Mol Kavramı Soruları

7.
Sodyum nitrat (NaNO3) tuzunun suda
25°C'deki çözünürlüğü 90 g/100 g su
50°C'deki çözünürlüğü 112 g/ 100 g
sudur.
NaNO3'ün oda sıcaklığında hazırlanan doymamış sulu
çözeltisini doygun hale getirmek için,
1. Çözeltiyi ısıtmak
II. Çözeltiye yeterince NaNO3 tuzu eklemek
III. Çözeltiyi yeterince soğutmak
işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Endofe
E) I, II ve III
C) Yalnız III
10. I.
11
Kimya
Mol Kavramı
7. Sodyum nitrat (NaNO3) tuzunun suda 25°C'deki çözünürlüğü 90 g/100 g su 50°C'deki çözünürlüğü 112 g/ 100 g sudur. NaNO3'ün oda sıcaklığında hazırlanan doymamış sulu çözeltisini doygun hale getirmek için, 1. Çözeltiyi ısıtmak II. Çözeltiye yeterince NaNO3 tuzu eklemek III. Çözeltiyi yeterince soğutmak işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Endofe E) I, II ve III C) Yalnız III 10. I. 11
9. 0,5 mol molekül içeren C H gazı ile ilgili,
N
tane molekül içerir.
1.
2
II. 1 mol C atomu içerir.
III. 3.N tane H atomu içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(N: Avogadro sayısı)
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
Test
10
C) I've
E) I, II ve III
0,5 = 8.MA
Bi
Kimya
Mol Kavramı
9. 0,5 mol molekül içeren C H gazı ile ilgili, N tane molekül içerir. 1. 2 II. 1 mol C atomu içerir. III. 3.N tane H atomu içerir. yargılarından hangileri doğrudur? (N: Avogadro sayısı) A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III Test 10 C) I've E) I, II ve III 0,5 = 8.MA Bi
.Kapalı bir kapta eşit kütlede N₂O ve CO₂ gazları bulun-
maktadır.
Buna göre; bu gazlarla ilgili,
1. Molekül sayıları
II. Atom sayıları
III. Kısmi basınçları
niceliklerinden hangileri aynıdır? (N:14, C:12, 0:16)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Mol Kavramı
.Kapalı bir kapta eşit kütlede N₂O ve CO₂ gazları bulun- maktadır. Buna göre; bu gazlarla ilgili, 1. Molekül sayıları II. Atom sayıları III. Kısmi basınçları niceliklerinden hangileri aynıdır? (N:14, C:12, 0:16) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
14. 3,01-1022 tane azot atomu içeren N₂O5 gazı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
80
22141
(N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, N = 6,02-1023)
A
A) Normal koşullarda 5,6 L hacim kaplar.
B 2 atom-gram oksijen içerir.
G) 27 gram kütleye sahiptir
D) Avagadre sayısının %2,54 kadar molekül içerir.
E) 3.5 atom içerir.
0,025 mol
1 mol
80
Kimya
Mol Kavramı
14. 3,01-1022 tane azot atomu içeren N₂O5 gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 80 22141 (N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, N = 6,02-1023) A A) Normal koşullarda 5,6 L hacim kaplar. B 2 atom-gram oksijen içerir. G) 27 gram kütleye sahiptir D) Avagadre sayısının %2,54 kadar molekül içerir. E) 3.5 atom içerir. 0,025 mol 1 mol 80
11. Kristal halde bulunan CuSO .5H₂O tuzunun 0,5 molü 195
gram saf suda çözülerek homojen karışım elde ediliyor.
4
Buna göre, oluşan çözeltinin kütlece % kaçı CuSO tuzu-
dur? (H = 1, O = 16, S = 32, Cu = 64)
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
E) 25
1
20(A
Kimya
Mol Kavramı
11. Kristal halde bulunan CuSO .5H₂O tuzunun 0,5 molü 195 gram saf suda çözülerek homojen karışım elde ediliyor. 4 Buna göre, oluşan çözeltinin kütlece % kaçı CuSO tuzu- dur? (H = 1, O = 16, S = 32, Cu = 64) A) 60 B) 50 C) 40 D) 30 E) 25 1 20(A
n
ardır?
-1023
23
-5
1023
23
16.
x = 0,25
ÖRNEK 18
262gc
1 iyon-gram NO3 lyonu içeren Ca(NO3)2 bileşiği kaç gram-
dir? (N: 14, O: 16, Ca: 40 g/mol)
A) 32,8
B) 41,0
D) 123
E) 164
D) 4
ÖRNEK 20
lbar
Toplam NĄ tane atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır?
(H: 1, C: 12 g/mol, NA: Avogadro sayısı)
A) 32
B) 16
C) 82,0
E) 3,2
C) 8
an
32
02 61 81 21 91 SL
Kimya
Mol Kavramı
n ardır? -1023 23 -5 1023 23 16. x = 0,25 ÖRNEK 18 262gc 1 iyon-gram NO3 lyonu içeren Ca(NO3)2 bileşiği kaç gram- dir? (N: 14, O: 16, Ca: 40 g/mol) A) 32,8 B) 41,0 D) 123 E) 164 D) 4 ÖRNEK 20 lbar Toplam NĄ tane atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır? (H: 1, C: 12 g/mol, NA: Avogadro sayısı) A) 32 B) 16 C) 82,0 E) 3,2 C) 8 an 32 02 61 81 21 91 SL
cir-
5
BASAT YAYINLARI
m
7-
12. Kütlece % 15'lik şeker çözeltisi hazırlamak için küt
lece % 20'lik 150 gram şeker çözeltisine kaç gram su
eklenmelidir?
80
60
A) 20
B) 24
C) 30
C
13. Kütlece % 20 lik 315 gram HNO3 çözeltisi hazırlamak
için kullanılması gereken HNO3 kaç moldür?
D) 40 E) 50
(H: 1, N: 14, O: 16)
A) 1
B) 1,25
34X
120-
3000 = 1800+
1200=1TX
C) 1,5 D) 1,8
41683-63
2
E) 2
Oluşan yepi çözelti kütlece % kaçlıktır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
Mola
Kütlece % 20 lik 50 gram X tuzu çözeltisine 20 gram
daha X tuzu ve 30 gram su ilave edilerek yeni bir çözelti
oluşturuluyor.
E) 40
Kimya
Mol Kavramı
cir- 5 BASAT YAYINLARI m 7- 12. Kütlece % 15'lik şeker çözeltisi hazırlamak için küt lece % 20'lik 150 gram şeker çözeltisine kaç gram su eklenmelidir? 80 60 A) 20 B) 24 C) 30 C 13. Kütlece % 20 lik 315 gram HNO3 çözeltisi hazırlamak için kullanılması gereken HNO3 kaç moldür? D) 40 E) 50 (H: 1, N: 14, O: 16) A) 1 B) 1,25 34X 120- 3000 = 1800+ 1200=1TX C) 1,5 D) 1,8 41683-63 2 E) 2 Oluşan yepi çözelti kütlece % kaçlıktır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 Mola Kütlece % 20 lik 50 gram X tuzu çözeltisine 20 gram daha X tuzu ve 30 gram su ilave edilerek yeni bir çözelti oluşturuluyor. E) 40
S-2)
Al(k) + 3HCI (suda) → AICI3(suda) + 3/2H2(g)
Denklemine göre, 200 cm³ HCI çözeltisine aşırı Al metali
atıldığında Normal koşullarda 3,36 L H₂ gazı açığa çıkıyor. Buna
göre, asit çözeltisinin Molaritesi kaçtır?
Kimya
Mol Kavramı
S-2) Al(k) + 3HCI (suda) → AICI3(suda) + 3/2H2(g) Denklemine göre, 200 cm³ HCI çözeltisine aşırı Al metali atıldığında Normal koşullarda 3,36 L H₂ gazı açığa çıkıyor. Buna göre, asit çözeltisinin Molaritesi kaçtır?
ÖRNEK 34
C₂H₂ ve C₂H4 gazlarından oluşan karışım ile ilgili;
• Normal koşullarda 33,6 L hacím kaplamaktadır.
Karışımda toplam 4 gram hidrojen (H) atomu bulun-
maktadır.
bilgileri veriliyor.
Yukarıda verilen bilgilere göre karışımda kaç tane
karbon atomu bulunur? (H: 1, NA: Avogadro sayısı)
Kimya
Mol Kavramı
ÖRNEK 34 C₂H₂ ve C₂H4 gazlarından oluşan karışım ile ilgili; • Normal koşullarda 33,6 L hacím kaplamaktadır. Karışımda toplam 4 gram hidrojen (H) atomu bulun- maktadır. bilgileri veriliyor. Yukarıda verilen bilgilere göre karışımda kaç tane karbon atomu bulunur? (H: 1, NA: Avogadro sayısı)
111. Soru
1. 12/N₂ + 3H₂
I.
II. 2NH3 + 0₂ → 2NO₂ + 3H₂O
III. H₂O → H₂ + 1/10₂
Tam verimle peş peşe gerçekleşen yukarıdaki ardışık tepkimelere
göre 2 mol N₂'den III. denklemde oluşan O₂ kaç moldür?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 3
E) 4
->>>
NH3
Kimya
Mol Kavramı
111. Soru 1. 12/N₂ + 3H₂ I. II. 2NH3 + 0₂ → 2NO₂ + 3H₂O III. H₂O → H₂ + 1/10₂ Tam verimle peş peşe gerçekleşen yukarıdaki ardışık tepkimelere göre 2 mol N₂'den III. denklemde oluşan O₂ kaç moldür? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 3 E) 4 ->>> NH3
ÖRNEK 30
Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan C₂H4 ve
C₂H gazlarından oluşan karışımda, 0,9 mol karbon (C)
atomu bulunmaktadır.
Buna göre karışımda kaç gram hidrojen (H) atomu
bulunur? (H: 1, C: 12)
Kimya
Mol Kavramı
ÖRNEK 30 Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan C₂H4 ve C₂H gazlarından oluşan karışımda, 0,9 mol karbon (C) atomu bulunmaktadır. Buna göre karışımda kaç gram hidrojen (H) atomu bulunur? (H: 1, C: 12)
10. Mol sayıları eşit olan NO₂, N₂O ve N₂O5 gazları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?
(N: 14, O: 16 g/mol)
✓
A) Atom sayısı en fazla olan N₂O5 tir.
B) Aynı koşullardaki hacimleri eşittir.
C) İçerdikleri azot miktarları farklıdır.
-
D) N₂O'nun kütlesi NO₂ nin kütlesinden büyüktür.-
E) Oksijen miktarları oranı N₂O5 > NO₂ > N₂O şeklindedir.
14.
nhocam
Kimya
Mol Kavramı
10. Mol sayıları eşit olan NO₂, N₂O ve N₂O5 gazları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? (N: 14, O: 16 g/mol) ✓ A) Atom sayısı en fazla olan N₂O5 tir. B) Aynı koşullardaki hacimleri eşittir. C) İçerdikleri azot miktarları farklıdır. - D) N₂O'nun kütlesi NO₂ nin kütlesinden büyüktür.- E) Oksijen miktarları oranı N₂O5 > NO₂ > N₂O şeklindedir. 14. nhocam
11. Bir organik bileşik kütlece %60 C, %13,3 H ve
%26,7 oranında O elementlerini içermektedir.
Buna göre, organik bileşiğin basit formülü aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) CH₂O
B) CH3O
D) C3H₂O
6 8 16
C) C₂H5O
E) C3H6O
Kimya
Mol Kavramı
11. Bir organik bileşik kütlece %60 C, %13,3 H ve %26,7 oranında O elementlerini içermektedir. Buna göre, organik bileşiğin basit formülü aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CH₂O B) CH3O D) C3H₂O 6 8 16 C) C₂H5O E) C3H6O
136
22,4
34
10. Normal şartlar altında gaz fazında olduğu bilinen PH
4.N
bileşiği ile ilgili
Adeğeri aşağıdakilerden hangi-
22,4
sini ifade eder?
(NA: Avogadro sayısı, H= 1 g/mol, P = 31 g/mol)
A) 1 graminin normal şartlarda hacmi
B) 4 tane molekülün kütleşi
e) Normal şartlarda 1 litresindeki molekül sayısı
D Normal şartlarda 1 litresinin içerdiği toplam atom sayı-
SI
Normal şartlarda 1 litresinin kütlesi
Kimya
Mol Kavramı
136 22,4 34 10. Normal şartlar altında gaz fazında olduğu bilinen PH 4.N bileşiği ile ilgili Adeğeri aşağıdakilerden hangi- 22,4 sini ifade eder? (NA: Avogadro sayısı, H= 1 g/mol, P = 31 g/mol) A) 1 graminin normal şartlarda hacmi B) 4 tane molekülün kütleşi e) Normal şartlarda 1 litresindeki molekül sayısı D Normal şartlarda 1 litresinin içerdiği toplam atom sayı- SI Normal şartlarda 1 litresinin kütlesi
12. Aşağıdaki tabloda CH₂Cl₂ ve NaNO, bileşiklerine ait
bazı fiziksel özellikler verilmiştir.
Özellik
Erime Noktası (°C)
Kaynama Noktası (°C)
Özkütle (g/cm³)
CH₂Cl₂
-96,7
39,6
1,33
NaNO3
308
380
2,26
Buna göre, 17'şer gram CH₂Cl₂ ve NaNO3
için;
D) I ve III
bileşikleri
I. mol sayıları,
II. içerdikleri atom sayıları,
III. normal koşullardaki hacimleri
niceliklerinden hangileri aynıdır?
(H: 1, C: 12, N: 14, O: 16, Na: 23, Cl: 35,5 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
CI ve II
E) I, II ve III
Kimya
Mol Kavramı
12. Aşağıdaki tabloda CH₂Cl₂ ve NaNO, bileşiklerine ait bazı fiziksel özellikler verilmiştir. Özellik Erime Noktası (°C) Kaynama Noktası (°C) Özkütle (g/cm³) CH₂Cl₂ -96,7 39,6 1,33 NaNO3 308 380 2,26 Buna göre, 17'şer gram CH₂Cl₂ ve NaNO3 için; D) I ve III bileşikleri I. mol sayıları, II. içerdikleri atom sayıları, III. normal koşullardaki hacimleri niceliklerinden hangileri aynıdır? (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16, Na: 23, Cl: 35,5 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II CI ve II E) I, II ve III
ÖRNEK 18
SO gazının standart molar oluşum entalpisi, AH (SO3) = -400 kj'dür.
Buna göre 3,2 gram S katısının aynı koşullarda tamamen
yanarak SO, gazını oluşturması sırasında açığa çıkan
enerji kaç kj'dür? (S: 32 g/mol)
3
A) 400
B) 200
C) 100
D) 50
320
E) 40
Indl
Kimya
Mol Kavramı
ÖRNEK 18 SO gazının standart molar oluşum entalpisi, AH (SO3) = -400 kj'dür. Buna göre 3,2 gram S katısının aynı koşullarda tamamen yanarak SO, gazını oluşturması sırasında açığa çıkan enerji kaç kj'dür? (S: 32 g/mol) 3 A) 400 B) 200 C) 100 D) 50 320 E) 40 Indl