Basit Formül ve Molekül Formülü Soruları

0
AYDIN YAYINLARI
12. Genel formülü CHO olan bir bileşiğin 0,2 molünü
yakmak için 0,8 mol O, gazı kullanılıyor.
Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden han.
gisinde doğru verilmiştir?
A) C₂H₂O
2
D) C₂H₂O
B) C₂H₂O
C) C₂H₂O
E) C₂H, O
>>
Gaz Yas
Birleşik
Kısmi E
Gazlar
Buhar
Gerçe
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
0 AYDIN YAYINLARI 12. Genel formülü CHO olan bir bileşiğin 0,2 molünü yakmak için 0,8 mol O, gazı kullanılıyor. Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden han. gisinde doğru verilmiştir? A) C₂H₂O 2 D) C₂H₂O B) C₂H₂O C) C₂H₂O E) C₂H, O >> Gaz Yas Birleşik Kısmi E Gazlar Buhar Gerçe
Genel formülü CnH2n+2 olan organik bir bileşiğin 0,2
molünü tamamen yakabilmek için 2,20- N tane O₂(g)
A
molekülü tepkimeye giriyor.
Buna göre bileşiğin 0,1 molünde toplam kaç tane
atom vardır?
(N=Avogadro sayısı)
A) 2,2
D) 23 NA
B) 2,3 NA
E) 23
C) 2,3
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
Genel formülü CnH2n+2 olan organik bir bileşiğin 0,2 molünü tamamen yakabilmek için 2,20- N tane O₂(g) A molekülü tepkimeye giriyor. Buna göre bileşiğin 0,1 molünde toplam kaç tane atom vardır? (N=Avogadro sayısı) A) 2,2 D) 23 NA B) 2,3 NA E) 23 C) 2,3
ac
28
ve oksijenden oluşan bir bile-
3
eoldst lüx tis odiad id sons
8
oranı 6, oranı ise - tür.
4
Karbon (C) hidrojen
şikte kütlece
H
Buna göre bileşiğin formülü nedir?
(C = 12O =
16 H = 1)
omgel
ngolid coatin chliesia
B) CH₂O
cellsisst hs0
E) C₂H₂O
A) C₂H6O
the issupi asmaul
MOD) C₂H₂O
C) CH₂O
NET us) abrizs Nigolid il
venuto ninallux obverso il
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
ac 28 ve oksijenden oluşan bir bile- 3 eoldst lüx tis odiad id sons 8 oranı 6, oranı ise - tür. 4 Karbon (C) hidrojen şikte kütlece H Buna göre bileşiğin formülü nedir? (C = 12O = 16 H = 1) omgel ngolid coatin chliesia B) CH₂O cellsisst hs0 E) C₂H₂O A) C₂H6O the issupi asmaul MOD) C₂H₂O C) CH₂O NET us) abrizs Nigolid il venuto ninallux obverso il
tam
eri-
mol)
16
10. C, H, O ve N elementlerinden oluşan, kahve ve çayın yapı-
sında bulunan kafeinin 29,1 gramının incelenmesi sonucun-
da 14,4 gram C, 1,5 gram H ve 8,4 gram N içerdiği tespit
edilmiştir.
2427 ene
chi Buna göre, kafeinin kaba formülü aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
144
120
(Mol kütleleri: H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol,
O = 16 g/mol)
Cu HS N₂O
A) C₂H5N₂O
B) C4H5N2
C) C₂H5N₂0₂
D) C3H-NO
E) C3H6N₂0
C1₁2 H₁15 1₁₁200₁3
51241511203
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
tam eri- mol) 16 10. C, H, O ve N elementlerinden oluşan, kahve ve çayın yapı- sında bulunan kafeinin 29,1 gramının incelenmesi sonucun- da 14,4 gram C, 1,5 gram H ve 8,4 gram N içerdiği tespit edilmiştir. 2427 ene chi Buna göre, kafeinin kaba formülü aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? 144 120 (Mol kütleleri: H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, N = 14 g/mol, O = 16 g/mol) Cu HS N₂O A) C₂H5N₂O B) C4H5N2 C) C₂H5N₂0₂ D) C3H-NO E) C3H6N₂0 C1₁2 H₁15 1₁₁200₁3 51241511203
C ve H elementlerinden oluşan bir bileşik yeterince O₂
ile tamamen yakılıyor.
2
Bu bileşiğin molekül formülünü belirlemek için;
1. oluşan CO₂'nin mol sayısı,
II. oluşan H₂O'nun mol sayısı,
III. bileşiğin mol kütlesi
niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi gerekir?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
C ve H elementlerinden oluşan bir bileşik yeterince O₂ ile tamamen yakılıyor. 2 Bu bileşiğin molekül formülünü belirlemek için; 1. oluşan CO₂'nin mol sayısı, II. oluşan H₂O'nun mol sayısı, III. bileşiğin mol kütlesi niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi gerekir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
de-
rek
Mer
n-
1
4.
A
in
H
HI
HH
11
C-C
1 11
HH In
Yukarıda verilen tepkimeye göre aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıstır?
A) Tepkimeye giren monomerdir.
B) Tepkime gerçekleşirken moleküldeki bağlar açılır.
C) Oluşan polimer etilendir.
D) Oluşan çok büyük moleküldür.
E) Oluşan boru, çöp sepeti, çanta gibi çeşitli malzeme-
lerin üretiminde kullanılır.
171
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
de- rek Mer n- 1 4. A in H HI HH 11 C-C 1 11 HH In Yukarıda verilen tepkimeye göre aşağıdaki yargılar- dan hangisi yanlıstır? A) Tepkimeye giren monomerdir. B) Tepkime gerçekleşirken moleküldeki bağlar açılır. C) Oluşan polimer etilendir. D) Oluşan çok büyük moleküldür. E) Oluşan boru, çöp sepeti, çanta gibi çeşitli malzeme- lerin üretiminde kullanılır. 171
4.
10 X Y
TK
Z
Yukarıdaki periyodik sistemde verilen element-
ler arasında oluşan bileşikler veya moleküller ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) YT'nin erime noktası, XK'den daha yüksektir.
B) YT bileşiğinin iyonik karakteri, YK, bileşiğinden
daha azdır.
C) X₂T'nin iyonik bağ kuvveti, XZ'den daha fazladır.
D) TK, bileşiğininde kısmi negatif yüklü olan atom K'dir.
E) T₂ molekülündeki bağın kovalent karakteri, TK, den
azdır.
Opole kouder
11
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
4. 10 X Y TK Z Yukarıdaki periyodik sistemde verilen element- ler arasında oluşan bileşikler veya moleküller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) YT'nin erime noktası, XK'den daha yüksektir. B) YT bileşiğinin iyonik karakteri, YK, bileşiğinden daha azdır. C) X₂T'nin iyonik bağ kuvveti, XZ'den daha fazladır. D) TK, bileşiğininde kısmi negatif yüklü olan atom K'dir. E) T₂ molekülündeki bağın kovalent karakteri, TK, den azdır. Opole kouder 11
32. 1 gram hidrokarbon yeteri kadar oksijenle yakıldığında
3,3 gram CO₂ve 0,9 gram H₂O elde ediliyor.
Hidrokarbonun yoğunluğu, normal şartlar altında
1,79 g/L olduğuna göre bu hidrokarbonun molekül
formülü nedir?
(0:16, C:12, H:1)
A) C₂H₁
C₂H4
B) C3H6
E) C3H8
C) C₂H6
20²₂ +₂₂
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
32. 1 gram hidrokarbon yeteri kadar oksijenle yakıldığında 3,3 gram CO₂ve 0,9 gram H₂O elde ediliyor. Hidrokarbonun yoğunluğu, normal şartlar altında 1,79 g/L olduğuna göre bu hidrokarbonun molekül formülü nedir? (0:16, C:12, H:1) A) C₂H₁ C₂H4 B) C3H6 E) C3H8 C) C₂H6 20²₂ +₂₂
17.
CH, bileşiği ile ilgili,
C ve H elementlerinden oluşmuş bir bi-
leşik 1,44 gram C ve 0,12 gram H içer-
mektedir.
Bileşiğin mol kütlesi 78 g/mol'dür.
bilgileri verilmiştir.
Buna göre,
1. X'in değeri Y değerine eşittir.
II. Bileşiğin molekül formülü CHç'dır.
'6
2
III. Bileşik yandığında açığa çıkan CO₂ ve
H₂O'nun normal koşullardaki hacimleri
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H:1, C:12)
A) Yalnız I
Nve III
ory
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
17. CH, bileşiği ile ilgili, C ve H elementlerinden oluşmuş bir bi- leşik 1,44 gram C ve 0,12 gram H içer- mektedir. Bileşiğin mol kütlesi 78 g/mol'dür. bilgileri verilmiştir. Buna göre, 1. X'in değeri Y değerine eşittir. II. Bileşiğin molekül formülü CHç'dır. '6 2 III. Bileşik yandığında açığa çıkan CO₂ ve H₂O'nun normal koşullardaki hacimleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1, C:12) A) Yalnız I Nve III ory B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
6.
22 grami tam verimle yakıldığında 2 mol H₂O oluşturan düz
zincirli doymuş hidrokarbon bileşiğiyle ilgili;
1. Mol kütlesi 44 gramdır.
1 molünün yanması için harcanan oksijen gazı
normal koşullarda 112 litre hacim kaplar.
III. 1 molekülü 11 atom içerir.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol)
A) Yalnız I
5Ca Hot202
D) II ve III
B) Yalnız II
CO₂ +21+₂
11.
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
6. 22 grami tam verimle yakıldığında 2 mol H₂O oluşturan düz zincirli doymuş hidrokarbon bileşiğiyle ilgili; 1. Mol kütlesi 44 gramdır. 1 molünün yanması için harcanan oksijen gazı normal koşullarda 112 litre hacim kaplar. III. 1 molekülü 11 atom içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol) A) Yalnız I 5Ca Hot202 D) II ve III B) Yalnız II CO₂ +21+₂ 11. E) I, II ve III C) I ve III
ul
3
C₂H4 ve C₂H4 gazlarından oluşan 2 mol karışımı tamamen yak-
mak için 7,5 mol O₂ gazı kullanılmaktadır.
G
Buna göre, başlangıçtaki karışımda hacimce yüzde kaç C₂H4
C
gazı vardır?
A) 10
B) 25
C) 40
D) 50
E) 75
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
ul 3 C₂H4 ve C₂H4 gazlarından oluşan 2 mol karışımı tamamen yak- mak için 7,5 mol O₂ gazı kullanılmaktadır. G Buna göre, başlangıçtaki karışımda hacimce yüzde kaç C₂H4 C gazı vardır? A) 10 B) 25 C) 40 D) 50 E) 75
16. Yalnız karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğin 11,2 grami
yakıldığında 0,8 mol H₂O oluşuyor.
Buna göre, yakılan bileşiğin formülü aşağıdakilerden
hangisi olabilir? (H:1, C:12)
A) CH4
B) C₂H₂
D) C3H8
E) C₂H₂
C) C₂H6
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
16. Yalnız karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğin 11,2 grami yakıldığında 0,8 mol H₂O oluşuyor. Buna göre, yakılan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1, C:12) A) CH4 B) C₂H₂ D) C3H8 E) C₂H₂ C) C₂H6
Ap
2. Cove O₂ maddeleri ile ilgili,
En basit birimi moleküldür.
1
II. Polar kovalent bağ içerir.
III. Di atomik yapılıdır
özelliklerinden hangileri ortaktır?
B) I ve II
A) Yalnız I
beg
D) II ve III
C)I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
Ap 2. Cove O₂ maddeleri ile ilgili, En basit birimi moleküldür. 1 II. Polar kovalent bağ içerir. III. Di atomik yapılıdır özelliklerinden hangileri ortaktır? B) I ve II A) Yalnız I beg D) II ve III C)I ve III E) I, II ve III
O gazı ile
pit mol-za-
şağıda veril-
li tepkimedir.
1,2'dir.
an CO, 22
Kimya Adası
C) Yalnız III
E)
5
C ve H elementlerinden oluşan organik bir bileşiğin kütlece %801
Catomudur.
Mz43, 2)
Buna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
(H = 1, C = 12)
A) CHA
C
D) C₂H6
B) C₂H₂
E) C₂H4
C) C₂H₂
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
O gazı ile pit mol-za- şağıda veril- li tepkimedir. 1,2'dir. an CO, 22 Kimya Adası C) Yalnız III E) 5 C ve H elementlerinden oluşan organik bir bileşiğin kütlece %801 Catomudur. Mz43, 2) Buna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H = 1, C = 12) A) CHA C D) C₂H6 B) C₂H₂ E) C₂H4 C) C₂H₂
te 0,2 mol
N₂H₂ ga-
4
aç yaprak-
azan Se-
gi yazdığı
arılmasıy-
tane taç
gadro sa-
E) 5
0,3 mol CxHy gazı 12,6 gram gelmektedir.
Karbon atomunun sayısı hidrojen atomunun sayısının yarısına eş
olduğuna göre;
x = 2'dir.
I.
II. Normal koşullarda 6,72 L hacim kaplar.
III. 10,8 gramı karbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
10:
BIG
D) II ve III
110
E) I, II ve III
C) Yalnızl
A
A
A) I
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
te 0,2 mol N₂H₂ ga- 4 aç yaprak- azan Se- gi yazdığı arılmasıy- tane taç gadro sa- E) 5 0,3 mol CxHy gazı 12,6 gram gelmektedir. Karbon atomunun sayısı hidrojen atomunun sayısının yarısına eş olduğuna göre; x = 2'dir. I. II. Normal koşullarda 6,72 L hacim kaplar. III. 10,8 gramı karbondur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II 10: BIG D) II ve III 110 E) I, II ve III C) Yalnızl A A A) I
4
5. Organik bir bileşiğin 6 gramı yakıldığında 3,6 gram H₂O ve 0,2
N tane CO₂ elde ediliyor.
2
SOUB
Buna göre, organik bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakiler-
den hangisindeki gibi olabilir?
(H:1, C: 12, O: 16, N: Avogadro sayısı)
B) CH3COH
Es
A) C₂H₂O
D) C₂H₂OH
C) CH₂COOH
E) C₂H5OH
Kimya
Basit Formül ve Molekül Formülü
4 5. Organik bir bileşiğin 6 gramı yakıldığında 3,6 gram H₂O ve 0,2 N tane CO₂ elde ediliyor. 2 SOUB Buna göre, organik bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakiler- den hangisindeki gibi olabilir? (H:1, C: 12, O: 16, N: Avogadro sayısı) B) CH3COH Es A) C₂H₂O D) C₂H₂OH C) CH₂COOH E) C₂H5OH