Mol Kavramı Soruları

AYT - Kimya
10.
24
A)
CH4(9)
Buna göre kaptaki ilk gaz yoğunluğunun son du-
rumundakine oranı kaç olur? (H.1, C:12)
85
Şekildeki sabit hacimle kapta bulu-
nan CH4 gazı üzerine toplam atom
sayısı 2 katına çıkana dek H₂ gazi
ilave ediliyor.
B) 21
C)
5
D)
4
16
15
E)
8
3
14.
A) 3
Kimya
Mol Kavramı
AYT - Kimya 10. 24 A) CH4(9) Buna göre kaptaki ilk gaz yoğunluğunun son du- rumundakine oranı kaç olur? (H.1, C:12) 85 Şekildeki sabit hacimle kapta bulu- nan CH4 gazı üzerine toplam atom sayısı 2 katına çıkana dek H₂ gazi ilave ediliyor. B) 21 C) 5 D) 4 16 15 E) 8 3 14. A) 3
G
pe-
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ TESTİ
ERI
5
17. Donma sıcaklığı alçalması ölçülerek çözünen mad-
denin mol kütlesi tayininin yapılması kriyoskopi
yöntemi olarak adlandırılır. Bir kimyacı deniz sevi-
yesinde (10 mol suyun sıcaklığını ölçtükten sonra
üzerine iyonlaşmadığı bilinen X maddesinden ek-
lenen 186 gramı tamamen çözmüş, donmaya baş-
lama anında sıcaklığını tekrar ölçmüştür.
Çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı -31 °C
olduğuna göre eklenen X maddenin mol ağırlığı
kaçtır? (H: 1, 0:16 Su için K = 1,86 °C / m)
A) 96
B) 62
C) 52
E) 32
D D
C
01
D) 48
H₂0-12H0
183 gr
C
adal
YAYIN
Kimya
Mol Kavramı
G pe- KOORDİNATÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ TESTİ ERI 5 17. Donma sıcaklığı alçalması ölçülerek çözünen mad- denin mol kütlesi tayininin yapılması kriyoskopi yöntemi olarak adlandırılır. Bir kimyacı deniz sevi- yesinde (10 mol suyun sıcaklığını ölçtükten sonra üzerine iyonlaşmadığı bilinen X maddesinden ek- lenen 186 gramı tamamen çözmüş, donmaya baş- lama anında sıcaklığını tekrar ölçmüştür. Çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı -31 °C olduğuna göre eklenen X maddenin mol ağırlığı kaçtır? (H: 1, 0:16 Su için K = 1,86 °C / m) A) 96 B) 62 C) 52 E) 32 D D C 01 D) 48 H₂0-12H0 183 gr C adal YAYIN
7.
Bağ Türü
Bağ enerjisi
(kJ/mol)
C-C C=C C-O
347
620
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
351
C=O
Yukarıdaki tabloda bazı bağ türlerinin bağ enerjileri verilmiştir.
Buna göre,
I. Atomlar arası bağ sayısı arttıkça bağ enerjisi artar.
II. C - O bağı, C- C bağına göre daha kararlıdır.
III. C = O bağının oluşumu sırasında açığa çıkan enerji en
fazladır.
745
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Mol Kavramı
7. Bağ Türü Bağ enerjisi (kJ/mol) C-C C=C C-O 347 620 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 351 C=O Yukarıdaki tabloda bazı bağ türlerinin bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre, I. Atomlar arası bağ sayısı arttıkça bağ enerjisi artar. II. C - O bağı, C- C bağına göre daha kararlıdır. III. C = O bağının oluşumu sırasında açığa çıkan enerji en fazladır. 745 C) I ve III E) I, II ve III
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
3. 25°C'de pH değeri 2 olan 100 mL'lik bir kuvvetli asit
çözeltisinin pH değerini 3 yapmak için çözeltiye
kaç mL saf su ilave edilmelidir?
A) 100
D) 900
B) 300
E) 1000
C) 500
Kimya
Mol Kavramı
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3. 25°C'de pH değeri 2 olan 100 mL'lik bir kuvvetli asit çözeltisinin pH değerini 3 yapmak için çözeltiye kaç mL saf su ilave edilmelidir? A) 100 D) 900 B) 300 E) 1000 C) 500
4. Apolar
ki bilgiler verilmiştir.
Normal basınç altında,
●
moleküllerden oluşan CH gazı için aşağıda-
●
kritik sıcaklığı -82,4 °C'dir.
kaynama sıcaklığı -164°C'dir.
yanıcı bir gazdır.
Buna göre,
I. CH4 soğutucu akışkan olarak kullanılabilir.
II. CH4 ün molekülleri arasında London kuvvetleri
bulunur.
III. CH ideale yakın bir gazdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Mol Kavramı
4. Apolar ki bilgiler verilmiştir. Normal basınç altında, ● moleküllerden oluşan CH gazı için aşağıda- ● kritik sıcaklığı -82,4 °C'dir. kaynama sıcaklığı -164°C'dir. yanıcı bir gazdır. Buna göre, I. CH4 soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. II. CH4 ün molekülleri arasında London kuvvetleri bulunur. III. CH ideale yakın bir gazdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
bout all latem (UO) pied laillesoo plua niny
12. Normal şartlar altında 4,48 litre hacim kaplayan C₂H6
1985em
gazı ile ilgili,
laigner I. Kütlesi 6 gramdır.
II.
Toplam 1,6 mol atom içerir.
id Y ev X
D) II ve III
OMH
Imol 22, 4
10,2) 4,48
III. 0,2. N tane molekül içerir.
A
yargılarından hangileri doğrudur?
(N: Avogadro sayısı, H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
IOH
A) Yalnız II
B) I ve II
10AM
Imol
0,2 M³ X
C) I ve II
R
M
E) I, II ve III
3x3
D
30
Kimya
Mol Kavramı
bout all latem (UO) pied laillesoo plua niny 12. Normal şartlar altında 4,48 litre hacim kaplayan C₂H6 1985em gazı ile ilgili, laigner I. Kütlesi 6 gramdır. II. Toplam 1,6 mol atom içerir. id Y ev X D) II ve III OMH Imol 22, 4 10,2) 4,48 III. 0,2. N tane molekül içerir. A yargılarından hangileri doğrudur? (N: Avogadro sayısı, H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) IOH A) Yalnız II B) I ve II 10AM Imol 0,2 M³ X C) I ve II R M E) I, II ve III 3x3 D 30
6
a
YAYINEVİ
1.32
37 To
x=312
Molalite
O
B) II
Molariteye eşit olabilir.
1000 gram çözücüde çözünen
maddenin mol sayısıdır.
32
F
Kütlece %20'lik 100 gram
X tuzunun sulu çözeltisinin
6,25 molal olabilmesi için X
tuzunun çözeltisinin mol kütle-
sinin 40 g/mol olması gerekir.
m=
250 gram saf suda 0,2 mol
V KNO3 tamamen çözündüğünde
çözeltinin molalitesi 0,8 olur.
mol sayısı formülü
kg çözelti ile verilebilir.
Yukarıdaki molalite kavram haritasından kaç numaralı
bilgi çıkarılırsa molalite kavram haritası doğru oluşturul-
muş olur?
A) I
C) III
D) IV
E) V
Kimya
Mol Kavramı
6 a YAYINEVİ 1.32 37 To x=312 Molalite O B) II Molariteye eşit olabilir. 1000 gram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. 32 F Kütlece %20'lik 100 gram X tuzunun sulu çözeltisinin 6,25 molal olabilmesi için X tuzunun çözeltisinin mol kütle- sinin 40 g/mol olması gerekir. m= 250 gram saf suda 0,2 mol V KNO3 tamamen çözündüğünde çözeltinin molalitesi 0,8 olur. mol sayısı formülü kg çözelti ile verilebilir. Yukarıdaki molalite kavram haritasından kaç numaralı bilgi çıkarılırsa molalite kavram haritası doğru oluşturul- muş olur? A) I C) III D) IV E) V
DOĞA KOLEJİ
15. 1 tane molekülünün kütlesi 12.10-23 gram olan
bileşiğin 1 molünün gram cinsinden kütlesi aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Avogadro sayısı: 6.1023)
A) 120 B) 72
513
C) 60
D) 36
E) 12
Kimya
Mol Kavramı
DOĞA KOLEJİ 15. 1 tane molekülünün kütlesi 12.10-23 gram olan bileşiğin 1 molünün gram cinsinden kütlesi aşağı- dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Avogadro sayısı: 6.1023) A) 120 B) 72 513 C) 60 D) 36 E) 12
kullanılanı Y ile,
9. Eşit mollerde alüminyum (Al) ile klor gazı (Cl₂),
alüminyum klorür (AICI3) oluşturmak üzere tam verimle
tepkimeye giriyor.
Tepkime sonunda 2 mol AICI, oluştuğuna göre,
tepkimenin sınırlayıcı bileşeni ve artan maddenin mol
sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
E)
Sınırlayıcı
bileşen
Cl₂
Al-
Cl₂
AI
AI
Artan maddenin
mol sayısı
2
2
0,5
2
Kimya
Mol Kavramı
kullanılanı Y ile, 9. Eşit mollerde alüminyum (Al) ile klor gazı (Cl₂), alüminyum klorür (AICI3) oluşturmak üzere tam verimle tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda 2 mol AICI, oluştuğuna göre, tepkimenin sınırlayıcı bileşeni ve artan maddenin mol sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B) E) Sınırlayıcı bileşen Cl₂ Al- Cl₂ AI AI Artan maddenin mol sayısı 2 2 0,5 2
NA, Avogadro sayısını ifade ettiğinde 1 tane X ato-
m
munun kütlesi gramdır.
NA
1 mol X₂'nin kütlesinin 28. m gram olabilmesi
için Avogadro sayısının yeni değeri olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi alınmalıdır?
(NA: Avogadro sayısı)
A) NA
B)
D) 14. NA
NA
28
C) 7. NA
E) 28. NA
NA
1+C
13
0
Kimya
Mol Kavramı
NA, Avogadro sayısını ifade ettiğinde 1 tane X ato- m munun kütlesi gramdır. NA 1 mol X₂'nin kütlesinin 28. m gram olabilmesi için Avogadro sayısının yeni değeri olarak aşa- ğıdakilerden hangisi alınmalıdır? (NA: Avogadro sayısı) A) NA B) D) 14. NA NA 28 C) 7. NA E) 28. NA NA 1+C 13 0
3. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin mol
He sayısı en fazladır? Bonili
(H: 1, C: 12, N: 14, O: 16, Na: 23)
(Avogadro sayısı: 6,02.1023)
A) 1,806. 1023 tane atom içeren H₂O
B) 0,4 gram NaOH
C) 14 akb azot (N) atomu içeren NH3
abrinaligisy
D) Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan SO3
gazi
E) 2,4 gram karbon (C) atomu içeren CO₂
162 3. D
1
Kimya
Mol Kavramı
3. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin mol He sayısı en fazladır? Bonili (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16, Na: 23) (Avogadro sayısı: 6,02.1023) A) 1,806. 1023 tane atom içeren H₂O B) 0,4 gram NaOH C) 14 akb azot (N) atomu içeren NH3 abrinaligisy D) Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan SO3 gazi E) 2,4 gram karbon (C) atomu içeren CO₂ 162 3. D 1
7. Bir tepkimenin teorik verimi, tepkenlerin verilen miktarla-
rindan hesaplanarak elde edilen ürünün miktarıdır. Ku-
ramsal verimi sınırlayıcı bileşen belirler. Ürünün uygula-
mada oluşan gerçek miktarına ise gerçek verim denir.
C+0₂-
2 met
CO₂
Tepkimesine göre 24 gram karbonun yakılması sunu-
2 mel
cunda,
1
11
Gerçek verim
88 gram
88 gram
44 gram
Teorik verim
44 gram
88 gram
88 gram
yukarıda hesaplanan verimlerden hangileri hatalıdır?
(C: 12,)O: 16 g/mol)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Orbital Yayınları
Kimya
Mol Kavramı
7. Bir tepkimenin teorik verimi, tepkenlerin verilen miktarla- rindan hesaplanarak elde edilen ürünün miktarıdır. Ku- ramsal verimi sınırlayıcı bileşen belirler. Ürünün uygula- mada oluşan gerçek miktarına ise gerçek verim denir. C+0₂- 2 met CO₂ Tepkimesine göre 24 gram karbonun yakılması sunu- 2 mel cunda, 1 11 Gerçek verim 88 gram 88 gram 44 gram Teorik verim 44 gram 88 gram 88 gram yukarıda hesaplanan verimlerden hangileri hatalıdır? (C: 12,)O: 16 g/mol) A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il Orbital Yayınları
ÖRNEK-31
80 mililitre etil alkol alınarak hacmi aynı sıcaklıkta saf su ile
250 mililitreye tamamlanıyor.
Buna göre, oluşan çözeltinin etil alkol derişimi hacimde
yüzde kaçtır?
A) 28
B) 30
C) 32
D) 34
E) 36
Kimya
Mol Kavramı
ÖRNEK-31 80 mililitre etil alkol alınarak hacmi aynı sıcaklıkta saf su ile 250 mililitreye tamamlanıyor. Buna göre, oluşan çözeltinin etil alkol derişimi hacimde yüzde kaçtır? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36
(
6.
so
Mol sayıları eşit olan CH4 ve C₂H4 gazları karışımını yakmak
için normal koşullarda 112 litre oksijen gazı kullanıldığına
göre, toplam
mol CO₂ gazı oluşur.
(Hu + 02 Con
1/12 (₂2H1 ₂₁₂ + 0 ₂ $ (02₂
-
4.60 5. 32
1. 0,75 2. 16,8 3. 28
6. 3
ESAPLAMALAR
77
Kimya
Mol Kavramı
( 6. so Mol sayıları eşit olan CH4 ve C₂H4 gazları karışımını yakmak için normal koşullarda 112 litre oksijen gazı kullanıldığına göre, toplam mol CO₂ gazı oluşur. (Hu + 02 Con 1/12 (₂2H1 ₂₁₂ + 0 ₂ $ (02₂ - 4.60 5. 32 1. 0,75 2. 16,8 3. 28 6. 3 ESAPLAMALAR 77
10. 1,204 x 1024 tane NO₂ gazı ile ilgili;
2
0,2 moldür.
28 gram azot atomu içerir.
III. Normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplar.
Imol
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Avogadro sayısı (N) = 6,02 x 1023, N = 14 g/mol)
A) Yalnız I
(20)
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Mol Kavramı
10. 1,204 x 1024 tane NO₂ gazı ile ilgili; 2 0,2 moldür. 28 gram azot atomu içerir. III. Normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplar. Imol ifadelerinden hangileri doğrudur? (Avogadro sayısı (N) = 6,02 x 1023, N = 14 g/mol) A) Yalnız I (20) D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III
12. Aşağıdaki maddelerden hangisi Avogadro sayısı
kadar molekül içerir?
(No: Avogadro sayısı)
A) 1 mol oksijen atomu içeren NO₂ gazi
2
B) 2N tane atom içeren N₂ gazi
0
No tane hidrojen atomu içeren H₂O SIVISI
D) NK'de 11,2 litre hacim kaplayan SO₂ gazi
E) 0,25 mol atom içeren PH, gazı
Kimya
Mol Kavramı
12. Aşağıdaki maddelerden hangisi Avogadro sayısı kadar molekül içerir? (No: Avogadro sayısı) A) 1 mol oksijen atomu içeren NO₂ gazi 2 B) 2N tane atom içeren N₂ gazi 0 No tane hidrojen atomu içeren H₂O SIVISI D) NK'de 11,2 litre hacim kaplayan SO₂ gazi E) 0,25 mol atom içeren PH, gazı