Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Soruları

0°C sıcaklık
16 g CH4 gazı
A)
B)
O
Yukarıda gösterilen yeşil, turuncu ve pembe renkteki ba-
lonlara verilen sıcaklıklarda içerisine yukarıdaki gazlar ko-
yularak şişiriliyor.
E)
0°C sıcaklık
4 g 0₂ gazi
Bu balonların hacimlerinin en büyük ve en küçük olan-
ları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?
(H: 1, He: 4, C: 12, O: 16 g/mol)
En büyük
Yeşil
Yeşil
Pembe
Pembe
Turuncu
25 °C sıcaklık
4 g He gazı
En küçük
Pembe
Turuncu
Turuncu
Yeşil
Yeşil
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
0°C sıcaklık 16 g CH4 gazı A) B) O Yukarıda gösterilen yeşil, turuncu ve pembe renkteki ba- lonlara verilen sıcaklıklarda içerisine yukarıdaki gazlar ko- yularak şişiriliyor. E) 0°C sıcaklık 4 g 0₂ gazi Bu balonların hacimlerinin en büyük ve en küçük olan- ları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? (H: 1, He: 4, C: 12, O: 16 g/mol) En büyük Yeşil Yeşil Pembe Pembe Turuncu 25 °C sıcaklık 4 g He gazı En küçük Pembe Turuncu Turuncu Yeşil Yeşil
5.
O₂ gazi
6V, T
P = 40 cm Hg
M
A) 5/31 B)
Sabit sıcaklıkta ideal gazlar bulunan kaplar arasındaki M
musluğu açılıyor.
10/00
He gazi
4V, T
Buna göre, sistem dengeye geldiğinde He gazının mol
kesri ne olur?
P = 100 cmHg
C)
D)
35
E)
3100
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. O₂ gazi 6V, T P = 40 cm Hg M A) 5/31 B) Sabit sıcaklıkta ideal gazlar bulunan kaplar arasındaki M musluğu açılıyor. 10/00 He gazi 4V, T Buna göre, sistem dengeye geldiğinde He gazının mol kesri ne olur? P = 100 cmHg C) D) 35 E) 3100
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta K musluğu açılarak
gazların tamamen birbirine karışması sağlanıyor.
X(g)
5 atm
31
K
Y(g)
3 atm
T
Son durumda X gazının kısmi basıncı 3 atm olduğuna
göre Y gazının kısmi basıncı kaç atm olur?
A) 0,6
B) 1,2
C) 1,8
D) 2
E) 2,8
15~3V₁
3+V
3.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta K musluğu açılarak gazların tamamen birbirine karışması sağlanıyor. X(g) 5 atm 31 K Y(g) 3 atm T Son durumda X gazının kısmi basıncı 3 atm olduğuna göre Y gazının kısmi basıncı kaç atm olur? A) 0,6 B) 1,2 C) 1,8 D) 2 E) 2,8 15~3V₁ 3+V 3.
5.
P₁ = 70 cmHg
A) 7
X4+
gazi
30 cm
hcm
1.durum
60 cm 30 cm:
X gazi
B) 14
2.durum
Yukarıdaki kılcal boruda bulunan X gazı şekildeki gibi yan yatı-
rıldığında 2. durum oluşmaktadır.
Buna göre, 1. durumdaki h yüksekliği kaç cm dir?
Po=70 cmHg
C) 21
D) 28
E) 42
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. P₁ = 70 cmHg A) 7 X4+ gazi 30 cm hcm 1.durum 60 cm 30 cm: X gazi B) 14 2.durum Yukarıdaki kılcal boruda bulunan X gazı şekildeki gibi yan yatı- rıldığında 2. durum oluşmaktadır. Buna göre, 1. durumdaki h yüksekliği kaç cm dir? Po=70 cmHg C) 21 D) 28 E) 42
I
1
Paylaşım Yayınlar
8. İdeal pistonlu bir kapta bulunan ideal X gazının sıcak
liği 300 K hacmi ise 3 dm³ tür.
Sto de artırılı
Buna göre, sıcaklık 100 °C artırılırsa X(g) in hacm
kaç L olur?
775
A) 1,5
(mis) presa
B) 2
D) 4 J
E) 5
C):
2.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
I 1 Paylaşım Yayınlar 8. İdeal pistonlu bir kapta bulunan ideal X gazının sıcak liği 300 K hacmi ise 3 dm³ tür. Sto de artırılı Buna göre, sıcaklık 100 °C artırılırsa X(g) in hacm kaç L olur? 775 A) 1,5 (mis) presa B) 2 D) 4 J E) 5 C): 2.
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K, L
muslukları kapalı konumda, sıvılar dengede; M₁,
Y
M₂ manometreleri sırasıyla P, Py değerlerini
göstermektedir. K musluğu açılıp bir süre
beklenince kaplardaki su seviyeleri eşitleniyor.
K musluğu tekrar kapatılıp L musluğu açılınca sular
yine aynı seviyede oluyor.
M₁
K
Su
.X.
gazı
Açık hava basıncı P olduğuna göre, Po, Px, Py
O
Y
arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) P> P > Py
Y
C) Px > Py > Po
Ho
Y
gazı
B) Py>P> PD
D) Po > Px > Py
E) P > Py> Px
www.deltakitap.com
4.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K, L muslukları kapalı konumda, sıvılar dengede; M₁, Y M₂ manometreleri sırasıyla P, Py değerlerini göstermektedir. K musluğu açılıp bir süre beklenince kaplardaki su seviyeleri eşitleniyor. K musluğu tekrar kapatılıp L musluğu açılınca sular yine aynı seviyede oluyor. M₁ K Su .X. gazı Açık hava basıncı P olduğuna göre, Po, Px, Py O Y arasında nasıl bir ilişki vardır? A) P> P > Py Y C) Px > Py > Po Ho Y gazı B) Py>P> PD D) Po > Px > Py E) P > Py> Px www.deltakitap.com 4.
mik-
Inin
bu
asi,
?
4. Sabit basınç altındaki belirli miktarda gazın mutlak sıcaklığı ile
hacmi doğru orantılıdır. Matematiksel olarak
V
T
= sabit
Idenklemi ile ifade edilen bu durum, Charles Yasası olarak ta-
nımlanır.
Buna göre;
1. sıcak hava balonlarında bulunan gazın ısıtılması sonucun-
da balonun gökyüzünde yükselmesi,
içine hava üflenen balonun sabit sıcaklıkta zamanla şişmesi,
LPG toplerine petrol gazı konulduğunda tüpteki gaz basın-
cinin artması
olaylarından hangileri Charles Yasası ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
mik- Inin bu asi, ? 4. Sabit basınç altındaki belirli miktarda gazın mutlak sıcaklığı ile hacmi doğru orantılıdır. Matematiksel olarak V T = sabit Idenklemi ile ifade edilen bu durum, Charles Yasası olarak ta- nımlanır. Buna göre; 1. sıcak hava balonlarında bulunan gazın ısıtılması sonucun- da balonun gökyüzünde yükselmesi, içine hava üflenen balonun sabit sıcaklıkta zamanla şişmesi, LPG toplerine petrol gazı konulduğunda tüpteki gaz basın- cinin artması olaylarından hangileri Charles Yasası ile açıklanır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
Kati
7.
yar
4) Yalnız I
D) II ve III
Gazların sıkıştırılıp genleşmesi ile ilgili aşağı-
da verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Günlük yaşantımızda LPGve LNG sıvılaştırıl-
mış yakıt olarak kullanılan gazlardır.
lleri X, Y
değişiml
B) Gazların genleşmesi endotermik bir olaydır.
C Gazlar soğutulup sıvılaştırılırken gaz molekül-
leri üzerine basınç uygulanır.
POIS
D) Gazlar sıvılaştırılarak kolay taşınabilir hâle
getirilir.
E) Sıvılaştırılmış gazlar boru hattında daha kolay
taşınır.
A) Yal-
4
6
3
9
) ||
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Kati 7. yar 4) Yalnız I D) II ve III Gazların sıkıştırılıp genleşmesi ile ilgili aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Günlük yaşantımızda LPGve LNG sıvılaştırıl- mış yakıt olarak kullanılan gazlardır. lleri X, Y değişiml B) Gazların genleşmesi endotermik bir olaydır. C Gazlar soğutulup sıvılaştırılırken gaz molekül- leri üzerine basınç uygulanır. POIS D) Gazlar sıvılaştırılarak kolay taşınabilir hâle getirilir. E) Sıvılaştırılmış gazlar boru hattında daha kolay taşınır. A) Yal- 4 6 3 9 ) ||
7-
n
9. NH3 gazı sanayide N₂ ve H₂ gazlarından,
N₂(g) + 3H₂(g)
2NH3(g)
denge tepkimesi ile elde edilir.
N₂(g)
H₂(g)
Başlangıç
Denge
Bir miktar N₂ ve H₂ gazları ile başlatılan tepkime
dengeye ulaşıyor.
Buna göre,
1. Denge durumunda kapta iki tür tanecik bulunur.
M. Denge anında N₂ ve H₂ gazlarından NH3 olu-
şum tepkimesi durmuştur.
III. Denge anında kaptaki NH3 gazının mol sayısı,
H₂ gazının mol sayısından azdır.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
N₂ + 3H₂ =
E) I, II ve III
= 2NH3
ve ll
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
7- n 9. NH3 gazı sanayide N₂ ve H₂ gazlarından, N₂(g) + 3H₂(g) 2NH3(g) denge tepkimesi ile elde edilir. N₂(g) H₂(g) Başlangıç Denge Bir miktar N₂ ve H₂ gazları ile başlatılan tepkime dengeye ulaşıyor. Buna göre, 1. Denge durumunda kapta iki tür tanecik bulunur. M. Denge anında N₂ ve H₂ gazlarından NH3 olu- şum tepkimesi durmuştur. III. Denge anında kaptaki NH3 gazının mol sayısı, H₂ gazının mol sayısından azdır. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III N₂ + 3H₂ = E) I, II ve III = 2NH3 ve ll
2.
(-
-)
2mol
40 gram
Ne(g)
22,4 L
I.
au
Pompa
Pil
(Ne: 20, O₂: 32 g/mol)
A) 1/12
32 gram
02(g)
5,6 L
C) 1
II.
0 °C'de bulunan I ve II nolu kaplar bir pompa yardımı ile
birbirine bağlıdır. Aynı sıcaklıkta I. kapta bulunan Ne gazının
molce %25'i pompa yardımı ile II. kaba aktarılıyor.
Buna göre son durumda kaplardaki gaz basınçları oranı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
P₁
D) 2
P.V=n. //+
P=
A mal
Orbital
11,2
E) 4
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2. (- -) 2mol 40 gram Ne(g) 22,4 L I. au Pompa Pil (Ne: 20, O₂: 32 g/mol) A) 1/12 32 gram 02(g) 5,6 L C) 1 II. 0 °C'de bulunan I ve II nolu kaplar bir pompa yardımı ile birbirine bağlıdır. Aynı sıcaklıkta I. kapta bulunan Ne gazının molce %25'i pompa yardımı ile II. kaba aktarılıyor. Buna göre son durumda kaplardaki gaz basınçları oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? P₁ D) 2 P.V=n. //+ P= A mal Orbital 11,2 E) 4
siste-
12. I.
N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH₂(g)
II.
C(k) + O₂(g) → CO₂(g)
III. H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCl(g)
Sabit basınç ve sıcaklıkta yukarıdaki tepkimelerden hangi-
lerinde gaz yoğunluğu değişir?
A) Yalnız I
D) I ve II
4100X=448
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
siste- 12. I. N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH₂(g) II. C(k) + O₂(g) → CO₂(g) III. H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCl(g) Sabit basınç ve sıcaklıkta yukarıdaki tepkimelerden hangi- lerinde gaz yoğunluğu değişir? A) Yalnız I D) I ve II 4100X=448 B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
7.
ÜNİTE TESTİ 1
X(g)
V, T
Po = 1 atm
272 mm
su
Şekildeki düzenekte X gazının basıncı kaç cmHg dir?
(du 1 g/cm³, dHg 13,6 g/cm³)
=
A) 77
B) 78
C) 79
D) 80
E) 81
10.
Bog
Şekildeki si
sındaki civ
A) 660
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
7. ÜNİTE TESTİ 1 X(g) V, T Po = 1 atm 272 mm su Şekildeki düzenekte X gazının basıncı kaç cmHg dir? (du 1 g/cm³, dHg 13,6 g/cm³) = A) 77 B) 78 C) 79 D) 80 E) 81 10. Bog Şekildeki si sındaki civ A) 660
6.
1. kap
A) 2,5 B) 5
m gram
SO3(g)
3 atm
Eitt
2. kap
C) 7,5
Boş
5 L
Şekildeki kapta M musluğu sabit sıcaklıkta açıldığında SO, ga-
zının basıncı 2 atm oluyor.
Buna göre, 2. kabın hacmi kaç L dir?
15
D) 10
15
E) 12,5
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
6. 1. kap A) 2,5 B) 5 m gram SO3(g) 3 atm Eitt 2. kap C) 7,5 Boş 5 L Şekildeki kapta M musluğu sabit sıcaklıkta açıldığında SO, ga- zının basıncı 2 atm oluyor. Buna göre, 2. kabın hacmi kaç L dir? 15 D) 10 15 E) 12,5
10.
LOI
X(g)
WORD
A) 660
Boş
h
civa
D) 750
Po= 1 atm
B) 690
....
14 cm
Şekildeki sistemde kapalı uçlu manometrenin kolları ara-
sındaki civa düzeyi farkı (h) kaç mm dir?
E) 800
NZ...
civa
GAZLAR
C) 720
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
10. LOI X(g) WORD A) 660 Boş h civa D) 750 Po= 1 atm B) 690 .... 14 cm Şekildeki sistemde kapalı uçlu manometrenin kolları ara- sındaki civa düzeyi farkı (h) kaç mm dir? E) 800 NZ... civa GAZLAR C) 720
12. H₂ gazının sabit basınçta 1 molü-
ne ait hacim
sıcaklık değişim
-
grafiği verilmiştir.
Buna göre,
1. A'nın sayısal değeri +273 tür.
II. Sıcaklık birimi °C dir.
III. Gaz yoğunluğu sabittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Hacim (L)
A
B
E) I, II ve III
→→Sıcaklık
C) I ve II
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
12. H₂ gazının sabit basınçta 1 molü- ne ait hacim sıcaklık değişim - grafiği verilmiştir. Buna göre, 1. A'nın sayısal değeri +273 tür. II. Sıcaklık birimi °C dir. III. Gaz yoğunluğu sabittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Hacim (L) A B E) I, II ve III →→Sıcaklık C) I ve II
8.
Z(g)
LE
X(g)
15 cm
Hg4
beidst
V. T
B) 60
Hg
5 cm
Y(g)
V, T
10320/136
48
Hg
Şekildeki düzenekte Z gazının basıncı kaç cmHg dir?
A) 55
C) 65
D) 70
E) 75
a
Şekildeki sistemler
Buna göre, X gaz
(d=1 g/cm³, dug
77
Boş
76
72 c
B)
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
8. Z(g) LE X(g) 15 cm Hg4 beidst V. T B) 60 Hg 5 cm Y(g) V, T 10320/136 48 Hg Şekildeki düzenekte Z gazının basıncı kaç cmHg dir? A) 55 C) 65 D) 70 E) 75 a Şekildeki sistemler Buna göre, X gaz (d=1 g/cm³, dug 77 Boş 76 72 c B)