Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Maddenin Fiziksel Hâlleri Soruları

Š
bi
bi
fa
4.
smesnu
X
em
3.
Y
2
kati
ZA
102(G
Maddenin fiziksel hâlleri X, Y ve Z ile belirtilmiş ve
bu hâllerin birbirlerine dönüşümü şekilde verilmiş-
tir. Bu dönüşümlerden yalnız 2. de taneciklerin ha-
reketliliğinin azaldığı bilinmektedir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
(0) Hiblox2
A) X, maddenin sıvı hâlini belirtir.
B) 3. dönüşüm isi alarak gerçekleşir.
C) 1. dönüşüm donma olarak adlandırılır.
D) 2. dönüşümde tanecikler arası boşluklar artar.
E) Taneciklerin birbirine olan uzaklığı 1. ve 3. dö-
nüşümde azalır.
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
Š bi bi fa 4. smesnu X em 3. Y 2 kati ZA 102(G Maddenin fiziksel hâlleri X, Y ve Z ile belirtilmiş ve bu hâllerin birbirlerine dönüşümü şekilde verilmiş- tir. Bu dönüşümlerden yalnız 2. de taneciklerin ha- reketliliğinin azaldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- rudur? (0) Hiblox2 A) X, maddenin sıvı hâlini belirtir. B) 3. dönüşüm isi alarak gerçekleşir. C) 1. dönüşüm donma olarak adlandırılır. D) 2. dönüşümde tanecikler arası boşluklar artar. E) Taneciklerin birbirine olan uzaklığı 1. ve 3. dö- nüşümde azalır.
AYT/Fen Bilimleri
30. Aşağıdaki şekilde farklı kas tiplerine ait hücreler ve bu kas
tiplerinin bulunduğu organlara örnekler gösterilmiştir.
II.
III.
Y·M·
Buna göre,
1. K, somatik sinir sistemi ile uyarılır.
L, bantlı yapı gösterir.
M, laktik asit fermantasyonu ile enerji üretebilir.
M
A) Yalnız I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
AYT/Fen Bilimleri 30. Aşağıdaki şekilde farklı kas tiplerine ait hücreler ve bu kas tiplerinin bulunduğu organlara örnekler gösterilmiştir. II. III. Y·M· Buna göre, 1. K, somatik sinir sistemi ile uyarılır. L, bantlı yapı gösterir. M, laktik asit fermantasyonu ile enerji üretebilir. M A) Yalnız I ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
11. Çoğumuz günün bazı saatlerinde bitki yaprakları üzerinde
oluşan çiğ tanelerini görmüşüzdür.
Çiğ, hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda oluşur.
Buna göre çiğ ile ilgili,
1. Havadaki su buharının sıvı hâle geçmesiyle oluşur.
II. Buharlaşma sonucu oluşur.
III. Ekzotermik bir olay sonucu oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
1
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
11. Çoğumuz günün bazı saatlerinde bitki yaprakları üzerinde oluşan çiğ tanelerini görmüşüzdür. Çiğ, hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda oluşur. Buna göre çiğ ile ilgili, 1. Havadaki su buharının sıvı hâle geçmesiyle oluşur. II. Buharlaşma sonucu oluşur. III. Ekzotermik bir olay sonucu oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III 1
Suyun hal değişim şeması verilmiştir.
Buz
1
1,2
4
LO
3,4,6
5
Su
6
2
B) 1, 2, 3
11²
Şemaya göre, hangi hal değişimleri maddenin
daha düzensiz hale geçişine örnek değildir?
3
Buhar
E) 2, 4, 6
C) 2, 3, 5
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
Suyun hal değişim şeması verilmiştir. Buz 1 1,2 4 LO 3,4,6 5 Su 6 2 B) 1, 2, 3 11² Şemaya göre, hangi hal değişimleri maddenin daha düzensiz hale geçişine örnek değildir? 3 Buhar E) 2, 4, 6 C) 2, 3, 5
1.
Pınar, madde ve özellikleri ünitesinde öğrendiği kavramları
pekiştirebilmek için yukarıdaki deney düzeneklerini kurarak
buruşturduğu kâğıt havlu yardımıyla suyun bir kaptan diğerine
geçişini gözlemliyor.
30 °C
su
50 °C
su
A)mm, 2m
m₂ > mx > my
X
30 °C
tuzlu su
Pınar eşit süre beklediğinde X, Y, Z kaplarında biriken su
kütleleri sırasıyla my, my, my olduğuna göre, bunlar arasın-
daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
E) mx-my
Z
B) My my m
D) m₂ > my > mx
zm₂
M27MX
TO
yay
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
1. Pınar, madde ve özellikleri ünitesinde öğrendiği kavramları pekiştirebilmek için yukarıdaki deney düzeneklerini kurarak buruşturduğu kâğıt havlu yardımıyla suyun bir kaptan diğerine geçişini gözlemliyor. 30 °C su 50 °C su A)mm, 2m m₂ > mx > my X 30 °C tuzlu su Pınar eşit süre beklediğinde X, Y, Z kaplarında biriken su kütleleri sırasıyla my, my, my olduğuna göre, bunlar arasın- daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? E) mx-my Z B) My my m D) m₂ > my > mx zm₂ M27MX TO yay
21. Aşağıda yapılan bazı gözlemler verilmiştir.
●
●
Helyum gazı ile doldurulmuş bir balonun yeryüzünden
yükseldikçe hacminin artması ve belirli bir yükseklikte
patlaması
Ağrı dağının tepesinde suyun deniz seviyesine göre
daha düşük sıcaklıkta kaynaması
Aşağıda verilen olaylardan hangisinin sebebi yukarıda
verilen olaylar ile aynıdır?
CA
A) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça kulaklarımızın
tıkanması
B) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın
düşmesi
C) Atmosfere yaklaştıkça atmosfer basıncının artması
D) Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça tanecikler arası
çekimin zayıflaması
E) Deniz seviyesinde atmosfer basıncının daha düşük
olması
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
21. Aşağıda yapılan bazı gözlemler verilmiştir. ● ● Helyum gazı ile doldurulmuş bir balonun yeryüzünden yükseldikçe hacminin artması ve belirli bir yükseklikte patlaması Ağrı dağının tepesinde suyun deniz seviyesine göre daha düşük sıcaklıkta kaynaması Aşağıda verilen olaylardan hangisinin sebebi yukarıda verilen olaylar ile aynıdır? CA A) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça kulaklarımızın tıkanması B) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın düşmesi C) Atmosfere yaklaştıkça atmosfer basıncının artması D) Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça tanecikler arası çekimin zayıflaması E) Deniz seviyesinde atmosfer basıncının daha düşük olması
46
A
179. 25 °C'de bulunan dietil eter, aseton ve saf su için buhar
basıncı değerleri,
Dietil eter > Aseton > Saf su şeklindedir.
Buna göre, aynı ortamda bulunan bu maddelerle ilgili,
1. Asetonun kaynama noktası saf suya göre daha fazla-
dır.
naeulo nebiais bhst sved unul
II. Saf suyun vizkozite değeri asetona göre daha fazla-
dır.
III. Dietil eter tanecikleri arası çekim kuvveti asetona
göre daha zayıftır.
X
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve Ilt
C) I ve III
E) Yalnız III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
46 A 179. 25 °C'de bulunan dietil eter, aseton ve saf su için buhar basıncı değerleri, Dietil eter > Aseton > Saf su şeklindedir. Buna göre, aynı ortamda bulunan bu maddelerle ilgili, 1. Asetonun kaynama noktası saf suya göre daha fazla- dır. naeulo nebiais bhst sved unul II. Saf suyun vizkozite değeri asetona göre daha fazla- dır. III. Dietil eter tanecikleri arası çekim kuvveti asetona göre daha zayıftır. X yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve Ilt C) I ve III E) Yalnız III
1. Aşağıdaki tabloda L, M ve T maddelerinin oda şartlarında-
ki fiziksel hâlleri verilmiştir.
Madde
L
M
T
Fiziksel hâl
D) I ve III
SIVI
Gaz
Katı
Buna göre;
I. L sadece yüzeyden buharlaşır.
II. M'nin kaynama sıcaklığı 25°C'den küçüktür.
III. T'nin erime sıcaklığı 20°C olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
1. Aşağıdaki tabloda L, M ve T maddelerinin oda şartlarında- ki fiziksel hâlleri verilmiştir. Madde L M T Fiziksel hâl D) I ve III SIVI Gaz Katı Buna göre; I. L sadece yüzeyden buharlaşır. II. M'nin kaynama sıcaklığı 25°C'den küçüktür. III. T'nin erime sıcaklığı 20°C olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
13. Gaz, buhar, kritik sıcaklık ve soğutucu akışkanlarla ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir gazın basınç etkisiyle sıvılaşabileceği en yüksek
sıcaklık değerine kritik sıcaklık denir.
B) Kritik sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda madde gaz,
üstündeki sıcaklıklarda buhar hâlinde bulunur.
C) Buharlaşırken dışardan ısı alarak ortamın soğumasını
sağlayan maddelere soğutucu akışkan denir.
D) Sivilar her sıcaklıkta buharlaşırlar.
E) 25 °C de 1 atm'de su buhar hâlindedir.
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
13. Gaz, buhar, kritik sıcaklık ve soğutucu akışkanlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir gazın basınç etkisiyle sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklık değerine kritik sıcaklık denir. B) Kritik sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda madde gaz, üstündeki sıcaklıklarda buhar hâlinde bulunur. C) Buharlaşırken dışardan ısı alarak ortamın soğumasını sağlayan maddelere soğutucu akışkan denir. D) Sivilar her sıcaklıkta buharlaşırlar. E) 25 °C de 1 atm'de su buhar hâlindedir.
3. Saf bir maddenin fiziksel halleri olan X, Y ve Z ile ilgili,
özkütlesi en küçük olandır. Go
Z hâli için donma noktası ayırt edicidir. S
B
●
bilgileri veriliyor.
Buna göre, X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangis
doğrudur?
D)
E)
●
X
Kati
Kati
Gaz
Gaz
SIVI
Goz
Y
SIVI
Gaz
Katr
SIVI
Katı
Z
Gaz
SIVI
SIVI
Katı
Gaz
SVI
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
3. Saf bir maddenin fiziksel halleri olan X, Y ve Z ile ilgili, özkütlesi en küçük olandır. Go Z hâli için donma noktası ayırt edicidir. S B ● bilgileri veriliyor. Buna göre, X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangis doğrudur? D) E) ● X Kati Kati Gaz Gaz SIVI Goz Y SIVI Gaz Katr SIVI Katı Z Gaz SIVI SIVI Katı Gaz SVI
8. Saf bir maddenin eşit kütlelerde X katı, Y SIVI
ve Z gaz hâlleri olmak üzere;
1. düzensizlik,
II. tanecikler arası boştuk
III. yoğunluk,
IV. toplam potansiyel enerji
özelliklerinden hangilerinde X > Y>Z
karşılaştırması doğru olabilir?
A) Yalnız III
B) I ve III
D) I ve IV
C) II ve III
Ell ve IV
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
8. Saf bir maddenin eşit kütlelerde X katı, Y SIVI ve Z gaz hâlleri olmak üzere; 1. düzensizlik, II. tanecikler arası boştuk III. yoğunluk, IV. toplam potansiyel enerji özelliklerinden hangilerinde X > Y>Z karşılaştırması doğru olabilir? A) Yalnız III B) I ve III D) I ve IV C) II ve III Ell ve IV
1.
A
2.
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15-20) a
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm
2.
●
A
Aşağıda günlük hayatta kullanılan bazı kavramlar verilmiştir.
Alev L
Işık X
Hava
Tahta
Sıcaklık
Buna göre verilenlerden kaç tanesi madde değildir?
A) 1
B) 2
A
C) 3
D) 4
E) 5
Şekildeki görselde bir otomobilde kullanılan dikiz aynası
gösterilmiştir.
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
1. A 2. FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8 - 14), Biyoloji (15-20) a Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısm 2. ● A Aşağıda günlük hayatta kullanılan bazı kavramlar verilmiştir. Alev L Işık X Hava Tahta Sıcaklık Buna göre verilenlerden kaç tanesi madde değildir? A) 1 B) 2 A C) 3 D) 4 E) 5 Şekildeki görselde bir otomobilde kullanılan dikiz aynası gösterilmiştir.
7.
1 atm basınçta eşit kütlelerde alınan buz, su ve
su buharı ile ilgili;
16. DENEME
Tanecik sayıları eşittir.
H.Hacimleri su buharı > su > buz şeklindedir.
III. Üçünün de tanecikleri titreşim hareketi yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
puzher
D) I ve III
C) I ve II
E)T, II ve III
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
7. 1 atm basınçta eşit kütlelerde alınan buz, su ve su buharı ile ilgili; 16. DENEME Tanecik sayıları eşittir. H.Hacimleri su buharı > su > buz şeklindedir. III. Üçünün de tanecikleri titreşim hareketi yapar. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız III A) Yalnız I puzher D) I ve III C) I ve II E)T, II ve III
120
30
25
0
5.
TYT
Saf X maddesinin 1 atm basınçta farklı sıcaklıklardaki
fiziksel hâli aşağıda verilmiştir
25
0
110
40
Sıcaklık (°C) 20
Fiziksel Hål
Katı
Buna göre, 1 atm basınçta 25 °C'deki X maddesinin
ısınma eğrisi aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
E)
140
60
25
04
Zaman
Zaman
B
D)
Sıcaklık (°C)
40
Katı
150
50
25
0
70
SIVI
Sıcaklık (°C)
150
70
25
150
Gaz
→ Zaman
o
Zaman
Zaman
7. 1 mol
1.
2.
3.
mad
Bur
E
y
A
T
1
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
120 30 25 0 5. TYT Saf X maddesinin 1 atm basınçta farklı sıcaklıklardaki fiziksel hâli aşağıda verilmiştir 25 0 110 40 Sıcaklık (°C) 20 Fiziksel Hål Katı Buna göre, 1 atm basınçta 25 °C'deki X maddesinin ısınma eğrisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) E) 140 60 25 04 Zaman Zaman B D) Sıcaklık (°C) 40 Katı 150 50 25 0 70 SIVI Sıcaklık (°C) 150 70 25 150 Gaz → Zaman o Zaman Zaman 7. 1 mol 1. 2. 3. mad Bur E y A T 1
7. Aşağıda A, B ve C maddelerinin erime ve kaynama
sıcaklıkları verilmiştir.
Erime
Sıcaklığı (°C)
-10
S
S
S
Bu tabloya göre NŞA'da (0°C - 1 atm) A. B ve C
maddeleriyle ilgili olarak,
Madde
A C
B
C
40
A) Yalnız II
-50
1. Esneklik B için ayırt edici bir özelliktir.
II. A ve C aynı fiziksel hâldedir.
D) II ve III
Kaynama
Sıcaklığı (°C)
70
III. Ortamın sıcaklığı 80°C'ye çıkarılırsa A, B ve C'nin
üçünde de hâl değişimi görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
5
120
60 6
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
7. Aşağıda A, B ve C maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Erime Sıcaklığı (°C) -10 S S S Bu tabloya göre NŞA'da (0°C - 1 atm) A. B ve C maddeleriyle ilgili olarak, Madde A C B C 40 A) Yalnız II -50 1. Esneklik B için ayırt edici bir özelliktir. II. A ve C aynı fiziksel hâldedir. D) II ve III Kaynama Sıcaklığı (°C) 70 III. Ortamın sıcaklığı 80°C'ye çıkarılırsa A, B ve C'nin üçünde de hâl değişimi görülür. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II 5 120 60 6 E) I, II ve III C) I ve Ill
11. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bazı
polimerler ve kullanım alanları aşağıda verilmiştir.
Polimer
L
1.
Kevlar
II. Polistiren
III. Politetraflor
eten
Kullanım Alanı
a) Tek kullanımlık çatal,
kaşık yapımı
D) I. a
11. c
Ill.b
b) Yapışmaz tava ve
tencere yapımı
c) Kurşungeçirmez yelek
ve yüksek sıcaklığa
dayanıklı giysi yapımı.
Buna göre, bu polimerlerin kullanım
alanlarıyla eşleştirilmesi seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, b
II. a
ill. c
B) I. C
II. a
III. b
C) I. c
11. b
III. a
E) I.
b
II. C
III. a
Kimya
Maddenin Fiziksel Hâlleri
11. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bazı polimerler ve kullanım alanları aşağıda verilmiştir. Polimer L 1. Kevlar II. Polistiren III. Politetraflor eten Kullanım Alanı a) Tek kullanımlık çatal, kaşık yapımı D) I. a 11. c Ill.b b) Yapışmaz tava ve tencere yapımı c) Kurşungeçirmez yelek ve yüksek sıcaklığa dayanıklı giysi yapımı. Buna göre, bu polimerlerin kullanım alanlarıyla eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I, b II. a ill. c B) I. C II. a III. b C) I. c 11. b III. a E) I. b II. C III. a