Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Formül ve Molekül Formülü Soruları

0
AYDIN YAYINLARI
12. Genel formülü CHO olan bir bileşiğin 0,2 molünü
yakmak için 0,8 mol O, gazı kullanılıyor.
Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden han.
gisinde doğru verilmiştir?
A) C₂H₂O
2
D) C₂H₂O
B) C₂H₂O
C) C₂H₂O
E) C₂H, O
>>
Gaz Yas
Birleşik
Kısmi E
Gazlar
Buhar
Gerçe
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
0 AYDIN YAYINLARI 12. Genel formülü CHO olan bir bileşiğin 0,2 molünü yakmak için 0,8 mol O, gazı kullanılıyor. Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden han. gisinde doğru verilmiştir? A) C₂H₂O 2 D) C₂H₂O B) C₂H₂O C) C₂H₂O E) C₂H, O >> Gaz Yas Birleşik Kısmi E Gazlar Buhar Gerçe
Genel formülü CnH2n+2 olan organik bir bileşiğin 0,2
molünü tamamen yakabilmek için 2,20- N tane O₂(g)
A
molekülü tepkimeye giriyor.
Buna göre bileşiğin 0,1 molünde toplam kaç tane
atom vardır?
(N=Avogadro sayısı)
A) 2,2
D) 23 NA
B) 2,3 NA
E) 23
C) 2,3
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
Genel formülü CnH2n+2 olan organik bir bileşiğin 0,2 molünü tamamen yakabilmek için 2,20- N tane O₂(g) A molekülü tepkimeye giriyor. Buna göre bileşiğin 0,1 molünde toplam kaç tane atom vardır? (N=Avogadro sayısı) A) 2,2 D) 23 NA B) 2,3 NA E) 23 C) 2,3
ac
28
ve oksijenden oluşan bir bile-
3
eoldst lüx tis odiad id sons
8
oranı 6, oranı ise - tür.
4
Karbon (C) hidrojen
şikte kütlece
H
Buna göre bileşiğin formülü nedir?
(C = 12O =
16 H = 1)
omgel
ngolid coatin chliesia
B) CH₂O
cellsisst hs0
E) C₂H₂O
A) C₂H6O
the issupi asmaul
MOD) C₂H₂O
C) CH₂O
NET us) abrizs Nigolid il
venuto ninallux obverso il
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
ac 28 ve oksijenden oluşan bir bile- 3 eoldst lüx tis odiad id sons 8 oranı 6, oranı ise - tür. 4 Karbon (C) hidrojen şikte kütlece H Buna göre bileşiğin formülü nedir? (C = 12O = 16 H = 1) omgel ngolid coatin chliesia B) CH₂O cellsisst hs0 E) C₂H₂O A) C₂H6O the issupi asmaul MOD) C₂H₂O C) CH₂O NET us) abrizs Nigolid il venuto ninallux obverso il
tam
eri-
mol)
16
10. C, H, O ve N elementlerinden oluşan, kahve ve çayın yapı-
sında bulunan kafeinin 29,1 gramının incelenmesi sonucun-
da 14,4 gram C, 1,5 gram H ve 8,4 gram N içerdiği tespit
edilmiştir.
2427 ene
chi Buna göre, kafeinin kaba formülü aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
144
120
(Mol kütleleri: H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol,
O = 16 g/mol)
Cu HS N₂O
A) C₂H5N₂O
B) C4H5N2
C) C₂H5N₂0₂
D) C3H-NO
E) C3H6N₂0
C1₁2 H₁15 1₁₁200₁3
51241511203
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
tam eri- mol) 16 10. C, H, O ve N elementlerinden oluşan, kahve ve çayın yapı- sında bulunan kafeinin 29,1 gramının incelenmesi sonucun- da 14,4 gram C, 1,5 gram H ve 8,4 gram N içerdiği tespit edilmiştir. 2427 ene chi Buna göre, kafeinin kaba formülü aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? 144 120 (Mol kütleleri: H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol, O = 16 g/mol) Cu HS N₂O A) C₂H5N₂O B) C4H5N2 C) C₂H5N₂0₂ D) C3H-NO E) C3H6N₂0 C1₁2 H₁15 1₁₁200₁3 51241511203
17.
CH, bileşiği ile ilgili,
C ve H elementlerinden oluşmuş bir bi-
leşik 1,44 gram C ve 0,12 gram H içer-
mektedir.
Bileşiğin mol kütlesi 78 g/mol'dür.
bilgileri verilmiştir.
Buna göre,
1. X'in değeri Y değerine eşittir.
II. Bileşiğin molekül formülü CHç'dır.
'6
2
III. Bileşik yandığında açığa çıkan CO₂ ve
H₂O'nun normal koşullardaki hacimleri
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H:1, C:12)
A) Yalnız I
Nve III
ory
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
17. CH, bileşiği ile ilgili, C ve H elementlerinden oluşmuş bir bi- leşik 1,44 gram C ve 0,12 gram H içer- mektedir. Bileşiğin mol kütlesi 78 g/mol'dür. bilgileri verilmiştir. Buna göre, 1. X'in değeri Y değerine eşittir. II. Bileşiğin molekül formülü CHç'dır. '6 2 III. Bileşik yandığında açığa çıkan CO₂ ve H₂O'nun normal koşullardaki hacimleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1, C:12) A) Yalnız I Nve III ory B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
4
5. Organik bir bileşiğin 6 gramı yakıldığında 3,6 gram H₂O ve 0,2
N tane CO₂ elde ediliyor.
2
SOUB
Buna göre, organik bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakiler-
den hangisindeki gibi olabilir?
(H:1, C: 12, O: 16, N: Avogadro sayısı)
B) CH3COH
Es
A) C₂H₂O
D) C₂H₂OH
C) CH₂COOH
E) C₂H5OH
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
4 5. Organik bir bileşiğin 6 gramı yakıldığında 3,6 gram H₂O ve 0,2 N tane CO₂ elde ediliyor. 2 SOUB Buna göre, organik bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakiler- den hangisindeki gibi olabilir? (H:1, C: 12, O: 16, N: Avogadro sayısı) B) CH3COH Es A) C₂H₂O D) C₂H₂OH C) CH₂COOH E) C₂H5OH
Organik bir bileşiğin 4,6 gramında 1,2 g karbon 0,2 gram
hidrojen vardır.
Buna göre, analizi yapılan bileşiğin basit formülü aşağı-
dakilerden hangisidir? (C: 12, H: 1, 0:16)
A) CH₂O
B) CHO
D) CH₂O₂
E) C₂HO₂
C) C₂H₂O
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
Organik bir bileşiğin 4,6 gramında 1,2 g karbon 0,2 gram hidrojen vardır. Buna göre, analizi yapılan bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (C: 12, H: 1, 0:16) A) CH₂O B) CHO D) CH₂O₂ E) C₂HO₂ C) C₂H₂O
bizimkimyamizyayinlari.com
XI2
2
542
12.
Kapalı
formül
pi (π) bağı
sayısı
1.
C4H8
1
II. C3H4
1
III.
C3H6
Yukarıda, üç hidrokarbonun kapalı formülü ve pi (π)
bağı sayısı verilmiştir.
Buna göre hangi bileşikler halkalı (siklo) yapıdadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
bizimkimyamizyayinlari.com XI2 2 542 12. Kapalı formül pi (π) bağı sayısı 1. C4H8 1 II. C3H4 1 III. C3H6 Yukarıda, üç hidrokarbonun kapalı formülü ve pi (π) bağı sayısı verilmiştir. Buna göre hangi bileşikler halkalı (siklo) yapıdadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
CHO-O- CHO
1. Dietil eter bileşiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
bayıltıcı.
A) Anestezik özelliğe sahiptir.
B) Polar molekül olup suda çözünür.
C) Yoğun fazda molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimle-
ri etkindir.
D) Kapalı formülü C₂H6O şeklindedir.
E) Aynı basınçta kaynama noktası primer bütil alkolünkinden
düşüktür.
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
CHO-O- CHO 1. Dietil eter bileşiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? bayıltıcı. A) Anestezik özelliğe sahiptir. B) Polar molekül olup suda çözünür. C) Yoğun fazda molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimle- ri etkindir. D) Kapalı formülü C₂H6O şeklindedir. E) Aynı basınçta kaynama noktası primer bütil alkolünkinden düşüktür.
2,3,4-trimetil penton
c-c-c-c-c-C-C
C-GO
C
6.
Bir alkan bileşiğinin 8,8 gramı tamamen yakıldığında normal
koşullarda 13,44 litre CO, gazı oluşuyor.
Buna göre bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden han-
gisidir? (C = 12, H = 1)
A) C₂H10
B) C3H8
C) C3H6
D) C₂H6
E) C₂H₂
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
2,3,4-trimetil penton c-c-c-c-c-C-C C-GO C 6. Bir alkan bileşiğinin 8,8 gramı tamamen yakıldığında normal koşullarda 13,44 litre CO, gazı oluşuyor. Buna göre bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden han- gisidir? (C = 12, H = 1) A) C₂H10 B) C3H8 C) C3H6 D) C₂H6 E) C₂H₂
2n
Genel formülü CHO olan organik bir bileşiğin
0,2 molünü tamamen yakabilmek için normal
koşullarda 89,6 litre hava harcandığına göre,
bileşikteki "n" sayısı kaçtır?
(Havanın hacimce'i oksijen gazıdır.)
Ś
B) 2
C) 3
A) 1
D) 4
89,6×5=44²
22
E) 5
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
2n Genel formülü CHO olan organik bir bileşiğin 0,2 molünü tamamen yakabilmek için normal koşullarda 89,6 litre hava harcandığına göre, bileşikteki "n" sayısı kaçtır? (Havanın hacimce'i oksijen gazıdır.) Ś B) 2 C) 3 A) 1 D) 4 89,6×5=44² 22 E) 5
CI+ NOOH
14. C₂H₂ ve CH4 gazlarından oluşan 15 litrelik karışım
yeterli miktarda O, gazı ile yakıldığında aynı şartlarda
20 litre CO₂ gazı oluşmaktadır.
Buna göre, başlangıç karışımındaki C₂H₂ gazının
hacimce yüzde (%) si kaçtır?
A) 90
B) 75
C) 66,6
D) 33,3
E) 10
16.
E
ifa
A)
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
CI+ NOOH 14. C₂H₂ ve CH4 gazlarından oluşan 15 litrelik karışım yeterli miktarda O, gazı ile yakıldığında aynı şartlarda 20 litre CO₂ gazı oluşmaktadır. Buna göre, başlangıç karışımındaki C₂H₂ gazının hacimce yüzde (%) si kaçtır? A) 90 B) 75 C) 66,6 D) 33,3 E) 10 16. E ifa A)
B) II. kapta Ag+ iyonu derişimi zamanla
C) Elektron akışı diş devrede Ag elektrottan Al elektrota
doğrudur.
D) II. ap katot, I. kap anottur. X
ar
E) I. kaptaki Al elektrotun kütlesi zamanla artal
CH3
(H₂
CH₂-CH-CH - CH₂ - CH₂
CH₂
CH3
25. Yalnız C, H ve O elementlerinden oluşan bir bileşik O
gazı ile yakıldığında yalnız Cove H₂O oluşuyor.
Yakılan organik bileşiğin basit formülünü bulmak için,
I. oluşan CO₂ gazı kütlesi,
Imol
II. oluşan H₂O sIVISI kütlesi,
III. C, H ve O elementlerinin mol kütleleri,
IV. harcanan O₂ gazı kütlesi, X
V. yakılan organik bileşiğin mol kütlesi X
niceliklerinden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur?
A) Yalnız IV
B) Yalnız v
C) ve V
D), Il ve IV
E) II ve V
16
(mol 29gre
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
B) II. kapta Ag+ iyonu derişimi zamanla C) Elektron akışı diş devrede Ag elektrottan Al elektrota doğrudur. D) II. ap katot, I. kap anottur. X ar E) I. kaptaki Al elektrotun kütlesi zamanla artal CH3 (H₂ CH₂-CH-CH - CH₂ - CH₂ CH₂ CH3 25. Yalnız C, H ve O elementlerinden oluşan bir bileşik O gazı ile yakıldığında yalnız Cove H₂O oluşuyor. Yakılan organik bileşiğin basit formülünü bulmak için, I. oluşan CO₂ gazı kütlesi, Imol II. oluşan H₂O sIVISI kütlesi, III. C, H ve O elementlerinin mol kütleleri, IV. harcanan O₂ gazı kütlesi, X V. yakılan organik bileşiğin mol kütlesi X niceliklerinden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur? A) Yalnız IV B) Yalnız v C) ve V D), Il ve IV E) II ve V 16 (mol 29gre
24. CH₂C=C-CH-CH=CH
c
CH₂
CH3
bileşiğindeki sigma ve pi bağı sayısı aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Sigma bağı
Pi bağı
sayısı
sayısı
16
3
6
3
19
3
7
7
A)
B)
C)
D)
E)
Hats
Jok on?
3
5
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
24. CH₂C=C-CH-CH=CH c CH₂ CH3 bileşiğindeki sigma ve pi bağı sayısı aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sigma bağı Pi bağı sayısı sayısı 16 3 6 3 19 3 7 7 A) B) C) D) E) Hats Jok on? 3 5
22. Açık zincirli bir hidrokarbonu 8,4 gramı tam olarak
yakıldığında N.K'da 3,44 litre hacim kaplayan
CO₂(g) ve 10,8 gram HO oluşturuyor.
8°
Bileşiğin 1 mol 42 gram olduğuna göre, bu
bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(C12, H=1, 0= 16)
A) Bromlu suyun rengini giderir.
alcon
B) sp2 hibritleşmesi yapan C atomu içerir.
C) Siklopropan ile izomerdir
D) Cis-trans izomerisi vardı.
E) H₂O ile tepkimesinden sekonder alker oluştura-
bilir.
991
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
22. Açık zincirli bir hidrokarbonu 8,4 gramı tam olarak yakıldığında N.K'da 3,44 litre hacim kaplayan CO₂(g) ve 10,8 gram HO oluşturuyor. 8° Bileşiğin 1 mol 42 gram olduğuna göre, bu bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (C12, H=1, 0= 16) A) Bromlu suyun rengini giderir. alcon B) sp2 hibritleşmesi yapan C atomu içerir. C) Siklopropan ile izomerdir D) Cis-trans izomerisi vardı. E) H₂O ile tepkimesinden sekonder alker oluştura- bilir. 991
ra
10/C, H ve O'dan oluşan bir bileşik için şu bilgiler veriliyor.
mc
6'dır.
I.
MH
C atomunun, H atomuna kütle oranı
II.
Karbon atomunun, oksijen atomuna kütle oran
mc 3
'tür.
mo
III. Bileşiğin 0,25 molü, 1 mol oksijen atomu içeriyor.
Buna göre, bileşiğin gerçek formülü aşağıdakiler
den hangisinde doğru verilmiştir?
(H: 1, C: 12, O: 16)
A) CH₂O₂
B) C6H₁2O2
C) C3H403
D) C4H₂O4
0,25 (974
olu-
51x0₂
E) C4H6O4
1.
» akb - B
89
26x ve ax şe
ortalama atorm
ax izotopu
göre "a" değ
A) 23
B)
2
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
ra 10/C, H ve O'dan oluşan bir bileşik için şu bilgiler veriliyor. mc 6'dır. I. MH C atomunun, H atomuna kütle oranı II. Karbon atomunun, oksijen atomuna kütle oran mc 3 'tür. mo III. Bileşiğin 0,25 molü, 1 mol oksijen atomu içeriyor. Buna göre, bileşiğin gerçek formülü aşağıdakiler den hangisinde doğru verilmiştir? (H: 1, C: 12, O: 16) A) CH₂O₂ B) C6H₁2O2 C) C3H403 D) C4H₂O4 0,25 (974 olu- 51x0₂ E) C4H6O4 1. » akb - B 89 26x ve ax şe ortalama atorm ax izotopu göre "a" değ A) 23 B) 2