Doğada Karbon Soruları

8.
KARMA SORULAR 5
Bir atomun temel hâl elektron dizilimindeki son orbitalin
açısal momentum kuantum sayısı (l) O'dır.
S/I
Buna göre, bu element ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle yanlıştır?
o leivos
A) Değerlik elektron sayısı 2'dir.
B)
Kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değildir. ell. ✓
Elektron dizilimi ns¹ ile sonlanır.
1
C)
D) Bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alır.
E) Doğada saf halde bulunamaz.
Sallidsio holignari nei
Kimya
Doğada Karbon
8. KARMA SORULAR 5 Bir atomun temel hâl elektron dizilimindeki son orbitalin açısal momentum kuantum sayısı (l) O'dır. S/I Buna göre, bu element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? o leivos A) Değerlik elektron sayısı 2'dir. B) Kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değildir. ell. ✓ Elektron dizilimi ns¹ ile sonlanır. 1 C) D) Bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alır. E) Doğada saf halde bulunamaz. Sallidsio holignari nei
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili;
I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil-
mektedirler.
II. Elmastan elde edilirler.
III. Karbonun yapay allotroplarındandır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Doğada Karbon
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili; I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil- mektedirler. II. Elmastan elde edilirler. III. Karbonun yapay allotroplarındandır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
2.
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili;
I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil-
mektedirler.
II. Elmastan elde edilirler.
III. Karbonun yapay allotroplarındandır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Doğada Karbon
2. Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili; I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil- mektedirler. II. Elmastan elde edilirler. III. Karbonun yapay allotroplarındandır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili;
I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil-
mektedirler.
II. Elmastan elde edilirler.
III. Karbonun yapay allotroplarındandır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Doğada Karbon
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili; I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil- mektedirler. II. Elmastan elde edilirler. III. Karbonun yapay allotroplarındandır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili;
I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil-
mektedirler.
II. Elmastan elde edilirler.
III. Karbonun yapay allotroplarındandır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Doğada Karbon
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili; I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil- mektedirler. II. Elmastan elde edilirler. III. Karbonun yapay allotroplarındandır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
2.
Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili;
I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil-
mektedirler.
II. Elmastan elde edilirler.
III. Karbonun yapay allotroplarındandır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Doğada Karbon
2. Karbon atomundan oluşmuş nanotüpler ile ilgili; I. Yarı iletken, iletken veya süper iletken özellik gösterebil- mektedirler. II. Elmastan elde edilirler. III. Karbonun yapay allotroplarındandır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II
6.
H
HCOOH (formikasit) molekülü ile ilgili,
Merkez atom karbondur.
II. Merkez atomun hibritleşme türü sp² dir.
III. 8 tane ortaklaşmamış elektron içerir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
TH
H
C) I ve III
E) I, II ve III
BENIM HOCAM-
Kimya
Doğada Karbon
6. H HCOOH (formikasit) molekülü ile ilgili, Merkez atom karbondur. II. Merkez atomun hibritleşme türü sp² dir. III. 8 tane ortaklaşmamış elektron içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 80) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III TH H C) I ve III E) I, II ve III BENIM HOCAM-
5.
Elmas
I
II
III
IV
V
→
Atomların
düzeni
şeklindedir.
D) I, II ve IV
Atomları bir arada tutan kuv-
vet kovalent bağdır.
Düşük erime noktasına sahip-
tir.
Yanıcıdır.
Isı ve elektriği iyi iletir.
Yukarıda elmas ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
(A) I ve II
>>
B) II ve III
C) I, II ve III
E) I, II, III, IV ve V
MODERN
Kimya
Doğada Karbon
5. Elmas I II III IV V → Atomların düzeni şeklindedir. D) I, II ve IV Atomları bir arada tutan kuv- vet kovalent bağdır. Düşük erime noktasına sahip- tir. Yanıcıdır. Isı ve elektriği iyi iletir. Yukarıda elmas ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? (A) I ve II >> B) II ve III C) I, II ve III E) I, II, III, IV ve V MODERN
7.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Farmasötik kimya ilaç ham maddelerinin sentezlenmesini
araştırır. V
B) Yapay olarak elde edilen ilk ilaç salisilik asittir. ?
Petrokimya, petrolden organik kimyasallar üreten. bir
endüstri dalıdır.
D) Anorganik bileşiklerin sayısı, organik bileşiklerin sayısın-
dan fazladır.
PVC, PET ve teflon polimer kimyası ile ilgilenen kimyacıla-
rin ürettikleri bazı polimerik maddelerdir.
Kimya
Doğada Karbon
7. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Farmasötik kimya ilaç ham maddelerinin sentezlenmesini araştırır. V B) Yapay olarak elde edilen ilk ilaç salisilik asittir. ? Petrokimya, petrolden organik kimyasallar üreten. bir endüstri dalıdır. D) Anorganik bileşiklerin sayısı, organik bileşiklerin sayısın- dan fazladır. PVC, PET ve teflon polimer kimyası ile ilgilenen kimyacıla- rin ürettikleri bazı polimerik maddelerdir.
en ser dogal
allotropudur.
Yukarıda kavram haritasında fullerenler ile ilgili
verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
A)
Elmas
B
Elmas
C)
Fulleren
D) Fulleren
E)
Grafit
316
C3
|||
D) 4
Yukarıdaki fotoğraflarda verilen karbon atomu-
nun allotroplarının adı aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?
11
Fulleren
Grafit
Grafit
Elmas
Fulleren
E) 5
Grafit
Fulleren
Elmas
Grafit
Elmas
301 36
88
AYDIN YAYINLARI
10.
A) Y
D)
11.
09
Yu
11
ya
A)
D
Y
rc
A
D
0
Kimya
Doğada Karbon
en ser dogal allotropudur. Yukarıda kavram haritasında fullerenler ile ilgili verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 A) Elmas B Elmas C) Fulleren D) Fulleren E) Grafit 316 C3 ||| D) 4 Yukarıdaki fotoğraflarda verilen karbon atomu- nun allotroplarının adı aşağıdakilerin hangisin- de doğru verilmiştir? 11 Fulleren Grafit Grafit Elmas Fulleren E) 5 Grafit Fulleren Elmas Grafit Elmas 301 36 88 AYDIN YAYINLARI 10. A) Y D) 11. 09 Yu 11 ya A) D Y rc A D 0
6 CO, molekülü ile ilgili,
M
A)
Oicio
Cve O atomları oktete ulaşmıştır.
Bağ yapımına katılan elektron sayısı 8. bağ yapı-
mına katılmayan elektron çifti sayısı 4'tür
Molekülleri arasında yoğun fazda London kuv-
vetleri etkindir.
yargıların doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işa-
retlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
gösterilmiştir? (C,
B) D
Y
D)
M
Y
A
Y
Kimya
Doğada Karbon
6 CO, molekülü ile ilgili, M A) Oicio Cve O atomları oktete ulaşmıştır. Bağ yapımına katılan elektron sayısı 8. bağ yapı- mına katılmayan elektron çifti sayısı 4'tür Molekülleri arasında yoğun fazda London kuv- vetleri etkindir. yargıların doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işa- retlenmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? (C, B) D Y D) M Y A Y
4
Grafitin yağlama özelliği sayesinde kurşun kalemlerin
yapımında
Elmas kuyumculuk endüstrisinde
Sert maddeleri delme ve kesme işlemlerinde kullanılan
matkapların uçlarında
Yukarıda bazı kullanım alanları verilen madde ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
replanti
A) Kok ve odun kömüründe bulunur.
B) Elmas ve grafit gibi allotropları vardır. BUDIBY
Tel ve levha hâline getirilebilir.
DYakıt olarak kullanılabilir.
E) Doğalgaz ve petrolün bileşenidir.
Kimya
Doğada Karbon
4 Grafitin yağlama özelliği sayesinde kurşun kalemlerin yapımında Elmas kuyumculuk endüstrisinde Sert maddeleri delme ve kesme işlemlerinde kullanılan matkapların uçlarında Yukarıda bazı kullanım alanları verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? replanti A) Kok ve odun kömüründe bulunur. B) Elmas ve grafit gibi allotropları vardır. BUDIBY Tel ve levha hâline getirilebilir. DYakıt olarak kullanılabilir. E) Doğalgaz ve petrolün bileşenidir.
Başkalasım (Metamorfik)
Kayaçlar
Tortul ve mapmatik
cayaqların yer kabuğunun
derinliklerinde yüksek sıcak-
ik ve basing altında değiş-
mesiyle oluşurlar.
●
Kalker Mermer
Kiltaşı→ Sist
Granit → Grays
●
Kum Taşı Kuvarsit
Kömür Elmas
4
Kimya
Doğada Karbon
Başkalasım (Metamorfik) Kayaçlar Tortul ve mapmatik cayaqların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcak- ik ve basing altında değiş- mesiyle oluşurlar. ● Kalker Mermer Kiltaşı→ Sist Granit → Grays ● Kum Taşı Kuvarsit Kömür Elmas 4
Kimya
0045 mol/L
P
10-5
2019 AYT Benzeri
11.
sp² hibritleşmesi yapmış C atomu içerir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
III. Pi (π) bağı içeri
Yukarıdaki bilgilerden hangileri grafit için doğru iken
elmas için yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
13. C₂H₂-G-CH₂-C₂H5
C₂H5
yukarıdaki bileşik ile
IUPAC adı; 4
II. Cis-trans iz
THBr ile tepk
oluşur.
yargılarından
A) Yalnız I
Kimya
Doğada Karbon
Kimya 0045 mol/L P 10-5 2019 AYT Benzeri 11. sp² hibritleşmesi yapmış C atomu içerir. Isı ve elektrik akımını iletir. III. Pi (π) bağı içeri Yukarıdaki bilgilerden hangileri grafit için doğru iken elmas için yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 13. C₂H₂-G-CH₂-C₂H5 C₂H5 yukarıdaki bileşik ile IUPAC adı; 4 II. Cis-trans iz THBr ile tepk oluşur. yargılarından A) Yalnız I
Deneme - 9
Grafit
24.
Elmas
Karbonun allotropları olan elmas ve grafitin yapısı yukarıda gös-
terilmiştir.
Grafitin standart molar oluşma entalpişi sıfır iken elmasın
1,90 kJ olduğu bilindiğine göre, aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?
A) Doğada karbonun kararlı allotropu elmastír.
oma ve pl
BElmas, sadece sigma bağları içerirken grafit, sigma ve pi
bağları içerir.
Grafit elektrik akımını iletirken elmas iletmez.
Grafit, tabakaları arasında London kuvvetleri içeri
C atomları elmasta sp³, grafitte ise sp² hibritleşmesi yap-
2
mıştır.
formy
0₁10
COML
215
Kimya
Doğada Karbon
Deneme - 9 Grafit 24. Elmas Karbonun allotropları olan elmas ve grafitin yapısı yukarıda gös- terilmiştir. Grafitin standart molar oluşma entalpişi sıfır iken elmasın 1,90 kJ olduğu bilindiğine göre, aşağıdaki yargılardan han- gisi yanlıştır? A) Doğada karbonun kararlı allotropu elmastír. oma ve pl BElmas, sadece sigma bağları içerirken grafit, sigma ve pi bağları içerir. Grafit elektrik akımını iletirken elmas iletmez. Grafit, tabakaları arasında London kuvvetleri içeri C atomları elmasta sp³, grafitte ise sp² hibritleşmesi yap- 2 mıştır. formy 0₁10 COML 215
Aşağıda bazı allotroplar küme şeması şeklinde gösteril-
miştir.
Elmas
Grafit
Grafen
Buna göre, şemadaki X yerine,
1. Elektriksel iletkenlik
II. Doğal allotrop
III. Yapay allotrop
IV. Isı iletkenliği
V. Molekül geometrileri
niceliklerinden hangisi yazılabilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Kimya
Doğada Karbon
Aşağıda bazı allotroplar küme şeması şeklinde gösteril- miştir. Elmas Grafit Grafen Buna göre, şemadaki X yerine, 1. Elektriksel iletkenlik II. Doğal allotrop III. Yapay allotrop IV. Isı iletkenliği V. Molekül geometrileri niceliklerinden hangisi yazılabilir? A) I B) II C) III D) IV E) V