Gazlar Soruları

8.
1,2 atm
CH4(g)
B) 24
2 atm
O2(g)
t °C
V
Şekildeki sistemde M musluğu açılarak gazlar,
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H₂O(s)
tepkimesini tam verimle gerçekleştiriyorlar.
Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına
döndürüldüğünde kaptaki toplam basınç 48 cmHg
olduğuna göre, oluşan suyun t °C deki buhar basıncı kaç
mmHg'dir?
A) 32
C) 18
t°C
V
D) 6
E) 3,2
DYAYINLARI-
Kimya
Gazlar
8. 1,2 atm CH4(g) B) 24 2 atm O2(g) t °C V Şekildeki sistemde M musluğu açılarak gazlar, CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H₂O(s) tepkimesini tam verimle gerçekleştiriyorlar. Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürüldüğünde kaptaki toplam basınç 48 cmHg olduğuna göre, oluşan suyun t °C deki buhar basıncı kaç mmHg'dir? A) 32 C) 18 t°C V D) 6 E) 3,2 DYAYINLARI-
. Gerçek gazlarla ilgili,
I. Gaz taneciklerinin öz hacimleri kap hacmi yanında
ihmal edilir.
II. Gaz tanecikleri arasında etkileşim kuvvetleri gaz
basıncını etkiler.
III. Düşük sıcaklıklarda ideallikten sapma oranları daha
yüksektir.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar
. Gerçek gazlarla ilgili, I. Gaz taneciklerinin öz hacimleri kap hacmi yanında ihmal edilir. II. Gaz tanecikleri arasında etkileşim kuvvetleri gaz basıncını etkiler. III. Düşük sıcaklıklarda ideallikten sapma oranları daha yüksektir. yargılarından hangileri doğru değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
3.
X(g)
82
57 cm
38 cm
Hg
Manometrenin kapalı ucundaki gazın sıcaklığı 27 °C
ve açık hava basıncı 76 cmHg'dir.
Buna göre, manometredeki civa seviyeleri eşitle-
mek için X(g) gazının sıcaklığı kaç °C olmalıdır?
A) 127 B) 177 C) 527 D) 773 E) 800
Kimya
Gazlar
3. X(g) 82 57 cm 38 cm Hg Manometrenin kapalı ucundaki gazın sıcaklığı 27 °C ve açık hava basıncı 76 cmHg'dir. Buna göre, manometredeki civa seviyeleri eşitle- mek için X(g) gazının sıcaklığı kaç °C olmalıdır? A) 127 B) 177 C) 527 D) 773 E) 800
3.
HH
48 gram
Y(g)
X(g)
Hg
20 cm
40 cm
Şekildeki sistem dengedeyken sıcaklık değiştirilme-
den kaptan m gram Y gazı boşaltıldığında mano-
metrede civa seviyeleri eşit olmaktadır.
Buna göre, m kaçtır? (Px = 80 cmHg, Y: 16)
A) 40
B) 32
C) 24
D) 16
D)
16 E) 8
Kimya
Gazlar
3. HH 48 gram Y(g) X(g) Hg 20 cm 40 cm Şekildeki sistem dengedeyken sıcaklık değiştirilme- den kaptan m gram Y gazı boşaltıldığında mano- metrede civa seviyeleri eşit olmaktadır. Buna göre, m kaçtır? (Px = 80 cmHg, Y: 16) A) 40 B) 32 C) 24 D) 16 D) 16 E) 8
ÖRNEK 14
He gazi
gazi
A) I, II, III ve IV
X SIVÍSI
t°C
D) I, II ve III
Boş
B) I, II ve IV
h mm Hg
Şekildeki kapta t °C de buharı ile dengede X SIVISI VE
He gazı vardır.
Sistem soğutulursa,
I. X SIVI molekül sayısı artar
II. X gazı molekül sayısı azalır.
III. h yüksekliği değişmez.
IV. He gazının basıncı azalır.
yargılarından hangileri doğru olur?
e
C) II, III ve IV
E) II ve III
E
✔B
✔ U
✓ M
✓ Mo
●
Bul
aşağıdak
C. SI
Oranı
Sıvıda
rinin buhar
geçen mol
X(s)
Kimya
Gazlar
ÖRNEK 14 He gazi gazi A) I, II, III ve IV X SIVÍSI t°C D) I, II ve III Boş B) I, II ve IV h mm Hg Şekildeki kapta t °C de buharı ile dengede X SIVISI VE He gazı vardır. Sistem soğutulursa, I. X SIVI molekül sayısı artar II. X gazı molekül sayısı azalır. III. h yüksekliği değişmez. IV. He gazının basıncı azalır. yargılarından hangileri doğru olur? e C) II, III ve IV E) II ve III E ✔B ✔ U ✓ M ✓ Mo ● Bul aşağıdak C. SI Oranı Sıvıda rinin buhar geçen mol X(s)
6. 230 gram NO₂ gazı 5 litrelik kapta t °C de 1,5 atmos-
fer basınç yapmaktadır.
Aynı sıcaklıkta 5 litrelik kaba kaç gram He gazı
konulduğunda toplam basınç 3 atmosfer olur?
(He = 4, N = 14, 0 = 16)
A) 4
D) 20
B) 5
E) 30
C) 10
Kimya
Gazlar
6. 230 gram NO₂ gazı 5 litrelik kapta t °C de 1,5 atmos- fer basınç yapmaktadır. Aynı sıcaklıkta 5 litrelik kaba kaç gram He gazı konulduğunda toplam basınç 3 atmosfer olur? (He = 4, N = 14, 0 = 16) A) 4 D) 20 B) 5 E) 30 C) 10
madığından soğutucu akışkan olarak kulanila2.
(III yanlış)
L
13
V, T(K)
sangg
He(g)
n mol
SO₂
S027 He
B) I ve II
V, T(K)
Kaplarda bulunan gerçek gazlar ile ilgili,
1. basınç, He
II. yoğunluk,
III. idealliğe yakınlık HeY SO₂
özelliklerinden hangileri arasında He > SO₂ ilişki-
si vardır?
(He, 180,32S)
A) Yalnız
D) II ve Ill
SO₂(g)
n mol
Yanıt C
C) I ve III
E) I, II ve III
Apolar yapılı He, polar yapılı SO₂'ye kıyasla ideale
daha yakındır. (III doğru) Bu da n, V, T sabitken
daha fazla basınç yapacağı anlamına gelir. (I doğru)
Kimya
Gazlar
madığından soğutucu akışkan olarak kulanila2. (III yanlış) L 13 V, T(K) sangg He(g) n mol SO₂ S027 He B) I ve II V, T(K) Kaplarda bulunan gerçek gazlar ile ilgili, 1. basınç, He II. yoğunluk, III. idealliğe yakınlık HeY SO₂ özelliklerinden hangileri arasında He > SO₂ ilişki- si vardır? (He, 180,32S) A) Yalnız D) II ve Ill SO₂(g) n mol Yanıt C C) I ve III E) I, II ve III Apolar yapılı He, polar yapılı SO₂'ye kıyasla ideale daha yakındır. (III doğru) Bu da n, V, T sabitken daha fazla basınç yapacağı anlamına gelir. (I doğru)
12. Aşağıdaki eğik düzleme özdeş deney tüplerinde buluna
aynı sıcaklıktaki eşit hacimli X, Y ve Z Sıvıları aynı eği
A noktasından sırasıyla dökülüyor.
30
AN
Sokl
Set
Sıvıların B noktasına ulaşma süreleri arasında
X>Y>Z ilişkisi olduğuna göre,
D) I ve III
I. Y'nin uçuculuğu X'inkinden küçüktür.
II. Akmaya karşı direnci en az olan X'tir.
III. Moleküller arası etkileşim kuvveti en fazla olan Xtir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya s
Kimya
Gazlar
12. Aşağıdaki eğik düzleme özdeş deney tüplerinde buluna aynı sıcaklıktaki eşit hacimli X, Y ve Z Sıvıları aynı eği A noktasından sırasıyla dökülüyor. 30 AN Sokl Set Sıvıların B noktasına ulaşma süreleri arasında X>Y>Z ilişkisi olduğuna göre, D) I ve III I. Y'nin uçuculuğu X'inkinden küçüktür. II. Akmaya karşı direnci en az olan X'tir. III. Moleküller arası etkileşim kuvveti en fazla olan Xtir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II Diğer sayfaya s
12.
B
A
H₂O()
H₂O(S)
Ideal Piston
Yukarıdaki sistem ile ilgili,
Piston, sabit sıcaklıkta A konumuna getirildiğinde den-
ge buhar basıncı değişmez.
II. Piston aşağı itildiğinde H₂O) molekül sayısı artar.
NPiston sabit sıcaklıkta yukarı çekildiğinde buhar basıncı
değişmez.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar
12. B A H₂O() H₂O(S) Ideal Piston Yukarıdaki sistem ile ilgili, Piston, sabit sıcaklıkta A konumuna getirildiğinde den- ge buhar basıncı değişmez. II. Piston aşağı itildiğinde H₂O) molekül sayısı artar. NPiston sabit sıcaklıkta yukarı çekildiğinde buhar basıncı değişmez. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
6.
O
pueden
TV
He(g) →
İdeal piston
41
Şekildeki pistonlu kapta bir miktar He gazı bulunmaktadır.
Hareketli piston sabit sıcaklıkta bir miktar aşağı itilirse
gaza ait,
Basınç
M. Hacim
J. Mol sayısı
özelliklerinden hangilerinde artma olur?
A) Yalnız I
B Yalnız II
bilped DI ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Gazlar
6. O pueden TV He(g) → İdeal piston 41 Şekildeki pistonlu kapta bir miktar He gazı bulunmaktadır. Hareketli piston sabit sıcaklıkta bir miktar aşağı itilirse gaza ait, Basınç M. Hacim J. Mol sayısı özelliklerinden hangilerinde artma olur? A) Yalnız I B Yalnız II bilped DI ve II C) Yalnız III E) I ve III
İdeal piston
4V
3V
2V-
V
P₁ = 1 atm
(g)
A) 32,02
Heig
D) 43,98
H₂O
(s)
-M
Boş
B) 40,2
3V
Yukarıdaki düzenekte 25°C sıcaklıkta dengede
olan sistemler arasındaki M musluğu açılıp pis-
ton 3V konumuna sabitleniyor.
e. T
Sistemde tekrar denge kurulduğunda sıcaklık
değişmediğine göre, toplam basınç kaç cmHg
E) 52,8
30.
olur?
(25°C sıcaklıkta suyun buhar basıncı 27 mmHg
olup buharlaşan Sivi hacmi ihmal edilecektir.)
m/y
C) 46,68
Kimya
Gazlar
İdeal piston 4V 3V 2V- V P₁ = 1 atm (g) A) 32,02 Heig D) 43,98 H₂O (s) -M Boş B) 40,2 3V Yukarıdaki düzenekte 25°C sıcaklıkta dengede olan sistemler arasındaki M musluğu açılıp pis- ton 3V konumuna sabitleniyor. e. T Sistemde tekrar denge kurulduğunda sıcaklık değişmediğine göre, toplam basınç kaç cmHg E) 52,8 30. olur? (25°C sıcaklıkta suyun buhar basıncı 27 mmHg olup buharlaşan Sivi hacmi ihmal edilecektir.) m/y C) 46,68
10.
Xa
(g)
X(s)
A) Yalnız I
Johadr
→İdeal piston ain
Aljoy
A
Yalıtılmış kap
Yukarıdaki şekilde ısıca yalıtılmış ideal pistonlu
kapta sabit sıcaklıkta X Sıvısı buharı ile dengededir.
D) I ve II
B
Piston A konumundan B'ye getirilip sabitle-
nirse;
1. Kinetik enerji artar.
II. Buhar basıncı değişmez.
III. X SIVISının miktarı değişmez.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Gazlar
10. Xa (g) X(s) A) Yalnız I Johadr →İdeal piston ain Aljoy A Yalıtılmış kap Yukarıdaki şekilde ısıca yalıtılmış ideal pistonlu kapta sabit sıcaklıkta X Sıvısı buharı ile dengededir. D) I ve II B Piston A konumundan B'ye getirilip sabitle- nirse; 1. Kinetik enerji artar. II. Buhar basıncı değişmez. III. X SIVISının miktarı değişmez. verilen yargılardan hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
7.
B
D
E
FE
A)
He
H₂O
Yukandaki ideal sürtünmesiz pistonlu kapta t°C
sıcaklıkta H₂O sivisi ve He gazı dengededir.
Sıcaklık değiştirilmeden piston A konumuna ge-
tirilip sabitleniyor.
Buna göre;
I
Azalır
Azalır
Artar
Artar
Azalır
→ Hareketli
piston
L. He gazının kısmi basiner,
H₂O sıvı miktan,
III. H₂O sıvısının buhar basıncı
niceliklerde meydana gelen değişim aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
11
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Değişmez
Sicaklic
soflik
ors
111
Azalır
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır
Kimya
Gazlar
7. B D E FE A) He H₂O Yukandaki ideal sürtünmesiz pistonlu kapta t°C sıcaklıkta H₂O sivisi ve He gazı dengededir. Sıcaklık değiştirilmeden piston A konumuna ge- tirilip sabitleniyor. Buna göre; I Azalır Azalır Artar Artar Azalır → Hareketli piston L. He gazının kısmi basiner, H₂O sıvı miktan, III. H₂O sıvısının buhar basıncı niceliklerde meydana gelen değişim aşağıda- kilerden hangisinde doğru verilmiştir? 11 Artar Azalır Artar Azalır Değişmez Sicaklic soflik ors 111 Azalır Değişmez Artar Değişmez Azalır
ki x
8. Aynı ortamda kaynayan etil alkol, su ve tuzlu su
sıvılarının;
ting forky
1. sıcaklıkları,
II. buhar basınçları,
III. kinetik enerjileri
niceliklerinden hangileri birbirinden farklıdır?
B) Yalnız II
Clive Til
A) Yalnız I
D) II ve I
E), Hve III
1.
11
1
ya
A)
Kimya
Gazlar
ki x 8. Aynı ortamda kaynayan etil alkol, su ve tuzlu su sıvılarının; ting forky 1. sıcaklıkları, II. buhar basınçları, III. kinetik enerjileri niceliklerinden hangileri birbirinden farklıdır? B) Yalnız II Clive Til A) Yalnız I D) II ve I E), Hve III 1. 11 1 ya A)
niş
in
e-
u
S
3. C (k) + O2(g)
Son
C (k)
+
CO
1/1/202 (9)
2(g)
Yukarıda verilen tepkimelerde elde edilen ürünler için,
I. CO₂ asit yağmurları oluşturabilen bir gazdır.
TD CO kararsız boğucu bir gazdır.
III. CO solunum yolu ile alındığında akciğerde;
O₂Hb+ COCOHb+ O₂, tepkimesi ile oksijenin ta-
şınmasını engeller.
-
2(g)
(tam yanma)
CO(yarım yanma)
(g)
yargılarından hangileri doğrudur?
A), II ve III
B) I ve II
D) I ve III
E) Yalnız I
C) II ve III
Kimya
Gazlar
niş in e- u S 3. C (k) + O2(g) Son C (k) + CO 1/1/202 (9) 2(g) Yukarıda verilen tepkimelerde elde edilen ürünler için, I. CO₂ asit yağmurları oluşturabilen bir gazdır. TD CO kararsız boğucu bir gazdır. III. CO solunum yolu ile alındığında akciğerde; O₂Hb+ COCOHb+ O₂, tepkimesi ile oksijenin ta- şınmasını engeller. - 2(g) (tam yanma) CO(yarım yanma) (g) yargılarından hangileri doğrudur? A), II ve III B) I ve II D) I ve III E) Yalnız I C) II ve III
I'deki
444
aklık-
E) 140
bio
en 0₂
klıkta
merek
ba-
Köl-
tlesi
16
Palm
10.
Azalır
LY
were ope
B) 0.20 000 BH mo at
slont blatge)
mm TTA acend
Ne(g) M
H₂O(g)
H₂O(s)
Boş
ego
1. kap
2. kap
Şekildeki sistemde I. kapta sıvısıyla denge
su buharı ve suda çözünmeyen Ne gazı b
lunmaktadır.
Buna göre, aynı sıcaklıkta M musluğu a
lırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
1. kaptaki toplam basınç yarıya iner.
stopt ebris.
SIVI su miktarı değişmez.
melo C) Su buharı basıncı yarıya iner.
D) Ne gazının kısmi basıncı azalır.
Oer sayısı azalır.
E) Gaz fazında birim hacimdeki H₂O molek
Kimya
Gazlar
I'deki 444 aklık- E) 140 bio en 0₂ klıkta merek ba- Köl- tlesi 16 Palm 10. Azalır LY were ope B) 0.20 000 BH mo at slont blatge) mm TTA acend Ne(g) M H₂O(g) H₂O(s) Boş ego 1. kap 2. kap Şekildeki sistemde I. kapta sıvısıyla denge su buharı ve suda çözünmeyen Ne gazı b lunmaktadır. Buna göre, aynı sıcaklıkta M musluğu a lırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ 1. kaptaki toplam basınç yarıya iner. stopt ebris. SIVI su miktarı değişmez. melo C) Su buharı basıncı yarıya iner. D) Ne gazının kısmi basıncı azalır. Oer sayısı azalır. E) Gaz fazında birim hacimdeki H₂O molek