Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mol Kavramı Soruları

7.
Sodyum nitrat (NaNO3) tuzunun suda
25°C'deki çözünürlüğü 90 g/100 g su
50°C'deki çözünürlüğü 112 g/ 100 g
sudur.
NaNO3'ün oda sıcaklığında hazırlanan doymamış sulu
çözeltisini doygun hale getirmek için,
1. Çözeltiyi ısıtmak
II. Çözeltiye yeterince NaNO3 tuzu eklemek
III. Çözeltiyi yeterince soğutmak
işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Endofe
E) I, II ve III
C) Yalnız III
10. I.
11
Kimya
Mol Kavramı
7. Sodyum nitrat (NaNO3) tuzunun suda 25°C'deki çözünürlüğü 90 g/100 g su 50°C'deki çözünürlüğü 112 g/ 100 g sudur. NaNO3'ün oda sıcaklığında hazırlanan doymamış sulu çözeltisini doygun hale getirmek için, 1. Çözeltiyi ısıtmak II. Çözeltiye yeterince NaNO3 tuzu eklemek III. Çözeltiyi yeterince soğutmak işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Endofe E) I, II ve III C) Yalnız III 10. I. 11
9. 0,5 mol molekül içeren C H gazı ile ilgili,
N
tane molekül içerir.
1.
2
II. 1 mol C atomu içerir.
III. 3.N tane H atomu içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(N: Avogadro sayısı)
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
Test
10
C) I've
E) I, II ve III
0,5 = 8.MA
Bi
Kimya
Mol Kavramı
9. 0,5 mol molekül içeren C H gazı ile ilgili, N tane molekül içerir. 1. 2 II. 1 mol C atomu içerir. III. 3.N tane H atomu içerir. yargılarından hangileri doğrudur? (N: Avogadro sayısı) A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III Test 10 C) I've E) I, II ve III 0,5 = 8.MA Bi
.Kapalı bir kapta eşit kütlede N₂O ve CO₂ gazları bulun-
maktadır.
Buna göre; bu gazlarla ilgili,
1. Molekül sayıları
II. Atom sayıları
III. Kısmi basınçları
niceliklerinden hangileri aynıdır? (N:14, C:12, 0:16)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Mol Kavramı
.Kapalı bir kapta eşit kütlede N₂O ve CO₂ gazları bulun- maktadır. Buna göre; bu gazlarla ilgili, 1. Molekül sayıları II. Atom sayıları III. Kısmi basınçları niceliklerinden hangileri aynıdır? (N:14, C:12, 0:16) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
14. 3,01-1022 tane azot atomu içeren N₂O5 gazı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
80
22141
(N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, N = 6,02-1023)
A
A) Normal koşullarda 5,6 L hacim kaplar.
B 2 atom-gram oksijen içerir.
G) 27 gram kütleye sahiptir
D) Avagadre sayısının %2,54 kadar molekül içerir.
E) 3.5 atom içerir.
0,025 mol
1 mol
80
Kimya
Mol Kavramı
14. 3,01-1022 tane azot atomu içeren N₂O5 gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 80 22141 (N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, N = 6,02-1023) A A) Normal koşullarda 5,6 L hacim kaplar. B 2 atom-gram oksijen içerir. G) 27 gram kütleye sahiptir D) Avagadre sayısının %2,54 kadar molekül içerir. E) 3.5 atom içerir. 0,025 mol 1 mol 80
11. Kristal halde bulunan CuSO .5H₂O tuzunun 0,5 molü 195
gram saf suda çözülerek homojen karışım elde ediliyor.
4
Buna göre, oluşan çözeltinin kütlece % kaçı CuSO tuzu-
dur? (H = 1, O = 16, S = 32, Cu = 64)
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
E) 25
1
20(A
Kimya
Mol Kavramı
11. Kristal halde bulunan CuSO .5H₂O tuzunun 0,5 molü 195 gram saf suda çözülerek homojen karışım elde ediliyor. 4 Buna göre, oluşan çözeltinin kütlece % kaçı CuSO tuzu- dur? (H = 1, O = 16, S = 32, Cu = 64) A) 60 B) 50 C) 40 D) 30 E) 25 1 20(A
n
ardır?
-1023
23
-5
1023
23
16.
x = 0,25
ÖRNEK 18
262gc
1 iyon-gram NO3 lyonu içeren Ca(NO3)2 bileşiği kaç gram-
dir? (N: 14, O: 16, Ca: 40 g/mol)
A) 32,8
B) 41,0
D) 123
E) 164
D) 4
ÖRNEK 20
lbar
Toplam NĄ tane atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır?
(H: 1, C: 12 g/mol, NA: Avogadro sayısı)
A) 32
B) 16
C) 82,0
E) 3,2
C) 8
an
32
02 61 81 21 91 SL
Kimya
Mol Kavramı
n ardır? -1023 23 -5 1023 23 16. x = 0,25 ÖRNEK 18 262gc 1 iyon-gram NO3 lyonu içeren Ca(NO3)2 bileşiği kaç gram- dir? (N: 14, O: 16, Ca: 40 g/mol) A) 32,8 B) 41,0 D) 123 E) 164 D) 4 ÖRNEK 20 lbar Toplam NĄ tane atom içeren CH4 bileşiği kaç gramdır? (H: 1, C: 12 g/mol, NA: Avogadro sayısı) A) 32 B) 16 C) 82,0 E) 3,2 C) 8 an 32 02 61 81 21 91 SL
cir-
5
BASAT YAYINLARI
m
7-
12. Kütlece % 15'lik şeker çözeltisi hazırlamak için küt
lece % 20'lik 150 gram şeker çözeltisine kaç gram su
eklenmelidir?
80
60
A) 20
B) 24
C) 30
C
13. Kütlece % 20 lik 315 gram HNO3 çözeltisi hazırlamak
için kullanılması gereken HNO3 kaç moldür?
D) 40 E) 50
(H: 1, N: 14, O: 16)
A) 1
B) 1,25
34X
120-
3000 = 1800+
1200=1TX
C) 1,5 D) 1,8
41683-63
2
E) 2
Oluşan yepi çözelti kütlece % kaçlıktır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
Mola
Kütlece % 20 lik 50 gram X tuzu çözeltisine 20 gram
daha X tuzu ve 30 gram su ilave edilerek yeni bir çözelti
oluşturuluyor.
E) 40
Kimya
Mol Kavramı
cir- 5 BASAT YAYINLARI m 7- 12. Kütlece % 15'lik şeker çözeltisi hazırlamak için küt lece % 20'lik 150 gram şeker çözeltisine kaç gram su eklenmelidir? 80 60 A) 20 B) 24 C) 30 C 13. Kütlece % 20 lik 315 gram HNO3 çözeltisi hazırlamak için kullanılması gereken HNO3 kaç moldür? D) 40 E) 50 (H: 1, N: 14, O: 16) A) 1 B) 1,25 34X 120- 3000 = 1800+ 1200=1TX C) 1,5 D) 1,8 41683-63 2 E) 2 Oluşan yepi çözelti kütlece % kaçlıktır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 Mola Kütlece % 20 lik 50 gram X tuzu çözeltisine 20 gram daha X tuzu ve 30 gram su ilave edilerek yeni bir çözelti oluşturuluyor. E) 40
S-2)
Al(k) + 3HCI (suda) → AICI3(suda) + 3/2H2(g)
Denklemine göre, 200 cm³ HCI çözeltisine aşırı Al metali
atıldığında Normal koşullarda 3,36 L H₂ gazı açığa çıkıyor. Buna
göre, asit çözeltisinin Molaritesi kaçtır?
Kimya
Mol Kavramı
S-2) Al(k) + 3HCI (suda) → AICI3(suda) + 3/2H2(g) Denklemine göre, 200 cm³ HCI çözeltisine aşırı Al metali atıldığında Normal koşullarda 3,36 L H₂ gazı açığa çıkıyor. Buna göre, asit çözeltisinin Molaritesi kaçtır?
ÖRNEK 34
C₂H₂ ve C₂H4 gazlarından oluşan karışım ile ilgili;
• Normal koşullarda 33,6 L hacím kaplamaktadır.
Karışımda toplam 4 gram hidrojen (H) atomu bulun-
maktadır.
bilgileri veriliyor.
Yukarıda verilen bilgilere göre karışımda kaç tane
karbon atomu bulunur? (H: 1, NA: Avogadro sayısı)
Kimya
Mol Kavramı
ÖRNEK 34 C₂H₂ ve C₂H4 gazlarından oluşan karışım ile ilgili; • Normal koşullarda 33,6 L hacím kaplamaktadır. Karışımda toplam 4 gram hidrojen (H) atomu bulun- maktadır. bilgileri veriliyor. Yukarıda verilen bilgilere göre karışımda kaç tane karbon atomu bulunur? (H: 1, NA: Avogadro sayısı)
111. Soru
1. 12/N₂ + 3H₂
I.
II. 2NH3 + 0₂ → 2NO₂ + 3H₂O
III. H₂O → H₂ + 1/10₂
Tam verimle peş peşe gerçekleşen yukarıdaki ardışık tepkimelere
göre 2 mol N₂'den III. denklemde oluşan O₂ kaç moldür?
A) 1
B) 1,5
C) 2
D) 3
E) 4
->>>
NH3
Kimya
Mol Kavramı
111. Soru 1. 12/N₂ + 3H₂ I. II. 2NH3 + 0₂ → 2NO₂ + 3H₂O III. H₂O → H₂ + 1/10₂ Tam verimle peş peşe gerçekleşen yukarıdaki ardışık tepkimelere göre 2 mol N₂'den III. denklemde oluşan O₂ kaç moldür? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 3 E) 4 ->>> NH3
ÖRNEK 30
Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan C₂H4 ve
C₂H gazlarından oluşan karışımda, 0,9 mol karbon (C)
atomu bulunmaktadır.
Buna göre karışımda kaç gram hidrojen (H) atomu
bulunur? (H: 1, C: 12)
Kimya
Mol Kavramı
ÖRNEK 30 Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan C₂H4 ve C₂H gazlarından oluşan karışımda, 0,9 mol karbon (C) atomu bulunmaktadır. Buna göre karışımda kaç gram hidrojen (H) atomu bulunur? (H: 1, C: 12)
10. Mol sayıları eşit olan NO₂, N₂O ve N₂O5 gazları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?
(N: 14, O: 16 g/mol)
✓
A) Atom sayısı en fazla olan N₂O5 tir.
B) Aynı koşullardaki hacimleri eşittir.
C) İçerdikleri azot miktarları farklıdır.
-
D) N₂O'nun kütlesi NO₂ nin kütlesinden büyüktür.-
E) Oksijen miktarları oranı N₂O5 > NO₂ > N₂O şeklindedir.
14.
nhocam
Kimya
Mol Kavramı
10. Mol sayıları eşit olan NO₂, N₂O ve N₂O5 gazları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? (N: 14, O: 16 g/mol) ✓ A) Atom sayısı en fazla olan N₂O5 tir. B) Aynı koşullardaki hacimleri eşittir. C) İçerdikleri azot miktarları farklıdır. - D) N₂O'nun kütlesi NO₂ nin kütlesinden büyüktür.- E) Oksijen miktarları oranı N₂O5 > NO₂ > N₂O şeklindedir. 14. nhocam
11. Bir organik bileşik kütlece %60 C, %13,3 H ve
%26,7 oranında O elementlerini içermektedir.
Buna göre, organik bileşiğin basit formülü aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) CH₂O
B) CH3O
D) C3H₂O
6 8 16
C) C₂H5O
E) C3H6O
Kimya
Mol Kavramı
11. Bir organik bileşik kütlece %60 C, %13,3 H ve %26,7 oranında O elementlerini içermektedir. Buna göre, organik bileşiğin basit formülü aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CH₂O B) CH3O D) C3H₂O 6 8 16 C) C₂H5O E) C3H6O
136
22,4
34
10. Normal şartlar altında gaz fazında olduğu bilinen PH
4.N
bileşiği ile ilgili
Adeğeri aşağıdakilerden hangi-
22,4
sini ifade eder?
(NA: Avogadro sayısı, H= 1 g/mol, P = 31 g/mol)
A) 1 graminin normal şartlarda hacmi
B) 4 tane molekülün kütleşi
e) Normal şartlarda 1 litresindeki molekül sayısı
D Normal şartlarda 1 litresinin içerdiği toplam atom sayı-
SI
Normal şartlarda 1 litresinin kütlesi
Kimya
Mol Kavramı
136 22,4 34 10. Normal şartlar altında gaz fazında olduğu bilinen PH 4.N bileşiği ile ilgili Adeğeri aşağıdakilerden hangi- 22,4 sini ifade eder? (NA: Avogadro sayısı, H= 1 g/mol, P = 31 g/mol) A) 1 graminin normal şartlarda hacmi B) 4 tane molekülün kütleşi e) Normal şartlarda 1 litresindeki molekül sayısı D Normal şartlarda 1 litresinin içerdiği toplam atom sayı- SI Normal şartlarda 1 litresinin kütlesi
12. Aşağıdaki tabloda CH₂Cl₂ ve NaNO, bileşiklerine ait
bazı fiziksel özellikler verilmiştir.
Özellik
Erime Noktası (°C)
Kaynama Noktası (°C)
Özkütle (g/cm³)
CH₂Cl₂
-96,7
39,6
1,33
NaNO3
308
380
2,26
Buna göre, 17'şer gram CH₂Cl₂ ve NaNO3
için;
D) I ve III
bileşikleri
I. mol sayıları,
II. içerdikleri atom sayıları,
III. normal koşullardaki hacimleri
niceliklerinden hangileri aynıdır?
(H: 1, C: 12, N: 14, O: 16, Na: 23, Cl: 35,5 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
CI ve II
E) I, II ve III
Kimya
Mol Kavramı
12. Aşağıdaki tabloda CH₂Cl₂ ve NaNO, bileşiklerine ait bazı fiziksel özellikler verilmiştir. Özellik Erime Noktası (°C) Kaynama Noktası (°C) Özkütle (g/cm³) CH₂Cl₂ -96,7 39,6 1,33 NaNO3 308 380 2,26 Buna göre, 17'şer gram CH₂Cl₂ ve NaNO3 için; D) I ve III bileşikleri I. mol sayıları, II. içerdikleri atom sayıları, III. normal koşullardaki hacimleri niceliklerinden hangileri aynıdır? (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16, Na: 23, Cl: 35,5 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II CI ve II E) I, II ve III
ÖRNEK 18
SO gazının standart molar oluşum entalpisi, AH (SO3) = -400 kj'dür.
Buna göre 3,2 gram S katısının aynı koşullarda tamamen
yanarak SO, gazını oluşturması sırasında açığa çıkan
enerji kaç kj'dür? (S: 32 g/mol)
3
A) 400
B) 200
C) 100
D) 50
320
E) 40
Indl
Kimya
Mol Kavramı
ÖRNEK 18 SO gazının standart molar oluşum entalpisi, AH (SO3) = -400 kj'dür. Buna göre 3,2 gram S katısının aynı koşullarda tamamen yanarak SO, gazını oluşturması sırasında açığa çıkan enerji kaç kj'dür? (S: 32 g/mol) 3 A) 400 B) 200 C) 100 D) 50 320 E) 40 Indl