şekildeki gibidir.
Buna göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
*BLUX ADILAN Bbigner
nie
18.
A) Ekzotermik (ısı veren) tir.
B) HF'nin molar oluşum ISISI AHHF=-271 kJ'dir.
C) Tepkime yalıtılmış sistemde gerçekleşirse siste-
min sıcaklığı azalır.
hellimed istu
D) Başladıktan sonra kendiliğinden devam eder.
erooregis
E) Tepkimenin ürünlerinin potansiyel enerjisi giren-
lerinkinden küçüktür.
baned
BYUT
2
tepki
nuçla
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
zumin10/punob everu nigaviem 16. Himex isim nipt of Entalpi(kJ) -542+ H₂(g) + F₂(g) bna den hangisi yanlıştır? 2HF(g) Standart koşullarda gerçekleşen, H₂(g) + F₂(g) →→→ 2HF(g) tepkimesi için çizilen entalpi diyagramı şekildeki gibidir. Buna göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler- *BLUX ADILAN Bbigner nie 18. A) Ekzotermik (ısı veren) tir. B) HF'nin molar oluşum ISISI AHHF=-271 kJ'dir. C) Tepkime yalıtılmış sistemde gerçekleşirse siste- min sıcaklığı azalır. hellimed istu D) Başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. erooregis E) Tepkimenin ürünlerinin potansiyel enerjisi giren- lerinkinden küçüktür. baned BYUT 2 tepki nuçla
SORU 16
NaOH(suda) + HCl(suda) → NaCl(suda) + H₂O(SIVI)
Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M
NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520
kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/moldur?
A) -52
B)-26
C) -13
D) +13 E) +26
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
SORU 16 NaOH(suda) + HCl(suda) → NaCl(suda) + H₂O(SIVI) Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520 kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/moldur? A) -52 B)-26 C) -13 D) +13 E) +26
SORU 16
NaOH(suda) + HCl(suda) - →NaCl(suda) + H₂O(SIVI)
Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M
NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520
kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/mol'dür?
A) -52
B)-26
C) -13
D) +13 E) +26
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
SORU 16 NaOH(suda) + HCl(suda) - →NaCl(suda) + H₂O(SIVI) Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520 kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/mol'dür? A) -52 B)-26 C) -13 D) +13 E) +26
SORU 16
NaOH(suda) + HCl(suda) — →NaCl(suda) + H₂O(sivi)
Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M
NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520
kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/mol'dür?
A) -52
B)-26
C) -13
D) +13 E) +26
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
SORU 16 NaOH(suda) + HCl(suda) — →NaCl(suda) + H₂O(sivi) Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520 kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/mol'dür? A) -52 B)-26 C) -13 D) +13 E) +26
3H₂O(g)
dığında kaç kJ ISI
(CO₂) = -393 kJ/
-) 632
E) 148
Orbital Ya
SORU 15
->
2FeO(k)+1/202(g) -
→Fe₂O3(k)
Denklemine göre 4 gram O₂ gazı harcanırsa 47,5 kkal isı açığa
çıkıyor. Buna göre, tepkimenin AH değeri kaçtır? (0:16 g/mol)
A)-190
B)-95
C) +95
D) +190 E) +270
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
3H₂O(g) dığında kaç kJ ISI (CO₂) = -393 kJ/ -) 632 E) 148 Orbital Ya SORU 15 -> 2FeO(k)+1/202(g) - →Fe₂O3(k) Denklemine göre 4 gram O₂ gazı harcanırsa 47,5 kkal isı açığa çıkıyor. Buna göre, tepkimenin AH değeri kaçtır? (0:16 g/mol) A)-190 B)-95 C) +95 D) +190 E) +270
12
-786-726+84
CO₂(g) ve H₂O(g) bileşiklerinin elementlerinden oluşma
ları -94 kkal ve -58 kkal olduğuna göre;
C₂H5OH(g) +30₂(g)2CO₂(g) + 3H₂O(g) AH = -458 kkal
tepkimesine göre C₂H5OH(g) bileşiğinin elementlerinden
oluşma ısısı kaç kkal'dir?
A) -392
B) +392
AYT Kimya Soru Bankası
AYT bim 4(105-126).indd 109
(-242)]-[-8
44=142
C) +96
D) -96 E) -458
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
12 -786-726+84 CO₂(g) ve H₂O(g) bileşiklerinin elementlerinden oluşma ları -94 kkal ve -58 kkal olduğuna göre; C₂H5OH(g) +30₂(g)2CO₂(g) + 3H₂O(g) AH = -458 kkal tepkimesine göre C₂H5OH(g) bileşiğinin elementlerinden oluşma ısısı kaç kkal'dir? A) -392 B) +392 AYT Kimya Soru Bankası AYT bim 4(105-126).indd 109 (-242)]-[-8 44=142 C) +96 D) -96 E) -458
8.
A)
let
mugulo
D) I ve III
0.14
dığında 35
E) I, II ve III
bam sed sbok
14 gram XO gazı
2XO(g) + O₂(g) → 2XO₂(g) + 140 kkal
minge
denklemine göre yeteri kadar O₂ gazı ile artansız yan-
ısı açığa çıkıyor.
5 kkal isl
lomil B
Buna göre, bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki
sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz?
(O = 16 g/mol)
laiqisine
A) X'in mol kütlesi kaç gramdır?
B) Kaç gram O₂(g) harcanır?
hoy
C) Oluşan XO₂(g) normal koşullarda kaç litre hacim
kaplar?
D) XO₂(g)'nin molar oluşum entalpisi kaç kkal'dir?
E) XO(g)'nin molar yanma entalpisi kaç kkal'dir?
BAT+
TOstokul
(0
10. C
ya
Dis
E
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
8. A) let mugulo D) I ve III 0.14 dığında 35 E) I, II ve III bam sed sbok 14 gram XO gazı 2XO(g) + O₂(g) → 2XO₂(g) + 140 kkal minge denklemine göre yeteri kadar O₂ gazı ile artansız yan- ısı açığa çıkıyor. 5 kkal isl lomil B Buna göre, bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz? (O = 16 g/mol) laiqisine A) X'in mol kütlesi kaç gramdır? B) Kaç gram O₂(g) harcanır? hoy C) Oluşan XO₂(g) normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? D) XO₂(g)'nin molar oluşum entalpisi kaç kkal'dir? E) XO(g)'nin molar yanma entalpisi kaç kkal'dir? BAT+ TOstokul (0 10. C ya Dis E
5.
4FeO(k) + CO₂(g) → 2Fe₂O3(k) + C(k)
tepkimesinin standart koşullardaki entalpisi -176 kJ dir.
ned nabichtain
Buna göre,
2
1. 72 gram FeO katısının yeterli CO₂ gazı ile tepki-
mesinden 44 kJ ısı açığa çıkar.
CH)
II.
44 gram CO₂ gazının yeterli FeO katısıyla tepki-
mesinden 176 kJ ısı açığa çıkar.
HA (O
III.
0,2 mol C katısı oluşurken 35,2 kJ ısı açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(C: 12, O: 16, Fe: 56)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
(p),005-10), 0+ (01005
E
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
5. 4FeO(k) + CO₂(g) → 2Fe₂O3(k) + C(k) tepkimesinin standart koşullardaki entalpisi -176 kJ dir. ned nabichtain Buna göre, 2 1. 72 gram FeO katısının yeterli CO₂ gazı ile tepki- mesinden 44 kJ ısı açığa çıkar. CH) II. 44 gram CO₂ gazının yeterli FeO katısıyla tepki- mesinden 176 kJ ısı açığa çıkar. HA (O III. 0,2 mol C katısı oluşurken 35,2 kJ ısı açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? (C: 12, O: 16, Fe: 56) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III (p),005-10), 0+ (01005 E
X(k) + 2HCl(suda) → XCl₂(suda) + H₂(g) + 50 kkal
14
tepkimesine göre, 2 molar 400 mililitre HCI çözeltisinin ye-
terince X metali ile tepkimesinden açığa çıkan isi miktarı
kaç kkal'dir?
A) 80
B) 60
C) 40
D) 20
E) 10
NHANO
tepkime
kj/mol,
Buna g
1. 16
ge
II. NI
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
X(k) + 2HCl(suda) → XCl₂(suda) + H₂(g) + 50 kkal 14 tepkimesine göre, 2 molar 400 mililitre HCI çözeltisinin ye- terince X metali ile tepkimesinden açığa çıkan isi miktarı kaç kkal'dir? A) 80 B) 60 C) 40 D) 20 E) 10 NHANO tepkime kj/mol, Buna g 1. 16 ge II. NI
Dù-
i.
ÖĞRENME ALANI
2NO(g) N₂(g) + O₂(g) + 180 kJ
tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak belirtiniz
1. Ekzotermik tepkimedir.
II. Tepkime entalpisi AH = +180 kJ dür.
III. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden oluşmaya devam eder.
IV. Sabit basınçlı izole bir kapta gerçekleşirken kaptaki toplam gaz yoğunluğu artar.
V. Düşük sıcaklıkta ürünler reaktiflere göre daha kararlıdır.
-
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
Dù- i. ÖĞRENME ALANI 2NO(g) N₂(g) + O₂(g) + 180 kJ tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak belirtiniz 1. Ekzotermik tepkimedir. II. Tepkime entalpisi AH = +180 kJ dür. III. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden oluşmaya devam eder. IV. Sabit basınçlı izole bir kapta gerçekleşirken kaptaki toplam gaz yoğunluğu artar. V. Düşük sıcaklıkta ürünler reaktiflere göre daha kararlıdır. -
5) Standart oluşum entalpileri (oluşum ısıları)
H₂S: -21kj/mol, H₂O): -286kj/mol ve SO2): -297kj/mol olduğuna göre
2H2S(g) + 302(g) → 2H₂O(s) +2SO 2(8)
tepkimesinin standart entalpi değişimini bulunuz
AHMET
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
5) Standart oluşum entalpileri (oluşum ısıları) H₂S: -21kj/mol, H₂O): -286kj/mol ve SO2): -297kj/mol olduğuna göre 2H2S(g) + 302(g) → 2H₂O(s) +2SO 2(8) tepkimesinin standart entalpi değişimini bulunuz AHMET
19. 1. N₂(g) +20₂(g) → 2NO₂(g)
II. O₂(g) → O₂ (suda)
III. 4Fe(k)+30₂(g) → 2Fe₂O3(k)
Bu tepkimelerden hangileri gerçekleşirken dışarıdan ısı
alır?
A) Yalnız I
D) Ive Il
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
19. 1. N₂(g) +20₂(g) → 2NO₂(g) II. O₂(g) → O₂ (suda) III. 4Fe(k)+30₂(g) → 2Fe₂O3(k) Bu tepkimelerden hangileri gerçekleşirken dışarıdan ısı alır? A) Yalnız I D) Ive Il B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
-A
3. Endotermik tepkimeler ile ilgili;
Tepkime sırasında çevreden ısı alınan tepkime-
lerdir. S
II. Reaktiflerin toplam enerjisinin ürünlerin toplam
enerjisinden büyük olduğu tepkimelerdir.
III. Tepkime isisi denklemde reaktifler tarafına yazı-
lır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
6.
C) I ve III
141
Kimya
Tepkimelerde Isı Değişimi
-A 3. Endotermik tepkimeler ile ilgili; Tepkime sırasında çevreden ısı alınan tepkime- lerdir. S II. Reaktiflerin toplam enerjisinin ürünlerin toplam enerjisinden büyük olduğu tepkimelerdir. III. Tepkime isisi denklemde reaktifler tarafına yazı- lır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III 6. C) I ve III 141