Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazlar Soruları

8.
1,2 atm
CH4(g)
B) 24
2 atm
O2(g)
t °C
V
Şekildeki sistemde M musluğu açılarak gazlar,
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H₂O(s)
tepkimesini tam verimle gerçekleştiriyorlar.
Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına
döndürüldüğünde kaptaki toplam basınç 48 cmHg
olduğuna göre, oluşan suyun t °C deki buhar basıncı kaç
mmHg'dir?
A) 32
C) 18
t°C
V
D) 6
E) 3,2
DYAYINLARI-
Kimya
Gazlar
8. 1,2 atm CH4(g) B) 24 2 atm O2(g) t °C V Şekildeki sistemde M musluğu açılarak gazlar, CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H₂O(s) tepkimesini tam verimle gerçekleştiriyorlar. Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürüldüğünde kaptaki toplam basınç 48 cmHg olduğuna göre, oluşan suyun t °C deki buhar basıncı kaç mmHg'dir? A) 32 C) 18 t°C V D) 6 E) 3,2 DYAYINLARI-
. Gerçek gazlarla ilgili,
I. Gaz taneciklerinin öz hacimleri kap hacmi yanında
ihmal edilir.
II. Gaz tanecikleri arasında etkileşim kuvvetleri gaz
basıncını etkiler.
III. Düşük sıcaklıklarda ideallikten sapma oranları daha
yüksektir.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar
. Gerçek gazlarla ilgili, I. Gaz taneciklerinin öz hacimleri kap hacmi yanında ihmal edilir. II. Gaz tanecikleri arasında etkileşim kuvvetleri gaz basıncını etkiler. III. Düşük sıcaklıklarda ideallikten sapma oranları daha yüksektir. yargılarından hangileri doğru değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
3.
X(g)
82
57 cm
38 cm
Hg
Manometrenin kapalı ucundaki gazın sıcaklığı 27 °C
ve açık hava basıncı 76 cmHg'dir.
Buna göre, manometredeki civa seviyeleri eşitle-
mek için X(g) gazının sıcaklığı kaç °C olmalıdır?
A) 127 B) 177 C) 527 D) 773 E) 800
Kimya
Gazlar
3. X(g) 82 57 cm 38 cm Hg Manometrenin kapalı ucundaki gazın sıcaklığı 27 °C ve açık hava basıncı 76 cmHg'dir. Buna göre, manometredeki civa seviyeleri eşitle- mek için X(g) gazının sıcaklığı kaç °C olmalıdır? A) 127 B) 177 C) 527 D) 773 E) 800
3.
HH
48 gram
Y(g)
X(g)
Hg
20 cm
40 cm
Şekildeki sistem dengedeyken sıcaklık değiştirilme-
den kaptan m gram Y gazı boşaltıldığında mano-
metrede civa seviyeleri eşit olmaktadır.
Buna göre, m kaçtır? (Px = 80 cmHg, Y: 16)
A) 40
B) 32
C) 24
D) 16
D)
16 E) 8
Kimya
Gazlar
3. HH 48 gram Y(g) X(g) Hg 20 cm 40 cm Şekildeki sistem dengedeyken sıcaklık değiştirilme- den kaptan m gram Y gazı boşaltıldığında mano- metrede civa seviyeleri eşit olmaktadır. Buna göre, m kaçtır? (Px = 80 cmHg, Y: 16) A) 40 B) 32 C) 24 D) 16 D) 16 E) 8
6. 230 gram NO₂ gazı 5 litrelik kapta t °C de 1,5 atmos-
fer basınç yapmaktadır.
Aynı sıcaklıkta 5 litrelik kaba kaç gram He gazı
konulduğunda toplam basınç 3 atmosfer olur?
(He = 4, N = 14, 0 = 16)
A) 4
D) 20
B) 5
E) 30
C) 10
Kimya
Gazlar
6. 230 gram NO₂ gazı 5 litrelik kapta t °C de 1,5 atmos- fer basınç yapmaktadır. Aynı sıcaklıkta 5 litrelik kaba kaç gram He gazı konulduğunda toplam basınç 3 atmosfer olur? (He = 4, N = 14, 0 = 16) A) 4 D) 20 B) 5 E) 30 C) 10
madığından soğutucu akışkan olarak kulanila2.
(III yanlış)
L
13
V, T(K)
sangg
He(g)
n mol
SO₂
S027 He
B) I ve II
V, T(K)
Kaplarda bulunan gerçek gazlar ile ilgili,
1. basınç, He
II. yoğunluk,
III. idealliğe yakınlık HeY SO₂
özelliklerinden hangileri arasında He > SO₂ ilişki-
si vardır?
(He, 180,32S)
A) Yalnız
D) II ve Ill
SO₂(g)
n mol
Yanıt C
C) I ve III
E) I, II ve III
Apolar yapılı He, polar yapılı SO₂'ye kıyasla ideale
daha yakındır. (III doğru) Bu da n, V, T sabitken
daha fazla basınç yapacağı anlamına gelir. (I doğru)
Kimya
Gazlar
madığından soğutucu akışkan olarak kulanila2. (III yanlış) L 13 V, T(K) sangg He(g) n mol SO₂ S027 He B) I ve II V, T(K) Kaplarda bulunan gerçek gazlar ile ilgili, 1. basınç, He II. yoğunluk, III. idealliğe yakınlık HeY SO₂ özelliklerinden hangileri arasında He > SO₂ ilişki- si vardır? (He, 180,32S) A) Yalnız D) II ve Ill SO₂(g) n mol Yanıt C C) I ve III E) I, II ve III Apolar yapılı He, polar yapılı SO₂'ye kıyasla ideale daha yakındır. (III doğru) Bu da n, V, T sabitken daha fazla basınç yapacağı anlamına gelir. (I doğru)
12. Aşağıdaki eğik düzleme özdeş deney tüplerinde buluna
aynı sıcaklıktaki eşit hacimli X, Y ve Z Sıvıları aynı eği
A noktasından sırasıyla dökülüyor.
30
AN
Sokl
Set
Sıvıların B noktasına ulaşma süreleri arasında
X>Y>Z ilişkisi olduğuna göre,
D) I ve III
I. Y'nin uçuculuğu X'inkinden küçüktür.
II. Akmaya karşı direnci en az olan X'tir.
III. Moleküller arası etkileşim kuvveti en fazla olan Xtir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Diğer sayfaya s
Kimya
Gazlar
12. Aşağıdaki eğik düzleme özdeş deney tüplerinde buluna aynı sıcaklıktaki eşit hacimli X, Y ve Z Sıvıları aynı eği A noktasından sırasıyla dökülüyor. 30 AN Sokl Set Sıvıların B noktasına ulaşma süreleri arasında X>Y>Z ilişkisi olduğuna göre, D) I ve III I. Y'nin uçuculuğu X'inkinden küçüktür. II. Akmaya karşı direnci en az olan X'tir. III. Moleküller arası etkileşim kuvveti en fazla olan Xtir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II Diğer sayfaya s
12.
B
A
H₂O()
H₂O(S)
Ideal Piston
Yukarıdaki sistem ile ilgili,
Piston, sabit sıcaklıkta A konumuna getirildiğinde den-
ge buhar basıncı değişmez.
II. Piston aşağı itildiğinde H₂O) molekül sayısı artar.
NPiston sabit sıcaklıkta yukarı çekildiğinde buhar basıncı
değişmez.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar
12. B A H₂O() H₂O(S) Ideal Piston Yukarıdaki sistem ile ilgili, Piston, sabit sıcaklıkta A konumuna getirildiğinde den- ge buhar basıncı değişmez. II. Piston aşağı itildiğinde H₂O) molekül sayısı artar. NPiston sabit sıcaklıkta yukarı çekildiğinde buhar basıncı değişmez. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
m Yayınları
273 °C de 5,6 litrelik bir kapta 2 atm basınç yapan CO₂ gazı vardır. Ka-
2.233
bın sıcaklığı 546 artırılıp, hacmi 2 katına çıkarılırken, kaba 42 gram
CO gazı ekleniyor.
P.V=n·R·T
Buna göre, kaptaki son basınç kaç atm dir?
(C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)
CO:28
A) 2
B) 3,5
C) 7
D) 14
E) 21
2
&
Kimya
Gazlar
m Yayınları 273 °C de 5,6 litrelik bir kapta 2 atm basınç yapan CO₂ gazı vardır. Ka- 2.233 bın sıcaklığı 546 artırılıp, hacmi 2 katına çıkarılırken, kaba 42 gram CO gazı ekleniyor. P.V=n·R·T Buna göre, kaptaki son basınç kaç atm dir? (C = 12 g/mol, O = 16 g/mol) CO:28 A) 2 B) 3,5 C) 7 D) 14 E) 21 2 &
I
Trendyol
Trendyol Yemek
İlk siparişine özel %50'ye VARAN İNDİRİM! Hemen sipariş ver, yemeğin kapı..
4. Şekildeki sistemde bir miktar He gazının sıcaklığı
27 C dir.
3V L
boş
M
A) P
He (g)
B)
003
M musluğu açılarak sıcaklık 127 °C ye çıkarıldı-
ğında He gazının basıncı kaç P olur?
(Bölmeler eşit ve V litredir.)
4P
3
= P atm
ideal piston
4.5G
456 %41
8P
4P
9
1
P5
Kimya
Gazlar
I Trendyol Trendyol Yemek İlk siparişine özel %50'ye VARAN İNDİRİM! Hemen sipariş ver, yemeğin kapı.. 4. Şekildeki sistemde bir miktar He gazının sıcaklığı 27 C dir. 3V L boş M A) P He (g) B) 003 M musluğu açılarak sıcaklık 127 °C ye çıkarıldı- ğında He gazının basıncı kaç P olur? (Bölmeler eşit ve V litredir.) 4P 3 = P atm ideal piston 4.5G 456 %41 8P 4P 9 1 P5
8 atm
He(g)
1 L
4 atm
CH₂(g)
3L
D) II ve III
Aynı sıcaklıktaki He ve CH4 gazlarının bulunduğu
kaplar arasındaki musluk açılıyor.
Buna göre,
I. Her iki kaptaki gaz özkütlesi eşit olur.
II. He ve CH4 gazlarının kısmi basınçları eşitlenir.
III. He gazının I. kaptaki tanecik sayısı II. kaptakin-
den fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz I
B) Yalnız II
isabell
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar
8 atm He(g) 1 L 4 atm CH₂(g) 3L D) II ve III Aynı sıcaklıktaki He ve CH4 gazlarının bulunduğu kaplar arasındaki musluk açılıyor. Buna göre, I. Her iki kaptaki gaz özkütlesi eşit olur. II. He ve CH4 gazlarının kısmi basınçları eşitlenir. III. He gazının I. kaptaki tanecik sayısı II. kaptakin- den fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz I B) Yalnız II isabell C) I ve III E) I, II ve III
Madde
Kritik
Sıcaklık (°C)
He
-268,6
Freon - 12
-29,8
He ve Freon-12 maddelerinin Kritik sıcaklık ve Kaynama
noktası yukarıda verilmiştir.
Buna göre oda sıcaklığında,
1. He gaz halindedir
II. Freon-12 buhar halindedir.
A) Yalnız I
-267,8
420
Kaynama
Noktası (°C)
III. Freon-12 soğutucu akışkan olarak kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) Yalnız II
C)
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar
Madde Kritik Sıcaklık (°C) He -268,6 Freon - 12 -29,8 He ve Freon-12 maddelerinin Kritik sıcaklık ve Kaynama noktası yukarıda verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında, 1. He gaz halindedir II. Freon-12 buhar halindedir. A) Yalnız I -267,8 420 Kaynama Noktası (°C) III. Freon-12 soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III B) Yalnız II C) E) I, II ve III
Örnek:
1. tüp
Çözüm:
48 gram
X
2 L, T
II. tüp
1 mol
X
2L, T
38 cm
"Hg
ONITE 3
GAZLAR
Kaplar arasındaki musluk açılıp yeteri kadar bekletildiğinde
civa seviyesi farkı 76 cm olmaktadır.
Buna göre, kaptaki ideal X gazının molekül kütlesi kaçtır?
planır ise sonuç bulunur.
Kimya
Gazlar
Örnek: 1. tüp Çözüm: 48 gram X 2 L, T II. tüp 1 mol X 2L, T 38 cm "Hg ONITE 3 GAZLAR Kaplar arasındaki musluk açılıp yeteri kadar bekletildiğinde civa seviyesi farkı 76 cm olmaktadır. Buna göre, kaptaki ideal X gazının molekül kütlesi kaçtır? planır ise sonuç bulunur.
3.
Kavram haritasında I, II, III ve IV ile belirtilen kutucuklara
uygun kavramların yerleştirilmesi istenmektedir.
Katılar
Kristal katılar
İyonik katılar
↓
Örnek
IV
A) Amorf katılar
C) Kovalent katılar
Moleküler katılar
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bu kutucuklara
yerleştirilemez?
e
E) Grafit
1
B) Metalik katılar
D) Yemek tuzu
Kimya
Gazlar
3. Kavram haritasında I, II, III ve IV ile belirtilen kutucuklara uygun kavramların yerleştirilmesi istenmektedir. Katılar Kristal katılar İyonik katılar ↓ Örnek IV A) Amorf katılar C) Kovalent katılar Moleküler katılar Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bu kutucuklara yerleştirilemez? e E) Grafit 1 B) Metalik katılar D) Yemek tuzu
8.
P.V=nRT 29/
P. 1₁1=2.82.30p
uppp
He (g)
H₂O (s)
P=12
Yukarıda verilen sistemde su üstünde toplanan
27°C'deki 2 mol ideal He gazının hacmi 4,1 tredir.
Aynı sıcaklıkta piston yukarı doğru çekilerek He
gazının hacmi 6 katına çıkarıldığında kaptaki top
lam basınç kaç cmHg olur? (27°C'de suyun buhar
basınç 30mHg'di. Suyun buharlaşmasından kay
naklanan hacim değişimi ihmal edilecektir.)
A) 79
B) 106 C) 152 D) 155
2
E) 172
Kimya
Gazlar
8. P.V=nRT 29/ P. 1₁1=2.82.30p uppp He (g) H₂O (s) P=12 Yukarıda verilen sistemde su üstünde toplanan 27°C'deki 2 mol ideal He gazının hacmi 4,1 tredir. Aynı sıcaklıkta piston yukarı doğru çekilerek He gazının hacmi 6 katına çıkarıldığında kaptaki top lam basınç kaç cmHg olur? (27°C'de suyun buhar basınç 30mHg'di. Suyun buharlaşmasından kay naklanan hacim değişimi ihmal edilecektir.) A) 79 B) 106 C) 152 D) 155 2 E) 172
1. kap
He(g)
0,4 atm
2L
M
(A) Yalnız I
2. kap
A
1
D) II ve III
He (g)
1L
-
B
B) I ve II
Sürtünmesiz piston
Po=1 atm
2
Yukarıdaki sistemde sıcaklık değiştirilmeden M musluğu
açılıp sistemin dengeye ulaşması bekleniyor.
Buna göre,
Piston 1 yönünde hareket eder.
Sistemin son basıncı 0,9 atm olur.
III. 1. kaptaki gaz yoğunluğu azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D
W
9482
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar
1. kap He(g) 0,4 atm 2L M (A) Yalnız I 2. kap A 1 D) II ve III He (g) 1L - B B) I ve II Sürtünmesiz piston Po=1 atm 2 Yukarıdaki sistemde sıcaklık değiştirilmeden M musluğu açılıp sistemin dengeye ulaşması bekleniyor. Buna göre, Piston 1 yönünde hareket eder. Sistemin son basıncı 0,9 atm olur. III. 1. kaptaki gaz yoğunluğu azalır. yargılarından hangileri doğrudur? D W 9482 C) I ve III E) I, II ve III