Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Soruları

0°C sıcaklık
16 g CH4 gazı
A)
B)
O
Yukarıda gösterilen yeşil, turuncu ve pembe renkteki ba-
lonlara verilen sıcaklıklarda içerisine yukarıdaki gazlar ko-
yularak şişiriliyor.
E)
0°C sıcaklık
4 g 0₂ gazi
Bu balonların hacimlerinin en büyük ve en küçük olan-
ları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?
(H: 1, He: 4, C: 12, O: 16 g/mol)
En büyük
Yeşil
Yeşil
Pembe
Pembe
Turuncu
25 °C sıcaklık
4 g He gazı
En küçük
Pembe
Turuncu
Turuncu
Yeşil
Yeşil
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
0°C sıcaklık 16 g CH4 gazı A) B) O Yukarıda gösterilen yeşil, turuncu ve pembe renkteki ba- lonlara verilen sıcaklıklarda içerisine yukarıdaki gazlar ko- yularak şişiriliyor. E) 0°C sıcaklık 4 g 0₂ gazi Bu balonların hacimlerinin en büyük ve en küçük olan- ları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? (H: 1, He: 4, C: 12, O: 16 g/mol) En büyük Yeşil Yeşil Pembe Pembe Turuncu 25 °C sıcaklık 4 g He gazı En küçük Pembe Turuncu Turuncu Yeşil Yeşil
5.
O₂ gazi
6V, T
P = 40 cm Hg
M
A) 5/31 B)
Sabit sıcaklıkta ideal gazlar bulunan kaplar arasındaki M
musluğu açılıyor.
10/00
He gazi
4V, T
Buna göre, sistem dengeye geldiğinde He gazının mol
kesri ne olur?
P = 100 cmHg
C)
D)
35
E)
3100
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. O₂ gazi 6V, T P = 40 cm Hg M A) 5/31 B) Sabit sıcaklıkta ideal gazlar bulunan kaplar arasındaki M musluğu açılıyor. 10/00 He gazi 4V, T Buna göre, sistem dengeye geldiğinde He gazının mol kesri ne olur? P = 100 cmHg C) D) 35 E) 3100
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta K musluğu açılarak
gazların tamamen birbirine karışması sağlanıyor.
X(g)
5 atm
31
K
Y(g)
3 atm
T
Son durumda X gazının kısmi basıncı 3 atm olduğuna
göre Y gazının kısmi basıncı kaç atm olur?
A) 0,6
B) 1,2
C) 1,8
D) 2
E) 2,8
15~3V₁
3+V
3.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta K musluğu açılarak gazların tamamen birbirine karışması sağlanıyor. X(g) 5 atm 31 K Y(g) 3 atm T Son durumda X gazının kısmi basıncı 3 atm olduğuna göre Y gazının kısmi basıncı kaç atm olur? A) 0,6 B) 1,2 C) 1,8 D) 2 E) 2,8 15~3V₁ 3+V 3.
I
1
Paylaşım Yayınlar
8. İdeal pistonlu bir kapta bulunan ideal X gazının sıcak
liği 300 K hacmi ise 3 dm³ tür.
Sto de artırılı
Buna göre, sıcaklık 100 °C artırılırsa X(g) in hacm
kaç L olur?
775
A) 1,5
(mis) presa
B) 2
D) 4 J
E) 5
C):
2.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
I 1 Paylaşım Yayınlar 8. İdeal pistonlu bir kapta bulunan ideal X gazının sıcak liği 300 K hacmi ise 3 dm³ tür. Sto de artırılı Buna göre, sıcaklık 100 °C artırılırsa X(g) in hacm kaç L olur? 775 A) 1,5 (mis) presa B) 2 D) 4 J E) 5 C): 2.
7-
n
9. NH3 gazı sanayide N₂ ve H₂ gazlarından,
N₂(g) + 3H₂(g)
2NH3(g)
denge tepkimesi ile elde edilir.
N₂(g)
H₂(g)
Başlangıç
Denge
Bir miktar N₂ ve H₂ gazları ile başlatılan tepkime
dengeye ulaşıyor.
Buna göre,
1. Denge durumunda kapta iki tür tanecik bulunur.
M. Denge anında N₂ ve H₂ gazlarından NH3 olu-
şum tepkimesi durmuştur.
III. Denge anında kaptaki NH3 gazının mol sayısı,
H₂ gazının mol sayısından azdır.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
N₂ + 3H₂ =
E) I, II ve III
= 2NH3
ve ll
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
7- n 9. NH3 gazı sanayide N₂ ve H₂ gazlarından, N₂(g) + 3H₂(g) 2NH3(g) denge tepkimesi ile elde edilir. N₂(g) H₂(g) Başlangıç Denge Bir miktar N₂ ve H₂ gazları ile başlatılan tepkime dengeye ulaşıyor. Buna göre, 1. Denge durumunda kapta iki tür tanecik bulunur. M. Denge anında N₂ ve H₂ gazlarından NH3 olu- şum tepkimesi durmuştur. III. Denge anında kaptaki NH3 gazının mol sayısı, H₂ gazının mol sayısından azdır. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III N₂ + 3H₂ = E) I, II ve III = 2NH3 ve ll
2.
(-
-)
2mol
40 gram
Ne(g)
22,4 L
I.
au
Pompa
Pil
(Ne: 20, O₂: 32 g/mol)
A) 1/12
32 gram
02(g)
5,6 L
C) 1
II.
0 °C'de bulunan I ve II nolu kaplar bir pompa yardımı ile
birbirine bağlıdır. Aynı sıcaklıkta I. kapta bulunan Ne gazının
molce %25'i pompa yardımı ile II. kaba aktarılıyor.
Buna göre son durumda kaplardaki gaz basınçları oranı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
P₁
D) 2
P.V=n. //+
P=
A mal
Orbital
11,2
E) 4
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2. (- -) 2mol 40 gram Ne(g) 22,4 L I. au Pompa Pil (Ne: 20, O₂: 32 g/mol) A) 1/12 32 gram 02(g) 5,6 L C) 1 II. 0 °C'de bulunan I ve II nolu kaplar bir pompa yardımı ile birbirine bağlıdır. Aynı sıcaklıkta I. kapta bulunan Ne gazının molce %25'i pompa yardımı ile II. kaba aktarılıyor. Buna göre son durumda kaplardaki gaz basınçları oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? P₁ D) 2 P.V=n. //+ P= A mal Orbital 11,2 E) 4
7.
ÜNİTE TESTİ 1
X(g)
V, T
Po = 1 atm
272 mm
su
Şekildeki düzenekte X gazının basıncı kaç cmHg dir?
(du 1 g/cm³, dHg 13,6 g/cm³)
=
A) 77
B) 78
C) 79
D) 80
E) 81
10.
Bog
Şekildeki si
sındaki civ
A) 660
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
7. ÜNİTE TESTİ 1 X(g) V, T Po = 1 atm 272 mm su Şekildeki düzenekte X gazının basıncı kaç cmHg dir? (du 1 g/cm³, dHg 13,6 g/cm³) = A) 77 B) 78 C) 79 D) 80 E) 81 10. Bog Şekildeki si sındaki civ A) 660
1.
S
NH3(g) + HCl(g) = NH4CI(K)
Yukarıdaki tepkimede 0,4'er mol NH3 ve HCI gazları
11,2 litrelik kapta 0 °C'de dengededir.4 tom
Buna göre, tepkimenin bu sıcaklıkta Kp değeri
kaçtır?
hide A)
4
25
25
B) 165 C) 355
- nets
25
32
190)-D)
25
26 E) 258
16
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
1. S NH3(g) + HCl(g) = NH4CI(K) Yukarıdaki tepkimede 0,4'er mol NH3 ve HCI gazları 11,2 litrelik kapta 0 °C'de dengededir.4 tom Buna göre, tepkimenin bu sıcaklıkta Kp değeri kaçtır? hide A) 4 25 25 B) 165 C) 355 - nets 25 32 190)-D) 25 26 E) 258 16
13.
Phava = 76 cmHg
Civa
A) 19
Şekildeki cam tüpte civa ile hapsedilmiş He gazının hac-
mi 19 cm³'tür.
14 cm
He(g) cm3
Cam tüp yatay pozisyona getirilirse He gazının hacmi
kaç cm³ olur?
B) 20
C) 22
D) 23
E) 25
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
13. Phava = 76 cmHg Civa A) 19 Şekildeki cam tüpte civa ile hapsedilmiş He gazının hac- mi 19 cm³'tür. 14 cm He(g) cm3 Cam tüp yatay pozisyona getirilirse He gazının hacmi kaç cm³ olur? B) 20 C) 22 D) 23 E) 25
2.
3.
2
Bir X gazının
127 °C deki basıncı 1,12 atm,
yoğunluğu 2,73 g/L dir.
Buna göre X gazının mol kütlesi kaç gramdır?
C) 56
D) 72
4.
40
●
A) 32
B) 40
PMNeder
HEMA 23 20
233
MA= 80
267 °C sıcaklıktaki CH4 gazının difüzyon hızı, t °C sıcak-
lıktaki Ne gazının difüzyon hızının 1,5 katıdır.
Buna göre, Ne gazının sıcaklığı (t) kaç °C dir?
(CH4 16 g/mol, Ne=20 g/mol)
B) 27
C) 47
A) 7
VENY
3 atm
20
Theo
Lad
D) 87
E) 80
Mive. Terly
MCH The
Patm
X gazi
E) 127
lis:
1152
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2. 3. 2 Bir X gazının 127 °C deki basıncı 1,12 atm, yoğunluğu 2,73 g/L dir. Buna göre X gazının mol kütlesi kaç gramdır? C) 56 D) 72 4. 40 ● A) 32 B) 40 PMNeder HEMA 23 20 233 MA= 80 267 °C sıcaklıktaki CH4 gazının difüzyon hızı, t °C sıcak- lıktaki Ne gazının difüzyon hızının 1,5 katıdır. Buna göre, Ne gazının sıcaklığı (t) kaç °C dir? (CH4 16 g/mol, Ne=20 g/mol) B) 27 C) 47 A) 7 VENY 3 atm 20 Theo Lad D) 87 E) 80 Mive. Terly MCH The Patm X gazi E) 127 lis: 1152
skı
\ &.
Çelik kap
No (9)
2 atm
V,T
M
He
Dört
(g)
1 atm
2V,T
Elastik balon
Çelik kap
Ne
B) C) -/-/-
4
3
(g)
2 atm
Şekildeki sistemde belirtilen şartlarda bulunan gazlar
arasındaki M musluğu sabit sıcaklıkta açılarak sistemin
dengeye gelmesi sağlanıyor. -
2V,T
d₁ Başlangıçta elastik balondaki gaz yoğunluğu
d₂
Son durumda elastik balondaki gaz yoğunluğu
olmak üzere d,/d, oranı kaçtır? (He: 4, Ne: 20)
D) //
E) -/-/-
8
0
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
skı \ &. Çelik kap No (9) 2 atm V,T M He Dört (g) 1 atm 2V,T Elastik balon Çelik kap Ne B) C) -/-/- 4 3 (g) 2 atm Şekildeki sistemde belirtilen şartlarda bulunan gazlar arasındaki M musluğu sabit sıcaklıkta açılarak sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor. - 2V,T d₁ Başlangıçta elastik balondaki gaz yoğunluğu d₂ Son durumda elastik balondaki gaz yoğunluğu olmak üzere d,/d, oranı kaçtır? (He: 4, Ne: 20) D) // E) -/-/- 8 0
9.
Gaz basıncı değişmez.
C) Gaz yoğunluğu artar.
D Gazin mol sayısı artar.
E), Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişmez.
d=₁
Ne(g)
CANLILY
8 (3
sinley (8
pred nabanel
CH4(9)
yargılarından hangileri doğrudur?
(H:1, 6:12, Ne: 20 g/mol)
The mos pe
A) Yalnız I
D) I ve II
Yukarıdaki sabit basınçlı kapta 1 mol CH4 gazı bulunmak-
tadır. M musluğundan sabit sıcaklıkta kaba 1 mol Ne gazı
ekleniyor ve musluk kapatılıyor.
Buna göre, nd
I. CH4 gazının kısmi basıncı azalır.
II. Gaz karışımının yoğunluğu artar. neb bisbrestu
III. Kaptaki toplam atom sayısı iki katına çıkar. Xin
miod B) Yalnız II
$(0
1 sunday (A
ideal
piston
Orbital Yayınları
E) I ve III
108
C) Yalnız III
(A
Sa
şi
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. Gaz basıncı değişmez. C) Gaz yoğunluğu artar. D Gazin mol sayısı artar. E), Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişmez. d=₁ Ne(g) CANLILY 8 (3 sinley (8 pred nabanel CH4(9) yargılarından hangileri doğrudur? (H:1, 6:12, Ne: 20 g/mol) The mos pe A) Yalnız I D) I ve II Yukarıdaki sabit basınçlı kapta 1 mol CH4 gazı bulunmak- tadır. M musluğundan sabit sıcaklıkta kaba 1 mol Ne gazı ekleniyor ve musluk kapatılıyor. Buna göre, nd I. CH4 gazının kısmi basıncı azalır. II. Gaz karışımının yoğunluğu artar. neb bisbrestu III. Kaptaki toplam atom sayısı iki katına çıkar. Xin miod B) Yalnız II $(0 1 sunday (A ideal piston Orbital Yayınları E) I ve III 108 C) Yalnız III (A Sa şi
3
Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz hâlinin özellikle-
rinden biri değildir?
A) Maddenin enerjisi en yüksek hâlidir.
B) Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.
C) Bulundukları kabın tamamına yayılabilme özelliğine
sahiptirler.
D) Tüm gazlar heterojendir.
E) Akışkan özellikte olup sıkıştırılabilirler.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
3 Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz hâlinin özellikle- rinden biri değildir? A) Maddenin enerjisi en yüksek hâlidir. B) Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. C) Bulundukları kabın tamamına yayılabilme özelliğine sahiptirler. D) Tüm gazlar heterojendir. E) Akışkan özellikte olup sıkıştırılabilirler.
9.
(46
Kaynamakta olan a, b ve e siviları için
hangisi doğrudur?
(Ağn ilinin deniz seviyesinden yükseklig: 1640 metre)
(Antalya ilinin deniz seviyesinden yüksekliği: 39 metre)
Sicaklikian
Buhar basınçlar
A)
a>b>c
B) a=b>c
C) a-b-c
(D) Vasboc
E) a>b>c
a>b>c
a=b>c
A=b>c
a=b>c
a-b-c
Gaz taneciklerinin bulunduğu kapta çeperlere yaptığı çarpışma
sonucu oluşan kuvvete gaz basıncı denir.
Bir gazın basıncı gaz taneciklerinin,
sıcaklığı
Miktark
III. Çarpışma sayısı
niceliklerinden hangileri Be doğru orantılıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve II
E) Il ve Ill
C) I ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. (46 Kaynamakta olan a, b ve e siviları için hangisi doğrudur? (Ağn ilinin deniz seviyesinden yükseklig: 1640 metre) (Antalya ilinin deniz seviyesinden yüksekliği: 39 metre) Sicaklikian Buhar basınçlar A) a>b>c B) a=b>c C) a-b-c (D) Vasboc E) a>b>c a>b>c a=b>c A=b>c a=b>c a-b-c Gaz taneciklerinin bulunduğu kapta çeperlere yaptığı çarpışma sonucu oluşan kuvvete gaz basıncı denir. Bir gazın basıncı gaz taneciklerinin, sıcaklığı Miktark III. Çarpışma sayısı niceliklerinden hangileri Be doğru orantılıdır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve II E) Il ve Ill C) I ve III
Maddenin Halleri
ut
Gaz basıncı ile ilgili;
I. Gaz taneciklerinin hareketliliğinden kaynaklanmak-
tadır.
II. Atmosferi oluşturan gaz halinde maddelerin yeryü-
züne uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir.
III. Kapalı kaplardaki gazların basıncı sıvılardaki gibi
yükseklik arttıkça azalmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
of
C) I ve II
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Maddenin Halleri ut Gaz basıncı ile ilgili; I. Gaz taneciklerinin hareketliliğinden kaynaklanmak- tadır. II. Atmosferi oluşturan gaz halinde maddelerin yeryü- züne uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir. III. Kapalı kaplardaki gazların basıncı sıvılardaki gibi yükseklik arttıkça azalmaktadır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III of C) I ve II
Deodorantlarda itici gaz olarak PEARSIZ
kullanılır.
II. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha
Küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır.
III Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken
soğuması özelliğinden faydalanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz I
B) Yalnız II
(42)
D) II ve III
10. Oda sıcaklığında ve sabit dış basınç altında
bulunan yandaki balonun bulunduğu
ortam soğutulmaktadır.
Buna göre,
I. Balonun hacmi artar..
Balondaki gazın ortalama kinetik enerjisi azalır.
HIBalondaki gaz moleküllerinin ortalama hızı azalır.
Balondaki gazın yoğunluğu azalır.
yargılarından hangileri doğru değildir?
AYI ve IV
D) II, III ve IV
E) Il ve Ill
B) II ve IV
C) I ve II
CYI, II ve III
E) I, II, III ve IV
12. Görsel
Mac
bilg
A)
B)
C)
D
E
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Deodorantlarda itici gaz olarak PEARSIZ kullanılır. II. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha Küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır. III Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz I B) Yalnız II (42) D) II ve III 10. Oda sıcaklığında ve sabit dış basınç altında bulunan yandaki balonun bulunduğu ortam soğutulmaktadır. Buna göre, I. Balonun hacmi artar.. Balondaki gazın ortalama kinetik enerjisi azalır. HIBalondaki gaz moleküllerinin ortalama hızı azalır. Balondaki gazın yoğunluğu azalır. yargılarından hangileri doğru değildir? AYI ve IV D) II, III ve IV E) Il ve Ill B) II ve IV C) I ve II CYI, II ve III E) I, II, III ve IV 12. Görsel Mac bilg A) B) C) D E