Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gerçek Gazlar Soruları

7. Saf X katısı,
40°C de 1 litre suda en fazla 0,2 mol
. 70 °C de 1 litre suda en fazla 0,3 mol
çözünmektedir.
Bazı sıcaklıklarda 1 litre suda en fazla çözünebilen mik-
tarları verilen X katısı ile,
8 g X
200 mL su
40 °C
A) I
12 g X
300 mL su
70 °C
IV
20 g X
500 mL su
B) II
40 °C
||
500 mL su
15 g X
C) III
30 g X
40 °C
V
yukarıda belirtilen miktarlarda maddeler ile çözeltiler ha-
zırlanıyor.
70 °C
|||
300 mL su
Buna göre, hazırlanan çözeltilerden hangisinde bir
miktar daha X katısı çözünebilir? (X= 200 g/mol)
D) IV
E) V
Kimya
Gerçek Gazlar
7. Saf X katısı, 40°C de 1 litre suda en fazla 0,2 mol . 70 °C de 1 litre suda en fazla 0,3 mol çözünmektedir. Bazı sıcaklıklarda 1 litre suda en fazla çözünebilen mik- tarları verilen X katısı ile, 8 g X 200 mL su 40 °C A) I 12 g X 300 mL su 70 °C IV 20 g X 500 mL su B) II 40 °C || 500 mL su 15 g X C) III 30 g X 40 °C V yukarıda belirtilen miktarlarda maddeler ile çözeltiler ha- zırlanıyor. 70 °C ||| 300 mL su Buna göre, hazırlanan çözeltilerden hangisinde bir miktar daha X katısı çözünebilir? (X= 200 g/mol) D) IV E) V
5. Tabloda A,B,C maddelerinin aynı dış basınçtaki kaynama
ve kritik sıcaklıkları verilmiştir.
Madde Kaynama sıcaklığı (°C) Kritik sıcaklık (°C)
A
140
B
310
370
C
-30
60
100
Buna göre;
I. A, soğutucu akışkan olarak kullanılabilir.
II. B, oda sıcaklığında sıvı haldedir.
III. C, 370 °C üzerindeki sıcaklıklarda basınçla sıvılaş-
tırılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gerçek Gazlar
5. Tabloda A,B,C maddelerinin aynı dış basınçtaki kaynama ve kritik sıcaklıkları verilmiştir. Madde Kaynama sıcaklığı (°C) Kritik sıcaklık (°C) A 140 B 310 370 C -30 60 100 Buna göre; I. A, soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. II. B, oda sıcaklığında sıvı haldedir. III. C, 370 °C üzerindeki sıcaklıklarda basınçla sıvılaş- tırılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III
3. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale
yaklaşırlar.
Buna göre X gazının,
Basınç
1 atm
2 atm
1 atm
I.
II.
HI.
Sıcaklık
27°C
27°C
127°C
yukarıdaki şartlarda ideale yakınlık sıralaması aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) | > || > |||
B) | > ||| > ||
D) III > | > ||
C) ||| > | > |
E) || > | > |||
Orbital Yayınları
6.
Kimya
Gerçek Gazlar
3. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. Buna göre X gazının, Basınç 1 atm 2 atm 1 atm I. II. HI. Sıcaklık 27°C 27°C 127°C yukarıdaki şartlarda ideale yakınlık sıralaması aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) | > || > ||| B) | > ||| > || D) III > | > || C) ||| > | > | E) || > | > ||| Orbital Yayınları 6.
B)
C)
Basınç (atm)
Sıcaklık (C)
Yukarıda faz diyagramı verilmiş olan madde için aşağıdaki
bilgi kartlarından hangisi yanlış hazırlanmıştır?
A) Madde X noktasında süblimleşebilir.
N
E)
kritik
nokta
Y noktası maddenin üç fiziksel halde bulunabildiği üçlü
noktadır.
Ortam basıncı arttıkça maddenin donma sıcaklığı yük-
selir.
D) Madde Z ktasında kaynayabilir.
Ortam basıncı arttıkça yoğunlaşma sıcaklığı yükselir.
Kimya
Gerçek Gazlar
B) C) Basınç (atm) Sıcaklık (C) Yukarıda faz diyagramı verilmiş olan madde için aşağıdaki bilgi kartlarından hangisi yanlış hazırlanmıştır? A) Madde X noktasında süblimleşebilir. N E) kritik nokta Y noktası maddenin üç fiziksel halde bulunabildiği üçlü noktadır. Ortam basıncı arttıkça maddenin donma sıcaklığı yük- selir. D) Madde Z ktasında kaynayabilir. Ortam basıncı arttıkça yoğunlaşma sıcaklığı yükselir.
1. • 4P (g) = P₁(g)
H₂(g) → 2H(g)
P4(g) + 6H₂(g) 4PH3(g)
√a.c.b
a.c
A) [H₂]³. [P14
[PH₂14
Yukarıda verilen tepkimelere göre oluşturulan bir
denge tepkimesinin derişimler türünden denge
sabiti "K"nin değeri
TC
3
B)
D) [H]³. [P₁²
[PH₂1²
K01
C1
K₁₂ = b
olduğuna göre, bu tepkimeye ait denge bağıntısı
Kc aşağıdakilerden hangisidir?
[H]6. [P]²
(PH12
Kc3
E)
= a
C)
= C
[H₂]. [P]4
[PH₂1²
[P₁].[H₂]²
[PH₂1²
Kimya
Gerçek Gazlar
1. • 4P (g) = P₁(g) H₂(g) → 2H(g) P4(g) + 6H₂(g) 4PH3(g) √a.c.b a.c A) [H₂]³. [P14 [PH₂14 Yukarıda verilen tepkimelere göre oluşturulan bir denge tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti "K"nin değeri TC 3 B) D) [H]³. [P₁² [PH₂1² K01 C1 K₁₂ = b olduğuna göre, bu tepkimeye ait denge bağıntısı Kc aşağıdakilerden hangisidir? [H]6. [P]² (PH12 Kc3 E) = a C) = C [H₂]. [P]4 [PH₂1² [P₁].[H₂]² [PH₂1²
SORU 2
Soğutucu akışkan olarak kullanılan gazların kaynama nokta-
si düşük, kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır.
Aynı zamanda oda koşullarında yoğunlaşma özelliği olma
lıdır.
2
gatasiul
Kritik Sıcaklığı
Gaz
X
Y
Z
Kaynama Noktası
(°C)
56
28
D) X ve Z
112
Bu bilgilere göre yukarıda verilen tablodaki gazlardan
hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılır?
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
(°C)
130
120
90
E) Y ve Z
C) Yalnız Z
Kimya
Gerçek Gazlar
SORU 2 Soğutucu akışkan olarak kullanılan gazların kaynama nokta- si düşük, kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır. Aynı zamanda oda koşullarında yoğunlaşma özelliği olma lıdır. 2 gatasiul Kritik Sıcaklığı Gaz X Y Z Kaynama Noktası (°C) 56 28 D) X ve Z 112 Bu bilgilere göre yukarıda verilen tablodaki gazlardan hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılır? A) Yalnız X B) Yalnız Y (°C) 130 120 90 E) Y ve Z C) Yalnız Z
20. Aşağıdaki tabloda F2, NH3 ve CCI₂F2 maddelerinin kritik
sıcaklıkları (Tk) ve 1 atm basınçtaki kaynama noktaları
(KN) verilmiştir.
Madde
F₂
NH3
CC1₂F2
KN(°C)
A) Yalnız I
-188
D) II ve III
-33
-29
TK(°C)
-129
Buna göre bu gazlar ile ilgili;
II.
I. Oda koşullarında ideale en yakın olan F₂'dir. V
CCI₂F2 normal koşullarda soğutucu akışkan olarak
kullanılabilir.
132
III. 100°C'deki NH3 basınç etkisi ile sıvılaştırılabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
E) I, I ve III
420
C) I ve III
23
Kimya
Gerçek Gazlar
20. Aşağıdaki tabloda F2, NH3 ve CCI₂F2 maddelerinin kritik sıcaklıkları (Tk) ve 1 atm basınçtaki kaynama noktaları (KN) verilmiştir. Madde F₂ NH3 CC1₂F2 KN(°C) A) Yalnız I -188 D) II ve III -33 -29 TK(°C) -129 Buna göre bu gazlar ile ilgili; II. I. Oda koşullarında ideale en yakın olan F₂'dir. V CCI₂F2 normal koşullarda soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. 132 III. 100°C'deki NH3 basınç etkisi ile sıvılaştırılabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II E) I, I ve III 420 C) I ve III 23
4. Ideal gazlar, kinetik teorinin varsayımlarına ve gaz yasalarına
uyan gazlardır. Doğada bulunan gazlar ise gerçek gazlardır.
Ideal gaz denkleminde 1 mol gaz için,
P.V
R.T
Ancak gerçek gazlar her koşulda bu eşitliği sağlayamaz. Fark-
P.V
li gazlanın PY oranının basınç ile değişimi,
R.T
1 eşitliği vardır.
2
1,5
1
P.V
R.T
0,24
A) Yalnız I
CO₂
D) Il ve Ill
0₂
Ideal gaz
şekildeki gibidir.
Buna göre,
1. Basınç arttıkça gazların yoğunluğu artar.
II. Gerçek gazlar düşük basınçta ideale yaklaşır.
III. Gerçek gazlar yüksek sıcakta ideale yaklaşır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
Sıcaklık ("C)
C) I ve Ill
E) 1, Il ve ill
Kimya
Gerçek Gazlar
4. Ideal gazlar, kinetik teorinin varsayımlarına ve gaz yasalarına uyan gazlardır. Doğada bulunan gazlar ise gerçek gazlardır. Ideal gaz denkleminde 1 mol gaz için, P.V R.T Ancak gerçek gazlar her koşulda bu eşitliği sağlayamaz. Fark- P.V li gazlanın PY oranının basınç ile değişimi, R.T 1 eşitliği vardır. 2 1,5 1 P.V R.T 0,24 A) Yalnız I CO₂ D) Il ve Ill 0₂ Ideal gaz şekildeki gibidir. Buna göre, 1. Basınç arttıkça gazların yoğunluğu artar. II. Gerçek gazlar düşük basınçta ideale yaklaşır. III. Gerçek gazlar yüksek sıcakta ideale yaklaşır. bilgilerinden hangileri doğrudur? B) I ve II Sıcaklık ("C) C) I ve Ill E) 1, Il ve ill
SORU-27
Joule - Thomson olayı sonucunda genleşme sırasında-
ki sıcaklık değişimi ne kadar
ise gaz ideale
o kadar yakındır.
●
●
||
Bisiklet pompası ile bisikletinizin tekerini şişirmek iste-
diğinizde pompanın gaz çıkış vanasının ......
bisikletinizin sibobunun ise
|||
....... hissedebilirsiniz.
Yukarıdaki cümlelerin doğru olarak tamamlanması için
boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilme-
lidir?
1
A) küçük
B) küçük
C) büyük
D) büyük
E) küçük
||
soğuduğunu
ısındığını
ısındığını
soğuduğunu
değişmediğini
|||
ısındığını
soğuduğunu
soğuduğunu
ısındığını,
ısındığını
Kimya
Gerçek Gazlar
SORU-27 Joule - Thomson olayı sonucunda genleşme sırasında- ki sıcaklık değişimi ne kadar ise gaz ideale o kadar yakındır. ● ● || Bisiklet pompası ile bisikletinizin tekerini şişirmek iste- diğinizde pompanın gaz çıkış vanasının ...... bisikletinizin sibobunun ise ||| ....... hissedebilirsiniz. Yukarıdaki cümlelerin doğru olarak tamamlanması için boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilme- lidir? 1 A) küçük B) küçük C) büyük D) büyük E) küçük || soğuduğunu ısındığını ısındığını soğuduğunu değişmediğini ||| ısındığını soğuduğunu soğuduğunu ısındığını, ısındığını
Moleküllerin sayısı
A)
B)
C)
D)
E)
Molekül hızı (ms-1)
Yukarıdaki grafikte X, Y ve Z gazlarının TK
deki hız dağılımı gösterilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z gazlarının He, N₂ ve
Cl₂ gazları ile eşleştirilmesi aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
(H 4, N₂ = 28, Cl₂ = 71)
X
He
2 2 2 6
He
Cla
Y
26 26 2
Cl₂
Cl₂
Z
N₂
Z
Cl₂
2 2
N₂
Cl₂
Kimya
Gerçek Gazlar
Moleküllerin sayısı A) B) C) D) E) Molekül hızı (ms-1) Yukarıdaki grafikte X, Y ve Z gazlarının TK deki hız dağılımı gösterilmiştir. Buna göre, X, Y ve Z gazlarının He, N₂ ve Cl₂ gazları ile eşleştirilmesi aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? (H 4, N₂ = 28, Cl₂ = 71) X He 2 2 2 6 He Cla Y 26 26 2 Cl₂ Cl₂ Z N₂ Z Cl₂ 2 2 N₂ Cl₂
ideallikten Sapma Durumlan
in
vikl
4
YAYINEVI
AYINEVI
3. Ergül okul yolundaki asfaltlara üç farklı molekülün adlarının ya-
zılı olduğu yollardan birinden okula gidecektir.
CO₂
H₂S
IV
CO₂ H₂S
[11 H₂S
CH4
CH4
CH4
H₂S
CO₂
CH4
CHA
CO₂
CO₂
H₂S
OKUL
Buna göre, moleküllerin en az idealden en çok ideale doğ-
ru sıralandığı yolu tercih eden Ergül hangi yoldan okula
gitmiştir? (₁H, 6C, 80, 16S)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Kimya
Gerçek Gazlar
ideallikten Sapma Durumlan in vikl 4 YAYINEVI AYINEVI 3. Ergül okul yolundaki asfaltlara üç farklı molekülün adlarının ya- zılı olduğu yollardan birinden okula gidecektir. CO₂ H₂S IV CO₂ H₂S [11 H₂S CH4 CH4 CH4 H₂S CO₂ CH4 CHA CO₂ CO₂ H₂S OKUL Buna göre, moleküllerin en az idealden en çok ideale doğ- ru sıralandığı yolu tercih eden Ergül hangi yoldan okula gitmiştir? (₁H, 6C, 80, 16S) A) I B) II C) III D) IV E) V
Fiziksel ve Kimyasal Denge
1. Bir miktar su kapalı bir kaba belli sıcaklıkta konuluyor.
tºC
H₂O(s)
U
Civa
II. Bir süre sonra H₂O(g)
olmaya başlar.
Buna göre,
1. Şekil I deki sistemde H₂O(s)
buharlaşma gerçekleşmiştir.
III. Şekil II de H₂O(s)
t°C
H₂O(s)
Şekil 1
Şekil II
Manometrede civa seviyeleri eşitken bir süre sonra Şekil II
deki gibi bir durum oluşuyor. Daha sonra civa seviyesi (h)
değişmiyor.
B) IV
82
h
82
için h yüksekliği değişmemiştir.
Civa
ARMADA
YAYINLARI
H₂O(g) şeklinde
H₂O(s) yoğuşma olayı
H₂O(g) dengesi oluştuğu
D) II E) I
IV. Olay fiziksel olay olduğu için fiziksel denge kurul-
muştur.
V. Sıcaklık artırılırsa da dengede h yüksekliği aynı kalır.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) V .
C) III
3.
4.
ARMADA.
YAYINLARI
Kimya
Gerçek Gazlar
Fiziksel ve Kimyasal Denge 1. Bir miktar su kapalı bir kaba belli sıcaklıkta konuluyor. tºC H₂O(s) U Civa II. Bir süre sonra H₂O(g) olmaya başlar. Buna göre, 1. Şekil I deki sistemde H₂O(s) buharlaşma gerçekleşmiştir. III. Şekil II de H₂O(s) t°C H₂O(s) Şekil 1 Şekil II Manometrede civa seviyeleri eşitken bir süre sonra Şekil II deki gibi bir durum oluşuyor. Daha sonra civa seviyesi (h) değişmiyor. B) IV 82 h 82 için h yüksekliği değişmemiştir. Civa ARMADA YAYINLARI H₂O(g) şeklinde H₂O(s) yoğuşma olayı H₂O(g) dengesi oluştuğu D) II E) I IV. Olay fiziksel olay olduğu için fiziksel denge kurul- muştur. V. Sıcaklık artırılırsa da dengede h yüksekliği aynı kalır. yargılarından hangisi yanlıştır? A) V . C) III 3. 4. ARMADA. YAYINLARI
A 7.
R
M
L
Subilamaulud
Gazların hâl değişimleri ile ilgili, ovog isbrisduy
I. LPG, sıvılaştırılmış petrol gazıdır.
II. LNG, sıvılaştırılmış doğal gazdır.
I sinisY (A
III. Soğutucu ve itici gazlarda genleşme ve sıkışma özel-
liğinden yararlanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer Sayfay
Kimya
Gerçek Gazlar
A 7. R M L Subilamaulud Gazların hâl değişimleri ile ilgili, ovog isbrisduy I. LPG, sıvılaştırılmış petrol gazıdır. II. LNG, sıvılaştırılmış doğal gazdır. I sinisY (A III. Soğutucu ve itici gazlarda genleşme ve sıkışma özel- liğinden yararlanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III Diğer Sayfay
16. Aşağıda ideal davranışlı bir gaz için grafik verilmiştir.
Grafik ile ilgili,
Sabit hacim ve mol'de x eksenine P, y eksenine T yazılır.
II. Sabit sıcaklık ve basınçta x eksenine V, y eksenine n yazılır.
III. Sabit mol ve sıcaklıkta x eksenine P, y eksenine V yazılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
DI ve II
B Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Wel32.
Kimya
Gerçek Gazlar
16. Aşağıda ideal davranışlı bir gaz için grafik verilmiştir. Grafik ile ilgili, Sabit hacim ve mol'de x eksenine P, y eksenine T yazılır. II. Sabit sıcaklık ve basınçta x eksenine V, y eksenine n yazılır. III. Sabit mol ve sıcaklıkta x eksenine P, y eksenine V yazılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I DI ve II B Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III Wel32.
SINAV
10.
Şekil I
Şekil II
1°C
1 mol
X(g)
1 mol
X(g)
1°C
1 mol
Y(g)
Esnek yarı geçirgen zar
1°C
1 mol
Z(g)
1 mol
Y(g)
D) Yalnız III
11. SI
1 mol
Z(g)
-Soyadı:
EAL GAZ Y
Aşağıdal
yanlıştır
A) Kon
B) Gaz
C) Far
or
Şekil l'deki eşit bölmeli kaba musluklar yardımıy
konan özdeş sıcaklıklardaki 1'er mollük ideal X₁,
ve Z gazlarının konumları kısa bir süre sonra Şel
Il'deki gibi olmaktadır.
D) G
y
E) I ve Ill
Yarı geçirgen zarlardan difüzyon yoluyla komş
bölmelere geçiş yapabilen X, Y ve Z gazları içi
sabit sıcaklıkta,
E)
1. Yayılma hızı en küçük olan Z'dir.
II. Kütlesi en fazla olan Y'dir.
III. Son durumdaki basınçları aynıdır.
IV. Mol kütleleri arasında Z> Y> X ilişkisi vardır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
B) II ve IV
C) I, II ve
Kimya
Gerçek Gazlar
SINAV 10. Şekil I Şekil II 1°C 1 mol X(g) 1 mol X(g) 1°C 1 mol Y(g) Esnek yarı geçirgen zar 1°C 1 mol Z(g) 1 mol Y(g) D) Yalnız III 11. SI 1 mol Z(g) -Soyadı: EAL GAZ Y Aşağıdal yanlıştır A) Kon B) Gaz C) Far or Şekil l'deki eşit bölmeli kaba musluklar yardımıy konan özdeş sıcaklıklardaki 1'er mollük ideal X₁, ve Z gazlarının konumları kısa bir süre sonra Şel Il'deki gibi olmaktadır. D) G y E) I ve Ill Yarı geçirgen zarlardan difüzyon yoluyla komş bölmelere geçiş yapabilen X, Y ve Z gazları içi sabit sıcaklıkta, E) 1. Yayılma hızı en küçük olan Z'dir. II. Kütlesi en fazla olan Y'dir. III. Son durumdaki basınçları aynıdır. IV. Mol kütleleri arasında Z> Y> X ilişkisi vardır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) II ve IV C) I, II ve
4.
Yukarıdaki kapta sabit sıcaklıkta bulunan gazların
kütleleri eşittir.
He(g)
H₂(g)
Bu gazlar için;
1. moleküllerin ortalama kinetik enerjileri,
II. moleküllerin yayılma hızları,
III. mol sayıları
niceliklerinden hangileri eşittir?
(He: 4, H: 1 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Gerçek Gazlar
4. Yukarıdaki kapta sabit sıcaklıkta bulunan gazların kütleleri eşittir. He(g) H₂(g) Bu gazlar için; 1. moleküllerin ortalama kinetik enerjileri, II. moleküllerin yayılma hızları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (He: 4, H: 1 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III