Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğada Karbon Soruları

8.
KARMA SORULAR 5
Bir atomun temel hâl elektron dizilimindeki son orbitalin
açısal momentum kuantum sayısı (l) O'dır.
S/I
Buna göre, bu element ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle yanlıştır?
o leivos
A) Değerlik elektron sayısı 2'dir.
B)
Kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değildir. ell. ✓
Elektron dizilimi ns¹ ile sonlanır.
1
C)
D) Bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alır.
E) Doğada saf halde bulunamaz.
Sallidsio holignari nei
Kimya
Doğada Karbon
8. KARMA SORULAR 5 Bir atomun temel hâl elektron dizilimindeki son orbitalin açısal momentum kuantum sayısı (l) O'dır. S/I Buna göre, bu element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? o leivos A) Değerlik elektron sayısı 2'dir. B) Kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değildir. ell. ✓ Elektron dizilimi ns¹ ile sonlanır. 1 C) D) Bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alır. E) Doğada saf halde bulunamaz. Sallidsio holignari nei
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili;
I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil-
mektedirler.
II. Elmastan elde edilirler.
III. Karbonun yapay allotroplarındandır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Doğada Karbon
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili; I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil- mektedirler. II. Elmastan elde edilirler. III. Karbonun yapay allotroplarındandır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili;
I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil-
mektedirler.
II. Elmastan elde edilirler.
III. Karbonun yapay allotroplarındandır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Doğada Karbon
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili; I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil- mektedirler. II. Elmastan elde edilirler. III. Karbonun yapay allotroplarındandır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
6.
H
HCOOH (formikasit) molekülü ile ilgili,
Merkez atom karbondur.
II. Merkez atomun hibritleşme türü sp² dir.
III. 8 tane ortaklaşmamış elektron içerir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
TH
H
C) I ve III
E) I, II ve III
BENIM HOCAM-
Kimya
Doğada Karbon
6. H HCOOH (formikasit) molekülü ile ilgili, Merkez atom karbondur. II. Merkez atomun hibritleşme türü sp² dir. III. 8 tane ortaklaşmamış elektron içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III TH H C) I ve III E) I, II ve III BENIM HOCAM-
7.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Farmasötik kimya ilaç ham maddelerinin sentezlenmesini
araştırır. V
B) Yapay olarak elde edilen ilk ilaç salisilik asittir. ?
Petrokimya, petrolden organik kimyasallar üreten. bir
endüstri dalıdır.
D) Anorganik bileşiklerin sayısı, organik bileşiklerin sayısın-
dan fazladır.
PVC, PET ve teflon polimer kimyası ile ilgilenen kimyacıla-
rin ürettikleri bazı polimerik maddelerdir.
Kimya
Doğada Karbon
7. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Farmasötik kimya ilaç ham maddelerinin sentezlenmesini araştırır. V B) Yapay olarak elde edilen ilk ilaç salisilik asittir. ? Petrokimya, petrolden organik kimyasallar üreten. bir endüstri dalıdır. D) Anorganik bileşiklerin sayısı, organik bileşiklerin sayısın- dan fazladır. PVC, PET ve teflon polimer kimyası ile ilgilenen kimyacıla- rin ürettikleri bazı polimerik maddelerdir.
4
Grafitin yağlama özelliği sayesinde kurşun kalemlerin
yapımında
Elmas kuyumculuk endüstrisinde
Sert maddeleri delme ve kesme işlemlerinde kullanılan
matkapların uçlarında
Yukarıda bazı kullanım alanları verilen madde ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
replanti
A) Kok ve odun kömüründe bulunur.
B) Elmas ve grafit gibi allotropları vardır. BUDIBY
Tel ve levha hâline getirilebilir.
DYakıt olarak kullanılabilir.
E) Doğalgaz ve petrolün bileşenidir.
Kimya
Doğada Karbon
4 Grafitin yağlama özelliği sayesinde kurşun kalemlerin yapımında Elmas kuyumculuk endüstrisinde Sert maddeleri delme ve kesme işlemlerinde kullanılan matkapların uçlarında Yukarıda bazı kullanım alanları verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? replanti A) Kok ve odun kömüründe bulunur. B) Elmas ve grafit gibi allotropları vardır. BUDIBY Tel ve levha hâline getirilebilir. DYakıt olarak kullanılabilir. E) Doğalgaz ve petrolün bileşenidir.
11. Aşağıda elmas ve grafitin yapısı verilmiştir.
C
Elmas
Grafit
Buna göre;
I. C atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanması so-
nucunda oluşma,
II. kovalent katı olma,
III. oldukça sert bir yapıya sahip olma
özelliklerinden hangileri elmas ve grafit için ortak-
tır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
I, II ve III
Kimya
Doğada Karbon
11. Aşağıda elmas ve grafitin yapısı verilmiştir. C Elmas Grafit Buna göre; I. C atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanması so- nucunda oluşma, II. kovalent katı olma, III. oldukça sert bir yapıya sahip olma özelliklerinden hangileri elmas ve grafit için ortak- tır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III I, II ve III
bilgilerinden hangile
A) Yalnızl
B) Yalnız ll
D) Ive Ill
Kurşun kalem ucu üretiminde grafit kulla-
nılır.
Buna göre kalem uçlarının ham mad-
desi ile ilgili,
Amorf katıdır.
Elektriği iletir.
HI Zıt yükler arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ile bir
arada dururlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DY I ve III
Yanda görseli verilen katı ile ilgili,
1. Tanecikleri bir arada tutan kuvvet
London etkileşimleridir.
II. Erime noktası yüksektir.
III. Eletriği iyi iletir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Ill
9.
8.
E) I, II ve III
E) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
1
Kimya
Doğada Karbon
bilgilerinden hangile A) Yalnızl B) Yalnız ll D) Ive Ill Kurşun kalem ucu üretiminde grafit kulla- nılır. Buna göre kalem uçlarının ham mad- desi ile ilgili, Amorf katıdır. Elektriği iletir. HI Zıt yükler arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ile bir arada dururlar. bilgilerinden hangileri doğrudur? C) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II DY I ve III Yanda görseli verilen katı ile ilgili, 1. Tanecikleri bir arada tutan kuvvet London etkileşimleridir. II. Erime noktası yüksektir. III. Eletriği iyi iletir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Ill 9. 8. E) I, II ve III E) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 1
5. Karbona ait bir yapı ile ilgili,
tak
• Tabakalar hâlindedir.
Tabakalarda karbon atomları beşgen, altıgen
veya yedigen halkalar hâlinde dizilebilir.
FX/ogu
bilgileri veriliyor.
RENCA
ARRAY
Buna göre, karbona ait bu yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A Grafen
B) Karbon nanotüp
C) Grafit
D) Fulleren
E) Elmas
Kimya
Doğada Karbon
5. Karbona ait bir yapı ile ilgili, tak • Tabakalar hâlindedir. Tabakalarda karbon atomları beşgen, altıgen veya yedigen halkalar hâlinde dizilebilir. FX/ogu bilgileri veriliyor. RENCA ARRAY Buna göre, karbona ait bu yapı aşağıdakilerden hangisidir? A Grafen B) Karbon nanotüp C) Grafit D) Fulleren E) Elmas
8. Grafit ve elmas maddeleri için,
1. Molekül geometrileri aynıdır.
II. Aynı koşullarda saf sudaki çözünürlükleri farklı-
dır.
H. Oksijen ile oluşturdukları ürün aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve ll
E) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Kimya
Doğada Karbon
8. Grafit ve elmas maddeleri için, 1. Molekül geometrileri aynıdır. II. Aynı koşullarda saf sudaki çözünürlükleri farklı- dır. H. Oksijen ile oluşturdukları ürün aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve ll E) I ve III B) Yalnız II D) II ve III
Karbon elementinin allotropları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Elmas ve grafit doğal allotroplardır.
B) Fulleren ve grafen yapay allotroplardır.
C) Elmastaki herbir karbon sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
D) Grafen: top, tüp, çubuk ve halka şeklinde olabilen bir allot-
roptur.
E) Grafende karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
Kimya
Doğada Karbon
Karbon elementinin allotropları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elmas ve grafit doğal allotroplardır. B) Fulleren ve grafen yapay allotroplardır. C) Elmastaki herbir karbon sp3 hibritleşmesi yapmıştır. D) Grafen: top, tüp, çubuk ve halka şeklinde olabilen bir allot- roptur. E) Grafende karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
Kahve, çay ve kola gibi maddelerde bulunan kafein bileşiğinin
9,7 gramında 2,8 gram azot ve 0,5 gram hidrojen atomu
bulunurken, aynı miktar kafeindeki karbon atomunun kütlesi
oksijen atomunun kütlesinin 3 katıdır.
Buna göre kafein bileşiğinin basit formülü aşağıdakiler-
den hangisidir?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol, N:14 g/mol, O:16 g/mol)
A) C₂H₂N₂O
B) C₂H₂N₂O₂
C) C₂H₂N₂O
D) C₂H₂N₂O₂
E) C₂HNO3
X
12
Z
2019 AYT
Karbon elementinin allotroplarından biri olan grafitin
yapısıyla ilgili,
1. Karbon atomları yedigen halkalar oluşturacak şekilde
dizilmiştir.
II. Karbon atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır.
III. Karbon atomları arasında p orbitallerinin örtüşmesiyle
oluşan bağlar vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnı
B) Yalnız II
Clive Il
K
D) I ve III
E) Ive III
(88)
A) Yalnız 1
11. Karbonun
verilen bil
A) Yapısın
B) Kovaler
Cabaka
D) C atom
E Caton
12.
Yoğu
Çelil
Çelil
Ayn
Yukarıc
seçene
Full
B) Elm
Gra
.
.
.
Gra
E) ATC
Kimya
Doğada Karbon
Kahve, çay ve kola gibi maddelerde bulunan kafein bileşiğinin 9,7 gramında 2,8 gram azot ve 0,5 gram hidrojen atomu bulunurken, aynı miktar kafeindeki karbon atomunun kütlesi oksijen atomunun kütlesinin 3 katıdır. Buna göre kafein bileşiğinin basit formülü aşağıdakiler- den hangisidir? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, N:14 g/mol, O:16 g/mol) A) C₂H₂N₂O B) C₂H₂N₂O₂ C) C₂H₂N₂O D) C₂H₂N₂O₂ E) C₂HNO3 X 12 Z 2019 AYT Karbon elementinin allotroplarından biri olan grafitin yapısıyla ilgili, 1. Karbon atomları yedigen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. II. Karbon atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır. III. Karbon atomları arasında p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan bağlar vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnı B) Yalnız II Clive Il K D) I ve III E) Ive III (88) A) Yalnız 1 11. Karbonun verilen bil A) Yapısın B) Kovaler Cabaka D) C atom E Caton 12. Yoğu Çelil Çelil Ayn Yukarıc seçene Full B) Elm Gra . . . Gra E) ATC
B) Yalnız II
A) Yalnız
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
5. Bir elementin atomlarının uzayda farklı sayı ve diziliş-
te bir araya gelmesiyle oluşan yapılara allotrop denir.
Buna göre karbon atomunun allotroplarıyla ilgili,
1. Elmas, sertliği nedeniyle endüstride cam kesici,
matkap ucu, taş yontucu olarak kullanılır.
II. Grafitteki karbon atomlarının aynı düzlemde birbiri-
ne kovalent bağlar ile bağlanarak oluşturduğu altı-
gen halkalar bir tabaka oluşturur ve kovalent bağ-
lar ona sertlik verirken tabakalar arasındaki zayıf
bağlar grafitin kaygan ve kirilgan bir yapıya sahip
olmasına neden olur.
III. Bir karbon atomu kalınlığındaki grafit katmanları-
na grafen denir ve grafen tabakaları, katlandığın-
da tüp şeklini alır. Grafitten çok özel yöntemlerle
elde edilen bu tüplere nanotüp denir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
6. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde H-C-H bağ
acısı en büyüktür?
Kimya
Doğada Karbon
B) Yalnız II A) Yalnız C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. Bir elementin atomlarının uzayda farklı sayı ve diziliş- te bir araya gelmesiyle oluşan yapılara allotrop denir. Buna göre karbon atomunun allotroplarıyla ilgili, 1. Elmas, sertliği nedeniyle endüstride cam kesici, matkap ucu, taş yontucu olarak kullanılır. II. Grafitteki karbon atomlarının aynı düzlemde birbiri- ne kovalent bağlar ile bağlanarak oluşturduğu altı- gen halkalar bir tabaka oluşturur ve kovalent bağ- lar ona sertlik verirken tabakalar arasındaki zayıf bağlar grafitin kaygan ve kirilgan bir yapıya sahip olmasına neden olur. III. Bir karbon atomu kalınlığındaki grafit katmanları- na grafen denir ve grafen tabakaları, katlandığın- da tüp şeklini alır. Grafitten çok özel yöntemlerle elde edilen bu tüplere nanotüp denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 6. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde H-C-H bağ acısı en büyüktür?
elleri
r?
|||
10. Aşağıda karbon elementinin allotropları ve kullanım alanları
belirtilmiştir.
Karbonun
Kullanım
allotropu
alanı
a) Kurşun kalem ucu
1) Elmas
b) Sağlam ve esnek
2) Grafit
teknolojik aletler
c) Cam kesici
3) Grafen
d) Su geçirmeyen kıyafetler
4) Fulleren
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde allotroplar ile kul-
lanım alanları doğru olarak eşleştirilmiştir?
B1
a
a
C) 1
a
b
2
b
2
3 C
C
3
d
D) 1
b
3
234
DUG
C
d
DUG
d
1) C
2) a
3) b
4
E) 1 a
2
b
C
d
23
3
3
C
d
12. Aşağıdak
rilmiştir?
Kimya Adası
Kimya
Doğada Karbon
elleri r? ||| 10. Aşağıda karbon elementinin allotropları ve kullanım alanları belirtilmiştir. Karbonun Kullanım allotropu alanı a) Kurşun kalem ucu 1) Elmas b) Sağlam ve esnek 2) Grafit teknolojik aletler c) Cam kesici 3) Grafen d) Su geçirmeyen kıyafetler 4) Fulleren Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde allotroplar ile kul- lanım alanları doğru olarak eşleştirilmiştir? B1 a a C) 1 a b 2 b 2 3 C C 3 d D) 1 b 3 234 DUG C d DUG d 1) C 2) a 3) b 4 E) 1 a 2 b C d 23 3 3 C d 12. Aşağıdak rilmiştir? Kimya Adası
25.
F: F:
Yukarıda BF3 molekülünün Lewis formülü verilmiştir.
Buna göre BF molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır? (B, gF)
LAY
Molekül geometrisi düzlem üçgendir.
BY
Merkez atom bordur.
C) Merkez atom sp² hibritleşmesi yapar.
D) Molekülde 18 tane ortaklanmamış elektron çifti bu
unur.
E) B ve F arasında oluşan bağda sp² - p örtüşmesi vardır
sp?
Kimya
Doğada Karbon
25. F: F: Yukarıda BF3 molekülünün Lewis formülü verilmiştir. Buna göre BF molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (B, gF) LAY Molekül geometrisi düzlem üçgendir. BY Merkez atom bordur. C) Merkez atom sp² hibritleşmesi yapar. D) Molekülde 18 tane ortaklanmamış elektron çifti bu unur. E) B ve F arasında oluşan bağda sp² - p örtüşmesi vardır sp?
Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle
oluşan maddelere "Allotrop" denir. Karbon elementinin ikisi ya-
pay (fulleren ve grafen) ikisi de doğal (elmas ve grafit) olmak
üzere dört tane allotropu vardır.
Buna göre karbonun yapay allotroplarından biri olan grafen
ile ilgili
. Yalnızca karbon atomlarından oluşur.
• Üç boyutludur.
• Karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği örgü
yapısında sıralanması ile elde edilir.
• Çeliğe göre 6 kat daha serttir.
• Kurşun kalem uçlarının yapımında veya kuru pil üretiminde
kullanılır.
yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
ky 3
A) 1
B) 2
D) 4
E) 5
Kimya
Doğada Karbon
Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşan maddelere "Allotrop" denir. Karbon elementinin ikisi ya- pay (fulleren ve grafen) ikisi de doğal (elmas ve grafit) olmak üzere dört tane allotropu vardır. Buna göre karbonun yapay allotroplarından biri olan grafen ile ilgili . Yalnızca karbon atomlarından oluşur. • Üç boyutludur. • Karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği örgü yapısında sıralanması ile elde edilir. • Çeliğe göre 6 kat daha serttir. • Kurşun kalem uçlarının yapımında veya kuru pil üretiminde kullanılır. yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? ky 3 A) 1 B) 2 D) 4 E) 5