Gerçek Gazlar Soruları

SINAV
10.
Şekil I
Şekil II
1°C
1 mol
X(g)
1 mol
X(g)
1°C
1 mol
Y(g)
Esnek yarı geçirgen zar
1°C
1 mol
Z(g)
1 mol
Y(g)
D) Yalnız III
11. SI
1 mol
Z(g)
-Soyadı:
EAL GAZ Y
Aşağıdal
yanlıştır
A) Kon
B) Gaz
C) Far
or
Şekil l'deki eşit bölmeli kaba musluklar yardımıy
konan özdeş sıcaklıklardaki 1'er mollük ideal X₁,
ve Z gazlarının konumları kısa bir süre sonra Şel
Il'deki gibi olmaktadır.
D) G
y
E) I ve Ill
Yarı geçirgen zarlardan difüzyon yoluyla komş
bölmelere geçiş yapabilen X, Y ve Z gazları içi
sabit sıcaklıkta,
E)
1. Yayılma hızı en küçük olan Z'dir.
II. Kütlesi en fazla olan Y'dir.
III. Son durumdaki basınçları aynıdır.
IV. Mol kütleleri arasında Z> Y> X ilişkisi vardır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
B) II ve IV
C) I, II ve
Kimya
Gerçek Gazlar
SINAV 10. Şekil I Şekil II 1°C 1 mol X(g) 1 mol X(g) 1°C 1 mol Y(g) Esnek yarı geçirgen zar 1°C 1 mol Z(g) 1 mol Y(g) D) Yalnız III 11. SI 1 mol Z(g) -Soyadı: EAL GAZ Y Aşağıdal yanlıştır A) Kon B) Gaz C) Far or Şekil l'deki eşit bölmeli kaba musluklar yardımıy konan özdeş sıcaklıklardaki 1'er mollük ideal X₁, ve Z gazlarının konumları kısa bir süre sonra Şel Il'deki gibi olmaktadır. D) G y E) I ve Ill Yarı geçirgen zarlardan difüzyon yoluyla komş bölmelere geçiş yapabilen X, Y ve Z gazları içi sabit sıcaklıkta, E) 1. Yayılma hızı en küçük olan Z'dir. II. Kütlesi en fazla olan Y'dir. III. Son durumdaki basınçları aynıdır. IV. Mol kütleleri arasında Z> Y> X ilişkisi vardır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) II ve IV C) I, II ve
4.
Yukarıdaki kapta sabit sıcaklıkta bulunan gazların
kütleleri eşittir.
He(g)
H₂(g)
Bu gazlar için;
1. moleküllerin ortalama kinetik enerjileri,
II. moleküllerin yayılma hızları,
III. mol sayıları
niceliklerinden hangileri eşittir?
(He: 4, H: 1 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Gerçek Gazlar
4. Yukarıdaki kapta sabit sıcaklıkta bulunan gazların kütleleri eşittir. He(g) H₂(g) Bu gazlar için; 1. moleküllerin ortalama kinetik enerjileri, II. moleküllerin yayılma hızları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (He: 4, H: 1 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
ri ile
26.
+2 -2
37
1 atm
He(g)
H₂O
(29)
H₂O
129
Yukarıdaki ideal pistonlu kapta He ve su buhan ile dengede bir
miktar saf su bulunmaktadır.
Ideal piston
76 cuts,
P
Kaptaki He gazının kısmi basıncı 0,4 atm olduğuna göre, aynı
sıcaklıktaki suyun buhar basıncı kaç cmHg'dir? (P=0,9 atm)
A) 38
B) 42
C) 56
D) 76
E) 82
PC PT = PS!
0134 = 019
brg
YT KONU AĞIRLIKLI DENEME SINAVI -1 (B)
019.0
016
To
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Kimya
Gerçek Gazlar
ri ile 26. +2 -2 37 1 atm He(g) H₂O (29) H₂O 129 Yukarıdaki ideal pistonlu kapta He ve su buhan ile dengede bir miktar saf su bulunmaktadır. Ideal piston 76 cuts, P Kaptaki He gazının kısmi basıncı 0,4 atm olduğuna göre, aynı sıcaklıktaki suyun buhar basıncı kaç cmHg'dir? (P=0,9 atm) A) 38 B) 42 C) 56 D) 76 E) 82 PC PT = PS! 0134 = 019 brg YT KONU AĞIRLIKLI DENEME SINAVI -1 (B) 019.0 016 To Diğer Sayfaya Geçiniz.
deal
est
(32)
k
19. Gerçek gazlar; basınca, sıcaklığa ve gazın türüne bağlı
olarak ideal gaz davranışından sapar. Gerçek gazlanın ide-
al gaz davranışından ne kadar saptığının ölçüsü, sıkıştırma
faktörü (PV/RT orani) ile belirlenir. Bu faktörün 1 e yakınlığı,
gerçek bir gazın ideal bir gaza ne kadar yakın olduğunun
ölçüsüdür.
2,5
2.0
1,5
1,0
0,5
0
Aşağıdaki grafikte, iki gerçek gazın basınca (P) bağlı olarak
sıkıştırma faktörü değişimi verilmiştir.
PV
200 400
CH
A) Yalnız 11
Deneme-3
-H₂
A
D) II ve III
ideal
gaz
Grafiğe göre,
Basınç arttıkça gerçek gazın ideallikten sapma miktarı
da artar.
Basınç
600 800 1000 (atm)
H. 600 atm basınçta CH, gazi, H₂ gazına göre ideale daha
yakındır.
III. 600 atm basınçta CH molekülleri arasındaki etkileşim,
H₂ molekülleri arasındaki etkileşimden daha kuvvetli-
dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) Ive III
E) I, II ve III
Kimya
Gerçek Gazlar
deal est (32) k 19. Gerçek gazlar; basınca, sıcaklığa ve gazın türüne bağlı olarak ideal gaz davranışından sapar. Gerçek gazlanın ide- al gaz davranışından ne kadar saptığının ölçüsü, sıkıştırma faktörü (PV/RT orani) ile belirlenir. Bu faktörün 1 e yakınlığı, gerçek bir gazın ideal bir gaza ne kadar yakın olduğunun ölçüsüdür. 2,5 2.0 1,5 1,0 0,5 0 Aşağıdaki grafikte, iki gerçek gazın basınca (P) bağlı olarak sıkıştırma faktörü değişimi verilmiştir. PV 200 400 CH A) Yalnız 11 Deneme-3 -H₂ A D) II ve III ideal gaz Grafiğe göre, Basınç arttıkça gerçek gazın ideallikten sapma miktarı da artar. Basınç 600 800 1000 (atm) H. 600 atm basınçta CH, gazi, H₂ gazına göre ideale daha yakındır. III. 600 atm basınçta CH molekülleri arasındaki etkileşim, H₂ molekülleri arasındaki etkileşimden daha kuvvetli- dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II C) Ive III E) I, II ve III
Yalnız III
73
25
°C'den
2111
50
Orbital Yayınları
100
6. Farklı kaplarda bulunan ve mol sayıları eşit olan X ve Y
gazlarının basınç - sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir.
T
Basınç (P)
X24
P-V=h. R. I
↑
0
P
X> Y
D) II ve III
Sıcaklık (°C)
DIVITA
Buna göre,
I. A noktası mutlak sıfır noktasıdır.
2018
II. Eşit sıcaklıkta X gazının basıncı, Y'ninkinden büyüktür.
III. X gazının bulunduğu kabın hacmi, Y gazının bulunduğu
kabın hacminden daha küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Gerçek Gazlar
Yalnız III 73 25 °C'den 2111 50 Orbital Yayınları 100 6. Farklı kaplarda bulunan ve mol sayıları eşit olan X ve Y gazlarının basınç - sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir. T Basınç (P) X24 P-V=h. R. I ↑ 0 P X> Y D) II ve III Sıcaklık (°C) DIVITA Buna göre, I. A noktası mutlak sıfır noktasıdır. 2018 II. Eşit sıcaklıkta X gazının basıncı, Y'ninkinden büyüktür. III. X gazının bulunduğu kabın hacmi, Y gazının bulunduğu kabın hacminden daha küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
ST-11
10.
termometre
X gazi
termometre
Y gazi
Şekildeki sistemlerde özdeş kaplarda eşit mol sayısında
aynı sıcaklıktaki X ve Y gazları bulunmaktadır.
A) Yalnız I
Pistonlar aynı miktarda yukarıya çekilip sabitlendiğinde X
gazının bulunduğu kaptaki sıcaklığın daha düşük olduğu
gözleniyor.
2.5. Gerçek Gazlar
Buna göre;
I. X gazı ideale daha yakındır
II. Y nin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti daha azdır.
III. Kaplarda başlangıçtaki gaz basınçları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gerçek Gazlar
ST-11 10. termometre X gazi termometre Y gazi Şekildeki sistemlerde özdeş kaplarda eşit mol sayısında aynı sıcaklıktaki X ve Y gazları bulunmaktadır. A) Yalnız I Pistonlar aynı miktarda yukarıya çekilip sabitlendiğinde X gazının bulunduğu kaptaki sıcaklığın daha düşük olduğu gözleniyor. 2.5. Gerçek Gazlar Buna göre; I. X gazı ideale daha yakındır II. Y nin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti daha azdır. III. Kaplarda başlangıçtaki gaz basınçları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
7. 1. Genleştiklerinde sıcaklıkları düşer.
8.
II. Sıkıştırıldıklarında sıcaklıkları değişmez.
III. Tanecikleri arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti yok-
tur.
bilgilerinden hangileri gerçek gazlar için doğru, ideal
gazlar için yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Basınç (atm)
TEST- 11
10.
C) Yalnız III
E) II ve III
Şekil
aynıs
Pistor
gazını
gözlen
Buna g
Kimya
Gerçek Gazlar
7. 1. Genleştiklerinde sıcaklıkları düşer. 8. II. Sıkıştırıldıklarında sıcaklıkları değişmez. III. Tanecikleri arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti yok- tur. bilgilerinden hangileri gerçek gazlar için doğru, ideal gazlar için yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III Basınç (atm) TEST- 11 10. C) Yalnız III E) II ve III Şekil aynıs Pistor gazını gözlen Buna g
A
A
12. Aşağıda verilenlerden hangisi gazlar için yanlıştır?
A Sabit sıcaklıkta bulunan bir miktar gazın hacmi artırı-
V lırsa basıncı azalır.
B) Bir gazın tanecikleri arasındaki çekim kuvveti ne ka-
dar fazla ise o kadar ideale yakındır.
C) Aynı sıcaklıkta bulunan farklı gazların ortalama kinetik
enerjileri eşittir.
D) Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta
ideale yakın özellik gösterirler.
E) Difüzyon hızı madde miktarına bağlı değildir.
Kimya
Gerçek Gazlar
A A 12. Aşağıda verilenlerden hangisi gazlar için yanlıştır? A Sabit sıcaklıkta bulunan bir miktar gazın hacmi artırı- V lırsa basıncı azalır. B) Bir gazın tanecikleri arasındaki çekim kuvveti ne ka- dar fazla ise o kadar ideale yakındır. C) Aynı sıcaklıkta bulunan farklı gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. D) Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yakın özellik gösterirler. E) Difüzyon hızı madde miktarına bağlı değildir.
A)
Şekildeki ideal pistonlu kaptaki su üzerinde ideal Ne
gazı bulunmaktadır. Piston, sabit sıcaklıkta gaz hacmi
iki katına çıkana kadar çekilerek sabitleniyor.
B
C)
D)
E
Buna göre, uygulanan işlem sonunda suyun buhar
basıncı (PH₂O), Ne gazının kısmi basıncı (PNe) ve Sivi
kütlesi (mo) değerlerinin değişimi ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğru olur?
(Ne gazının suda çözünmediği kabul edilecektir.)
Ne(g)
H₂O(g)
H₂O(s)
PH₂0
Azalır V
→→İdeal piston
Değişmez
Azalır V
Artar
Değişmez
PNe
Azalır
Azalır
Değişmez
Artar
Azalır
mH₂O
Azalır
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Kimya
Gerçek Gazlar
A) Şekildeki ideal pistonlu kaptaki su üzerinde ideal Ne gazı bulunmaktadır. Piston, sabit sıcaklıkta gaz hacmi iki katına çıkana kadar çekilerek sabitleniyor. B C) D) E Buna göre, uygulanan işlem sonunda suyun buhar basıncı (PH₂O), Ne gazının kısmi basıncı (PNe) ve Sivi kütlesi (mo) değerlerinin değişimi ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi doğru olur? (Ne gazının suda çözünmediği kabul edilecektir.) Ne(g) H₂O(g) H₂O(s) PH₂0 Azalır V →→İdeal piston Değişmez Azalır V Artar Değişmez PNe Azalır Azalır Değişmez Artar Azalır mH₂O Azalır Azalır Artar Değişmez Artar
3.
KIMYA 26
Yalnızca CaCO, katısı bulunan kapalı sabit hacimli bir
kap ısıtıldığında CaO katısı ve CO, gazı oluşuyor.
Buna göre, kaptaki katı kütlesi-zaman ve basınç -
zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) Katı kütlesi
B) Katı kütlesi
aminab head
C) Katı kütlesi
DVA Katı kütlesi
E) + Katı kütlesi
Zaman
Zaman
ninneblü biabua
→ Zaman
Zaman
Basing
Zaman
Basınç
T
Basınç
Basınç
Basınç
Zaman
→ Zaman
Zaman
→ Zaman
Zaman
Kimya
Gerçek Gazlar
3. KIMYA 26 Yalnızca CaCO, katısı bulunan kapalı sabit hacimli bir kap ısıtıldığında CaO katısı ve CO, gazı oluşuyor. Buna göre, kaptaki katı kütlesi-zaman ve basınç - zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) Katı kütlesi B) Katı kütlesi aminab head C) Katı kütlesi DVA Katı kütlesi E) + Katı kütlesi Zaman Zaman ninneblü biabua → Zaman Zaman Basing Zaman Basınç T Basınç Basınç Basınç Zaman → Zaman Zaman → Zaman Zaman
Helg)
H₂O
H₂O(s
Yukarıda aynı sıcaklık ve hacme sahip kaplardaki basınçlar
birbirine eşittir.
He
Buna göre,
I. 1. kaptaki He'un mol sayısı 2. kaptaki He'nunkinden
daha azdır.
A) Yalnız I
||
II. Balonların sıcaklıkları aynı oranda arttırılırsa 2. kapta
basınç artışı daha fazla olur.
III. 1. kaba aynı sıcaklıkta su eklendiğinde 1. kabin basıncı
artar.
Pom
yargılarından hangileri doğrudur?
(sıvının hacmi ihmal edilecektir)
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Gerçek Gazlar
Helg) H₂O H₂O(s Yukarıda aynı sıcaklık ve hacme sahip kaplardaki basınçlar birbirine eşittir. He Buna göre, I. 1. kaptaki He'un mol sayısı 2. kaptaki He'nunkinden daha azdır. A) Yalnız I || II. Balonların sıcaklıkları aynı oranda arttırılırsa 2. kapta basınç artışı daha fazla olur. III. 1. kaba aynı sıcaklıkta su eklendiğinde 1. kabin basıncı artar. Pom yargılarından hangileri doğrudur? (sıvının hacmi ihmal edilecektir) D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
2.
25°C
A) Yalnız I
H₂O (0)
H₂O()
M
25°C'de yukarıdaki kapta sıvısı ile dengede bulunmak-
tadır. Kaplar arasındaki M musluğu açılıyor.
Buna göre,
1. Suyun buhar basıncı değişmez.
II. H₂O buhar molekülleri sayısı artar.
III. H₂O sivi molekülleri sayısı azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve ll
25°C
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Gerçek Gazlar
2. 25°C A) Yalnız I H₂O (0) H₂O() M 25°C'de yukarıdaki kapta sıvısı ile dengede bulunmak- tadır. Kaplar arasındaki M musluğu açılıyor. Buna göre, 1. Suyun buhar basıncı değişmez. II. H₂O buhar molekülleri sayısı artar. III. H₂O sivi molekülleri sayısı azalır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) I ve ll 25°C C) Yalnız III E) I, II ve III
11.
İdeal
piston
Po = 1 atm
He (g)
H₂O(g)
H₂O(S)
3V
2V
V
25°C'de yukarıdaki kapta buharı ile dengede saf su ve
He gazı vardır.
Sabit sıcaklıkta piston 2V konumuna getirilip, sabit-
lendiğinde toplam basınç 1496 mmHg olduğuna gö-
re, He gazının son basıncı kaç mmHg'dir?
A) 1260 B) 1380 C) 1400 D) 1472 E) 1496
Kimya
Gerçek Gazlar
11. İdeal piston Po = 1 atm He (g) H₂O(g) H₂O(S) 3V 2V V 25°C'de yukarıdaki kapta buharı ile dengede saf su ve He gazı vardır. Sabit sıcaklıkta piston 2V konumuna getirilip, sabit- lendiğinde toplam basınç 1496 mmHg olduğuna gö- re, He gazının son basıncı kaç mmHg'dir? A) 1260 B) 1380 C) 1400 D) 1472 E) 1496
9. Aym sıcaklıklarda eşit hacimli kaplarda bulunan 1 er mol
gerçek gazlardan hangisinin ideale göre daha az sapması
beklenir? (H = 1, He = 4, C = 12, N = 14,0 = 16)
D) CO
B) He
C) № ₂
E) NO₂
* * * * * * 37
Kimya
Gerçek Gazlar
9. Aym sıcaklıklarda eşit hacimli kaplarda bulunan 1 er mol gerçek gazlardan hangisinin ideale göre daha az sapması beklenir? (H = 1, He = 4, C = 12, N = 14,0 = 16) D) CO B) He C) № ₂ E) NO₂ * * * * * * 37
1.
He
2 atm:
127°C
1 L
1
He
2 atm:
127°C
2 L
||
Bir miktar He gazının 127°C'de 1 L'lik I. kaba yaptığı ba-
sınç 2 atm'dir.
Buna göre, aynı miktar He gazının 2 L'lik II. kaba yaptı-
ği basıncın 2 atm olması için sıcaklık kaç °C olmalıdır?
A) 127 B) 273 C) 527 D) 627 E) 723
Kimya
Gerçek Gazlar
1. He 2 atm: 127°C 1 L 1 He 2 atm: 127°C 2 L || Bir miktar He gazının 127°C'de 1 L'lik I. kaba yaptığı ba- sınç 2 atm'dir. Buna göre, aynı miktar He gazının 2 L'lik II. kaba yaptı- ği basıncın 2 atm olması için sıcaklık kaç °C olmalıdır? A) 127 B) 273 C) 527 D) 627 E) 723
sistemlere aynı sıcak-
ba 1 mol He(g)
= 1 mol CH₂(g)
TEST 3
zlarının yoğunluk-
oğru verilmiştir?
11.
10.
1.
11.
III.
P (atm)
2
3
1,5
V (litre)
11,2
22,4
5,6-
n
1
21
1
Yukarıdaki tabloda X gazına ait P, V, n ve T değerleri verilmiştir.
Bu tabloya göre verilen değerlerden hangilerinde X gazı ger-
22,4
L-atm
:)
273
mol-K
C) I ve II
çek gaz davranışı göstermektedir? (R:
A) Yalnız I
B) Yalnız II
T(K)
273
546
273
D) II ve III
yüksek basnu
disit sicoelle
E) I, II ve III
Kimya
Gerçek Gazlar
sistemlere aynı sıcak- ba 1 mol He(g) = 1 mol CH₂(g) TEST 3 zlarının yoğunluk- oğru verilmiştir? 11. 10. 1. 11. III. P (atm) 2 3 1,5 V (litre) 11,2 22,4 5,6- n 1 21 1 Yukarıdaki tabloda X gazına ait P, V, n ve T değerleri verilmiştir. Bu tabloya göre verilen değerlerden hangilerinde X gazı ger- 22,4 L-atm :) 273 mol-K C) I ve II çek gaz davranışı göstermektedir? (R: A) Yalnız I B) Yalnız II T(K) 273 546 273 D) II ve III yüksek basnu disit sicoelle E) I, II ve III