Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları

1. Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik
amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktogramları denir.
Yukarıdaki risk piktogram ile ilgili,
1. Bu işareti bulunduran maddeler zehirlidir.
II. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılmamalı,
koruyucu giysiler kullanılmalıdır.
III. Üzerinde bulunduğu maddeler kesinlikle vücut ile
temas ettirilmemelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) ve III
B) Yalnız
E) I, ILve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
1. Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktogramları denir. Yukarıdaki risk piktogram ile ilgili, 1. Bu işareti bulunduran maddeler zehirlidir. II. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılmamalı, koruyucu giysiler kullanılmalıdır. III. Üzerinde bulunduğu maddeler kesinlikle vücut ile temas ettirilmemelidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) ve III B) Yalnız E) I, ILve III C) Yalnız III
10. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış olarak
verilmiştir?
Tuz
A) NaCl
Kullanım alanı
Cam, seramik, kağıt, tekstil boyaları ve sa-
bun yapımı
B) Na₂CO3 Su sertliğini giderme
C NaHCO3 Temizlik malzemelerinde ve koku giderici
D CaCO3 Bakır yüzeylerin kalay kaplamada
ENH₂CI
Balgam söktürücü özelliğinden dolayı soğuk
algınlığı ilaçlarında
masının doğrudan bir z
A) Yalnız III
D) II ve III
13. NaOH ve H₂CO3 sulu
oluşan tuz ile ilgili aşa
A) Sistematik adı sody
B) Pencere camı üreti
C) Tebeşirin ana ham
D) Sulu çözeltisi bazik
E Halk arasında çam
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
10. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış olarak verilmiştir? Tuz A) NaCl Kullanım alanı Cam, seramik, kağıt, tekstil boyaları ve sa- bun yapımı B) Na₂CO3 Su sertliğini giderme C NaHCO3 Temizlik malzemelerinde ve koku giderici D CaCO3 Bakır yüzeylerin kalay kaplamada ENH₂CI Balgam söktürücü özelliğinden dolayı soğuk algınlığı ilaçlarında masının doğrudan bir z A) Yalnız III D) II ve III 13. NaOH ve H₂CO3 sulu oluşan tuz ile ilgili aşa A) Sistematik adı sody B) Pencere camı üreti C) Tebeşirin ana ham D) Sulu çözeltisi bazik E Halk arasında çam
VE BAZLAR
re salinan bazı za-
Dirleşip değişime
den yapılmış ya-
C) I ve Il
10. Tuz ruhu temizlik maddesinin ambalajında,
risk piktogramlarından hangileri bulunmalıdır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E, II ve III
C) Ivell
1.
Tuzların genel özellikleri as
olarak verilmiştir?
A) Yapılarında oluştukları
larını bulundurmazlar.
B) Erime ve kaynama na
C) Oda koşullarında ger
D) Tuzların sulu çözeltile
rebilir.
E) Katı hâlde elektrik a
SIVI hâlleri elektrik a
BY DE
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
VE BAZLAR re salinan bazı za- Dirleşip değişime den yapılmış ya- C) I ve Il 10. Tuz ruhu temizlik maddesinin ambalajında, risk piktogramlarından hangileri bulunmalıdır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E, II ve III C) Ivell 1. Tuzların genel özellikleri as olarak verilmiştir? A) Yapılarında oluştukları larını bulundurmazlar. B) Erime ve kaynama na C) Oda koşullarında ger D) Tuzların sulu çözeltile rebilir. E) Katı hâlde elektrik a SIVI hâlleri elektrik a BY DE
r?
E) V
3=45
r, tuzu çözü-
aya başlama
erden hangi-
ama sıcaklığı
3/14
YAYIN DENİZİ
5. Aşağıda miktarları verilen maddelerin, aynı sıcaklıktaki
birer kilogram suya atılarak tamamen çözünmeleri sağ-
lanıyor.
Buna göre hazırlanan çözeltilerden hangisinin koli-
gatif özelliklerinin değerleri diğerlerinden farklıdır?
A) 1 mol NH Cr
4
C) 2 mol CH ₁206
12
B) 1 mol NaNO3
D) 0,5 mol MgBr₂
E) 0,5 mol AICI 3
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
r? E) V 3=45 r, tuzu çözü- aya başlama erden hangi- ama sıcaklığı 3/14 YAYIN DENİZİ 5. Aşağıda miktarları verilen maddelerin, aynı sıcaklıktaki birer kilogram suya atılarak tamamen çözünmeleri sağ- lanıyor. Buna göre hazırlanan çözeltilerden hangisinin koli- gatif özelliklerinin değerleri diğerlerinden farklıdır? A) 1 mol NH Cr 4 C) 2 mol CH ₁206 12 B) 1 mol NaNO3 D) 0,5 mol MgBr₂ E) 0,5 mol AICI 3
1.
*
Üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolü bulunan
kimyasal madde ile ilgili,
LL. Yanıcıdır.
Yakıcıdır.
tt. CO örnek verilebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (C)
Clive l
A) Yalnız IB)Ive H
D) II ve !!!
E) Yalnız
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
1. * Üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolü bulunan kimyasal madde ile ilgili, LL. Yanıcıdır. Yakıcıdır. tt. CO örnek verilebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (C) Clive l A) Yalnız IB)Ive H D) II ve !!! E) Yalnız
4. I. Gida sanayisi
II. İlaç üretimi
III. Çevre, tarım ve kozmetik sanayisi
Yukarıda verilenlerden hangilerinde analitik
kimya ölçme ve değerlendirme yöntem ve tek-
nikleri kullanılır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
4. I. Gida sanayisi II. İlaç üretimi III. Çevre, tarım ve kozmetik sanayisi Yukarıda verilenlerden hangilerinde analitik kimya ölçme ve değerlendirme yöntem ve tek- nikleri kullanılır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
i gösteri-
ayrışı-
a bu
3.
L Kimyasallar etiketlenmeli
II. Derişik asitleri seyreltirken üzerine yavaş ya-
vaş su ilave edilmelidir.
III. Kimyasal maddeler çiplak el ile temas ettiril-
melidir.
IV. Deney sonunda kullanılan cam malzemeler
dikkatlice özel atık kutularına atılmalıdır.
V. Laboratuvara yiyecek getirilmeli
Yukanda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4 E) 5
5
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
i gösteri- ayrışı- a bu 3. L Kimyasallar etiketlenmeli II. Derişik asitleri seyreltirken üzerine yavaş ya- vaş su ilave edilmelidir. III. Kimyasal maddeler çiplak el ile temas ettiril- melidir. IV. Deney sonunda kullanılan cam malzemeler dikkatlice özel atık kutularına atılmalıdır. V. Laboratuvara yiyecek getirilmeli Yukanda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5
açık
üst-
kilde
ele-
RAY KÜÇÜK YAYINCILIK
1. Laboratuvar da asit ve bazlar aynı dolapta tu-
tulabilir.
II. Asitler için çeker ocak gerekir.
III. Kimyasal malzemeler ve maddeler koklanmaz.
Laboratuvar güvenliği için hangileri yapılması
gereken davranışlardandır?
A) Yalnız I
6.
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
açık üst- kilde ele- RAY KÜÇÜK YAYINCILIK 1. Laboratuvar da asit ve bazlar aynı dolapta tu- tulabilir. II. Asitler için çeker ocak gerekir. III. Kimyasal malzemeler ve maddeler koklanmaz. Laboratuvar güvenliği için hangileri yapılması gereken davranışlardandır? A) Yalnız I 6. D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
14. Kimyasal bir maddenin laboratuvardaki keşfi bilim-
sel açıdan önemli olsa da, endüstriyel açıdan da
önemli olması için onun ekonomik şekilde üretilmesi
gerekmektedir.
Farklı sanayi dallarında kimyasal bir maddenin
ekonomik biçimde üretilmesi için tesislerin ta-
sarlanması, kurulması ve işletilmesi alanında ça-
lışan kişinin mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyager
B) Kimya Öğretmeni
C) Kimya Mühendisi
D) Eczacı
E) Metalürji Mühendisi
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
14. Kimyasal bir maddenin laboratuvardaki keşfi bilim- sel açıdan önemli olsa da, endüstriyel açıdan da önemli olması için onun ekonomik şekilde üretilmesi gerekmektedir. Farklı sanayi dallarında kimyasal bir maddenin ekonomik biçimde üretilmesi için tesislerin ta- sarlanması, kurulması ve işletilmesi alanında ça- lışan kişinin mesleği aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimyager B) Kimya Öğretmeni C) Kimya Mühendisi D) Eczacı E) Metalürji Mühendisi
alış-
AY KÜÇÜK YAYINCILIK
13.
Gübre
sanayii
||
Boya
sanayii
KİMYA
|||
Plastik
sanayii
IV
Ahşap
işleme
sanayii
V
D) 4
Arıtım
tesisleri
Kimya bilimi yukarıdaki şemada görülen alanlar-
dan kaç tanesi ile ilgilenir?
A) 1
B) 2
C) 3
E) 5
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
alış- AY KÜÇÜK YAYINCILIK 13. Gübre sanayii || Boya sanayii KİMYA ||| Plastik sanayii IV Ahşap işleme sanayii V D) 4 Arıtım tesisleri Kimya bilimi yukarıdaki şemada görülen alanlar- dan kaç tanesi ile ilgilenir? A) 1 B) 2 C) 3 E) 5
TRI
3
-
Mg2+.
H-
0²
-CI:
Mg0
HCI
■H-C:
H-CI:
Yukarıda verilen taneciklerde 1, 2, 3 ile numaralandırılmış
bağların enerjisinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangi-
sinde dogry olarak verilmiştir? 21
A) | > || = |||
D) I>II>III
B>>1
C) || > ||| > |
E) > >|
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
TRI 3 - Mg2+. H- 0² -CI: Mg0 HCI ■H-C: H-CI: Yukarıda verilen taneciklerde 1, 2, 3 ile numaralandırılmış bağların enerjisinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangi- sinde dogry olarak verilmiştir? 21 A) | > || = ||| D) I>II>III B>>1 C) || > ||| > | E) > >|
dla İş Sağlığı ve Güvenliği
TYT
aki sağlık
dır.
si doğ-
CI ve
ap: C
ÖRNEK SORU
c maddesi
b maddesi
a maddesi
Yukarıdaki kaplarda bulunan a, b ve c maddelerinin üzerin
risk piktogramları bulunmaktadır.
Buna göre bu maddelerle ilgili,
ifadelerinden hangisi yanlıştır?
B) II
C) III
ÇÖZÜM
A) I
Kimyanın
ş Sağlığı
1. a maddesi oksijen gazı gibi yakıcı bir maddedir.
II. b maddesinin cilde temasından kaçınılmalıdır.
III. c maddesi kanser riski taşıyabilir.
IV. b maddesi ile metal veya cam yüzeyler temizlenir.
V. a, b ve c maddeleriyle çalışırken koruyucu tedbirler al
malıdır.
1. Aşağı
S
D) IV
AS
E
0
B
k
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
dla İş Sağlığı ve Güvenliği TYT aki sağlık dır. si doğ- CI ve ap: C ÖRNEK SORU c maddesi b maddesi a maddesi Yukarıdaki kaplarda bulunan a, b ve c maddelerinin üzerin risk piktogramları bulunmaktadır. Buna göre bu maddelerle ilgili, ifadelerinden hangisi yanlıştır? B) II C) III ÇÖZÜM A) I Kimyanın ş Sağlığı 1. a maddesi oksijen gazı gibi yakıcı bir maddedir. II. b maddesinin cilde temasından kaçınılmalıdır. III. c maddesi kanser riski taşıyabilir. IV. b maddesi ile metal veya cam yüzeyler temizlenir. V. a, b ve c maddeleriyle çalışırken koruyucu tedbirler al malıdır. 1. Aşağı S D) IV AS E 0 B k
ağı-
J
şil)
Ss,
7.
AaBbRrNn genotipindeki eşey ana hücre-
sinin bir kez mayoz bölünmesiyle oluşabi-
lecek maksimum gamet çeşidi sayısı kaç-
tir?
A) 2
D) 8
B) 4
61 mm
♡
MOME
E) 16
C) 6
cop gitonsg
10.
seg
11
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
ağı- J şil) Ss, 7. AaBbRrNn genotipindeki eşey ana hücre- sinin bir kez mayoz bölünmesiyle oluşabi- lecek maksimum gamet çeşidi sayısı kaç- tir? A) 2 D) 8 B) 4 61 mm ♡ MOME E) 16 C) 6 cop gitonsg 10. seg 11
urulma-
ıdır.
dir?
1
4.
Yukarıda verilen uyarı işaretiyle ilgili,
Isı kaynağından uzak tutulmalıdır.
Lt
II. Ortamda oksitleyici madde bulunduğunu belirtir.
Çabuk alev alabilen bir maddedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
1, ve III
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
urulma- ıdır. dir? 1 4. Yukarıda verilen uyarı işaretiyle ilgili, Isı kaynağından uzak tutulmalıdır. Lt II. Ortamda oksitleyici madde bulunduğunu belirtir. Çabuk alev alabilen bir maddedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III 1, ve III
9. X ve Y ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
Buna göre; X ve Y aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
Idfgritty X
A)
B)
es
D)
X: Sönmemiş kireç olarak adlandırılır.
Y: Yakıcı maddeler için kullanılan güvenlik uyarı
işaretidir.
E)
CaCO3
Ca(OH)2
Ca(OH)2
CaO
CaO
Y
O
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
9. X ve Y ile ilgili bilgiler şu şekildedir: Buna göre; X ve Y aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Idfgritty X A) B) es D) X: Sönmemiş kireç olarak adlandırılır. Y: Yakıcı maddeler için kullanılan güvenlik uyarı işaretidir. E) CaCO3 Ca(OH)2 Ca(OH)2 CaO CaO Y O
13. Bir X maddesi ile ilgili
●
●
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahrişe ne-
den olur.
Kullanımı sırasında koruma amaçlı gözlük, eldi-
ven, önlük vb. kullanılmalıdır.
Kullanımı sırasında bulunulan ortam havalandı-
rılmalıdır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X maddesinin bulunduğu şişenin eti-
ketinde aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden
hangisi bulunmalıdır?
B)
E)
Kimya
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
13. Bir X maddesi ile ilgili ● ● FEN BİLİMLERİ TESTİ Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahrişe ne- den olur. Kullanımı sırasında koruma amaçlı gözlük, eldi- ven, önlük vb. kullanılmalıdır. Kullanımı sırasında bulunulan ortam havalandı- rılmalıdır. bilgileri veriliyor. Buna göre X maddesinin bulunduğu şişenin eti- ketinde aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangisi bulunmalıdır? B) E)