Maddenin Fiziksel Hâlleri Soruları

9.
Endüstriyel olarak çok önemli bir madde olan benzenin
(CH) 1 atm basınç altındaki erime noktası, kaynama nok-
tası ve kritik sıcaklığı sırasıyla 5,5 °C, 80,1 °C ve 288,9 °C'dir.
Buna göre, benzen ile ilgili 1 atm basınçta,
Oda sıcaklığında sıvı hâldedir. Sic
H. 120 °C'de buhar hâldedir.
MI. 450 °C'de sıkıştırılarak sıvılaştırılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
talıdır?
A) Yaln
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
9. Endüstriyel olarak çok önemli bir madde olan benzenin (CH) 1 atm basınç altındaki erime noktası, kaynama nok- tası ve kritik sıcaklığı sırasıyla 5,5 °C, 80,1 °C ve 288,9 °C'dir. Buna göre, benzen ile ilgili 1 atm basınçta, Oda sıcaklığında sıvı hâldedir. Sic H. 120 °C'de buhar hâldedir. MI. 450 °C'de sıkıştırılarak sıvılaştırılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I (B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III talıdır? A) Yaln
38. Saf X maddesine ait
hâl değişimi grafiği
yanda verilmiştir.
t₂
t₁
Sıcaklık (°C)
|| IIE IV
V
Zaman
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) t₁ erime, t₂ kaynama noktasıdır.
B) II. bölgede katı - Sivi heterojen karışım bulunur.
C) V. bölgede madde tamamen gaz hâldedir.
D) I ve III. bölgelerde maddenin kinetik enerjisi artar.
E) Madde miktarı arttırılırsa t₁ ve t₂ değerleri değişmez.
holdedir.
ÖZDEBİR YAYINLARI
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
38. Saf X maddesine ait hâl değişimi grafiği yanda verilmiştir. t₂ t₁ Sıcaklık (°C) || IIE IV V Zaman Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) t₁ erime, t₂ kaynama noktasıdır. B) II. bölgede katı - Sivi heterojen karışım bulunur. C) V. bölgede madde tamamen gaz hâldedir. D) I ve III. bölgelerde maddenin kinetik enerjisi artar. E) Madde miktarı arttırılırsa t₁ ve t₂ değerleri değişmez. holdedir. ÖZDEBİR YAYINLARI
4. Bir gaz ya da buharın sıvıya dönüşmesine yoğuşma denir.
Buna göre,
Hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda su
buharının yoğuşması ile çiy oluşur.
II. Yağmur yağarken havanın ısınmasının nedeni
yoğuşma olayının ekzotermik oluşudur.
III. Yoğuşmalı kombilerde açığa çıkan gaz, sıvı hâle
getirilip yoğuşturularak sistem verimi artırılır.
ifadelerinden hangilerinde yoğuşma doğru anlamda
kullanılmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
4. Bir gaz ya da buharın sıvıya dönüşmesine yoğuşma denir. Buna göre, Hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda su buharının yoğuşması ile çiy oluşur. II. Yağmur yağarken havanın ısınmasının nedeni yoğuşma olayının ekzotermik oluşudur. III. Yoğuşmalı kombilerde açığa çıkan gaz, sıvı hâle getirilip yoğuşturularak sistem verimi artırılır. ifadelerinden hangilerinde yoğuşma doğru anlamda kullanılmıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
24.
Basınç (atm)
1
120
210
(Kritik sıcaklık)
Bir X maddesinin faz diyagramı yukarıda verilmiştir.
Buna göre madde ile ilgili,
I. 210 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda hiçbir basınçta sıvılaştı-
rılamaz
Sıcaklık (°C)
D) I ve III
II. 0,5 atm'de uygun sıcaklıkta süblimleşebilir.
III. 1 atm ve 120 °C'de katı, sivi ve gaz halinde bulunur.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
-C) Ivett
E) I, II ve III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
24. Basınç (atm) 1 120 210 (Kritik sıcaklık) Bir X maddesinin faz diyagramı yukarıda verilmiştir. Buna göre madde ile ilgili, I. 210 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda hiçbir basınçta sıvılaştı- rılamaz Sıcaklık (°C) D) I ve III II. 0,5 atm'de uygun sıcaklıkta süblimleşebilir. III. 1 atm ve 120 °C'de katı, sivi ve gaz halinde bulunur. verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III -C) Ivett E) I, II ve III
4. İçinde 10°C sıcaklığında su bulunan K bardağı ile içinde
60°C sıcaklığında su bulunan daha geniş L bardağında-
ki su seviyeleri Şekil-l'deki gibi eşittir.
h
10°C
su
K
h
60°C
SU
Şekil I
K bardağı L bardağının içine Şekil-ll'deki konulup ısıl
denge sağlanıncaya kadar bekleniyor.
Şekil II
Isı alış-verişinin sadece sular arasında olduğu varsa-
yıldığına göre;
1. Şekil-l'de L kabındaki suyun SISI K kabındaki suyun
ISISından fazladır..
Il ve III
II. Şekil-ll'de L kabındaki sudan K kabındaki suya ısı
geçişi olmuştur.
III. Şekil-ll'de suların son sıcaklıklan 85°C dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalniz II
C) Ive II
E) I, II ve III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
4. İçinde 10°C sıcaklığında su bulunan K bardağı ile içinde 60°C sıcaklığında su bulunan daha geniş L bardağında- ki su seviyeleri Şekil-l'deki gibi eşittir. h 10°C su K h 60°C SU Şekil I K bardağı L bardağının içine Şekil-ll'deki konulup ısıl denge sağlanıncaya kadar bekleniyor. Şekil II Isı alış-verişinin sadece sular arasında olduğu varsa- yıldığına göre; 1. Şekil-l'de L kabındaki suyun SISI K kabındaki suyun ISISından fazladır.. Il ve III II. Şekil-ll'de L kabındaki sudan K kabındaki suya ısı geçişi olmuştur. III. Şekil-ll'de suların son sıcaklıklan 85°C dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalniz II C) Ive II E) I, II ve III
Metaller serbest değerlik elektronları sayesinde
ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) elektriği iletir.
B) şekil verilebilir.
C)
D) parlaktır.
E) işlenebilirler.
sıkıştırılabilir.
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
Metaller serbest değerlik elektronları sayesinde ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) elektriği iletir. B) şekil verilebilir. C) D) parlaktır. E) işlenebilirler. sıkıştırılabilir.
A
15. Aşağıdaki tabloda maddelerde gerçekleşen bazı değişimlere örnekler verilerek değişimin çeşidi işaretlenmiş-
tir.
Olay
K Kuru buzun süblimleşmesi
L Buğdaydan un eldesi
M
Patatesin kızartılması
N Sütün ekşimesi
Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim
+
Buna göre tabloda verilen olaylarla ilgili,
1. K olayı yanlış işaretlenmiştir. Çünkü süblimleşme olayı hâl değişimidir ve bu yüzden fiziksel değişimdir.
II. L olayı doğru işaretlenmiştir. Buğdaydan un elde edilirken buğdayın tanecik boyutu değiştirilir.
III. N olayında sütün dış görünümü değiştiği için doğru işaretleme yapılmıştır.
IV. M olayı yanlış işaretlenmiştir. Çünkü patates, kızartma işleminden sonra hâl değiştirmiştir.
öncüllerde verilen çıkarımlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) I, II, III ve IV
dil tabloda farklı renklerle hovanarak gös-
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
A 15. Aşağıdaki tabloda maddelerde gerçekleşen bazı değişimlere örnekler verilerek değişimin çeşidi işaretlenmiş- tir. Olay K Kuru buzun süblimleşmesi L Buğdaydan un eldesi M Patatesin kızartılması N Sütün ekşimesi Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim + Buna göre tabloda verilen olaylarla ilgili, 1. K olayı yanlış işaretlenmiştir. Çünkü süblimleşme olayı hâl değişimidir ve bu yüzden fiziksel değişimdir. II. L olayı doğru işaretlenmiştir. Buğdaydan un elde edilirken buğdayın tanecik boyutu değiştirilir. III. N olayında sütün dış görünümü değiştiği için doğru işaretleme yapılmıştır. IV. M olayı yanlış işaretlenmiştir. Çünkü patates, kızartma işleminden sonra hâl değiştirmiştir. öncüllerde verilen çıkarımlardan hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II, III ve IV dil tabloda farklı renklerle hovanarak gös-
11. X maddesinin sıcaklık-zaman değişimine ait grafik aşağı-
daki gibidir.
t₁
t₂
t₂
t₁
Sıcaklık (°C)
A
1
1
D) 1₂
B
C
D
AY X, saf bir maddedir.
B) Grafik, X in soğuma eğrisidir.
9
E
All. bölgede X SIVI hâldedir.
1. bölge II. bölge III. bölge IV. bölge V. bölgei
LL
Bu grafik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?
t₂ sıcaklığı, X in kaynama noktasıdır.
F
Zaman (dk.)
BY
9
X maddesi, B ve C noktaları arasında heterojendir.
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
11. X maddesinin sıcaklık-zaman değişimine ait grafik aşağı- daki gibidir. t₁ t₂ t₂ t₁ Sıcaklık (°C) A 1 1 D) 1₂ B C D AY X, saf bir maddedir. B) Grafik, X in soğuma eğrisidir. 9 E All. bölgede X SIVI hâldedir. 1. bölge II. bölge III. bölge IV. bölge V. bölgei LL Bu grafik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- tır? t₂ sıcaklığı, X in kaynama noktasıdır. F Zaman (dk.) BY 9 X maddesi, B ve C noktaları arasında heterojendir.
14.
13
t2
Sıcaklık (°C)
0
Saf X katısının ısıtılması ile ilgili sıcaklık-zaman
grafiği yukarıda verilmiştir.
a
Zaman (dk)
b
B) 0.
-
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştır?
A) X maddesinin erime noktası t₁°C, kaynama
noktası t₂°C'dir. L
a zaman aralığında X en düzenli fiziksel
hâldedir.
C) a - b zaman aralığında X maddesi heterojen
görünümlüdür.
D) b c zaman aralığında X maddesi titreşim ve
dönme hareketi yapan fiziksel hâldedir. SIVI
E) de zaman aralığında X maddesinin kinetik
enerjisi artar, potansiyel enerjisi değişmez.
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
14. 13 t2 Sıcaklık (°C) 0 Saf X katısının ısıtılması ile ilgili sıcaklık-zaman grafiği yukarıda verilmiştir. a Zaman (dk) b B) 0. - Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştır? A) X maddesinin erime noktası t₁°C, kaynama noktası t₂°C'dir. L a zaman aralığında X en düzenli fiziksel hâldedir. C) a - b zaman aralığında X maddesi heterojen görünümlüdür. D) b c zaman aralığında X maddesi titreşim ve dönme hareketi yapan fiziksel hâldedir. SIVI E) de zaman aralığında X maddesinin kinetik enerjisi artar, potansiyel enerjisi değişmez.
A
. Oda koşullarında saf hâlde bulunan X ve Y sıvıları, ağzı açık
olan iki özdeş kaba eşit hacimlerde konulmuştur. Bu sıvı ör-
nekleri 24 saat boyunca 40°C sabit sıcaklıkta bekletildiğinde
X SIVISının hacminin Y SIVISına göre daha fazla azaldığı tespit
edilmiştir.
Buna göre,
I. X, Ylve göre daha uçucudur.
X'in tanecikleri arasındaki çekim gücü Y'ninkinden fazladır.
III. X'in kaynama noktası, aynı diş basınç altındaki Y'nin kay-
nama noktasından düşüktür.
aynı
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız L
X
19404
D) I ve III
Y
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
A . Oda koşullarında saf hâlde bulunan X ve Y sıvıları, ağzı açık olan iki özdeş kaba eşit hacimlerde konulmuştur. Bu sıvı ör- nekleri 24 saat boyunca 40°C sabit sıcaklıkta bekletildiğinde X SIVISının hacminin Y SIVISına göre daha fazla azaldığı tespit edilmiştir. Buna göre, I. X, Ylve göre daha uçucudur. X'in tanecikleri arasındaki çekim gücü Y'ninkinden fazladır. III. X'in kaynama noktası, aynı diş basınç altındaki Y'nin kay- nama noktasından düşüktür. aynı ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız L X 19404 D) I ve III Y B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
22.
OLAYLAR
Mumun Erime si
Etten kıyma yapılması
Sütün ekşime si
Elmanın çürümesi
Patate sin doğranması
Odunun yanması
Yağmur yağmas
Demirin paslanması
Sütten peynir yapılması
Camın kırılması
DEĞİŞİM TÜRÜ
***************************
****************
*********************
****************************************
**************
**********************************
******************************** **se
*******************************************
****************************************
**********************
OLAYLAR
Yoğurttan ay ran yapılması
Suyun buharlaşması
Kağıdın yanması
Camın kırılmas
Hamurun mayalanması
Ekmeğin küflenmesi
Şekerin suda çözünmesi
Yaprağın sararması
Gökkuşağı oluşumu
Kolonyanın buharlaşması
DEĞİŞİM TÜRÜ
************
***********
***********
************
*******************
***************************
*******************************
********************
************************
********************************M
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
22. OLAYLAR Mumun Erime si Etten kıyma yapılması Sütün ekşime si Elmanın çürümesi Patate sin doğranması Odunun yanması Yağmur yağmas Demirin paslanması Sütten peynir yapılması Camın kırılması DEĞİŞİM TÜRÜ *************************** **************** ********************* **************************************** ************** ********************************** ******************************** **se ******************************************* **************************************** ********************** OLAYLAR Yoğurttan ay ran yapılması Suyun buharlaşması Kağıdın yanması Camın kırılmas Hamurun mayalanması Ekmeğin küflenmesi Şekerin suda çözünmesi Yaprağın sararması Gökkuşağı oluşumu Kolonyanın buharlaşması DEĞİŞİM TÜRÜ ************ *********** *********** ************ ******************* *************************** ******************************* ******************** ************************ ********************************M
7.
Maddenin yapısında oluşan değişimler ile ilgili,
I. Fiziksel değişme sonucu yeni maddeler meydana ge-
lir.
✓
Kimyasal olaylarda maddelerin kimliği değişir.
III. Hem fiziksel hem de kimyasal olaylarda toplam kütle
korunur. V
yargılarından hangileri doğrudur?
BY Yalnız III
BY Ya
A) Yalnız II
O
D) II ve III
E) I, II ve III
CXIVE
I ve III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
7. Maddenin yapısında oluşan değişimler ile ilgili, I. Fiziksel değişme sonucu yeni maddeler meydana ge- lir. ✓ Kimyasal olaylarda maddelerin kimliği değişir. III. Hem fiziksel hem de kimyasal olaylarda toplam kütle korunur. V yargılarından hangileri doğrudur? BY Yalnız III BY Ya A) Yalnız II O D) II ve III E) I, II ve III CXIVE I ve III
10. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z saf maddelerinin 1 atm
basınç altındaki erime ve kaynama noktaları verilmiş-
tir.
Madde Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C)
21
201
124
-140
+1
-15
54
60
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış-
tır?
199
A) Oda koşullarında X sıvıdır.
B) Y nin sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda X ve Z katıdır.
d) Z nin sivi olduğu sıcaklık aralığında X katı sıVI
veya gaz olabilin
X in kaynadığı sıcaklıkta Z nin buhar basıncı 1 atm
den küçüktür.
E) Z, 54°C de heterojen yapılı olabilir.
70 cmHq olduğu bir ortamda X
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
10. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z saf maddelerinin 1 atm basınç altındaki erime ve kaynama noktaları verilmiş- tir. Madde Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C) 21 201 124 -140 +1 -15 54 60 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış- tır? 199 A) Oda koşullarında X sıvıdır. B) Y nin sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda X ve Z katıdır. d) Z nin sivi olduğu sıcaklık aralığında X katı sıVI veya gaz olabilin X in kaynadığı sıcaklıkta Z nin buhar basıncı 1 atm den küçüktür. E) Z, 54°C de heterojen yapılı olabilir. 70 cmHq olduğu bir ortamda X
13. Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel bir değişme-
dir?
A) Gümüşün havada kararması
B) Sütün ekşimesi
C) Sütten peynir eldesi
D) Toz şekerden pudra şekeri eldesi
E) Sodyum metalinin suda çözünmesi
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
13. Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel bir değişme- dir? A) Gümüşün havada kararması B) Sütün ekşimesi C) Sütten peynir eldesi D) Toz şekerden pudra şekeri eldesi E) Sodyum metalinin suda çözünmesi
3. Aşağıdaki tabloda saf X, Y ve Z sıvılarının 25 °C de buhar
basınçları verilmiştir.
SIVI
X
Y
Z
Buhar basıncı (mmHg)
78
54
15√
Buna göre, X, Y ve Z sıvıları ile ilgili,
6037
I. 25 °C de uçuculuğu en fazla olan Z sıvısıdır.
II. Aynı basınç altında kaynama noktası en fazla olan X si-
visidir.
inde kaynar
kuvveti
III. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti > Y> X şeklin-
dedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Yalnız III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
3. Aşağıdaki tabloda saf X, Y ve Z sıvılarının 25 °C de buhar basınçları verilmiştir. SIVI X Y Z Buhar basıncı (mmHg) 78 54 15√ Buna göre, X, Y ve Z sıvıları ile ilgili, 6037 I. 25 °C de uçuculuğu en fazla olan Z sıvısıdır. II. Aynı basınç altında kaynama noktası en fazla olan X si- visidir. inde kaynar kuvveti III. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti > Y> X şeklin- dedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III Yalnız III
8. Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin normal basınçta erime ve
kaynama noktası verilmiştir.
Madde Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C)
X
-10
Y
27
-121
N
Buna göre; normal basınçta bu maddeler ile ilgili,
I. Oda koşullarda tamamı katı halde bulunur.
II. Kaynarken buhar basınçları X> Y> Z şeklindedir.
III. Y'nin sıvı olduğu bütün sıcaklıklarda Z gaz halde bu
lunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
COT
165
113
-12
D) I ve IV
C) I ve III
E) I, II ve III
unols8 10
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
8. Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin normal basınçta erime ve kaynama noktası verilmiştir. Madde Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C) X -10 Y 27 -121 N Buna göre; normal basınçta bu maddeler ile ilgili, I. Oda koşullarda tamamı katı halde bulunur. II. Kaynarken buhar basınçları X> Y> Z şeklindedir. III. Y'nin sıvı olduğu bütün sıcaklıklarda Z gaz halde bu lunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II COT 165 113 -12 D) I ve IV C) I ve III E) I, II ve III unols8 10