İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları

KİMYA
7.
Aşağıda verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma
alanları arasındadır?
V. llaçların etken maddelerinin sentezi
H. Şeker pancarından şeker elde edilmesi
I. Petrolün analizi
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
8. Aşağıda verilen araştırmalardan,
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
KİMYA 7. Aşağıda verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? V. llaçların etken maddelerinin sentezi H. Şeker pancarından şeker elde edilmesi I. Petrolün analizi A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II 8. Aşağıda verilen araştırmalardan, E) I, II ve III C) I ve II
13. Bir araştırmacı laboratuvarda sentezlediği kimyasal
bir maddenin kanser hastaları üzerindeki etkinliği-
ni araştırmak için önce laboratuvarda ürettiği kanser
hücreleri üzerinde deneyler yapıyor. Deneyleri olumlu
sonuç verince kimyasal maddenin etkinliğini gönüllü
bireyler üzerinde test ediyor. Test sonuçlarının başa-
rılı olmasıyla ilacı seri üretebilmek için kimyasal mad-
denin bileşimini analiz ediyor ve yapısında C, H, O ve
N elementleri olduğunu tespit ediyor.
Buna göre,
Kimyasal maddeyi sentezlemek için daha çok or-
ganik kimya bilgileri kullanılır.
Kimyasal maddenin gönüllü bireyler üzerindeki et-
kisinin incelenmesi biyokimyanın ilgi alanına girer.
Kimyasal maddenin bileşiminde bulunan C, H, O
ve N elementlerinin belirlenmesinde analitik kim-
yanın yöntemleri kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
B'S
E) I, II ve III
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
13. Bir araştırmacı laboratuvarda sentezlediği kimyasal bir maddenin kanser hastaları üzerindeki etkinliği- ni araştırmak için önce laboratuvarda ürettiği kanser hücreleri üzerinde deneyler yapıyor. Deneyleri olumlu sonuç verince kimyasal maddenin etkinliğini gönüllü bireyler üzerinde test ediyor. Test sonuçlarının başa- rılı olmasıyla ilacı seri üretebilmek için kimyasal mad- denin bileşimini analiz ediyor ve yapısında C, H, O ve N elementleri olduğunu tespit ediyor. Buna göre, Kimyasal maddeyi sentezlemek için daha çok or- ganik kimya bilgileri kullanılır. Kimyasal maddenin gönüllü bireyler üzerindeki et- kisinin incelenmesi biyokimyanın ilgi alanına girer. Kimyasal maddenin bileşiminde bulunan C, H, O ve N elementlerinin belirlenmesinde analitik kim- yanın yöntemleri kullanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III B'S E) I, II ve III
10. Adem Oğretmen'in laboratuvarda öğrencilerine
yaptırdığı deneyin uygulama aşamalan aşağıda
verilmiştir.
Cam balonda bulunan asit çözeltisini huni, yardımıyla
yavaş yavaş bürete boşaltınız.
• Erlenmayerdeki baz çözeltisine pipet yardımıyla
indikatör ilave ediniz.
.
Büretin musluğunu açıp yavaş yavaş baz çözeltisinin
üzerine boşaltınız.
Buna göre, yapılan deneyde aşağıdaki araç/
gereçlerden hangisinin adı geçmemektedir?
B)
T
DENEME-6
E)
(D)
12.
herliges
Verlange
edlemmagat
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
10. Adem Oğretmen'in laboratuvarda öğrencilerine yaptırdığı deneyin uygulama aşamalan aşağıda verilmiştir. Cam balonda bulunan asit çözeltisini huni, yardımıyla yavaş yavaş bürete boşaltınız. • Erlenmayerdeki baz çözeltisine pipet yardımıyla indikatör ilave ediniz. . Büretin musluğunu açıp yavaş yavaş baz çözeltisinin üzerine boşaltınız. Buna göre, yapılan deneyde aşağıdaki araç/ gereçlerden hangisinin adı geçmemektedir? B) T DENEME-6 E) (D) 12. herliges Verlange edlemmagat
D)
TYT DENEME SINAVI
12.
Kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deney
ile ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi
olunmalıdır.
C)
B)
0
A)
Deneylerde kullanılan aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden
hangisinin adı yanlış verilmiştir?
Malzeme
Adi
Cam balon
Beherglas
Dereceli silindir
Erlenmayer
B
Kroze
*******
13. A
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
D) TYT DENEME SINAVI 12. Kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deney ile ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. C) B) 0 A) Deneylerde kullanılan aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Malzeme Adi Cam balon Beherglas Dereceli silindir Erlenmayer B Kroze ******* 13. A
2.
29
NaCl
sulu çözeltisi
1. durum
NaCl
sulu çözeltisi
2. durum
NaCl(k)
Laboratuvarda deney yapmakta olan Aylin içerisinde
yemek tuzu (NaCl) nun sulu çözeltisi bulunan kaba
(1. durum) bir miktar daha tuz ilave ettiğinde sisteme
bağlı ampulün parlaklığının arttığını gözlemliyor.
(2. durum)
Aylin'in "ampul parlaklığı neden arttı?" şeklindeki
sorusunun cevabı aşağıdaki kimya alt
disiplinlerinden hangisinin ilgi alanına girer?
Biyokimya
B) Fizikokimya
C) Organik kimya
D) Endüstriyel kimya
E) Polimer kimyası
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
2. 29 NaCl sulu çözeltisi 1. durum NaCl sulu çözeltisi 2. durum NaCl(k) Laboratuvarda deney yapmakta olan Aylin içerisinde yemek tuzu (NaCl) nun sulu çözeltisi bulunan kaba (1. durum) bir miktar daha tuz ilave ettiğinde sisteme bağlı ampulün parlaklığının arttığını gözlemliyor. (2. durum) Aylin'in "ampul parlaklığı neden arttı?" şeklindeki sorusunun cevabı aşağıdaki kimya alt disiplinlerinden hangisinin ilgi alanına girer? Biyokimya B) Fizikokimya C) Organik kimya D) Endüstriyel kimya E) Polimer kimyası Diğer sayfaya geçiniz.
D. Kimyasal maddelerin bulunduğu kapların üzerinde ve
bulundukları ortamlarda sağlık ve güvenlik amaçlı temel
uyan işaretleri bulunur.
Buna göre, bulunduğu kabın üzerinde aşağıdaki gü-
venlik uyarı işareti bulunan kimyasal madde için,
1. Yakıcı maddedir.
II. Radyoaktif maddedir.
III. Canlı dokularda geri dönüşümü olmayan tahribatlara
neden olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II vell
C) I ve II
E) I, II ve III
1
{
}
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
D. Kimyasal maddelerin bulunduğu kapların üzerinde ve bulundukları ortamlarda sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyan işaretleri bulunur. Buna göre, bulunduğu kabın üzerinde aşağıdaki gü- venlik uyarı işareti bulunan kimyasal madde için, 1. Yakıcı maddedir. II. Radyoaktif maddedir. III. Canlı dokularda geri dönüşümü olmayan tahribatlara neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II vell C) I ve II E) I, II ve III 1 { }
eis
6
12. Konsantre sülfürik asit çözeltisi kütlece %98 H-SO, içerir
ve özkütlesi 1,84 g/mL'dir.
Buna göre sülfürik asit çözeltisi ile ilgili,
I. Ambalajında,
şekildeki güvenlik uyarı işaretleri olmalıdır.
Mavi turnusolu kırmızıya çevirir.
III. 100 gramini nötrleştirmek için 1 mol NaOH gerekir.
TV. Seyreltik çözeltisi elde edilmek istendiğinde üzerine
saf su ilave etmek yerine, saf su üzerine ilave edilme-
lidir.
Nem çekici özelliğinden dolayı cildi tahriş eder.
yargılarından hangisi yanlıştır?
(H₂SO4-98 g/mol)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
eis 6 12. Konsantre sülfürik asit çözeltisi kütlece %98 H-SO, içerir ve özkütlesi 1,84 g/mL'dir. Buna göre sülfürik asit çözeltisi ile ilgili, I. Ambalajında, şekildeki güvenlik uyarı işaretleri olmalıdır. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir. III. 100 gramini nötrleştirmek için 1 mol NaOH gerekir. TV. Seyreltik çözeltisi elde edilmek istendiğinde üzerine saf su ilave etmek yerine, saf su üzerine ilave edilme- lidir. Nem çekici özelliğinden dolayı cildi tahriş eder. yargılarından hangisi yanlıştır? (H₂SO4-98 g/mol) A) I B) II C) III D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz.
6. Kütlece %21'lik HNO3 çözeltisinin yoğunluğu 1,5 g/ml'dir.
Buna göre, çözeltideki NO3 iyon derişimi kaç molardır?
M-H: 1, N: 14, O: 16)
17
A) 5
B) 4
C) 2,5
D) 1,5
11. SINIF-01D/KIMYA SAYI-2/A SERISI
E) 0,5
ACI
YAYINLARI
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
6. Kütlece %21'lik HNO3 çözeltisinin yoğunluğu 1,5 g/ml'dir. Buna göre, çözeltideki NO3 iyon derişimi kaç molardır? M-H: 1, N: 14, O: 16) 17 A) 5 B) 4 C) 2,5 D) 1,5 11. SINIF-01D/KIMYA SAYI-2/A SERISI E) 0,5 ACI YAYINLARI
8.
Grizu patlaması, belirli oranlardaki metan gazıyla
havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Havada
hacimce %4 oranında bulunan metan gazı, sıcaklık
etkisiyle yanarken metanın hacimce %5-16 olması
durumunda patlayıcı özellik gösterir. Tutuşma kaynakları,
açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ile oluşan
kıvılcımlardır. Soma, Bartın ve Amasra maden kazasına
grizu patlaması neden olmuştur.
Buna göre, grizuyu oluşturan metan gazının
bulunduğu ortamlarda,
yanma
s04
||
B) Yalnız II
D) II ve III
oixes
Holl
Min güvenlik uyarı işaretlerinden hangilerinin olması
beklenir?
A) Yalnız
|||
C) ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
8. Grizu patlaması, belirli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Havada hacimce %4 oranında bulunan metan gazı, sıcaklık etkisiyle yanarken metanın hacimce %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik gösterir. Tutuşma kaynakları, açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ile oluşan kıvılcımlardır. Soma, Bartın ve Amasra maden kazasına grizu patlaması neden olmuştur. Buna göre, grizuyu oluşturan metan gazının bulunduğu ortamlarda, yanma s04 || B) Yalnız II D) II ve III oixes Holl Min güvenlik uyarı işaretlerinden hangilerinin olması beklenir? A) Yalnız ||| C) ve Il E) I, II ve III
8
Bir kimyasal madde şişesi üzerinde bulunan sağlık
ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinin anlamıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?
Uyarı işareti
A)
B)
O
D)
E)
!
*Y
GP
Anlamı
Aşındırıcı
Tahriş edici
Xakıcı
Çevreye zararlı
Patlayıcı
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
8 Bir kimyasal madde şişesi üzerinde bulunan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinin anlamıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi hatalıdır? Uyarı işareti A) B) O D) E) ! *Y GP Anlamı Aşındırıcı Tahriş edici Xakıcı Çevreye zararlı Patlayıcı
1. Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik
amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktogramları denir.
Yukarıdaki risk piktogram ile ilgili,
1. Bu işareti bulunduran maddeler zehirlidir.
II. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılmamalı,
koruyucu giysiler kullanılmalıdır.
III. Üzerinde bulunduğu maddeler kesinlikle vücut ile
temas ettirilmemelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) ve III
B) Yalnız
E) I, ILve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
1. Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktogramları denir. Yukarıdaki risk piktogram ile ilgili, 1. Bu işareti bulunduran maddeler zehirlidir. II. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılmamalı, koruyucu giysiler kullanılmalıdır. III. Üzerinde bulunduğu maddeler kesinlikle vücut ile temas ettirilmemelidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) ve III B) Yalnız E) I, ILve III C) Yalnız III
10. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış olarak
verilmiştir?
Tuz
A) NaCl
Kullanım alanı
Cam, seramik, kağıt, tekstil boyaları ve sa-
bun yapımı
B) Na₂CO3 Su sertliğini giderme
C NaHCO3 Temizlik malzemelerinde ve koku giderici
D CaCO3 Bakır yüzeylerin kalay kaplamada
ENH₂CI
Balgam söktürücü özelliğinden dolayı soğuk
algınlığı ilaçlarında
masının doğrudan bir z
A) Yalnız III
D) II ve III
13. NaOH ve H₂CO3 sulu
oluşan tuz ile ilgili aşa
A) Sistematik adı sody
B) Pencere camı üreti
C) Tebeşirin ana ham
D) Sulu çözeltisi bazik
E Halk arasında çam
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
10. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış olarak verilmiştir? Tuz A) NaCl Kullanım alanı Cam, seramik, kağıt, tekstil boyaları ve sa- bun yapımı B) Na₂CO3 Su sertliğini giderme C NaHCO3 Temizlik malzemelerinde ve koku giderici D CaCO3 Bakır yüzeylerin kalay kaplamada ENH₂CI Balgam söktürücü özelliğinden dolayı soğuk algınlığı ilaçlarında masının doğrudan bir z A) Yalnız III D) II ve III 13. NaOH ve H₂CO3 sulu oluşan tuz ile ilgili aşa A) Sistematik adı sody B) Pencere camı üreti C) Tebeşirin ana ham D) Sulu çözeltisi bazik E Halk arasında çam
VE BAZLAR
re salinan bazı za-
Dirleşip değişime
den yapılmış ya-
C) I ve Il
10. Tuz ruhu temizlik maddesinin ambalajında,
risk piktogramlarından hangileri bulunmalıdır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E, II ve III
C) Ivell
1.
Tuzların genel özellikleri as
olarak verilmiştir?
A) Yapılarında oluştukları
larını bulundurmazlar.
B) Erime ve kaynama na
C) Oda koşullarında ger
D) Tuzların sulu çözeltile
rebilir.
E) Katı hâlde elektrik a
SIVI hâlleri elektrik a
BY DE
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
VE BAZLAR re salinan bazı za- Dirleşip değişime den yapılmış ya- C) I ve Il 10. Tuz ruhu temizlik maddesinin ambalajında, risk piktogramlarından hangileri bulunmalıdır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E, II ve III C) Ivell 1. Tuzların genel özellikleri as olarak verilmiştir? A) Yapılarında oluştukları larını bulundurmazlar. B) Erime ve kaynama na C) Oda koşullarında ger D) Tuzların sulu çözeltile rebilir. E) Katı hâlde elektrik a SIVI hâlleri elektrik a BY DE
r?
E) V
3=45
r, tuzu çözü-
aya başlama
erden hangi-
ama sıcaklığı
3/14
YAYIN DENİZİ
5. Aşağıda miktarları verilen maddelerin, aynı sıcaklıktaki
birer kilogram suya atılarak tamamen çözünmeleri sağ-
lanıyor.
Buna göre hazırlanan çözeltilerden hangisinin koli-
gatif özelliklerinin değerleri diğerlerinden farklıdır?
A) 1 mol NH Cr
4
C) 2 mol CH ₁206
12
B) 1 mol NaNO3
D) 0,5 mol MgBr₂
E) 0,5 mol AICI 3
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
r? E) V 3=45 r, tuzu çözü- aya başlama erden hangi- ama sıcaklığı 3/14 YAYIN DENİZİ 5. Aşağıda miktarları verilen maddelerin, aynı sıcaklıktaki birer kilogram suya atılarak tamamen çözünmeleri sağ- lanıyor. Buna göre hazırlanan çözeltilerden hangisinin koli- gatif özelliklerinin değerleri diğerlerinden farklıdır? A) 1 mol NH Cr 4 C) 2 mol CH ₁206 12 B) 1 mol NaNO3 D) 0,5 mol MgBr₂ E) 0,5 mol AICI 3
1.
*
Üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolü bulunan
kimyasal madde ile ilgili,
LL. Yanıcıdır.
Yakıcıdır.
tt. CO örnek verilebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (C)
Clive l
A) Yalnız IB)Ive H
D) II ve !!!
E) Yalnız
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
1. * Üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolü bulunan kimyasal madde ile ilgili, LL. Yanıcıdır. Yakıcıdır. tt. CO örnek verilebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (C) Clive l A) Yalnız IB)Ive H D) II ve !!! E) Yalnız
4. I. Gida sanayisi
II. İlaç üretimi
III. Çevre, tarım ve kozmetik sanayisi
Yukarıda verilenlerden hangilerinde analitik
kimya ölçme ve değerlendirme yöntem ve tek-
nikleri kullanılır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
4. I. Gida sanayisi II. İlaç üretimi III. Çevre, tarım ve kozmetik sanayisi Yukarıda verilenlerden hangilerinde analitik kimya ölçme ve değerlendirme yöntem ve tek- nikleri kullanılır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II